Kerkblad 74-9

Ssst..!

Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees.”

 (Zacharia 2: 13)

_______________________________________________

Ssst! Je  staat voor de HEERE. Stil, kijk, luister, huiver voor de HEERE, de Eeuwige, Almachtige, Trouwe.

Hoe trouw is God aan mensen die zich verslaven aan macht, roem, eer en glamour buiten Hem… Israël.

Stilte is in onze tijd broodnodig. ‘Laat alle andere stemmen zwijgen’ zingt een gebed. Dan kan de stem van Hem ons raken.

In de stilte spreekt de Heere tot Zacharia:

Hij krijgt zijn derde visioen. Terwijl Jeruzalem nog in puin ligt en een handjevol volksgenoten is teruggekeerd uit ballingschap, ziet hij een jongeman, een Man (met hoofdletter), schrijft de Herziene Statenvertaling.

Verschillende uitleggers zien in Hem de Heere Jezus. Hij is Jeruzalem aan het opmeten, als werkvoorbereider, bouwvakker. Hij is immers gekomen als Joodse timmerman/metselaar/aannemer. Hij bouwt Jeruzalem, de bruidsstad van God, als een stad van levende stenen..

In het visioen zegt de HEERE: Mijn Jongen ziet het zitten met de stad van God, met Mijn Koninkrijk, met Mijn bruid. Ondanks alle gebreken, falen en zonden, gaat Hij verder bouwen. “Ik ga heen om voor u plaats te bereiden”, heeft Hij immers gezegd.

Wie wil er wonen in Jeruzalem op dat moment? Eigenlijk niemand: het is er onveilig, er zijn geen voorzieningen, de muren liggen nog om, de tempel van Zerubbabel valt tegen. Wie wil er wonen in Gods gemeente? Wat een gedoe en wrijving is er toch onder Zijn bruidskinderen.

En toch: de Heere Jezus wil bouwen.

Een engel spoort een andere engel aan: ga achter die jongeman aan. Ren, span je in, want er is haast bij: Laat hem die meetlat wegleggen. Die is niet meer nodig: de Heere gaat iets veel groters doen dan de stad een beetje uitbreiden. Zijn wonderen zijn veel grootser dan alleen dat ene volkje kan bevatten. De Heere doet altijd meer dan we kunnen bidden of verlangen.

We denken wel dat het lang duurt voordat de Heere terugkomt, maar de takken van de vijgenboom Israël worden al zacht, zegt Jezus, er is al vrucht te zien, de vijgen gaan groeien, het wordt straks de grote zomer.

Meten heeft geen zin meer, de nieuwe stad is niet te meten. Gods heil is zo groot dat je het niet kunt nameten, de daden van God zijn zo uitgestrekt dat er geen vertellen aan is. Zoveel.

Denk nooit te klein van God. Hij geeft altijd meer dan je bidt of denkt, want ons denken is heel bekrompen, kleinschalig.

We snappen Zijn plannen niet. Worden soms teleurgesteld als onze geliefde niet hier en nu geneest, als ik niet hier en nu een woning krijg die ik zo op het oog had, als mijn opleiding nu mislukt of ik ontslagen word. Maar er is een groter plan. De Heere denkt op lange termijn en heeft de héle schepping op het oog.

Jeruzalem zal een open stad worden.

Er moet plek genoeg zijn voor al Gods geliefden. Niet alleen dat ene volk, maar alle culturen, rassen, soorten gelovigen in één grote tempelstad.

Zo is Zijn hart. Niet een kleine kudde, in vergelijking met de massa misschien wel, maar God denkt aan een schare die niemand tellen kan. Zoveel.

Muren die je zelf opwerpt om je te beschermen, militair, financieel, medisch, ze zijn niet nodig, want:

‘Ik ben een vurige muur rondom’, zegt de Heere.

Net als de wolkkolom tussen Egyptenaren en Israël: aan de ene kant donker en dreigend, andere kant licht. “Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten ten troost verspreid in smarten”.

Zie je Hem hangen aan het kruis: omringd door haters die Hem bespotten, bespugen, de haren uittrekken, belasteren. Demonen die hun overwinning al uitgillen. Romeinen en eigen volksgenoten, “Vader, vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen”. Hij beschermt je in het oordeels- en vernietigingsvuur. Hij werd verteerd door de ijver voor Gods huis. Vurige muur rondom Israël en de gemeente, de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen!

Binnen die muren, in de armen van de HEERE Zelf, mag de gemeente zich geborgen weten. “Veel heidenvolken zullen op die dag aan de HEERE gehecht worden…”

Daarom, wees stil voor Hem, hou je mond en open je mond in ontzag voor Hem.

Wat is Hij trouw! Wat doet Hij er alles aan om Zijn ontrouwe partner opnieuw aan Zich te binden. Wat is Hij gunnend, ook naar de andere Adamskinderen toe. Wat is Hij heerlijk

Wat een volharding! Hij geeft Zijn heilsplan niet op.

Hij gaat weer wonen in Sion, waar je Hem ’s ochtends weer kunt ontmoeten. Zonder vrees.

Sssst, Ssssst, wees stil alle vlees voor Hem. AMEN

ds. B.C. Haverkamp

____________________________________________________

Algemene berichten

Kroonbede 2018: Recht door zee
Dinsdagavond 11 september 2018 wordt in Hardinxveld-Giessendam weer de jaarlijkse kroonbedebijeenkomst gehouden. Bezinning op en voorbede voor het bestuur van ons land en dorp staan hierin centraal. Aan deze lokale bijeenkomst wordt meegewerkt door voorgangers van diverse kerken en politici van de drie christelijke politieke partijen, CDA, ChristenUnie en SGP. Ieder is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!
Het thema van de Kroonbede 2018 in Hardinxveld-Giessendam is ‘Recht door zee’. Dit heeft te maken met eerlijkheid en betrouwbaarheid. Maar is het altijd verstandig om recht door zee te zijn? Hoe ver kun je meebewegen met een ander? Moet er een uitroepteken achter dit thema staan, of zou dat beter een vraagteken kunnen zijn?
Rond het thema ‘Recht door zee’ zal gesproken, gebeden en gezongen worden. Wolter Smit (PKN, gereformeerd) zal de meditatie verzorgen en ds. Berry Haverkamp (PKN, hervormd) zal de kroonbede uitspreken. Koen Schouten (SGP-burgerraadslid) zal het thema vanuit de politiek belichten. Muzikale medewerking wordt verleend door Johan Adriaanse. Hij bespeelt de piano en begeleidt ook de samenzang.
Het organiserend comité bestaat uit leden van verschillende kerken en de drie christelijke politieke partijen uit ons dorp.
Jong en oud zijn op dinsdag 11 september van harte welkom in het gebouw ‘De Bron’, Maasstraat 1. De kroonbedebijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur; de zaal is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te spreken in de foyer. Kom ook!

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Openingsweekend 2018 | compleet programma

Het is bijna zo ver! Het openingsweekend van 14 t/m 16 september 2018. In de afgelopen weken hebben we steeds een onderdeel van het programma uitgelicht. Hieronder nogmaals het complete programma voor u op een rij.

Vrijdagavond
– Paintballen, zeskamp en kampvuur vanaf 18.30 uur > in 2 groepen: 12 t/m 15 jaar en 16+ jaar (aanmelden via paintball@hghg.nl).
Zaterdagmiddag
– Volleyballen van 14.00 tot 17.00 uur > alle leeftijden (aanmelden via volleybal@hghg.nl)
– Fietspuzzeltocht vanaf 14.00 uur > alle leeftijden (aanmelden via fietspuzzeltocht@hghg.nl)
– Vossenjacht vanaf 14.00 uur > 6 t/m 12 jaar (aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl)
Zaterdagavond
– Gezamenlijk diner in De Parel van 17.30 tot 19.30 uur > alle leeftijden (aanmelden via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl). Heeft u / jij dieetwensen? Vergeet dit dan niet door te geven bij het aanmelden.
Zondagochtend
– Koffiedrinken XL in De Parel m.b.v. ‘Heel HGHG bakt’ > alle leeftijden. (aanmelden om mee te bakken via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl) Kids van de basisschool mogen eierkoekjes komen versieren beneden in De Parel en De Wagon is open voor de wat oudere jeugd.

Kortom: een programma boordevol leuke activiteiten voor de gehele gemeente! Er komen al aanmeldingen binnen, maar we kijken ook zeker nog uit naar jouw aanmelding. Stop het afknipstrookje van de flyer in één van de stembussen in de kerken of door de brievenbus bij Schapedrift 24. Een e-mail sturen naar het genoemde e-mailadres mag natuurlijk ook! Wij hebben er zin in, graag tot dan!

Commissie openingsweekend

Locatie vrijdagavondprogramma
Nog even een momentje van jullie aandacht voor het vrijdagavondprogramma. Wij hebben vernomen dat de locatie niet voor iedereen duidelijk/bekend is.

Hieronder een plattegrond om aan te geven waar de activiteiten plaatsvinden. De pijl geeft de ingang van de ‘Giessenzoom’ aan (dat is de middelste spoorwegovergang tussen station Boven-Hardinxveld en Hardinxveld-Giessendam. Vanaf daar zullen parkeerregelaars u / jou de weg wijzen.

Let op: iedereen is welkom, ook als je gewoon gezellig wilt komen kijken of mensen wilt ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje bij het kampvuur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  9 september 2018

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor de Leprazending. Leprazending is een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan, en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral in armere gebieden waar de gezondheid slecht is en het afweersysteem van mensen niet goed is, lopen veel mensen lepra op. Van alle mensen met lepra wereldwijd, komt 60 procent uit India. Met 127.000 nieuwe leprapatiënten per jaar is dit Aziatische land koploper in de wereld. Om leprapatiënten en hun familieleden uit de spiraal van armoede te halen, biedt Leprazending – dankzij giften – medische zorg aan mensen in nood. Het Naini Ziekenhuis, dat is gespecialiseerd op het gebied van lepra, voert jaarlijks  honderden operaties uit om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Bij snelle hulp kunnen patiënten hun handen, voeten en ogen blijven gebruiken. Ook verzorgt de Leprazending – met donaties uit Nederland – scholing om mensen uit de spiraal van armoede te halen De diaconie wil het werk van de Leprazending graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het tweede kwartaal van 2018 is totaal € 1.364,30. Dit is bestemd voor Light of de World – Zuid Soedan. De opbrengst van kinderen uit onze gemeente was in totaal € 22,30. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord en Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen is dinsdag 11 september. Aan de beurt is de Bijbelstudie over Jozef uit de Hervormde Vrouw van April. We beginnen op de nieuwe aanvangstijd: 19.30 uur. Leden en belangstellenden zijn van harte welkom in De Parel. Tot ziens en een hartelijke groet van het bestuur.

Mannenvereniging  ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 19 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Ds. B.C.  Haverkamp  is bereid gevonden op deze eerste bijeenkomst een inleiding te houden. Het thema voor deze avond is: ‘een open dak naar de hemel, over het Loofhuttenfeest’. Maak voor het eerst of opnieuw  kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Jeugdrubriek

Voor de jongens van 12-15 jaar

Zaterdag 22 september gaat het seizoen van jongensclub Wegwijs weer van start, alle jongens uit de 1e tot en met de 3de klas zijn van harte welkom. We beginnen om 19.15 uur in De Parel en een clubavond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Vanaf 22 september zal er tot 7 April elke week club zijn op zaterdagavond. (m.u.v. 29 December). Wees welkom,

de jongensclubleiding

Catechese Luister naar de Goede Herder

Ook onze catechese zal na het openingsweekend weer van start gaan. Wij Kijken er naar uit om jullie weer te ontmoeten. We bidden dat de Heilige Geest in ons midden mag zijn als we na gaan denken over de verhalen uit het Oude Testament.
De eerste avond is 18 september  om 19.00 uur in de Jeugdzaal! Tot dan! Groet,

Govert Vlot en Hetty Blokland

P.S. Neem gerust een nieuwe vriend of vriendin mee!!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
preikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

‘Bijzonder bezoek’ was het thema van de morgendienst. Richteren 13: 22 en 23 vormden het uitgangspunt. We hoorden hoe Manoach en zijn vrouw samen in gesprek raakten over Gods beloften. Een geweldige stimulans om in het huwelijk ook samen met God te leven en met elkaar over Hem in gesprek te gaan.

Toen de engel van de Heere weg was zei Manoach: wij zullen zeker sterven want we hebben God gezien. God is een heilige en majestueuze God. Vanwege de zonde kan niemand uit zichzelf voor Hem bestaan. Tegelijk blijft de heilige God niet op afstand staan. God heeft Zijn Naam laten spellen; HEERE. De vrouw van Manoach wijst haar man op die Naam. Met die Naam steekt de Heere Zijn hand uit naar zondige mensen. Iets wat alleen te begrijpen valt, als we letten op het offer van de Heere Jezus. Het volmaakte offer dat door de Vader is aanvaard. Dankzij Hem worden we aangenomen tot Gods kind. Mogen we leven met de Heere, niet in angst maar met ontzag voor Hem!

Zieken

Dankbaar zijn we met br. de Keizer dat na een periode waarin zijn energie steeds minder werd, het nu veel beter gaat omdat de medicijnen aanslaan.

Mw. Versluis kreeg het moeilijke bericht te verwerken dat de artsen haar niet meer kunnen behandelen. Ook is gebleken dat de ziekte nu doorgaat. De HEERE ontferme zich over haar, haar man en de kinderen. “En nu wat verwacht ik, Heere, Mijn hoop, die is op U” (Psalm 39: 8).

Huwelijksjubileum

Met het verschijnen van deze kerkbode, op 7 september, vieren dhr. en mw. Ruitenberg dat zij 45 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen van harte met dit jubileum. De 45e huwelijksdag wordt wel een huwelijksverjaardag van saffier genoemd. In ieder geval is het iets kostbaars dat je dit samen mag beleven. Dat je elkaar mag hebben, tot op de dag van vandaag, is geen vanzelfsprekende zaak, maar een geweldige zegen van de Heere. Heerlijk om dit hoogtepunt te vieren samen met kinderen en kleinkinderen. Dat bepaalt ook weer bij wat God heeft geschonken in de achterliggende jaren. We zijn dankbaar voor alles wat jullie voor anderen mogen betekenen en hoe jullie zo onder meer tot zegen zijn in onze wijkgemeente. We wensen jullie Gods nabijheid toe in de toekomst. “De HEERE zegene u uit Sion. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft” (Psalm 134: 3).

Giften

Voor de kerk ontving ik tijdens vier bezoeken een gift van € 20,- bestemd voor de kerk. Ook ontving ik € 15,50 (collectebonnen) eveneens bestemd voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Ouderavond catechisatie

Op dinsdagavond 18 september zijn alle ouders van harte uitgenodigd voor de ouderavond van de catechisatie. Samen willen we het hebben over het belang van catechese, welke verwachting u als ouder hebt en hoe we samen onze jongeren positief kunnen stimuleren. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Nieuwe Kerk. Op dinsdagavond 25 september beginnen de catechisaties. Alle jongeren ontvangen hiervoor nog een persoonlijke uitnodiging.

Kring Geloofsopvoeding

In het komende winterseizoen zal ik samen met mijn vrouw vier avonden organiseren rondom het thema ‘Geloofsopvoeding’. Alle ouders met kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar worden hiervoor van harte uitgenodigd. De eerste avond staat gepland op woensdagavond 10 oktober, vanaf 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Deze avond willen we het met elkaar hebben over het thema: ‘Geloofsopvoeding – rondom de maaltijd’. De maaltijd is in veel gezinnen een moment op de dag waarin de Bijbel open gaat en er met elkaar wordt gebeden. Maar soms is dat nog niet zo eenvoudig. Dat kan verschillende oorzaken hebben: een jengelende peuter, of een tiener die het allemaal veel te lang vindt duren, of … noem het maar op.  Meer informatie volgt binnenkort, maar we willen alle ouders vast vragen deze datum te noteren in hun agenda.

Bijbelkring

U en jij worden van harte uitgenodigd voor de Bijbelkring die weer gaat beginnen. Het is goed om naast de zondagse diensten ook in de week een moment onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel en samen daarover in gesprek te gaan. Op de Bijbelkring van wijk Oost staan we stil bij de figuur van Samuel. We zullen zien dat, al lezend in het Bijbelboek 1 Samuel, er heel actuele thema’s aan de orde komen. Tegelijkertijd zien we telkens Gods trouw schitteren ondanks de ontrouw van het volk Israël. We lezen het boekje ‘Uw dienaar luistert’, geschreven door uw eigen predikant. Het is fijn als u voor iedere bijeenkomst het hoofdstuk dat aan de beurt is doorneemt. Het bijbelstudieboekje is verkrijgbaar bij Rinnah.

Naast de Oosterlingen zijn ook gemeenteleden uit de andere wijken uitgenodigd om aan deze kring deel te nemen. We komen bijeen op de woensdagavond, vanaf 20.00 uur, in De Parel. Bij deze alvast de data, zodat u ze kunt noteren in de agenda: 19 september, 17 oktober, 14 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart en 3 april.

20+

Afgelopen maanden hebben we binnen de kerkenraad nagedacht over het jeugdwerk en hoe we in verbinding kunnen zijn met met de twintigers binnen onze gemeente. Graag komen we met jullie in gesprek. Sommigen nemen deel aan een kring of catechisatie, anderen niet.  Sommigen hebben belijdenis gedaan. Anderen zijn er nog niet aan toe. Gemeentezijn doe je niet alleen, daarom is het belangrijk elkaar te zien en te ontmoeten en te horen wat jullie bezig houdt en beweegt. Ik nodig jullie van harte uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan op  zondagavond 9 september na de dienst in de bijzaal van de Nieuwe Kerk. Met hartelijke groet,

J. Egas

Meeleven

Onze zustergemeente in Boven-Hardinxveld wensen we een zegenrijke zondag wanneer ze uit Gods hand in ds. J.C. Breugem een nieuwe herder en leraar ontvangt. Heb een goede en vruchtbare tijd met elkaar, onder de zegen van God.

Gelezen

‘Is er iets wat God nader kan staan, iets wat  meer bij Hem vermag dan Zijn eigen Schoot- en Hartenkind? Is er iemand die ons nog beter kan zeggen wat de grote Ontfermer voor ons wil zijn, dan deze Zoon? Deze, Die van hetzelfde wezen is met de Vader, heeft eeuwige omgang met Hem, kent dus het hart van de Vader, weet heel precies of God een verlorene wil verdoemen of zalig maken. Deze is nu van de Vader uitgegaan, door de Vader gezonden, opdat Hij ons de verborgen raad en wil van God tot onze verlossing volkomen zou openbaren. En dát is de wil van God, dat wie de Zoon ziet en in Hem gelooft, het eeuwige leven zal hebben’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875), predikant in Elberfeld (Dld)

Tot zondag…

Zondagmorgen lezen we het eerste gedeelte van Richteren 14. Simson kiest een Filistijnse vrouw. Dat blijkt van de Heere te zijn. Hoe zit dat precies? We zien ook iets van de kracht van Simson; een leeuw wordt door hem gedood. Wanneer Simson na verloop van tijd langs het kadaver van de leeuw loopt, treft hij er een bijenzwerm aan met honing. Het levert een moeilijk raadsel op waardoor het misgaat op de bruiloft. Hoe moeten we het optreden van Simson zien? Wat heeft dit alles ons te zeggen? Met de hulp en de leiding van Gods Geest hopen we het te ontdekken. Bidt u in aanloop naar deze dienst mee om Gods zegen?

In de avonddienst gaat mijn zwager uit Dordrecht voor, ds. M. Maas. 8 april leidde hij ook de bevestigingsdienst. Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst

Zondag 9 september in de tweede morgendienst mogen we de doop bedienen. In deze eredienst lezen we uit Zacharia 3, Jesaja 61 en Kolossenzen 3. Thema: ‘Jesus fashion’.

Onze zieken

Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen bij de ons bekende zieke gemeenteleden. Verder ligt er ook niemand in het ziekenhuis. We blijven onze zieken gedenken in de gebeden.

Huwelijksjubilea

Dhr. en mw. Vogel hopen 8 september 40 jaar getrouwd te zijn. Een dag van dank en ook van terugkijken op een bewogen tijd. We bidden om kracht voor dit gezin. 

dhr. en mw. Boon hopen 9 september te gedenken dat zij 25 jaar getrouwd zijn.

Ook zij mogen dankbaar terugkijken op Gods aanwezigheid in voor- en tegenspoed. 

Mentoren gevraagd

Hou je van jongeren, vind je de tienerleeftijd ook zo prachtig, meld je dan aan om mentor te worden van een Follow Me groepje. Je hoeft niet perse jong van leeftijd te zijn, als je maar jong van hart bent en van harte gelooft in de Heere Jezus. We willen dit jaar met z’n tweeën leiding geven aan een groepje. Dat geeft ook de kans om gewoon eens mee te lopen, een soort stage, zodat je kunt zien of deze tak van sport iets voor je is.

De intro van elke avond wordt verzorgd door Corine en de dominee. We krijgen ook coaching op het gebied van werkvormen en groepsbegeleiding. Meld je aan bij: predikant.noord@hghg.nl (of app: 06 41 03 73 67)

Belijdeniscatechese

Ook dit jaar gaan we weer van start met een groep mensen die zich willen verdiepen in de wortels van het christelijk geloof. Wil je meedoen, ook wanneer je nog niet zeker weet of je dit jaar al belijdenis gaat doen, dan ben je hartelijk welkom. Aanmelden kan nog steeds. De aanmeldingen druppelen langzaam binnen. De volgende dinsdagavonden zijn gereserveerd voor deze groep:

Voor 2018: 18 september, 2, 16 en 30 oktober, 13 en 27 november, 11 en 18 december.

En in 2019:  15 en 29 januari, 5 en 19 februari, 5 en 19 maart, 2 en 9 april.

We komen samen in de pastorie aan de Kemphaan 4, van 19.30-21.00 uur.

Je kunt je opgeven bij mij (App (06 41 03 73 67) of mail (predikant.noord@hghg.nl) of briefje)

Bijbelkring Joël-Habakuk

Als predikanten van de drie wijken in onze gemeente hebben we afgesproken dat onze bijbelkringen openstaan voor alle wijken. U kunt kiezen op onderwerp. In wijk Noord behandelen we dit seizoen het boekje ‘Leven bij de dag, bijbelstudies uit Joël en Habakuk’ van ds. J.J. ten Brinke. U kunt dit boekje kopen bij Rinnah.

De data van deze bijbelstudie-avonden op donderdag zijn de volgende:

4 oktober, 22 november, 6 december, 10 en 31 januari, 14 februari, 7 maart, 11 april.

Van 20.00-22.00 uur komen we bij elkaar in De Parel.

Hebreeuws Alef-Bet

De taal van het eerste deel van de Bijbel en ook de taal die Jezus beheerste, de taal waarin de Heere zich uitdrukt in een oosterse wereld, het Hebreeuws. Die taal kan ons helpen om de Bijbel anders te begrijpen, meer vanuit de context.

Wie belangstelling heeft om woorden in het Hebreeuws te kunnen lezen en daarmee te kunnen zoeken naar de betekenis, is van harte welkom op een introductiecursus Alef-Bet.

Ik ga met u de letters van het Hebreeuwse alfabet leren lezen en schrijven en enkele kernbegrippen uit de Tenach (het zgn. ‘oude’ Testament) spellen; woorden als ‘horen’, ‘zegenen’, ‘kennen’, ‘gedenken’ en ‘naam’.

Data: Maandagavond 29 oktober, 5 en 12 november en 3 december, van 20.00-21.30 uur.

Locatie wordt nog bekendgemaakt.

Er is geen voorkennis vereist. Het gaat in deze start alleen om het lezen…

Opgeven kan bij de pastorie via mail (predikant.noord@hghg.nl), app (06 41 03 73 67) of briefje. Meld u snel aan, want de groep loopt al aardig vol.

Ga je mee naar Israël?

Volgend voorjaar hopen wij, samen met de gemeente Werkhoven, een 9-daagse reis naar Israël te organiseren van maandag 29 april t/m dinsdag 7 mei 2019.

Israel is niet zomaar een vakantieland. Het is het land waar een groot deel van de bijbelse geschiedenis zich afspeelt, het land waar de Heere Jezus heeft geleefd, en waar Hij zal terugkomen. Daarom is het heel bijzonder om als gemeenteleden samen dit land te bezoeken en te lopen waar de Here Jezus liep. Je geloof wordt daar een stukje concreter van. Je leest de Bijbel met nieuwe ogen. Hartelijk welkom om dit avontuur met ons aan te gaan! Bijna alle plaatsen die we bezoeken komen in de Bijbel voor – we zullen dan ook telkens met elkaar de teksten lezen over de plekken waar we die dag heengaan. Dat doen we in een dagelijkse korte dagopening, en een wat uitgebreidere avondsluiting. Des te interessanter om die plek dan in het echt te zien!

We zullen drie dagen rond het meer van Galilea zijn. We maken een boottocht op het meer, in een boot van hetzelfde type als de Here Jezus gebruikte; we bezoeken de ruïnes van Kapernaüm, Nazareth, de bronnen van de Jordaan, Magdala, de berg van de zaligsprekingen.

Vervolgens gaan we naar Jeruzalem voor de rest van ons verblijf. Onderweg doen we de berg Karmel aan. In Jeruzalem wandelen we vanaf de Olijfberg naar beneden door Getsemane naar de stad. We bezoeken de graftuin, de tunnels van Hizkia, de opgravingen bij de oude stad van David, de klaagmuur, en ook Yad Vashem. Vanuit Jeruzalem maken we een dagtocht naar de Dode Zee, Qumran en Engedi. Op de terugweg naar het vliegveld gaan we nog langs Jaffo.

De reis wordt begeleid door een Nederlands sprekende gids. We logeren in goede hotels, en gebruiken een luxe touringcar. Het programma is intensief, maar niet overladen. We zitten niet alleen maar in de bus, maar zullen ook een aantal wandelingen maken: bij de bronnen van de Jordaan, een stukje van de ‘Jesus Trail’ in Galilea, bij Engedi, en natuurlijk in Jeruzalem. In Jeruzalem is ook een vrije middag ingepland om zelf te kunnen winkelen en rondkijken.

De prijs van de reis is gedeeltelijk afhankelijk van de grootte van de groep en ligt tussen €1600,- en €1675,- p.p. (in tweepersoonskamers; toeslag voor eenpersoonskamer: € 535,-). De reis gaat door als er minstens 20 deelnemers zijn. Het maximum is 35. Op 1 januari wordt beslist over het al dan niet doorgaan. Daarom vragen we je om je uiterlijk 1 december aan te melden.

Binnenkort zullen we na de morgendienst een folder uitdelen met uitgebreidere informatie en een inschrijfformulier. Daarna blijft er een stapeltje folders bij de uitgangen van de kerk liggen, zodat je er ook later nog eentje kunt pakken. Wil je alles digitaal krijgen, of heb je andere vragen, stuur dan even een mailtje. Wij verheugen ons erop dat je meegaat!

Aanmelden kan in eerste instantie per mail: predikant.noord@hghg.nl. We organiseren een informatiebijeenkomst op 3 november van 11.00-13.00 uur in het Israëlcentrum, Henri Nouwenstraat 34 in Nijkerk, waarna u zich definitief kunt aanmelden.

Citaat

‘In de orthodoxe synagoge leest men al 15 eeuwen lang steeds weer dezelfde tekstgedeelten voor. Op de dag dat het laatste tekstgedeelte van het boek Deuteronomium wordt voorgelezen is er een groot feest dat men Simchat Tora noemt. Die naam betekent ‘Vreugde der wet’. Nadat men met veel vertoon de boekrollen rond de synagoge heeft gedragen, leest men jet laatste woord van Deuteronomium en dat wordt direct gevolgd door het eerste woord van Genesis. Het symboliseert dat men geen moment buiten de Schrift kan. Een bekend Joods gezegde geeft de gevoelens weer:

Verdiep je telkens en telkens weer in de Tora, want in haar lot ligt alles opgesloten en door haar leer je helder te kijken. Word oud en versleten met haar en wijk nooit van haar, want een betere levensregel bestaat niet.’

(Wijsheid der Vaderen 5:22)
(Uit: Lois Tverberg, De Bijbel lezen met rabbi Jezus)

Danken en bidden

We mogen dankbaar terugkijken op de zomerperiode en ook vol verlangen naar de opening van het kerkelijk seizoen. Wat een voorrecht dat we het geloof in de Heere mogen beleven op zo’n diverse manier, in drie wijken en daaromheen in 18 kerken. Wat een vrijheid. Niets wordt ons in de weg gelegd. Wat een mogelijkheden om de Schriften te ontdekken in zoveel bijeenkomsten.

We mogen danken voor deze zegeningen en ook bidden voor onze broeders en zusters in gebieden waar geloofsvervolging is, voor onze Joodse broeders en zusters die zich moeten verdedigen. We bidden om de vrede van Jeruzalem, dat deze stad een wijkplaats wordt voor de hele wereld, als Jezus terugkomt om Zijn Koninkrijk te vestigen.

Tenslotte

We wensen u allen een gezegend winterseizoen. Sjaloom!

Berry en Tanja Haverkamp

Verkiezingen

Er zijn nog steeds twee vacatures voor ouderling. Daarom willen we een volgende verkiezingsronde opstarten. De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor het ambt van ouderling. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 17 september, 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan twee kandidaten zijn, dan wordt er op dinsdag 2 oktober een verkiezingsvergadering gehouden.

Eerder hebben we geschreven, dat we blij zijn, met de grote betrokkenheid vanuit de gemeente rondom de verkiezingen. We hebben toen ook met enige schroom een tip meegeven, om nog meer zorgvuldigheid te betrachten bij het indienen van namen. Dat willen we toch nog eens herhalen: Voordat een naam wordt ingediend, zou er bij de huidige (of voorgaande) wijkouderling van de beoogde kandidaat, geïnformeerd kunnen worden. Zonder in detail te treden, kan hij mogelijk informeren of het wijs of niet wijs is, om deze beoogde kandidaat in te dienen. Hij weet soms van mogelijke belemmeringen af. We willen niet zeggen dat dit moet en ook niet dat je hierdoor altijd het bedanken van broeders voorkomt, maar het zou mogelijk kunnen helpen.

In dit alles weten we ons hierin ook afhankelijk van God, die zorgt voor Zijn gemeente, ook d.m.v. nieuw te verkiezen ambtsdragers.            

Piet de Groot, scriba

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn geen berichten binnengekomen van zieken die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Maar zieken zijn er altijd wel. Sommigen willen niet met name genoemd worden in de kerkbode. Het gevaar is groot om hen te vergeten. Zij ontvangen wel bezoek vanuit gemeente en/of kerkenraad. We denken aan de ernstig zieken onder ons. Zij die uitbehandeld zijn. Anderen beginnen juist aan kuren en weer anderen zijn aan het revalideren na een ongeluk. We zongen zondagavond uit het Gebed des Heeren: Betoon Uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. Dat bidden en zingen we maar na voor al onze zieken.

Giften

Ouderling Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Welkom

Vanuit de Hervormde gemeente te Nieuw- Lekkerland (Dorp) is met doopbewijs naar onze gemeente overgekomen J. Stip. Op 12 juli is hij getrouwd. We hopen dat zij zich snel thuis zullen voelen en dat de prediking en het catechetisch onderwijs dat ze het komend seizoen gaan volgen, gezegend wordt. Hartelijk welkom. 

Stagiaire

Voor mij ligt een schrijven van de PThU, de universiteit waarin mensen opgeleid worden tot gemeentepredikant, over de leerplekovereenkomst van dhr. P. Bijl uit Papendrecht. Zoals we begin vorig jaar melden zou dhr. P. Bijl in onze gemeente leeropdrachten gaan doen. Vanwege persoonlijke omstandigheden, in positieve zin, moest hij zijn studie een jaar stil leggen. Nu hij zijn studie weer gaat hervatten zal hij in de komende tijd leerervaring in het predikantschap in onze gemeente opdoen. Hij zal dus voornamelijk pastorale werkzaamheden in onze gemeente gaan verrichten onder leiding van onze predikant.

Gelezen/gehoord

We moeten eerst en vooral inzien dat God God is, dat Hij volmaakt en volkomen is in zichzelf, dat Hij overstroomt van geluk in de eeuwige gemeenschap van de Drie-eenheid, dat Hij ons niet nodig heeft om Zijn volkomenheid aan te vullen, dat Hij zonder ons niet gebrekkig is. Hij heeft door de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, een weg gebaand voor zondaren, zodat ze kunnen drinken uit de rivier van Zijn blijdschap en vreugde door Jezus Christus.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,                                             

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 september

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Oud. Ger. Gem.

Zaterdag 8 september

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 9 september

Na de avonddienst Wijk Oost – In gesprek met jeugd 20+

Maandag 10 september

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 11 september

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora, De Parel

Donderdag 13 september

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00-22.00 uur opvoedkring leeftijd 4-7 jaar – Maasstraat 47

Vrijdag 14 september

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.30 uur paintball, zeskamp, kampvuur

_______________________________________________

Varia

IZB-kooravond in de St. Joriskerk in Amersfoort

Zaterdag 22 september om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) organiseert de missionaire organisatie IZB een kooravond in de St. Joriskerk, Hof 1, 3811 CJ Amersfoort. Het Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst, onder leiding van dirigent Freddy Veldkamp, en het Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu, onder leiding van dirigent Bert Notenboom, verlenen medewerking, evenals de organisten Marco den Toom en Harry Hamer. De kooravond wordt georganiseerd ter ere van het vijftigjarige bestaan van het Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst. Ds. P.J. den Admirant uit Apeldoorn zal op de avond een meditatie verzorgen. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Er zal een collecte worden gehouden voor het missionaire werk van de IZB (www.izb.nl).

Discipelschap in 20 weken op de Wittenberg in Zeist

In oktober gaat op de Wittenberg in Zeist opnieuw de cursus ‘Discipelschap in 20 Weken’ van start. D20 is een korte cursus die als doel heeft om deelnemers te leren leven als leerling van Jezus. In 20 avonden en 2 weekenden leren cursisten om de goede boodschap van Gods Koninkrijk uit te leven in hun eigen leven en omgeving. Veel christenen voelen zich alleen staan in hun geloof, ze verlangen naar meer, maar weten niet zo goed vorm te geven aan hun roeping. Deze cursus – met een sterk vormend karakter – bestaat uit zes pijlers: met God leven, inspirerende en stevige Bijbelse verdieping, het ontwikkelen van een missionaire levensstijl, persoonlijke en geestelijke ontwikkeling, het vormen van een leergemeenschap en coaching van het groepsproces. De avonden worden geleid door een professionele host/coach om het eigen leerproces te begeleiden. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd op de Wittenberg in Zeist. De ervaren docenten komen uit de breedte van christelijk Nederland. De cursus start half oktober en op woensdag 5 en woensdag 26 september zijn er speciale introductieavonden voor geïnteresseerden. Voor alle informatie: www.dewittenberg.nl/d20.

Sfeervol instrumentaal zomerconcert Sliedrecht

Vrijdagavond 14 september 2018 wordt er een sfeervol instrumentaal zomerconcert gegeven door de musici Arjan Versluis, Reinier Korver en Alisa van Dijk in de Grote Kerk te Sliedrecht. Het belooft een verrassende muzikale avond te worden met veel aandacht voor Joodse muziek. Alisa hoopt deze avond de viool te bespelen, Arjan bespeelt de piano en het schitterende Naber orgel. Reinier hoopt enkele solo’s op het orgel te spelen en een vierhandig werk samen met Arjan. Arjan is organist van de Grote Kerk te Sliedrecht en Reinier is organist te Lexmond Er worden werken gespeeld van Bach, Bédard, Bloch, Mendelssohn, Leclair en doorlopende improvisatie over Joodse liederen.

Het concert begint om 20:00 uur en de deuren gaan 19:30 uur open. De Grote Kerk te Sliedrecht staat aan de Kerkbuurt 131 te Sliedrecht. Gratis toegang! Collecte voor de onkosten. Parkeren rond de kerk is gratis. Van harte aanbevolen en welkom! Voor meer info: www.alisavandijk.nl; www.arjanversluis.nl en www.reinierkorver.nl.

Erediensten

Zondag 9 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg
ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht, bevestigingsdienst ds. J.C. Breugem

14.30 uur ds. J.C. Breugem, intrededienst

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. plaatselijk jeugdwerk – HGJB traject

Kerkjes bij de uitgang: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

morgendienst: Angela Kloosterman, Saskia Meerkerk, Rieneke Alblas, Nienke de Groot

middagdienst: Janneke Klop, Esther Groeneveld, Adriënne Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

middagdienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 10

avonddienst: Psalm 40: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur  Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
H.C. Zondag 6

10.45 uur Wijk 2 Noord, ds. B.C. Haverkamp

18.00 uur Wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. M. Maas, Dordrecht

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Leprazending

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Groep B:

10.45 uur, Groep A: Groep B:

Nieuwe kerk: Carolien Verheul, Annelie Egas  

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld: Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld: Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.