Kerkblad 74-22

Kom met haast

“In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda.”

(Lukas 1: 39)

____________________________________________________

Zondag is het de tweede zondag van advent. Afgelopen zondag mocht het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. Het jaar 2018 haast naar een einde toe. Velen zijn deze dagen haastig om alle voorbereidingen voor kerst klaar te hebben. Is alles in huis? Op veel bedrijven moeten er nog snel wat orders worden afgemaakt. Want….. het moet voor de kerst klaar. Er moet van alles nog snel afgerond worden, want met de kerst moet het klaar zijn! Waarom eigenlijk? Heeft u die vraag weleens gesteld in zo’n situatie? Vaak komt er een onduidelijk antwoord. Zo jagen we elkaar op aan het einde van het jaar. We worden vooral meegezogen in de haast die we elkaar opleggen. Om met kerst uitgeput voor de open haard teneer te vallen.

Maria heeft ook haast lezen we. Waarom die haast bij Maria? Ze had net van de engel gehoord dat Elisabeth, haar nicht, die onvruchtbaar was, zwanger is geworden. Wat een geweldig wonder. Een vrouw die onvruchtbaar was, wordt toch zwanger. Door een wonder van God. En Maria is zo blij voor haar nicht, dat ze zich naar haar toe haast. Elisabeth is al zes maanden zwanger. Daarnaast had ze zelf ook gehoord dat ze zwanger zou worden. En wel van Hem die de Zoon van de Allerhoogste genoemd zou worden. Wat een nieuws!! Tegenwoordig zou je even een mailtje of een app-je sturen om dit goede nieuws met je nicht te delen. Maar Maria kon niet anders dan snel naar haar toe gaan. We zullen ontdekken dat dit ook veel mooier en fijner is dan via de whats-app. We zullen ontdekken wat je mist, als je je contacten bijna alleen maar via de mobiel onderhoudt!! Elkaar persoonlijk ontmoeten geeft zoveel meer diepte. Wij zijn vaak zo gehaast dat we de woorden in de app-jes zelfs allemaal afkorten.

Wie zou er tegenwoordig nog 3 maanden bij zijn nicht op bezoek gaan, zoals Maria hier doet? Maria nam er alle tijd voor. Ze was wel gehaast, maar dat kwam vooral door het goede nieuws dat ze wilde delen. Daarna was er alle rust en tijd om de wonderen die Maria en Elisabeth hadden meegemaakt te delen. Delen wij ook de mooie en bijzondere dingen die God ons iedere dag schenkt? Bracht uw dankbaarheid aan God u afgelopen zondag bij de tafel van het Heilig Avondmaal?

Er valt ons nog iets bijzonders op aan het doel van Maria’s reis. Lucas schrijft dat ze naar een stad van Juda gaat. Maar de naam Juda is een heel oude naam. Die naam werd in het Oude Testament gebruikt. Het was de naam van één van de zonen van Jakob. Eén van de stammen van Israël. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament werd die streek Judea genoemd. Lucas laat hiermee zien dat alles wat hier gebeurt verbonden is met de oude geschiedenis van het volk Israël. Alles wat hier gebeurt is verbonden met de geschiedenis van de aartsvaders, en met de profeten, priesters en koningen. Wat hier gebeurt is in het Oude Testament voorzegd. Hier komen Gods rijke beloften tot vervulling.

God is genadig. Afgelopen zondag liet God dat zien in de tekenen van brood en wijn. Deze tonen Gods genade, Gods vergeving. Hoe was dat bij u afgelopen zondag? Jezus komt naar ons toe. Heel concreet in de tekenen van brood en wijn. Hij bood zich aan. Bent u met net zoveel haast gekomen om uw Heiland te ontmoeten, als we de afgelopen week bezig waren met ons werk, internet of andere zaken?

Elizabeth stelt zichzelf en ons een indringende vraag: Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? Ze valt om van verbazing over de eer die haar te beurt valt. Wij roepen nog al eens uit: Waar heb ik dit aan te danken? Meestal doen we dat als er sprake is van zelfmedelijden. Maar hier is de uitroep van Elizabeth een uitroep van blijde verwondering. Ze vindt het zo geweldig dat dit haar overkomt. Ze voelt zich hiermee zo rijk gezegend.

Kom dan met haast om het grote nieuws te delen, ook aanstaande zondag weer op de tweede advent! Jezus komt, voor u, voor jou, voor mij. Amen.

Rook Verkaik

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Algemene berichten

Kerstconcert ‘We Believe’

Op zaterdag 15 december hoopt gospelkoor ‘We Believe’ een Kerstconcert te geven in de Herv. Kerk, Kerkplein 1 te Boven-Hardinxveld. De avond begint om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.30 uur open. Het thema van deze avond is: ‘Verwachten’. D.m.v. liederen, gezongen door het koor, een meditatie door Corné den Breejen en samenzang hopen wij dat u op deze avond iets zal mogen ervaren van wat echt VERWACHTEN is. Tot dan!

Centrale berichten

Kerstecho

Komende zondag wordt in de ochtenddienst de Kerstecho weer meegegeven. Om zelf te lezen maar vooral om uit te delen.

Een kilo liefde

Twee weken geleden heeft u in de kerk een brief gehad waarop stond wat u kunt kopen voor de actie Een kilo liefde. Zondag 9 december kunt u dit nog inleveren bij de morgendiensten. Ook kunnen er nog producten ingeleverd worden bij fam. de Keizer, Parallelweg 37 (tot maandag 12.00 uur). Als u liever een gift overmaakt kan dat ook op NL15RABO 0395001536 Diaconie Herv.Gem. Giessendam o.v.v. Een kilo liefde Van de produkten maken we kerstpakketten voor mensen die dat goed kunnen gebruiken. Helpt en bid u mee om Gods liefde te laten zien?

commissie een Kilo liefde

Kerststollenactie Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting heeft dit jaar opnieuw een lekkere actie!  U kunt overheerlijke kerststollen kopen, gebakken  door een ‘echte warme bakker’.  Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor slechts €7,50 (gewicht ca. 900 gram) of  €5,- (gewicht ca. 450 gram) kunt u de komende feestdagen genieten van  zo’n heerlijke stol en steunt u daarmee tevens een goed doel: Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

We willen u vragen de bestelling vooraf door te geven. Dit kan t/m uiterlijk woensdag 12 december.  U kunt bellen of mailen naar Alieta de Jong, 61 61 84 ariealieta@msn.com  of Anja de Ruiter, 63 02 35 janpietderuiter@hetnet.nl   met vermelding van uw naam, adres en het aantal stollen.  U kunt uw bestelling op dinsdag 18 december vanaf 11.30 uur  ophalen aan Peulenstraat 155.  Als dit niet lukt, dan kunnen we het natuurlijk altijd bij u komen bezorgen!   Namens onze kwetsbare  medemens willen wij u alvast hartelijk danken!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  9 december 2018

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden tijdens de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de commissieleden die de besteding van onze bijdragen, en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad, toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig, en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag willen wij als diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Save the date: woensdag 10 april 2019

Noteer deze datum alvast in uw agenda. De diaconie wil op deze dag een diaconale gemeentemiddag/avond organiseren voor jong en oud. Evenals in 2015 zal het programma beginnen met een eenvoudige maaltijd voor gezinnen. Tijdens deze maaltijd en ook in de avond zullen er diverse workshops worden georganiseerd over diverse diaconale projecten en organisaties die een link hebben met onze gemeente. Meer informatie volgt. 

Kerstviering donderdag 20 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2018 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 20 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal ds. W.J. Westland de meditatie verzorgen, en daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avond programma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Mw. A. Alblas zal ons dan een kerstverhaal voorlezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 15 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. nr. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.  Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Kerstattentie

Bij alle ingeschreven oudere gemeenteleden, met ingang van dit jaar vanaf 75 jaar,  willen we als diaconie in deze maand weer een kleine kerstattentie afgeven. We proberen dit zoveel mogelijk overdag persoonlijk aan u te overhandigen.

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2019

Voor 2019 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief De Parel.

Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht.

De begroting is onder voorbehoud vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 19 november j.l. U kunt de begroting inzien van 10 t/m 14 december op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36).

We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkrentmeester202@hghg.nl

Begroting 2019

 

BEGROTING 2019

BEGROTING 2018

WERKELIJK 2017

BATEN:

     

Vrijwillige bijdragen

320.000

314.500

322.689

Collecten, giften en legaten

189.000

182.500

188.036

Subsidies en bijdragen

5.500

12.500

327

Vrijwillige bijdragen

34.630

38.900

30.269

TOTAAL BATEN:

549.130

548.400

541.321

       

LASTEN:

     

Gebouwen

54.900

82.750

45.217

Eigen gebruik Parel

35.000

31.100

34.521

Inventarissen

6.200

10.150

10.208

Afschrijvingen

49.530

57.000

43.095

Traktementen, salarissen en vergoedingen

365.090

358.750

292.042

Overige kosten

55.800

53.500

49.718

Bijdragen in kerkverband

22.650

22.400

24.693

Reserveringen / onttrekkingen

-14.000

-29.750

757

TOTAAL LASTEN:

575.170

585.900

500.251

       

Resultaat

-26.040

-37.500

-41.070

       

Resultaat ‘De Parel’

– 7.800

– 14.290

       

Totaal resultaat

– 26.040

– 45.300

26.780

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 10 december is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zullen deze keer binnen ons thema ‘Kerk van Jezus’ de stap zetten naar discipelschap. Hoe volg je als discipel Jezus en hoe groei je daarin. Discipelschap is dan in de eerste plaats een leven als hemelburger. We beginnen weer om 20.00 uur in De Parel. En iedereen is welkom. Misschien is de naam van de kring wat vertekenend. Eenvoudig betekent namelijk niet simpel, of een laag niveau. We willen het vooral niet moeilijker maken dan dat het is, dat is eenvoudige Bijbelstudie en daardoor heel toegankelijk voor iedereen. Welkom dus, als je al een poosje dacht dat het thema bij jou paste, maar je tot nu toe nog niet durfde te komen.

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 12 december is weer de laatste bijbelkring dit jaar.
We denken dan na over Johannes 5 vers 19 tem vers 47. We hopen weer op een goede bespreking. Iedereen, ook nieuwe leden, hartelijk welkom.
Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk
tijd: 09.30 uur

Jeugdrubriek

Kerstkaartenactie

Dit jaar wordt er door de Tussenclub geen kerstkaartenactie georganiseerd. We wensen jullie natuurlijk wel gezegende kerstdagen toe. Hartelijke groeten,

de Tussenclub

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatiecommissie is voornemens om dinsdag 11 december weer een avond te organiseren om met elkaar langs een aantal adressen te gaan van mensen die niet, of niet meer meeleven met de kerk.

Hun geloof in God is vaak heel diep weggezakt,maar je merkt ook dat bij velen die we bezoeken , niet alles is weggeschoven.

Wat is het dan mooi om over God te mogen spreken, in de schaduw van het licht van het komende kerstfeest, Zijn  heerlijke naam groot te maken.

Wij hebben altijd mensen tekort om mee te gaan.

Probeer het eens een keer, stap eens binnen.

We beginnen in de jeugdzaal van de oude kerk om 19.30 uur. We bezinnen ons een moment met een gedeelte uit de Bijbel en vragen door gebed dat wij niet alleen op pad gaan.

Wilt u als gemeente dit werk in u voorbede meenemen?

Tot ziens op dinsdag 11 december!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mogen terugkijken op een heerlijke avondmaalszondag. In de morgendienst stond het Woord ‘vergeving’ centraal. De kerntekst was Psalm 130: 4. Ook in de bediening ontdekten we hoe de Bijbel allerlei beelden gebruikt om duidelijk te maken dat God een God is van vergeving. Hij werpt de zonde achter zich (Jesaja 38: 17), Hij delgt de zonde uit als een nevel (Jesaja 44: 22), Hij bedekt de zonde (Psalm 32: 1), Hij zegt: Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. (Jesaja 1: 18). In het avondmaal mochten we het zien en proeven: Hij voor mij! Vergeving is er dankzij Christus en Zijn volbrachte werk.

In de avonddienst stond het woord ‘verwachting’ centraal. Centraal stond Psalm 130: 5. Adventstijd is een periode om toe te leven naar het Kerstfeest. Maar we worden ook gestimuleerd om te wachten op God. Dat Hij overkomt in ons leven, voor het eerst of opnieuw. Het zijn weken die ons trainen om te wachten op de wederkomst van de Heere Jezus: Maranatha.

Pastoraat

Er zijn ook gemeenteleden die tobben met ziekte, die liever hun naam niet laten noemen. Wij denken wel aan hen en bidden hen de troostvolle nabijheid van de levende God en de nodige draagkracht toe. Dat zij ook zelf in alle moeiten bij de Heere mogen schuilen en Zijn licht in het donker ervaren. Afgelopen zondag zongen we in de Nieuwe Kerk:

Ik blijf den Heer’ verwachten,
mijn ziel wacht ongestoord:
ik hoop in al mijn klachten
op Zijn onfeilbaar woord.
Mijn ziel vol angst en zorgen
wacht sterker op den HEER’,
dan wachters op den morgen,
den morgen; ach, wanneer?
(Psalm 130:3)

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen weer bijeen. De 12 en 13 jarigen bij de fam. Meerkerk. De 14 en 15 jarigen bij de fam. Batenburg en de jongeren van 16 tot en met 21 jaar bij de fam. Schild. We wensen jullie een mooie, leerzame en gezellige avond toe. Bidden we als gemeenteleden om Gods zegen over deze bijeenkomsten?

Bijbelkring

Woensdag 12 december is er weer Bijbelkring in De Parel. We bespreken samen 1 Samuel 3: 1-21. Daarbij hoort hoofdstuk 3 van het boekje. Leest u het hoofdstuk met de vragen alvast door? We hopen op een zegenrijke avond rond een open Bijbel.

Doopdienst 16 december

Op de derde adventszondag zal de Heilige Doop bediend worden. Deze dienst hoop ik zelf te leiden. Dat is bijzonder! We zien als gezin uit naar een mooie doopdienst.

Giften

Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving eveneens € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt voor deze gaven!

Gelezen

‘De kinderen van God zijn altijd een wachtend volk geweest. Zij hebben gewacht op de komst van de Messias, en nu verwachten zij Zijn wederkomst. Zij hebben gewacht op het ontvangen van bewustheid van vergeving, en nu wachten zij op een volkomen heiligmaking. Zij wachten in de diepten en ook in gelukkige omstandigheden zijn zij het wachten niet moe.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

…tot zondag

Zondag is het de tweede zondag van advent. Voor de ochtenddienst verwachten wij ds. J. Muller uit Bleskensgraaf. Na de dienst hopen we als wijk oost koffie te drinken in De Parel. Zelf hoop ik daar ook bij te zijn, nadat ik om 09.00 uur de dienst in de Dorpskerk van Bleiswijk heb geleid.

In de avonddienst lezen we de tweede helft van zondag 7 en zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat over de waarde van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Waarom is zo ’n geloofsbelijdenis nodig? Waar gaat het om in deze geloofsbelijdenis? Hoe komen we God tegen in deze belijdenis? Praktische vragen komen daarbij ook aan de orde. Hoe kan een geloofsbelijdenis helpen in je geloofsleven? Hoe kun je je betrokkenheid vergroten wanneer de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt voorgelezen op zondagavond in de kerk? Wat is de betekenis van de drie- eenheid voor de relatie met de Heere?  We hopen en bidden op een zegenrijke leerdienst!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij bevelen de zieken en hun familieleden, de mantelzorgers en verpleegkundigen in uw voorbede en meeleven aan.

We bidden voor degenen die wachten op een uitslag, een behandeling ondergaan, psychisch of chronisch ziek zijn.

Ook denken we aan degenen die al lang aan huis gebonden zijn, voor wie de decembermaand een periode van eenzaamheid is. Moge de Heere u zegenen!

Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Vacature

Er is nog steeds één vacature voor het ambt van ouderling. De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de verkiezingslijst geplaatst. Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 10 december a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer dan één kandidaat wordt ingediend, dan zal er op maandag 7 januari 2019 een verkiezingsvergadering worden gehouden.

Kinderlied

In elke morgendienst zingen we een kinderlied uit de bundel Op Toonhoogte. Zondag

9 december is dat OTH 414; op 16 december: OTH 404 en op 23, 25 en 30 december: OTH 408.

Nabetrachting

John Charles Ryle, predikant in de Anglicaanse kerk, schrijft in zijn boek ‘Christen-zijn in het dagelijks leven. Over de praktijk van het geloof” het volgende naar aanleiding van het Heilig Avondmaal: ‘Tenslotte, wanhoop niet en wees niet terneergeslagen als u ondanks al uw verlangen de grote zegen van het avondmaal des Heeren niet ervaart. Waarschijnlijk verwacht u te veel. Waarschijnlijk kunt u moeilijk uw eigen staat beoordelen. De wortels van uw ziel kunnen versterkt worden en groeien, terwijl u zelf denkt dat u geen enkele vooruitgang maakt. Waarschijnlijk vergeet u dat de aarde de hemel niet is (…) en dat we niets volmaakts kunnen verwachten. Neem deze dingen ter harte. Verwijt uzelf niet allerlei bittere dingen zonder dat daar een reden toe is.’

Citaat

‘Geloof is voor het gebed wat de veren zijn voor een pijl; zonder geloof raakt het gebed zijn doel niet.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

We bidden voor een vervulling van de laatste vacature voor het ambt van ouderling.

In Ethiopië zijn tien orthodoxe kerken aangevallen en meer dan vijftien priesters gedood, toen politieke leiders in conflict raakten. Bid voor de nabestaanden, de getroffen kerkgemeenschappen en de christenen in het land. (Gebedskalender Open Doors)

We danken dat enkele leden van onze gemeente behouden mochten terug keren uit Sint Maarten waar zij praktische hulp bij de wederopbouw mochten bieden.

Tenslotte

Wij mochten door de viering van het Heilig Avondmaal versterkt worden in ons geloof.

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten op de tweede adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Op deze plaats denken we aan ouderen die in eenzaamheid hun weg gaan. Dankbaar voor veel zorg en aandacht die in stilte geboden wordt, ook in het midden van de gemeente, beseffen we tegelijk dat veel ouderen ervaren hoezeer het alleen en/of beperkt zijn zwaar drukt. God geve dat in het zicht op Hem van harte beleden mag worden: ‘Eenzaam, maar niet alleen’.

Giften

Op huisbezoek ontving ouderling Wijnja een gift van € 10,- voor de eredienst. Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek € 10,- voor de kerk. Op huisbezoek ontving ouderling De Hek € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op bezoek € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op 19 december wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 30 december om 10.45 uur.

Bijbelstudiekring

Volgende week donderdag (13 december) hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring.

We behandelen het vierde hoofdstuk van het boek, n.a.v. 1 Johannes 2: 12-27. Het thema is: ‘Let op je tijd’

Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

Arme zondaar, u bent nooit geschikt voor Christus. Hij is wel zeer geschikt voor u.

Tenslotte

We zijn de adventstijd weer ingegaan. ‘Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeidt.’

Namens de kerkenraad een goede adventstijd toegewenst,                  

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

Vrijdag 7 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 8 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

09.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 9 december

Na de dienst (Wijk Oost) koffiedrinken (i.p.v. 16/12) – De Parel

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 10 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

20.00 uur kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 11 december

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

20.00-21.30 uur Thuiskring II

Woensdag 12 december

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 13 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid – De Parel

Vrijdag 14 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

                                              

Erediensten

Zondag 9 december 2018 – Tweede adventszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Kerkcentrum

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Renske de Knegt, Nadine Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 124: 4

avonddienst: Psalm 132: 11

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

voorzang: Weerklank 116: 1,2,3

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee,
H.C. Zondag 52,

voorzang: Weerklank 119: 1,2,3

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

na de dienst: koffiedrinken in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland, H.C. zondag 7 en 8

DE PAREL

18.00 uur ds. L. Kruger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Hannelot van den Bos

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Jorieke de Vries

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.