Stille Week 26 maart t/m 31 maart

Stille Week 26 maart t/m 31 maart 2018 

In de Stille Week worden er van maandag 26 t/m donderdag 29 maart in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. 

Op donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. 

Het thema is: “Bewogen woorden

Aanvang 19:30 uur 

De kerk is vanaf 19.15 uur aan de Peulenstraat geopend 

De vieringen hebben een eenvoudige opzet: we zingen, we bidden, we luisteren naar woorden uit de bijbel, er is een korte overdenking, een muzikaal moment en er zijn momenten van stilte. 

Noteert u deze avonden alvast in uw agenda! 

Commissie Linken – Nieuw overzicht aangeboden talenten

Zetten we er met elkaar, jong en oud, de schouders er weer onder? Doe je aanbod op de talentenmarkt! Wil je een avondje oppassen of wandelen met de kinderwagen of weet u een mooie route die u met een enthousiaste groep zou willen wandelen?

Het lopende project duurt nog april 2019. Tot die datum is ook door onze gemeente een bijdrage toegezegd. Wij hopen dat u eraan wilt meewerken dat wij ook die bijdrage bij elkaar kunnen  krijgen. Helpt u ons daar ook mee.

Sta je graag aan de bbq en wil je een gezellige avond met een aantal jongeren organiseren, misschien denk je aan een gezellige bakmiddag compleet met marsepein….. Ben je erg handig en wil je je talent voor de ander inzetten bijvoorbeeld door iets te repareren, installeren of ophangen…

Dat alles kan op de Talentenmarkt! Doen u en jij mee ten dienste van onze naaste in eigen gemeente en voor onze zustergemeente van de Bethlehemkerk te Den Haag?! Dankjewel!! Geef je op via pctromp@xs4all.nl of 0184-613993 of 06-44332861 of kies een talent uit het actuele aanbod.

Nieuwe talenten zijn nog steeds welkom. Draag daardoor ook je steentje bij aan het werk van Ad Vastenhoud in den Haag waardoor het werk in Gods Koninkrijk voortgang mag vinden.

Voor een overzicht klik op het volgende overzicht :  Aangeboden talenten

Verdere informatie over het project vind u bij Linken

Nieuwe aanwinsten bibliotheek

Christelijke Volksbibliotheek

Via de link vindt u een overzicht van een deel van de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek in 2017. NB: Soms staan er een letter en getal voor een titel; het gaat dan om een deel uit een serie.

CVB Selectie Aanwinsten 2017 02

Het overzicht laat een klein deel zien van onze collectie van meer dan 5.500 titels. Dat zijn vooral romans; er is ook een aantal andere boeken, o.a. (wat oudere) kinderboeken.

Hartelijk welkom tijdens onze openstelling in De Parel, op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Ga via het plein door de deur bij het kerkelijk bureau naar binnen, dan de trap af. Onze vrijwilligers zijn u graag van dienst!

Kosten: 25 cent per boek per week. De zaterdag van de rommelmarkt (in 2018: 14 april) zijn we gesloten!

Pareldienst 18-2-18