74-11

Bent u wijs en verstanding?

“Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”

 (Jakobus 3: 17)

_______________________________________________

Hoe wijs en verstandig bent u? Dat u niet vanzelfsprekend wijs en verstandig bent, blijkt wel uit de woorden die Jakobus in het derde hoofdstuk van zijn brief schrijft. Vorige keer vroeg ik u, naar aanleiding van dit hoofdstuk, welke woorden u spreekt, maar als we verder lezen komt de vraag op hoe verstandig en wijs u bent. Het zou zomaar kunnen zijn dat u nu denkt: ‘Ik stop nu met lezen, hier heb ik even geen zin in’. Dan zou ik u willen vragen om toch even door te lezen, want net zoals de woorden die u spreekt, is ook dit onderwerp van groot belang, juist in onze tijd.

Ik weet niet hoe het bij u gaat, maar het woordje ‘eigenbelang’ speelt bij mij best weleens de kop op. U weet wel, die momenten dat u met een dubbele agenda een gesprek in ging omdat u eigenlijk gewoon uw eigen punt wilde maken, zonder dat de ander daarmee gediend zou zijn. Of dat moment dat uw houding de ruimte zocht om uw eigen weg te zoeken en de ander op afstand te houden. En het beroerde is, dat we dit soms nog kunnen doen met ogenschijnlijk de meest geestelijke motieven. Soms zelfs onder het mom van de geestelijke waarheid, terwijl het ten diepste misschien veel meer eigenbelang is om door te gaan op een bepaalde weg, dan dat het om die geestelijke waarheid gaat. En soms blijkt die geestelijke waarheid zelfs minder waarheid te zijn dan we vaak dachten en is het veel meer een veilige vorm.

Wanneer zijn we nu wijs en verstandig? We zijn in ieder geval niet wijs en verstandig als we ons laten leiden door bittere afgunst. Dat zullen we wel eens zijn met elkaar, maar wat kan een wortel van afgunst hardnekkig zijn in je leven. We zijn ook niet wijs en verstandig als we ons laten leiden door eigenbelang. Als die twee dingen een rol spelen in wat we doen, dan liegen we tegen de waarheid. We zijn dan namelijk niet wijs en verstandig bezig, maar we zijn dan bezig met vleselijk gedrag en ons vlees blijft altijd zondig, want dat komt voort uit onze oude mens. Eigenbelang en bitterheid komen dus uit onze oude mens, die al dood had moeten zijn.

Maar wat is het dan wel? Hoe zijn wij dan wel wijs en verstandig? Dat zijn we alleen door de wijsheid die van boven is. Of anders gezegd: Dat zijn we alleen door dat wat de Heilige Geest, door het geloof in ons doet. Als we ons dus laten leiden door de Geest, dan komen er andere accenten in ons leven. Dat is namelijk wijsheid die in de eerste plaats rein is. Daar zit geen eigenbelang in, maar dit is wijsheid die zuiver is. Nu is dat natuurlijk logisch, want waar Gods Geest in ons werkt, daar is ook Gods zuiverheid aanwezig. Maar daarvan uit is de echte wijsheid ook vreedzaam, welwillend en voor rede vatbaar.

En juist dat staat haaks op eigenbelang. Dat maakt namelijk dat het niet meer om onze standpunten en belangen gaat, maar dat tilt het daarboven uit. Waar wij ons laten leiden door de Heilige Geest is er ruimte om op een open manier met elkaar in gesprek te gaan. We komen vaak van die heilige huisjes tegen waar we niet over lijken te mogen spreken. Al snel wordt iets als absolute waarheid neergezet, maar de vraag is of dat echt altijd zo is. Zodra we iets als absolute waarheid neerzetten, moeten we ons eerst afvragen of we dan echt uit bovennatuurlijke wijsheid handelen, of dat het over onze vleselijke wijsheid gaat.

Dit betekent natuurlijk niet dat Jakobus zegt dat je nergens voor mag staan of dat je onbeperkt over je heen moet laten lopen. Dat zegt hij niet, maar hij zegt wel dat we ons moeten afvragen welk belang we nu echt dienen. Dienen we echt, op een zuivere manier, Gods belang in hoe we handelen? Of moeten we eerlijk zeggen dat we maar al te vaak Gods belang gebruiken om ons eigen belang te dienen? Op dat moment wordt het ineens een gevaarlijk spel, want dat noemt Jakobus, zonder omwegen duivels, want waar afgunst en eigenbelang heersen, daar zijn wanorde en allerlei kwade praktijken. Uit onze belangen komt dus chaos voort, maar als we uit zuivere motivatie Gods belang dienen en Zijn wijsheid toelaten, daar wordt vrede gezaaid en zijn we verstandig en wijs. Dan wordt barmhartigheid en oprechtheid zichtbaar in ons leven.

Theo de Koning

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst Heilig Avondmaal

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 27 september. Een goed moment om met elkaar te overdenken wie God voor u en jou wil zijn! Tot dan, in De Parel, tijd 20.00-21.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur). De bezinningsavond wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Nieuwe opzet jeugdwerk

In november 2016 hebben we samen met de HGJB een bijeenkomst gehad waarin we ons jeugdwerk uitgebreid hebben bekeken doormiddel van een jeugdwerkscan. Hierin hebben we besproken wat we met het jeugdwerk willen bereiken en hoe we dit nu vormgeven.

Naar aanleiding van dit gesprek, zijn we samen met de AK en de drie wijkkerkraden een traject gestart om te komen tot een nieuwe opzet voor het jeugdwerk. Met name voor de leeftijdscategorie 12 t/m 18 jaar.

Doelen, aandachtspunten en een richting zijn al eerder geformuleerd en opgenomen in het beleidsplan 2016-2020 van de Algemene Kerkraad.

Deze doelen zijn verder uitgewerkt, en op dit moment ligt er een nieuwe opzet voor het jeugdwerk. Hier willen we in januari 2019 mee starten. Dit zal gebeuren door het model in te laten groeien, vanaf de leeftijd van 12 jaar. Op sommige plaatsen in de gemeente zijn er al pilots om te kijken hoe we deze nieuwe opzet zo goed mogelijk kunnen implementeren.

Graag willen we de gemeente informeren over deze opzet. Dit willen we graag doen op donderdag 22 november, 19.30 uur. Locatie: De Parel. Noteert u/jij deze datum alvast in de agenda.

de jeugdambtsdragers,

Corstiaan, Erik, Herman en Jan Willem

Honderd handig

Zo langzamerhand nemen we afscheid van de zomer en verwelkomen het najaar met alle geneugten van dien. Eén daarvan is gezellig binnen handwerken. Voor al diegenen die daar ook van genieten is er goed nieuws: wij kunnen nog heel veel lapjes gebruiken voor ‘Honderd handig’.  Misschien hebt u de afgelopen zomer al wat gemaakt.  Misschien wilt u gaan beginnen:  zoek dan wat restjes wol en brei of haak daarvan lapjes van 20×20 cm. (graag niet te afwijkende maat) en lever ze in op Kerkweg 19 of 72. Alle kleuren en patronen welkom! 

Vanaf 1 oktober  willen we op maandagavond weer gezellige ‘haak-aan-avonden’ gaan beleggen om dekens in elkaar te zetten. 1 oktober is dan de eerste avond; welkom vanaf 19.30 uur op Kerkweg 72. Neem gerust iemand mee, de koffie en het zelfgebakken lekkers staan klaar. Voor wie mee wil breien/haken en geen restjes wol heeft: wij hebben een partij gekregen, die opgehaald mag worden voor dit doel op Kerkweg 19. Wie liever thuis een deken in elkaar zet: wij hebben kant-en-klare pakketten staan, af te halen op Kerkweg 72, liefst tijdens de ‘haak-aan-avonden’.

Voor meer informatie: Goline van Schoonhoven, tel. 61 10 08 of Liesbeth Leenman, tel. 61 68 75.

Uur van gebed

Iedere maand is er op zaterdagavond een uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk. Zo ook zaterdag 29 september. Dan komen we met gemeenteleden uit de drie wijken bijeen om te bidden voor allerlei onderwerpen die de aanwezigen mee brengen of zijn aangemeld.  Het uur van gebed begint om 19.00 uur met een korte overdenking. Daarna benoemen we met elkaar een aantal gebedspunten en gaan in kringgebed waarbij een ieder vrij is om hardop of in stilte mee te doen en sluiten gezamenlijk af met het Onze Vader. Gebedsonderwerpen kunnen ook vooraf gemaild worden naar pille.cihg@filternet.nl Jongeren en ouderen zijn van harte welkom.

Berichten vanuit Open Doors

Schrijf- en gebedsochtend

Onlangs zijn we weer bij elkaar gekomen voor de schrijf- en gebedsochtend van ‘Women to women’, een initiatief van Open Doors. Het is goed en mooi om als vrouwen samen te komen om te bidden voor onze vervolgde zussen wereldwijd en om hen te bemoedigen met een kaartje.

Graag nodig ik u uit voor de volgende bijeenkomst, die zal zijn op vrijdag 23 november. De inloop is om 09.00 uur en we starten om 09.15 uur. De plaats zal t.z.t. nog in de kerkbode en op Facebook verschijnen, maar dan kunt u vast de datum in uw agenda noteren.

Women for women walk

Zaterdag 1 september jongstleden hebben we met 52 vrouwen een prachtige wandeling gemaakt door het polderlandschap in Giessenburg. Deze wandeling stond in het teken van het project ‘hartenkreet Pakistan.’ We hebben het prachtige bedrag van € 4.700,- opgehaald voor noodpakketten, lees- en schrijfonderwijs en Bijbeltrainingen voor vrouwen en hun gezinnen in Pakistan. Na de wandeling stond er een heerlijke high tea klaar. We hebben een mooie ochtend gehad met elkaar en zijn even stilgezet bij de vrijheid die wij als christenen hier hebben en dat we op mogen komen voor onze vervolgde zussen wereldwijd (luister ook eens Op Toonhoogte 387: ‘O kerk sta op’).

Open Doors dag

Zaterdag 20 oktober komen christenen uit heel Nederland (en België) weer bij elkaar voor ontmoeting met en gebed voor vervolgde christenen. Voor de kinderen van de basisschool is er een speciaal programma. Het thema is ’één in Hem’, en er zijn diverse sprekers (uit India, Noord- Korea en Pakistan) en ook Jurjen ten Brinke zal één van de sprekers zijn. Voor kaartjes kunt u naar de website www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2018.

Ook hebben ze deze dag vrijwilligers nodig (zaalstewards, hulp bij kinderprogramma, diverse kraampjes). Opgeven kan ook via de website van Open Doors.

Voor vragen rondom te activiteiten van Open Doors kunt u mij bereiken per mail (gerlindederover@hotmail.com) of op 06 29 22 25 10. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

ambassadeur voor Open Doors

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 september 2018

De diaconale collecte is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting Evangelie & Moslims. Deze stichting is 40 jaar geleden opgericht door de kerken, om plaatselijke kerkelijke gemeenten te helpen om het evangelie uit te dragen naar moslims. Zo stimuleert en ondersteunt de stichting christenen om goede contacten op te bouwen met moslims, om als christelijke gemeenschap moslims in ons land gastvrij uit te nodigen en in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn. Daarnaast helpen zij kerken om missionair-diaconaal werk op te zetten voor de moslimgemeenschap. Graag willen wij als diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Uitnodiging toerustingsochtend

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente. ‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. H.G. de Graaff. In zijn lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt, hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen. Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit een viertal workshops om met elkaar hierover na te denken en van elkaar te leren. De bijeenkomst is van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort. Aanmelden kan via info@izb.nl en via de website www.izb.nl. De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

College van kerkrentmeesters

Herinnering schoonmaak Nieuwe Kerk,

Zoals vorige week reeds is gemeld in de kerkbode staat de schoonmaak van de Nieuwe Kerk aanstaande donderdag  27 september (en evt. vrijdag 29 september) en maandag 1 oktober (en evt dinsdag 2 oktober) gepland. Wellicht heeft u het al in uw agenda genoteerd! Het is een gezellig moment om elkaar ook in deze omstandigheden te ontmoeten. Mogen we op uw hulp rekenen? Ook een enkel uurtje is voor ons al welkom!

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 25 september staat om 09.15 uur de koffie/thee weer klaar in De Parel. Alle vrouwen zijn van harte uitgenodigd voor de 1ste Bijbelstudie dit seizoen. Janneke de Bruin verzorgt de inleiding over Jeremia 1: De roeping van Jeremia (Vrouw juni nummer). Corrie van der Meijden en Bep van Dieren passen op de kinderen. Welkom voor het eerst of opnieuw! Een hartelijke groet,

de stuurgroep

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 26  september willen we voor de eerste keer in het nieuwe seizoen bij elkaar komen. Deze morgen hopen we verder te gaan met het boekje ‘Van kruis naar kroon’ van Ron van der Spoel. We behandelen het vijfde hoofdstuk. Dit heeft de titel: ‘Kerk in de minderheid’. Hierbij zullen we de gedeelten uit  1 koningen 19 en openbaringen 3: 8 lezen. We kijken ernaar uit iedereen weer te zien. Graag zien we ook nieuwe gezichten dus voel je welkom ook als je nog niet eerder geweest bent!

Anneke, Willeke en Agnes

Bijbelgesprekskring

Donderdag 27 september start het nieuwe seizoen van de Bijbelgesprekskring. Wim IJzerman zal de inleiding houden over Jozua 22. We zijn te gast bij de familie Van Schoonhoven, Kerkweg 84. Iedereen hartelijk welkom, ook als u of jij een keertje wilt komen kijken. De avond begint om 20.00 uur.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
preikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We kunnen terugkijken op een mooi openingsweekend waarbij we elkaar op allerlei momenten mochten ontmoeten. Het was een hele ervaring om te zien hoe met zoveel mensen tegelijk de warme maaltijd gebruikt kon worden in De Parel. Niet in het minst mochten we elkaar zondagmorgen ontmoeten in de eredienst, die in het teken stond van de opening van het winterwerk. Het thema van de dienst was: ‘Met hart en ziel’. Vanuit Deuteronomium 6 werden we aangespoord om de HEERE lief te hebben met ons hart, onze ziel en al onze krachten. We kregen de opdracht om die aansporing mee te dragen in ons hart. Vanuit Deuteronomium 6: 6-9 kwamen er drie lijnen op: 1. Een woord voor het hart 2. Een woord voor je (klein)kind 3. Een woord voor je omgeving. Het is bijzonder om te zien hoe verantwoordelijk de Heere ons mensen maakt, als het gaat om het dienen van de Heere, voor de geloofsopvoeding en ook om getuige te zijn naar de mensen om ons heen. Het geeft ontspanning dat we dat alles ter hand mogen nemen in de kracht en in de afhankelijkheid van de Heere, voortdurend kijkend naar de Heere Jezus!

Pastoraat

We denken aan de gemeenteleden die psychisch ziek zijn, voor wie het zo donker kan zijn. Dat het licht en de warmte van de Levende God hun duisternis zal verbreken. ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven’. (Psalm 68: 10, berijmd)

Catechisatie

Dinsdagavond 25 september starten we met de catechisaties in de Nieuwe Kerk. Bij deze de tijden nog een keer:

19.00-19.45 uur: jongeren van 12 en 13 jaar

20.00-20.45 uur: jongeren van 14 en 15 jaar

21.00-21.45 uur: jongeren van 16 jaar en ouder

Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Gift

Tijdens een huisbezoek ontving ik € 5,- voor de kerk. Bedankt!

Gelezen

‘Beslissend is niet wat u van het avondmaal denkt, maar wat de Heere van het avondmaal denkt van u’.

ds. J. Koopmans (1905-1945)

…tot zondag

We onderbreken even de prekenserie over Simson. De stof uit de tweede helft van Richteren 14 is wat minder geschikt voor de diensten rond het avondmaal. In oktober hoop ik de draad weer op te pakken.

In de diensten rondom het avondmaal horen we over Mefiboseth. Mefiboseth is de zoon van Jonathan. Hij is verlamd en woont in het dorp Lodebar. Koning David wil hem, als nakomeling van Saul en Jonathan, goedertierenheid bewijzen. Wat heeft dat ons te zeggen, ook met betrekking tot het avondmaal? U vindt deze geschiedenis van Mefiboseth in 2 Samuel 9. Zondagmorgen lezen we het eerste gedeelte daarvan en bereiden we ons voor op het avondmaal. Het is de Heere Zelf die wil dat wij van tijd tot tijd bij brood en wijn Zijn dood gedenken. De vraag is: Hoe sta je tegenover de Heere? Die vraag wordt niet gesteld om ons af te houden, maar om ons naar de Heere toe te drijven. Zodat we met ons tekort bij Hem schuilen en er van opleven dat er bij Hem een volkomen verlossing is. Zoek het dan in deze week van voorbereiding ook bij Hem en overdenk wie Hij wil zijn voor zondige mensen.

In de avonddienst gaat ds. J. Boom uit ’s Gravenmoer voor in de Nieuwe Kerk. Hij groeide op in Hardinxveld. Fijn dat hij hier nu ook het Woord mag bedienen. Laten wij bidden om Gods Geest voor hen die het Woord verkondigen en die het Woord horen. Met een hartelijke groet vanuit Vinkeweer 3,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Belijdeniscatechese

Vanwege bovengemelde ziekmelding, is de aanvangsdatum van de belijdeniscatechese opgeschoven naar een latere datum. Op dit moment is nog niet bekend, wanneer precies gestart gaat worden. Het voordeel is, dat u zich nog steeds kunt opgeven. Dat kunt u voorlopig doen bij de al eerder genoemde scriba van onze wijkgemeente. Zodra we hierover meer weten, zullen degenen die zich reeds hebben opgegeven, hiervan in kennis worden gesteld.

Vacatures in de kerkenraad

Door de belijdende leden is slechts één naam ingediend voor de nog twee bestaande vacatures. De kerkenraad had in haar vergadering van 16 september j.l. niet de vrijmoedigheid, om daar slechts 1 naam aan toe te voegen en deze beide personen vervolgens te benoemen. Daarom hebben we er drie aan toegevoegd, zodat de gemeente in staat wordt gesteld om zelf twee broeders daaruit te verkiezen die zij geschikt vinden voor het ambt van ouderling.  De navolgende kandidatenlijst is nu vastgesteld:

Gert-Jan Klop

Dries Romeijn

Maarten den Toom

Leo Vogel

De verkiezingsvergadering willen we houden op dinsdag 2 oktober in De Parel, aanvang 19.15 uur precies.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering op te dragen in uw gebed.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

I.v.m. een beoogde reis naar Israël was voor zondagmorgen reeds afgesproken dat onze plaatsgenoot, proponent Joren IJzerman, in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal zou voorgaan. Hij zal ons die morgen meenemen in de schriften en het eerste deel van het formulier doornemen. Er zijn momenten in ons leven, dat de viering van het Heilig Avondmaal ons dubbel versterkt in ons geloofsleven. Momenten dat we dat (misschien ongedacht) hard nodig hebben. Daarom is het goed, om in de week van voorbereiding ons te laten leiden door het Woord dat we zondag mogen ontvangen en misschien mag het volgende, wat ik bij Max Lucado las, ons ook daarbij helpen:

‘Jouw liefde winnen
Dit willen we weten. We willen weten tot hoe lang Gods liefde duurt… Houdt God echt voor eeuwig van ons? Niet alleen… zondags als onze schoenen glimmen en ons haar in model zit. We willen weten … wat vindt God van mij als ik een schoft ben? Niet als ik energiek en optimistisch ben en klaarsta om af te rekenen met honger in de wereld. Niet dan. Dan weet ik het wel wat Hij van mij vindt. Dan mag zelfs ik mijzelf.

Ik wil weten wat Hij van mij vindt als ik alles wat beweegt afsnauw, als mijn gedachten platvloers zijn, als mijn tong scherp genoeg is om een rots te splijten. Wat vindt Hij dan van mij? …

Is er iets wat ons kan scheiden van de liefde die Christus voor ons heeft?

God gaf al antwoord op de vraag voor we hem stelden. Hij verlichtte de hemel met een ster, opdat we Zijn antwoord zouden zien. Hij vulde de nacht met een koor; en zo geloofden we het.

Hij deed wat niemand ooit had durven dromen. Hij werd vlees en woonde temidden van ons.

Hij legde Zijn hand op de schouder van de mensheid  en zei: ‘Je bent speciaal’.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een gezegende week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal toegewenst

Piet de Groot, scriba   

Pareldienst 30 september

Zondagavond 30 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in De Parel.

De voorganger in deze dienst is ds Lennart Aangeenbrug uit Well-Amerzoden en het thema is ‘In de put, uit de put’. Dit naar aanleiding van Genesis 37. Wat heeft deze familiegeschiedenis van Jakob en zijn zonen ons te zeggen? Het gaat over het gedragen worden in ons leven met alle ellende (zelfs als je in de put zit) en mogen weten dat Christus voor ons in de diepste put is gegaan om ons redding te geven.

Deze dienst is het de beurt van de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of mee te bidden.

De digitale flyer is weer op de website gezet en afgelopen week door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kunt  u iemand uit uw directe omgeving, die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is, uitnodigen, maar het beste werkt om deze persoon of personen mee te nemen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met uw gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit najaar zijn: 28-10 en 9-12. Van harte welkom!

Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Laten wij als gemeente biddend om onze zieken heen staan. “Hij boog Zich naar mij toe en hoorde mijn hulpgeroep.” (Ps. 40: 2b)

Giften

Broeder L. de Groot ontving op seniorenbezoek een gift van € 5,- voor algemeen kerkelijk werk.

Overkomst

Vanuit de Christelijk Gereformeerde Kerk te Sliedrecht is met doopbewijs naar onze gemeente overgekomen René Kornet, Baanhoek 393, 3361 CG Sliedrecht.

Opvoedkring 12-16 jarigen

Vanwege de vele aanmeldingen voor deze kring wordt de locatie aangepast. Donderdag 27 september starten we om 20.00 uur in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur.

Doopzitting

3 oktober wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikantzuid@hghg.nl) De doopdienst staat gepland voor zondag 14 oktober om 10.45 uur.

Gelezen/gehoord

‘God laat Zich niet onbetuigd, maar willen wij wel overtuigd worden?’

Tenslotte

Zondagmorgen bereiden wij ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Het eerste gedeelte van het formulier zal, zoals gebruikelijk, worden gelezen om ons te verootmoedigen en te (blijven) verwonderen dat God door Zijn Heilige Geest het geloof in onze harten wil sterken door het gebruik van dit sacrament. Namens de kerkenraad een gezegende voorbereidingsweek toegewenst, 

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 september

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

Zaterdag 22 september

09.00-12.30 uur Serve the village – diverse locaties

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 23 september

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Maandag 24 september

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 25 september

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 26 september

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 27 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00-22.00 uur  opvoedkring leeftijd 12-16 jaar – De Parel

20.00 uur   Bezinningsavond Heilig Avondmaal – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

Vrijdag 28 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 25 september 2018

Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.

Afronding: ca. 11.30 uur

locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: We willen weer gaan starten met de moederkring. Deze is bedoeld voor moeders met een kind met een beperking. Wilt u eens van gedachten wisselen met andere moeders, hebt u vragen waar u alleen niet uit komt? U bent van harte welkom om met anderen in gesprek te gaan over de specifieke vragen die er in een gezin kunnen zijn waarin u te maken kunt hebben hebben met de warwinkel aan aanvragen, aanpassingen, hulpverleners enz. Deze ochtenden vinden één keer per twee maanden plaats.

Wilt u eerst meer informatie bel dan: Lies van Vliet 078 615 70 58 of Marjan Rietveld 078 615 65 96. We hopen op een hele fijne morgen.

Cd presentatie Wouter Harbers in Trinitatiskapel

Na twee succesvolle solo-albums presenteert de ambitieuze Zeister pianist Wouter Harbers een nieuwe cd: ‘Sounds of Silence’!

Zaterdagmiddag 6 oktober 2018 neemt hij u vanuit de eeuwen oude Trinitatiskapel te Dordrecht graag mee in zijn wereld van de verstilde pianomuziek.

Samen met topviolist Robert Cekov en het gepassioneerde strijkkwartet Romance nam hij eigentijdse pianomuziek op, die hij speciaal voor piano en strijkers liet bewerken door de jonge componist Toon Habraken. Deze middag voert hij diverse werken van de cd live aangevuld met passend ander repertoire.

De Kapel  wordt sfeervol verlicht en Wouter vertelt u graag meer over de achtergronden van de composities. U hoort deze middag de topviolisten Alisa van Dijk en Robert Cekov in samenspel met  pianist Wouter Harbers. Ook hoort u Alisa deze middag als sopraan.

Laat u verrassen door deze veelbelovende musici  in een programma vol meditatieve en verstilde muziek… Kom dit feest meegenieten!

Datum: Zaterdagmiddag 6 oktober  2018

Plaats: Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht

Aanvang: 15:30 uur (kerk open vanaf 15:00 uur)

Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten

Meer info: www.wouterharbers.nl of bel 06 45 15 21 91.

Hartelijk welkom!

Erediensten

Zondag 23 september 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie – noodhulp Lombok

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Bertine van Kralingen, Franci van den Boogaard, Janieke Alblas

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 1

avonddienst: Psalm 146: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur  Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Voorbereiding Heilig Avondmaal

10.45 uur Wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur Wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud,

‘s Gravenhage

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Evangelie & Moslims

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatie

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Jamarka de Jong, Janine de Bruin, Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur, Groep A: Linda van Wijngaarden, Hanna van de Wetering Groep B: Marit Bom, Jantine de Rover

Nieuwe kerk: Marianne v Milligen, Thijs Molendijk

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

ds. J.C. Breugem,  tel. 61 30 79. Mail: jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72, Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld: Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld: Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.