Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof

 “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David en Samuel en de profeten.” 

(Hebreeën 11: 32)

Stelt u zich voor dat ik aan u zou vragen om een lijstje te maken van vijftien personen uit de Bijbel die een voorbeeld-geloof hebben. Zou Simson dan ook op dat lijstje staan?

Wanneer de schrijver van de Hebreeënbrief zijn eerste lezers aanmoedigt om te geloven in de Heere en daarin ook te volharden, dan komt hij in hoofdstuk 11 met een hele namenlijst van mensen uit het Oude Testament die door het geloof op God hun hoop hadden gesteld. Verschillende namen kunnen we goed plaatsen. Neem nu Henoch. Zijn leven was met de Heere God verweven. Hij wandelde met God. Of neem Abraham. God riep hem om op reis te gaan naar het land dat Hij zou wijzen. In gehoorzaamheid ging Abraham, vertrouwend dat hij in het land van de belofte zou komen. Henoch en Abraham: echte geloofsvoorbeelden. Maar in diezelfde rij klinkt ook de naam van Simson. Past hij eigenlijk wel in het rijtje?

Simson was geroepen om Israël te verlossen van de Filistijnen. Via hem trad God op voor Zijn volk. Alleen zijn geboorte al was daarvan een sprekend teken. Maar wat bracht Simson er van terecht? Hij liet zich leiden door zijn ogen (Richteren14: 1, 2, 7 en 16: 1), papte aan met Filistijnse vrouwen en paste zich aan de Filistijnse cultuur aan. Hij speelde een spel met zijn roeping. Eerst al door te komen met een raadsel, vervolgens in huis bij Delila door te zeggen dat ze zijn haren vast moest maken aan een weefgetouw. Er zijn wat dat betreft genoeg redenen om Simson weg te laten uit de galerij van geloofshelden. En toch… Simson. De schrijver kan ook uit zijn leven verhalen vertellen waarin het geloof tot uiting komt. Omdat hij al veel genoemd heeft en niet eindeloos kan doorgaan noemt hij zo aan het eind van hoofdstuk 11 een aantal namen: Gideon, Barak, Jeftha, Simson, Samuel, David. In een paar pennenstreken beschrijft hij waarin hun geloof blijkt. Aan de hand van die pennenstreken kunnen we het voor Simson wat verder invullen.

“Muilen van leeuwen hebben ze toegesloten”. Wie denkt niet aan het gevecht met die leeuw, even buiten Timna. De Heere gaf Zijn Geest en in de kracht van de Geest haalde Simson de overwinning op de leeuw. Een andere pennenstreek: “In zwakheid hebben ze kracht ontvangen.” U kunt denken aan Simson in Lechi (Richteren 15). Hij had de overwinning behaald op de Filistijnen. Hij liep zelf weg met de overwinning. Maar toen hij dorst kreeg en niet op beide benen kon staan, zocht hij de toevlucht tot de Heere. Hij erkende de Heere voor de overwinning. Hij wist zich afhankelijk van de Heere. En toen gaf de Heere uitkomst. Er kwam water uit de rots. Nog een derde pennenstreek. “Ze zijn machtig geworden in oorlog.” Is dat een geloofsdaad? Nu ja, het was voor Simson geen vanzelfsprekende zaak om de confrontatie aan te gaan. We zien bij hem ook aanpassingsgedrag. Maar de Heere zorgde dat hij daar los van kwam en in hoofdstuk 15 toch de strijd aangaat en zijn positie als verlosser van Israël inneemt en afrekent met de Filistijnen. En vergis u niet, via die Filistijnen richt de boze zijn pijlen op God en Zijn volk. De strijd tussen Israël en de Filistijnen is maar niet zomaar iets.

Er is veel af te dingen op het leven van Simson en toch zien we ook in Simsons leven het geloof schitteren. Eén ding wordt ons intussen wel duidelijk. Dat het niet aan Simson te danken is, maar aan de verkiezende liefde van God! Hij werkte door hem heen voor Zijn volk, Hij werkte ook in hem persoonlijk. Daar zit evangelie in. Deze God durft het dus aan met eigenzinnige en ongehoorzame mensen. Mensen die zich makkelijk laten leiden door eigen begeerten en eigen plannen. Dat deze God het aandurft met zondige mensen heeft Hij laten zien in niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Hij is het licht dat in een wereld vol duisternis schijnt. Hij kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Deze Christus is de gekruisigde en de Opgestane. Deze Christus deelt Zijn Geest uit en het wonder geschiedt. Kleine zondige mensen nemen Christus aan, krijgen Hem lief en dienen Hem. Kwam het er in uw leven van? Door Zijn Geest is Hij ook vandaag bezig om u voor zich in te winnen. Wend je tot Hem en wordt behouden! Zalig wie Hem liefheeft. Je gaat achter Hem aan. Met vallen en opstaan, maar dan toch. Dat is een Godswonder! Tja, door het geloof en vul dan je eigen naam maar in.

“Mijn God u zal ik eeuwig loven, Omdat Gij het hebt gedaan.” (Psalm 52: 7)

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Gespreksbijbel HSV

Heeft u de Gespreksbijbel al besteld? De actie om de Gespreksbijbel voordeliger aan te schaffen loopt tot 1 december. Voor die datum moet u uw bestelling hebben geplaatst via gespreksbijbel@hghg.nl

De Gespreksbijbel is een Bijbel met de complete tekst in de HSV, aangevuld met gespreksvragen, nadenkertjes en meer van dit soort aanvullingen. De Gespreksbijbel is een prachtige aanvulling in het gezin en helpt bij het gesprek bij het Bijbellezen met het gezin. Vergeet dus niet om deze Gespreksbijbel te bestellen met 10% korting!

Het is zondag ook mogelijk om uw naam op de intekenlijst te zetten die in de hal van de kerk zal liggen.

Oppas Oude kerk

Er wordt weer dringend gezocht naar volwassenen en tieners voor de oppas. Zowel bij Noord als Zuid voor de A en B groep. Opgeven kan via oppasoudekerk@hghg.nl

Een kilo liefde

Ook dit jaar willen we de aktie ‘een kilo liefde’ weer houden. In de decembermaand zijn er velen onder ons die iets extra’s kunnen kopen, maar dat is niet voor iedereen normaal.

Er zijn gezinnen die financiële problemen hebben. Dat is niet altijd direct te zien, veel (geld)zorgen spelen zich af achter de voordeur van de huizen. De kerk wil er graag zijn voor deze groep mensen. Christen zijn is leven en uitdelen van Gods liefde. U kunt daarbij helpen door mee te doen aan de actie een kilo liefde. Hoe gaat dat in zijn werk?

  • Zondag 25 november worden in beide kerken kaartjes uitgedeeld. Hierop staan producten die u kunt kopen.
  • Die producten kunt u inleveren op donderdag 6 en vrijdag 7 december tussen 10.00-12.00 en 19.00-20.00 uur in De Wagon (bij De Parel). Ook zondag 9 december kunt u in beide kerken voor de dienst boodschappen inleveren en bij fam. De Keizer, Parallelweg 37 kan t/m 10 december 12.00 uur ook nog worden gebracht.
  • van de producten worden kerstpakketten gemaakt, die uitgedeeld worden aan mensen in ons dorp die dit goed kunnen gebruiken

Wilt u liever een gift overmaken dan kan dat op rek.nr: NL15RABO 0395 00 1536 diaconie Herv.Gem.Giessendam o.v.v. een kilo liefde. Voor vragen: eenkiloliefde@hghgh.nl. Helpt u weer mee?

commissie ‘een kilo Liefde’

Uur van gebed zaterdag 1 december

Aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal komen we zoals gebruikelijk samen om in gebed te gaan. Deze keer twee weken na het vorige gebedsuur. Juist op deze zaterdagavond is het goed om stil te worden en met elkaar de dienst van Woord en sacrament op te dragen in ons gebed en ons te verwonderen over Gods goedheid en genade. Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. Aanvang 19.00 uur.

Winterfair bij de Oude Kerk

Vrijdag 30 november van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. Het thema is ‘Proeven en Vertoeven’. Net als andere jaren ligt de nadruk vooral op ontmoeting en lekker eten. Het wordt u aangeboden in een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen.

Wat dacht u van ijs met warme kersen en stoofperen? Voorafgegaan door een kop erwtensoep met luxe belegd stokbrood? Of heeft u liever saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of knakworst? Het kan allemaal.

In buffetvorm staan heerlijke gerechten voor u klaar.

Als u liever rond koffietijd komt, is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek.

In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kaarten, kransen en leer. Op het terrein staan ook een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam met eigengemaakt gebak en amandelbroodjes voor het weekend.

Voor de kinderen worden speciale workshops gegeven. Zij kunnen een taaitaaipop versieren, een bloemstukje maken, knutselen, een veilingkistje timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf.

Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken en na te denken over ‘in het Licht wandelen’. Bekwame organisten zullen zorgen voor orgelmuziek.

De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor het kinderwerk van Lea Luiten in Zuid-Afrika.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 25 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen enz.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling, en tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze Stichting bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief ondersteunen, en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 Terugblik Dorcas Voedselactie 2018

We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage aan de Dorcas Voedselactie 2018. In de Oude en Nieuwe Kerk zijn 60 dozen ingezameld, dat is inclusief een gift van Blik op Maat. In de winkel bij Timmer was de opbrengst 54 dozen en bij de Christengemeente ook nog eens 11 dozen. In totaal hebben we dus 125 dozen naar Groot Ammers kunnen brengen. Daarnaast heeft de collecte voor de Voedselactie op Dankdag in de morgendienst in totaal € 1168,- opgebracht, en de collecte op zondagochtend 11 november € 2521,- (bestemd voor de transportkosten). We zijn allereerst God dankbaar voor dit mooie resultaat! De voedselpakketten worden nog voor de Kerst in Oost-Europa verstrekt aan mensen die het nodig hebben. We danken alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan geleverd hebben, in het bijzonder Adri Pille die ook dit jaar weer de Dorcas Voedselactie heeft gecoördineerd.

Collecteverantwoording

Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten welke de diaconie in september en oktober 2018 mocht ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief de nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie.

02/09: € 1.793,22 – Algemene Doelen

09/09: € 1.522,09 – Leprazending

16/09: € 1.617,76 – HGJB

23/09: € 1.502,82 – Algemene Doelen

30/09: € 1.243,27 – Algemene Doelen

30/09: € 3.331,00 – Heilig Avondmaal: Tear, Cambodja

07/10: € 1.727,95 – Project 10 27: kinderen in Israel

14/10: € 15.521,59 – Noodhulp Indonesie via GZB

28/10: € 1.615,62 – Algemene Doelen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

College van kerkrentmeesters

 Verkoop pastorie Stationsstraat 6

Zoals u weet heeft bovenstaande pastorie geruime tijd te koop gestaan. Eerst hebben we onze gemeenteleden de mogelijkheid geboden om deze woning te kopen. Daar zijn geen concrete biedingen uit voortgekomen. Daarna is het pand de reguliere verkoop in gegaan. Het College van

Kerkrentmeesters is dankbaar dat inmiddels een koper is gevonden en de pastorie deze week is overgedragen.

Een aantal predikantsgezinnen heeft deze pastorie bewoond. Er zijn ongetwijfeld veel gemeenteleden die de pastorie goed kennen en in droevige of blijde dagen binnen zijn geweest.

We kregen van Chris Tromp sr. Onderstaand stukje geschiedenis wat we u niet willen onthouden:

‘Het is interessant om je in de historie te verdiepen. Waarom toen (in 1954) een nieuwe pastorie gebouwd moest worden is onbekend. Vanaf 1945 was er al de mogelijkheid een tweede predikant te beroepen maar daarvan werd geen gebruik gemaakt. Waarschijnlijk was een godsdienstonderwijzer (tegenwoordig: kerkelijk werker) goedkoper dan een predikant; wellicht was dat de reden. Mogelijk speelden andere zaken in de colleges een rol. Uit de aankoopakte van het perceel blijkt dat men voor de bouw van de pastorie gebruik heeft gemaakt van een herbouwplicht van een andere, in de oorlog gebombar-deerde, woning in Binnendams. Deze woning in Binnendams was van de heer Klaas Leenman geweest (een bekende naam die we in de kerkelijke geschiedenis van onze gemeente meermalen tegenkomen). Hij leefde toen echter al niet meer. Zijn erfgenamen hadden waarschijnlijk geen zin of behoefte om de woning te herbouwen en zo is er een deal met de Hervormde Gemeente gemaakt. Wat dit aan voordeel voor onze gemeente heeft opgeleverd is niet duidelijk. Dat de woning niet nodig was blijkt uit het feit dat de woning na oplevering verhuurd is aan notariskantoor Hoogendoorn. Pas in 1961 is de huur opgezegd omdat men toen met beroeping van een nieuwe (extra) predikant is begonnen. In 1962 is de woning door ds. A. van Brummelen betrokken, na aanname van het beroep naar onze gemeente..

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 26 november is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We gaan verder met ons thema ‘Kerk van Jezus’ en deze keer staan we vooral stil bij nog twee onderdelen van het Koningschap van Jezus in de kerk: Genadig en gedeeld Koningschap.

Iedereen is weer hartelijk welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdag 28 november komt de Bijbelkring weer bij elkaar. Aan de orde is dan het Evangelie van Johannes hoofdstuk 4: 43-54 en hoofdstuk 5: 1-18. We rekenen op een goede vergadering. Allen weer hartelijk welkom. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 9.30 uur.

Jeugd

Actie meisjesclub

Maandag 19 november was de sponsoractie van de meisjesclub voor hun sponsorkinderen van Woord en Daad. Het was een gezellige en druk bezochte avond, die het mooie bedrag van € 493,65 opgebracht heeft.

Evangelisatie

Open kerk tijdens de Winterfair

Ook dit jaar organiseert de evangelisatie commissie gelijktijdig met de winterfair weer een ‘Open kerk’.

Vrijdag 30 november is de kerk open van 14.00 uur tot 21.00 uur. Loop de kerk eens binnen en ervaar de rust die er van ‘Gods huis’ uitgaat. Misschien bent u elke zondag wel een of twee keer in de kerk op de Dam. Maar een open kerk is toch anders. Misschien neemt u wel een vriend of een goede buur mee naar de winterfair. Loop dan eerst eens even door de kerk.

Het orgelspel komt u al tegemoet. Lees al wandelend door de kerk en lees over het thema naar aanleiding van Johannes 1 ‘In het licht wandelen’. Hoe moeilijk hebben veel mensen het in deze donkere tijd van het jaar. In de kerk schijnt een straal van licht, een licht van hoop en blijdschap. Zo wordt u meegenomen naar het grote feest van licht, het Christusfeest, ja, het kerstfeest komt eraan. Wat een feest om te gedenken dat God zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden van zonde en eeuwige ondergang.

Er zijn steeds een paar mensen van de evangelisatie-commissie aanwezig die hier met u ook over willen doorspreken. Tot ziens in de kerk en op de winterfair.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl,

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst hoorden we over Simson bij Delila. De Heere week van Simson. Hij liet zich leiden door zijn begeerten, koos het pad van de zonde. Voor de zoveelste keer gooide hij het nazireërschap te grabbel en toen trok de Heere een streep. Hij gaf Simson over in de handen van de Filistijnen en trok zich terug. Maar wat heerlijk dat over deze donkere geschiedenis het licht van het Nieuwe Testament mocht vallen. De Heere Jezus werd verlaten opdat u en ik nooit verlaten zouden zijn. Wie gelooft in Hem mag weten van Gods nabijheid die vandaag kracht en moed geeft en voor de toekomst een heerlijk uitzicht. ‘Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn met Hem, in die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.’

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de diaconie. Zelf ontving ik twee keer een bedrag van € 20,- voor de kerk. Dank voor uw gaven!

Gelezen

Genade is geen speelgoed. Het is wel een speeltuig om God er mee te verheerlijken. Geen speelgoed maar wel wapentuig om er mee te strijden.                                                                                  ds. G. Boer (1913-1973)

…tot zondag

We bereiden ons komende zondagmorgen weer voor op de bediening van het Heilig Avondmaal. Christus wil met zondaren van doen hebben en laat dat zien en smaken bij brood en wijn. Laten we in de week van voorbereiding extra momenten plannen in onze agenda om in de stilte de Heere te zoeken en met Hem te verkeren. Laten we met onze zonden schuilen bij Hem die alles volbracht heeft. We horen in deze dienst voor het laatst over Simson. We lezen Richteren 16: 22-31. Als God geweken is, dan gaat Simson toch weer bidden: Heere, HEERE, denk toch aan mij…

’s Avonds worden de namen voorgelezen van hen die ons ontvielen in het afgelopen kerkelijke jaar. Vanuit de Schrift klinkt Filippensen 1: 21 “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst”. U en jou wens ik een zegenrijke zondag!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl,

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Pareldienst 9 december

Zondag 9 december zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is ds. Louis Krüger uit Rotterdam. Hij is één van de twee PKN-predikanten die het binnenvaartpastoraat verzorgen en is verantwoordelijk voor de zuidelijke helft van Nederland, waarbij er ook diensten worden belegd in buitenlandse binnenhavens zoals Antwerpen en Duisburg. Het thema is ‘Oog voor het onzichtbare’. Deze dienst is het de beurt aan de band Kingdom om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden.

De digitale flyer wordt ook weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat deze bezoekers blijven terug komen.

Doordat de beamerschermen vrij laag hangen is het zicht daarop slecht als we gaan staan. Tevens kunnen de gemeenteleden die moeite hebben met (lang) staan dan niet meer meelezen. We hebben destijds besloten om alleen bij het eerste en het laatste te lied te gaan staan. Daar blijven we dus aan vasthouden.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur begint weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden.

Iedereen is weer van harte welkom om samen met je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn voor komend jaar 13-1 + 10-2 + 10-3 + 7-4 + 5-5 + 2-6.

Van harte welkom !

commissie Pareldiensten

Bediening heilige doop

We herinneren u aan de volgende doopdienst die gehouden zal worden op zondag 16 december. Deze dienst zal worden geleid door ds. J. Holtslag uit Giessenburg. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 8 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens huisbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gift!

Eeuwigheidszondag

A.s. zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde. Tijdens de morgendienst hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal.

Bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondag werd Gert-Jan Klop bevestigd in het ambt van ouderling. Het Woord werd bediend uit Spreuken 30, waar we meegenomen werden met een viertal kleine dieren, die ons alle vier op hun manier meenamen. Ouderling Gert-Jan Klop zal met bezoekbroeder André Groeneveld op pad gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Benoeming ambtsdrager

Broeder Willem Burggraaf had geen vrijmoedigheid om zijn benoeming tot ouderling te aanvaarden. De Heere geve rust over de genomen beslissing. We bidden om de vervulling van de vacature die er nog is.

Citaat

Oordelen maakt blind, maar de liefde maakt ziende.             Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

  • We blijven met onze gebeden rondom de familie Haverkamp staan.
  • Het Centrum van Hoop in Syrië verzorgt ook cursussen waardoor Syriërs een vak kunnen leren, zodat ze weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Bid dat de zorg van de medewerkers en de activiteiten daadwerkelijk hoop aanwakkeren in het hart van vele Syriërs. (Gebedskalender Open Doors)
  • We bidden om Gods leiding voor de werkgroep Naar House die morgen weer aanwezig zijn bij een dancefeest in Arnhem.
  • We danken voor de groei van de kerk in China en Noord-Korea.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten en een goede week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken A.W. Trapman ontving op kroonjarenbezoek € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 60,- voor de kerk. Ouderling P.C. Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Kringen (geloofs)opvoeding

De eerste avonden van de kringen (geloofs)opvoeding zijn inmiddels alweer even geleden. Via dit bericht willen we de datum en plaats van de volgende avonden bekend maken. Vanuit de methode ‘Voorleven’ (HGJB) zullen de volgende hoofdstukken behandeld worden.

Datum

Groep

Hoofdstuk

Adres

10 jan.

0-3 jaar

Zingen en bidden

Maasstraat 47 (fam. Don)

17 jan.

4-7 jaar

Grenzen stellen

Moelnaerstraat 5 (fam. Kanselaar)

30 jan.

8-11 jaar

Tegenslag en lijden

De Sav. Lohmanstraat 13 (fam. den Hartog)

24 jan.

12-16 jaar

Seksualiteit

De Parel

De avonden beginnen om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is inloop mogelijk. De vorige avond verhinderd of toch heel benieuwd naar deze avonden? Zet de datum in de agenda en wees welkom. Voor meer informatie eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

Drie dingen bezwaren mijn gemoed:

‘t eerste is dat ik sterven moet

‘t tweede bezwaart mij nog meer

‘t is dat ik niet weet wanneer

‘t derde bezwaart mij bovenal

‘t is dat ik niet weet waar ik varen zal.

Tenslotte

Zondagavond horen we de namen van hen die ons het afgelopen jaar ontvallen zijn. Gedachten gaan dan ook uit naar anderen die bemind werden en ons reeds vooruit gegaan zijn in de eeuwigheid. Wij allen zijn op reis naar de eeuwigheid en eens zal ook, wanneer de Heere Jezus nog niet teruggekomen is, onze naam worden afgelezen. Goed om daar bij stil te staan en zo te gedenken. Bovenal om in gedachtenis te houden dat “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.” (Hebr. 13: 8)

In de komende week wordt elk gemeentelid aangespoord zich door Schriftlezing, gebed en zelfbeproeving voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Ook de samenkomst op donderdagavond mag hiertoe bijdragen. Om op Avondmaalszondag te gaan gedenken de dood van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 23 november 2018

vanaf 19.00 uur    Stapeldiner

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 24 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

9.15 uur              jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 25 november – Eeuwigheidszondag

14.15 uur             Zondagsschool

na de avonddienst Gebed voor jongeren – Oude kerk

 Maandag 26 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.00 uur    meisjesclub –  De Parel

 Dinsdag 27november

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

20.00-21.30 uur   Thuiskring II – aan huis deelnemer

Woensdag 28 november

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal Oude kerk

18.45-20.00 uur   kinderclub Ithaï –  De Parel

19.00-20.00 uur   Leerkring 18+ –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 29 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             (2 Bezinning Heilig avondmaal –

Vrijdag 30 november

14.00-21.00 uur   Winterfair

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

 

Varia

Blik op Maat

Van januari t/m oktober van dit jaar zijn er heel veel metalen verwerkt op Spoorweg 42. Bij elkaar al ruim 68.000 kg, wat een bedrag van maar liefst €18.300,- heeft opgeleverd. Wij bedanken iedereen die materiaal heeft gebracht. Helpt u mee, zodat we het jaar 2018 met een prachtig bedrag voor het goede doel kunnen afsluiten? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Ook oude computers, laptops, printers, kabels, elektrische gereedschappen en huishoudelijke apparatuur is welkom. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt,

Erik en Bertha Koppelaar

Kerstkaartenactie Ark mission

Ark Mission organiseert een kerstkaartenactie voor gevangenen en dak- en thuislozen. De kerstperiode is zowel voor gevangenen als dak- en thuislozen in de maatschappelijke opvang een moeilijke periode. Ze merken extra het gemis van de gezelligheid thuis. De eenzaamheid of isolatie komt extra hard op hen af. Daarom is een kaart met een zegenwens een welkom geschenk voor hen.

Ik heb besloten om mee te helpen met deze actie. Wilt u Ark Mission ook helpen door kaarten te schrijven voor gevangen en dak en thuislozen?

Hoe?

Schrijf een persoonlijke wens/bemoediging op een kaart en onderteken alleen met uw voornaam en eventueel uw woonplaats. Ook tekeningen zijn welkom. Ook dan geldt: alleen een voornaam en eventueel een woonplaats. Gebruik zo min mogelijk het jaartal 2019 op uw kaart, zodat kaarten die overblijven ook volgend jaar uitgedeeld kunnen worden.

Wat mag u niet sturen?

Kaarten met metalen onderdeeltjes, paperclips, metalen draadjes, nietjes, cd’s die tot kaart zijn bewerkt.)

Doe de kaart (met of zonder blanco envelop en open klep – heel belangrijk!) en/of tekening (u mag er ook meer tegelijk sturen)in een envelop. U mag de kaart(en) dan aan de Peulenlaan 109, Hardinxveld-Giessendam in de brievenbus doen of persoonlijk geven. Dan zal ik ze allemaal doorsturen in een gezamenlijke envelop.

Ik ga twee enveloppen sturen. De eerste envelop hoop ik op 22 november te versturen en de tweede envelop wil ik op 28 november versturen. Hierna is de actie verlopen.

Alvast hartelijk voor uw hulp en medeleven.

Marco Hendriksen

 Gedenkt te sterven

Je bent jong, ambitieus en investeert in je toekomst, maar sta je wel eens stil bij het feit dat dit leven eindig is? We zijn allemaal onderweg naar een einde en dat vraagt bezinning en voorbereiding op onze eindbestemming. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen we stil staan en nadenken over de dood. Tijdens de hoofdlezing van prof. dr. F.G. Immink zullen we kritisch kijken naar de huidige tijd en onze houding tegenover het besef van eindigheid. Daarnaast is er ’s ochtends een pitch en een presentatie over de dood in de kunst. In het middaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in aansprekende workshops.

Er is keuze uit de volgende vier workshops:

     De dood bezongen

     Niet meer ik leef

     De laatste reis

     Een gekozen dood.

Medewerking wordt verleend door o.a. Inge van Hierden (presentatie), ds. A.A. Teeuw, ds. P. Vermaat, Willem Lock (workshops) en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 12 januari 2019, Tijd: 10.00-17.00 uur. Locatie: Arendshof, Arendstraat 2, 3882 JJ te Putten.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Joodse thema concert in de Singelkerk te Dordrecht

Vrijdagavond 7 december vindt er een Joods thema-concert en -avond plaats in de prachtige Singelkerk aan de Dubbeldamseweg 1. Aan deze avond werken de bekende musici Arjan Versluis (orgel en piano) en Alisa van Dijk (viool en sopraan) mee.

Deze musici hebben veel affiniteit met het uitvoeren van Joodse muziek. U hoort deze avond geniale werken van de joodse componist Ernest Bloch. Ook hoort u zijn Abodah en Nigun in een uitvoering voor piano en viool.

Verder improvisaties over de mooiste Joodse melodieën en er is samenzang. De muziekstukken worden toegelicht door Rob Landman zodat u meer inzicht krijgt in de Joodse muziek en leefwereld.

De Singelkerk staat aan de Dubbeldamseweg 1 te Dordrecht. De toegang is gratis, wel is er een collecte ter bestrijding van de onkosten!

De avond begint om 20.00 uur en de deur van de kerk is om 19.30 uur open. Van harte welkom!

Spaanse Evangelische Zending

Spaanse Evangelische Zending zoekt oproepvrijwilligers voor hand- en spandiensten kantoor Hardinxveld-Giessendam. Mail naar voorlichting@sez.st of bel 06-27 26 95 02.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81, adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld: Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 25 november 2018 – eeuwigheidszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – Dankzegging / nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie/avondmaalscollecte

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Martine Wolsheimer, Geralda Honcoop, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht – Voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 3 zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 3 zuid, ds. R.W.de Koeijer, Bilthoven

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – Voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer,

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Anouk de Bruin

Groep B: Alienke de Rover, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur:  Gerlinde Poortvliet, Marjolein Verdoold