Aan de gemeenteleden…

Kerk zijn we samen.
Kerkbalans 2019: Van zaterdag 19 januari tot vrijdag 1 februari halen meer dan 100 vrijwilligers geld voor onze kerk op. Veel geld, dat hard nodig is.
Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse erediensten en bemoediging en inspiratie ontvangen door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd – of je nu lid bent of niet – terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.
Er wordt veel werk verzet en er vindt een grote verscheidenheid aan activiteiten plaats. De kerk, wij als gemeenteleden geven hier invulling aan.
Door een basis te hebben met elkaar kunnen we delen met anderen, in woorden en daden. Om die basis in stand te houden en het werk mogelijk te maken vragen we u en jou om een bijdrage voor de actie kerkbalans.
Samen met de diaconie staan we voor een evenwichtige verdeling, voor de verkondiging van het Woord, de mogelijkheid om samen te komen en het uitdelen aan de hulpbehoevenden.

 

Klik op onderstaande link voor de folder:

Folder kerkbalans 2019