Actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. De wekelijkse erediensten zijn waardevol, omdat God dan tot ons spreekt en omdat wij de gelegenheid hebben anderen te ontmoeten. Ook gedurende de week is er ruimte om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te bemoedigen in het geloof.

We hebben ook een opdracht om anderen te laten delen in de boodschap van de Bijbel, de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Dit komt tot uitdrukking in het vele werk dat vanuit de kerk wordt georganiseerd, Kruispunt, Wegwijzer, de werkbank en de vele initiatieven vanuit de diaconie.

We zoeken het contact en doen dat door de jaarlijkse rommelmarkten, de concerten in de kerken en de open kerkdagen die we organiseren.  

Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. De inzet van de vele vrijwilligers houdt de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch kosten maakt. De traktementen van onze predikanten en salaris van de kerkelijk werker. Daarnaast zijn er uitgaven gemoeid met het onderhouden van de gebouwen en is er de aanschaf van materialen.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2018 konden we volledig op u rekenen. U gaf gehoor aan onze oproep. Per huisgezin gaf u ons voldoende middelen om dit te kunnen doen. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.

In de periode 19 januari tot en met 1 februari 2019 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Dan gaan weer veel vrijwilligers op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen.Kunnen we weer op u rekenen?
 
 

Namens de college van Kerkrentmeesters

Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld