Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria “En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria  Magdalena.”                                         (Johannes 19: 25) ____________________________________________________ Daar gaat Jezus als de man van smarten, […]

Kerkblad 74-40

Het evangelie van het gescheurde gordijn “En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15: 38) _______________________________________________ Hebt u weleens de huisdeur achter u dichtgetrokken zonder dat u de sleutel bij u had? Ontzettend vervelend is dat. Daar sta je dan. Je kunt niet naar binnen! Aan de ene […]

Kerkblad 74-39

Tot U hef ik mijn ziel op (Psalm 25: 1-3) ____________________________________________________ David wordt in het nauw gedreven door zijn vijanden. Misschien herkent u het wel. Misschien hebt u zo’n benauwd moment meegemaakt, of voelde u zich van alle kanten omsingeld. Dan kan het gaan over lichamelijke zorgen, maar ook over geestelijke zorgen. Zorgen om uw […]

Kerkblad 74-38

Elia?? “Hij roept Elia!”                 (Mattheus 27: 47/Markus 15: 35) ____________________________________________________ Grappen maken of zelfs spótten: dat doe je niet rond ernstige gebeurtenissen: als je bij iemand aan zijn sterfbed zit of aanwezig bent bij een begrafenis. Dan ben je stil en eerbiedig. De omstanders zouden het je heel kwalijk nemen, als je op zulke […]

Kerkblad 74-37

Discipelschap Principe 2 van 7: Met vrede “Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis.”                           (Lukas 10: 3 en 5) ____________________________________________________ Als het gaat over een discipel, wat is er dan het eerste dat belangrijk is? In […]

Kerkblad 74-36

Verbondszegen “Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen. ”  (Psalm. 81: 11b) ___________________________________________________________ Velen onder ons hebben als kind Psalm 81: 12 geleerd. Opent uwen mond, Eist van mij vrijmoedig Op Mijn trouwverbond al wat u ontbreekt, schenk Ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig Als vader en moeder houd je je kinderen voor, […]

Kerkblad 74-35

Zaaien met verwachting “Ook zei Hij: Zo is het Koninkrijk van God: als wanneer iemand het zaad in de aarde werpt en slaapt en opstaat, nacht en dag; en het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort: eerst de halm, daarna de aar, daarna […]

Kerkblad 74-33,34

Iedereen zoekt U “En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!” (Markus 1: 36 en 37) _______________________________________________ Zoekers, daar zijn er vandaag de dag genoeg van. Is er meer dan deze aardse werkelijkheid? Wat is dat meer? ‘God’, over Wie […]

Kerkblad 74-32

Hij – niet ik… “Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder.” (Johannes 3: 29 en 30) _______________________________________________ In de […]

Kerkblad 74-31

Veilig! “Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”  (Johannes 17: 15) _______________________________________________ Wat doe je, als er gevaar dreigt? En gevaren zijn er in grote verscheidenheid: een epidemie, een milieuramp, een overstroming. Dan worden er – als dat tenminste mogelijk is – maatregelen getroffen. […]