Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-14

God sluit en eenzijdig verbond “En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.” Genesis 15: 17 Abram moet een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif halen. Het zijn […]

Kerkblad 74-13

Een laatste foto van Mefiboseth “Maar de koning spaarde Mefiboseth.” 2 Samuel 21:7a ____________________________________________________ Al lezend in het Bijbelboek 2 Samuel krijgen we als het ware telkens een foto te zien van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Wanneer je die foto’s bekijkt dan zie je dat Mefiboseth veel meemaakt. In de […]

Kerkblad 74-12

U onderzoekt de Schriften… “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Johannes 5: 39 ____________________________________________________ We ontmoeten Jezus in een heftige discussie met de Farizeeën. Ze vinden het onuitstaanbaar, lasterlijk, dat Jezus Zich gelijk maakt aan God. Er ontstaat een heel gesprek, […]

74-11

Bent u wijs en verstanding? “Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”  (Jakobus 3: 17) _______________________________________________ Hoe wijs en verstandig bent u? Dat u niet vanzelfsprekend wijs en verstandig bent, blijkt wel uit de woorden die Jakobus […]

Kerkblad 74-10

Leven met Christus “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” (Filippenzen 1: 21) _______________________________________________ Misschien zegt u bij het lezen van de tekst wel, wat een grote woorden. Dat is voor mij veel te moeilijk. Toch is het ook voor u van levensbelang dat u mag weten, dat […]

Kerkblad 74-9

Ssst..! “Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees.”  (Zacharia 2: 13) _______________________________________________ Ssst! Je  staat voor de HEERE. Stil, kijk, luister, huiver voor de HEERE, de Eeuwige, Almachtige, Trouwe. Hoe trouw is God aan mensen die zich verslaven aan macht, roem, eer en glamour buiten Hem… Israël. Stilte is in onze tijd […]

Kerkblad 74-8

Gedragen door Hem! “Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.” (Psalm 68: 20 en 21) _______________________________________________ Het is vast een vers dat je uit je hoofd kunt meezingen: ‘Geloofd zij God met diepst ontzag, Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen’. Het is een lied […]

Kerkblad 74-7

Zo kom je er nóóit! “En Abram luisterde naar de stem van Sarai’.” (Genesis 16 : 2) ___________________________________________________ ‘Zeg Abram, ik heb een idee!  Als jij eens…..’ Ja, het probleem is wel erg groot voor Abram en Sarai. Ze blijven maar kinderloos, ondanks de belofte van God, dat het anders zou worden. Maar er is […]

Kerkblad 74-5, 6 10 augustus 2018

  Welke woorden spreekt u? “Zo is onze tong een klein lichaamsdeel…” (Jakobus 3: 5a) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________ Denkt u weleens na over de woorden die u spreekt? Jakobus schrijft in het derde hoofdstuk van zijn brief dat onze tong lijkt op het roer van een schip. Zoals een roer een groot schip in een bepaalde richting […]

74-3,4

In vrede slapen…! Lezen Psalm 4: een avondlied ___________________________________________________ Slapeloze nachten zijn knap vervelend! Je ligt maar te piekeren, de tijd gaat tergend langzaam en je zorgen zijn ’s nachts altijd veel groter dan overdag.  Je kunt dan wel een beetje jaloers worden op de dichter van psalm 4. David zingt dat hij in vrede […]