Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-1, 2

Profeteer “Profeteer tegen de bergen van Israël…” Ezechiël 36: 1 ____________________________________________________ Ik zie het helemaal voor me, Ezechiël, ‘Mijn kracht is de HEERE’ gaat de heuvels van Samaria op en roept: Luister, zet je oren open, bergen van Samaria, heuvels van Judea, gebergte Hermon, hoor wat de HEERE, de God van Israël tegen je te […]

73-51, 52

Ongehinderd “Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.” (Psalm 48: 9a) ___________________________________________________ Er zijn van die woorden in de Bijbel die blijven haken. Neem nu dat laatste woord in het Bijbelboek Handelingen: ongehinderd. Het Bijbelboek dat vol is van verkondiging eindigt ook met verkondiging. Een […]

Kerkblad 73-49, 50

Horen en zien “Zoals wij het gehoord hebben, zo hebben wij het gezien.”                                            (Psalm 48: 9a) ___________________________________________________ Psalm 48 tekent ons de heerlijkheid van Jeruzalem, de heilige stad. We zien in deze psalm als het ware een pelgrim die eerder over de stad gehoord had, er heen gegaan is en nu de stad met […]

Jaarrekening ter inzage

Vanuit het college van kerkrentmeesters Jaarrekening 2017 De jaarrekening 2017 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 18 juni 2018 zal behandelen en vaststellen. Zoals uit het bijgaande overzicht […]

Kerkblad 73-47,48

Half werk “Maar het verdreef hen niet helemaal…” (Richteren 1: 28b) _______________________________________________ Heeft u dat ook als u het Pinksterevangelie weer hebt gehoord denkt: Wat zou dat bijzonder zijn als er ook in onze tijd gewoon drieduizend en vijfduizend in een keer tot geloof zouden komen? Elk jaar weer lezen we het Pinksterevangelie en lijken […]

Kerkblad 73- 46, 47 18 mei 2018

Volharden “Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers.” (Handelingen 1: 14) ____________________________________________________ Vindt u volhouden (volharden) met bidden soms ook zo moeilijk? Ja zegt u: ’Ik heb al zolang gebeden om bekering, voor werk, moeilijkheden in mijn huwelijk, mijn […]

Kerkblad 73-44,45

Kleurrijke rust “Er was een regenboog rondom de troon, die eruit zag als een smaragd.”  (Openbaring 4: 3) _______________________________________________ In de Openbaring mag Johannes opgetild worden boven de aardse moeiten en tegenslagen. Hij leefde in een tijd van geloofsvervolging. Zelf werd hij verbannen naar het eiland Patmos, schijnbaar lamgelegd door de Romeinse overheid. Maar niets […]

Kerkblad 73-42, 43

Een blijvende opdracht “En in Zijn Naam, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.” (Lukas 24: 47) _______________________________________________ Al eeuwen is er in ons dorp een kerk, wordt er gepreekt en zijn er voorgangers die het Woord van God verkondigen. Waarom? Heeft dat eigenlijk wel effect? Luister […]

Kerkblad 73-41

Waarom zo droevig? “Waarom ziet u er zo bedroefd uit?” (Lukas 24: 17b) ____________________________________________________________________ ‘Wat kijk je somber? Wat is er?’ Soms zie je het met één oogopslag: er is iets aan de hand. En dan komt het: ‘Er zijn grote zorgen…..’ Hoewel: je kunt je óók wel eens op iemand verkijken: achter de stoere […]

Kerkblad 73-39, 40

Kruiswoordraadsel “En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lukas 23: 34a) We staan hier voor een raadsel. Een kruiswoordraadsel. Hoe kan Jezus dit nu zeggen? “Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.” Is dat niet de omgekeerde wereld? Niet de soldaten vragen om vergeving, maar Jezus, […]