Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 75-6

Almachtige bescherming  “De eeuwige God zij u een woning en van onder eeuwige armen.” (Deuteronomium 33: 27a) _______________________________________________ Wij zijn grensbewoners op de smalle lijn van tijd en eeuwigheid. Mozes staat op die grens. De man is 120 jaar oud en wordt weggeroepen. Maar wij staan ook op die grens. Ons leven is maar een […]

Kerkblad 75-3,4,5

Kostbare tranen “Doe mijn tranen in Uw kruik.” (Lukas 10: 9) _______________________________________________ Het is niet te veel gezegd, als deze aarde een ‘tranendal’ wordt genoemd. Huilende mensen zijn overal: de weduwe, die bij het graf van haar man staat, vol verdriet en heimwee. De vluchteling, die een ellendig bestaan leidt in dat kamp, ver van […]

75-1, 2 19 juli 2019

Discipelschap – Principe 4 van 7 – Met het Koninkrijk “Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” (Lukas 10: 9) _______________________________________________ Discipelschap heeft, naast wie je bent, ook alles te maken met doen wat Jezus van je vraagt, zelfs als dit haaks staat op […]

Kerkblad 74-50,51

Simon wordt Petrus “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen.” (Mattheüs 16: 18a) ____________________________________________________ Kort geleden was het Pinksteren en we herdachten het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in mensen teweegbrengt, lezen we in Handelingen 2. De […]

Kerkblad 74-48,49

Feest voor jong en oud “…Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.“ (Handelingen 2: 17) ____________________________________________________ Je zult het maar te horen krijgen: je bent te klein, je bent te jong! Een vader zegt […]

Kerkblad 74-46,47

Hemelvaart “U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!” (Psalm 68: 19) ____________________________________________________ Psalm 68 is een loflied voor een behaalde overwinning. De HEERE wordt geëerd, Hij gaf immers de overwinning! In […]

Kerkblad 74-45

‘t Oog omhoog en ‘t hart naar boven! “Hierna zag ik en zie: er was een deur, geopend in de hemel.” (Openbaring 4: 1) ____________________________________________________ Johannes heeft zijn brieven zitten schrijven: zeven in getal. Gericht aan de diverse gemeenten in Klein Azië. Soms met vreugde, soms ook met diep verdriet. Met vreugde om het geloof, […]

Kerkblad 74-44

Discipelschap Principe 3 van 7 – Niet zakelijk “Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.” (Lukas 10: 7) ____________________________________________________ Een lastige kant van discipelschap is de zakelijke kant. In Gods Koninkrijk […]

Kerkblad 74-43

Jezus kwijt… “Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.”  (Johannes 20: 13) ___________________________________________________ Zo kort na Pasen is het goed om nog eens stil te staan bij wat er die Paasmorgen allemaal is gebeurd. Maria Magdalena was al vroeg in […]

Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria “En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria  Magdalena.”                                         (Johannes 19: 25) ____________________________________________________ Daar gaat Jezus als de man van smarten, […]