Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-48,49

Feest voor jong en oud “…Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.“ (Handelingen 2: 17) ____________________________________________________ Je zult het maar te horen krijgen: je bent te klein, je bent te jong! Een vader zegt […]

Kerkblad 74-46,47

Hemelvaart “U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!” (Psalm 68: 19) ____________________________________________________ Psalm 68 is een loflied voor een behaalde overwinning. De HEERE wordt geëerd, Hij gaf immers de overwinning! In […]

Kerkblad 74-45

‘t Oog omhoog en ‘t hart naar boven! “Hierna zag ik en zie: er was een deur, geopend in de hemel.” (Openbaring 4: 1) ____________________________________________________ Johannes heeft zijn brieven zitten schrijven: zeven in getal. Gericht aan de diverse gemeenten in Klein Azië. Soms met vreugde, soms ook met diep verdriet. Met vreugde om het geloof, […]

Kerkblad 74-44

Discipelschap Principe 3 van 7 – Niet zakelijk “Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.” (Lukas 10: 7) ____________________________________________________ Een lastige kant van discipelschap is de zakelijke kant. In Gods Koninkrijk […]

Kerkblad 74-43

Jezus kwijt… “Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.”  (Johannes 20: 13) ___________________________________________________ Zo kort na Pasen is het goed om nog eens stil te staan bij wat er die Paasmorgen allemaal is gebeurd. Maria Magdalena was al vroeg in […]

Kerkblad 74-41, 42

Moeder Maria “En bij het kruis stonden Zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria de vrouw van Klopas en Maria  Magdalena.”                                         (Johannes 19: 25) ____________________________________________________ Daar gaat Jezus als de man van smarten, […]

Kerkblad 74-40

Het evangelie van het gescheurde gordijn “En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden.” (Markus 15: 38) _______________________________________________ Hebt u weleens de huisdeur achter u dichtgetrokken zonder dat u de sleutel bij u had? Ontzettend vervelend is dat. Daar sta je dan. Je kunt niet naar binnen! Aan de ene […]

Kerkblad 74-39

Tot U hef ik mijn ziel op (Psalm 25: 1-3) ____________________________________________________ David wordt in het nauw gedreven door zijn vijanden. Misschien herkent u het wel. Misschien hebt u zo’n benauwd moment meegemaakt, of voelde u zich van alle kanten omsingeld. Dan kan het gaan over lichamelijke zorgen, maar ook over geestelijke zorgen. Zorgen om uw […]

Kerkblad 74-38

Elia?? “Hij roept Elia!”                 (Mattheus 27: 47/Markus 15: 35) ____________________________________________________ Grappen maken of zelfs spótten: dat doe je niet rond ernstige gebeurtenissen: als je bij iemand aan zijn sterfbed zit of aanwezig bent bij een begrafenis. Dan ben je stil en eerbiedig. De omstanders zouden het je heel kwalijk nemen, als je op zulke […]

Kerkblad 74-37

Discipelschap Principe 2 van 7: Met vrede “Ga heen, zie, Ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis.”                           (Lukas 10: 3 en 5) ____________________________________________________ Als het gaat over een discipel, wat is er dan het eerste dat belangrijk is? In […]