Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 73-42, 43

Een blijvende opdracht “En in Zijn Naam, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.” (Lukas 24: 47) _______________________________________________ Al eeuwen is er in ons dorp een kerk, wordt er gepreekt en zijn er voorgangers die het Woord van God verkondigen. Waarom? Heeft dat eigenlijk wel effect? Luister […]

Kerkblad 73-41

Waarom zo droevig? “Waarom ziet u er zo bedroefd uit?” (Lukas 24: 17b) ____________________________________________________________________ ‘Wat kijk je somber? Wat is er?’ Soms zie je het met één oogopslag: er is iets aan de hand. En dan komt het: ‘Er zijn grote zorgen…..’ Hoewel: je kunt je óók wel eens op iemand verkijken: achter de stoere […]

Kerkblad 73-39, 40

Kruiswoordraadsel “En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lukas 23: 34a) We staan hier voor een raadsel. Een kruiswoordraadsel. Hoe kan Jezus dit nu zeggen? “Vader, vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen.” Is dat niet de omgekeerde wereld? Niet de soldaten vragen om vergeving, maar Jezus, […]

Kerkblad 73-38

Stop je zwaard weg! “Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw zwaard in de schede. De drinkbeker die de Vader Mij geeft, zal Ik die niet drinken?” (Johannes 18: 11) ____________________________________________________________________ Nadat Jezus geworsteld heeft met de wil van God, zet Jezus de wereld op z’n kop. Niet langer het zwaard zal heersen, maar verzoening […]

Kerkblad 16 maart 2018

Voeten wassen “Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen’” (Johannes 13: 14) Lezen Johannes 13: 1-20 ____________________________________________________ De voetwassing is een bekend voorval uit het telkens weer omstreden optreden van Jezus op aarde. Steeds deed hij dingen die ingingen tegen heersende opvattingen en gewoonten. […]

Kerkblad 73-36

Vergeld niemand kwaad met kwaad Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terug schold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;  Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout,  opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. (1 Petrus 2: 23, 24a) […]

Kerkblad 73-34, 35

De lijdende Knecht van de Heere “Zie, mijn Knecht zal verstandig handelen; Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden.” Jesaja 52: 13 _______________________________________________ In de profetie van Jesaja komen we vier liederen tegen over de Knecht des HEEREN. In hoofdstuk 52 begint het vierde lied, wat doorloopt in hoofdstuk 53. Het […]

Kerkblad 73-33

Begrijpt u? “Zij begrepen het woord niet en waren bevreesd, Hem ernaar te vragen.” (Markus 9: 32) ____________________________________________________________________ Soms zijn er dingen in het leven, waar je je het liefst voor zou willen afsluiten. De foto’s van kinderen, die leven in een door oorlog geteisterd gebied. Je ziet het voor je: dat ernstig gewonde kind, […]

Kerkblad 773-32

Wandelcoaching “Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen.” (Lukas 8:10a) ____________________________________________________ Zou het kunnen dat God u op een andere manier dan alleen door het lezen van de Bijbel onderwijs zou kunnen geven? Als we stellen dat God ons alleen door de Bijbel onderwijs geeft, zouden […]

Kerkblad 73-31

“Wakker geworden…” “En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.” (Markus 4: 39) ____________________________________________________________________ Wie ervaring heeft met varen op de Merwede, weet iets van de kracht van water. Schepen kunnen grote golven veroorzaken. Daarom moet je […]