Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 773-32

Wandelcoaching “Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk van God te kennen.” (Lukas 8:10a) ____________________________________________________ Zou het kunnen dat God u op een andere manier dan alleen door het lezen van de Bijbel onderwijs zou kunnen geven? Als we stellen dat God ons alleen door de Bijbel onderwijs geeft, zouden […]

Kerkblad 73-31

“Wakker geworden…” “En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte.” (Markus 4: 39) ____________________________________________________________________ Wie ervaring heeft met varen op de Merwede, weet iets van de kracht van water. Schepen kunnen grote golven veroorzaken. Daarom moet je […]

Kerkblad 73-30

Doorgeslagen vrijheid “Al deze dingen werkt één en dezelfde Geest”  (1 Korinthe 12: 11) Korinthe was een bruisende havenstad in Zuid-Grieken-land. De hele wereld kwam er samen. Juist daar ontstond een enthousiaste christelijke gemeente. Een gemeente ‘en-theos’ (in God) maar wel met veel oude patronen die stamden uit een leven zonder God. De Heilige Geest […]

Kerkblad 73-29

Hoe trouw bent u met de gaven van de Geest? “Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde.” (Mattheüs 25:14) ____________________________________________________________________ Ik besef dat dit een gevoelig onderwerp kan zijn, maar het is opmerkelijk dat Jezus niet om dit onderwerp heen probeert […]

Kerkblad 73-28, 12 januari 2018

Vrijheid “U bent tot vrijheid geroepen broeders, allen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft tot het vlees; maar dien elkaar door de liefde.” Galaten 5: 13 U bent tot vrijheid geroepen De Heere God zegt in Zijn inleiding op de Tien geboden: “Ik ben de HEERE, uw God, die u uit het slavenhuis heb […]

Kerkblad 73-27

‘Gezift als de tarwe…’ “En de Heere zei: Simon, Simon, zie,  de satan heeft u (allen) opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders.”  (Lukas 22: 31-32) ____________________________________________________________________ Is u dat ook wel […]

Kerkblad 73-25, 26

Ere zij God “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.” (Lukas 2: 14a) ___________________________________________________________________ In het begin, toen God de aarde schiep waren de engelen present. Zij juichten en zongen (Job 38: 7). Eens aan het eind der tijden, als onze Heere Jezus Christus wederkomt, zullen zij er ook bij zijn. En in de […]

Kerkblad 73-24

Wat Jezus u komt brengen “… Om een blijde boodschap te brengen…” (Jesaja 61: 1b) _________________________________________________________________ Wat verwacht u dat Jezus voor u doet? Deze vraag lijkt een open deur. Als het over verwachting gaat dan zou je de vraag ook anders kunnen stellen: Als Jezus vandaag terugkomt, wat ontvangt u dan van Hem? Het […]

Kerkblad 73-23

  Hongerigen en armen “Hongeren heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden” Lucas 1: 53 In het Oude testament zien we dat God een bijzondere zorg heeft voor de armen. In de Wet van God worden de armen beschermd. Denk aan de geschiedenis van Ruth. Ook in het […]

Kerkblad 73-22

‘Gegeven’ “Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.”  (Johannes 17: 11b) ____________________________________________________________________ De Heere Jezus neemt ons mee in Zijn binnenkamer. We mogen, samen met de discipelen, in Zijn hart kijken. Wat een voorrecht! Zo weten we wat er in Hem omgaat vlak […]