Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-33,34

Iedereen zoekt U “En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!” (Markus 1: 36 en 37) _______________________________________________ Zoekers, daar zijn er vandaag de dag genoeg van. Is er meer dan deze aardse werkelijkheid? Wat is dat meer? ‘God’, over Wie […]

Kerkblad 74-32

Hij – niet ik… “Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder.” (Johannes 3: 29 en 30) _______________________________________________ In de […]

Kerkblad 74-31

Veilig! “Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”  (Johannes 17: 15) _______________________________________________ Wat doe je, als er gevaar dreigt? En gevaren zijn er in grote verscheidenheid: een epidemie, een milieuramp, een overstroming. Dan worden er – als dat tenminste mogelijk is – maatregelen getroffen. […]

Kerkblad 74-30

Discipelschap: principe 1 van 7 – Ga en doe “Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.” Lukas 10: 1 _________________________________________________ Op welke manier is het mogelijk om te groeien in discipelschap? Een discipel is een […]

Kerkblad 74-29

Luisterplek “En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem waren, ging Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!” Markus 1: 35 _________________________________________________ We ontmoeten […]

Kerkblad 74-28

Nieuwe kleren “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld.” (Kolossenzen 3: 12)   ____________________________________________________   Misschien voelt u zich niet meteen aangesproken door de omschrijving die Paulus hier gebruikt voor de gelovigen in Kolosse. In onze traditie zijn we dat niet zo […]

Kerkblad 74-27

In beweging “En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.” (Handelingen 4: 32-37) ____________________________________________________ Wat is er veel in beweging. Wie zegt dat er nauwelijks iets te beleven valt in de […]

Kerkblad 24, 25, 26

Het Evangelie in één naam: Jezus! “en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1: 21) ____________________________________________________ God, de hemelse Vader wil dat Zijn Zoon Jezus zal heten. Met die Naam wil God de wereld iets heel belangrijks […]

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”  (Mattheüs 24: 37) ____________________________________________________ Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag […]

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”          (Mattheüs 24: 37) ____________________________________________________ Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan […]