Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-30

Discipelschap: principe 1 van 7 – Ga en doe “Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.” Lukas 10: 1 _________________________________________________ Op welke manier is het mogelijk om te groeien in discipelschap? Een discipel is een […]

Kerkblad 74-29

Luisterplek “En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats, en bad daar. En Simon en die bij hem waren, ging Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden, zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!” Markus 1: 35 _________________________________________________ We ontmoeten […]

Kerkblad 74-28

Nieuwe kleren “Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, ootmoed, zachtmoedigheid en geduld.” (Kolossenzen 3: 12)   ____________________________________________________   Misschien voelt u zich niet meteen aangesproken door de omschrijving die Paulus hier gebruikt voor de gelovigen in Kolosse. In onze traditie zijn we dat niet zo […]

Kerkblad 74-27

In beweging “En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.” (Handelingen 4: 32-37) ____________________________________________________ Wat is er veel in beweging. Wie zegt dat er nauwelijks iets te beleven valt in de […]

Kerkblad 24, 25, 26

Het Evangelie in één naam: Jezus! “en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1: 21) ____________________________________________________ God, de hemelse Vader wil dat Zijn Zoon Jezus zal heten. Met die Naam wil God de wereld iets heel belangrijks […]

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”  (Mattheüs 24: 37) ____________________________________________________ Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag […]

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”          (Mattheüs 24: 37) ____________________________________________________ Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan […]

Kerkblad 74-22

Kom met haast “In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda.” (Lukas 1: 39) ____________________________________________________ Zondag is het de tweede zondag van advent. Afgelopen zondag mocht het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. Het jaar 2018 haast naar een einde toe. Velen zijn deze dagen […]

Kerkblad 74-21

Verhuizen “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14: 1) ____________________________________________________ Wij hebben in de achterliggende maanden ervaren wat het betekent om te gaan verhuizen. Wat moet er dan veel worden opgeruimd, zeker als je kleiner gaat wonen. Soms denk je, […]

Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof  “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David en Samuel en de profeten.”  (Hebreeën 11: 32) Stelt u zich voor dat ik aan u zou vragen om een lijstje te maken van vijftien personen uit de Bijbel […]