Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-22

Kom met haast “In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda.” (Lukas 1: 39) ____________________________________________________ Zondag is het de tweede zondag van advent. Afgelopen zondag mocht het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. Het jaar 2018 haast naar een einde toe. Velen zijn deze dagen […]

Kerkblad 74-21

Verhuizen “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14: 1) ____________________________________________________ Wij hebben in de achterliggende maanden ervaren wat het betekent om te gaan verhuizen. Wat moet er dan veel worden opgeruimd, zeker als je kleiner gaat wonen. Soms denk je, […]

Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof  “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David en Samuel en de profeten.”  (Hebreeën 11: 32) Stelt u zich voor dat ik aan u zou vragen om een lijstje te maken van vijftien personen uit de Bijbel […]

Kerkblad 74-19

Jacobs testament “Begraaf mij bij mijn vaderen……”  (Genesis 49: 29) _______________________________________________   Misschien vindt u het wel heel moeilijk, om met elkaar over uw begrafenis te spreken. Want dat betekent: ik weet, dat ik sterven ga. Ongetwijfeld zullen we er wel over nadenken, zéker als we oud geworden zijn. Je ziet het om je héén: […]

Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.”   Efeze 2: 4&5 In het eerste hoofdstuk van de brief heeft Paulus laten […]

Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn? “Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.” Numeri 13: 33 Als je met God wandelt en het verlangen hebt om telkens weer Zijn stem […]

Kerkblad 74-15,16

Onvervulde beloften N.a.v. Lukas 21: 24 & Romeinen 11: 25 Het is voor de apostel Paulus een groot verdriet geweest, daat de meerderheid van zijn volksgenoten in Jezus niet de Messias hebben herkend en erkend. Het riep ook veel vragen op in de gemeente. Het is ook een van de meest aangrijpende feiten van de […]

Kerkblad 74-14

God sluit en eenzijdig verbond “En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.” Genesis 15: 17 Abram moet een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif halen. Het zijn […]

Kerkblad 74-13

Een laatste foto van Mefiboseth “Maar de koning spaarde Mefiboseth.” 2 Samuel 21:7a ____________________________________________________ Al lezend in het Bijbelboek 2 Samuel krijgen we als het ware telkens een foto te zien van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Wanneer je die foto’s bekijkt dan zie je dat Mefiboseth veel meemaakt. In de […]

Kerkblad 74-12

U onderzoekt de Schriften… “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Johannes 5: 39 ____________________________________________________ We ontmoeten Jezus in een heftige discussie met de Farizeeën. Ze vinden het onuitstaanbaar, lasterlijk, dat Jezus Zich gelijk maakt aan God. Er ontstaat een heel gesprek, […]