Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-19

Jacobs testament “Begraaf mij bij mijn vaderen……”  (Genesis 49: 29) _______________________________________________   Misschien vindt u het wel heel moeilijk, om met elkaar over uw begrafenis te spreken. Want dat betekent: ik weet, dat ik sterven ga. Ongetwijfeld zullen we er wel over nadenken, zéker als we oud geworden zijn. Je ziet het om je héén: […]

Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.”   Efeze 2: 4&5 In het eerste hoofdstuk van de brief heeft Paulus laten […]

Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn? “Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.” Numeri 13: 33 Als je met God wandelt en het verlangen hebt om telkens weer Zijn stem […]

Kerkblad 74-15,16

Onvervulde beloften N.a.v. Lukas 21: 24 & Romeinen 11: 25 Het is voor de apostel Paulus een groot verdriet geweest, daat de meerderheid van zijn volksgenoten in Jezus niet de Messias hebben herkend en erkend. Het riep ook veel vragen op in de gemeente. Het is ook een van de meest aangrijpende feiten van de […]

Kerkblad 74-14

God sluit en eenzijdig verbond “En het gebeurde dat de zon onderging en het donker werd; en zie, er was een rokende oven en een brandende fakkel, die tussen die stukken doorging.” Genesis 15: 17 Abram moet een driejarige koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif halen. Het zijn […]

Kerkblad 74-13

Een laatste foto van Mefiboseth “Maar de koning spaarde Mefiboseth.” 2 Samuel 21:7a ____________________________________________________ Al lezend in het Bijbelboek 2 Samuel krijgen we als het ware telkens een foto te zien van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Wanneer je die foto’s bekijkt dan zie je dat Mefiboseth veel meemaakt. In de […]

Kerkblad 74-12

U onderzoekt de Schriften… “U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen.” Johannes 5: 39 ____________________________________________________ We ontmoeten Jezus in een heftige discussie met de Farizeeën. Ze vinden het onuitstaanbaar, lasterlijk, dat Jezus Zich gelijk maakt aan God. Er ontstaat een heel gesprek, […]

74-11

Bent u wijs en verstanding? “Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”  (Jakobus 3: 17) _______________________________________________ Hoe wijs en verstandig bent u? Dat u niet vanzelfsprekend wijs en verstandig bent, blijkt wel uit de woorden die Jakobus […]

Kerkblad 74-10

Leven met Christus “Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.” (Filippenzen 1: 21) _______________________________________________ Misschien zegt u bij het lezen van de tekst wel, wat een grote woorden. Dat is voor mij veel te moeilijk. Toch is het ook voor u van levensbelang dat u mag weten, dat […]

Kerkblad 74-9

Ssst..! “Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees.”  (Zacharia 2: 13) _______________________________________________ Ssst! Je  staat voor de HEERE. Stil, kijk, luister, huiver voor de HEERE, de Eeuwige, Almachtige, Trouwe. Hoe trouw is God aan mensen die zich verslaven aan macht, roem, eer en glamour buiten Hem… Israël. Stilte is in onze tijd […]