Artikelen door Bram van Vliet

Kerkblad 74-27

In beweging “En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk.” (Handelingen 4: 32-37) ____________________________________________________ Wat is er veel in beweging. Wie zegt dat er nauwelijks iets te beleven valt in de […]

Kerkblad 24, 25, 26

Het Evangelie in één naam: Jezus! “en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.” (Mattheüs 1: 21) ____________________________________________________ God, de hemelse Vader wil dat Zijn Zoon Jezus zal heten. Met die Naam wil God de wereld iets heel belangrijks […]

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”  (Mattheüs 24: 37) ____________________________________________________ Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan vandaag […]

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon van de mensen zijn.”          (Mattheüs 24: 37) ____________________________________________________ Stelt u zich voor dat u zou weten dat er vannacht een dief zou komen om in te breken in uw huis, wat zou u dan […]

Kerkblad 74-22

Kom met haast “In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda.” (Lukas 1: 39) ____________________________________________________ Zondag is het de tweede zondag van advent. Afgelopen zondag mocht het Heilig Avondmaal in de gemeente bediend worden. Het jaar 2018 haast naar een einde toe. Velen zijn deze dagen […]

Kerkblad 74-21

Verhuizen “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.” (Johannes 14: 1) ____________________________________________________ Wij hebben in de achterliggende maanden ervaren wat het betekent om te gaan verhuizen. Wat moet er dan veel worden opgeruimd, zeker als je kleiner gaat wonen. Soms denk je, […]

Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof  “En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jeftha, David en Samuel en de profeten.”  (Hebreeën 11: 32) Stelt u zich voor dat ik aan u zou vragen om een lijstje te maken van vijftien personen uit de Bijbel […]

Kerkblad 74-19

Jacobs testament “Begraaf mij bij mijn vaderen……”  (Genesis 49: 29) _______________________________________________   Misschien vindt u het wel heel moeilijk, om met elkaar over uw begrafenis te spreken. Want dat betekent: ik weet, dat ik sterven ga. Ongetwijfeld zullen we er wel over nadenken, zéker als we oud geworden zijn. Je ziet het om je héén: […]

Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.”   Efeze 2: 4&5 In het eerste hoofdstuk van de brief heeft Paulus laten […]

Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn? “Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.” Numeri 13: 33 Als je met God wandelt en het verlangen hebt om telkens weer Zijn stem […]