Artikelen door Corstiaan Batenburg

Gespreksbijbel HSV voor ieder gezin

Misschien heeft u het ook gezien: Er is een Gespreksbijbel uitgekomen op basis van de Herziene Statenvertaling. Eigenlijk is deze Bijbel een soort gezinsbijbel, waarbij naast de complete tekst van de HSV, ook gespreksvragen, afbeeldingen, stukjes uitleg en meer van dit soort aanvullingen zijn opgenomen. Al eerder is op deze manier ook de Studiebijbel uitgekomen, […]

Cursus Hebreeuws

Cursus Hebreeuws Alef-Bet Deze cursus zou ds. Berry Haverkamp samen met dhr. Lock geven. Inmiddels hebben beide cursusleiders aangegeven dat de cursus ook alleen door dhr. Lock gegeven kan worden. Hij gaat daarmee starten, zoals oorspronkelijk gepland op maandag 29 oktober a.s., aanvang 20.00 uur. De andere data waren ook reeds eerder genoemd, nl. 5 […]

Mars voor het Leven

Mars voor het Leven Noteert u het vast? Op dv zaterdag 8 december organiseert de stichting Schreeuw om Leven alweer voor de 26e keer de jaarlijkse “Mars voor het Leven”. Psalm 127:3 zegt dat kinderen het eigendom van de Heere zijn: kunt u, kun jij dan nog stil blijven bij de wetenschap dat ook dit […]

Bach aan de Giessen

Bach aan de Giessen  Op zaterdagavond 6 oktober vindt een concert plaats in de Oude Kerk.                                                               Een aantal gemeenteleden biedt hun muzikale talenten aan tegen betaling. Zij brengen die met  een compositie van Bach ten gehore op (alt)viool, fluit, mandoline, gitaar, piano en orgel. Ook wordt er gezongen. De Psalmen (van Bach) komen […]

Henk Binnendijk spreker ‘Kerk en Israël’

Kerk en Israël. De commissie heeft een Israëlavond belegd op D.V. 2 oktober a.s.. Henk Binnendijk zal spreken over het onderwerp “Wat heeft God met Israël”. Henk Binnendijk is een geliefde en veelgelezen auteur. Hij werkte jarenlang als programmamaker en werd vooral bekend door zijn tv-programma’s met Bijbelstudies en gesprekken over het geloof. Hij spreekt […]

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 19 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Ds. B.C.  Haverkamp is bereid gevonden op deze eerste bijeenkomst een inleiding te houden. Het thema voor deze avond is: “een open dak naar de hemel, over het Loofhuttenfeest”. Maakt voor het eerst […]