Artikelen door Corstiaan Batenburg

Aan de gemeenteleden…

Kerk zijn we samen. Kerkbalans 2019: Van zaterdag 19 januari tot vrijdag 1 februari halen meer dan 100 vrijwilligers geld voor onze kerk op. Veel geld, dat hard nodig is. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse erediensten en bemoediging en inspiratie ontvangen door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken […]

Kerk en Israël 22 januari

Kerk en Israël Op 22 januari is er een Israël avond belegd. Spreker is ds K. Kant van de Stichting Christenen voor Israël. Het onderwerp is: “ Bijbelse profetieën over Israël “. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. Iedereen hartelijk uitgenodigd.

Actie Kerkbalans 2019: “Geef voor je kerk”

In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. De wekelijkse erediensten zijn waardevol, omdat God dan tot ons spreekt en omdat wij de gelegenheid hebben anderen te ontmoeten. Ook gedurende de week is er ruimte om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te bemoedigen […]