30 september 2017 – we bezoeken Kasteel Ammersoyen!

Download om meer te zien: Uitje Lichtpunt 30sep17

’t Lichtpunt

Seizoen 2017-2018

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

Elke donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel (ook in de herfst-, voorjaars-, en meivakantie is er club). We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

In de pauze drinken we koffie-thee-melk en praten we gezellig bij met elkaar.

Na de pauze zijn we creatief bezig op allerlei verschillende manieren. We vieren ook de verjaardagen van de leden en de leiding op onze clubavonden.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie, deze avond wordt ingevuld met zingen-muziek maken-gedichten opzeggen door de leden zelf.

Ook gaan we elk jaar een dagje uit met de bus. Voor 2017 is dat op 30 september; vertrek om 13.00 uur vanaf De Parel; we hopen rond 20.30 uur weer terug te komen..

Op dit moment zijn er 16 leden, in de leeftijd van 15 tot 68 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164 of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding:                     Agnes van Kekerix, Ellen Leenman, Koos Loeve, Willeke Verhoef

Startavond:               31 augustus 2017.

Kerstviering:             vrijdagavond 15 december 2017

Geen club op:            14, 21 en 28 december 2017

4 januari en 10 mei (Hemelvaartsdag) 2018

Slotavond:                 14 juni 2018  

Plaats:                        De Parel, benedenzaal

Tijd:                           donderdagavond, 19.00-20.30 uur

Meer informatie vindt u in ons Lichtpunt Huishoudelijk Reglement

Bijbelvertelling

Samen zingen

Creatief bezig – 1



Creatief bezig – 2


Creatief bezig – 3


Knutselen – 7 dagen-kalender


Vieren verjaardag leiding