‘t Lichtpunt

Seizoen 2018-2019

Wij zijn een club voor mensen uit Hardinxveld-Giessendam met een verstandelijke beperking.

Elke donderdagavond komen we bij elkaar in De Parel (ook in de herfst-, voorjaars-, en meivakantie is er club). We zingen dan bijbelliedjes, bidden en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.

In de pauze drinken we koffie-thee-melk en praten we gezellig bij met elkaar.

Na de pauze zijn we creatief bezig op allerlei verschillende manieren. We vieren ook de verjaardagen van de leden en de leiding op onze clubavonden.

Het kerstfeest vieren we gezamenlijk met ouders en familie, deze avond wordt ingevuld met zingen-muziek maken-gedichten opzeggen door de leden zelf.

Ook gaan we elk jaar een dagje uit met de bus.

Op dit moment zijn er 16 leden, in de leeftijd van 12 tot 69 jaar.

Wilt u meer informatie bel dan naar Koos Loeve, 0184-618164 of Agnes van Kekerix, 0184-611748

Leiding:                     Agnes van Kekerix, Ellen Leenman, Koos Loeve, Maurice Verheul en Willeke Verhoef

Startavond:               6 september 2018

Reisje:                        zaterdag 3 november van 13.30-20.30 uur (vanaf De Parel)

Kerstviering:             vrijdagavond 14 december 2018 van 19.30-21.30 uur

Geen club op:            13, 20 en 27 december 2018,  en 3 januari en 30 mei (Hemelvaartsdag) 2019

Slotavond:                 13 juni 2019  

Plaats:                        De Parel, benedenzaal

Tijd:                           donderdagavond, 19.00-20.30 uur

Meer informatie vindt u in ons Lichtpunt Huishoudelijk Reglement

Bijbelvertelling[/caption]

Het vorige seizoen hebben we meegedaan met het HGJB-project Open je ogen.

“Open je ogen” diaconaal project ven HGJB+GZB

De clubleden hebben hun best gedaan voor het diaconale project Open je ogen van de HGJB en GZB voor christenen in Egypte!! In de spaarpiramides zaten echte schatten (veel geld), door de clubleden bij elkaar geklust en gespaard. Tasmara en Jan Willem wisten niet wat ze zagen toen er zoveel geld uit de piramides tevoorschijn kwam. Alles werd verzameld in 2 oude sokken, die heel erg zwaar werden van al dat geld.

Gelukkig waren er clubleden die hielpen met het tellen van het geld, anders waren Jan Willem en Tasmara de hele avond bezig geweest. De totale opbrengst was 197,31

Dit hebben we op de vlaggetjes geschreven. Als bedankje was er voor iedereen een zakje chips.

We mogen terugkijken op een hele fijne avond en we zijn erg trots op onze clubleden dat ze zich zo hebben ingezet voor dit project 👍👍👍=