Jeugdvereniging Ichthus maakt sinds 14 maart 1975 deel uit van het jeugdwerk van de Hervomde gemeente van Hardinxveld-Giessendam en is ontstaan door het samengaan van de jongelingsvereniging Ichthus en de meisjesvereniging Eén ding is nodig.

De JV heeft als zinspreuk: Gedenk uw Schepper in de dagen van uw jeugd (Pred. 12:1a). De grondslag van onze vereniging is het Woord van God, de Bijbel, die ook wordt weergegeven in de 3 formulieren van enigheid en de belijdenisgeschriften van onze kerk. Deze formulieren en belijdenisgeschriften staan meestal achter de boeken van de bijbel. Ons eerste doel is dan ook het samen onderzoeken en het leren van Gods wil vanuit de Bijbel. We denken na over ons persoonlijke geloof en onze plaats op de wereld en binnen de gemeente. Verder vinden we ons tweede doel in het vormen van een eenheid als jeugdvereniging en de band tussen de leden onderling te versterken.

Elk jaar hebben we ook nog enkele vaste avonden zoals de culinaire avond, de jaarvergadering en het stapeldiner. Verder willen we een aantal keren gezellig een avond weg, bijvoorbeeld bowlen of schaatsen. Daarnaast proberen we ook wat te kunnen betekenen voor onze naaste binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld door een avond in Pedaja en het restaurant. Als afsluiting en hoogtepunt van het seizoen hebben we natuurlijk het Pinksterweekend. De avondinvullingen zijn ook elke week (als het goed is) terug te vinden in de Kerkbode bij de agenda. Verschillende activiteiten doen we samen met de Tussenclub De Brug zoals het stapeldiner.

De vergaderingen, zoals elke JV samenkomst officieel heet, beginnen vrijdagavond om 19.30 uur in één van de benedenzaaltjes van het H.C. of in De Wagon.

De JV heeft een eigen website www.jvichthus.nl  waarop van alles over de JV te vinden is. Onder andere de agenda van het lopende trimester, foto’s van verschillende activiteiten, contactinformatie en het JV-forum. Dus als je/u geïnterresseerd bent in de JV is een bezoekje aan deze site de moeite waard!

E-mail: jv@hghg.nl