Cursus Hebreeuws

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Deze cursus zou ds. Berry Haverkamp samen met dhr. Lock geven. Inmiddels hebben beide cursusleiders aangegeven dat de cursus ook alleen door dhr. Lock gegeven kan worden. Hij gaat daarmee starten, zoals oorspronkelijk gepland op maandag 29 oktober a.s., aanvang 20.00 uur. De andere data waren ook reeds eerder genoemd, nl. 5 en 12 november en 3 december. De locatie is voor alle avonden in De Parel. Degenen die zich reeds hebben opgegeven zijn bekend. Indien u zich alsnog wilt opgeven, kan dat bij dhr. Lock. Zijn telefoonnummer is: 06-53943023.