Kerk en Israël

De commissie heeft een Israëlavond belegd op D.V. 18 april a.s. Prof. Dr. J. Hoek zal spreken over het onderwerp “De troon van David”. Het gaat over de ontluistering van Davids troon en desondanks de verwachting van de toekomstige heerlijkheid van Davids troon. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. Iedereen is hartelijk welkom