Kerkblad 73-41

Waarom zo droevig?

“Waarom ziet u er zo bedroefd uit?”

(Lukas 24: 17b)

____________________________________________________________________

‘Wat kijk je somber? Wat is er?’ Soms zie je het met één oogopslag: er is iets aan de hand. En dan komt het: ‘Er zijn grote zorgen…..’ Hoewel: je kunt je óók wel eens op iemand verkijken: achter de stoere woorden van die grote jongen schuilt soms een grote onzekerheid.

Maar als je die twee mensen, op weg van Jeruzalem naar Emmaus, aankijkt, lijdt het geen twijfel: ze hebben het ergens heel erg te kwaad mee. Het lijkt zelfs, of ze een beetje ruzie hebben. Zo gebeurt dat weleens: als je erg gespannen bent, dan kun je niet altijd goed reageren. Maar hoe dan ook: ze hebben het moeilijk, die twee mensen. Je leest het van hun gezicht af. Eén van hen is Kleopas, de ander wordt niet bij name genoemd. We besparen elkaar de pogingen, om vast te stellen, om wie het gaat.

Opeens loopt hij bij hen, die onbekende man. Vréémd: hij gaat zo maar een – voor hen misschien wel – pijnlijke vraag stellen: ‘Wat kijken jullie somber?’ Ja, dat kan een man aan zijn vrouw vragen, of een moeder aan één van de kinderen. Maar zomaar iemand op straat? Wie weet, wat je losmaakt.

Tóch: over die ‘vrijpostigheid’ verbazen ze zich niet. Wél over iets anders: ‘Weet u niet, wat er in Jeruzalem is gebeurd? Hoe is het mógelijk. Iedereen is er vol van!’ Nee, kennelijk weet die vreemdeling nergens van.

Maar kennelijk wekt hij wél vertrouwen. En dan gaan ze vertellen: over de vreselijke dingen die gebeurd zijn. De dood van Jezus, waar hun leidslieden de hand in hadden. Daarna klinkt het zo intens bedroefd: ‘Wij hóópten, dat Hij Israël zou verlossen. Wat dat ‘verlossen’ inhoudt, laat Lukas nog maar in het midden.

Daar spreekt een diepe teleurstelling uit. Zoals er in het leven zovéél teleurstellingen zijn te verwerken: je krijgt verkering, maar je kunt het niet samen vinden. Je bent intens blij met je eerste kindje, maar na zoveel jaren zijn er grote problemen. Of de arts komt met een teleurstellend bericht’.

Zo kan het ook zijn in het geestelijk leven. Je hoopte zo op troost in het Woord van God, misschien juist wel tijdens de Paasdagen. Soms lijkt het goed te zijn en dan weer die tijd van donkerheid, twijfel en aanvechting. Zal het ooit goed kunnen komen? Als je zo door het leven gaat, kan er toch geen blijdschap in je hart zijn?

Wat moeten we dán? Wel, zouden we zeggen: dan moet je wijzen op het evangelie van Pasen, op de opgestane Heiland. Dat zouden we tegen die twee verdrietige mensen moeten zeggen.

Maar laten we nog even zwijgen en verder luisteren: ‘Moet u horen! We zijn nu drie dagen verder en wat is er gebeurd? Er zijn vrouwen bij het graf geweest, die zeggen, dat Jezus leeft!’

En zeg nu zelf: dat kan toch niet? En als je dat gelooft, ga je jezelf met ijdele hoop vleien – waarna de teleurstelling des te groter is!

Niet te geloven! Zij herhalen bijna letterlijk de woorden, die de Heere Jezus had uitgesproken. En toch gaat het langs hen heen. Maar is dat niet heel herkenbaar? We horen toch óók steeds weer het evangelie van vrije genade? Gods belofte voor hen, die Hem zoeken, komt toch tot ons?  En wat kunnen we dan tóch in het donker blijven leven.

Daar komt nog wat bij. Het woord, dat met ‘bedroefd’ vertaald wordt kan óók betekenen: ‘teleurgesteld’. Deze twee mensen waren eigenlijk ook wel teleurgesteld in de Heere. Zij hadden grote daden verwacht. Maar die waren uitgebleven. Kan het in ons hart bij tijden óók niet de vraag zijn: ‘Waarom hoort de Heere mij niet? Waarom schijnt Hij mij telkens weer in het donker te laten?’

En dán de woorden van die vreemdeling. Eerst bestraffend. Maar daarná volgt het onderwijs uit de Schrift. Dat zijn heerlijke lessen, want deze handelen over de Christus der Schriften. De prediking van kruis en opstanding zette hun harten in brand. Dat liep uit op de vreugdevolle belijdenis: ‘De Heere is waarlijk opgestaan!’

Wat is voor ons de les? Deze, dat wij in geestelijke donkerheid nooit te rade moeten gaan met onszelf, maar ons moeten – en mogen – vastklampen aan het Woord van de Heere. Dat Woord verdrijft de nevels van onkunde, strijd en droefheid en geeft de vreugde des heils in het hart – én in de mond, zodat het gezongen mag worden: “Hun blijdschap zal dan onbepaald, door ’t licht van Zijn aanschijn straalt, ten hoogsten toppunt stijgen”.

ds. W. Arkeraats

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Algemene berichten

Dabar: zin in de Zomer?

Stel je even voor: een vlog over hoogtepunten van jouw zomervakantie in 2018. Beelden van een volleybaltoernooi, een te gekke kinderclub, een zonnige vossenjacht; flarden van een gezellige bingo-avond, een gesprek op de late avond bij het kampvuur en een ontmoeting met een jongen die je heeft gevraagd met hem uit de Bijbel te lezen. Het filmpje sluit af met een serie shots van je teamleden, de jongeren met wie je twee weken twenty-four seven hebt opgetrokken.

Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger van Dabar. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kids, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen. Over zin in de zomer gesproken!

Een overzicht van alle projecten en data is te vinden op www.izb.nl/dabar Bij aanmelding kun je

aangeven welke camping en periode je voorkeur heeft. Meld je aan en beleef Dabar!

Classis Alblasserdam, vergadering 19 april 2018

Locatie: Ontmoetingskerk, Lekdijk 219 (via Dorpslaan 5), Nieuw-Lekkerland; aanvang van de vergadering 19.30 uur.

De afgevaardigden en een beperkt aantal genodigden wordt tevoren een eenvoudige maaltijd ten afscheid aangeboden.

De vergadering zal de laatste zijn van onze Classis Alblasserdam, die per 1 mei samen met een aantal andere classes opgaat in de nieuwe, grotere Classis Zuid-Holland-Zuid.

We sluiten om 21.00 uur af met een viering – einde van de oude classis, maar voor het ressort daarvan markeert deze avond ook een nieuw begin, nl. van de Ring Alblasserdam. Ook daaraan zal aandacht worden besteed!

Centrale berichten

Aankondiging  51e rommelmarkt

Op zaterdag 14 april wordt de 51e rommelmarkt gehouden in en om De Parel. De rommelmarkt begint om 08.00 uur en is om 13.00 uur afgelopen. Er zijn op de ophaalavonden weer volop tweedehands spullen binnen gekomen. Fietsen, boeken, serviezen, radio’s, eetkamersets en bankstellen; kortom te veel om op te noemen. Ook kunt u op de rommelmarkt terecht voor uw perkplanten, een bloemstukje of een bosje bloemen. Het gewicht van een kaas is weer te raden en er zijn stukken kaas te koop. Wegens groot succes gaat het rad van avontuur weer volop draaien. Hierbij zijn leuke prijzen te winnen. Aan de innerlijke mens is ook gedacht. Vanaf 10.00 zijn er heerlijke broodjes hamburger te koop. Er zijn o.a. weer oliebollen, pannenkoeken (met of zonder spek), puddingbroodjes, gevulde koeken en appelflappen te koop. Bij de pannenkoekenkraam kunt u ook een bestelling voor pannenkoeken plaatsen. In het zelfbedieningsrestaurant kunt u koffie drinken met uiteraard  wat lekkers. Ook zijn er weer slaatjes, soep, broodjes kroket en frikadel te verkrijgen. Om 11.00 uur vindt er opbod van curiosa plaats. Aansluitend vindt de trekking van de verloting plaats. De jongens van de clubs hebben de handen uit de mouwen gestoken en hebben  voor de kinderen  volop activiteiten georganiseerd. Al deze kinderactiviteiten vinden in de beneden zalen en buiten aan de voorzijde van De Parel plaats. Een écht kinderfestival!! Er kunnen dit jaar weer  strippenkaarten worden gekocht. De opbrengst van de rommelmarkt is dit jaar bestemd voor De Parel  en wordt gebruikt voor de nooduitgang in zaal D. En een  gedeelte van de opbrengst is bestemd voor het HGJB Project ‘open je ogen’. De meiden  van de clubs hebben heerlijke taarten en koek gebakken en verkopen dit ten behoeve van het project. We hopen op een gezellige en drukbezochte rommelmarkt.

Gezinnen gezocht!

Is er in jullie hoofd, hart en huis ruimte om een kind op te vangen voor korte of langere tijd? Laat het ons weten!

De afgelopen jaren zijn er diverse hulpvragen binnen gekomen bij Kruispunt (hghg.nl/Kruispunt) en hebben meerdere kinderen een plekje gevonden bij een gezin in onze gemeente. Variërend van kortdurende-/deeltijdopvang tot pleegzorg. Wij zijn op zoek naar nog meer gezinnen die voor deze hulpvragen open staan. Voor aanmeldingen of vragen: Emelia van de Voorde, 06-13382649,Kruispunt@hghg.nl    

Uur van gebed

Aan het eind van een drukke  rommelmarktdag  is er om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk een uur om stil te worden en met elkaar te danken en te bidden. Wat is er veel te danken. De vele nieuwe belijdende lidmaten die met overtuiging onze Heiland willen volgen en de komst van ds. Westland. Tegelijk zijn er zorgen zoals ver gaande maatregelen van de Chinese regering tegen christelijke samenkomsten en tegen het verspreiden van een betrouwbare Bijbelvertaling. Bidt u mee? Van harte welkom!

Blik op Maat

Met elkaar hebben we de eerste 3 maanden van 2018 heel veel metalen gespaard. Maar liefst  22.430 kg metalen zijn er verwerkt, wat het mooie bedrag van € 5735,- opleverde voor de goede doelen. Hartelijk bedankt voor het inleveren van blikjes, pannen, kranen, laptops, computers, printers, kabels, elektrische huishoudelijke apparatuur, elektrisch gereedschap enz. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42, tel. 61 11 22

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie hebben of krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2017/2018. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL77FVLB0227103858 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2017-2018’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aanmelden als donateur? Bel dan naar 06-48704473 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Nacht van gebed Open Doors

Op vrijdag 1 juni wordt weer de nacht van gebed gehouden. Op deze avond/ nacht zullen christenen in heel Nederland samenkomen om te bidden voor vervolgde broeders en zusters wereldwijd. U bent hartelijk welkom om één of meerdere gebedsblokken bij te wonen. De avond is verdeeld in blokken en die zijn van 20.00-22.00 uur en 22.00-0.00 uur en 00.00-2.00 uur. De deuren van de Wagon (beneden in De Parel) gaan 15 minuten voor aanvang van elk blok open.

Tijdens een gebedsblok zullen we naar een filmpje kijken waarin een vervolgde broeder/ zuster zijn/ haar verhaal vertelt, we zingen met elkaar en zullen ook met elkaar in gebed gaan. Hiervoor hoeft het geen belemmering te zijn als u niet gewend bent om hardop te bidden. Meebidden is geen verlichting en alleen al het erbij zijn geeft betrokkenheid. Het is goed om als christenen in Nederland samen te komen om hardop of in de stilte van ons hart te bidden voor de vervolgde kerk en zelf ook opgebouwd te worden in geloof door de verhalen die we horen.

Women to women Open Doors

Graag nodigen wij u uit op de volgende schrijf- en gebedsochtend van vrouwen voor vrouwen. Deze ochtend zal zijn op maandag 4 juni op Kemphaan 4. Inloop vanaf 09.00 uur, de ochtend zal starten om 09.15 uur en duurt tot ongeveer 11.15 uur. U kunt zich hiervoor opgeven (dit is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd).

Voor vragen over de nacht van gebed of de schrijf-en gebedsochtend (of het opgeven voor deze ochtend) kunt u terecht bij Gerlinde de Rover (gerlindederover@hotmail.com / 0629222510).

Kerk en Israël

U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op 18 april. Dr. Hoek zal spreken over het onderwerp ‘De troon van David’. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO03250 03 408

Diaconale collecte zondag 15 april 2018

Deze zondag wordt gecollecteerd voor het project Linken. Ons oud-gemeentelid ds. Vastenhoud is verbonden als missionair predikant aan de wijkgemeente rond de Bethlehemkerk in Den Haag.

Het project ‘Brood voor de Buurt’ heeft als doel de bewoners rondom de Bethlehemkerk te bereiken met het evangelie. Deze wijk is geen achterstandswijk, maar deze mensen leven ver van God en de kerk. De Bethlehem-gemeente wil er zijn voor deze mensen en hen een warm welkom bieden. Voortdurend probeert ds. Vastenhoud daar mensen in toe te rusten. In de afgelopen jaren is het wijkgebouw opgeknapt en aantrekkelijk gemaakt om er zomaar eens binnen te lopen. Door de koffie- inloopmorgens, een ouderen-kind project, een maaltijd-project zijn mooie contacten ontstaan. Diverse mensen komen met hun diepere levensvragen, of besluiten een Alpha-cursus te volgen. Ook is de kerk present op markten, open monumentendag en door vakantiebijbelwerk.

Ds. Vastenhoud: ‘Het werken in Den Haag heeft me een scherper zicht gegeven op wie God is. Hij is zoveel breder, Zijn liefde gaat zoveel dieper dan ik ooit had gedacht. In deze gemeente ontmoet ik mensen die een ruig verleden hebben, waarin ze veel hebben uitgespookt waar God op z’n zachtst gezegd niet blij van wordt. Nu zijn ze ambtsdrager of op een andere manier zeer betrokken gemeentelid. Door hun getuigenissen ben ik opnieuw diep onder de indruk geraakt van de liefde van God‘.

Als gemeente ondersteunen we dit project ook financieel. Mogen we daarom op uw ondersteuning en gebed rekenen?

College van Kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk 16 en 17 april

Zoals al eerder bekend is gemaakt willen we op maandag 16 en dinsdag 17 april de Oude Kerk weer een grote schoonmaakbeurt geven.

De afgelopen weken is er veel gewerkt aan het vervangen van de geluidsinstallatie. Nu deze  in de afgelopen week is geïnstalleerd en afgemonteerd is een schoonmaakbeurt ook echt wel nodig! Wij hopen dat vele vrijwilligers ook nu weer komen helpen, zodat de schoonmaak weer voorspoedig kan verlopen.

Doet u mee? Het is altijd een gezellige boel, waarin we elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten. Vanaf ongeveer 08.30 uur (maar ook op later tijdstip) bent u hartelijk welkom om mee te helpen. Voor koffie en thee met iets lekkers wordt gezorgd. Graag tot ziens op 16 en/of 17 april in de Oude Kerk.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 18 april willen we als kring weer samenkomen. Aan de beurt van behandeling is dan hoofdstuk 9 (vanaf vers 10) en hoofdstuk 10 van de profeet Hosea. We rekenen weer op een goede overdenking. Allen weer hartelijk welkom.

Tijd: 09.30 uur; plaats: Jeugdzaal Oude Kerk.

Jeugdrubriek

Catechisatie seizoen

Het seizoen van catechese is al weer voorbij. We hopen dat jullie allemaal veel hebben mogen leren over God en mochten groeien in relatie tot Hem en met elkaar. Tijdens de avonden is er ook geld ingezameld voor Pan de Vida. Met elkaar hebben jullie het mooie bedrag opgehaald van € 830,90. Hartelijke bedankt voor jullie inzet. We hopen jullie in het nieuwe seizoen allemaal weer te mogen ontmoeten.

de jeugdambtsdragers

Zending

Update Amy

‘Beste gemeente, allereerst wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en de opkomst tijdens de oliebollenactie op 31 maart. We hadden prachtig weer, veel gezelligheid, goede gesprekken, heerlijke oliebollen, super bakkers, leuke bezorgers en top verkopers! We kijken terug op een geslaagde eerste actie en we zijn ontzettend dankbaar voor de opbrengst > € 1598,05 met extra giften van € 310,-! Heel veel dank aan iedereen die met ons Mee Gedeeld heeft, op wat voor manier dan ook.

Na een heerlijk paasweekend thuis geweest te zijn, ben ik op 5 april naar Roemenië gevlogen voor een 3-weekse stage van de Bijbelschool Cornerstone. Samen met 5 andere klasgenoten en 2 kinderen verblijven we daar tot 26 april. Mijn teamleden/klasgenoten komen uit Zuid-Korea, Zwitserland, Australië, Afghanistan/Duitsland en ik mag natuurlijk Nederland vertegenwoordigen. Heel intercultureel dus! We zullen als team vanuit Cornerstone de teams ‘op het zendingsveld’ gaan ondersteunen bij hun activiteiten. We hopen in Roemenië diverse projecten en minstries te bezoeken, en willen daar graag dienen, bidden en bemoedigen. We zien uit naar een mooie, leerzame, gezegende tijd!

Aansluitend hoop ik van 27 april tot 12 mei voor 2 weken naar Uganda te gaan. Daar ga ik de laatste voorbereidingen treffen, voordat ik rond eind van dit jaar definitief naar Uganda vertrek. Ik zie er ontzettend naar uit om vrienden weer te zien, om chapatti’s te eten, om gesprekken te voeren met andere zendelingen en organisaties, om mensen te bezoeken, om de kinderen te bewonderen, om stappen te zetten richting het doel wat ik voor ogen heb, en om God te aanbidden samen met deze prachtige Afrikaanse mensen. Ik zie er naar uit om daar weer even te mogen zijn, in dat land waar ik zo van hou!

Amy de Jong hoopt definitief naar Uganda te vertrekken om werkzaam te zijn onder kinderen met een beperking vanuit de visie ‘Dienen en Delen vanuit Liefde’. We hopen daar een Home Based Intervention Project (thuiszorg) op te gaan zetten. Dat is een vorm van zorg die nog bijna niet bestaat in Uganda, maar waar wel veel behoefte aan is. Meer weten en met ons mee delen? Kijk op amyinuganda.com.

liefs, Amy

Evangelisatie

De evangelisatie commissie  hoopt op dinsdag 17 april voor de laatste keer in dit seizoen een uitzwerm avond te organiseren. In de intrede dienst van Ds Westland werd er gepreekt uit Lukas 24 vers 47: “En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden,te beginnen bij Jeruzalem.”

Deze opdracht kregen de discipelen mee,maar krijgen wij ook mee. Als u de kracht mag ontvangen,en u dit woord gelooft,wat houdt u dan nog tegen om eens met ons mee te gaan. We trachten gesprekken te voeren,al is het soms maar een enkel woord van onze Christus,onze zaligmaker.

U bent welkom om 19.30 uur in de jeugdzaal van de oude kerk. We luisteren naar een korte overdenking van een van de commissie leden en gaan dan met elkaar in gebed.

Bidt u mee, en of gaat u mee.

Er is zoveel evangelisatie werk in onze gemeente.

Vanaf deze plaats willen we ook een ieder bedanken die het afgelopen seizoen zich hebben ingezet voor dit werk.

Dat jullie dit blijven doen,steeds in afhankelijkheid van onze Schepper.          

namens de evangelisatie commissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,

predikant.oost@hghg.nl, Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Met grote dankbaarheid kijken we als predikantsgezin terug op de bevestigingszondag. In de morgendienst mochten we horen wat de Heere Jezus doet, zegt en heeft. Centraal stonden de woorden uit Openbaring 1: 17 en 18 “En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten en Hij legde, Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf”. Die woorden vormen een heerlijke bemoediging om het werk in de gemeente op te pakken. Tegelijkertijd ook een schitterend woord voor ieder in de gemeente die bepaald wordt bij de vergankelijkheid van het leven. Een belangrijke sleutel heb je niet zomaar in handen. Maar de Heere Jezus heeft de sleutels van dood en dodenrijk. Hij leeft en wie in Hem gelooft, leeft met Hem.

’s Middags mocht ik als uw nieuwe predikant voorgaan in de Oude Kerk en luisterden we naar de opdracht van de Heere Jezus: ‘En in Zijn Naam, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem.’ In de verkondiging neemt de Koning het Woord. Hij roept ons op om bij Hem te schuilen en Hem te volgen. De Koning zelf heeft alles wat daarvoor nodig is. Laten wij gericht zijn op deze Koning en al ons heil verwachten van Hem! We zijn u dankbaar voor de liefde en de warmte die u hebt laten blijken bij onze overkomst. We hebben er dan ook alle vertrouwen in dat we onze plaats in de gemeente vlug zullen vinden.

Onze zieken

Momenteel zijn er geen ziekenhuisopnames te melden. Er zijn wel gemeenteleden die zorgen hebben en/of te kampen hebben met problemen, onderzoeken en/of controles. Ook zijn er gemeenteleden die zorgen hebben over een naast familielid. Leg het in Zijn handen die uitkomsten biedt voor tijd en eeuwigheid: “Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen. Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen.” Psalm 72: 18, 19

Onze consulent

We hebben ook afscheid genomen van onze consulent ds. W. Westland. We zijn hem veel dank verschuldigd. Hij heeft in de vacaturetijd in onze gemeente veel mogen doen. Daarbij is steeds gewezen op de levende Christus. Het ging om Hem. Zijn genade, Zijn trouw, Zijn eer. Zowel in de gemeente als in de kerkenraad zijn we op elkaar betrokken geraakt. Ds. W. Westland was ons tot steun en wij hebben zijn inbreng zeer gewaardeerd. We hopen dat hij verder mag herstellen van de gescheurde schouder, zodat hij samen met zijn vrouw nog een goede tijd mag ontvangen. Tijdens de intrededienst van zijn zoon hebben we hem de woorden meegeven uit Klaagliederen 3: 24 & 25 “Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen. Goed is de HEERE voor wie Hem verwacht, voor de ziel die Hem zoekt.” Wij wensen ds. W. Westland samen met zijn vrouw voor de toekomst de hulp en de nabijheid van de Heere toe.

Hartelijk dank (1)

Graag willen we de broeders van de kerkenraad hartelijk danken voor de werkzaamheden die verricht moesten worden in de afgelopen vacaturetijd. Dit betrof het pastoraat, de weeksluitingen en/of de meditaties voor de kerkbode etc. Er is van ieder een extra inspanning gevraagd. We weten dat ieder dat graag heeft willen doen. Dank daarvoor! Bovenal zijn we de Heere dankbaar voor de kracht die Hij ons heeft willen schenken. Want in eigen kracht gaat dit niet. We zien terug op een periode waarin we broederlijk met elkaar mochten optrekken. Daarbij denken we ook aan de broeders van de AK en de overige wijkkerkenraden die tijdens het beroepingswerk ons ondersteunden. In het bijzonder noemen we ook de namen van ds. Arkeraats, ds. Meeuse, ds. van de Voorde en ds. Haverkamp. We hebben in voorkomende gevallen altijd een beroep op u kunnen doen. Dat betrof het pastoraat, extra begrafenissen, de bediening van het Heilig Avondmaal en/of een ‘simpele’ vraag. U was beschikbaar en dacht met ons mee. Dank daarvoor!

Dank ook aan br. J. van Wijngaarden die in de afgelopen twee jaar de catechese heeft mogen verzorgen. We weten dat de Heere het onderwijs wilt zegenen. Naast alle predikanten, ambtsdragers en gemeenteleden, denken we ook aan onze koster br. Hettema. Samen met Rinie en br. Huijzer heeft hij zijn plaats mogen innemen. Op uw geheel eigen wijze bepaald u het gezicht van onze gemeente. Wij zijn dankbaar dat de Heere u hiervoor de krachten geeft. Want in alle dingen die rond de kerk gebeuren is de koster toch degene die we niet kunnen missen. We wensen u, samen met uw vrouw en zoon, in alle dingen, van harte Gods zegen toe.      

Hartelijk dank (2)

Een bijzonder dankwoord voor de commissie die rond de overkomst van ds. W.J. Westland alle zaken heeft mogen regelen. Dat betreffen Leen & Bets Klop, Arie & Monica Molendijk en Erica de Jong. We zijn jullie veel dank verschuldigd. Alles was tot in de puntjes geregeld en we zien terug op een bijzondere zondag. Daarnaast heeft Maaike Schild samen met de commissie de kennismakingsmiddag/avond invulling gegeven. We zien terug op een zeer geslaagde overkomst en kennismaking. Ieder hartelijk dank daarvoor!

Belijdenisdienst

Komende zondagmorgen is er weer een hoogtepunt voor de wijkgemeente. Vier jonge gemeenteleden zullen belijdenis van het geloof afleggen. Dat betreffen: Elianne de Jong, Koen Schouten, Emma Molendijk en Harmke Poortvliet. We willen jullie, samen met jullie ouders en verdere familie van harte Gods zegen toewensen en bidden of de Heere jullie een gezegende dienst wil schenken “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” Hebreeën 10: 23

Bevestiging br. Lemson

Zondagavond zal br. J. Lemson bevestigd worden tot diaken in onze gemeente. We zijn blij en dankbaar dat Br. Lemson de vrijmoedigheid heeft ontvangen om het ambt te aanvaarden. Daarnaast worden de notulen van de wijkkerkenraad steeds door br. Lemson geschreven. Dit is een terugkerende taak die de nodige aandacht vraagt. We wensen br. Lemson, samen met zijn vrouw een goede en gezegende dienst toe en we zien als kerkenraad ernaar uit om gezamenlijk op te trekken in dienst van de Heere, tot opbouw van Zijn Koninkrijk.

 

Gift

Diaken D.W. de Jong ontving € 10,- voor de diaconie tijdens een kroonjaarbezoek. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk tijdens huisbezoek. Ouderling H.W.G. Kant ontving €10,- voor de kerk tijdens huisbezoek. Allen hartelijk dank voor deze gaven.

Gelezen

‘Als wij voor God rechtvaardig zullen worden, dan zijn de zonden niet de onze, maar van Christus.’

Maarten Luther

Tenslotte

De wijkberichten zijn deze keer nog voor het grootste deel geschreven door de scriba. Vanaf nu kunnen alle meldingen van opname en ontslag uit het ziekenhuis, jubilea, geboorte en alle andere pastorale zaken, rechtstreeks gedaan worden aan mij. Dit kan via de mail, of telefonisch. Als u of jij liever langs komt, dan is dat ook geen probleem. Schroom niet om contact te zoeken. Een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Hartelijk dank (3)

Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mochten we veel kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties. Wij willen ieder daarvoor hartelijk danken. 

ds. T.C. Guijt

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Rondom de eredienst

Zondag 18 maart in de Pareldienst lazen we Openbaring 18. Een indringend bijbelgedeelte. Babylon, symbool voor het rijk van de duisternis, is gevallen. Een geweldige troost voor mensen die lijden onder haar juk. De openbaring onthult hoe de Heere Zijn Koninkrijk laat doorbreken, dwars door alle tegenstand heen. We mogen uitzien naar de grote Koning, de trouwe Getuige, de Vorst van de koningen van de aarde, Hem, Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader.

Onze zieken

Br. Wouter de Haas is tot de zomer bezig met chemokuren. We bidden om kracht en volharding voor het hele gezin.

Zr. Janny van Wijngaarden krijgt chemokuren. We bidden haar de kracht van Boven toe.

Br. Jacques van Amerongen lijdt al enkele jaren aan MMA, een broertje van de ziekte Parkinson. We bidden voor hem, zijn vrouw Ada en de familie.

Br. Herman Buijk wacht nog op onderzoeken. We bidden voor hem en Dicky.

Diana de Ruiter lijdt aan een depressie. We bidden voor haar en haar man Gijs.

We zijn de Heere dankbaar met het gezin van Remco en Jenneke den Breejen.  Brechtje heeft een heel goede uitslag gekregen bij een controle-onderzoek.

De volgende gemeenteleden zijn ernstig ziek. We blijven biddend rond hen staan.:

– Br. Jan Rijneveld.

– Zr. Hannie Brouwer.

Onze zieken bemoedigen we met het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela: Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.

Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.

Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,

staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,

ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.

Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:

uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:

Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Geboren

In het gezin van Chrétien en Lydia Zonnenberg is op 5 april jl een zoon geboren: Rafaël Chrétien, roepnaam: Ralph. Ralph is het broertje van David en Jente.

‘Een boog in de wolken

als teken van trouw

staat boven jouw leven,

zegt: Ik ben bij jou’

Huwelijk

Maandag 9 april zijn Evert Muis en Riekie Hobo in het huwelijk getreden. Beide hebben een paar jaar geleden hun partner verloren door ziekte. We zijn blij dat ze elkaar hebben leren kennen en nu samen hun leven willen vervolgen. We wensen hun Gods zegen daarbij toe.Totdat hun huis de Nieuwe Buurt medio deze zomer klaar is gaan ze op het huidige adres van Riekie. Ze gaan meeleven met de Gereformeerde Kerk, waar Riekie al aangesloten is en Evert verlaat daarmee onze gemeente. We wensen hen daar een goede tijd toe.

Aanmelden doopdiensten

De eerstvolgende doopdiensten zijn gepland op zondag 6 mei en zondag 1 juli. U kunt zich aanmelden via de mail: predikant.noord@hghg.nl of app: 06-41037367

Ontmoeting na de dienst

Zondagmorgen kunnen we elkaar na de 1e morgendienst ook ontmoeten in De Parel en Wagon.

Onder het genot van koffie/thee of fris kunnen u en jij elkaar dan spreken.

De wagon is toegankelijk via de eigen ingang.

Voor het eerst of opnieuw Welkom!

Giften

In de collectebus van de belijdenisgroep zat: € 70,- Dit bedrag is bedoeld voor het project ‘Pan de Vida’ in Peru.

Citaat

‘Geen mens wordt afgeschreven, het is nooit te laat. De soms wat hard aandoende oordeelsvisioenen zijn in feite een krachtige uitnodiging van Gods kant om de goede weg in te slaan. De oordeelsvisioenen zijn een aansporing voor het heden, nu!

Beroeria, de geleerde vrouw van Rabbi Meir corrigeerde hem eens:

Je moet niet lezen: ‘Laat de zondaars verdwijnen van de aarde’, maar: ‘Laat de zonden verdwijnen van de aarde.’ Je moet bidden om omkeer van de afbrekers!

Dit deed Rabbi Meir en de afbrekers keerden om.’

(Babylonische Talmoed Berachot 10.a)

(Marcel Poorthuis, Avinoe… de Joodse achtergronden van het Onze Vader)

Danken en bidden

– We danken voor het werk dat br. Ger Koekoek in de kerk heeft mogen verrichten. We zijn ook dankbaar dat hij in het Koninkrijk van de Heere mag blijven voortgaan.

– We danken de Heere ook voor br. Bert van Ballegooijen die met Ger samenwerkte als bezoekbroeder.

– We danken de Heere voor de bevestiging van br. Fred de Rover als ouderling-kerkrentmeester.

– We bidden voor  nog 4 broeders die het team van de kerkenraad mogen versterken.

– We zijn de Heere dankbaar voor het pastoraal-diaconaal centrum De Herberg, dat al 25 jaar bestaat.

Tenslotte

Vanuit Pasen mogen we leven met de Heilige Geest, de Heere Jezus Christus in Zijn kinderen, Zijn bruidsgemeente. We kijken verlangend uit naar wat Hij in de komende tijd gaat doen in Zijn gemeente in Hardinxveld en ook breder. We mogen ons geroepen weten als een levend lichaam, verbonden aan Hem. Sjaloom!

Berry en Tanja Haverkamp

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij leven mee met mw. Rietveld- Buijk. 5 maanden geleden bleek dat de kuren waren aangeslagen en de tumor kleiner was geworden. Daarom werd besloten om door te gaan met de kuren. Afgelopen week ontving zij het moeilijke bericht dat verdere behandeling van de tumor zal worden stopgezet. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!”  Die hoop doet al het leed verzachten, omdat Hij er vanaf weet, de opgestane Levensvorst, Die de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf in Zijn hand heeft.

Giften

Ouderling Wijnja en De Hek ontvingen op huisbezoek allebei een gift van € 10,-. Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 50,-. Alle giften worden besteed ter vrije bestemming.

Benoeming

Dankbaar zijn we dat broeder J. de Jong, Polderweg 4, zijn benoeming als diaken aanvaardde. Hierdoor is het college van diakenen weer op volle sterkte.

Terugblik

Zondagavond 1 april mochten twaalf personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over 2 Korinthe 5: 15. De belijdeniscatechisanten kregen de volgende teksten mee:

Niels Aantjes: Psalm 40: 5a: “Welzalig de man, die op de HEERE zijn vertrouwen stelt.”

Petra Aantjes-Adriaanse: Psalm 40: 3: ”Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water, uit modderig slijk; Hij zette mijn voeten op een rots en maakte mijn schreden vast.”

Jan Willem Cornelis Broer: Johannes 15: 5: ”Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niet doen.”

Dirk Pieter Huibert Klijn: Johannes 7: 38: ”Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.”

Marigje Maria Meerkerk: Psalm 121: 5: “De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.”

Willem Thomas Treuren: Hebreeën 13: 6b: ”De Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen.”

Jenty Samuelle Vink: Hebreeën 13: 8: ”Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

Adriaan van Veen: Judas 2: 1: ”Bewaar uzelf in de liefde van God en verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven.“

Nicolaas Johannes Verrips: Psalm 27: 1: ”De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zal ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?”

Cornelia Janna Verrips- van Heteren: Psalm 27: 14: ”Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE.”

Debóra Verspui: Psalm 56: 4: “Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op U.”

Cornelia Vlot: Psalm 73: 24: ”U zult mij leiden door Uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen.”

Met dankbaarheid en verwondering kijken we terug op deze dienst. Wat een bemoediging voor ons allemaal als we hoorden van enkele belijdeniscatechisanten hoe de Heere werkt in het leven,. Dwars door alle pijn, verdriet, ziekte en teleurstellingen van het leven breekt God in en baant de weg om Hem te volgen. Tot Zijn dienst en lof bereid.

Vooruitblik

In de avonddienst van aanstaande zondag zullen de broeders D. Boers en J. de Jong bevestigd worden in het ambt van respectievelijk ouderling en diaken. De Heere zegene onze broeders in de dienst en in het ambt dat zij nu (weer) gaan bekleden. We denken hierbij ook aan hun gezinnen die op deze manier bij het ambtelijk werk worden betrokken.

Bijbelstudiekring

Op donderdag 19 april hopen we elkaar weer te ontmoeten. Het is alweer de laatste keer dit seizoen en we behandelen de hoofdstukken 11&12 van ds. G.C. Vreugdenhil: ‘Geestelijke strijd in de kracht van Jezus’.De ‘jongeren’ van de twee huisbijbelstudiekringen hopen aan te schuiven. We zien er naar uit en wees hartelijk welkom om 20.00 uur in De Parel.

Gelezen/gehoord

Het ambt van predikant houdt in dat hij een bruidswerver is voor Christus.

Tenslotte

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.                             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 13 april

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug -De Parel

Zaterdag 14 april

08.00-13.00 uur 51e Rommelmarkt – in en om De Parel

19.00 uur  Gebedskring – OK

Zondag 15 april

14.15 uur  Zondagsschool

Maandag 16 april

08.30-12.00 uur schoonmaak Oude Kerk

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

13.00-16.30 uur schoonmaak Oude Kerk

19.30 uur  meisjesclub Niet in eigen kracht – De Parel

Dinsdag 17 april

08.30-12.00 uur schoonmaak Oude Kerk

13.00-16.30 uur schoonmaak Oude Kerk

19.30 uur  College van diakenen – De Parel

Woensdag 18 april

09.30-11.00 uur  woensdagochtend Bijbelkring – OK

18.45-20.00 uur  kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur  mannenvereniging – De Parel

20.00 uur  Israel-avond – De Parel

Donderdag 19 april

18.30-19.15 uur  weeksluiting Pedaja, ds. A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur  ’t Lichtpunt – De Parel

19.45 uur  Bijbelgesprekskring – aan huis

20.00 uur  Bijbelkring wijk 3 Zuid – De Parel

Vrijdag 20 april

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,dhr. T.J.D. de Koning.

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

 

Varia

Congres ‘Betrouwbare antwoorden?’

Op 20 en 21 april houdt het Logos Instituut een congres in De Bron, Maasstraat 1. Een aantal academici houden hier voordrachten over onderwerpen die verband houden met de vragen rond Bijbel en wetenschap. Met name over de schijnbare tegenstellingen tussen scheppingsgeloof en evolutiegeloof. Het gaat daarbij zowel over Bijbelse argumenten als natuurwetenschappelijke. Via het onderwijs zijn vele van onze jonge mensen in onzekerheid over deze problematiek. Een ieder die meer wil weten over deze onderwerpen kan die vinden op www.logosinstituut.nl  en hier kan men zich ook opgeven voor dit congres.

BENEFIETCONCERT voor jubilerend PDC de Herberg

Een uniek concert dat u en jij niet mogen missen. Het zal plaatsvinden in de Grote Kerk te Gorinchem op  14 april 2018 en uitgevoerd worden door de koren ‘Looft den Heer’ uit Notter en Chr. Gem. Drechtstedenkoor ‘Praise Him’ uit Dordrecht beiden onder leiding van Jan Quintus Zwart. Deze koren hebben ook concerten gegeven rond de start van de Herberg, nu 25 jaar geleden. Naast de genoemde koren leveren Marjolein de Wit, fluit; Ronald IJmker, orgel en Martin Zonnenberg, vleugel een belangrijke bijdrage. Het belooft een mooi concert te worden. De opbrengst van de collecte komt geheel ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek. Reden genoeg om op 14 april naar Gorinchem te komen. Het concert begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19.00 uur. We hopen velen te mogen ontmoeten. Voor meer informatie: Piet de Groot voorzitter@praisehim.nl.

Kom ook naar de familie-ontmoetingsdag!

De vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert op zaterdag 26 mei 2018 haar jaarlijkse familie-ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familieleden. Nico van der Voet uit Veenendaal houdt een Bijbelvertelling over ‘Ik ga slapen ik ben moe!’ Hij koos dit thema naar aanleiding van de geschiedenis van Petrus in de gevangenis. Er is een doventolk aanwezig. ’s Middags kan de doelgroep kiezen voor verschillende activiteiten, zoals een gespreks-, knutsel- of sportgroep. Er is dan ook een huifkartocht met een tractor. Nico van der Voet houdt dan voor ouders en andere belangstellenden een korte lezing houden over ”Zin in het leven”. Daarna is er een spellenplein. De koffie en de koek staan om 10.00 uur klaar. Het programma duurt van 10.30 uur tot ongeveer 15.15 uur. Rond 12.00 uur is er een lunch. De dag wordt gehouden in het Ontmoetingshuis, Spiesheem 54, 3907 NJ Veenendaal.

Aanmelden graag voor 14 mei bij voorkeur via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl (eventueel via de mail: info@opwegmetdeander.nl of telefoon: 033 245 6620 of 06 28 46 74 19).

__________________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07

predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

Predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl, Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel. 06 51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

 

Bezorging Boven-Hardinxveld:

Mw. N. Egas, tel. 61 77 63, Rivierdijk 92

 

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 15 april 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur ds. J.P. Kromhout van der Meer, Zwijndrecht

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkcentrum

Kerkjes bij de uitgang: plaatselijk diaconie

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Sijgrid Klop, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

MorgendienstPsalm 119: 88

Avonddienst Psalm 123: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur Wijk 2 Noord,ds. A. Jonker, Putten

Koffiedrinken na de dienst – De Parel

10.45 uur Wijk 3 Zuid, ds. C.B. Westerink, Nunspeet

18.00 uur Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde, Bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W,J, Westland, Belijdenisdienst

18.00 uur ds. W.J. Westland, Bevestiging ambtsdrager

DE PAREL

18.00 uur ds. B.C. Haverkamp

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Linken

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Corina Evers, Juliët Boon

Groep B: Marit Bom, Marten Slob

10.45 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Anne Haak

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Annie de Bruin, Manon de Bruin