Kerkblad 73-49, 50

Horen en zien

“Zoals wij het gehoord hebben, zo hebben wij het gezien.”                                           

(Psalm 48: 9a)

___________________________________________________

Psalm 48 tekent ons de heerlijkheid van Jeruzalem, de heilige stad. We zien in deze psalm als het ware een pelgrim die eerder over de stad gehoord had, er heen gegaan is en nu de stad met eigen ogen gezien heeft. We volgen deze pelgrim naar de stad. En hij zingt zijn intochtlied in de verzen 2-4. Vervolgens vinden we hem in de tempel en klinkt een tempellied (de verzen 9-12). Tenslotte horen we zijn afscheidslied (de verzen 13-15) als de pelgrim weer naar huis gaat.

 Hij heeft van de stad gehoord. Eerst gehoord en toen gezien. En de pelgrim kan dan geen woorden vinden om de schoonheid van deze stad te bezingen. Toch eindigt hij niet in de stad zelf. Maar de lof op deze stad ligt ingeklemd in de lof op God:

     ‘De HEER’ is groot; elk zing’ Zijn lof

     In Salems stad en tempelhof’

In gedachten lopen we met hem mee naar Jeruzalem. Om een feest te vieren. Een lange reis. Met verlangen naar Jeruzalem. Naar de tempel. Verlangen naar de God Die op Sion woont? Verlangen naar de kerk? Verlangen naar het Avondmaal? Kennen we dat ook? Zoals in Psalm 84 daarvan gezongen wordt.

     ‘Hoe branden mijn genegenheên

    Om ’s Heeren voorhof in te treên.’

 Daar ligt Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Daar wordt de Heere gediend, in Zijn heilige tempel.

     “God is in haar paleizen, “Hij is er bekend als een veilige vesting.” (vers 4).

 Zo, zingend van deze God, trekt de pelgrim de stad binnen. En de verwondering stijgt. De beschrijving van de stad was al geweldig. Maar om dit nu met eigen ogen te zien, geeft diepe verwondering. Daarom is vers 9 de kern van deze psalm. “Zoals wij het gehoord hebben, zo hebben wij het gezien.” En dan klinkt het tempellied in de verzen 9-12. Wat eerder gehoord werd, wordt nu met eigen ogen gezien. Dat geldt ons ook. Het is goed om Gods Woord te horen. Het geloof is immers uit het gehoor. Dus: horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Maar daarbij kan het niet blijven. Horen en doen. Horen en bewaren. Horen en overdenken. Hier gezegd als: horen en zien. Zodat het een persoonlijke ervaring wordt te geloven in die enige Naam. Niet alleen van Jezus horen. Niet alleen kennis. Maar, zoals ze vroeger zeiden: kennisse: dat is bevindelijke kennis, ervaringskennis. Door behalve te horen, ook te zien. Zoals in Jeruzalem die torens, paleizen en burchten gezien werden in al hun schoonheid. Zo Jezus zien.

 Hebt u van Jezus gehoord? Jazeker. Maar hebt u Jezus gezien? Zoals de discipelen: “zij zagen niemand dan Jezus alleen” (Mattheüs 17: 8). Met onze natuurlijke ogen kunnen we Hem niet meer zien. Jezus is in de hemel. Maar Hij laat Zichzelf toch ‘zien’ door Zijn Woord. Met geestelijke ogen. En dit zien is geloven, liefhebben, vertrouwen. Hij laat Zich zien in de tekenen van brood en wijn. Want het gaat er niet om de weg van een pelgrim te beschrijven, maar om met die pelgrim mee te reizen en te zingen. “O God, wij gedenken uw goedertierenheid in het midden van Uw tempel.” (vers10)

Maar dan moet de pelgrim weer naar huis. Er wordt afscheid genomen. Voor het vertrek wordt er nog nauwkeurig rondgekeken. Want straks moet het thuis verteld worden aan de volgende generatie. De kinderen moeten ervan weten. Want de pelgrim heeft wel wat te vertellen. En ze zitten rond de tafel. En vader vertelt van de tempel. Van het offer. Van de verzoening van de zonden. En hoe mooi de tempel is. Hoe heilig de dienst van God is. Ze zullen ademloos geluisterd hebben. En een van de kleintjes zegt: ‘als ik groot ben, mag ik ook mee’.

Om het aan de volgende generatie te vertellen. Dat hebt u toch ook als u uit de kerk thuiskomt? Vertellen hoe U de Heiland ontmoette onder de preek, in het gebroken brood en in de vergoten wijn.

“Want deze God is onze God, eeuwig en altijd.” (vers 18) Hij is het. Hij moet het niet nog worden. Erken Hem dan als zodanig. “Hij zal ons leiden tot de dood toe.” Ja, daar gaat het heen. Hij heeft de leiding. Ook in de schaduwen van de dood. Hij is de leidsman, de goede Herder. Hij zal ons leiden. Tot de dood toe. Zo sterven we naar het leven toe.

    ‘Want deze God is onze God; Hij is ons deel, ons zalig lot.’

ds. W.C. Meeuse

 ___________________________________________________

Algemene berichten

Eerst zwerver, nu chirurg

Laat je zien! Dat is het jaarthema van de GZB voor 2018/2019. Samen met u willen we nadenken over hoe we wereldwijd meer oog kunnen hebben voor de mensen om ons heen. We laten ons daarbij graag inspireren door Noël.

Noël is 39 en woont in Zimbabwe. Hij is chirurg. De meeste dokters trekken weg uit Zimbabwe, maar Noël niet. Hij is de enige chirurg in een gebied van vijf miljoen mensen. Waarom blijft Noël in een land waar hij hard moet werken voor weinig geld? Ooit was hij een poosje dakloos in Londen. Van een zwerver kreeg hij een stuk brood. Noël wilde het niet aannemen, maar de man drong aan. Nooit eerder had Noël ervaren wat het is om hulpeloos te zijn en tegelijk als mens gezien te worden! Hij besloot om zoveel mogelijk arme en hulpeloze mensen te willen helpen. Zo laat Noël zich zien!

Het verhaal van Noël staat ook in het vakantiebijbelstudieboekje dat alle GZB-leden in juni krijgen thuisgestuurd. In dit boekje vindt u 14 portretten over het thema ‘Laat je zien’ met daarbij een korte overdenking. Leuk om mee te nemen tijdens uw vakantie!

Nog geen lid? Meld u dan nu aan via www.gzb.nl/ikwordlid.

 ______________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

Inleveren kopij

Het komt nogal eens voor dat kopij voor het kerkblad na 09.00 uur maandag wordt aangeleverd. Dit levert de redactie extra werk op. Daarom het dringende verzoek om kopij uiterlijk maandag 09.00 uur in te sturen.

Open kerk

Namens de evangelisatie commissie wordt u allen uitgenodigd om op 16 juni tijdens de jaarlijkse braderie eens binnen te lopen in de Oude kerk. Het thema van dit jaar is ‘De Vader’ in de Bijbel’. Dit thema is gekozen omdat het op 17 juni Vaderdag is. Tijdens de Open Kerk gaat het over onze Hemelse Vader. Door middel van beeldmateriaal wordt het thema toegelicht. Ga gezellig naar de braderie, neem eens een ongelovige buurman of buurvrouw, of vriend mee en stap eens de kerk binnen.

Tussen 11.00 uur en 12.00 uur en 13.00 uur en 14.00 uur treedt muziek- en zanggroep ‘Gideon’ op. Dit is een groep mensen die met passie voor muziek en zang, zingend Gods Woord overbrengen naar de mensen.

Zeker de moeite waard om te gaan luisteren.

U kunt vrij in en uitlopen. Medewerkers van de evangelisatie commissie zijn aanwezig die u iets kunnen vertellen over het thema. Ook is er een boekentafel.  Tot ziens in de kerk zaterdag.

Berichten rondom Open Doors

De afgelopen twee weken zijn een aantal activiteiten georganiseerd rondom Open Doors (zondag voor de vervolgde kerk, nacht van gebed, gebed- en schrijf-ochtend). Het is goed om met christenen in Hardinxveld-Giessendam samen te komen voor gebed en bemoediging voor onze vervolgde broeders en zusters.

Onderstaand gedicht kwam onder mijn aandacht en wil ik graag met u delen:

Gisterenavond ging ik op reis

naar de landen, langs de zeeën,

ik ging niet per boot noch met het vliegtuig.

Ik reisde op mijn knieën.

Ik zag daar zeer veel mensen met littekens

en wonden van binnen.

Maar God zei me dat ik moest gaan

-er was olie van Hem om uit te gieten.

Ik antwoordde: “Heer, ik kan niet gaan

en werken met zulk soort mensen als deze.”

Hij antwoordde:

“Ja, je kunt gaan door te reizen op je knieën.”

Hij zei: “Jij bidt, en Ik zal in hun noden voorzien.

Jij roept en Ik zal je horen.

Wees betrokken bij het lot van degenen

die ver zijn en dichtbij.”

En dus probeerde ik het, ik knielde neer in gebed,

gaf een paar uur op van gemak.

Ik voelde de Heer vlak aan mijn zijde,

terwijl ik op mijn knieën aan het reizen was.

Terwijl ik bad en hen geholpen zag worden,

en de ernstig gewonden genezen zag worden,

zag ik dat de kracht van Gods werkers werd vernieuwd, terwijl zij op het veld aan het werk waren.

Ik zei: “Ja Heer, ik heb werk te doen

-mijn wens is om Uw wil te behagen.

Ik kan Uw roeping beantwoorden

door op mijn knieën te reizen.

 

     Activiteit: Women walk for women (Open Doors) 2018

Vorig jaar hebben we voor het eerst de Women to Womenwalk georganiseerd als werkgroep Giessenburg/ Hardinxveld en ook dit jaar komt er weer een walk. Noteer 1 september 2018 alvast in de agenda!

We willen om 9.15 uur met elkaar beginnen en rond 12.00 uur zullen we de wandeling afsluiten met een high-tea. Net als vorig jaar zullen we weer vertrekken vanuit De Rank in Giessenburg. Houd de komende tijd het kerkblad in de gaten voor verdere informatie over de sponsoring en wandeling. We hopen op een mooie wandeling en kijken uit naar u en jou als enthousiaste deelnemer. Zijn er nog vragen of wilt u zich opgeven, mail dan gerust naar of bel 0184-61 63 00. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen-de Rover

Autowassen op 16 juni voor Werkvakantie Roemenië

Met veel enthousiasme zijn wij, een 10-tal jongeren uit onze gemeente, dit jaar opnieuw van plan van 11-21 augustus a.s. in Roemenië de handen uit de mouwen te steken voor diverse renovatie werkzaamheden. De reis betalen we zelf, maar voor deze klus is veel geld nodig voor materialen e.d. Voor dit doel wassen we evenals vorig jaar graag uw auto op zaterdag 16 juni op het erf van boer De Bruin, Spoorweg 40. Terwijl u wacht krijgt u een kop koffie/thee met een plak cake aangeboden.

We vragen een bijdrage van € 10,- voor het wassen,€ 7,- voor het stofzuigen en € 15,- voor beide klussen tezamen. Graag zien wij u op genoemde dag tussen 8-15 uur verschijnen met uw vervuilde voertuig.

Mannenweekend Winterberg 2018

Het weekend van 21 tot 24 juni gaan 45 mannen uit Hardinxveld naar Winterberg. Mannen uit onze kerkelijke gemeente, maar ook mannen van daar buiten. Enkele dagen er helemaal tussen uit. In stilte, gesprek, gebed en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Weg uit de hectiek en bewust tijd vrij maken om God en elkaar te ontmoeten. Ontspanning en inspanning met elkaar, rondom het thema ‘the challenge (de uitdaging)’. Door met elkaar op te trekken hopen we een onderlinge band te scheppen, elkaar te bemoedigen en te luisteren naar elkaar en naar wat God tot ons te zeggen heeft!

Wij gaan voor een onvergetelijke reis, waarin God centraal staat en deelnemers mogen genieten van de ontmoetingen met elkaar en van Gods wonderschone schepping!

Wilt u bidden voor een gezegend weekend van deze mannen?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 juni 2018

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen en richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen, zoals Multiculturele Jongerenkampen en de Rugtasactie. Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven. De diaconie wil deze stichting graag ondersteunen en de collecte van harte bij u aanbevelen.

 Diaconale collecte zondag 24 juni 2018

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Graag willen wij vanuit de opbrengsten het diaconale werk van Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam ondersteunen. Deze stichting is opgericht om het welzijn van zeevarenden, die vanuit alle werelddelen de Rotterdamse haven aandoen, met een diaconale visie inhoud te geven. In samenwerking met pastores van diverse zeemanskerken werkt een diaconaal werker onder zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar hen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven en werken. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 1e kwartaal van 2018 is € 1.140,86. Dit is bestemd voor Project 10 27: Malawi, opvanghuis gehandicapten.

De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 23,80. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord en Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Oikocredit: laagste risico-indicatie en hoog sociaal rendement

De diaconie beheert het geld dat de gemeente bij elkaar brengt. Niet al dat geld wordt direct besteed. Vandaar dat een gedeelte ondergebracht is bij Oicocredit. Wat er met dat geld gebeurt, leest u hieronder:

Terwijl de wereld van het ene naar het andere sportieve hoogtepunt rent (EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France), worden er op andere terreinen ook records gebroken. Misschien nog wel veel belangrijkere records. Nog nooit werden zo veel mensen in arme landen door microkrediet bereikt. Met een kleine lening kunnen ze een betere toekomst voor hun kinderen creëren. Kinderen kunnen naar school en krijgen betere gezondheidszorg. En dit alles zonder subsidies en zonder de steeds meer opdrogende geldstroom uit de potjes van ontwikkelingssamenwerking. Nee, ze doen het allemaal zelf. Deze mensen lenen een klein bedrag, vaak niet meer dan 100 euro, om een eigen bedrijfje op te zetten en daarmee in hun eigen onderhoud te voorzien. Ongeveer 98 procent van de microkredietleningen wordt netjes, met rente, terugbetaald. Zijn dat niet grotere prestaties dan die van topsporters die met grote subsidies van overheden en bonden kunnen werken?

De ware kampioenen zijn dus al die miljoenen mensen die hun lot in eigen handen nemen. Oikocredit helpt ze daarbij. Niet met subsidies en sponsorcontracten maar met een eenvoudige lening. Omdat het geld terugkomt, kan het daarna weer aan iemand anders worden uitgeleend.

Oikocredit is door de Wereldraad van Kerken opgezet om mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden het heft in eigen hand te nemen. Dat doet Oikocredit al 37 jaar. Omdat Oikocredit geen giften geeft, maar leningen verstrekt, hoeft Oikocredit u niet om een gift te vragen. U kunt wèl overwegen een deel van uw spaargeld te investeren in Oikocredit.

Oikocredit Nederland Fonds (ONF) heeft de laagst mogelijke risico-indicatie (nr. 1 op een schaal van 7). Dit, omdat het Oikocredit Nederland Fonds al sinds haar oprichting (tien jaar geleden) een stabiel dividend uitkeert van 1,55 procent.

Laat u van uw beste kant zien en beleg in het Oikocredit Nederland Fonds! U maakt dat mensen het beste uit zichzelf halen. Een mooie gedachte en een christelijke daad om daaraan bij te dragen!  Zie www.oikocreditnederland.nl, neem contact op met het kantoor in Utrecht 030-234 10 69)

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 18 juni 2018 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 41.070. Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2016 en ook ruim € 8.000 hoger dan was toegezegd.

De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 14.290. Dit is iets hoger dan begroot. In de begroting is echter het bedrag voor afschrijvingen te laag. Hiermee rekening houdend is het resultaat iets beter dan was begroot.

 Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2017 en van de exploitatie over 2017 met vergelijkende cijfers van 2016.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken. Helaas is dit bericht in het vorige kerkblad niet opgenomen. De mogelijkheid tot inzage (11-15 juni) is op zondag 3 juni afgekondigd in de kerken. Wilt u de jaarrekening alsnog inzien, dan kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau, Talmastraat 11 (tel. 61 10 36).

Dank aan u voor geven van uw gaven in geld en/of tijd. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Jaarrekening 2017 Gemeente

Balans per 31 december 2017 (x 1.000)

                                                                 2017     2016

Activa

Materiële vaste activa                            798         422

Financiële vaste activa                        1.092      1.142

Vorderingen op lange termijn              106         105

Vorderingen op korte termijn                43          40

Liquide middelen                                    231         547

                                                                 2.270      2.256

Passiva

Eigen vermogen                                  1.799      1.801

Reservefondsen                                    130         100

Schulden op lange termijn                 250         265

Schulden op korte termijn                    91         90

                                                               2.270     2.256

 

Exploitatierekening over 2017 (x 1.000)

                                                             2017     2016

Baten

Collecten en giften                                 188        186

Vrijwillige bijdragen                                323        317

Subsidies en bijdragen                              0         17

Huuropbrengsten                                     20         12

Rentebaten                                                  6           6

Kerkradio                                                     1           3

Solidariteitskas                                           4           4

Overige baten                                               -1           1

                                                                   541        546

Lasten

Traktementen en vergoedingen           207         196

Salarissen en vergoedingen                     85          85

Kerkgebouwen                                             25          71

Pastorieën                                                    30          13

Afschrijvingen                                             43          41

Kosten van beheer, bestuur en

Administratie                                             18          25

Kerkdiensten, catechese, evangeli-

satie, verenigingswerk en

overige kosten pastoraat                          27          28

Bijdragen in kerkverband                        25          22

Rentelasten                                                   4            2

Kosten eigen gebruik Parel                      35          30

Dotatie voorzieningen                                1           -5

Voordelig saldo                                          41          38

                                                                    541         546

 

De Parel

Balans per 31 december 2017 (x 1.000)

                                                               2017      2016

Activa

Materiële vaste activa                         1.106      1.134

Voorraden                                                     7            6

Vorderingen op korte termijn                29        102

Liquide middelen                                     28          21

                                                               1.170      1.263

Passiva

Eigen vermogen                                     842         891

Voorzieningen                                          15          12  

Schulden op lange termijn                     224          252

Schulden op korte termijn                        89        108

                                                                  1.170      1.263

                                                        

Exploitatierekening over 2017 (x 1.000)

                                                         2017       2016

Baten

Buffetexploitatie                                  172         133

Huuropbrengsten                                 113          98

Overige opbrengsten                            20          28

Nadelig saldo                                           14          41

                                                               319         300

Lasten

Personeelskosten                                    193         191

Huisvestingskosten                                 98          74

Administratie- en beheerskosten         19          24

Overige kosten                                            5          11

Financiële lasten                                       4            0

                                                                319         300

 Herinnering Instructiebijeenkomsten BHV en EHBO Nieuwe kerk

We willen alle kerkenraadsleden, BHV-ers en EHBO-ers herinneren aan de instructiebijeenkomst op maandag 25 juni 2018. Deze instructie wordt gehouden voorafgaand aan de wijkkerkenraadsvergadering en vindt plaats in de Nieuwe kerk. Uiteraard zijn ook nieuwe teamleden van harte welkom.

Maandag, 25 juni 2018: 19.00-20.00 uur (voorafgaand aan WK1 – Oost) in de Nieuwe kerk

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De stuurgroep nodigt alle vrouwen van harte uit voor de zomer-Bijbelstudie dinsdagmorgen 19 juni om 9.15 uur in De Parel.  We gebruiken de Bijbelstudie uit het aprilnr. van Vrouw. Het onderwerp is: Jozef en zijn broers. Welkom!

Een hartelijke groet van de stuurgroep

Vrouwenvereniging Ons Genoegen

Beste dames van Ons Genoegen,

Donderdag 28 juni hopen we voor de laatste keer voor de vakantie onze verenigingsmiddag en avond te houden.

Evenals de vorige jaren willen wij vooraf pannenkoeken eten met elkaar en aansluitend onze verenigingsavond houden. U bent weer van harte welkom vanaf 16.00 uur.

Het avondprogramma begint om 19.30 uur. Locatie: a3 alblas, Gr. van Prinstererstraat 36. tel. 61 50 93

Tevens hopen wij in november ons 60 jarig bestaan te vieren, en helaas zal dit de laatste avond zijn; omdat geen nieuwe voorzitter is gevonden. Tevens willen wij u de data doorgeven wanneer wij na de vakantie nog vereniging hopen te houden:

6 september, 4 en 20 oktober, Jaarvergadering op 8 nov.

Hartelijke groet van Jannie Sterrenburg en a3 Alblas

Jeugdrubriek

29 juni:

Jongerenactiviteit op het strand

Alle 15 plussers opgelet! Op 29 juni 2018 mogen alle jongeren van 15 jaar en ouder mee naar het strand voor leuke spellen of een wandeling. Wil jij ook mee? Kom dan op 29 juni om 19.15 uur naar De Parel waar we verzamelen en met de auto’s of bus naar Scheveningen vertrekken. Neem ook gezellig vrienden/vriendinnen mee! De kosten zijn €3,50 p.p. als het kan contant meenemen. Geef je voor 26 juni nog even op via fransdebruin93@outlook.comVermeld daarbij je naam en leeftijd. Ken je of ben je iemand die met de auto zou willen rijden, vermeld dat er dan even bij! Tot dan!

Eén locatie in het nieuwe seizoen

Geachte ouders/verzorgers van de kinderen van de zondagsschool,

Via deze weg willen wij u er op attenderen, dat als het goed is, u in de afgelopen week een brief van het bestuur van de zondagsschool heeft ontvangen. Daarin werd uitgelegd hoe wij in het nieuwe seizoen met elkaar op één 

locatie hopen door te gaan. Wij hopen dat dit voor u geen bezwaar is, en verwachten alle kinderen in het nieuwe seizoen in De Parel te ontmoeten.

Mocht u naar aanleiding van de brief nog vragen hebben, of heeft u geen brief ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met Carolina Loeve, tel: 0184-61 88 03 of via zondagsschool@hghg.nl. Met vriendelijke groet,

het bestuur van Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J.Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl.

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Nog vers in het geheugen ligt de avondmaalszondag. Wat was het goed om bij brood en wijn stil te staan bij d

e hartelijke liefde en trouw van de Heere Jezus. Fijn ook dat een flink aantal kinderen vooraan zaten in de kerk. Ze zagen hoe het brood gebroken werd en de wijn in de bekers werd geschonken. Zo werd voor hen uitgebeeld wat de Heere Jezus heeft gedaan tot verzoening van de zonde. De dienst was vol van de trouw van de Heere. Daar hebben we van gezien, gezongen en gehoord: “Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen”. (2 Timotheüs 2: 13)

In de avonddienst kregen wij woorden aangereikt om het leven weer op te pakken, na de heerlijke oase van het avondmaal: “U dan mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus”. (2 Timotheus 2: 1)

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die al lange tijd te maken hebben met een chronische ziekte.

Te midden van ziekte en zorgen mogen we elkaar wijzen op de HEERE. Zoals de dichter van Psalm 27 dat doet: “W

acht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de Heere”. (Psalm 27: 14)

Giften

Br. H. Kant ontving voor ZOA € 10,-. Zelf ontving ik voor de kerk € 10,- en € 20,-. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kennismakingsavond

Zondagavond 17 juni zijn alle jongeren van 16 t/m 21 jaar van harte welkom in de pastorie aan de Vinkeweer. Graag maken we met jullie kennis en hebben we het over de activiteiten van het komende winterseizoen. We hopen dat jullie er allemaal zijn en kijken uit naar een gezellige avond.

 Gelezen

‘Wees sterk, niet vertrouwend op eigen kracht, maar op de kracht die te vinden is in de genade van Jezus Christus. Bij Hem is genade genoeg voor ons allen. In die genade moeten wij sterk zijn, niet in onszelf, of in de genade die wij al ontvangen hebben, maar in de genade die in Hem is’.

Matthew Henry (1662-1714)

Een poosje predikant in wijk Oost

Twee maanden mag ik nu bezig zijn als predikant in wijk Oost. Mensen vragen nogal eens: bent u al een beetje gewend? Ik kan u zeggen dat het steeds meer went. We zijn dankbaar voor de goede ontvangst in uw en jouw midden, ook als gezin. Met vreugde doe ik het ambtelijke werk in de gemeente. Ondertussen ben ik bezig met kennismakingsbezoeken. Het kan dus zomaar gebeuren dat ik u bel om een afspraak te maken. De ouderen vanaf 80 jaar bezoek ik in de maand waarin zij hun verjaardag vieren. Wanneer u een vraag hebt of een ziekenhuisopname door wilt geven, schroom niet om de telefoon te pakken of even langs te komen. Het is prettig om direct contact te hebben. En nog iets, als de dominee op bezoek komt hoeft u echt niet naar de bakker of naar de supermarkt, een kop koffie is prima!

Tot zondag…

We zijn al een aardig eindje op weg in de 2e Timotheüsbrief. Het is een persoonlijke en praktische brief waarin Paulus de nodige aanwijzingen geeft voor het werk in Gods koninkrijk. Komende zondag lezen we 2 Timotheüs 2: 14-26. Het gaat in dat gedeelte over de houding ten opzichte van de dwaalleraars. Welke lessen daar voor ons in zitten hopen we zondagavond met elkaar te horen. Ik wens u en jou een gezegende zondag en laten we met vreugde en verwachting opgaan naar het huis van de Heere.

Met hartelijke groet, ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

We denken aan allen die onderzoeken moeten ondergaan, wachten op uitslagen of bezig zijn met kuren, die revalideren en behandeld worden.

Daarnaast zijn er in onze gemeente mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” ( Mattheüs 11: 28).

Huwelijk

Leon van der Plas en Joline Meerkerk hopen elkaar op 29 juni het jawoord te geven. 

Lennart de Rijke en Arjanne Ambachtsheer gaan op 6 juli trouwen. 

We wensen beide bruidsparen een prachtige dag en een leven onder de gunst en genade van de Heere.

Aanmelden doopdienst

De eerstvolgende doopdienst wordt gehouden in de tweede morgendienst van zondag 1 juli.

U kunt zich aanmelden bij ds. Haverkamp via de mail: predikant.noord@hghg.nl of app: 06-41 03 73 67.

Ontvangen

Diaken Kees Broekhuizen heeft € 10,- ontvangen voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

Een christen is letterlijk ‘van Christus’, niet iemand die alleen maar vaag beïnvloed is door de christelijke leer, maar iemand die zijn of haar fundamentele loyaliteit heeft omgezet naar Jezus. Christenen begrijpen de alles-of-nietskeuze die ons wordt opgelegd door de enorme omvang van Jezus’ aanspraken op ons. (Tim Keller)

Danken en bidden

Veel jongeren kregen deze week de uitslag van het examen. Van harte gefeliciteerd als je geslaagd bent en succes bij de verdere studie of het zoeken naar een werkkring. Mocht je niet geslaagd zijn: sterkte met de herkansing of anders in het nieuwe schooljaar.
In het zuiden van Somalië bevinden zich diverse radicaal-islamitische groeperingen. Tijdens ramadan worden mensen die niet vasten, zonder legitieme reden gestraft. Dit is een spannende periode voor de christenen die niet deelnemen aan de vastenperiode. (Gebedskalender Open Doors, 15 juni 2018.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

 Pareldienst 24 juni

Zondagavond 24 juni zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in De Parel. Zaal D zal weer gereed staan met een directe verbinding naar zaal B.

Dit is alweer de 9e en laatste Pareldienst van dit eerste seizoen. We mogen terugkijken op mooie en druk bezochte diensten. Jammer dat niet iedereen dit altijd live in zaal D kon meemaken, maar we kunnen niet meer dan 330 stoelen kwijt! We zijn daarom blij dat de directe verbinding er is naar zaal B/C met goed beeld en geluid. Er wordt momenteel ook gekeken naar een mogelijkheid om de diensten via internet te kunnen beluisteren.

De voorganger in deze dienst is ds. Berry Haverkamp en het thema is ‘The Challenge’ oftewel ‘de uitdaging’. The Challenge is het thema van het komende Winterberg weekend, waaraan een 50-tal mannen van onze en andere gemeenten deelnemen. Deze dienst sluiten ze het weekend af en zullen ze hun ervaringen met ons delen, waarbij de voorganger ook een van de deelnemers is.

Deze dienst is het de beurt van de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn ministry teams aanwezig om mee door te praten of mee te bidden.

Er is een digitale flyer gemaakt die op de website is gezet en afgelopen week door de wijkouderlingen is rondgestuurd. Het is de bedoeling om met hulp van deze flyer iemand uit uw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is, uit te nodigen en/of mee te nemen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met uw gast(en) van God te leren en Hem groot te maken. De data van de Pareldiensten van dit najaar zijn: 2-9 en 30-9 en 28-10 en 9-12. Van jong tot oud van harte uitgenodigd voor het eerst of opnieuw!

commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 10,- voor algemene kerkelijke doeleinden.

Studieverlof

In verband met verplichte nascholing in onze kerk zal onze predikant de komende week ontheven zijn van pastoraat in de eigen gemeente. Wij wensen hem Gods onmisbare zegen alsmede veel wijsheid en sterkte. Indien nodig kunt u voor pastorale zaken contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.

Examens

We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Huwelijk

Maandag 25 juni geven Werner van der Riet en Lea Luiten, elkaar hun ja-woord. We wensen hetbruidspaar een prachtige dag en een leven onder de gunst en genade van de Heere.

Gelezen/gehoord

Dienaren kloppen op de harten van mensen, de Geest komt met een sleutel en doet de deur open.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 juni

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds.L. Lammers

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 16 juni

14.00-15.30 uur   openstelling chr. volksbibliotheek

                          Braderie – Open kerk

Zondag 17 juni

14.15 uur          Zondagsschool (laatste keer dit seizoen)

Maandag 18 juni

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 19 juni 

09.15 uur             Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

 Donderdag 21 juni

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 22 juni

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 23 juni

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 24 juni

na de avonddienst: gebed voor jongeren – Oude kerk

Donderdag 28 juni

16.00 uur             vrouwenvereniging Ons genoegen – Groen van Prinstererstraat 36

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

Vrijdag 29 juni

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen-kb

Zaterdag 30 juni

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

(1of 2 = kanaal kerkradio

___________________________________________________

Blik op Maat

Hartelijk bedankt voor het brengen van oude metalen naar de Spoorweg. Sinds de overname van Klaas Maat op 15 maart 2015 stond op 29 mei 2018 de teller op

€ 50.000,- . Klaas Maat is negen jaar geleden gestart met Blik op Maat. In totaal is nu € 150.000,- verzameld, waarmee vele goede doelen gesteund werden. Zonder uw trouwe aanvoer van metalen was dit niet mogelijk geweest. U kunt meehelpen door blikjes, pannen, kranen, computers, printers, kabels, elektrische huishoudelijke apparatuur, elektrisch gereedschap, kortom alles waar metaal in zit bij ons te brengen. Namens het team en de goede doelen nogmaals onze dank.

Erik en Bertha Koppelaar

Spoorweg 42

tel: 0184-61 11 22

Hardinxveld Giessendam gezocht gastouder voor opvang aan huis!

Per + half oktober a.s. zijn wij op zoek naar een lieve, bevlogen, flexibele gastouder voor de opvang bij ons aan huis voor onze drie kinderen, waarvan twee jongens, Jopp van 4 (heeft een klein ‘rugzakje’) en Sebb van 2,5 en tegen de tijd van start van de opvang een baby van drie maanden (als alles goed mag gaan). Wij zijn op zoek naar een gastouder in huis die het leuk vindt om op te passen op drie kids. Rijbewijs en in bezit van een auto is handig maar niet noodzakelijk. Flexibiliteit is wel noodzakelijk. Je werktijden zijn structureel de maandag van 7.45-17.15 uur en wisselend drie van de vier dagen op dinsdag tot en met vrijdag. Dan is opvang gewenst vanaf 14.00-17.15u. Het gaat om 60 uur per maand tot februari 2019. Het rooster is gem. twee à drie maanden van te voren bekend. Daarna worden de uren iets minder! Feestdagen en weekenden ben je altijd vrij. Omdat we een hond hebben (labrador), vinden we het belangrijk dat er gedurende de dag twee à rie keer gezogen wordt. Verdere huishoudelijke taken zijn niet noodzakelijk. Heb je nog vragen of interesse? Neem dan gerust contact op met de Opvangconsulente Lianne Blonk, lblonk@korelon.nl of 06-47 93 68 41 Adv.nr.R06297

Ik hoor heel graag van u welke mogelijkheden u heeft.

Instrumentaal zomeravondconcert

Op zaterdag 14 juli 2018 wordt er weer een instrumentaal zomeravondconcert gegeven in de  Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes. Aan het concert werken mee Alisa van Dijk (viool), Marijke Maaskant (dwarsfluit), Hendrie Westra (percussie), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Het programma voor de avond is weer zeer gevarieerd: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, Joodse volksmuziek (in het kader van 70 jaar Israël), een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang. Kortom: een vrolijke en muzikale avond voor het hele gezin!

Het concert begint om 19.30 uur. De kerkdeuren gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten bij de uitgang. Halverwege het concert is er een pauze met gelegenheid om wat te drinken. Tevens zullen er dan, evenals na afloop van het concert, cd’s en bladmuziek te koop zijn. Ook is er de mogelijkheid om in te tekenen op de nieuwe cd ‘Glory II’.

Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse concert! Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Midzomerconcertarrangement Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Zaterdag 7 juli 2018

Zaterdag 7 juli is er een Midzomerconcert-arrangement in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Dit arrangement komt in de plaats van het voorjaarsconcertarrangement dat gepland stond voor zaterdag 17 maart j.l., maar toen niet door kon gaan vanwege de brand, waarbij het Koetshuis dusdanige schade opliep, dat het moest worden afgeblazen.

We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de tuin. De wandeling is ca. 8 km.

Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.

In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein de Wit –  fluit, Robert Cekov – viool en Wouter Harbers – piano. Zij trakteren u in een sfeervol (licht-)klassiek concert, op prachtige muziek van onder meer Saint-Saëns, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven, Dvorak  en Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn.

Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.

Kosten: Volledig arrangement: € 25,-. Alleen concert: € 15,-.

De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek

Erediensten

Zondag 17 juni 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. H.J.P. de Pater, Vreeswijk

18.00 uur   prop. C. Budding, Elspeet

 Collecten        

  1. Kerkrentmeesterlijk beheer
  2. Op weg met de ander/dovenpastoraat

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Marjon Slingerland, Laura Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 66: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

10.45 uur   Wijk 2 Noord, prop. J. IJzerman

18.00 uur   Wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Barneveld

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan de IJssel

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Stichting Gave

  1. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

  1. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Stout,

Rhode de Ruijter

Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter, Thirza de Kock

Groep B: Alienke de Rover, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Wieneke Meerkerk en Juliette Poortvliet

Zondag 24 juni 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. A. van Zetten, Bruchem 

18.00 uur   prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

 Collecten

  1. Kerkrentmeesterlijk beheer
  2. Diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Corine Faasse, Nel Sterrenburg, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 2

avonddienst: Psalm 30: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 2 Noord, prop. L.L. van den Dool, Nederhemert

10.45 uur   Wijk 3 Zuid, prop. A. Vonk Noordegraaf, Veenendaal – HC: zondag 4

18.00 uur   Wijk 3 zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. A.J. Mensink, Elburg

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

 DE PAREL

18.00 uur   ds. B.C. Haverkamp

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

  1. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente –  eredienst

  1. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Leandra de Jong, Juliët Boon, Natasja Hofland

Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

10.45 uur: Groep A: Lydia Corbijn, Janine de Bruin, Anne Haak

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Miranda Batenburg en Gerlinde Poortvliet

Vrijdag 29 juni 2018

OUDE KERK

15.00 uur   ds. B.C. Haverkamp – Huwelijksdienst van Leon van der Plas en Joline Meerkerk

18.45 uur   ds. P. van de Voorde – Huwelijksdienst van Werner van der Riet en Lea Luiten

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl