Kerkblad 74-13

Een laatste foto van Mefiboseth

Maar de koning spaarde Mefiboseth.”

2 Samuel 21:7a

____________________________________________________

Al lezend in het Bijbelboek 2 Samuel krijgen we als het ware telkens een foto te zien van Mefiboseth, de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul. Wanneer je die foto’s bekijkt dan zie je dat Mefiboseth veel meemaakt. In de diensten rondom het avondmaal hebben we er in de Nieuwe Kerk bij stil gestaan. We hebben gehoord dat Mefiboseth als klein jongetje valt en verlamd raakt (2 Samuel 4: 4). Zijn woonplaats wordt Lodebar, een dorp in een uithoek van Israël. Maar koning David ontfermt zich over hem en laat hem naar Jeruzalem halen (2 Samuel 9). Hij mag in het paleis blijven eten, niet zomaar een keer, maar telkens weer! Ziba moet met zijn knechten voor het gezin van Mefiboseth en voor zijn eigendommen zorgen. Het kan niet op voor deze verlamde man! Totdat David moet vluchten voor zijn zoon Absalom. Ziba zegt tegen David dat Mefiboseth niet aan zijn kant staat (2 Samuel 16: 1-4). Alle eigendommen laat David toekomen aan Ziba. Wanneer de koning na maanden weer terugkeert naar Jeruzalem komt Mefiboseth hem tegemoet (2 Samuel 19: 24-30). Hij vertelt over de leugen van Ziba. Hij gaat niet voor zijn recht. Hij is al lang blij dat de koning weer terug is in Jeruzalem. Juist omdat de koning zo goed voor hem is geweest, is hij vol van de koning. Hoe gaat het nu verder met Mefiboseth? In het Bijbelboek 2 Samuel komen we nog één foto van hem tegen.

Opnieuw spannen donkere wolken zich samen boven zijn leven. Er is honger in het beloofde land. In het land waarvan God had gezegd dat het een land zou zijn vloeiend van melk en honing. Dat is niet zomaar. Israël heeft geen woord gehouden. Toen ze het land innamen waren de Gibeonieten naar hen toe gekomen en hadden ze een verbond gesloten met Israël (Jozua 9). Al was dat verbond door middel van een list gesloten, in eerste instantie had Israël zich er, onder de zegen van God, wel aan gehouden. Maar in zijn ijver voor het volk Israël was koning Saul de strijd aangegaan tegen Gibeon en had zo het verbond geschonden. Daar komt de Heere nu op terug. David neemt daarop contact op met de3 Gibeonieten. Ze willen geen zilver of goud, maar genoegdoening. Zeven nakomelingen van Saul moeten gedood worden. David stemt er mee in.

Dat betekent intussen wel dat het er slecht uitziet voor Mefiboseth. Hij is óók een nakomeling van Saul. Bovendien zijn verschillende nakomelingen van Saul al niet meer in leven. Zal hij nu ook de dood moeten sterven? Zeker, David heeft aan Mefiboseth zijn goedheid betoond door hem naar Jeruzalem te halen en zijn paleisdeuren voor hem te openen. Hij heeft gedacht aan het verbond met Jonathan. Maar David heeft ook zomaar de eigendommen van Mefiboseth afgepakt. Op David kun je wat dat betreft ook niet altijd aan. Is dit dan toch het einde? “Maar de koning spaarde Mefiboseth”. Dat is opvallend. Wanneer we 1 Kroniekn 8 lezen, dan lijkt het erop dat alleen via Mefiboseth de geslachtslijn van Saul verder gaat. David denkt aan het verbond dat hij gesloten heeft met Jonathan (1 Samuel 20). Jonathan voelde wel aan dat David koning zou worden en daarom vroeg hij hem en zijn huis te sparen, zelfs als David zijn vijanden aan zich onderworpen zou hebben. David beloofde het plechtig. Daar denkt hij nu aan, die belofte maakt hij waar. Mefiboseth wordt gespaard!

Op deze foto van Mefiboseth zien we in contouren hoe God omgaat met mensen. Hij spaart mensen die de dood hebben verdiend vanwege hun ongehoorzaamheid, mensen die telkens weer tegen hem in gaan en niet doen wat Hij vraagt. Deze grote Koning geeft Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Hij is naar het kruis gegaan om te betalen voor de zonde. Sion moet door recht verlost worden. De Heere Jezus is de dood in gegaan, niet om er in te blijven, maar om de dood op ruimen. Dankzij Zijn kruis én opstanding is er voor verloste mensen eeuwig leven.  Wie door het geloof aan de Heere verbonden is, leeft van Zijn goedheid en wordt niet veroordeeld omdat er Eén geoordeeld is. Vrijspraak voor wie gelooft in de Heere Jezus Christus! Goed nieuws, vindt u niet? Dat is echt om je hart aan op te halen! Wat kun je dan beter doen dan het wagen met Zijn beloften. 

Een laatste foto van Mefiboseth. Hoe zijn leven verder gegaan is weten we niet. In zijn leven lichtte iets op van de goedheid van de grote Koning en hoe het is om met Hem te leven. Zalig, die leeft van de goedheid en de genade van de hemelse Koning. Die heeft ook iets om naar uit te kijken!

ds. W.J. Westland

Algemene berichten

Mee naar Israël

Van verschillende kanten kwam de vraag of ik opnieuw een reis naar Israël organiseer. Dat resulteert in een rondreis door Israël van Deo Volente 30 april t/m 9 mei 2019. Deze reis bezoeken we bekende Bijbelse plaatsen, krijgen we een indruk van de geschiedenis van Israël en ontdekken de veelsoortige natuur van het Heilige Land. In het programma zitten exclusieve onderdelen zoals het bezoek aan een traditionele kibboets, een overnachting in een bedoeïenenkamp, drijven in de Dode Zee, het bijwonen van een deel van een sabbatsdienst in een synagoge  en het meemaken van het begin van de sabbat bij de Klaagmuur. Wie interesse heeft kan via dsvernooij@hervormdlekkerkerk.nl verdere informatie opvragen. Aanmelden kan tot 1 december. Een hartelijke groet,

P. Vernooij

Kerstproject ‘De Lofstem’

Dit jaar kunt u een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor ‘De Lofstem’. Vanaf dinsdag 30 oktober kunt u 8 repetities mee repeteren voor ons kerstoptreden. Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de PKN Gereformeerde Kerk te Giessendam/Neder-Hardinxveld (Stationsstraat) op 24 december 2018  om 20.30 uur. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 20,- per persoon. (Mocht u na dit project besluiten dat u vast lid van ons koor wilt worden, dan krijgt u de € 20,- retour.)

Het motto van ons koor is: iedereen is welkom.
Het chr. gemengd koor ‘De Lofstem’ uit Hardinxveld-Giessendam is opgericht in 1937 en bestaat dus al meer dan 80 jaar. Het is een interkerkelijk koor met leden uit ongeveer 9 verschillende kerken in Hardinxveld en daarbuiten. Sinds 30 augustus 2011 is Carola Loeve onze dirigent. De repetities vinden plaats in het bijgebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld, Jan Steenstraat 5 te Hardinxveld. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken! We hopen u te zien! (dinsdag 23 oktober repeteren wij niet)
Kijk ook eens op onze website www.delofstemhardinxveld.nl!

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Bach aan de Giessen

Kom zaterdagavond 6 oktober ook naar de Oude Kerk voor een concert.  Jonge en oudere gemeenteleden brengen muziek van Bach ten gehore op diverse instrumenten t.b.v het werk van ds. Ad Vastenhoud. Entree: € 5,- inclusief consumptie.  (-16: € 2.50) Aanvang: 20.00 uur. Tip: Neem een pen mee.

Verkoopdag vrouwenvereniging  Ora et Labora

Woensdag 31 oktober is er in De Parel de jaarlijkse verkoopdag. Behalve een grote keuze uit allerlei cadeautjes, kaarten en lekkernijen is het ook heel gezellig er koffie met gebak te komen gebruiken.

Wilt u meehelpen door iets te bakken voor bij de koffie dan kunt u zich aanmelden bij Ellen Bakker. Tel. 61 86 78.

Hebt u nieuwe dingen die we kunnen verkopen dan kunt u die dinsdag 30 oktober inleveren in De Parel.

Noteer de datum vast op de kalender en houd de kerkbode in de gaten voor meer berichten.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 7 oktober 2018

Deze Israëlzondag wordt er gecollecteerd voor project 10 27 ‘Israël, geen kind mag honger lijden’. Meer dan een miljoen Israëliërs leeft onder de armoedegrens. De organisatie ‘Yad Elie’ zorgt dat kleuters, kinderen en tieners op school een maaltijd krijgen. Joden en Palestijnen worden geholpen. Iedere dag krijgen zo’n 550 kinderen op 15 scholen een maaltijd. Maar wat is nu gezonder en misschien ook wel lekkerder dan voedsel uit de eigen tuin? Vandaar dat Yad Elie op een aantal scholen is begonnen met een schooltuintjesproject, waar kinderen uit achterstandswijken leren zelf groente te verbouwen en klaar te maken. Deze kinderen groeien op tussen de grijze flats, die in de jaren ‘50 in razendsnel tempo uit de grond zijn gestampt voor de nieuwe immigranten. Deze flats worden nu veelal bewoond door Russische en Ethiopische Joden. Veel gezinnen hebben te maken met armoede, werkloosheid en geweld. Er is weinig geld en de gezinnen leven op het goedkoopste eten dat de supermarkt hen te bieden heeft: wit brood met chocoladepasta. De kinderen uit deze wijken weten nauwelijks waar hun eten vandaan komt; alles om hen heen is immers beton. Graag willen we als diaconie dit project ondersteunen. Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

Vooraankondiging Noodhulpcollecte

Zondag 14 oktober wil de diaconie een Noodhulpcollecte houden voor de slachtoffers in Indonesië. De afgelopen weken is dit land getroffen door diverse natuurrampen. In de volgende kerkbode zullen we de specifieke bestemming van deze noodhulpcollecte verder beschrijven.

Actie: Beamers voor hulp op St. Maarten

November gaan we weer met een paar gemeenteleden naar Sint Maarten. Vorig jaar werd dit eiland getroffen door de superorkaan Irma. Nog steeds zijn er velen die dagelijks te maken hebben met de gevolgen van deze vreselijke orkaan en leven in schrijnende situaties. We willen weer tot een hand en voet zijn door praktische hulp te gaan bieden: met name reparaties uitvoeren aan huizen en daken van de allerarmsten en/of alleenstaanden. Uiteraard hebben we hier ook weer de nodige financiële middelen voor nodig. Om te sponsoren hebben we een geweldig mooie actie: we hebben een partij goede gebruikte beamers gekregen om deze te verkopen waarbij de volledige opbrengst voor dit project gebruikt kan worden. De prijzen variëren afhankelijk van aansluitingen, leeftijd en branduren tussen €25,- en €100,-. Interesse?? Stuur een mail naar fambijkerk@solcon.nl of stuur een appje naar 06 51 10 31 14. Wees er snel bij, de voorraad is beperkt en op=op…..

Verjaringsfonds 4e kwartaal 2018

De opbrengst van het 4e kwartaal van het verjaringsfonds is bestemd voor Stichting Jaffa-project Nederland. Jaffa laat hoop gloren aan de horizon. Voor wie? Al die kinderen zonder kansen, zonder opvoeding, zonder liefdevolle opvang, zonder voedzame voeding, zonder ‘gaat-u-maar-door’. Al die kinderen die zich niet staande kunnen houden, al die alleenstaande moeders zonder baan, al die gezinnen met een lege koelkast, al die bejaarden met lege handen, onder wie overlevenden van de Shoah. Jaffa moet door, ook na 35 jaar, want voor honderden kinderen, alleenstaande ouders, gezinnen, overlevenden van de Shoah heeft hoop een naam: het Jaffa Instituut. Het Jaffa Instituut biedt hulp in velerlei vorm zoals voedselpakketten, van de bijstand naar een baan voor alleenstaande moeders, 24-uur opvang en verzorging voor kinderen die plotseling op straat staan, enz. enz. Vrienden van de Stichting Jaffa-Project Nederland dragen daar hun steen aan bij. Alles wat kinderen nodig hebben is een beetje hulp, een beetje hoop en iemand die in hen gelooft.

College van kerkrentmeesters

Heel hartelijk dank,

‘Vele handen maken licht werk’. Ook dit jaar konden we dit zeggen. Donderdag 27 september, een prachtige nazomerdag, werd de kerk buitenom weer aangepakt en is alles opgefrist. Maandag 1 oktober werd met frisse moed de binnenkant van de kerk onder handen genomen. Fijn en mooi om te zien dat meerdere mensen hiervoor hun tijd en energie willen en kunnen leveren! Iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen zeggen we daarvoor dus ‘heel hartelijk dank!’

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 8 oktober is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. Dit seizoen denken we na over de Kerk van Jezus. Vanavond beginnen we met de eerste serie van drie avonden over het Koningschap van Jezus in de kerk. Het zal dan vooral gaan over de basis van dat Koningschap van Jezus. Hoe meer we de kerk zijn zoals Jezus deze heeft bedoeld, hoe meer we ook mogen verlangen naar de zegen die daarbij hoort. Spreekt het onderwerp je aan, weet je dan bij deze van harte uitgenodigd. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De eerste Bijbelstudie dachten we na over Jeremia en zijn roeping. Dinsdagmorgen 9 oktober gaan we verder met Bijbelstudie 2: De Levensbron verlaten! (Jeremia 2: 1-13 Vrouw juni nummer). Erika de Jong zal dit gedeelte inleiden. Nita van Wingerden en Margriet de Koning passen op de kinderen. Van harte welkom om 09.15 uur in De Parel!

de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 11 oktober komt de Bijbelgesprekskring weer bij elkaar bij de familie Sterrenburg, Groot Veldsweer 79.

Wim van der Giessen zal de inleiding houden over Jozua 23 en 24. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Zending

Morgenlandzending

De Morgenlandzending voor de GZB is over twee zondagen verdeeld. Op 7 oktober is de eerste collecte in de avonddienst voor de Morgenlandzending. Op 21 oktober is de eerste collecte in de morgendienst bestemd voor de Morgenlandzending. Onder het Morgenland verstaat men het Nabije Oosten. Met de Morgenlandzending willen we kerken en christelijke organisaties in het Midden Oosten steunen. De collecte van deze twee zondagen is bestemd voor Gemeentestichting in grote steden van Egypte.

De buitenwijken van de grote steden in Egypte groeien in een enorm tempo. Deze voorsteden zijn overbevolkt, er zijn weinig voorzieningen en er is veel armoede. Ook veel christenen komen in één van deze voorsteden terecht. Vaak is er voor hen geen kerk in de buurt om zich bij aan te sluiten. Zonder kerk verliezen ze het contact met andere gelovigen en daardoor vaak ook hun geloof. De Presbyteriaanse kerk van Egypte zet zich daarom in voor het stichten van nieuwe gemeenten in deze arme wijken. De GZB ondersteunt 14 van deze nieuwe gemeenten. Hiermee kunnen deze gemeenten een voorganger (deels) betalen, samenkomsten organiseren, jeugd- en kinderwerk opstarten, maar ook allerlei diaconale projecten in de wijk beginnen. Zo is er een gemeente met een eigen kinderopvang, door een ander worden voedselpakketten uitgedeeld en weer een andere gemeente organiseert regelmatig een kledingbeurs.

Bericht van Lea van der Riet-Luiten

Wat hebben we 29 juni een ontzettend mooie dag gehad! Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid, kaartjes, cadeaus en alle andere berichtjes. Onze trouwtekst was Psalm 37: 3,4 “….schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt”. Een prachtige tekst om voor altijd te onthouden dat de Heere op de eerste plek staat en dat in Hem alle vreugde te vinden is.

Met mijn negen Bijbelclubs gaat het over het algemeen heel goed. Kinderen komen trouw naar de Bijbelclub en hoorden afgelopen kwartaal heel veel over het leven van Jezus. Een kleuter zei: ‘Als ik niet weet hoe ik mijn huiswerk/taak moet maken, dan bid ik tot God want Hij helpt me’. Van de jongste kinderen horen we ongelooflijk veel hoe ze hun vertrouwen op de Heere Jezus stellen, wat voor ons weer bemoedigend is. Naast mijn Bijbelclubs in de week proberen Werner en ik zoveel mogelijk op zondagavond de tieners mee te nemen naar de tienerkerk. De auto’s worden volgeladen waarbij soms kinderen teleurgesteld moeten worden omdat de auto’s te vol zijn. Na de kerkdienst komen de tieners bij ons thuis koffie drinken, praten we na en zingen we heerlijk met elkaar. Altijd een feest waar de tieners naar uit zien.

Helaas is het dan dat we soms ook horen dat er tieners wegdwalen en verkeerde keuzes maken in hun leven. Pas geleden hoorde ik van een tienermeisje (Nicoline) die niet meer naar school ging, alcohol drinkt en bij haar vriend ingetrokken was. Dat doet pijn als je zulk nieuws hoort. Twee weken terug belde ze mij onverwachts en zei dat ze me miste en vroeg ze wanneer ze met me kon praten. Ik heb haar deze week opgezocht. Haar ogen straalden en ze vertelde dat ze weer thuis woont bij haar moeder en dat ze graag zondagavond mee wil naar de tienerkerk. Bid alsjeblieft voor Nicoline dat ze weer vreugde zal vinden om de Heere te dienen. De meeste tienerjongens zijn gek op rugby en voetballen. Vorige week zijn een aantal mensen van het project ‘4 lines’ van Helderberg Uitreik gekomen om met onze tienerjongens te sporten. Dit was een fantastische gelegenheid om jongeren te bereiken en hen tegelijkertijd ook Bijbelse normen en waarden door te geven en dat ze Jezus leren kennen. We hopen dat ze op een geregelde basis kunnen komen en dat veel tieners hierdoor bereikt zullen worden. Dank voor alle giften en ondersteuning!

Evangelisatie

Terugblik Open Monumentendag

Op de Open Monumentendag afgelopen 8 september mocht ik in de Oude Kerk een expositie houden van houten werkstukken. De dingen die me bezig houden en gebeurtenissen die me aangrijpen verwerk ik daarin. Veel mensen zijn wezen kijken, waarvoor onze dank. We merkten dat de werkstukken velen raakten. Na de expositie spraken we verschillende mensen die ook graag de werkstukken willen zien. Daarom willen we u/jou van harte bij ons thuis uitnodigen als u de werkstukken wilt zien of nog vragen heeft. De koffie/thee staat klaar, tel. 63 01 70.

Dick Loeve

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, preikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De nodiging mocht zondagmorgen uitgaan tot zondaren: komt, want alle dingen zijn gereed. De Meester is er en Hij roept u. Een wonderlijke zaak: zondaren die verbonden worden met de hemelse Koning. Dat is alleen vanwege de goedheid van de Heere. Over wonderlijke goedheid ging het ook in de verkondiging. Mefiboseth verhuisde van Lodebar naar Jeruzalem om voortdurend in het koninklijk paleis te kunnen eten. Eten is een teken van gemeenschap, van nabijheid, van contact. Een rechteloze Mefiboseth aan tafel bij koning David. Dat had hij niet durven dromen. Het weerspiegelt de goedheid en de genade van God.

In de avonddienst hoorden we nog meer over Mefiboseth. De goedheid die David heeft bewezen is bepalend voor het gedrag van Mefiboseth. Als er opstand uitbreekt en Absalom naar de macht grijpt, blijft hij trouw aan de koning. Wanneer hij door de leugen van Ziba en door het slordige optreden van David de helft van zijn goederen kwijtraakt, maakt hij duidelijk dat Ziba alles mag hebben. Mefiboseth is blij dat de koning weer terug is. Hij is tevreden met de koning. Leven met de hemelse Koning brengt tevredenheid met zich mee. Als onze identiteit bepaald wordt door de Koning, dan zijn we voor ons geluk niet meer zo afhankelijk van onze omstandigheden en van wat mensen zeggen, vinden en doen en ook niet in wat we al dan niet hebben. Zo mag het leven van de dankbaarheid een leven van vreugde zijn, vreugde over de Heere. Levensgeluk ligt in Hem!

Onze zieken

We denken aan gemeenteleden die ongeneselijk ziek zijn. De Heere zij hen nabij, van dag tot dag. Zondagavond zongen we met Psalm 68:10 ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood, volkomen uitkomst geven’.

Giften

Br. Ruitenberg ontving tijdens een huisbezoek € 25,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 40,- voor de kerk. Bedankt voor uw giften!

Koffiedrinken na de kerkdienst

De kerkenraad heeft voor het winterseizoen drie keer een moment opgenomen in het jaarrooster om elkaar op ongedwongen wijze te ontmoeten. Zondagmorgen is het de eerste keer. Onder het genot van een bakje koffie of thee mogen we elkaar ontmoeten in De Parel en is er ook ruimte om door te spreken over de preek. Het is goed om ook op deze wijze met elkaar gemeente te zijn en om te zien naar elkaar. Ieder van harte uitgenodigd!

20+

Op 9 september hadden we een eerste mooie ontmoeting. We spraken af dat we elkaar weer zouden zien op 7 oktober. Zondagavond is het weer zover.  Wij zien er naar uit elkaar te ontmoeten en na te denken over vragen en thema’s uit de Bijbel en de geloofsleer. Voor aankomende zondag nemen we daarvoor de preek van zondagavond als uitgangpunt. Ben je twintiger? Van harte welkom in de bijzaal van de Nieuwe Kerk direct na de dienst op zondagavond!

Arjen Versluis en Jan Egas

Kring Geloofsopvoeding

De Kring Geloofsopvoeding komt op woensdag 10 oktober voor het eerst bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Alle ouders uit wijk Oost met kinderen tussen de 0 en 12 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ouders uit andere wijken zijn ook van harte welkom! Het thema deze avond is: ‘Geloofsopvoeding – rondom de maaltijd’. Hoe geef je vorm aan bidden, bijbellezen, etc. tijdens de maaltijd? Hoe doen anderen dit? Waarom doe je het, zoals je het doet? Hoe ga je om met verschillende leeftijden en karakters aan tafel? Zegt de Bijbel hier ook iets over? Voor de praktische verwerking van dit thema willen we jullie vragen om een (kinder)Bijbel of dagboek mee te nemen die jullie gebruiken rondom de maaltijd. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Hartelijk welkom!

Doopdienst

Zondagmorgen 14 oktober zal de Heilige Doop worden bediend. We wensen de doopouders een goede voorbereiding op de doop toe en een fijne doopdienst. Tegelijkertijd is het voor ons allen goed om in aanloop naar deze dienst bewust stil te staan bij de rijke betekenis van de doop. In die zin mag de week voorafgaande aan de doop iets hebben van Voorbereiding Heilig Doop.

Gelezen

De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abram hun vader. Zij zijn beminden om der vaderen wil (Romeinen 11: 28). Zij zijn kinderen van het verbond (Handelingen 3: 25). Eens zullen zij weer bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volkeren op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.

W. á Brakel (1635-1711, predikant in o.a.
Exmorra (Friesland) en Rotterdam)

…tot zondag

We gaan weer verder met Simson. We lezen de tweede helft van Richteren 14. Een poosje terug hebben we gehoord over het plan van Simson om te trouwen met een Filistijnse vrouw uit Timna. We hebben gehoord over het gevecht met de leeuw en de honing in het kadaver. Zondagmorgen gaat het over de bruiloft en het raadsel dat Simson opgeeft. Wat heeft deze geschiedenis ons te zeggen? We hopen het samen te ontdekken.

De eerste zondag van oktober staat in het teken van de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. We zien in het bestaan van het volk Israël de trouw van God schitteren. In de Romeinenbrief lezen we dat er ook grootse beloften uitstaan voor Israël. God heeft Israël niet uit het oog verloren en daarom mag de christelijke gemeente het Joodse volk ook niet uit het oog verliezen. Via het Joodse volk is de Redder tot ons gekomen. Met ds. P. van de Voorde heb ik afgesproken dat hij in de avonddienst aandacht geeft aan de zo genoemde Israëlzondag. We zien uit naar een rijke zondag, onder de verkondiging van het evangelie.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Uitslag verkiezing ambtsdragers

In de verkiezingsvergadering van dinsdag 2 oktober j.l. zijn de volgende broeders verkozen tot het ambt van ouderling:
G. Klop
M. den Toom

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 11 oktober hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen kunnen worden en wensen de broeders Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed?

Berichten voor de kerkbode

Inmiddels is broeder Jos van de Minkelis weer bereid gevonden, zolang ds. Haverkamp zijn werkzaamheden niet kan verrichten, de algemene berichten van onze wijk op zich te nemen. Zo mogen ook weer wat taken worden verdeeld. Ook hopen wij op niet al te lange termijn te kunnen berichten, hoe verschillende werkzaamheden binnen onze wijkgemeente opgepakt gaan worden.

Piet de Groot, scriba

Onze zieken

Laten we met hen en de zieken die niet zijn genoemd meeleven en biddend om hen heen staan.

Daarnaast zijn er in onze gemeente mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11: 28.)

Citaat

Echte nederigheid is niet minder gaan denken over jezelf; het is minder denken aan jezelf.

(C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Bid om een zegen over de contacten die er zijn tussen Noord-Korea en Amerika. Dankzij de gesprekken is het iets makkelijker geworden om onze broers en zussen daar te helpen met eten, medicijnen, kleding en andere materialen. Ook kunnen we meer mensen ontvangen in schuilhuizen in China. (Open Doors Gebedskalender.)

Tenslotte

Afgelopen zondag mochten we weer de dood van Christus gedenken bij brood en wijn tot versterking van ons geloof. De wijkkerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Ook denken we aan hen die mantelzorg verlenen. Hoe houd je het vol als zieke, beperkte of mantelzorger? Door het Paulus na te zeggen: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.” (2 Korinthe 1: 3,4)

2014-2018

Vier jaar is de minimale tijd dat een predikant aan de gemeente is verbonden. Daarna is hij beroepbaar. 2 november 2014 werd onze predikant, ds. P. van de Voorde bevestigd met de opdracht om de kudde van God te hoeden en daar toezicht op te houden en dat vrijwillig en bereidwillig. (1 Petrus 5: 2,3). Hij verbond zich aan onze gemeente met Ps. 23 met als kerntekst “Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.” We zijn dankbaar dat ds. Van de Voorde te kennen heeft gegeven zich tot november 2019 niet beroepbaar te stellen. Zo mag hij een jaar langer, luisterend naar Gods woorden als een mensenkind onder ons zijn arbeid voort zetten.(Ezechiël 3: 10). We hopen dat hij in het komende jaar mag ervaren wat in Psalm 23 precies in het midden staat: “want U bent met mij.”

Classis

Vorige week dinsdag 25 september kwam de classicale vergadering Zuid-Holland-Zuid voor de tweede keer bijeen na de overgang op 1 mei 2018. Op deze vergadering werd onder andere de afvaardiging besproken naar de Generale Synode. Per januari 2019 wijzigt de samenstelling van de Synode. In de nieuwe structuur vaardigt iedere classis vijf ambtsdragers  af. Door de classicale vergadering werd als afgevaardigde naar de Generale Synode onder andere benoemd onze ouderling-kerkrentmeester dhr. R. Vlot. We wensen hem Gods zegen en wijsheid toe om deze taak te verrichten in de komende jaren.

Bijbelstudiekring

Volgende week donderdag (11 oktober) staat de tweede avond van de Bijbelstudiekring op het programma. We behandelen het tweede hoofdstuk uit het boek, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies (ds. J. Belder). Daarin staat centraal 1Joh. 1: 1 t/m 2: 2. Hartelijk welkom in De Parel om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

God kan Zijn kinderen geen hartversterkende schotel voorzetten, of de duivel slaat er zijn klauwen in. 

Tenslotte

Afgelopen zondag waren we aanwezig bij de verbintenisdienst van onze classispredikant ds. G. van Meijeren. In de veelkleurigheid van de hoorders werd voorgehouden uit Filippenzen 1 om door de liefde van Christus overvloediger te worden in kennis en fijngevoeligheid, opdat we onderscheiden wat wezenlijk is. Dat hebben we zeer zeker nodig als kerkenraad in het leiden van Zijn gemeente, maar ook als gewoon gemeentelid, opdat we geen aanstoot geven aan de ander.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,                                          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 5 oktober

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. L. Lammers

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 6 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

20.00 uur Bach aan de Giessen – Oude Kerk

Zondag 7 oktober

Na morgendienst  koffiedrinken Wijk 1 Oost – De Parel

Maandag 8 oktober

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur   Meisjesclub ‘Niet in eigen kracht’ – De Parel

20.00 uur   Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 9 oktober

09.15 – 11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 10 oktober

09.30 uur  Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 11 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur  ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur   Bijbelkring Wijk 3 Zuid – De Parel

20.00 uur   Bijbelgesprekskring, Groot Veldsweer 79

Vrijdag 12 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Varia

Evensong in Hardinxveld

13 oktober hoopt COV Laudate om 16.30 uur een Evensong ten gehore te brengen in De Bron, Maasstraat 1.

Een Evensong is de naam van een kerkdienst die in de late middag of in de avond wordt gehouden waarbij het grootste deel van de dienst wordt gezongen. En wel in het Engels.

De delen die hierin worden gezongen zijn dan ook bijna allemaal werken van Engelse componisten, zoals C.V. Stanford, M.J. Gibson, E. Bairstow, E. Elgar en J. Rutter.

Één, tamelijk nieuw, werk is niet van een Engelse, maar van een Nederlandse componist: Psalm 13, op muziek gezet door Ton van Driel. Ds. J.J. Meijer verzorgt de lezingen.

De toegangsprijzen zijn als volgt: € 12,50

Voorverkoop € 10,-  / Personen van 12-18 jaar en studenten € 8,- / Kinderen tot 12 jaar gratis.

Johan den Hoedt in concert – 30 jaar organist

Zaterdagmiddag 13 oktober viert de titulair organist van  ‘De Wijnstok’ Johan den Hoedt zijn 30 jarig jubileum in deze mooie kerk. Ook zal Johan zijn nieuwe CD ‘Festivo’ presenteren. Tijdens het concert wordt zowel het hoofdorgel en een fraai kistorgel bespeeld.  Johan organiseert nu een jaar orgelconcerten in zijn kerk ‘De Wijnstok’ en is erg actief in Dordrecht en omgeving als uitvoerend musicus.

Johan speelt fraaie composities van Couperin, Bach, Welmers, Pärt, Vooijs, Hagen en Andriessen. Ook zullen er improvisaties te horen zijn.

Na afloop is er ruimte voor onderlinge ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. De aanvang van het concert is 15.00 uur. De deur is open om 14.30 uur.

De toegang is gratis, wel is er een collecte voor de onkosten. U kunt gratis parkeren op het terrein voor de kerk. De Wijstok staat aan de Dubbelsteijnlaan West 70 te Dubbeldam/Dordrecht. Voor meer info: www.johandenhoedt-musicus.nl

Allen van harte welkom!

Mars voor het Leven

Noteert u het vast? Zaterdag 8 december organiseert de stichting Schreeuw om Leven alweer voor de 26e keer de jaarlijkse ‘Mars voor het Leven’. Psalm 127:3 zegt dat kinderen het eigendom van de Heere zijn: kunt u, kun jij dan nog stil blijven bij de wetenschap dat ook dit jaar in Nederland weer ruim 30.000 en ruim 46.000.000 (!!!) kinderen per jaar wereldwijd gedood worden in de moederschoot en kom naar Den Haag! Ook dit jaar zal er weer vervoer geregeld worden vanuit de Alblasserwaard, meer informatie volgt later nog.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 oktober 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. W. Geerlof, Pernis

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerk en Israël

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk Fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Ariena Roza, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 46: 6

avonddienst: Psalm 56: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. G. Schreuders, Wierden

18.00 uur
Wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Evangelie & Moslims

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Zending – Morgenlandzending

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Lilian Leenman, Jorieke de Vries, Groep B: Ellen Leenman, Margo de Jong

10.45 uur, Groep A: Helga de Gier, Mirthe Geldof, Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe kerk: Gera Ritmeester, Gerlinde Poortvliet

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.