Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn?

“Wij hebben er ook reuzen gezien, nakomelingen van Enak, afkomstig van de reuzen. Wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen, en zo waren wij ook in hun ogen.”

Numeri 13: 33

Als je met God wandelt en het verlangen hebt om telkens weer Zijn stem te horen en Hem te volgen in dat wat Hij voor je heeft klaarliggen, dan kan dat overweldigend zijn. Ik hoop dat u dat herkent en dat u regelmatig ervaringen met God hebt waardoor u verlangt naar veel meer van God. Dat zou een persoonlijke geloofservaring kunnen zijn, maar nog veel meer zou dat ook iets kunnen zijn waarin God u wil gebruiken om een zegen te zijn in deze wereld. En uitdelen van het Koninkrijk van God geeft ook veel zegen voor uzelf. Dat voelt als een prachtig mooi en nieuw land.

Alle nieuwe dingen van het Koninkrijk van God zijn ook al stukjes van het nieuwe land dat voor ons ligt. Stukjes van de hemelse heerlijkheid die we nu al ervaren. Alleen klinkt dit vaak veel makkelijker dan dat het is. Getuigen van uw geloof, misschien is dat juist wel zo lastig. Bidden met zieken, doe het maar eens. Dat is juist iets waar u misschien wel eerder voor terugschrikt dan dat u een stap doet in dat nieuwe land van Gods Koninkrijk. Ervaringen die de Bijbel lichtstralen van de toekomende tijd noemt, maar die ook zo spannend zijn.

Gaat u even mee naar de grens van Kanaän. De grens waar de woestijn ophoudt en Kanaän begint. Voor het volk Israël ligt het beloofde land. Het schittert van heerlijkheid, het vloeit over van melk en honing. Waar Israël in Egypte gewend was om water te moeten halen, is het land Kanaän een land waar de regen van tijd tot tijd valt. Een vruchtbaar land, waar je als Israëliet zeker naar verlangt, na de woestijntocht van Egypte naar Kanaän.

Wat Israël ziet, daar aan de rand van de woestijn, zijn voor hen ook lichtstralen van de toekomende tijd. Nog wel een aardse tijd, maar wel een tijd vol heerlijkheid en beloften van God. Het enige dat ze nog moeten doen is het land innemen. En dat zou geen probleem hoeven te zijn, want God had beloofd dat dit land voor hen zou zijn. En de ervaringen onderweg waren groots. Zolang het volk op God vertrouwde, was er onderweg niet ene vijand overgebleven en elk probleem werd met God overwonnen.

En dan staan ze voor het beloofde land en stuurt Mozes twaalf verspieders het land in. Alles wat ze op afstand zagen was nog maar een kleine afspiegeling van wat het land werkelijk was. De twaalf mannen die het land ingetrokken waren, hadden gezien hoe het werkelijk was. Er waren geen woorden voor om te vertellen hoe prachtig het land was. Je zou zeggen: ‘Opstaan met God en innemen dat land’. Als verspieder met zoveel ervaringen met God, zou je toch niet kunnen bedenken dat dit land aan je voorbij zou gaan?

Maar dan komen die mannen terug na veertig dagen en ze vertellen in een paar zinnen hoe prachtig het land is, maar na die paar zinnen slaat de toon om en gaat het alleen nog maar over alle ‘ja-maars’. Het enige wat ze nog doen is vertellen dat het prachtig is, maar het is vooral onmogelijk om dat land in te nemen. Er zijn sterke volken, er zijn vooral ook veel reuzen en het is niet in te nemen. Daar sta je dan, op de rand van een land waarin overvloed en heerlijkheid is, maar omdat er reuzen zijn, blijf je staan en vertrouw je niet op God, Die al zoveel wonderen had gedaan.

Het is de keus tussen een leven waarin je Gods heerlijkheid en glorie mag voelen of een leven in de woestijn. Het is òf iets van de hemel ervaren op aarde òf een schraal leven in een hordroge woestijn. En de keus ligt bij het volk. Vertrouwen ze God en gaan ze met Hem dat land in, of kijken ze naar de onmogelijkheden en de reuzen en blijven ze in de woestijn.

Ja, dat was Israël. Maar nu wij, u en ik. Waar kiezen wij voor? Juist ook in onze relatie met God? Gaan wij met Hem het nieuwe land in? Het land waarover we dagelijks bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’ en waar we nu al iets van mogen zien als we Zijn Koninkrijk op aarde al zichtbaar maken? Of blijven we in de woestijn van wel geloven in God, maar toch blijven zitten waar we zitten? Er zijn zoveel reuzen waardoor we niet durven en waardoor het niet kan. Of zeggen we: Wat nu reuzen? Mijn God is veel sterker dan al die reuzen en met Hem zal ik gaan en doen wat Hij vraagt van mij en zal ik al iets ervaren van het nieuwe land van de Overkant.

Theo de Koning

________________________________________________________

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Heb je je studie afgerond of ben je gestopt met je studie? Wil je graag wat betekenen voor een ander en jezelf verder ontwikkelen? Dan vind je bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg een unieke invulling. De Herberg is op zoek voor de periode van december 2018 t/m juni 2019 naar een enthousiaste jongere met een flexibele instelling. Kijk voor meer informatie voor de functie diaconaal medewerker op www.pdcdeherberg.nl/vacatures.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Een cadeautje in uw brievenbus

Binnenkort valt het magazine PUUR Dankbaar in uw brievenbus. PUUR Dankbaar is een kleurrijk magazine voor en door Hardinxvelders, dat u wordt aangeboden door zes plaatselijke kerken. Ook onze kerk heeft hieraan meegewerkt. Deze editie is alweer het vijfde nummer in een reeks van bladen gekoppeld aan christelijke feest- en gedenkdagen. In dit nummer ligt de focus op dankbaarheid. Het thema past mooi bij Dankdag op woensdag 7 november. Inwoners uit Beneden- en Boven-Hardinxveld vertellen wat hen dankbaar stemt en u zult vast en zeker bekenden tegenkomen. De redactie hoopt op een warme ontvangst.

60 jarig bestaan vrouwenvereniging Ons Genoegen

Graag nodigen wij onze leden en belangstellenden uit om dit jubileum met ons te vieren. Tevens zal dit de laatste keer zijn dat wij als vrouwenvereniging Ons Genoegen bij elkaar komen, achter de oude kerk.

Ds. W.J.Westland hoopt voor ons de meditatie te houden; mw. Arkeraats  zal de (Kerst-)kaarten meebrengen.

Aan de hand van een diapresentatie zullen we een terugblik geven van onze verenigingsjaren, en van ons op 31 augustus gemaakte jubileum Linge-vaarreisje.

Donderdag 8 november

19.30 uur – 22.00 uur

Jeugdzaal van de Oude Kerk.

Wij heten leden en gasten graag van harte welkom!    

a3 Alblas en Jannie Sterrenburg

Extra mededeling:

Onze vereniging houdt na 60 jaar op te bestaan, maar we hopen met Gods hulp vanaf januari 2019 op elke eerste donderdagmiddag van de maand van 14.30-16.30 uur rondom Gods Woord samen te komen bij a3 alblas, Groen van Prinstererstraat 36. Tel. 61 50 93.  Ook nieuwe gezichten zijn daar van harte welkom!

Opbrengst huis aan huis collecte Logeerhuis De Ark

De 16e huis-aan-huis collecte heeft het mooie ronde bedrag van € 6.000,- opgebracht!

Dit is ruim 16% meer dan vorig jaar. Alle gevers hartelijk dank!!

Onze dank gaat ook naar de trouwe coördinatoren, blokhoofden en hun ruim 100 collectanten! Waar zouden we zijn zonder deze kanjers.

Na 16 jaar heeft onze coördinator van Beneden-Hardinxveld besloten te stoppen omdat er andere vrijwilligerstaken op haar pad zijn gekomen.

Heel hartelijk bedankt voor je inzet zoveel jaren!

We zijn erg blij dat we een opvolgster hebben gevonden: Carolina Brieffies. Veel succes gewenst!

Veel punten om dankbaar voor te zijn.

Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer

NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI.

Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

Dankdag

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid met het thema: ‘Alles geef ik u (met hart en ziel)’ Markus 12: 38-44. Er zal gecollecteerd worden voor Dorcas. Voor meer info over Dorcas, zie elders in de kerkbode.

Een aantal basisscholen zijn vrij deze dag, zodat de ouders en kinderen naar de dienst in de oude kerk kunnen komen. De kinderen van de Rehobothschool zijn niet vrij maar gaan ‘onder schooltijd’ naar de morgendienst. Veel kinderen komen alleen via school in aanraking met Gods Woord. Op de bid- en dankdag komen ze in de kerk. Wilt u deze kinderen in uw gebeden meenemen zodat ze geraakt worden in hun hart door de liefde van onze Heere Jezus.

Om het thema thuis en in het gezin te behandelen is er een gezinsgids beschikbaar die verspreid is via de scholen en te downloaden op de website HGHG.

We hopen en bidden dat het thema in de gemeente tot zegen en opbouw mag zijn.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dorcas Voedselactie 2018

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Ook in 2018 organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie. In de week van 4 tot en met 11 november staat Nederland in het teken van de Dorcas Voedselactie voor armen in voornamelijk Oost-Europa. De voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemensen in Oost-Europa vaak ontroerd van worden. Het is geweldig dat vele vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee bemoedigd worden! Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de projectlanden zelf ingekocht.

U kunt weer voedselpakketten afgeven in onze beide kerken. In de Oude kerk ’s morgens in het portaal aan de Kerkweg en ’s avonds in de Jeugdzaal. In de Nieuwe kerk ’s avonds in de zaal van de oppas.

Een voedselpakket bestaat uit houdbare producten:

 • 1 pak Liga (geen milkbreak),
 • 1 pak theebiscuit,
 • 1 blik limonadesiroop (geen plastic fles),
 • 2 plastic flessen zonnebloemolie,
 • 2 blikken groenten(800 gr, geen glazen potten),
 • 2 blikken witte of bruine bonen (800 gr, geen glazen potten),
 • 1 blik vruchten(800 gr),
 • 3x 1 kg rijst,
 • 1 pak suiker à 1 kg,
 • 2 pakjes thee,
 • 3 x pasta (macaroni, spaghetti e.d., 500 gr),
 • 2 potten jam,
 • 2 tandenborstels en 2 tandpasta

In verband met douanevoorschriften verzoeken we u geen andere producten in de doos doen. Let op de houdbaarheidsdatum (minimaal 6 maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van het pakket zorgen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 9 en zaterdag 10 november bij supermarkt Timmer boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Voor het inzamelen van voedsel in de winkel zijn vrijwilligers nodig. Heeft u een paar uurtjes over om mee te helpen, belt u dan naar Adri Pille, tel. 614067. Er is ook de mogelijkheid om oude mobiele telefoons in te leveren. Dorcas krijgt hier geld voor. Zondag 11 november is de diaconale collecte bestemd voor de transport- en distributiekosten van de voedselactie. We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook nu op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2018

Omschrijving

Ontvangen(€)

Begroot(€)

Saldo(€)

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

128.482

127.500

982

Overige collecten en giften

8.334

7.125

1.209

Erfenissen en legaten

97

2.250

– 2.153

Totaal

136.913

136.875

38

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst bijna gelijk is aan de begroting.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2018 is  € 270.228 ontvangen (bijna 86% van het begrote bedrag van € 314.500 / ruim 84% van het toegezegde bedrag van € 320.578). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het

toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen,

zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Waarde collectebonnen m.i.v. 2019

Bij het opstellen van de begroting van 2019 is door ons college besloten de waarden van de collectebonnen aan te passen. De huidige waarden zijn nu minimaal 3 jaar in gebruik geweest.

Inmiddels zijn diverse prijzen en daarmee de kosten gestegen.

Er is voor gekozen om niet alle waarden aan te passen om daarmee de brede keuze in stand te houden.

De nieuwe waarden worden € 0,80, € 1,-, € 1,25, € 1,55, € 2,- en € 3,- (per vel van 20 bonnen € 16,-, € 20,-, € 25,-, € 31,-, € 40,- en € 60,-). Voor enkele soorten ziet het er naar uit dat de huidige voorraad bonnen niet toereikend is voor dit kalenderjaar. Daarom zal als de huidige voorraad van een soort op is de nieuwe bonnen gebruikt gaan worden zodat in een enkel geval de prijsverhoging iets eerder wordt toegepast. De reden daarvoor is dat het bijdrukken van een kleine hoeveelheid nieuwe bonnen (veel) extra geld gaat kosten. De overige waarden zullen in iedere geval per 1 januari 2019 toegepast gaan worden. Wij rekenen op uw instemming.

Nieuwe rekeningnummers

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018. 

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.

Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’. U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

Uw bijdrage voor de solidariteitskas kunt u nog overmaken naar het rekeningnummer dat op de brief vermeld staat, maar u kunt ook gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.

Oud

Nieuw

Algemene rekening

NL45 FVLB 0227 0726 18

NL46 RABO 0373 7195 66

Vrijwillige Bijdrage en solidariteitskas

NL87 FVLB 0227 1117 29

NL46 RABO 0373 7197 60

Kerkblad en –radio

NL49 FVLB 0227 0718 67

NL24 RABO 0373 7195 74

Zendingscommissie

NL69 FVLB 0227 1041 96

NL43 RABO 0373 7196 20

Commissie Linken

NL28 FVLB 0227 0810 72

NL77 RABO 0373 7195 90

Jeugdcommissie

NL77 FVLB 0227 1038 58

NL90 RABO 0373 7197 44

De Parel

NL07 FVLB 0227 0781 52

NL02 RABO 0373 7195 82

Zondagsschool

NL82 FVLB 0227 1046 41

NL65 RABO 0373 7196 12

Kinderclub Ithai

NL12 FVLB 0227 1119 15

NL18 RABO 0373 7197 79

Meisjesclub Niet in Eigen Kracht

NL66 FVLB 0227 1071 60

NL24 RABO 0373 7196 71

Jongensclub Wegwijs

NL76 FVLB 0227 1078 53

NL37 RABO 0373 7197 28

Tussenclub de Brug

NL05 FVLB 0227 1063 18

NL68 RABO 0373 7196 55

Jeugdver. Ichthus

NL75 FVLB 0227 1087 44

NL15 RABO 0373 7197 36

Zendingsver. Ora et Labora

NL59 FVLB 0227 1054 43

NL15 RABO 0373 7196 39

Vrouwenvereniging Dorcas

NL34 FVLB 0227 1051 17

NL90 RABO 0373 7196 47

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

NL04 FVLB 0227 1072 09

NL71 RABO 0373 7196 98

Buurtclub de Vlieger

NL85 FVLB 0226 6097 90

NL71 RABO 0373 7197 95

Jeugdkamp Het Driespan

NL77 FVLB 0227 2230 71

NL93 RABO 0373 7197 87

Kiesvereniging

NL32 FVLB 0227 1075 78

NL87 RABO 0373 7197 01

Rommelmarktcommissie

NL58 FVLB 0227 1063 34

NL46 RABO 0373 7196 63

Chr. Volksbibliotheek

NL36 FVLB 0227 1111 92

NL68 RABO 0373 7197 52

Comite Welkom

NL57 FVLB 0227 1042 18

NL87 RABO 0373 7196 04

De officiële benaming van de meeste rekeningnummers is: Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld inz. (naam vereniging/commissie/club).

De rekeningnummers van de diaconie wijzigen niet.

de kerkrentmeesters

Jeugdrubriek

 

Kerstactie Zondagsschool 2018

Begin November worden de flyers weer bezorgd met de vraag om uw steun en gebed voor dit stukje kinderwerk binnen de gemeente. Mogen we rekenen op uw medeleven? Alvast heel hartelijk dank! Let u er wel op dat het rekeningnummer is gewijzigd? Het nieuwe nummer is: NL65RABO0373719612 t.n.v Herv.gem.Giessendam-NederHardinxveld, inz. Zondagsschool.

Ook namens de kinderen een hartelijke groet!

Nellie Wijnja, penningmeester

Zending

Inkomsten zendingscommissie derde kwartaal

Juli

Zendingsbusjes: € 339,-

Gift: € 10,-

Augustus

Zendingsbusjes: € 2460,-.

Collecte en gift op 26 augustus bestemd voor

Morgenster ziekenhuis Zimbabwe: € 2990,-.

Giften: €75,-.

September

Zendingsbusjes : € 3600,-.

Gift : € 10,-.

Een ieder weer hartelijk dank voor uw bijdrage aan het werk van de zending.

Wij bevelen het werk van zending en evangelisatie ook weer aan in uw voorbede.

Linken houdt u op de hoogte

Ds. Ad Vastenhoud heeft zich beroepbaar gesteld vermeldden we in ons vorige bericht. Al vrij snel daarna werd hij beroepen door de gemeente Dinteloord. Inmiddels kunnen we berichten dat Ad de vrijmoedigheid kreeg het beroep aan te nemen. Grote veranderingen voor hem, zijn gezin en ook voor de gemeente van de Bethlehemkerk. Met dit bericht kregen we meer gebedspunten, waarvan we er enkele met u delen.

DANK…

 • voor de duidelijkheid en leiding die ds. Vastenhoud heeft gekregen om het beroep naar Dinteloord te mogen aannemen;
 • voor de present actie tijdens de startdag waarin de kerk praktisch aanwezig mocht zijn in de buurt door schilderwerk en extra aandacht voor bewoners van een tehuis;
 • voor het positief verloop van een gesprek met de Algemene Kerkenraad van Den Haag voor het opnieuw aanstellen van een missionair predikant.

BID…

 • voor het vervolg van het traject een missionair predikant te mogen beroepen voor de Bethlehemkerk;
 • voor de familie Vastenhoud nu een intensieve periode aanbreekt van regelen en afscheid nemen;
 • voor de voorbereidingen van de kerstavonddienst;
 • om wijsheid voor de kerkenraad nu er een nieuwe missionair ouderling benoemd moet worden. De periode van de nu dienende ouderling is verstreken. Dit valt bijna gelijk met het vertrek van ds. Ad Vastenhoud. Dat de continuïteit niet in gevaar komt en God iemand bereid en geschikt maakt te dienen in dit ambt.

Commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

’s Morgens in de Oude Kerk en ’s avonds in de Nieuwe Kerk stonden we stil bij het eerste deel van Zondag 7. Sola Fide, was het thema van de preek. We dachten na over drie vragen: Waarom is geloof noodzakelijk? Wat is het geloof? Hoe kom je aan het geloof? Wij moeten deelkrijgen aan het heil. Door het geloof krijgen we dat. Het geloof zelf is een omhulsel dat ons deel geeft aan de rijke schat die er in Christus is. Het geloof wordt gewerkt door de Heilige Geest, waarbij de Heilige Geest ons helemaal in beweging zet. Dat geloof geeft niet zomaar op, maar richt zich telkens weer op het Woord van de Heere. Aanvechting en twijfel blijven ons niet bespaard. Het geloof is een onrustig ding (Luther). Maar het oprechte geloof weet in deze aardse werkelijkheid niet van ophouden, het zoekt telkens de toevlucht tot de Heere Jezus. Door het geloof laten wij Hem niet los, omdat Hij ons niet los laat.

Pastoraat

Allen die ziek zijn of zorgen kennen bidden wij de genade en de nabijheid van de Heere toe. Krachtig klinkt in Jesaja 43 die belofte, die er één is om je aan vast te klemmen, juist in de moeite van het leven: “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.(…) Want Ik ben de HEERE Uw God, de Heilige van Israel, Uw Heiland” (Jesaja 43: 2 en 3)

Kerngroepen

Zondagavond komen de verschillende kerngroepen weer bij elkaar. De 12 en 13 jarigen worden verwacht bij de fam. Meerkerk, Schoutsweer 21. De 14 en 15 jarigen zijn welkom bij de fam. Batenburg, Peulenlaan 52. De jongeren van 16-21 jaar worden van harte uitgenodigd bij de fam. Westland, Vinkeweer 3. We zien uit naar een fijne en leerzame avond!

Gedenkdagen

Zo aan het begin van november zitten we in tussen twee bijzondere dagen. De 31e oktober bepaalt ons bij Gods zorg in de geschiedenis van de kerk. In de periode van de Reformatie kwam de Bijbel weer centraal te staan, in de kerk en ook in het gezin. Als Maarten Luther op de slotkapel van Wittenberg zijn 95 stellingen slaat, dan is één van die stellingen ook: ‘De ware schat der kerk is het heilige Evangelie van de glorie en van de genade van God’ (stelling 62). Dankbaar mogen we zijn hoe God voor Zijn Kerk heeft gezorgd. Hij doet dat tot op vandaag.

Woensdag 7 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Juist de afgelopen periode, die er één was van droogte, heeft ons geleerd dat we afhankelijk zijn van God. Kijkend naar wat hij geschonken heeft is er dan toch ook alle reden tot dankbaarheid. ’s Ochtends is er een dienst in de Oude Kerk. De deuren van de Nieuwe Kerk staan woensdagavond open om de dank voor God uit te zeggen en te zingen. Vanwege Dankdag zijn er geen catechisaties deze week.

Gift

Br. G. Boer ontving € 5,- tijdens een bezoek voor noodhulp aan Sulawesi. Bedankt voor uw gift!

Uit de pastorie

Wat zijn we verrast door de grote hoeveelheid kaarten die we ontvingen rond de geboorte van Juda. Niet alleen uit wijk Oost, maar ook volop uit de andere wijken. U en jou danken we daar heel hartelijk voor.

Gelezen

‘Dit is de spil waar het in het geloof vooral om draait: we moeten niet menen dat de beloften van ontferming die God geeft, alleen buiten ons waar zijn en in ons niet. Nee, we moeten ze juist innerlijk aanvaarden en zo tot de onze maken. Daaruit wordt pas echt het vertrouwen geboren dat de apostel elders ook wel vrede noemt. Het gaat hier om de innerlijke rust die het geweten ten overstaan van het oordeel van God kalm en onbevreesd doet zijn.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

Zondagmorgen zal ds. A. Stijf de dienst leiden. Hij is docent aan de Christelijke Hogeschool in Ede. Zelf leid ik de avonddienst. We gaan verder met de geschiedenissen over Simson. Vorige keer hoorden we hoe Simson op zijn plaats kwam en optrad als richter en dan lezen we ook dat hij Israël twintig jaar richt. Het gaat echter weer mis. Aan het begin van Richteren 16 lezen we over het verblijf van Simson bij een hoer in Gaza. Ze proberen hem gevangen te nemen. Maar Simson loopt met de stadspoort op zijn rug de stad uit in de richting van Hebron. Wat dat alles ons vandaag te zeggen heeft hopen we te ontdekken. U en jou een zegenrijke zondag toegewenst.

Een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Ouderenpastoraat vanaf de leeftijd van 75 jaar

Bij de bespreking inzake de werkdruk van de predikanten, is door de AK aan onze wijkgemeente het advies gegeven, om serieus te kijken naar de werkwijze van wijk Zuid inzake het ouderenpastoraat.

Dit is tijdens de vergadering van de wijkkerkenraad van 3 september j.l. besproken. Besloten is om dit inderdaad op te pakken. Inmiddels zijn 2 senioren-bezoekbroeders aangesteld. Dit zijn de oud-ambtsdragers Bakker en Koekkoek. Met ingang van heden zullen zij hiermee starten.

De doelgroep is gemeenteleden van 75 jaar en ouder. Het doel is, dat ieder gemeentelid van 75 jaar en ouder, éénmaal per jaar, een pastoraal bezoek krijgt vanuit de kerkenraad (of van een senioren-bezoekbroeder).

Bij hen zal er rond de verjaardag van een kroonjarige een bezoek door een diaken plaatsvinden. De andere jaren zal er of een ouderling, of een seniorenbezoekbroeder (bij gemeenteleden tussen 75 en 85 jaar) of een predikant, resp. kerkelijk werker (bij gemeenteleden van 85 jaar en ouder) op bezoek komen. Dus ieder jaar een ander.

Op deze wijze hoopt de kerkenraad, naast een verlichting voor de predikant en kerkelijk werker ook meer structuur in het pastoraat aan de ouderen te hebben aangebracht.

Naast het bovenbedoelde reguliere pastoraat, vindt er door de predikant en kerkelijk werker onder deze gemeenteleden ook nog ander pastoraat plaats. Te denken valt aan het pastoraat aan de zieken, bij bijzondere gelegenheden waaronder huwelijksjubilea, alsmede het doen van begrafenissen en het bezoekwerk dat daarbij hoort.

Verdeling predikant en kerkelijk werker

Zoals reeds in het kerkblad van 24 augustus j.l. is aangegeven, heeft er een verdeling plaatsgevonden tussen de werkzaamheden van de predikant en de kerkelijk werker. Deze is als volgt:

De kerkelijk werker is pastoraal verantwoordelijk voor de wijken: 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 en 2.10.

De predikant is pastoraal verantwoordelijk voor wijken: 2.4, 2.5, 2.6. 2.7 en 2.8.

Hoe de indeling van de bovengenoemde wijken precies is, is terug te vinden op de website www.hghg.nl onder de kop ‘Informatie’ en dan ‘wijkgemeente 2 Noord – adressenlijst’. Voor degenen die geen computer tot hun beschikking hebben, zal er voor de Kerst door de diakenen een overzicht worden bezorgd, waarop de juiste indeling van de wijken te vinden is.

Bij aanvraag van pastorale hulp verzoeken wij u zo mogelijk direct in contact te treden met, of de kerkelijk werker, of de predikant, zoals hierboven staat aangegeven. Indien u er niet uitkomt, mag dit ook bij de scriba.

Bijstand in het pastoraat

Nu onze predikant zijn werkzaamheden niet kan verrichten, is voor de duur hiervan, gezocht naar een bijstand in het pastoraat. Uiteindelijk hebben we ds. E. van Rooijen uit Noordeloos bereid gevonden om ons voor 2 à 3 dagdelen in de week bij te staan voor pastorale werkzaamheden. Hij zal dus het pastorale werk op zich nemen, in de wijken waar ds. Berry Haverkamp voor verantwoordelijk was, terwijl Theo de Koning gewoon in zijn eigen wijken het pastorale werk blijft doen. Uiteraard zijn zij vrij om ook wel eens wat werkzaamheden van elkaar over te nemen. Wat onder pastoraat verstaan wordt, treft u aan in de laatste zin onder het hierboven genoemde kopje “Ouderenpastoraat”.

Piet de Groot, scriba

Introductie ds. Van Rooijen

Met ingang van 1 november mag ik in de gemeente als pastorale bijstand helpend werk gaan verrichten. Om het nieuwe en vreemde niet helemaal tot een verrassing te laten zijn, zal ik mij via het kerkblad voorstellen. Mijn naam is Evert van Rooijen, geboren in Vianen in 1954.

Na de studie in Utrecht en Leiden zien we terug op een drieëndertig jarig predikantschap in achtereenvolgens de Hervormde gemeenten van Beusichem/Zoelmond in de West-Betuwe, Ouderkerk aan den IJssel en tenslotte in Bleiswijk. Met ingang van 2018 ben ik in de omstandigheid van een vervroegde pensionering. Hierdoor is er tijd en ruimte om bijstandswerk in gemeenten te verrichten. Zo werk ik al een volle dag in Pernis en nu ook in Giessendam-Neder-Hardinxveld. Het is plezierig dicht bij onze woonplaats Noordeloos,  waardoor afstand geen probleem is.

Pastoraal werk heeft een breed terrein. In gevallen van echte nood, maar ook in gewone gemeenschaps-verbondenheid, zie ik uit naar ontmoetingen en het delen van de geestelijke belevingen met alle leeftijden en onder alle omstandigheden. Gods Rijk kent gelukkig niet de menselijke kaders en begrenzingen die soms tot belemmering strekken. Daarom durf ik bij u aan te bellen, contact op te nemen en met u in gesprek te komen, zonder enige voorwaarde. Ik zie ernaar uit om met velen van u de geestelijke levenservaring te delen, samen met ons leven naar God te gaan en nooit tevergeefs zoeken naar steun, troost of welke andere vorm van geestelijke hulp. Met grote verwachtingen zie ik uit naar onze ontmoetingen in het besef van gezegend te zijn om tot een zegen te kunnen zijn.

Een ieder heel hartelijk gegroet,

ds. Evert van Rooijen

Onze zieken

Wilt u alle zieken opdragen in uw gebed? 

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden”. (Psalm 55: 23a)

Verantwoording

Ouderling Hoogendoorn ontving € 50,- voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië en € 20,- ter vrije besteding. De ouderlingen Van Andel en Van de Minkelis mochten tijdens huisbezoek ieder € 10,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gaven!

Verkiezingen

U wordt er aan herinnerd, om namen in te dienen van broeders die u geschikt vindt, inzake de laatste vacature  voor het ambt van ouderling. Een broeder, die door minimaal 10 leden wordt ingediend,  wordt automatisch op de verkiezingslijst geplaatst.

Het indienen van namen kan tot uiterlijk maandag 5 november a.s., 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer dan één kandidaat is, dan wordt er op dinsdag 20 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Ontmoeting na de dienst

Zondag 11 november na de vroege morgendienst is er gelegenheid om onder genot van koffie, thee of fris  elkaar te ontmoeten. De zalen A, B en C in De Parel zijn hiervoor dan beschikbaar en voor de jongeren is er gelegenheid om elkaar in De Wagon te ontmoeten.

Citaat

Zoals een schoenmaker schoenen maakt en een kleermaker kleren, zo moet een christen bidden. Dat is zijn vak!

(Maarten Luther, 1483-1546)

Bidden en danken

Bid voor medewerkers van Open Doors in het veld. Velen lopen dagelijks gevaar omdat ze christen zijn en andere christenen helpen.

Wilt u danken voor alle initiatieven die (door de vaak jongere generaties) worden ondernomen om deze wereld duurzaam te beheren en vervuiling en vernietiging tegen gaan.

Tenslotte

Op 31 oktober was het ruim 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg liet slaan. Dit is waarschijnlijk gedaan door de pedel van de universiteit waar Luther professor was.

Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Verder zijn er de zieken thuis die behandelingen ondergaan. Ook denken we aan allen die zorgen hebben, de een over het een, een ander weer over andere zaken. Laten we elkaar dragen op gevouwen handen.

Giften

Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek tweemaal een gift van € 10,- ter vrije besteding. Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 5,- ter vrije besteding. Ouderling Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- ter vrije besteding. Ouderling A. de Hek ontving € 20,- voor de kerk.

Bevestiging

Er zijn geen bezwaren ingebracht tegen de benoemingsprocedure van br.  Veldman, zodat hij bevestigd zal worden als ouderling. Deze bevestiging zal plaatsvinden op zondag 23 december in de avonddienst. We wensen onze broeder een goede voorbereidingstijd, zodat hij toegerust te zijner tijd het ambtelijke werk in de gemeente kan gaan doen.

Gelezen/gehoord

Met het geloof kunnen we wandelen, maar met de zekerheid ervan kunnen we huppelen.

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook a.s. woensdag als Dankdag voor gewas en arbeid wordt gehouden. Laten we zuinig zijn op zo’n extra dag waarin we als gemeente samenkomen rondom Zijn Woord om Hem te danken voor al de ontvangen zegeningen in het voorbije seizoen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 2 november

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. M.A. Spies

19.30 uur  JV Ichtus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 3 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur Jongensclub Wegwijs – De Parel

Maandag 5 november

19.30-21.30 uur  zendingskring Ora et Labora – De Parel

Dinsdag 6 november

20:00-21:30 uur   Thuiskring II – huisadres

Woensdag 7 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Donderdag 8 november

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies

19:30-21:30 uur   Vrouwenvereniging Ons genoegen

Vrijdag 9 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichtus –     De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –     De Parel

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 4 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. kerkenraadswerk

Kerkjes bij de uitgang: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Jannie Breedveld, Laura Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Vogel, tel. 63 00 72

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 111: 3

avonddienst: Psalm 79: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

zingen: Lutherlied

10.45 uur
Wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, Utrecht, Bediening Heilige Doop

zingen: Lutherlied

18.00 uur

Wijk 2 Noord, prop. L.L. van den Dool, Nederhemert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Stijf, Ede

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: 09.00 uur, groep A: Hanneke Struijk, Sanna de Jong, Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur, Groep A: Gerrie de Ruiter, Thirza de Kock, Groep B: Cobi Klein, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe kerk: Annie de Bruin, Britt de Bruin

Woensdag 7 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Marlene Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 9: 11

avonddienst: Psalm 23: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur 
Wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

19.30 uur

Wijk 2 Noord, L. Hoftijzer, Rijnsburg

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gebruik de Parel

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gebruik de Parel

Kinderoppas

Oude kerk: 09.30 uur: Monica Stout, Lenny Egas