Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot

“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden.”

 

Efeze 2: 4&5

In het eerste hoofdstuk van de brief heeft Paulus laten zien dat Christus uit de doden is opgewekt (1: 20) door God de Vader. Vervolgens spreekt  hij in Efeze 2: 1 de Efeziërs aan: “En u heeft Hij mede levend gemaakt”. Mede levend gemaakt met Christus dus. Dat betekent heel concreet dat zij daarvoor níet levend waren. Daarom zegt Paulus ook: “u die dood was door de overtredingen en de zonden.” Dood, waarom? Omdat we wandelden in de werken van de dood (2: 2), door de wil en de gedachten van het vlees te doen (2: 3). Wij waren geen haar beter dan de andere heidenen. Wij deden dezelfde zonden. De Efeziërs, en wij allemaal, worden hier aan hun en ons verleden herinnerd.

Máár God! Hier klinkt het ‘maar’ van het Evangelie (2: 4). De mens heeft eerst wat gedaan (2: 1-3), maar nu gaat Gód wat doen. De mens laat door zijn wandel God wel stikken, maar andersom niet. Hoe kan dat? Omdat God niet rekent op basis van verdienste, maar op basis van genade. Daarom alleen kan er staan ‘maar God’.

Over God wordt gezegd dat Hij ‘rijk is in barmhartigheid’. Je zou het ook mogen vertalen als ‘overvloedig in ontferming’. God heeft er een overvloed van. Een vloed van ontferming, boordevol en dus overstromend, als een stroom van water die ver buiten de rivierbedding terecht komt. God stroomt over van ontferming, en dat is de reden achter het ‘maar’ van het Evangelie. Vanuit die overvloed van ontferming komt de levendmaking met Christus voort. In gedachten klimt dat oude lied omhoog: Amazing Grace.. Genade Gods, oneindig groot!

Paulus spreekt met ‘ons’ vooral de gemeente te Efeze aan. Zijn brief was immers geadresseerd aan ‘de heiligen, die te Efeze zijn, namelijk de gelovigen in Christus Jezus’ (1: 1). Wie zijn er dus levend gemaakt met Christus? Zij die geloven in Christus Jezus. De levendmaking vindt daarom plaats door het geloof in Christus. Niet eerder! Het is namelijk door het geloof dat we gaan delen in Christus’ heilswerk (vgl. Romeinen 6: 3-8). Deelt u door het geloof al in dat heilswerk van Hem? Heeft u amen gezegd op Gods beloften? Heeft u Christus nodig gekregen, Hem gezocht, gevonden en omhelst als uw Redder? Eindelijk uw eigen streven naar heiligheid opgegeven en bent u bereid geraakt om u door Christus zalig te laten maken? Als u Hem zo hebt omhelsd, dan hebt u Christus én Zijn heilswerk. Ze staan nooit los van elkaar. Als u door het geloof verbonden bent geraakt met Christus, dan deelt u in ál Zijn werk en dan hebt u deel aan de zaligheid. En dan kan het niet anders zijn dat u gaat roemen in Góds genade. Roemt u nog in uw eigen werk? Dan vrees ik dat u niet uit genade zalig bent geworden en het dus niet bent. Er kan alleen een roemen in Góds werk bestaan. Alleen dát roemen heeft bijbelse gronden, en alleen daarmee wordt God geëerd. En door bij dat woord ook de daad te voegen (2: 10). Heiliging hoort onlosmakelijk bij de rechtvaardigmaking. Niet als een werk dat nog door ons volbracht moet worden, want ook de heiliging is in Christus volbracht, maar als lofoffer van dankbaarheid. Gode dankbaar voor zó’n grote genade (Psalm 116: 12-19).

Wat is nu de reden van deze levendmaking met Christus? Ja, Gods ontferming. Maar die ontferming, waar komt die vandaan? Uit de liefde van God voor ons. “Dit heeft Hij gedaan vanwege de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, zelfs (!) toen wij dood waren door de overtredingen. Uit genade bent u zalig geworden.” Gods liefde is de bron waar genade uit voortvloeit. Die liefde gaat zover dat Hij ons liefhad zélfs toen wij dood waren… Anders had God nooit Zijn Zoon gezonden. Christus gaf Zijn leven voor vijanden. Dat is die genade waaruit u en ik zalig moeten worden: krijgen wat je niet verdient. Omdat God liefde is. U kunt het vandaag nog krijgen. Geloof dat alle beloften in Hem vervuld zijn, en u mag gaan delen in Christus’ heilswerk.

E.C. de Waard

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Schrijf- en gebedsochtend

Inmiddels is het een jaar geleden dat we gestart zijn met de schrijf- en gebedsbijeenkomsten van ‘Women to women’, een initiatief vanuit Open Doors. We komen om de twee maanden met een groep vrouwen bij elkaar om te bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd en hen te bemoedigen met een kaartje. Graag nodig ik u uit voor de volgende bijeenkomst, die zal zijn op vrijdag 23 november. De inloop is om 09.00 uur en we starten om 09.15 uur. De bijeenkomst is op Kemphaan 10, bij Sandra van de Wetering. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15 uur.

Collecteer mee!

In de week van 17-22 december wordt gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Bij het collecteren kunnen we uw/jouw hulp goed gebruiken. Met slechts één à twee uur van uw tijd levert u een belangrijke bijdrage aan onze stichting! Iedereen die een steentje bij wil dragen kan zich aanmelden bij Ger Koekkoek (secretaris@stichtingbuitenhof.nl).

Gespreksbijbel HSV voor ieder gezin

Misschien heeft u het ook gezien: Er is een Gespreksbijbel uitgekomen op basis van de Herziene Statenvertaling. Eigenlijk is deze Bijbel een soort gezinsbijbel, waarbij naast de complete tekst van de HSV, ook gespreksvragen, afbeeldingen, stukjes uitleg en meer van dit soort aanvullingen zijn opgenomen. Al eerder is op deze manier ook de Studiebijbel uitgekomen, maar deze Gespreksbijbel is veel meer gericht op gezinnen. Bij het Bijbellezen in het gezin helpt deze uitgave ook om het gesprek met elkaar aan te gaan. Deze kleurrijke uitgave is zeker ook geschikt voor gezinnen met jongere kinderen. En eigenlijk zou deze Gespreksbijbel in elk gezin een waardevolle aanvulling kunnen zijn.

Gemeenteactie

Als gemeente willen we, net als een paar jaar geleden met de Studiebijbel, ook nu weer een actie op touw zetten. Zeker rond het einde van het jaar met de feestdagen is het een mooi cadeau om te geven aan uw eigen gezin, of aan het gezin van uw kinderen of misschien wel op een andere manier. Als we deze Gespreksbijbel gezamenlijk inkopen, zorgt dat ook nog voor een kortingspercentage, waardoor de prijs nog aantrekkelijker wordt. Normaal kost deze Gespreksbijbel € 49,-, maar met Rinnah hebben we afgesproken dat wij deze met 10% korting bij hen kunnen bestellen en als we echt grote aantallen bij hen kunnen bestellen, kan die korting nog verder oplopen. In ieder geval gaat u niet meer betalen dan € 44,10.

Bestellen

Als we dit met elkaar doen hebben we drie doelen in één: U hebt een geweldig mooie Bijbel voor uw gezin, we helpen met elkaar Rinnah in moeilijke tijden voor christelijke boekhandelaren en uw portemonnee merkt ook nog een voordeel.  U kunt de Gespreksbijbel bestellen door een mail te sturen naar gespreksbijbel@hghg.nl of als u geen mailadres hebt bel dan naar 63 47 16 (bij geen gehoor, spreek dan het antwoordapparaat in met uw bestelling, naam en adres). Doe dat wel voor 1 december, want dan kunnen we ervoor zorgen dat begin december de Gespreksbijbels zijn af te halen. (Dus niet zelf bestellen bij de Rinnah, de kortingen gelden alleen als we er een grote bestelling van maken als gemeente)

Wilt u een inkijkje hebben in deze Gesprekbijbel, dan kunt u deze op internet vinden: http://www.royaljongbloed.nl/hsv-gespreksbijbel.

Kees Pille en Theo de Koning

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 11 november

Afgelopen week zijn er tijdens de Dorcas Voedselactie weer vele pakketten samengesteld en is er geld ingezameld. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. De collecte van deze zondag is bestemd voor de transport- en distributiekosten van de Dorcas Voedselactie. Na het verzamelen van de producten, het sorteren en het inpakken is het tijd om de pakketten te versturen. Met vrachtwagens worden ze op plaats van bestemming gebracht. De voedselpakketten worden verspreid in landen als Albanië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Het kost € 4,- om een pakket op de locatie van bestemming te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om de voedselpakketten af te leveren bij de mensen die het echt nodig hebben. Als diaconie willen we u danken voor uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie en bevelen wij u de collecte voor de transport- en distributiekosten van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Verkoopdag vrouwenvereniging

Hartelijk willen we alle bezoekers van de verkoopdag bedanken voor hun komst naar De Parel. Het was een gezellige dag vol ontmoetingen in de koffiehoek en aan de verkooptafels.

De opbrengst van de verkoopdag was € 4.970,25. Een prachtig bedrag. Van Blik op Maat ontvingen we een gift van € 500,- die ook besteed zal worden aan zending en evangelisatie.

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 14 november is er weer Bijbelkring. We zijn dan toegekomen bij hoofdstuk vier van het Johan-nesevangelie. We overdenken dan vanaf vers één tot en met vers 42. Een goed samenzijn is onze wens.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd: 09.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 15 november komt de kring bijeen bij de fam.  Batenburg, Lange Griendsweer 85. Wim van der Giessen zal met ons Psalm 13 bespreken. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

 

Sponsoractie meisjesclub

Maandagavond 19 november organiseert de Meisjesclub een ‘heerlijk avondje’. We verkopen broodjes worst, warme chocolademelk met slagroom, versgebakken taarten en koekjes. Welkom tussen 18.00-21.00 uur in De Wagon. De opbrengst gaat naar onze Woord en Daad sponsorkindjes. Zien we u dan? Gezellig!

Zending

Beste gemeenteleden

In het weekend van week 49 hoop ik met een aantal personen af te reizen naar Duinkerke.

Daar willen we hulp en producten aanbieden aan vluchtelingen die daar verblijven.

Hierbij willen we u vragen of er producten zijn die u kunt missen voor deze mensen. Te denken valt aan; kleding, schoeisel, slaapzakken, dekens, pannen en verpakt voedsel.

De reis betreft een prive-initiatief.

Tot 1 december 2018 is het mogelijk om de producten af te geven op het volgende adres; Kramsvogel 6. Alvast hartelijk dank,

John Boogaard

Evangelisatie

Vrouwenmorgen

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henny de Koning, tel. 63 12 73.

 

 

Gastheren/-dames Open Kerk gezocht

Driemaal per jaar is de kerk open voor bezoekers: tijdens de winterfair, braderie en open monumentendag. Mensen uit ons dorp en daarbuiten vinden een warm welkom in onze Oude Kerk waar middels een thema iets van het geloof wordt uitgebeeld en vaak lokale organisten hun talenten laten horen. Mooi om zo als kerk beschikbaar te zijn voor een blik of gesprek!

De evangelisatiecommissie zoekt naar mensen die bij de winterfair van 30 november, maar graag ook daarna, als gastheer of -dame willen meewerken. In deze rol nodig je mensen uit in de kerk, heet je hen welkom, bied je koffie/thee aan en ben je beschikbaar als luisterend oor. Ook zoeken we mensen die op de voorgaande avond (in dit geval donderdag 29 nobember) willen helpen de kerk gereed te maken. Bij interesse of vragen, neem contact op met Klazina de Rover, deroverphilip@gmail.com, 61 11 23.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Afgelopen zondag zagen we hoe Simson zich opnieuw liet leiden door zijn ogen. In Gaza sliep hij met een publieke vrouw. De vraag werd gesteld: Waar kijken wij naar en wat doen we met verkeerde beelden? Gaan we mee met de zonde of vluchten we weg? Wat is het wezenlijk dat we wandelen met God, dagelijks met Hem sprekend en naar Hem luisterend. Ondanks zijn zonde werd Simson ook gebruikt om een overwinning aan de dag te leggen. Hij droeg de poort van Gaza naar de top van de berg die ze vanuit Hebron konden zien. In Simsons optreden schittert iets van de Verlosser. De steen die afgewenteld werd van het graf is in feite een zelfde teken als de poort op de bergtop. Jezus is overwinnaar. Hij heeft de gevangenis gevangen genomen (Efeze 4: 8).

Pastoraat

Troostvolle woorden staan er in Psalm 23. “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij”. (Psalm 23: 4)

Giften

Voor de diaconie ontving ik € 20,-. Voor de kerk ontving ik twee giften van € 20,- en twee giften van € 10,-. De Heere zegene u en uw gaven.

20+

Sacramenten, wat betekenen die voor mij?  Een groep jonge mensen uit de gemeente, twintigers, wil graag  nadenken over vragen en thema’s uit de Bijbel en de geloofsleer. Aankomende zondag 11 november na de avonddienst in de Nieuwe Kerk willen we met elkaar nadenken over de sacramenten. Vooraf nemen we de tijd om onze indrukken over de preek met elkaar te delen. Ben je twintiger? Van harte welkom in de bijzaal van de Nieuwe kerk direct na de dienst op zondagavond.

Arjen Versluis en Jan Egas

Bijbelkring

Vorige keer ging de Bijbelkring niet door vanwege de geboorte van Juda. We hopen nu op 14 november 1 Samuel 2: 11-26 te bespreken. Het gaat om hoofdstuk twee van het boekje Uw dienaar luistert. Leest u het van te voren alvast even door? In de eerste helft van de avond zal ik het Bijbelgedeelte verder inleiden. Na de pauze bespreken we de vragen. Misschien goed om alvast even naar de vragen te kijken. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Jong en oud van harte welkom!

Gelezen

‘De christen die de zondag heiligt, mag de zondagsrust ervaren als afstraling en belofte van de eeuwige rust in de Schepper, Verlosser en Voleinder van deze wereld.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik de tweede morgendienst in de Oude Kerk te leiden. Het is een leerdienst waarin we stilstaan bij het tweede gedeelte van Zondag 7 en Zondag 8 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar om de geloofsinhoud. Wat het evangelie ons leert wordt in de Twaalf Artikelen vervat. De zondagen 7 en 8 vormen in feite de aanloop naar bespreking van de Twaalf Artikelen. De hand-out ligt voor de dienst klaar in de hal van de kerk.

In de Nieuwe Kerk gaat zondagmorgen onze plaatsgenoot en oud-predikant ds. W. Arkeraats voor. Het is een zegen voor hem en ons dat hij de gezondheid heeft om zijn krachten en gaven van tijd tot tijd in te zetten voor onze gemeente. Voor de avonddienst wordt ds. J.M. Molenaar uit Ede verwacht. Een gezegende zondag toegewenst rond het Woord van God en hartelijk gegroet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,  scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wilt u alle zieken opdragen in uw gebed?

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28

Verantwoording

Ouderling Kraaijeveld ontving tijdens bezoek € 16,- aan collectebonnen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezing ambtsdrager

In de laatste vacature van ouderling voor onze wijkgemeente, is door de gemeente alleen de naam ingediend van: W. Burggraaf.

Omdat er niet meer kandidaten zijn ingediend, dan dat er vacatures zijn, heeft de kerkenraad in haar vergadering van 5 november j.l. deze broeder verkozen verklaard. Hem is gevraagd uiterlijk donderdag 15 november zijn beslissing kenbaar te maken. Wij wensen hem veel wijsheid toe bij het nemen van zijn beslissing en hopen dat hij, van onze Hemelse Vader, vrijmoedigheid mag ontvangen om dit ambt te mogen aanvaarden. Ook vragen wij u, als gemeente, biddend om Willem heen te staan, in het nemen van zijn beslissing.

Cursus Hebreeuws Alef-Bet

Wij herinneren u aan de volgende cursusavond op maandag 12 november om 20.00 uur in De Parel.

Ontmoeting na de dienst

Graag herinneren wij u aan de ontmoeting na de dienst a.s. zondag in De Parel.

Citaat

‘Geloof is getrooste vertwijfeling.’

(Maarten Luther, 1483-1546)

Bidden en danken

We dragen de familie Haverkamp voortdurend op in onze gebeden.

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Eigenlijk is iedere dag een dankdag, een dag ontvangen door de gunst van onze God.

De schoonheid van India staat in schril contrast met de vijandschap tegenover christenen die daar leven. Ze worden buitengesloten door radicale hindoes en de regering kijkt weg. Bid om bescherming en standvastigheid voor Indiase christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, de nabijheid van de Heere toegewenst. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter al wat we meemaken, gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,-

Hand-out

Zondagmorgen zal de preek gaan over de vragen 23 en 24 van de Heidelberger Catechismus. Bij binnenkomst van de kerk kunt u de hand-out meenemen zodat onder de preek de lijn gevolgd kan worden.

De Waarheidsvriend

Afgelopen weken was de mogelijkheid om een exemplaar van ’De Waarheidsvriend’ mee te nemen. Deze werden ter beschikking gesteld omdat onze predikant, ds. W.J. Westland, de meditaties verzorgde. Hopelijk heeft u ook andere artikelen in dit weekblad gelezen. Dit weekblad, een uitgave van de Gereformeerde Bond, willen we aanbevelen, omdat het ook toerust op ons staan in kerkelijk Nederland zowel theologisch als praktisch.

Gelezen/gehoord

De diepste laag van het Woord is het Evangelie van de verkiezende liefde van God.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 9 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. de Vries

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus –   De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –   De Parel

Zaterdag 10 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

09.15 uur  jongensclub Wegwijs –   De Parel

Zondag 11 november

na de morgendienst: ontmoeting in De Parel

14.15 uur Zondagsschool

Maandag 12 november

10.00-12.00 uur  verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 13 november

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et labora –

Woensdag 14 november

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï   De Parel

19.00-20.00 uur Leerkring 1+ –   De Parel

19.30 uur Mannenvereniging   De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 Oost –   De Parel

Donderdag 15 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt –   De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid –   De Parel

20.00 uur  Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 16 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ger. kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus –   De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –   De Parel

Varia

Geloof en autisme bij tieners

Tieners met autisme houden van helderheid en concrete taal. Uitgeverij Columbus komt daarom nu met een dagboek, speciaal geschreven voor tieners met autisme. Een dagboek zonder beeldtaal. Het dagboek is geschreven door mannen en vrouwen die ervaring hebben met tieners met autisme, professioneel danwel in hun persoonlijke leven. De kernredactie bestaat uit Jenneke Wolvers, stafmedewerker bij de oudervereniging ‘Op weg met de ander’, en Tera Voorwinden, neerlandicus, theoloog en moeder van een zoon met autisme. De overdenkingen zijn geschreven door onder anderen Hanneke Schaap (psycholoog en theoloog), Nico van der Voet (theoloog en docent), Jentske de Vries (GZ-psycholoog en autismedeskundige), Gert van den Brink (predikant) en Mariska Dijkstra (journalist bij het Reformatorisch Dagblad en ervaring met autisme in haar gezin).

Aanbevelingen

Jenneke Wolvers (moeder van een zoon met autisme en auteur): ‘Ik ben graag op het initiatief voor dit dagboek ingegaan. Voor veel van deze tieners is de Bijbel een moeilijk boek. Ik hoop dat het dagboek hen helpt,  zodat zij Gods Woord beter lezen en begrijpen en zodat hun geloof wordt versterkt.’

Hanneke Schaap (rector Kennisinstituut Christelijke GGZ, expert op het gebied van autisme en auteur)  zegt: ‘Al jaren krijg ik de vraag naar een duidelijk dagboek voor jongeren en volwassenen met autisme. Supergoed dat dit boek er nu eindelijk is! Ik hoop van harte dat het jongeren helpt om zekerheid te vinden in het woord van God’.

Presentatie

Het dagboek wordt op donderdagavond 15 november gepresenteerd tijdens een mini-symposium. Hanneke Schaap houdt een lezing over geloof en autisme bij tieners. Ook zijn er verschillende workshops rond de thema’s geloof, kerk en school. U bent van harte welkom bij de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Inloop 19.30 uur; het programma start om 19.45 uur. Graag vooraf aanmelden via www.opwegmetdeander.nl/bijbelsdagboek. De avond kost € 3,50, te voldoen bij de opgave.

Amerikaanse professor geeft beeldende Synodelezing in de Grote Kerk

Woensdagavond 14 november 2018 geeft hoogleraar Donald Sinnema uit Holland (Michigan) een voor ieder toegankelijke lezing getiteld: ‘A virtual tour of the Synod of Dordt’. Sinnema zal op geheel eigen, karakteristieke wijze een levendige voorstelling geven over de geschiedenis van de synode. Een prachtige kans op een losse, laagdrempelige en humorrijke manier meer te weten te komen over deze unieke kerkvergadering met impact tot op vandaag de dag. Het programma neemt een klein uur in beslag. De organisatie is in handen van het Reformatie Instituut Dordrecht (RID), verantwoordelijk voor de randprogrammering rondom het internationale congres als onderdeel van het gemeentelijke herdenkingsprogramma ‘Ode aan de Synode’. De avond begint om 19.45 uur en is vrij toegankelijk. Het adres van de Grote Kerk is Lange Geldersekade 2 Dordrecht. Voor meer informatie zie: www.reformatieinstituutdordrecht.nl.

Muziek uit de tijd van de Dordtse Synode in de Augustijnenkerk

Donderdagavond 15 november 2018 treden Gerard de Wit, kistorgel/ hoofdorgel en Johanneke de Wit, blokfluit op in de eeuwenoude Augustijnenkerk te Dordrecht.

U hoort tijdens dit vrij toegankelijke concert schitterende muziek uit de tijd van de Synode. Het echtpaar Gerard en Johanneke hebben deze muziek speciaal voor vanavond uitgezocht en ingestudeerd. Het belooft een unieke avond te worden. Het concert wordt in het kader van de herdenking 400 jaar Synode georganiseerd.

Al jaren is Gerard volop actief in het uitvoeren en promoten van barokmuziek. Nog voor de afronding van zijn studies richtte hij een kamerkoor op met in het bijzonder aandacht voor het zeventiende en achttiende-eeuws repertoire. Sinds de oprichting van het barokorkest Dutch Baroque Orchestra in 2014, heeft dit kamerkoor de naam Dutch Baroque Vocal Consort. Gerard is artistiek leider van Stichting Dutch Baroque. Gerard en Johanneke treden ook vaak samen op om hun grote passie uit te oefenen.

Het concert begint om 20.15 uur en de toegang is vrij. Na afloop wordt aan de bezoekers een hapje en drankje aangeboden in de kerk. De Augustijnenkerk bevindt zich aan de Voorstraat 216 te Dordrecht. Allen hartelijk welkom.

Chr. gemengd koor Asaf zingt over ‘Vertrouwen’

Zaterdag 10 november 2018 hoopt het Christelijk Gemengd Koor ‘ASAF’ uit Papendrecht een concert te geven in de Bethlehemkerk te Papendrecht.

Er zullen diverse bekende solisten meewerken: André de Jager (orgel), Severin van Dijk (fluit), Jolanda den Houter (hobo), Matthijs Valkenwoud (trompet) en Arjan Wouters (vleugel). De sprekers zijn ds. Johan Duijster en Rianne Noorland. De avond staat onder de algehele leiding van Hans Blijderveen.

Het thema van deze avond is: ‘Vertrouwen’, een thema dat ten gehore gebracht zal worden in de liederen.  De koorzang wordt afgewisseld met gesproken teksten en daarnaast is er ruimte voor samenzang en een muzikaal  intermezzo.  Gods  grootheid en trouw loopt zo als een rode draad door het hele programma heen. Van dit concert zal een live-cd worden opgenomen. Deze is na afloop van het concert te bestellen.

De avond begint om 20.00 uur; de kerk is open om 19.30 uur. Toegangsprijs: € 12,50, kinderen t/m 12 jaar gratis.

Kaarten zijn te koop bij de koorleden en bij Chr. Boeken & Muziek Sjaloom, Veerpromenade 18 in Papendrecht.

Reserveren kan ook via asafpapendrecht@upcmail. U bent van harte welkom!

Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk Dordt

De bekende Groningse schilder Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk Dordrecht. Na grote exposities in binnen- en buitenland, is van november 2018 tot mei 2019 een beperkt deel van zijn oeuvre te zien.

Henk Helmantel (1945) wordt gezien als één van de belangrijkste representanten van het hedendaags realisme. Hij is beroemd geworden met zijn lichte, serene stillevens, maar schildert ook veel kerkinterieurs.

Ode aan de Synode

400 jaar geleden werd de Synode van Dordt gehouden. Dordrecht organiseert onder de naam Ode aan de Synode vanaf november 2018 tot mei 2019 diverse publieksactiviteiten ter herdenking van deze historische gebeurtenis. Helmantel vervaardigde voor deze expositie een aantal schilderijen. Hij liet zich in enkele stillevens inspireren door attributen uit de tijd van de Synode uit het Depot van het Dordrechts Museum.

Opening van de expositie

De opening van de expositie vindt op 24 november plaats. Stadsbeiaardier Boudewijn Zwart zal vanaf 13.30 uur met bewerkingen van liederen uit de tijd van de Synode iedereen attenderen op de bijeenkomst.

De openingshandeling zal worden verricht door de geboren Dordtenaar, René Paas, thans Commissaris van de Koning van Groningen. Ook Helmantel zelf zal het woord voeren.

Na het officiële gedeelte bestaat de gelegenheid de expositie te bekijken onder het genot van een hapje en drankje.

Openingstijden expositie (24 november 2018 – 26 mei 2019)

November – Maart: wo-zo 12:00-16:00 uur

April – mei: di-za 10:30-16:30 uur

Voor meer informatie over de expositie kunt u vinden op

https://helmantelindordrecht.nl

Concert Trinitatiskapel zaterdag 24 november

Dit concert is het laatste concert in de Alisa van Dijk concertserie 2018. Ze hoopt op zaterdag 24 november 2018, samen met Johan den Hoedt (orgel en piano) en Edwin Vooijs (orgel en piano) een schitterend concert te verzorgen in de mooie akoestische eeuwenoude Trinitatiskapel.

U hoort deze middag een zeer afwisselend programma met onder andere prachtige solo‘s en een vierhandig spel.

Na afloop is er in de Kosterij een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje!

Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht.

Aanvang: 15:30 uur (kerk open vanaf 15:00 uur).

Entree gratis, collecte voor de musici en de onkosten.

Meer info: www.alisavandijk of bel 06-45152191.

Hartelijk welkom!

____________________________________________________

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. B.C. Haverkamp, tel. 63 60 07, predikant.noord@hghg.nl, Kemphaan  4

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Dhr. A. de Jong, tel. 63 01 59, abonnementen@hghg.nl Parallelweg 139

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad is een dubbelnummer! 

 

Erediensten

Zondag 11 november 2018

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Kerkjes bij de uitgang: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Margriet Verschoor, Janette Egas, Thirza Baks

Kerkauto

beide diensten: dhr. J. Vogel, tel. 630072

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 91: 5

avonddienst: Psalm 126: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. C. C. J. van der Dussen, Ede

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

H.C. zondag 8

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk,

Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Arkeraats

18.00 uur ds. J.M. Molenaar, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Lieke Koutstaal,

Groep B: Marit Bom, Marten Slob, Willemijn van Hof

10.45 uur: Groep A: Corrie van der Meijden, Jamarka de Jong, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk, Annelie Egas