Kerkblad 74-33,34

Iedereen zoekt U

“En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!”

(Markus 1: 36 en 37)

_______________________________________________

Zoekers, daar zijn er vandaag de dag genoeg van. Is er meer dan deze aardse werkelijkheid? Wat is dat meer? ‘God’, over Wie hebben we het dan? Zijn er ook mensen op zoek naar Jezus? U of jij?

Als de Heere Jezus in Kapernaüm is, zijn heel veel mensen op zoek naar Jezus. Ook de discipelen zijn naar Hem op zoek. Ze waren bij Hem en maakten veel mee. Die man in de synagoge werd bevrijd van een onreine geest. De schoonmoeder van Simon werd genezen. En ineens zijn ze de Heere Jezus kwijt. Wat is er aan de hand? Hij is vroeg opgestaan om in alle stilte, op een plaats waar geen mens is, te spreken met Zijn Vader. De Zoon van God kan niet zonder het contact met Zijn Vader. Daar maakt Hij tijd voor, daar neemt Hij de rust voor! De discipelen vragen zich intussen af waar Hij is. En ze vinden Hem. Met een lichte paniek in hun stem horen wij hen tegen de Heere Jezus zeggen: Iedereen zoekt U!

Daar is de Heere Jezus zeker wel blij mee? Al die mensen die op zoek zijn naar Hem. Daar word je toch ook vandaag blij van wanneer mensen de Heere Jezus zoeken? Wanneer mensen dat ook uitspreken dat ze de Heere Jezus nodig hebben. Toch reageert de Heere Jezus heel anders. Hij is niet gericht op een groot publiek. Het is Hem niet te doen om belangstelling. Ook hierin houdt Hij goed in het oog dat Hij Messias is. Hij is gericht op de eer en bedoeling van Zijn Vader. Hij laat zich niet verleiden om zomaar de sensationele behoefte van mensen te beantwoorden, om op te treden als wonderdokter. Ook al heeft Hij genoeg wonderen gedaan, dat staat niet op zichzelf. En daarom Zijn reactie: “Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik”. Niet terug naar de zoekers in Kapernaüm, maar rondtrekken in de omgeving om daar als een heraut op te treden. Want dat is prediken. Om zo het Woord van de grote God door te geven. Om uit te zeggen dat in Hem het Koninkrijk van de hemel dichtbij gekomen is. In deze Prediker wordt het Koninkrijk Gods zichtbaar. In en door Hem gaan mensen een nieuwe tijd in, ze gaan Gods rijk binnen. Dat maakt mensen werkelijk gelukkig. Wat daar voor nodig is? Bekering. Breken met het oude en zondige leven. Daarmee voor de dag komen en het Hem belijden. Overgave aan Hem en Hem volgen en dienen. De Heere Jezus trekt de omgeving door, preekt in de synagogen, opdat velen het zullen horen en geloven! Bij die preken geeft Hij de nodige illustraties. Hij laat zien dat in het Koninkrijk van God duivels het moeten afleggen. Zieken maakt Hij beter. Dat alles vindt Zijn kracht doordat deze Prediker, die Zoon van God is, de weg naar het kruis gaat. Op Golgotha gaat het lijden naar een dieptepunt. Door de route af te leggen van verlatenheid van God en het sterven aan het vloekhout legt Hij de grondslag voor de definitieve doorbraak van het Koninkrijk van God.

Nú is de Heere Jezus in de hemel, maar Zijn leerlingen heeft Hij erop uitgestuurd om de blijde boodschap de wereld in te dragen. En dat gaat ook vandaag door, over het rond van de aarde, ook in Hardinxveld-Giessendam. Zijn Woord, is een Woord voor zoekers. Zoek jij het aan Zijn voeten? Om al luisterend zomaar op de knieën te vallen en je te verootmoedigen voor Hem. En tevens je vast te grijpen aan Zijn Woord, daar je aan toe te vertrouwen, met hoofd, hart en handen! Geloof me, dan ben je een gelukkige vinder. Op kosten van Christus zelf ga je het Koninkrijk Gods binnen. De Koning wordt jouw leven. Dat leven is van een andere snit dan het leven dat menigeen leidt, zonder deze Koning! Om maar iets te noemen: Hij leert je om Hem te dienen en ieder waar je mee van doen hebt. Het is ook een zalig leven, want Hij is je ankerpunt. Zijn vrede vervult je leven. Zijn nabijheid geeft vreugde. Zijn beloften maken je wegwijs. Zijn toekomst geeft hoop en verlangen. De definitieve doorbraak van Zijn rijk komt! Met Hem in de heerlijkheid. Geen ziekte, zorgen en zonden. Geen tranen en pijn. Hij vervuld dan voorgoed je leven. Rijk met de Koning en dat voor eeuwig!

Iedereen zoekt U! Ik ben zo blij dat Hij zelf zoekt. Gekomen om te prediken. Gekomen om zalig te maken. Zo komen ze, mensen die Jezus nodig hebben. Zo wordt Zijn Rijk vol!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Vrouwenmorgen woensdag 6 maart

Er liggen flyers in de lectuurbakken van de Oude en de Nieuwe kerk. Ook op Facebook zijn we te volgen: ‘Vrouwenmorgen Hardinxveld’. Bij vragen kun je contact opnemen met Henny de Koning, 63 12 73.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 3 maart 2019

De diaconale collecte van deze eerste lijdenszondag is voor het Leger des Heils in Dordrecht. Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij het Leger des Heils voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Hierbij leggen medewerkers contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of ze mogelijk ergens mee geholpen kunnen worden. Een bezoeker vertelt; ‘Mijn vrouw zette mij op straat, omdat ik maar niet van de fles kon afblijven. Bij vrienden en familie kon ik niet meer terecht. Na een paar nachten slapen in het park, nam iemand me mee naar het Leger des Heils. Hier kon ik eindelijk weer een nacht doorslapen en douchen. De medewerkers hier hebben me op het spoor gezet van de hulpverlening. Stap voor stap ga ik aan de slag met mijn problemen.’ Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Haar opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De diaconie wil dit diaconale werk in de regio graag ondersteunen, en daarom willen we de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verkoop vanuit nalatenschap

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat wij u op de hoogte stelden van het feit dat de diaconie van onze gemeente een nalatenschap verwierf. Onderdeel van de nalatenschap betrof het woonhuis met enkele omliggende percelen. Na de verkoop van het woonhuis (Binnendams 42) is de grond van het perceel aan de westzijde van deze woning gesaneerd en inmiddels schoon opgeleverd. Bovendien is het bestemmingsplan van het perceel herzien, waardoor er nu twee vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. De diaconie heeft besloten om de verkoop van de percelen in gang te zetten middels een inschrijvingsprocedure bij een notariskantoor. Deze inschrijving zal 15 maart a.s. worden gestart.

Voordat deze inschrijving middels verdere publicatie wordt bekendgemaakt, stellen wij met dit bericht u als gemeente op de hoogte van dit besluit.

Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt contact opnemen met de makelaar, WLTM Coöperatie U.A. telefoonnr. 088-41 11 888. U kunt vragen naar dhr. J. Rijkaart. 

Mailen kan ook: info@wltm.nl. De prospectus van deze inschrijving is vanaf 1 maart a.s. te raadplegen op de website www.wltm.nl.

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

We hebben al mogen genieten van een paar mooie dagen met heerlijk voorjaarsweer…

Dat roept bij sommige dames altijd een gevoel op om te gaan luchten en schoon te gaan maken.

Daar maken we graag gebruik van door de schoonmaak van de Oude kerk in te plannen. Dit hopen we te doen op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Graag vragen we hiervoor uw hulp. We hopen dat vele vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, bereid zijn om een poosje te komen helpen. Er is voor ieder wel wat te doen. Vanaf 08.00/08.30 uur bent u hartelijk welkom. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd! Doet u mee?

Afscheid organist

Afgelopen periode heeft Arjan Versluis diverse malen de erediensten begeleid op het orgel van de Oude Kerk. Per 1 maart is Arjan benoemd als hoofdorganist van de Grote Kerk in Gorinchem. Om deze reden moet hij stoppen met de orgelbegeleiding in onze gemeente. Wij feliciteren Arjan met deze mooie benoeming en zijn hem verder dankbaar voor zijn inzet en orgelspel de afgelopen tijd. We wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst.

Modelleur gezocht

Om de veiligheid in onze kerken te vergroten, werkt het College van Kerkrentmeesters aan een aantal nieuwe ontruimingsplannen. Voor het opstellen van de ontruimingstekeningen voor de Nieuwe kerk zijn we op zoek naar een modelleur of tekenaar die de plattegrond van de kerk kan ‘digitaliseren’. We willen graag de plattegrond in autocad (of dergelijk) en deze dan ook voorzien van de nodige veiligheidssymbolen.

Ben je bereidt ons te helpen en daarmee de kerken weer een stukje veiliger te maken? Neem dan contact op met Jaap Blokland (kerkrentmeester203@hghg.nl).

Rekeningnummer Vrijwillige Bijdrage

Enige tijd geleden heeft in het kerkblad een overzicht gestaan van gewijzigde rekeningnummers. Bij het overmaken van de vrijwillige bijdrage zien we dat nog vaak gebruik gemaakt wordt van het oude rekeningnummer. Wilt u a.u.b. nakijken naar welk rekeningnummer u uw bijdrage overmaakt? Het oude nummer voor de vrijwillige bijdrage was: NL87 FVLB 0227 1117 29. Dit graag aanpassen naar het nieuwe nummer NL46 RABO 0373 7197 60.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

De locatie op 7 maart is fam. Verkaik,  Ekster 20. De inleiding over 2 Korinthe 5 wordt gehouden door Anneke Tromp.

Jeugdrubriek

Vader-zoonavond vrijdag 15 maart

Vrijdagavond 15 maart organiseert de Jongensclub weer een ‘Vader-zoonavond’. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda! Meer info volgt via de uitnodiging en in een latere kerkbode.

Zondagsschool

Zondag 3 maart hopen wij met alle kinderen van de zondagsschool een gezamenlijke middag te hebben in De Parel. Deze middag zal in het teken staan van het projekt van de zondagsscholenbond ‘Haal ze uit het slob’. Het collectegeld dat we deze zondag ophalen is voor dit project bestemd. Via onderstaande link kunt u meer lezen over deze actie: https://www.hervormdezondagsscholen.nl/jaarlijkse-actie/roma-kinderen-oekraine.

Evangelisatie

Bijbelleesrooster Lijdenstijd

Kent u de zeven werken van barmhartigheid? Tijdens de Lijdenstijd zal jeugddiaconaatcommissie 2SERV samen met Geloven In Spangen een bijbelleesrooster beschikbaar stellen dat gaat over deze zeven relevante en inspirerende thema’s. Geloven in Spangen is een pioniersgemeente in Rotterdam: een groeiende gemeente voor wie de zeven werken van barmhartigheid misschien weer net een andere dagelijkse betekenis hebben dan voor ons. Wij kunnen van hen leren en vice versa!

Iedere week wordt in het bijbelleesrooster één ‘werk van barmhartigheid’ behandeld. Het leesplan is geschikt voor alle leeftijden en kan dus bijvoorbeeld met het gezin aan tafel worden gelezen of in de bijbelkring worden gebruikt. Het bijbelleesrooster zal op de eerste lijdenszondag worden uitgedeeld. Het is ook mogelijk om een digitale versie via de mail te ontvangen, dit kunt u aanvragen via jeugddiaken@hghg.nl. U ontvangt het dan digitaal per week.

Zending

Zendingscollecte zondag 24 februari GZB

De eerste collecte op 24 februari in de ochtend- en avonddienst is een zendingscollecte bestemd voor het werk van Maarten en Gerdien Blom. Sinds 2013 zijn zij namens de GZB uitgezonden naar Albanië voor gemeentestichting. Ze werken in de omgeving van Mushqeta, dat ligt in een arm berggebied ten zuiden van de hoofdstad Tirana. In dit gebied wonen enkele christenen, maar was nog geen kerk. Inmiddels is er een kleine gemeente door samenwerking van de GZB en de ‘Gospel of Christ Church’ uit Albanië. Er wordt onder andere elk jaar een vakantiebijbelweek georganiseerd waar zo’n 350 kinderen op af komen.

In juni 2019 hopen ze terug te keren naar Nederland, maar het werk zal worden voortgezet door het team van de Gospel of Christ Church in Tirana. Kleant Xhaho is de nieuwe evangelist die gesteund wordt door de GZB. In de zes jaar dat Maarten en Gerdien in Albanië zitten hebben ze gezien dat er veel mensen zijn aangeraakt door het evangelie. Niet alle zaadjes van het evangelie vielen in de goede aarde, soms was het op de rotsen, soms werd het verstikt door andere gewassen. Maar er is een kerk, daar heeft onze God voor gezorgd.

U kunt Maarten en Gerdien Blom steunen met uw bijdrage bij de collecte op zondag 24 februari.

Workshopdag groot succes

Beste gemeenteleden,

In Zuid-Afrika is de zomervakantie voorbij, de Bijbelclubs en Bijbellessen zijn weer in volle gang. Een kind schreef op: ‘Tannie het vir ons gehelp om ons harte vir God te gee.’ Wonderlijk hoe God werkt!

Afgelopen zaterdag heeft een tweede, gezellige workshopdag plaatsgevonden. Bijna 90 gemeenteleden namen deel aan één of meer workshops. Het was heerlijk weer voor de natuurwandeling, met prachtig licht voor de schilderworkshop en kleurenanalyse. Ook de andere workshops waren erg geslaagd! Dit alles heeft geresulteerd in veel plezier, vrolijke gezichten, mooie voorjaarstukken, heerlijke baksels en zo’n € 900,- voor het kinderwerk in Zuid-Afrika! We bedanken drukkerij AMV, drukkerij Badoux, bakkerij Klootwijk, De Parel, alle workshopleiders en uiteraard de deelnemers. Ook dank voor andere giften die (n.a.v. de workshopdag) zijn binnengekomen! Ik ga het hometeam verlaten, maar recent hebben andere gemeenteleden zich aangesloten. Voor vragen kunt u bij hen terecht, ook via leakinderwerk@gmail.com. Blijft u meebidden voor het prachtige werk van Lea? Hartelijk dank! Warme groeten namens het hometeam,

Annelie de Rover

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Bij brood en beker mochten we afgelopen zondagmorgen de goedheid van de Heere ervaren. In de verkondiging ging het over de vrouw uit de regio van Tyrus en Sidon (Markus 7: 27 en 28). Op een creatieve manier klemde zij zich vast aan het woord van de Heiland, om niet meer los te laten. De honden eten dan toch maar van de kruimels. Daarmee was haar houding beschamend voor Israël toen. Zij kregen meer dan kruimels. Haar houding spoort ook ons aan om het blijvend van de Heere Jezus te verwachten. De Heere laat ons daarin niet beschaamd uitkomen. Hij voedt met Zichzelf: mild en overvloedig.

In de dienst van dankzegging op het Heilig Avondmaal lazen we Markus 10. We hoorden de woorden van de Heere Jezus: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen”. Met Zijn dienst is Hij een voorbeeld om te dienen in het leven van elke dag. Daarvoor is het nodig dat onze identiteit in Hem ligt. De dienst van de Heere Jezus is ook uniek. Hij heeft de losprijs voor Zijn rekening genomen en zo de Vader in Zijn recht gezet.

Doopdienst

Zondagmorgen 3 maart zal het teken en zegel van de doop bediend worden.

Bijbelkring

De Bijbelkring hoopt woensdag 6 maart weer samen te komen. We bespreken 1 Samuel 15: 1-3 en 7-23. Daarbij hoort hoofdstuk 6 uit het boekje. Ter voorbereiding kunt u dat alvast doorlezen. We hopen opnieuw een goede en zegenrijke avond te hebben, waar we leren van en over de Heere en we ook van elkaar mogen leren. We beginnen de avond om 20.00 uur in De Parel.

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 200,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen is een zeer vrij heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. Een christen is een zeer dienstvaardig knecht van allen, onderworpen aan allen’.

Maarten Luther (1483-1546)

…tot zondag

Zondag hoop ik twee keer elders het evangelie te verkondigen. In de morgendienst hoopt een studievriend van mij voor te gaan, ds. C.H. Buitink. We zaten in hetzelfde studiejaar en op dezelfde studievereniging. Bij zijn bevestiging in Klaaswaal mocht ik meedoen aan de handoplegging. De avonddienst is een leerdienst over Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daarin over de naam Jezus en de betekenis daarvan. De Naam die hemel en aarde verenigt te saam. Voorganger in deze leerdienst is ds. P. van de Voorde.

Zondag 3 maart is er de doopdienst. We horen hoe de Heere Jezus de kinderen roept: “Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”.

U en jou gezegende diensten toegebeden! Met een hartelijke groet van mijn vrouw en onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Psalm 39: 8. Het woord ‘hoop’ verwijst in de grondtaal ook naar een touw. Aan een touw kun je je vastgrijpen als voeten wankelen. Grijp dat maar vast. Dat geldt niet alleen voor zieken, maar ook voor anderen die het moeilijk hebben met wat voor situatie dan ook.

Bevestiging ambtsdrager

Tijdens de late morgendienst van zondag 3 maart zal broeder Den Breejen bevestigd worden in het ambt van ouderling. Met deze bevestiging is de broederkring weer compleet. Wij danken de Heere hiervoor.

Heilig Avondmaal

Zondag mochten we weer de dood van Christus gedenken bij brood en beker.

‘Nu laat ons God de Heere
Dankzeggen en Hem eren,
Want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.’

Ludwig Helmbold

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 4 maart. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 7 maart om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 februari is Op Toonhoogte (OTH) 511: ‘Ho! Stop’ en voor zondag 3 maart Op Toonhoogte (OTH) 510: ‘Hij is machtig’.

Citaat

‘We behoren te bezitten, te genieten en te gebruiken met geen ander doel dan om klaar te zijn om ze weg te doen wanneer we daartoe geroepen worden en om ze gewillig en vol vreugde in te ruilen voor de hemel.’

Jonathan Edwards (1703-1758)

Bidden en danken

Door de oorlog zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden, zoals Egypte en Jordanië. Bid dat ze daar in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

De Presbyteriaanse Kerk in Colombia is een kerk die de noden in de samenleving ziet. Zo is er bijvoorbeeld op verschillende plekken naschoolse opvang voor kinderen in achterstandswijken. Bid dat de kerk in de samenleving van Colombia tot zegen mag zijn. (Gebedskalender GZB)

We danken voor alle onderzoeken en initiatieven die er zijn om deze wereld duurzaam te beheren. We bidden dat dit met name mag gebeuren vanuit de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan hen die niet met name genoemd worden. Omdat de zorgen langdurig of chronisch zijn of omdat zorgen van dusdanige aard zijn, dat bekendmaking in het kerkblad niet aan de orde is. Psychische nood; zorgen in relationele sfeer: God weet ervan. Wat kan de weg soms anders gaan dan wij denken en hopen. Wat brengt dat veel in ons hart teweeg. Pijn, verslagenheid, verdriet, hartzeer, gebrokenheid. We hoeven dit alles niet te verbergen. Vanuit het Woord weten we dat Hij de moeite en het verdriet ziet. Hij peilt het leed. En God wil dat zij weten dat hun lijden Hem niet ontgaat. “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebrokenen op. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.”

Giften

Ouderling Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Belijdenis des geloofs

Afgelopen seizoen hebben 21 jongeren belijdeniscatechese gevolgd bij onze predikant. Afgelopen week hebben zij een brief ontvangen om na te denken over de vraag over het wel of niet belijdenis willen doen en waarom. In de eerste week van maart wordt begonnen met de persoonlijke gesprekken tussen catechisant en catecheet. Laten we als gemeente biddend om onze belijdeniscatechisanten staan, zodat zij op dit kruispunt van hun leven de juiste beslissing mogen nemen. Jongelui, richt je oog en gedachten op het Kruis en zie wat Hij gedaan heeft voor jou. Om zo te komen tot een positieve beslissing Hem te belijden en volgen. Dan zal Hij ook de juiste woorden geven om je keus te verwoorden. Ook onze predikant wensen we wijsheid toe in de gesprekken die hij met hen gaat voeren, zodat er weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van onze gemeente.

Vakantie

Voor veel jongeren en kinderen breekt een week van vakantie aan. Veel basisschoolleerlingen zullen waarschijnlijk naar de ‘Kom jij ook?’ dagen gaan. Leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs hebben in deze vakantie misschien wel een inhaalslag te doen of bereiden zich voor op de laatste periode van het examenjaar. We wensen jullie in ieder geval een fijne vakantie toe.

Doopzitting

14 maart wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doopdienst staat gepland voor zondag 24 maart om 10.45 uur.

Voorzang

Zondag 3 maart breekt de lijdenstijd weer aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we in de voorzang een Nieuwtestamentisch lied zingen. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Gelezen/gehoord

‘De gemeente wordt gedragen door Gods verkiezing, Christus’ offer en de kracht van de Heilige Geest.’

Tenslotte

Afgelopen zondag werd de dood van de Heere verkondigd in de viering van het Heilig Avondmaal. Wat is de Heere goed. ‘Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht.’ In gebroken brood en vergoten wijn mochten wij weer zien: Ik geef voor u Mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet Mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed Ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,                                                                             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 23 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 24 februari

Geen zondagsschool

Maandag 25 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 28 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 1 maart

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

zaterdag 2 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 3 maart

Zondagsschool gezamenlijk – De Parel

Maandag 4 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub – De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 maart

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 6 maart

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

09.15-11.15 uur Vrouwenmorgen – De Parel

10.45 uur Mannenvereniging – De Parel

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG1 Oost – De Parel

Donderdag 7 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.45 uur Bijbelgesprekskring – Ekster 20

20.00 uur Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

Vrijdag 8 maart

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P.J. Weij

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Toer voor het Goede Doel 2019: inspirerende sponsortocht

De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse Toer voor het Goede Doel, zaterdag 15 juni 2019.  Tientallen wielrenners stappen dan op de fiets voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht’ van het land, georganiseerd door de missionaire organisatie IZB.

Voor de tocht, in totaal 150 kilometer, is een gevarieerd parcours uitgezet door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De opbrengst van de rit is bestemd voor het missionaire werk op de locaties die onderweg worden bezocht: het pionierswerk gericht op gezinnen in Capelle-Schollevaar, het missionair-diaconale werk van ‘Het Badhuis’ in Zwijndrecht en de multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Medewerkers van deze missionaire pioniersplekken geven het peloton ter plekke tekst en uitleg over hun werk.

De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht samen met IZB’ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: ‘Het brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook financiële ondersteuning op.’ Meld je aan via www.toervoorhetgoededoel.nl

____________________________________________________

Varia

Taxateur Arie Molendijk komt naar bibliotheek

Denkt u zeldzame boeken (bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (handingekleurde) atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, etc., handschriften, of documentatiemateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben?

Schroom dan niet om langs te komen voor een taxatie bij de in den lande bekende taxateur van oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. De taxaties vinden alleen plaats op de taxatiedagen, dus niet via foto’s of aan huis, etc. Kosten voor een taxatie zijn € 5,- van 1 tot ca. 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere partijen/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van € 25,- tot € 50,-. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf € 200,- en tegen een van tevoren afgesproken tarief.

U bent van harte welkom en wordt vriendelijk ontvangen in de bibliotheek, Pietersweer 34 op vrijdag 1 maart van 13.00-16.00 uur. Zie voor meer informatie: www.molendijkboeken.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 24 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, M.J. van Oordt, Bodegraven

10.45 uur wijk 3 Zuid, L. Schaap, Nijkerk

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB, Familie Blom

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Diaconie – GZB, Familie Blom

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Leandra de Jong, Mirthe Geldof

Groep B: Marja van de Wetering 10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Mieke de Bruin

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Inge-Ruth de Jong, Rebecca Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 3

avonddienst: Psalm 145: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prop. T. Beekman, Kloetinge

18.00 uur ds. R.A. Grisnigt, ‘s Gravenpolder

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Janette Egas, Marijke Vogel, Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 3 maart 2019, eerste lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 145: 1, 3

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Leger des Heils, Dordrecht

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Lenny Egas, Jorieke de Vries, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Joyce Versluis, Linde van Dijk, Groep B: Cobi Klein, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Gerlinde Poortvliet, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 80: 11

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – onderhoud orgel

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske Egas, Ariena Roza, Mette Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43