Kerkbodes

Op deze pagina kunt u de meest actuele kerkbode online bekijken. Tevens kunt u hier alle gearchiveerde kerkbodes terugvinden. Neem voor een abonnement of de bezorging van de papieren uitgave contact op met A. de Jong, E abonnementen@hghg.nl T 0184-630159. Gewone kopij kan tot en met de maandagmorgen voor verschijnen worden ingeleverd, neem contact op met de redactie via kerkbode@hghg.nl. In bijzondere omstandigheden (bv. plaatsen overlijdensadvertentie) is latere aanlevering mogelijk.

Lees hier de colofon: Colofon

Commerciële advertenties worden niet geplaatst. Voor zover aangeboden kopij geen betrekking heeft op activiteiten van de Hervormde gemeenten Giessendam/Neder-Hardinxveld en Boven-Hardinxveld is al dan niet plaatsen of kort vermelden afhankelijk van eventueel beschikbare plaatsruimte, ter beoordeling van de redactie.

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach…

Kerkblad 74-23

Wij verwachten vol verlangen de Heer “Zoals de dagen van Noach…

Kerkblad 74-22

Kom met haast “In die dagen stond Maria op en reisde haastig…

Kerkblad 74-21

Verhuizen “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.…

Kerkblad 74-20

 Simson, een man van geloof  “En wat zal ik nog meer zeggen?…

Kerkblad 74-19

Jacobs testament “Begraaf mij bij mijn vaderen……” …

Kerkblad 74-18

Genade Gods, oneindig groot “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid,…

Kerkblad 74-17

Welke keus maakt u: nieuw land of de woestijn? “Wij hebben…

Kerkblad 74-15,16

Onvervulde beloften N.a.v. Lukas 21: 24 & Romeinen 11: 25 Het…

Kerkblad 74-14

God sluit en eenzijdig verbond “En het gebeurde dat de zon…

Kerkblad 74-13

Een laatste foto van Mefiboseth “Maar de koning spaarde Mefiboseth.” 2…

Kerkblad 74-12

U onderzoekt de Schriften… “U onderzoekt de Schriften, want…

74-11

Bent u wijs en verstanding? “Maar de wijsheid die van boven…

Kerkblad 74-10

Leven met Christus “Want het leven is voor mij Christus en…

Kerkblad 74-9

Ssst..! "Wees stil voor het aangezicht van de HEERE, alle vlees.”  (Zacharia…

Kerkblad 74-8

Gedragen door Hem! "Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt…

Kerkblad 74-7

Zo kom je er nóóit! “En Abram luisterde naar de stem van…

Kerkblad 74-5, 6 10 augustus 2018

  Welke woorden spreekt u? “Zo is onze tong een klein…

74-3,4

In vrede slapen...! Lezen Psalm 4: een avondlied ___________________________________________________ Slapeloze…

Kerkblad 74-1, 2

Profeteer “Profeteer tegen de bergen van Israël…” Ezechiël…

73-51, 52

Ongehinderd “Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs…

Kerkblad 73-49, 50

Horen en zien “Zoals wij het gehoord hebben, zo hebben wij…

Kerkblad 73-47,48

Half werk “Maar het verdreef hen niet helemaal…” (Richteren…

Kerkblad 73- 46, 47 18 mei 2018

Volharden “Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden…

Kerkblad 73-44,45

Kleurrijke rust “Er was een regenboog rondom de troon, die…

Kerkblad 73-42, 43

Een blijvende opdracht “En in Zijn Naam, moet onder alle…

Kerkblad 73-41

Waarom zo droevig? “Waarom ziet u er zo bedroefd uit?” (Lukas…

Kerkblad 73-39, 40

Kruiswoordraadsel “En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want…

Kerkblad 73-38

Stop je zwaard weg! “Jezus dan zei tegen Petrus: Steek uw…

Kerkblad 16 maart 2018

Voeten wassen “Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten…

Kerkblad 73-36

Vergeld niemand kwaad met kwaad Die, toen Hij uitgescholden…

Kerkblad 73-34, 35

De lijdende Knecht van de Heere “Zie, mijn Knecht zal verstandig…

Kerkblad 73-33

Begrijpt u? “Zij begrepen het woord niet en waren bevreesd,…

Kerkblad 773-32

Wandelcoaching “Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen…

Kerkblad 73-31

"Wakker geworden..." “En Hij, wakker geworden, bestrafte de…

Kerkblad 73-30

Doorgeslagen vrijheid “Al deze dingen werkt één en dezelfde…

Kerkblad 73-29

Hoe trouw bent u met de gaven van de Geest? “Want het is als…

Kerkblad 73-28, 12 januari 2018

Vrijheid “U bent tot vrijheid geroepen broeders, allen niet…

Kerkblad 73-27

'Gezift als de tarwe...' “En de Heere zei: Simon, Simon, zie, …

Kerkblad 73-25, 26

Ere zij God “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.” (Lukas…

Kerkblad 73-24

Wat Jezus u komt brengen “… Om een blijde boodschap te brengen…”…

Kerkblad 73-23

  Hongerigen en armen “Hongeren heeft Hij met goede…

Kerkblad 73-22

'Gegeven' “Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt…

Kerkblad 73-21

De liefde zoekt niet haar eigen belang “De liefde zoekt niet…

Kerkblad 73-20

Als wegen scheiden… “Daarna stond David op en ging weg;…

Kerkblad 73-19

Wintertijd “HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht…

Kerkblad 73-18

Bent u rechtvaardig? “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid…

Kerkblad 73-17

'Een brallende leeuw' “Wees nuchter en waakzaam;  want uw…

Kerkblad 73-15,16

Leef volgens je roeping “De Heere sprak tot Mozes: ‘Zie,…

Kerkblad 73-14

Verontrust het U niet? “Meester, bekommert U Zich er niet…

Kerkblad 73-13

Het votum Psalm 124:8: “Onze hulp is in de Naam des Heeren,…

Kerkblad 73-12

Wilt u een ezel zijn? “Toen Hij in Jeruzalem binnenkwam, raakte…

Kerkblad 73-11

Onverzettelijk geloof “De koninkrijken van deze wereld zijn…

Kerkblad 73-10

Het Koninkrijk der hemelen “Bekeer u, want het Koninkrijk…

Meest recente berichten