Kerkbodes

Op deze pagina kunt u de meest actuele kerkbode online bekijken. Tevens kunt u hier alle gearchiveerde kerkbodes terugvinden. Neem voor een abonnement of de bezorging van de papieren uitgave contact op met A. de Jong, E abonnementen@hghg.nl T 0184-630159. Gewone kopij kan tot en met de maandagmorgen voor verschijnen worden ingeleverd, neem contact op met de redactie via kerkbode@hghg.nl. In bijzondere omstandigheden (bv. plaatsen overlijdensadvertentie) is latere aanlevering mogelijk.

Lees hier de colofon: Colofon

Commerciële advertenties worden niet geplaatst. Voor zover aangeboden kopij geen betrekking heeft op activiteiten van de Hervormde gemeenten Giessendam/Neder-Hardinxveld en Boven-Hardinxveld is al dan niet plaatsen of kort vermelden afhankelijk van eventueel beschikbare plaatsruimte, ter beoordeling van de redactie.

Kerkblad 773-32

Wandelcoaching “Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen…

Kerkblad 73-31

"Wakker geworden..." “En Hij, wakker geworden, bestrafte de…

Kerkblad 73-30

Doorgeslagen vrijheid “Al deze dingen werkt één en dezelfde…

Kerkblad 73-29

Hoe trouw bent u met de gaven van de Geest? “Want het is als…

Kerkblad 73-28, 12 januari 2018

Vrijheid “U bent tot vrijheid geroepen broeders, allen niet…

Kerkblad 73-27

'Gezift als de tarwe...' “En de Heere zei: Simon, Simon, zie, …

Kerkblad 73-25, 26

Ere zij God “Eer zij aan God in de hoogste hemelen.” (Lukas…

Kerkblad 73-24

Wat Jezus u komt brengen “… Om een blijde boodschap te brengen…”…

Kerkblad 73-23

  Hongerigen en armen “Hongeren heeft Hij met goede…

Kerkblad 73-22

'Gegeven' “Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt…

Kerkblad 73-21

De liefde zoekt niet haar eigen belang “De liefde zoekt niet…

Kerkblad 73-20

Als wegen scheiden… “Daarna stond David op en ging weg;…

Kerkblad 73-19

Wintertijd “HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht…

Kerkblad 73-18

Bent u rechtvaardig? “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid…

Kerkblad 73-17

'Een brallende leeuw' “Wees nuchter en waakzaam;  want uw…

Kerkblad 73-15,16

Leef volgens je roeping “De Heere sprak tot Mozes: ‘Zie,…

Kerkblad 73-14

Verontrust het U niet? “Meester, bekommert U Zich er niet…

Kerkblad 73-13

Het votum Psalm 124:8: “Onze hulp is in de Naam des Heeren,…

Kerkblad 73-12

Wilt u een ezel zijn? “Toen Hij in Jeruzalem binnenkwam, raakte…

Kerkblad 73-11

Onverzettelijk geloof “De koninkrijken van deze wereld zijn…

Kerkblad 73-10

Het Koninkrijk der hemelen “Bekeer u, want het Koninkrijk…

Meest recente berichten