Project Linken

Door de IZB wordt op diverse plaatsen in het land projecten opgezet voor de verbreiding van het evangelie. Zo is ook een project opgezet in Den Haag in de wijkgemeente rond de Bethlehemkerk. Om daarvoor ook middelen te krijgen is door de IZB onze gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld gevraagd daarin mee te helpen en ons daarvoor te mogen linken aan deze wijkgemeente in den Haag.

Dit project houdt het volgende in:

Ons oud-gemeentelid Ds. Ad Vastenhoud is verbonden als missionair predikant aan deze wijkgemeente voor het project ‘Brood voor de Buurt’.

Dit project heeft als doel de bewoners rondom de Bethlehemkerk te bereiken met het evangelie. Deze wijk is geen achterstandswijk, maar deze mensen leven  ver van God en de kerk. De Bethlehemgemeente wil er voor deze mensen zijn en een warm welkom geven.

Het project was opgezet voor 5 jaar en zou begin dit jaar aflopen. Het project verliep zeer positief en mocht meewerken aan de opbouw van de wijkgemeente en de Kerk. Daarom leefde bij ds Vastenhoud het verlangen dit project nog enige tijd voort te zetten. Dit verlangen werd mede gesteund door de wijkgemeente en ook de Protestantse gemeente van den Haag. Uit het daarop volgende overleg is uiteindelijk besloten dit project nog 3 jaar voort te zetten. Alle betrokkenen konden daar met dankbaarheid mee instemmen.

Daardoor kunnen de lopende activiteiten zoals Alpha-cursussen en het intensiveren van de contacten in de buurt worden voortgezet. Bij de opzet voor deze contacten is er m.n. voor gekozen om de mensen zelf in hun eigen omgeving te bezoeken. Men richt zich daarbij ook op de rand- en buitenkerkelijken en de allochtone bewoners in de wijk. Daarbij zullen de al regelmatig gehouden maaltijden ook worden voortgezet en zullen ook degenen waarmee een contact is gelegd hiervoor worden uitgenodigde.

Steun

Ook onze gemeente heeft toegezegd dit project te blijven steunen. Wilt u ons hierbij helpen open dan deze Folder 2016 en geef u op als donateur voor dit project. Wij zijn blij en dankbaar als u ons wilt helpen het door de gemeente toegezegde bedrag van € 15.000 per jaar bij elkaar te krijgen.

Giften zijn welkom op rekening NL28 FVLB 0227 0810 72 , Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld – Commissie Linken.

Talenten

Voor dit project worden door onze gemeente ook diverse acties gehouden, waaronder de talentenmarkt. Hiermee kunt u ons steunen door een gekregen talent, en wie heeft dat niet, voor dit project in te zetten. Er zijn al meerdere personen die zich hiervoor hebben opgegeven en ingezet. Zo worden er regelmatig door diverse mensen taarten gebakken of zijn bereid klusjes te doen of u daarbij te helpen. Ook worden talenten ingezet voor ontspannende activiteiten. Kijk u maar eens naar bijgaand overzicht  Aangeboden talenten

Bekijk ook een kort filmpje over het project van de IZB.