Kringen

Onze gemeente telt een aantal kringen van gemeenteleden:

1. Thuiskringen

2. Kom in een kring

Thuiskringen seizoen 2018-2019

Als thuiskring komen we samen bij één van de kringleden thuis. Wij bespreken dan een Bijbelgedeelte of een bijbels thema, dat door één van de groepsleden is voorbereid, meestal aan de hand van een boekje. Naast de koffie en dergelijke behoort ook samenzang, soms met muzikale begeleiding, tot de vaste onderdelen van deze avonden. Er zijn meerdere thuiskringen:

Kring I

We komen één keer in de 2 à 3 weken bij elkaar op woensdagavond; de eerste avond is ditmaal 19 september op het adres Kemphaan 5, en we gaan door tot ongeveer mei.

We behandelen een stukje uit de Bijbel aan de hand van een boekje.

De avonden beginnen we om 20.00 met koffie en of thee; 1 persoon bereidt voor, en samen bespreken we een gedeelte.

“Op toonhoogte” levert de liederen die we zingen, en om 22.00 uur wordt de avond weer afgesloten.

Als er nog mensen op zoek zijn naar een gezellige en leerzame thuiskring, van harte welkom!

Info:           Chris en Annelies Tromp, T 63 11 99, E c.a.tromp@hetnet.nl.

Data            verder in overleg.

Kring II

Thuiskring II

Kring II bestaat uit voornamelijk dertigers die met elkaar Bijbelstudies houden. We gebruiken hiervoor een boekje als leidraad waarbij 1 of 2 personen de avond voorbereiden en het gedeelte na een inleiding besproken wordt. Uiteraard is er koffie en thee, iedere kringavond op een ander adres. De eerste avond is op dinsdag 25 september bij Arie en Jacolien de Wit, Prins Hendrikstraat 8. Er is altijd plaats genoeg, dus wees van harte welkom! We beginnen om 20 uur; de avonden duren tot ongeveer 21.30 uur.   

Info:                       Jacolien de Wit, Prins Hendrikstraat 8, E jacoliendewit@gmail.com

Data:

2018:

27-11 Damstraat 29

11-12 Kemphaan 1

2019:

8-1 Prins Hendrikstraat 8

29-1 Damstraat  29

19-2 Buitendams 40A

12-3 Kemphaan 1

2-4 Prins Hendrikstraat 8

Kom in een kring

Heel je leven!
Vaak verdelen we ons leven in kleine stukjes: school, werk, studie, gezin, kerk, vrije tijd, vrienden, sport, uitgaan enz. Ons geloof ‘reserveren’ we voor een klein deel, bv kerk en gezin. Maar wat betekent het om Christen te zijn als je werkt of sport?

Startavond seizoen 2015-2016: maandag 28 september, met Ds. Jan-Maarten Goedhart  (projectleider missionaire trajecten IZB).

In het vorige seizoen draaiden er onder de naam Kom in een kring 3 Bijbelkringen. Er is plaats voor meer mensen; als het nodig is komt er gewoon een kring bij.

Als je overweegt met een van deze kringen mee te gaan doen, of al meedoet: welkom in Zalencentrum De Parel. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan even contact op!

komineenkring@hghg.nl