Vrouwenbijbelkring

De Vrouwenbijbelkring komt zes keer per seizoen bij elkaar. We zijn met ongeveer 20 vrouwen en doen met elkaar Bijbelstudie. We gaan dit seizoen verder met het boekje “Schitterende beelden” geschreven door Coby van der Zee. In dit Bijbelstudieboekje draait het om beelden. Als kinderen van God zijn wij schitterende beelden. Maar we denken vaak klein over onszelf en hebben moeite om een gezond zelfbeeld te ontwikkelen. Coby van der Zee heeft in “Schitterende beelden” acht Bijbelstudies geschreven waarin je wordt uitgedaagd om te ontdekken wie je bent en mag zijn in Christus. Als dit boekje uit is gaan we in december verder met het boekje: “Van kruis naar kroon” van ds. Ron van der Spoel. Dit boekje gaat over vervolging en volharding.

We komen op woensdagmorgen bij elkaar, zingen, doen voorbede, natuurlijk de Bijbelstudie en er is ook altijd iets lekkers bij de koffie. In de maand dat er Open Vrouwenmorgen is komen we niet bij elkaar. We ontmoeten je graag.

Contact:

Anneke Tromp                    T 613993      E anneketromp@xs4all.nl

Agnes van Kekerix              T 611748      E javankekerix@kpnmail.nl

Willeke Ambachtsheer      T 611852      E leoenwil@kpnmail.nl

Data 2017:                           20/9  11/10  6/12

Data 2018:                           10/1  14/2  11/4

Tijd:                                       9.30-11.30 uur

Plaats:                                De Parel

Vbk 2016