Vrouwenverenigingen

Vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’

Seizoen 2017-2018

Wij komen bij elkaar op donderdagavond in de jeugdzaal achter de Oude kerk (de data worden gepubliceerd in de kerkbode). We willen graag als vereniging bezig zijn met Gods Woord, de leidraad voor ons aller leven. De avond wordt geopend met zang en gebed en daarna drinken we een kopje koffie of thee. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en er volgt een meditatie over het gelezen Bijbelgedeelte. We drinken nog een kopje koffie, zingen voor de jarigen en lezen voor uit een mooi boek, soms kijken we dia’s of doen eens een spel.

We sluiten de avond af met een korte avondoverdenking, slotlied en dankgebed. Met Kerst beginnen we met een broodmaaltijd in de namiddag, voorafgaand aan de Kerstfeestviering ‘s avonds. In mei kunnen de liefhebbers een dagje mee uit met de bus, samen met de dames van onze zustervereniging ‘Ora et Labora’.

Onze laatste verenigingsavond, voor de grote vakantie begint, eten we vooraf gezellig pannenkoeken met elkaar.

Onze vereniging heeft 15 leden, tussen de 55 en 94 jaar oud. Nieuwe leden zijn zeker van harte welkom!!

We hopen, met de hulp van onze Heere, ook in het nieuwe seizoen 2017-2018, met elkaar weer fijne en leerzame avonden te hebben. Wij vormen een kleine maar fijne groep! Komt u eens een avondje bij ons op bezoek.

Leiding:                 A.P. Alblas-van der Hel, T 61 50 93, E a3.alblas@gmail.com

Penningmeester:   J. Sterrenburg-Advocaat, T 61 48 09.

Data 2017:             7-9, 14-9, 12-10, 26-10, 9-11 (jaarvergadering), 23-11, 14-12 (Kerstviering: middag en avond).

Data 2018:             4-1, 18-1, 1-2, 15-2, 1-3, 15-3, 29-3 (Paasavond), 12-4, 26-04, 24-5, 14-6, 28-6 (afsluiting bij Mevr. Alblas, aanvang 16.30 uur, met pannenkoeken).

Plaats en tijd:        Jeugdzaal Oude kerk, 19.30-21.30 uur (behalve 28-6-18, bij a3 alblas).

Data

 • 26-04-2018, 19:30 uur

 • 24-05-2018, 19:30 uur

 • 14-06-2018, 19:30 uur

 • 28-06-2018, 16:30 uur

Zendingsvereniging ‘Ora et Labora’

Graag stellen we ons aan u/jou voor. We zijn een vrouwenvereniging van 43 leden die creatief bezig is voor de zending in binnen- en buitenland. 1x per jaar houden we een verkoop van onze gemaakte producten. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de fam. Blom in Albanië die we d.m.v. een deelgenotenproject van de GZB steunen, een ander gedeelte gaat naar de IZB.

Wat doen we allemaal op een verenigingsavond? De voorzitter heet iedereen welkom en begint met de mededelingen, droevige of blijde gebeurtenissen. Daarna gaat  één van de leden ons voor in gebed en leest een stukje uit de bijbel dat bij de meditatie past. We lezen momenteel de Bijbelstudies uit De Hervormde Vrouw.

Na de pauze neemt de  algemeen adjunct het over. We zingen voor hen die jarig zijn geweest. Soms leest een lid een mooi gedicht voor of een leuk stukje. Ook lezen we zendingsverhalen voor en wordt er ijverig gehandwerkt. We sluiten af met een gedicht en gebed.

De laatste verenigingsavond hebben we een gezamenlijke maaltijd in de Parel.

Wilt u ook een keer komen kijken op zo’n avond? Wij komen eens in de 14 dagen bij elkaar op dinsdagavond.

Resterende data seizoen 2017-2018: 24-4, 8-5; dinsdag 22-5 gezamenlijke maaltijd.

Plaats en tijd:  De Parel, voor zover hierboven geen andere tijd is vermeld van 19:45-21:45

Seizoen 2018-2019:

Dinsdagavond, 19.30-21.30 uur.

2018:

11/9, 25/9, 9/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12 (Kerstavond)

Op woensdag 31/10 onze verkoopdag in De Parel.

2019:

8/1, 22/1, 5/2 (Jaarvergadering), 19/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4 (Paasavond), 30/4, 14/5, 28/5

Secretaris Mevr. E. (Ellen) Bakker-Markwat, tel. 618678, e.bakker-markwat@live.nl

Data

  • 24-04-2018, 19:45 uur
  • 08-05-2018, 19:45 uur

  Download link:

  TAART VERSIER WEDSTRIJD

  Vrouwenbijbelkring ‘Dorcas’

  SEIZOEN 2017-2018

  ‘Dorcas’ is een vrouwenbijbelkring voor alle leeftijden. Alle vrouwen zijn hartelijk welkom. Ongeveer één keer per drie weken komen we op dinsdagmorgen bij elkaar in De Parel. Om 9.15 uur starten we de morgen met zingen en gebed. Eén van de leden heeft een Bijbelstudie voorbereid uit het blad “Vrouw” van de Hervormde Vrouwenbond. In het seizoen 2017-2018 gaan de Bijbelstudies over het leven van Johannes de Doper. De inleiding wordt voor de pauze gehouden. In de pauze is er tijd voor ontmoeting. Hierna bespreken we in groepjes enkele vragen n.a.v. de inleiding en het Bijbelgedeelte. Aan het eind sluiten we af met een groepsbespreking, zingen en gebed. De sfeer is open en de ochtenden zijn leerzaam en opbouwend.

  Voor de kleine kinderen is er oppas. Incidenteel organiseren we activiteiten om elkaar ook op een andere manier te ontmoeten. In het seizoen 2016-2017 was dat een high tea en een excursie naar Rotterdam met o.a. een wandeling verzorgd door stichting Ontmoeting.

  De vereniging wordt geleid door een stuurgroep.

  Meer info:              Erika de Jong, T 630159, E erika.de.jong@solcon.nl  en Janneke de Bruin, T 631848, E jannekedebruin75@kpnmail.nl

  Stuurgroep:           Janneke de Bruin, Bep van Dieren, Erika de Jong, Annette Teeuw, Marja van de Wetering

  Data 2017:            19-09, 10-10, 31-10, 21-11, 12-12

  Data 2018:              09-01, 30-01, 20-02, 20-03, 10-04

  Plaats en tijd:                  De Parel, 09.15-11.15 uur

  Groepsfoto dorcas (1)

  Data

   Geen Evenementen