Woensdagochtend-Bijbelkring

Seizoen 2018-2019

Al heel wat jaren is er in de gemeente een kring, van meest ouderen, die op de woensdagochtend samenkomt rond de Bijbel. Dit tijdstip is gekozen omdat een aantal oudere gemeenteleden niet graag meer in de avond van huis gaat. Vandaar de naam: ‘Woensdagochtend-Bijbelkring’. Ook in het komende winterseizoen willen we, bij enige belangstelling, weer samenkomen in de jeugdzaal van de Oude kerk en met elkaar een gedeelte uit de Bijbel bespreken. Na de uiteenzetting van het gedeelte door de leidinggevende en een korte (koffie-)pauze kunnen er dan vragen worden gesteld en volgt er steeds een bespreking die om 11.00 uur wordt afgesloten.

U bent van harte welkom om mee te doen. Zijn er, gezien de mobiliteit, problemen, dan proberen we die op te lossen.

Woensdag 13 september hopen we weer te beginnen!

Leiding:

P. Boon, Thorbeckestraat 124, T 61 77 83

P. van Wijngaarden, Spindermolen 20, T 615953

Data 2018:  19-09; 03-10; 17-10; 31-10; 14-11; 28-11; 12-12.

Data 2019:  09-01; 23-01; 06-02; 20-02; 06-03; 20-03; 03-04; 17-04; 01-05.

Tijd:             09.30-11.00 uur.

Plaats:          Jeugdzaal Oude kerk.