Jezus zegt: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben (Johannes 6:35)

Welkom. Leef en luister mee!