De woorden van de HEERE zijn zuiver,
Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
(Psalm 18:31)

Welkom. Leef en luister mee!