En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. (Handelingen 2 : 21)

Welkom. Leef en luister mee!