Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
(Jesaja 9:5)

Welkom. Leef en luister mee!