Onze Heere Jezus Christus is voor ons gestorven, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven (1 Thess. 5:9b, 10)

Welkom. Leef en luister mee!