Wie een geringe onderdrukt, smaadt diens Maker, maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem. (Spreuken 14:31)

Welkom. Leef en luister mee!