Kerkblad 75-18

Vluchteling of pelgrim?

Israël brak op met alles, wat hij had en kwam in Berseba.”

(Genesis 46: 1)

____________________________________________________

‘Vluchtelingen!’ Wie kent dit woord niet? In onze tijd slaan tallozen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Het meest noodzakelijke nemen zij mee, bijna alles moet worden achtergelaten. En waar moeten ze naar toe? Ja, dat is een bange vraag! Waarheen? Hoogstens naar een vluchtelingenkamp, waar de ellende soms even groot is als in het land van herkomst.

Is Jacob óók op de vlucht? Nee, dat niet direct. Zijn vertrek is niet overhaast. In zekere zin is de reden van zijn reis zelfs vreugdevol. Hij gaat naar Jozef toe! Naar zijn zoon, waarvan hij jaren dacht, dat deze dood was. Dat kwam, omdat zijn andere zoons hem bedrogen hadden. Soms sloop de twijfel binnen in zijn hart: zou het wel wáár zijn?

Zo zien we Jacob op weg gaan. Hij zal wel beseft hebben, dat hij niet meer terug zou komen. Dat is heel weemoedig. Loslaten trekt vaak een scheur door het hart.

Misschien kent u het wel: het wordt te moeilijk, om zelfstandig te wonen. Er is een plaats in het verzorgingstehuis. En dan verlaat je je huis, misschien wel alleen, als weduwe of weduwnaar. Nog een laatste blik en dan is het echt voorbij.

Jacob komt in Berseba aan, voordat hij de weg naar Egypte inslaat. Daar, in Berseba, liggen veel herinneringen. Abraham woonde er al en Jacob ook, in zijn jonge jaren. Mooie jaren waren dat, maar ook jaren van groot verdriet. Het kan gebeuren, dat je na vele jaren terugkomt op een plaats, waar je vroeger woonde. Of in het huis, waar je ouders vroeger woonden. Of misschien wel in de kerk, waar je als kind naar de preken luisterde. Dat roept bij velen emoties op.

Zo zal Jacob stellig ook de jaren overdacht hebben: jaren van verdriet en ook van zonde, van grote fouten in de opvoeding, van zoveel, dat dan in het hart kan opkomen.

En dan? Is dat dan alles? Nee, over al deze verdrietige dingen valt opeens een hemels licht. Dat begint al bij het eerste woord: ‘Israël!’ Zo wordt Jacob genoemd, als het gaat om zijn geloof, zijn vertrouwen op de Heere.

Dat is niet het enige. Voordat Jacob vertrekt, brengt hij offers aan de God van zijn vader Izak. Dat zal behoorlijk wat tijd gevergd hebben. Popelde Jacob’s hart dan niet, om Jozef te ontmoeten? Ongetwijfeld. Maar eerst moest het goed zijn tussen de Heere en zijn hart. Dat werd mogelijk door dat offer: door de belijdenis van schuld, door het gebed om vergeving en vertroosting.

Zo kan Jacob op weg gaan naar Egypte. Verlangend naar Jozef. Maar ook met een bevreesd hart, zozeer dat hij zelfs een persoonlijk woord van de Heere nodig heeft: “Vrees niet, naar Egypte af te trekken”. Egypte had in de familie immers niet zo’n goede naam na wat Abraham er destijds had meegemaakt.

Maar na die bemoedigende woorden van de Heere kan Jacob op reis. En we mogen óók zeggen: dankzij het offer. Dat offer doet ons denken aan de Heere Jezus. Hij heeft het enige en volmaakte offer gebracht.

Jacob gaat op reis. Wij zijn óók op reis, al is dat misschien niet zo in de letterlijke zin van het woord. Toch zijn we allen op reis en wel door dit aardse leven op weg naar… ja, waarheen? Voor ons allen geldt: naar ons levenseinde. Maar tóch is er een groot verschil. Als we op weg zijn zónder  Christus eindigt de reis in de Egyptische duisternis: de eeuwige verlorenheid. Dat is ontzettend. Daarom wordt ons die andere weg gewezen: een weg in de voetsporen van de Zaligmaker. Die weg wordt ons niet alleen gewézen, we worden ook dringend geroepen, die weg te bewandelen.

Gaan we zó samen met Jacob op reis? Nee, het is geen reis van enkel gemak. Jacob moest tenslotte naar dat vreemde land en straks zal hij het met droefheid tegen de Farao zeggen: ‘Weinig en kwaad zijn de dagen van mijn vreemdelingschap”. Zo ervaren we het ook, als we de Heere mogen volgen: het is een weg van kruis dragen.

Maar dankzij het offer is het nochtans een weg van vrede en vreugde. Jacob mocht de vreugde beleven, Jozef weer te ontmoeten. Zo geeft de Heere van tijd tot tijd aan zijn pelgrims ook dagen van grote vreugde, als ervaren wordt, dat Hij heel dichtbij is.

En straks mag Jacob onder een open hemel wachten op Gods zaligheid. Als zijn pelgrimsreis ten einde is. Zo mogen alle pelgrims aan het einde van hun reis ingaan in de eeuwige heerlijkheid.

Mogen we u méévragen op reis?

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeentediner

Volgende week vrijdag is het zover; dan vindt het Gemeentediner plaats! Het belooft een gezellige avond te worden en de koks hebben een heerlijk 4-sterren menu samengesteld. De opbrengst van het diner gaat dit jaar naar het HGJB-project ‘Kom, doe mee’. Dit project ondersteunt vrijwilligers in Mozambique die armen, zwakken en zieken bezoeken en hen over het Evangelie vertellen.

De kostprijs voor deelname aan het Gemeentediner is € 6,50 voor eters van 4 t/m 11 jaar en € 11,50 voor eters vanaf 12 jaar. Hiermee zijn de onkosten van het diner gedekt. Maar omdat we zoveel mogelijk geld op willen halen voor Mozambique hopen wij dat u, bovenop de netgenoemde richtprijzen, een mooie extra bijdrage voor het goede doel geeft!

Wanneer: 22 november; inloop 18.00 uur, start 18.30 uur

Opgeven: gemeentediner@gmail.com of 63 11 99. Heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan zoeken we samen een oplossing!

Women to women schrijfochtend

Graag wil ik u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op vrijdag 22 november vanaf 09.00 (start: 09.15 uur). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden bij Sandra van de Wetering (Kemphaan 10). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Het bidden gaat aan de hand van gebedspunten die door Open Doors worden aangereikt. Ook de schrijfadressen komen vanuit Open Doors. Er zijn vertalingskaarten beschikbaar, zodat u zelf geen Engels hoeft te spreken om toch een mooie boodschap te kunnen schrijven. Het is goed om met vrouwen bij elkaar te komen om onze vervolgde zusters wereldwijd te bemoedigen door gebed en kaarten. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen (Ambassadeur Open Doors)
gerlindederover@hotmail.com /  06-29 22 25 10

Chauffeur(s) gevraagd

Eén van onze gemeenteleden, die aan een rolstoel gebonden is, zou graag zondags de diensten van 10.45 uur willen bijwonen. Hoewel de afstand nog geen 100 meter van de kerk is, is hulp gewenst.

Wie willen ervoor zorgen dat we de wens van dit gemeentelid kunnen inwilligen? Aanmelden kan bij de scriba van wijk Zuid, P.C. Bakker (tel. 61 86 78 of scriba.zuid@hghg.nl)

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 en dan specifiek voor het project Capelle Schollevaar. In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor de bewoners van de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel is o.a. de wijkwinkel gestart. Er wordt nauw samengewerkt met de burgerlijke gemeente. Tal van mensen komen wekelijks met de vraag om geholpen te worden. De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug: echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Door de jaren heen zijn verschillende activiteiten gestart die aansluiten bij de hulpvragen en noden van wijkbewoners. Dat varieert van hulpverlening in relatie tot financiën en schulden tot het bieden van een luisterend oor. Daarbij is iedereen welkom. Naast de concrete hulpvragen wordt ook ingezet op voorlichting en preventie en op verbinding van wijkbewoners met elkaar. Tijdens en rondom de activiteiten zijn veel goede relaties ontstaan. Ook zijn verschillende mensen tot geloof gekomen of tonen daarin interesse. Het blijkt alleen moeilijk hen op een goede manier een plaats te geven in één van de bestaande kerken in de wijk. Daarom wordt een nieuwe geloofsgemeenschap gevormd. Een nieuwe kerkplek die bestaat uit wijkbewoners die sterk verbonden zijn met de diaconale activiteiten die plaatsvinden. Een plek in Schollevaar waar we het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud welkom is en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.  De diaconie wil dit project graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw bijdrage, maar vooral ook uw gebed?

Ontmoetingsavond donderdag 21 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 november in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. Tompot ons meenemen met een serie over ‘Goudse Glazen’. In het groene hart van Nederland ligt de langste kerk van Nederland, beroemd vanwege haar Goudse Glazen: een collectie van 2000 m2 gebrandschilderd glas van voor en na de beeldenstorm. Al tonen de meeste ramen voorstellingen van Advent tot en met Pinksteren, ook het Ontzet van Leiden, de Maagd van Dordrecht, de verovering van Damiate, het laatste Bevrijdingsglas uit 1947 schitteren u tegemoet. Dhr. Tompot (koster van de Sint Janskerk) doet al jaren kosterlijke ontdekkingen in de Sint Jan en op verzoek schrijft hij columns in de krant van Gouda, die gebundeld zijn. De mooiste ontdekking was een boekje van Erasmus dat ten grondslag ligt aan het beeldprogramma van de Goudse Glazen. Daartoe schreef hij een spannende roman, inmiddels in het Duits en Engels vertaald, het Geheim van Erasmus! In binnen- en buitenland geeft hij presentaties over de Glazen.

We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

19 december: Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari: Het werk van de Lepra zending

20 februari: Stichting SIMAV Molens

19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Rectificatie begroting

Voor 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel. Door een misverstand is in het kerkblad van vorige week niet de juiste versie gepubliceerd. De correcte samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 18 november a.s. Mocht u naar aanleiding van deze herziene publicatie alsnog inzage willen in de volledige begroting dan kan dat nog t/m uiterlijk 18 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Indien gewenst kunt u uw vragen ook per mail indienen.

 

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Begroting 2018

BATEN:

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.680

25.665

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

4.550

5.500

4.968

Opbrengsten levend geld

622.700

541.220

551.838

Door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

88.255

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

3.750

5.500

4.501

Totaal baten

722.800

637.900

675.226

LASTEN:

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen

333.350

10.425

62.632

Kosten overige eigendommen en inventarissen

45.500

91.175

43.294

Afschrijvingen

37.500

49.530

41.489

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

357.820

347.185

333.518

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

30.100

27.900

29.702

Verplichtingen/bijdragen andere organen

28.650

28.670

28.342

Salarissen en vergoedingen

30.475

17.905

5.214

Kosten beheer, administratie en archief

46.750

41.900

39.289

Rentelasten/bankkosten

4.500

4.500

4.385

Afdrachten door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

92.025

Totaal lasten

982.645

681.190

679.890

Incidentele baten en lasten

3.250

3.250

380.172

Resultaat Verslagjaar

-256.595

-40.040

375.508

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

14.000

3.961

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-96.595

-26.040

379.469

Resultaat ‘De Parel’

0

0

-23.682

Zending

Verantwoording derde kwartaal 2019

Per september ondersteunen we als gemeente Gerlinde, Riek en Peter die eind oktober naar Centraal-Azië zijn uitgezonden. Op 15 september hebben we kennis kunnen maken en meer kunnen horen over het werk dat zij daar gaan doen. De financiële ondersteuning vanuit onze gemeente kunnen we alleen maar doen dankzij uw giften in o.a. de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerken. In juli werd er via de busjes voor het zendingswerk € 2.859,- gegeven, in augustus € 2.492,- en in september € 3.698,-. Bij dezen willen we u hiervoor weer hartelijk danken; hiermee kunnen we dit belangrijke zendingswerk blijven ondersteunen!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 12 november is Bijbelstudie 4 aan de beurt. ‘Trainen om niet af te vallen’ is het thema. Het gaat over 1 Timotheüs 4: 1-16 (septembernummer Vrouw). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding over dit Bijbelgedeelte. Ria van Laatum en Ria Hooikaas passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 november willen we de behandeling van het evangelie van Johannes weer voortzetten, ditmaal hoofdstuk 14. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, van harte welkom.

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Donderdag 14 november komt de kring bijeen op Lange Griendsweer 85, bij de fam. Batenburg. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 71.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Ora et labora

De verkoopdag van Ora et Labora was weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 4.277,- en nog een gift van € 500,-.

Na de Heere God, bedanken we de sponsors en natuurlijk de vele bezoekers die allicht iets kochten, want er was weer veel diversiteit aan spullen. Ook het vele gebak, o.a van de taartwedstrijd, dat we aangeleverd kregen, had gretig aftrek. Kortom, een geslaagde dag.

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We kijken terug op een mooie dienst voor mensen met een beperking. De vreugde was merkbaar toen we samen zongen ‘Ik zal met vreugd’ in  het huis des Heeren gaan.’ (Psalm 116: 11). Ontroerend om ’t Lichtpunt te zien en te horen zingen, vol eerbied, tot eer van God. We luisterden samen naar de geschiedenis van Abram die geroepen werd om naar het land te gaan dat God hem wijzen zou (Gen. 12: 1-8). Op de stem van God ging Abram. Ook wij worden geroepen om met God te leven. Daarvoor is zo nodig dat we loslaten en ons laten leiden door de Heere zelf. Om dan te ontdekken dat Hij ons in de stad met fundamenten brengt waarvan God de bouwer en ontwerper is. (Hebr. 11: 10).

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die chronische klachten hebben en daar voortdurend pijn van ondervinden. Dat ze te midden van dat alles mogen ervaren dat God zelf hen niet loslaat maar Zijn kracht en genade geeft.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Br. G. Boer en br. P. de Keizer ontvingen op huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk bedankt!

Kerngroepen

Na de zondagavonddienst komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen op de gebruikelijke adressen. De 17+ wordt verwacht bij de fam. Schild, Groot Veldsweer 119. We wensen jullie een fijne avond toe!

Kring Geloofsopvoeding

Op donderdag 21 november komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar. We starten om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is ‘keuzes  maken’. Tal van keuzes maak je voor je kind. Dat gaat over kleine en grote dingen. Wat is nu bepalend als je keuzes maakt? Welke plaats heeft God daarin? Hoe betrek je Hem erbij? Van harte welkom.

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we woensdag 20 november om 20.00 uur weer samen in De Parel. Aan de orde is het tweede hoofdstuk uit het boekje ‘drama, spanning en vernieuwing’ van ds. J.W. Verboom. We lezen met elkaar Nehemia 2: 1-10. De koning vraagt aan Nehemia waarom hij verdrietig is. Nehemia vertelt dat de stad Jeruzalem verwoest ligt en vraagt of hij naar Jeruzalem toe mag om de stad op te bouwen. De koning geeft toestemming. Nehemia merkt er Gods hand in. Tegelijkertijd wordt de tegenstand direct voelbaar.

Gelezen

‘Wij moeten met heilige onverschilligheid de wereld met al onze bezigheden daarin bekijken. Wij moeten die niet langer bekijken als ons land of ons thuis, maar als onze herberg en wij moeten er dienovereenkomstig los van zijn, erboven staan en er gewillig van scheiden.’

Mattew Henry (1662-1714)

…tot zondag

Deze zondag gaan er twee gastvoorgangers voor. Ds. W. Meijer uit Tholen is wat dat betreft geen onbekende. In de avonddienst gaat proponent P. van der Schee uit Hoevelaken voor. Hij is getrouwd met de zus van mijn vrouw. In het dagelijks leven werkt hij in het basisonderwijs en studeert daarnaast theologie. Vlak na de zomer behaalde hij zijn preekbevoegdheid. Het is fijn dat hij komende zondagavond in de Nieuwe Kerk mag voorgaan. Laten we als gemeente voor hem en ook voor ds. Meijer voor bidden opdat ze de gemeente rijk mogen bedienen uit de schat van het Evangelie.

Met hartelijke groet, ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, zowel thuis als in een ziekenhuis of verpleeg-/verzorgingshuis, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

We bevelen de zieken in uw voorbede en meeleven aan.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 50,- ontvangen voor de diaconie/zending.

Ouderling Gert-Jan Klop ontving een gift van € 23,- met als bestemming ‘algemene doeleinden’.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 21 november om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 17 november over koningin Esther. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 538 ‘Laat zo je licht maar schijnen’.

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 17 november is het mogelijk om elkaar weer te ontmoeten in De Parel. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is de Wagon open. Komt u, kom jij ook?

Citaat

‘Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

  • Wilt u bidden voor het beroepingswerk, dat we een herder en leraar uit Zijn hand mogen ontvangen.
  • Wilt u bidden voor alle jonge mensen die geen toekomst zien in Irak? Ze zijn lamgeslagen door alle corruptie en het aanhoudende geweld. Bid dat zij enthousiast worden om hun talenten in hun eigen land maximaal in te zetten. (Gebedskalender Open Doors)
  • Heel lang was in Albanië godsdienst verboden. De protestantse kerk is hier nog jong en klein. Deze maand viert het land zowel Onafhankelijkheidsdag als Bevrijdingsdag. Bid dat veel mensen het bevrijdende Evangelie mogen horen én aannemen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zorgen zijn soms groot. In allerlei opzichten. Zal de nieuwe medicatie aanslaan? Zal het afbouwen van medicijngebruik goed verlopen? Zullen de gesprekken helpen? De worsteling kan bij tijden hoog oplopen. Hoe moet het verder? Ziet de Heere het wel? Wat kan een mens eronder lijden als hij eerst een gezond persoon was en dan langzaam ziet hoe alles minder wordt. De kracht van het geloof kan ons dan alleen staande houden. In de wereld circuleren dan al gauw discussies over de zin en het nut van het leven, maar wanneer we zien op God als onze Schepper mogen we ons geborgen weten in Zijn hand. Voor al onze zieken met zorg deze woorden: ‘Ik werd benauwd van alle zijden, en riep den HEER’ ootmoedig aan. De HEER’ verhoorde mij in ‘t lijden, en deed mij in de ruimte gaan.’ (Psalm 118: 3)

Giften

Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van €10,- voor mevrouw Witte.

Bijbelstudiekring

Donderdag 21 november hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het negende hoofdstuk van het boek: De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies door ds. J. Belder. In hoofdstuk 9 staat 1 Johannes 5: 1-13 centraal. Het thema is: ‘De boom en zijn vruchten’. Allen van harte welkom! Een goede voorbereiding toegewenst. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Gelezen/gehoord

‘Maatschappelijke emancipatie brengt geestelijke uitholling met zich mee als we meer gericht zijn op de horizontale relaties dan de verticale relatie met God.’

Tenslotte

We wensen u en jullie, namens de kerkenraad, een gezegende zondag toe.                       

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 16 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 17 november

Na de dienst koffiedrinken WG2 Noord – De Parel

Maandag 18 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 20 november

09.15 uur Vrouwenmorgen – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG1 Oost – De Parel

Donderdag 21 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur kring geloofsopvoeding WG1 – Nieuwe kerk

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

Vrijdag 22 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.00 uur Gemeentediner – De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 – De Parel

____________________________________________________ 

Algemene berichten

Vrouwenreis naar Albanië

Wil jij ook graag met anderen je geloof delen? Lijkt het je leuk om samen met andere vrouwen kennis te maken met het zendingswerk van de GZB? Ga dan volgend jaar mee met de vrouwenreis naar Albanië! Samen geniet je van de prachtige natuur en het heerlijke eten. Je bezoekt met pastoraal werker Vita de vrouwengevangenis, maakt kennis met een nog jonge gemeente en gaat op een stap met een zendingswerker.

Wanneer? 15-23 mei 2020

Interesse? Kijk voor meer info over deze en andere reizen op gzbexperience.nl.

Moederkring OP WEG MET DE ANDER

Datum: dinsdag 26 november 2019

Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.

Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring. Deze morgen spreken we met elkaar over: “Keuzes maken in je gezin en hoe reageert de omgeving hier op?” Niet altijd kun je in je gezin met een kind met een beperking de keuze maken die je eigenlijk zou willen, of die men eigenlijk van je verwacht. Hoe ga je daar mee om en (hoe)  moet je dat uitleggen? Een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen en we in een gesprek met andere moeders elkaar zeker zullen herkennen. 

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:

Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

____________________________________________________

Varia

Christelijk kindertheater Hardinxveld

Zaterdag 2 november jl. mocht het CKT de eerste voorstelling geven, genaamd: ‘De Dichterbij.’ Er is vijf weken geoefend door 20 kinderen om het toneelstuk te leren en dat is gelukt. De kinderen mochten het toneelstuk voor 180 mensen (!) opvoeren en dat ging ontzettend goed. Dit ook mede dankzij de hele werkgroep die er van tevoren veel tijd in had zitten (decor, kleding, promotie etc.). Leuk om te zien hoe de kinderen hebben genoten van het opvoeren van het toneelstuk en ook fijn dat er zoveel positieve reacties waren vanuit het publiek. De voorstelling heeft een mooi bedrag opgeleverd, waarvan we een deel zullen besteden aan het volgende toneelstuk en het andere deel is afgelopen zaterdag in de collecte-emmers op de Open Doorsdag gedaan. Zoals gezegd, er komt een vervolg van CKT, daar komen t.z.t. berichten van. Houd de kerkbode en Facebook pagina van de kerk dus in de gaten om je op te geven (kids tussen 6 en 11 jaar) of om kaartjes te reserveren voor de opvoering van dit volgende toneelstuk.

Hartelijk bedankt voor jullie deelname en jouw/uw interesse en aanwezigheid.

Hartelijke groet namens de werkgroep,

Gerlinde Hendriksen

O ja… Ben je 14 jaar of ouder en vind je het leuk om te helpen met dit project (kleding, decor, inoefenen toneelstuk) dan mag je een mailtje sturen naar ckthardinxveld@outlook.com.

Adventsconcert “PRAISE HIM” In de Maranathakerk te Zwijndrecht

Donderdag 28 november geeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ o.l.v. dirigent Jan Quintus Zwart een Adventsconcert in de Maranathakerk te Zwijndrecht, Koninginneweg 1A. Praise Him zal tijdens dit concert het Kerst Oratorium ‘Licht en Vrede’ uitvoeren. Een muziekstuk dat past dat inspireert in de Adventsperiode ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Ronald IJmker (orgel), Kees de Bruin (piano), Diana Abspoel (hobo) en Severin van Dijk (dwarsfluit). Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Kaarten € 8,- (verkrijgbaar via www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of via 06-25 51 23 77 en bij de ingang van de kerk). Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

Colofon

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 17 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven – koffiedrinken na de dienst

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. L. M. Jongejan, Ede

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Meijer, Tholen

18.00 uur prop. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Avonddienst: 1. Eredienst – onderhoud gebouwen

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Joyce Versluis, Willemijn de Rover Groep B: Ellen Leenman, Rinze IJzerman

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Julia Veldman

Nieuwe Kerk: Linette Pijl, Gerlinde Poortvliet, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 119: 30

avonddienst: Psalm 119: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Corina Rijnberg, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87