76-32

Zegenrijke zelfkennnis

“Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.”

(Lucas 5: 8)

____________________________________­­­________________

Simon maakt opnieuw kennis met Jezus’ macht. Na de genezing van zijn schoonmoeder (Lukas 4: 38-39) bezorgt Jezus hem op klaarlichte dag een buitengewone vangst. Geen visser die het destijds in zijn hoofd haalde om dán zijn netten uit te werpen. Maar Jezus heeft het roer van Simons schip in handen en deelt de opdrachten uit. Dan moet het maar, “omdat U het zegt…” De netten scheuren echter. Het bootje van Simon en dat van zijn haastig erbij gehaalde collega’s is tot zinkens toe gevuld…

Jezus toont Zijn goddelijke macht en Simon kan niet anders dan door de knieën gaan en voor Jezus neervallen: ‘Heere, ga weg van mij want ik ben een zondig mens.’ Vreemd, dat zeg je toch niet tegen Jezus: ‘ga weg…?’ Of kunt u het wel begrijpen, omdat u net zoals Simon beseft Wie bij u aan boord stapte? Jezus. Simon spreekt Hem nu aan als ‘Heere.’
Het is de kern van de geloofsbelijdenis geworden. Later schrijft Paulus: “als u met uw mond de Heere Jezus belijdt… zult u zalig worden.” Jezus laat door dit wonder Zijn Goddelijke macht aan Simon zien. Soms kan dat je gebeuren. Niet gebeden, niet verwacht, maar toch gekregen en ontvangen: genezing van uw ziekte, toch die baan, je kleinkind kwam tot geloof…

Het besef kan ons overvallen dat een machtige hand ons onverdiend zegent. Net als Simon besef je Wie Hij is, Die aan boord stapte van je levenscheepje en het roer in handen nam en je naar de diepten liet afsteken… Door Hem gaat u beseffen wie u bent. Het verschil is tastbaar. Meer dan u of Simon verdragen kan. God zo heilig, groot en goed. En ik…? “Heere, ga weg van mij, ik ben een zondig mens.”

Wat deed Simon dan verkeerd? Misschien vraagt u dit ook voor u zelf af. Laten we eerst kijken naar Simon. Verwachtte hij misschien te weinig van de Heere Jezus. Vast wel, de Heere Jezus kunnen we moeilijk overschatten. Maar het echte probleem zit dieper.
Simon ervaart de vervreemding. De afstand, de scheiding die er is tussen hem en God. Het is niet meer zoals het was (en zoals het moet zijn). Door de zonde is er veel stuk gegaan. Ook de relatie met God. Adam en Eva kropen weg voor God, nadat ze geluisterd hadden naar de duivel. Daarom zijn God en mens vervreemd van elkaar. Geen vertrouwen, maar angst.

Nu is Jezus aan boord van Simons scheepje gekomen. Hij wil(de) dat ook bij u doen, om het roer in handen te nemen en u door Zijn aanwezigheid te laten ervaren wie u bent: een zondig mens, die niet opgewassen is tegen de nabijheid van God. Een hele ontdekking! Onze wereld draait om. Nu is het niet “blijf bij mij of geef mij, want ik ben een goed mens…”, maar “ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Wat een genade om dát te ontdekken en zo de waarde van de Heere Jezus te zien.

Voor zondaren ging Jezus de weg van het kruis. Als komende zondag de lijdenstijd begint, komt dat vast terug. De menigte schreeuwde ‘weg met Hem’ en ‘kruisig Hem…’ Zo werd Hij door mensen èn door God verworpen. Aan het kruis zien wij de climax van de vervreemding. De Vader keert Zich tegen de Zoon, omdat Hij ons in Hem ziet: zondige mensenkinderen…

Die Jezus is aan boord gekomen bij Simon. Hij wil(de) dat ook bij u doen, zodat wij als Simon gaan zien en beseffen Wie Jezus is en wie we zelf zijn. Dan valt er in Gods nabijheid te leven en worden we zelfs als vissers in dienst genomen om mensen, medezondaren te vangen. Gered om te redden.

Veelzeggend is het, dat Simon hier al Petrus genoemd wordt. De man van de rotsvaste belijdenis. Blijkbaar kan Simon juist nu door Jezus gebruikt worden en dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Op deze Petra zal Christus Zijn gemeente bouwen.
De Heere kan ons alleen gebruiken als we onszelf hebben leren kennen. Gods kracht wordt immers in zwakte volbracht. Daarom: Petrus die zichzelf als Simon kent, of Paulus met een doorn in zijn vlees, of… Voorbeelden genoeg. Persoon voor persoon geknakte mensen. Van je zelf kan je het moeilijk verwachten. Al zwoeg je de hele nacht, je vangt niets. Maar heerlijk, zegenrijk, genadig, als de Heere Jezus het mag doen door ons. Laat het maar aan Hem over, dan komt het wel goed met de vangst: ‘u zult mensen vangen!’

J.C. van Beugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen
De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?
Hoe werkt het?
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 20 maart 2021 van 10.00 tot 14.00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.
Actie van HVC
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

In Hardinxveld kan de potgrond opgehaald worden bij Kooz Kozijn B.V., Wiedhaak 1, 20 maart 2021 van 10.00 tot 14.00 uur.Van harte aanbevolen!

Oliebollenactie 2020
Er was het afgelopen jaar veel anders dan normaal, maar de oliebollen en appelbeignets die op 31 december zijn rondgebracht waren vertrouwd lekker! Deze keer werden de traditionele Oudjaarsdag-lekkernijen niet in een kraam verkocht, maar netjes op afstand aan huis bezorgd. De opbrengst is inmiddels bekend en bedraagt € 2125,-. We willen iedereen die aan de Oliebollenactie heeft bijgedragen, zowel alle vrijwilligers als de eters, hartelijk bedanken namens de actiegroep van World Servants (Arjen, Marit en Bart Lakerveld en Mirthe Geldof, samen met enkele anderen uit Ameide). Deze actiegroep hoopt dit jaar naar Zambia te gaan om daar klaslokalen te bouwen. Wanneer er een klaslokaal gebouwd is, is de overheid verplicht om daar getrainde leraren te plaatsen. Heeft u de Oliebollenactie gemist? U kunt de actiegroep alsnog steunen door middel van een gift via www.worldservants.nl/ameide.
Via deze weg willen we ook onze excuses aanbieden wanneer uw bestelling niet naar verwachting werd geleverd. Op de dag zelf werd duidelijk dat sommige bestellingen geen doorgang hadden gevonden vanwege een onduidelijkheid in het bestelformulier waardoor niet op ‘submit’ (insturen) was geklikt. Nogmaals excuses hiervoor.
de Oliebollencommissie

Gemeente in coronatijd
Nu de overheid de lockdown opnieuw heeft verlengd, zullen tenminste tot en met 2 maart 2021 de bestaande maatregelen van kracht blijven. Ook voor de gemaakte afspraken binnen de gemeente betekent dit, dat er geen ruimte kan worden gevonden om hierin aanpassingen te doen. De situatie rondom het coronavirus blijft onverminderd zorgelijk en onzeker.
Zoals ook in de hele maatschappij te merken is, lijken de gevolgen van de maatregelen ook steeds meer een grote maatschappelijke en sociale impact te hebben. Onzekerheid, moedeloosheid, onbegrip en zelfs verzet steken de kop op. Het duurt nu al zo lang en er lijkt nauwelijks perspectief te zijn. Een kleine aanpassing van de maatregelen voor de één, levert zomaar tientallen vragen op voor de ander. Je kunt er door in verwarring raken.
Dit gaat ook de kerkelijke gemeente niet voorbij. Overal merk je de worsteling over wat er wel niet kan. Het opvolgen van maatregelen en richtlijnen leidt tot verschillende afwegingen en inzichten. Eenduidige oplossingen voor alle situaties zijn er niet. Het lijkt wellicht tegenstrijdig om bijvoorbeeld dringend te adviseren kerkdiensten digitaal te volgen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden om diensten fysiek bij te wonen. Toch tekent dit juist de verlegenheid waarmee we, met een beroep op ieders verantwoordelijkheid, ruimte willen geven aan de mogelijkheden die de wijkkerkenraden zien. Laat het ons echter niet verwarren alsof ons iets vreemds overkomt. Ondanks alle omstandigheden gaat de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten door. Laten we dan onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. In dankbaarheid.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed
Zoals gebruikelijk aan de vooravond van het Heilig Avondmaal is er zaterdag 13 februari uur van gebed. Evenals vorige keer kunnen we niet samenkomen. Graag nodigen we een ieder uit om thuis in gebed te gaan tussen 19:00 en 20:00 uur om ook zo in gebed met en voor elkaar verbonden te zijn. Volgens het GZB rooster lezen we Lukas 11:33-36. Ter overdenking kunt u de korte meditatie lezen in ‘Een handvol koren’. U kunt uzelf of elkaar wanneer u samen bent de vraag stellen: ‘Wat u raakt in dit gedeelte?’ ‘Wat wil de Heere ons hier zeggen?’ Vragen, juist ook in verband met de viering van het Heilig Avondmaal.
Gods zegen toegewenst.

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 14 februari 2021
De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is bestemd voor Project 1027: zomerplezier voor kinderen in Libanon en Syrië. In Libanon en Syrië kampen veel families met financiële problemen vanwege de onstabiele politieke situatie en hoge werkloosheid. In de zomervakantie is het daarom voor veel ouders niet mogelijk hun kinderen mee te laten doen aan leuke activiteiten of om uitjes te betalen. Om hier iets aan te doen organiseert de Armeense Kerk op zes verschillende plaatsen in Libanon én Syrië gedurende een aantal weken in de zomer vakantiebijbelclubs voor alle kinderen uit de omgeving rond de kerk. Vaak wordt een schoolgebouw in de nabije omgeving voor dit doel gebruikt. Het programma dat aangeboden wordt is gericht op de fysische, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Meer dan 1.000 kinderen doen mee aan de vakantiebijbelclubs. Naast sport, spel en ééns in de week een leuk uitje, horen de kinderen ook Bijbelverhalen en leren ze nieuwe liedjes aan. Het verhaal van Harout en Maria, broer en zus. Zij zijn gevlucht uit Syrië en wonen nu in Libanon. Ze brengen het grootste deel van hun tijd op straat door, bezig om te overleven. Door een vriendje werden ze uitgenodigd om mee te doen aan de zomeractiviteiten van de kerk. Ze zijn drie weken geweest. Ze hebben nieuwe vrienden gemaakt, plekken bezocht die ze niet eerder hebben gezien en hebben zich voorgenomen helden te zijn in hun omgeving, net als de helden uit de Bijbel. Graag willen wij als diaconie dit project ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds
De opbrengst voor het verjaringsfonds van het 4e kwartaal van 2020 is totaal € 1147,50. Dit is bestemd voor Project 2017 ‘Nueva Esperanza’ in Lima. We danken u allen voor uw bijdrage!

Zending

Actie Kerkbalans 2021
Het College van Kerkrentmeesters maakt met grote dankbaarheid bekend dat er dit jaar een bedrag van bijna € 375.000,- is toegezegd voor de vrijwillige bijdrage. Wij danken u als gemeente voor de toezeggingen, zodat ook in dit nieuwe jaar de middelen kunnen worden aangewend om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.
In de begroting voor 2021 is een bedrag van € 350.000,- opgenomen, gebaseerd op de toezeggingen die in 2020 waren gedaan. Wij zijn dankbaar dat er meer is toegezegd dan was begroot en dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan de oproep om (daar waar mogelijk) een hogere toezegging te doen, zodat inkomsten en uitgaven meer in balans komen. Het College dankt alle medewerkers die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Tevens danken we de coördinatoren van de drie wijken voor al het werk dat zij hebben verzet.
In dit alles weten wij ons afhankelijk van de Heere God en wij zijn bovenal Hem dankbaar dat Hij ons dit schenkt.

Vervangen plafonds Oude Kerk
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in ons kerkgebouw een aantal plafonds aangebracht. Onder andere de 6 plafonds bij de twee trapopgangen links en rechts van de hoofdentree aan de Peulenstraat bestonden tot voor kort uit zachtboard. Met betrekking tot de brandveiligheid zijn deze plafonds inmiddels verwijderd en vervangen door gipsplatenplafonds. Gipsplaten hebben een hogere brandwerendheid. Tevens is de elektrische installatie die zich boven deze plafonds bevindt gemoderniseerd. De plafonds worden de komende weken nog wit gesausd. We zijn dan weer “toekomst-proof”. Prachtig dat alle werkzaamheden uitgevoerd zijn door vrijwilligers van onze gemeente!

Jubileum: 200 jaar!
Ook in het voorportaal van de hoofdentree aan de Peulenstraat bevond zich een plafond van zachtboard. Dit materiaal is inmiddels verwijderd. Het was de bedoeling dat ook hier een strak gipsplatenplafond zou worden aangebracht. Nadat het zachtboard was verwijderd kwamen er vier mooie originele zware houten balken tevoorschijn, met daarop een houten vloer van brede houten vloerdelen. Vorige week hebben we besloten de oude houten balken in ere te herstellen, kaal te maken en opnieuw te schilderen in een monumentale kleur. De plaatselijke Stichting Dorpsbehoud is om advies gevraagd met betrekking tot een verantwoorde kleurstelling voor vloer en balken. Omdat de vloerdelen behoorlijk beschadigd zijn en voor een deel vermolmd, gaan we deze vervangen door een nieuwe houten zoldering in oude stijl. Als klap-op-de-vuurpijl proberen we ook de stuclagen die door de jaren heen zijn aangebracht op de muren van het voorportaal, af te bikken. Het streven is om wanden en plafond richting originele bouwstijl terug te brengen. De toren is per slot van rekening niet voor niets een dit jaar exact 200 jaar oud Rijksmonument!

Zending

Verantwoording zendingscommissie tweede halfjaar 2020
2020 ligt alweer een poosje achter ons en daarom willen we u weer informeren over de besteding van de giften die de zendingscommissie heeft ontvangen voor de wereldwijde kerk. In de afgelopen maanden ontvingen we de volgende bedragen:
Juli €3.108,90
Augustus €2.876,99
September €3.386,75
Oktober €2.729,06
November €4.504,30
December €6.198,52
Van deze giften worden onder andere de drie werkers die werken onder daklozen in Centraal-Azië ondersteund. De voorbereidingen voor het hospice gaan stap voor stap verder, maar ondertussen gaat het contact met en oprechte aandacht voor de daklozen onverminderd door. Op deze manier proberen ze iets van Jezus’ liefde aan deze mensen te laten zien.
Naast dit doel, wordt bijvoorbeeld ook Amy de Jong ondersteund, die dit voorjaar vanuit onze gemeente naar Uganda uitgezonden hoopt te worden.
Daarnaast is er een aantal keer voor de zending gecollecteerd. Op 16 augustus werd de medische zending ondersteund met € 1646,- aan giften voor het hospice in Centraal-Azië.
18 oktober was de Morgenlandzending-collecte, de jaarlijkse collecte voor het nabije oosten. Doel dit jaar was Aleppo in Syrië waar de GZB de Armeense kerk ondersteunt. De opbrengst hiervan was € 4326.
Op 13 december was de collecte voor Het Pand in Groningen, via de IZB. Hiervoor werd € 3756 gegeven.
Verder ontvingen we een gift van € 2000,- van Ora et Labora voor het werk van Gerlinde, Riek en Peter.
Als we dit zo op een rijtje zetten zien we allemaal bedragen om stil van te worden. We danken God voor uw vrijgevigheid. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dit is onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Zendingscollecte 7 maart
De zendingscollecte van 7 maart voor het stichten van nieuwe gemeenten in Nepal.
Het leven in de Himalaya is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg. Een groot deel van de bevolking bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. Er is geen stabiele regering en het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen. Het hindoeïsme en boeddhisme is in de gemeenschap en in de cultuur van de bewoners van de bergdorpen normaal en miljoenen mensen zijn onbekend met het Evangelie. Christenen vormen maar een kleine minderheid (3%). Daarom wil de organisatie ‘Himalayan Outreach Mission’ (HOM) de mensen bereiken met het bevrijdende evangelie.
HOM is momenteel actief in 8 districten in de Himalaya’s. Er zijn ongeveer 40 gemeenten en 30 lokale medewerkers (pastors / evangelisten). Een deel van deze gemeenten heeft een eigen kerkgebouw(tje), sommigen hebben huis-bijeenkomsten. Elke gemeente evangeliseert in omliggende dorpen. Zo gaat het werk door van dorp naar dorp. Bij kerkplanting en -toerusting komt het nodige kijken: bijbeltrainingen, Bijbels en zangbundels, diaconaal werk, kerkhuur, aanschaf van land en de bouw van kerkjes, inrichting, zondagsschoolmateriaal, etc.. De kleine nog jonge gemeenten hebben zelf meestal beperkte financiële mogelijkheden. Extra steun is meer dan welkom. De GZB draagt hier graag aan bij.
Met uw bijdrage investeert u in de groei van de kerk in Nepal.

Met vriendelijke groet,
Thamar de Jong
Namens het TFT van Amy in Uganda

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Heilig Avondmaal
In de afgelopen week hebben we ons mogen voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. We werden opgeroepen ons te verootmoedigen en ons te onderzoeken. Geen onderzoek waarin we op zoek gaan naar een volmaakt geloof of volmaakte zondekennis. Maar een onderzoek of we geloven dat de Heere ook voor ons Zijn Zoon heeft willen zenden. Tegelijk mag er ook vol verwachting uitgezien worden naar de Meester Die ons roept. Hij die zondaren rechtvaardigt om niet, omdat Zijn Zoon voor de zonden heeft betaald op Golgotha.
Komende zondag zullen er weer drie diensten worden gehouden. Voor deze diensten worden de avondmaalsgangers uitgenodigd. Voor gezinnen met kinderen geldt dat als beide ouders deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uiteraard uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. U bent ook van harte welkom wanneer u aarzelt om aan te gaan. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. Hiervoor wordt groep B uitgenodigd. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Voor deze diensten zijn respectievelijk groep C en A uitgenodigd. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep A niet haalbaar zijn om de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep B of C. Graag geven we onderstaande nog ter bemoediging mee voor komende zondag: ‘Want wanneer wij merken dat ons geloof onvolmaakt is en we merken dat ons geweten onzuiver is en ons beschuldigt van vele zonden, moet ons dat niet verhinderen onszelf te presenteren aan de heilige tafel van de Heere. De voorwaarde daarbij is dat wij, die zwakheid in ons hart ervaren, zonder huichelarij en ongeveinsd onze hoop vestigen op de verlossing door Jezus Christus en begeren te leven volgens het richtsnoer van het evangelie.’ (Één met Christus, Johannes Calvijn, uitgeverij Brevier). Allen een goede en gezegende zondag toegewenst!

de Kerkenraad

Ter overweging
Zie Deze, Die met zondaars aangezeten
hen zelfs nog met een vriend’lijk oog aanschouwt,
Die met hen omgaat en met hen wil eten,
Die met hen spreekt en hen Zijn Woord ontvouwt!
De farizeeërs kunnen ’t niet verstaan,
ja meer, ze ergeren zichzelf eraan!

Zie Deze, Die de tafel toe wil schikken
en arme zondaars nodigt tot Zijn dis,
Die door het sacrament hen wil verkwikken
en zegt: “Doe dit tot Mijn gedachtenis!”
Hij ziet de Zijnen in hun nood en leed
En roept hen vriend’lijk toe: “Staat op en eet!”

Als hulp’loos Kind werd Hij op aard’ geboren.
Hij kwam als het beloofde Zaad der vrouw,
opdat Hij vele zondaars, diep verloren,
opnieuw in Gods gemeenschap brengen zou.
Hij heeft voor hen in Gods gericht gestaan
en als hun Borg Gods wet volmaakt voldaan.

Hij zoekt hen op, hoe ver ook afgeweken,
door Woord en Geest vernieuwt Hij hun gemoed.
Hij doet hen met hun zondig leven breken
en schenkt hun de verzoening in Zijn bloed.
Hij richt de tafel toe in de woestijn,
opdat de weg hun niet teveel zou zijn.

Zie, Deze is met zondaars aangezeten,
Hij viert met hen Zijn Heilig Avondmaal.
Hij doet hen van de spijs gelovig eten
en sterkt hen door Zijn liefdevol onthaal.
Hoe zullen ze het wonder ooit verstaan,
dat Koning Jezus met hèn om wil gaan?
Christien de Priester

Tenslotte
Dankbaar kijk ik terug op de uitzending van de Bijbelkring. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten was de betrokkenheid groot. Het begon met de antwoorden die mij van tevoren toegestuurd werden waarin verschillende gemeenteleden ook een persoonlijke noot meegaven. Mooi om te merken dat onderling het contact gezocht werd. Wat een zegen, om onder deze omstandigheden, zo samen met het Woord bezig te zijn.
Het was goed om via Teams zondagavond twintigers te ontmoeten. Bijzonder dat we op deze manier konden doorspreken over de preek en konden uitwisselen wat ons op dit ogenblik bezighoudt.
Terwijl ik de wijkberichten klaarmaak zie ik buiten een witte wereld. Het doet me denken aan de woorden van Psalm 51. “Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij de vreugde en de blijdschap horen” (Psalm 51: 9,10). Dat is een gebed dat zeker zo toepasselijk is op weg naar de avondmaalszondag! We lezen in de diensten verder uit Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. U en jou een gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 7 maart in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor dr. H. de Leede uit Amersfoort.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 22 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag 14 februari plaatsvinden, uitsluitend met de voorganger en de broeders van de dienstdoende kerkenraad, terwijl de gemeente in de gelegenheid is om deze dienst thuis online mee te vieren. We willen de Avondmaalsviering niet overslaan en naar Zijn opdracht, ook al is dit thuis, Zijn dood gedenken. Afgelopen zondag ontdekten we, dat de viering thuis heel oude papieren heeft. Bij de instelling van het Pascha, de voorloper van het Heilig Avondmaal, moest iedere Israëliet in zijn eigen huis het Pascha vieren en als er meer was, dan zij op konden, dan moesten ze de buurman uitnodigen, om dit samen met hem te vieren. Zo hebben wij ook de mogelijkheid om een alleenstaand gemeentelid tijdens deze viering thuis uit te nodigen. Één persoon, niet meer is het advies van onze overheid, daar willen we ons aan houden, om iets van de gemeenschap te ervaren die we ook online, samen met de gemeente mogen hebben. Natuurlijk zien we uit naar de tijd, dat we het Heilig Avondmaal weer samen met de gemeente in een volle kerk kunnen vieren, maar momenteel achten we het beter om voorzichtigheid te betrachten. Daarom nodigen we u van harte uit, om geheel vrijblijvend, dit thuis mee te vieren. We wensen u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Pareldiensten
Zondagavond 21 februari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. De voorganger is ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond. Op deze tweede lijdenszondag is het thema ‘Hoe verspil jíj je leven?’. Vanuit Johannes 12 staan we stil bij de zalving van de Heere Jezus door Maria en de reacties die dit vanuit alle kanten oproept.
De band Expect verzorgt een deel van de muzikale invulling aangevuld met andere muzikanten.
Wil je een gesprek of een gebed dan kun je dit vragen via ministry@hghg.nl zodat er iemand van het ministry-team contact met je opneemt. Dat mag altijd en is dus niet alleen voor tijdens de diens beperkt!
De eerstvolgende Pareldienst is op 7 maart met ds. Lennart Hoftijzer uit Rijswijk (NB).
Commissie Pareldiensten

Citaat
‘De christen belijdt dat hij zijn tijden uit de hand van God ontvangt. Daarom zegt hij niet dat hij altijd in verzoeking verkeert en steeds beproefd wordt, maar hij bidt in de tijd van bewaring dat God de tijd van verzoeking niet over hem wil doen komen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor alle kerken in Nederland; dat de opbrengsten van collecten en vrijwillige bijdragen voldoende ruimte bieden om het Woord te verkondigen, het evangelie te verbreiden en samen gemeente te zijn.
Vanwege de coronacrisis zijn sinds maart 2020 alle onderwijsinstellingen in Bangladesh gesloten. Hierdoor lopen kinderen een grote onderwijsachterstand op. Bid dat – nu 2021 alweer een paar weken oud is – de scholen snel weer open gaan. (Gebedskalender Open Doors)
We bidden voor de christenen in Israël. Bid dat politieke of godsdienstige opvattingen echte ontmoetingen met anderen niet in de weg staan. Bid dat er oprechte interesse zal zijn in de persoon ongeacht achtergrond, en dat er openingen mogen ontstaan voor het Evangelie van Jezus, de Messias. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou op deze eerste lijdenszondag gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover wij weten verblijven er geen mensen uit onze wijkgemeente in het ziekenhuis. Door de coronacrisis zijn er wel gemeenteleden die uitzien naar een behandeling voor hun ziekte, maar die uitgesteld wordt. Zo wordt hun geduld op de proef gesteld, wat niet altijd meevalt. Soms duurt deze beproeving langer dan voorzien. Dan wil God ons geduld en gehoorzaamheid leren. Calvijn schrijft in een van zijn brieven: ‘Ik meen dat God het lijden gebruikt om hen te leren gehoorzamen. Want als alle dingen gebeurden zoals zij wel wilden, zouden ze niet beseffen wat het betekent God te volgen. Zo hebben wij gelegenheid beter te leren wat het Evangelie waard is, als er verder in deze wereld nergens meer rust en kalmte voor ons zijn te vinden. In voorspoed merken wij niet zo sterk wat die hulp en kracht vermogen om ons te ondersteunen als wanneer wij het moeilijk hebben. Dat komt ons misschien vreemd voor, maar God, die helderder ziet dan wij, weet het best wat nuttig is voor ons.’

Bijbelstudiekring
Donderdag 18 februari staat er weer een Bijbelstudiekring gepland om 19.30 uur. In verband met de huidige maatregelen zal er geen fysieke bijeenkomst zijn en houden we deze kring live via ons HGHG Youtube kanaal 1. We bereiden hoofdstuk 7 voor: Gods genadegave (n.a.v. Rom. 6: 1-23) Heeft u naar aanleiding van dit hoofdstuk vragen voor de vragenbespreking, dan kunt u deze sturen naar fam.geluk@solcon.nl of predikant.zuid@hghg.nl of schriftelijk door de brievenbus van de pastorie. Tijdens de vragenbespreking kunt u ook live vragen stellen via de live-chat van Youtube. Vreugde toegewenst in de voorbereiding.

Catechese
Naast de oudste groepen zullen ook de jongste groepen overgaan op catechese via Teams. We beseffen dat dit niet optimaal is, maar om het contact met onze jongeren te behouden en om een stukje onderwijs vorm te geven, is dit momenteel de beste weg. In de catechesemail zullen we u als ouders daar verder over informeren. Graag nodigen we de jongeren uit. Weet je welkom!

Voorzang
Zondag 14 februari breekt de lijdenstijd aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we als voorzang liederen putten uit de bundel Weerklank. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk en De Parel te vinden.

Gelezen/gehoord
‘Wij horen het Evangelie opdat wij ons hart zullen richten op een ander leven en op een ander bestaan, dat nog geen realiteit is, maar zeker komen zal.’

Tenslotte
Afgelopen zondagmorgen hebben we allemaal de sneeuw gezien, die in de nacht vers op ‘t aardrijk nederviel. Aan het witte sneeuwdek moeten de ogen dan wennen, in eerste instantie doen ze een beetje zeer. Bij u kwam misschien ook wel in Psalm 51 in gedachten. Er is iets dat witter is dan sneeuw. Het bloed van Jezus Christus dat wast en reinigt van alle zonden. In de tekenen die aanstaande zondag naast de Woordverkondiging weer gezien mogen worden, worden we versterkt, zodat de ware rust herboren wordt. Namens de kerkenraad een gezegende Avondmaalszondag toegewenst,

 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 15 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 februari 2021 – Eerste lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen – viering Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. Scheuders, Wierden – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B) – viering Heilig Avondmaal
15.30 uur ds. W.J. Westland (groep C) – voortzetting viering Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep A) – voortzetting viering Heilig Avondmaal

DE PAREL
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – dankzegging heilig Avondmaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen
2. Eigen gemeente – Quotum
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Ouotum

Kinderoppas
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gerlinde Poortvliet, Juliëtte Poortvliet

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 4

Kinderoppas
Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker, Renske Egas (reserve)

Collecten
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Het aanstaande kerkblad van 19 februari is een dubbelnummer in verband met de voorjaarsvakantie. Het eerstvolgende nummer verschijnt op 5 maart.