77-09

 Een roos van Saron

“Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”     

(Hooglied 2:1)

____________________________________­­­________________

Het is altijd een prachtig gezicht als na een kale winter in het voorjaar de bloemen zich weer laten zien. Die gele bloemenzee langs de kant van de snelweg. Of die rotonde waarop de narcissen vrolijk hun kopje omhoog steken.

De bruid van het Hooglied zingt over een prachtige bloem. Een roos van Saron, zo staat het in onze vertaling. Of er in de grondtaal echt een roos bedoeld wordt, is maar de vraag. We moeten zeker niet denken aan rozen die een kale muur opluisteren of rozen in een mooi perkje. Uitleggers wijzen meer op een lelieachtige bloem. Sommigen denken aan herfsttijlloos. Een paarse bloem die in september gaat bloeien. Het gaat de bruid in ieder geval om een bloem op het veld. Met andere woorden onderstreept ze dat in de tweede helft van het vers: “Een lelie uit de dalen”. Als ze zingt over die roos, denkt ze aan een bloem die groeit ergens in Saron. Saron is een glooiend landschap dat gelegen is boven de havenstad Jaffa en onder de Karmel. Een streek waar ook weide is en koeien en schapen lopen. Het is een vruchtbaar gebied niet ver van de Middellandse Zee. Zodoende kunnen er in Saron prachtige bloemen bloeien.

Met zo’n bloem vergelijkt de bruid zichzelf. Haar schoonheid en haar charme brengt ze welbewust onder woorden. Wie zegt dat haar na, kijkend naar zichzelf? Wij vinden dat al snel te overdreven, te ijdel. Die prachtige bloem heeft de schoonheid niet van zichzelf, Dat is aan de grote Schepper te danken. Hij zorgt voor fleur en flair. Hoe zie je eruit? Hoe kijk je naar jezelf? Dat zijn vandaag belangrijke vragen. Denk je daarbij ook aan de Schepper en wat heeft je dat te zeggen als je zelf in de spiegel kijkt? Kunt u uw Schepper dankbaar zijn?

Dat de bruid zich een roos van Saron weet hangt samen met de liefde van de bruidegom. Hij heeft haar schoonheid bezongen. En wanneer de bruid zegt dat ze een lelie uit de dalen is. Dan maakt de bruidegom vervolgens duidelijk dat ze er uitspringt voor hem zoals een lelie tussen distels. Ze is voor hem niet zomaar één van de velen. Zij heeft zijn aandacht getrokken. Hij heeft zijn oog op haar laten vallen. Hij heeft haar innig lief. Deze bruidegom weerspiegelt de liefde van de hemelse Bruidegom. Hij heeft Zijn oog laten vallen op Zijn bruidsgemeente. Hij heeft haar uitgekozen en heeft haar innig lief. Die liefde heeft Hij kracht bijgezet door Zichzelf te geven voor een verloren mensengeslacht. Hij heeft Zijn liefde zo laten spreken dat Hij Zichzelf er voor opofferde aan het kruis van Golgotha. Op die manier heeft Hij de Geest verworven. Het is de Geest die tot leven brengt, die zorgt voor bloei en groei. De Geest verbindt mensen aan de Heere Jezus Christus. Zodoende worden ze meer en meer afgebracht van hun oude leven en gaan ze achter Hem aan. Op die manier fungeren ze als een prachtige bloem die helemaal opengaat. Een bloem met een schitterende kleur. Daarom zalig als de liefde van de hemelse Bruidegom is gaan spreken, je hart vervult. Dan maakt Hij je mooi. Als een roos van Saron. Hij kiest je uit. Hij bemint en begenadigt je op zo’n manier dat je gaat liefhebben en dat je gericht bent op Hem en op Zijn eer. Het is je er aan gelegen om dicht bij Hem te leven. Hij vormt je zo dat je de mensen om je heen lief krijgt. Je raakt betrokken op hen en je bent bewogen met hen. Hij zorgt dat geduld en goedheid uit de verf komen, alsook Zijn vrede en vriendelijkheid. En dat er sprake is van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij maakt een prachtmens van je. Dat doet Hij straks, maar nu al begint Hij er mee. Met alle vreugde van dien. Ik ben een roos van Saron. En zomaar zegt iemand: ‘Dat klinkt me al te mooi in de oren’. Bij mij is zoveel doodsheid, zoveel twijfel, zoveel gebrokenheid en zonde. Ik ben niet zo zelfverzekerd, weet het vaak helemaal niet zo goed. Let er dan op dat in de Bijbel die roos en Saron nog een keer terug komen. Dàn om aan te geven dat er geestelijk herleving komt, dat zonde en oordeel niet het laatste woord hebben. Waarom niet? Omdat God grote dingen doet, omdat Hij trouw is! Jesaja zegt: “De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos (…) de glorie van Karmel en Saron is haar gegeven”. Wie het van de Heere verwacht, Hem vertrouwt, die zal bloeien als een roos!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

50 jaar De Parel

Op 1-9-1971 is het Hervormd Centrum in gebruik genomen als verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente. Het gebouw, met zoveel mogelijkheden en zelfs een eigen keuken, biedt plaats aan allerlei verenigingsactiviteiten en daar hebben we de afgelopen 50 jaar dan ook volop gebruik van gemaakt. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bij deze kerkbode treft u een tegoedbon die u in kunt leveren voor persoonlijk gebruik, of door kunt geven aan iemand anders die deze wil gebruiken. De agenda van De Parel loopt inmiddels vol met allerlei activiteiten dus reserveer op tijd. Het komende jaar zal het jubileum vaker terugkeren en zullen ook onze klanten meegenomen worden in de festiviteiten.

Verkiezing jeugdouderling

Aan het einde van 2021 is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord) aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Uw voordracht hoeft niet ondertekend te zijn door meerdere gemeenteleden.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op  27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag  15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed 

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. De vorige keer schreven we dat er zoveel gebeurt in een maand. Nu moeten we schrijven dat er wereldwijd, maar ook binnen de gemeente, veel in een week gebeurt! Al onze zorgen mogen we bij de Heere brengen. Maar ook voor het openingsweekend en het vele verenigingswerk dat hopelijk weer van start kan gaan, willen we om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest vragen. En voor Gods rijke zegen over de bediening van Ds. Dubbelman onder ons. Van harte welkom!

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 9 september a.s. in de Nieuwe Kerk. We mogen uitzien naar de dan komende zondag om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via meevieren.nl, wijk zuid. Voor deze avond kunnen zich maximaal 120 personen aanmelden.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 2.

Nieuwe Alpha Cursus van start! Wie nodig jij uit?

Op dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159).

Van harte welkom om zelf te komen en / of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en / of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn).

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld 

(Tel. 0184616691 / alphahardinxveld@gmail.com) 

Kinderkoor

Hoi hoi,

Zing jij ook zo graag? Zou je dat in een koor met andere kinderen willen doen?

Dan kan dat!

Zondagochtend 19 september willen we (weer) met het kinderkoor gaan zingen,in een dienst in de Parel. 

We zullen twee keer oefenen en wel op:

Woensdagmiddag 8 september, 16:15-17:00, in De Parel

Dinsdagmiddag 14 september,16:15-17:00, in De Parel

Wil je dit niet missen en mee doen, geef je dan snel op vóór dinsdag 7 september, door te mailen naar : mbdegroot@kpnmail.nl of een appje te sturen naar 06-81760412.

Wij hebben er erg veel zin in en kijken naar jullie uit!

Marjolein en Brenda

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 5 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 met bestemming de ondersteuning van Roma in Slowakije. Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een financieringsfonds in het leven geroepen. Lokale gemeenten die een activiteit of een project willen opzetten voor de Roma-bevolking kunnen hier gebruik van maken. Er zijn een aantal gemeenten die de Roma willen helpen in hun dagelijks levensonderhoud. In Felsővály is een gebouw aangekocht om een plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en ingericht worden. Er zijn plannen om een dagopvang voor tienermoeders in het Roma-centrum te starten. Er is een busje nodig om de Roma met elkaar in contact te brengen. Dit busje is ook belangrijk voor de kinderkampen die in de zomer gehouden worden. De diaconie wil het werk onder Roma door de kerken in Slowakije graag ondersteunen, en daarom bevelen we de collecte, maar ook gebed, van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas begint seizoen met high tea

Het nieuwe seizoen van Dorcas gaat weer van start. Dinsdagmorgen 7 september zullen we het nieuwe seizoen openen met een high tea. Dit vindt plaats op Binnendams 34. Vanaf 9:30 uur zijn jullie van harte welkom. Nog niet eerder geweest bij een bijbelkringochtend van Dorcas? Ook dan ben je van harte welkom! We hopen op mooi weer, want bij regen kan het helaas niet doorgaan. Tot snel!

Jeugdrubriek

Kamp 2022

De kampweek voor de kerngroepen t/m 15 jaar valt volgend jaar een week eerder (dus in de 5e vakantie week) en is van 5 t/m 12 augustus 2022. We hopen dat veel tieners weer mee kunnen.

de kampleiding

Kinderclub Ithaï

Kinderen van groep 8, we hebben jullie heel lang niet gezien. We zijn blij dat we jullie nog tot december kunnen uitnodigen om naar de club te komen. We starten 29 september en hopen jullie dan weer te zien. Wij hebben er als leiding heel veel zin in.

Kinderen van groep 7, hierbij jullie uitnodiging voor de kinderclub Ithaï. Jullie zijn nog niet eerder op de club geweest vanwege de Corona-maatregelen. Gelukkig gaat het nu beter en kunnen jullie alsnog beginnen. We kunnen een heel seizoen met elkaar leren over de bijbel en leuke creatieve bezigheden met elkaar doen. We kijken er als leiding erg naar uit om jullie te ontmoeten.

De clubavonden voor beide groepen zijn op woensdagavond van 18.45 tot 20 uur. We starten 29 september! De andere avonden zijn: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 8/12. Op de clubavond volgt meer informatie.

ZENDING

Ziekenhuis Itendey in Congo overvallen en verwoest

Zondag 15 augustus is er gecollecteerd voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Zendingswerkers Willem en Joanne Folmer zijn werkzaam in dit ziekenhuis, en met onze gemeente verbonden via de diaconie. Op dit moment verblijft de familie Folmer in Nederland. In Congo is er veel onrust en een jarenlange strijd tussen de regering en de rebellen, waarbij burgers vaak het slachtoffer worden. Het ziekenhuis waar Willem en Joanne werken is een teken van hoop in deze onrustige omgeving. Woensdag 18 augustus bereikte ons het nieuws, dat bij een aanval door rebellen het ziekenhuis en de woning van Willem en Joanne geplunderd zijn en verbrand. Bij de aanval is er veel schade aangericht aan het ziekenhuis. Familie Folmer laat weten dat de receptie en consultkamers volledig zijn verbrand, samen met de garage en hun eigen huis. Ook in het laboratorium en in de operatiekamers is er veel medisch materiaal kapotgemaakt.

We zijn dankbaar dat het personeel en alle patiënten op tijd konden vluchten. Er zijn onder hen geen slachtoffers gevallen. Het medisch personeel heeft een veilig onderkomen in een nabijgelegen plaats en heeft laten weten dat ze zodra het kan graag weer willen terugkeren naar Itendey. Zodra de situatie veilig is willen ze het ziekenhuis weer opbouwen en openen, om de nodige medische zorg te kunnen leveren voor de regio.

We willen u vragen om gebed voor vrede in Congo en voor allen die door deze ramp zijn getroffen. Ook leven we mee met de familie Folmer en wensen hen Gods kracht toe in deze omstandigheden.

de zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verkiezingen

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken (zie ook het bericht in de kerkbode van vrijdag 27 augustus). Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 27 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. De voordracht van een kandidaat / kandidaten moet ondertekend worden door belijdende leden van de wijkgemeente. Dit is mogelijk door bij voorkeur ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Het is ook mogelijk dat minder dan 10 lidmaten uit onze wijk de voordracht ondertekenen. De kerkenraad is in dit geval echter niet verplicht deze voordracht over te nemen op de kieslijst, maar zal dit zeker overwegen.

Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1. Wilt u de vervulling van de vacatures een plaats geven in uw gebeden?

de kerkenraad

Censura Morum

Wanneer er bezwaren zijn -van welke aard dan ook- om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u in de eerste helft van de komende week contact opnemen met de predikant of de scriba.

Heilig Avondmaal

Op zondag 11 september zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze keer zijn er twee diensten. In de ochtenddienst verwachten wij alle gemeenteleden van groep 1 en in de avonddienst verwachten wij de gemeenteleden van groep 2. Gemeenteleden die zich nog niet hebben aangemeld voor de diensten, worden van harte uitgenodigd om dit te doen door een mail te sturen naar kerkdienst.oost@hghg.nl of telefonisch via de scriba. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. In de avonddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en is er eveneens de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering waarin Christus bij brood en wijn wil aanzitten met zondaren. Laten we elkaar als gemeente hierin ook biddend gedenken.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor het GZB project ‘Ziekenhuis Itendey’ in Congo. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘De Naam van de Heere belijden dat wil zeggen: staan en vallen, leven en sterven met die Naam, die Naam alles laten zijn en zelf niet meetellen of meedoen.’

J.Koopmans (1905-1945)

Tenslotte

In de morgendienst bereiden wij ons voor op het Heilig Avondmaal. We lezen opnieuw uit Hooglied. Deze keer betreft het Hooglied 1:7-17. De bruidegom laat de bruid weten dat ze hem vinden zal als ze de sporen van de schapen volgt en de woningen van de herders opzoekt.

’s Avonds hoop ik in de Oude Kerk het derde gebod te bepreken vanuit zondag 36 en 37 van de Catechismus. De nadruk ligt op vraag en antwoord 99. We lezen in de dienst Ex. 3: 7-17 en Hand. 11: 22-26. Ter voorbereiding op de dienst zou u ook Lev. 24: 10-23 kunnen lezen. U en jij een mooie en leerzame zondag toegewenst.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Voorbereiding en viering Heilig Avondmaal

De dienst van a.s. zondag staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We wensen u een goede voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal.

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel voor uit Amsterdam. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De 1e dienst begint dan om 8.30 uur. Na de verplichte ventilatie van ca. 1 uur duurt, kan de 2e dienst om 11.00 uur beginnen.

Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over 2 diensten. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, zich aan te melden, via de gebruikelijke manier via de website www.hghg.nl, en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer.

We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek wil over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Belijdeniscatechese

Heb je er wel eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen en in de komende periode je samen met anderen hierin te verdiepen met onze predikant. Ook in de komende tijd is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden, De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2021 (rectificatie)

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Per abuis stonden Robert Kraaijeveld en Philip de Rover niet vermeld in het kerkblad van vorige week.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester, ouderling-gemeenteopbouw en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses en ouderling gemeenteopbouw, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt, omdat dit voor onze wijkgemeente beter uitkomt.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond met als thema “Voel je vrij”. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond. De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie pareldiensten

Citaat

‘Ik heb ontdekt dat geloof meer ambacht is dan gevoel. En gebed is onze belangrijkste oefening in dat ambacht.’

Uit: Tish Warren, Bidden in de nacht

Bidden en danken

We bidden voor het onderwijzend personeel en de leerlingen, nu de scholen weer zijn begonnen. Voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. We bidden voor de (startende) studenten die als christen een kwetsbare plek innemen in de wetenschappelijke wereld.

Christenen in Myanmar bidden voor vrede in hun land. Begin februari namen militairen de macht over. Burgers zijn doodsbang en ook christenen voelen zich vogelvrij. Bidt u mee? (Gebedskalender Open Doors)

In Egyptische kerken is er in de zomermaanden vaak veel te doen: vakantiebijbelclub, opwekkingsweek, jongerenconferenties, enz.. Bid om zegen op al het werk dat is gebeurd en nog gebeurt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor vele zieken, vooral ouderen, is het fijn dat de vakantieperiode er weer op zit. Zo kunnen kinderen en / of andere familieleden of vrienden weer aangesproken worden voor een stukje hulp en bijstand. De Heere geve de mantelzorgers opnieuw de kracht om dit te doen en het vol te houden. “Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.”

Vanuit de pastorie

Via de post, maar ook digitaal ontving ik vele felicitaties en goede wensen in verband met mijn 46e verjaardag. Allen hartelijk dank. Het is een zegen dat we ons verbonden mogen weten met elkaar. Ook dat is genade! Aanstaande zondag pakken we de draad weer op in het Bijbelboek Ruth, hoofdstuk 2: 14-23. We ontmoeten Boaz, als de ‘losser’. Hij is hier een beeld van Jezus Christus. Voor wie buiten het paradijs leeft, is deze Losser om meerdere redenen onmisbaar. Goede diensten toegewenst en Gods kracht en wijsheid op uw en jullie levensweg. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,

ds. P. v.d. Voorde

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving €20 en €10 voor de kerk.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 12 september zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met (indien nodig) extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door uitsteken van de hand, of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Gelezen / gehoord

‘De bediening van het Heilig Avondmaal leidt een kommervol bestaan als er geen honger en dorst is naar de gerechtigheid van Christus.’

Tenslotte

Een week van voorbereiding ligt voor ons. Eigenlijk is elke week, elke dag een voorbereiding op dat wat ons te wachten staat. Voorbereiden is ook vooruitzien. Ps. 17, zeker ook berijmd, wijst de weg van de juiste voorbereiding. Dan weten we ook waar de voorbereiding op uitloopt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 4 september  

14.00-15.30 uur openstelling chr. volksbibliotheek

Maandag 6 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – dhr. J. van Wijngaarden

Woensdag 8 september 

Huwelijkskring Klaar voor de start, thema: samenleven met God ds. van der Voorde en ds. Westland

Donderdag 9 september

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja OGG

20.00-21.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 5 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. H de Leede, Amersfoort – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 36 & 37

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. W.J. Westland (groep 1)

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. A.L van Zwet, Putten (groep2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 ds. P van de Voorde

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 dhr. H. Borghuis, Veenendaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 1027

2. Eigen gemeente – Studiemat. catechese / jeugd

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur  Jacobien Kraaijeveld, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: 09.30 uur  Remona Muilwijk, Lieneke de Ruiter, Joël Quist

De Parel: 10.45 uur: Corine Kanselaar, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121:3

avonddienst: Psalm 107:8

BOVEN HARDINXVED

9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B) – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Manuela de Koning, Natasja Groeneveld, Aleida Groeneveld (reserve)

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.