77-14

Waarvoor leef en sterf je?

Meditatie bij Romeinen 14:7-9 met als kern:

Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere.

____________________________________­­­________________

Soms is het zó ingewikkeld. De ene christen zegt dit en de andere doet dat. Verwarrend kan dat zijn als je hetzelfde gelooft, maar dat zo anders beleeft.

Paulus schrijft over deze thematiek. Het is blijkbaar niet van vandaag of gisteren dat er verschillen zijn. Verschillen in geloofsbeleving, in de dingen die je wel en niet doet.

De apostel schept duidelijkheid door de stelling die hij in vers 7 neerlegt, in vers 8 uitlegt en in vers 9 van een fundament voorziet.

Niet voor jezelf

Met het ene woord ‘niet’ snijdt Paulus in vers 7 heel veel wegen af. Want dat is zò zeker en zò belangrijk: niemand van ons leeft of sterft voor zichzelf! Daarmee zijn eigenlijk alle andere mogelijkheden afgeschreven. Als ik niet voor mezelf leef (en dat mag je toch verwachten van een christen?) dan leef ik niet voor mijn eigen geluk, verlangens of idealen.

Ja, dat is wel de insteek van de brief die Paulus schrijft aan Christus’ gemeente. Hij schrijft de gemeente aan als ‘geliefden van God’ en ‘geroepen heiligen’. De eigenlijke gemeente in geestelijk opzicht.

Het zou mooi zijn als de uiterlijke gemeenschap rondom het Woord daarmee samenvalt, maar de praktijk leert anders. Trouwens, ook geroepen heiligen moeten tot de orde worden geroepen. Inclusief Paulus. Hij schrijft eerlijk over zijn eigen leven en zijn strijd met de zonde.

Juist dan ben je gebaat bij een duidelijk statement: niemand leeft voor zichzelf! Dat kan nooit het doel zijn van het leven dat God ons gegeven heeft. We leven niet om er een prachtig project voor ‘ik’ van te maken. Dat is zonde. Daarvan moeten we bekeerd worden en blijven worden, want we hebben onze handen vol aan dit hardnekkige probleem.

Voor de Heere

Na het duidelijke ‘niet’ van vers 7 geeft Paulus een uitleg daarbij in vers 8. We leven (of sterven) voor de Heere.

Daarmee kan je werkelijk het hele christenleven samenvatten! Vóór de Heere. De ultieme beslisboom in alle keuzes die we moeten maken. Doe je het voor de Heere, ja of nee? Populair gezegd: wordt Hij er blij van (omdat we Hem daarmee dienen en behagen, blijk geven dat we naar Zijn woorden luisteren) of niet?

Zet deze woorden in uw agenda, ze zullen uw prioriteiten bepalen. Wat is nu echt belangrijk, waar geven we onze kostbare tijd wel of niet aan? Hou dit voor ogen als je dingen denkt of doet. Laat het een filter zijn voor je mond of op je telefoon bij alle communicatie. Voor de Heere!

De Heere geeft ons om deze reden leven en gezondheid. Familie en werk. De aarde om op te leven. Alles wat onze goede Schepper geeft, heeft Hij bedoeld om voor Hem te leven. Wat een vreugde was dat in het paradijs. Zo was het goed. Wat een blijdschap moet dat voor de Heere zijn, als Hij ons herschept om dit doel weer te gaan bereiken.

We leven óf sterven voor de Heere. Ook dat. Het is er door de zondeval bijgekomen. De dood heeft alles met de zonde te maken. Maar toch kan ook dàt door genade anders worden. Dat we in ons sterven ook de Heere verheerlijken, zoals Paulus dat voor zichzelf verlangt (Fil. 1: 20).

De genade van de Heere strekt zich uit over leven èn sterven. Als we van Hem zijn – doen we het voor de Heere. Vers 8 sluit ermee af. Het kan ook niet anders. Wie zo leeft, is van Christus. Hij heeft ons leven voor Zijn rekening genomen, de kostprijs van onze ziel betaald en ons verlost uit de heerschappij van satan. Het kan niet op. Al de Zijnen geeft Hij Zijn Geest, Die ons van harte gewillig en bereid maakt om voor Hem te leven.

Christus heerst

In vers 9 geeft Paulus de onderbouwing van dit alles. Wij leven voor Hem omdat we van Hem zijn. Omdat we van de Heere zijn is alles wat Hij gedaan heeft ook voor ons tot heil. Daarom is Hij voor ons gestorven en opgestaan.

Hij is gestorven, om ons met Zijn dood te laten sterven aan onze zonde en ons hardnekkig ik. Christus is opgestaan, om ons met Hem te laten opstaan in een nieuw Godzalig leven. Kortom, een leven dat zich niet richt op ‘ik’, maar op Christus. Hij heer(s)t over mij.

Hoe dat kan? In Romeinen 6 leest u de les. De gave van wat Christus voor eens en altijd gedaan heeft, gaat steeds voorop, om daaraan de opgave, de oproep, te verbinden. Romeinen 6:11: Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.

Waar leeft of sterft u voor? Mag de apostel het nog één keer u voorzeggen?: Galaten 2:20 ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.’

J.C. Breugem v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 10 oktober 2021

Deze zondag is er een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet, gemiddeld vier op de tien inwoners. Radio en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, zij zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 4e kwartaal 2021 is voor het project van de GZB in Mozambique: de zorg voor kwetsbare mensen. Ruim 1 op de 10 inwoners van Mozambique is besmet met het HIV-virus. Om hier iets aan te doen is de Protestantse Kerk van Mozambique jaren geleden een preventieprogramma gestart. Inmiddels is het programma uitgebreid en worden ook andere mensen geholpen met bijvoorbeeld medicatie, advies, transportkosten (voor het ziekenhuis) of voedsel. Het programma heet Chiyembekezo. Honderden vrijwilligers in de Tete-provincie zetten zich in om voorlichting te geven en zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ca. 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.

 

ZENDING

Henk Hazendonk bericht:

Van 9 tot 23 juli ben ik bij Pedro en Tanja – mijn schoonzoon en dochter – en hun kinderen geweest. Zij wonen in de Selva, het gebied aan de andere kant van het Andesgebergte, in het binnenland. Ze waren kort daarvoor verhuisd. Het huis was helemaal afgewerkt, maar het gastenverblijf nog niet. Daar heb ik me mee bezig gehouden en ik heb Tanja geholpen met van alles en nog wat. Na twee fijne weken in het drukke domineesgezin van Pedro en Tanja was ik vrijdag 23 juli ’s avonds weer in Lima. Dinsdag 27 juli ben ik de heuvels ingegaan en heb mensen ontmoet en gesproken. Donderdag ben ik nog door alle drie de dorpen heengelopen. Het was de eerste keer dat het in de heuvels echt koud was. Ik was er niet goed op gekleed en achteraf heb ik toen kou gevat. Deze dagen heb ik drie keer een hele groep gesproken: mannen die aan het werk waren, een gezin , een groep jonge mannen. Het is inderdaad heerlijk om zo te kunnen vertellen wat echt belangrijk is, en er wordt geluisterd. Soms is er geen interesse, en wat kunnen voor jezelf je woorden dan leeg en doelloos lijken. Die vrijdag ben ik op een andere plek de heuvels in gegaan, verder weg. Vanaf dinsdag 10 augustus heb ik weer gewerkt en ben verder de heuvels ingegaan. De wijken liggen wel anders dan dat ik gewend was. Een vrij brede straat loopt behoorlijk omhoog de heuvels in, met aan beide zijden winkeltjes. Daar achter nog wat straten met gewone huizen, en dan de heuvels met de huisjes op de hellingen. Toen ik hieraan begon dacht ik dat ik met heel veel trieste situaties te maken zou krijgen. Enorme armoede, mensen die niets te eten hebben, wanhopige moeders enz.. Maar dat is echt heel anders. Bijna iedereen schijnt werk te hebben. ’s Morgens is het een hele uittocht van mensen die naar hun werk gaan, en ’s avonds komt iedereen weer terug. Het wonen is hier goedkoop en je ziet dat er op veel plekken gebouwd wordt, soms over het oude huisje heen, zodat ze gewoon kunnen blijven wonen tot het nieuwe huis klaar is. Zo zijn er heel veel nieuwe huizen van steen en beton, en altijd aardbevingsbestendig gebouwd. Daar tussen staan dan nog de oude krotten. De mensen zijn over het algemeen tevreden met de situatie. Hier wonen zij gewoon. Het klimmen en dat je op je ‘erf’ bijna naar beneden glijdt, dat hoort er gewoon bij. Drinkwater is een punt. Daar zijn ze altijd mee bezig. Er zijn drinkwaterauto’s maar die kunnen niet bij de huizen komen, er moet vaak water omhoog gedragen worden. Hele pompsystemen worden aangelegd om water bij de huisjes te krijgen. Als de mensen thuis zijn lopen ze niet perse in mooie kleren, maar als ze weg gaan zien ze er piekfijn uit. Je kunt echt niet zien dat ze uit de heuvels komen.

Cynthia

Velen van jullie zullen zich haar nog herinneren: heel klein en mager. Eens gaf ik haar een Bijbel, en nog vaker probeerde ik haar te helpen, maar dat ging altijd op een bijzondere manier. Als ik iets voor haar had, was ze verdwenen. Tijdens mijn verblijf in Holland dacht ik weleens: Zou ze het overleven? Bedelen mocht niet, werken was totaal geen optie. Toen ik een paar dagen hier was zag ik haar weer voor het eerst op de brug zitten bedelen. Ze zag er erg slecht uit en ze zei dat ze astma had. Toen ik vroeg of ze nog in de tent woonde, zei ze van niet: “In mijn huis”. Ik probeerde er nog achter te komen waar dat huis stond, maar daar kwam weinig antwoord op. Daarna heb ik haar nog een keer gesproken, maar ze zei niet veel. Eerlijk gezegd ben ik bang dat dat van het huis niet waar was. ‘Heb je voldoende kleren, heb je het ‘s nachts warm genoeg?’ Nee, ‘s nachts had ze het koud. Wat moest ik ermee, ik wilde haar graag helpen. Ik ben teruggegaan en heb gezegd dat ik wat voor haar zou halen. Ze zei dat ze op me zou wachten maar toen ik terug kwam, was ze weg! Dit was nu de zoveelste keer dat ze zou wachten en toch weggegaan was. Wat gaat er om in dat kleine hoofd? Ik wist dat ik haar voorlopig op de brug niet meer zou zien. Dat was de vorige keren ook zo. Toch iets van schaamte of zo? Ligt het aan mij? Doe ik iets verkeerd? Had ik het moeten vragen of ze het wel wilde hebben? En die Bijbel dan? Daar had ze om gevraagd. Maar het verhaal gaat verder.

Twee weken geleden werd ik aangeklampt door iemand die ik oppervlakkig ken, en die wist dat ik Cynthia regelmatig sprak. Of ik wist dat ze in het ziekenhuis lag? Ze was namelijk neergestoken. Later sprak ik die man weer, maar hij wist verder ook niets. Alleen dat iemand letterlijk een mes tussen haar ribben gestoken had en het slecht met haar ging. Als ik er navraag naar wil doen, moet dat aan de overkant van het riviertje, waar haar tent vroeger ook stond. Ik weet dat daar mensen zijn die met haar om gingen en misschien meer weten. Een volgende keer hoop ik dat ik meer over haar weet… Jullie allen wil ik bedanken voor het meeleven en voor jullie gebed voor mij en voor het werk. Allen Gods nabijheid en zegen toegewenst.

Hartelijke groet, Henk

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wilt u Henk steunen? Hieronder nogmaals de gegevens:

Het rekeningnummer is: NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW, onder vermelding van fondsnummer 411.01 Evangelisatie Sloppenwijken Lima. Het is niet gewenst dat men ook nog de naam van Henk vermeldt. Het geld komt dan volledig ten goede van zijn werk. Namens hem hartelijk dank voor de (financiële) steun, de kaarten en gebed, hij stelt het zeer op prijs. We bidden om zegen en behoud voor hem maar ook voor de mensen daar.

Postadres: Seminario Biblico Bautista

Apartado 22-63

Puente Piedra

Lima, Peru

Mailadres: hhhazendonk@gmail.com

Voor vragen of suggesties kunt u ons als commissie bereiken via de mail: tfchazendonk@hghg.nl

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Op maandagavond 11 oktober is er weer Kring voor eenvoudige Bijbelstudie. Regelmatig komt de vraag langs wie aan deze kring deelnemen. De naam zorgt nog wel eens voor verwarring. Het is een kring waar eigenlijk iedereen past die praktisch met de Bijbel bezig wil zijn. Als je echt een stevig theologisch gesprek wilt, dan pas je er misschien wat minder, maar als je juist dat theologische gesprek lastig vindt, dan zit je goed bij deze kring. Daarnaast is de kring ook niet-wijkgebonden. Dus kom gewoon eens kijken of dit een kring is die bij jou past. We beginnen om 20:00 uur in De Parel.

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 14 oktober komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Kees Pille zal de inleiding houden over 1Johannes 2. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Wijkavond

Woensdag 13 oktober 2021 is er in De Parel een gemeenteavond van onze wijk. We mogen elkaar weer ontmoeten en spreken. Dr. J. Hoek uit Veenendaal hebben we bereid gevonden om deze avond in te leiden. Hij zal spreken over het thema ‘Volharding’. Wat betekent dat voor het gemeenteleven en het geloofsleven? Is dat hetzelfde als voortdurend discipline opbrengen? En als je die discipline niet hebt? Wanneer het gaat over volharding zijn de passages in Mattheüs 24: 13 en Handelingen 2: 42 en 43 veelzeggend. Mooi om deze gedeelten van te voren alvast eens door te nemen. U en jij zijn van harte welkom! De inloop is vanaf 19.30 en we starten om 20.00 uur.

Gelezen

De Heilige Schrift is als een zeer groot en uitgestrekt bos, waarin veel bomen staan van allerlei soort, waarvan men allerlei fruit en vruchten kan plukken. Wat vindt men zo al niet in de Bijbel? Rijke troost, onderwijs, vermaning, waarschuwing, belofte en bedreiging ook. Toch is er geen boom in deze boomgaard, of ik heb er aan geschud of er een paar appels of peren van gekregen.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

In de ochtenddienst gaat ds. E. de Mots uit Ridderkerk voor. Hij is daar predikant van wijkgemeente Drievliet / Oostendam. Zonder dat het precies zo afgesproken is, hoop ikzelf in Oostendam op de kansel te staan. Zondagavond is er in de Nieuwe Kerk weer een leerdienst. Het zal vanuit zondag 39 gaan over het vijfde gebod. We worden geroepen om allen die over ons gesteld zijn alle eer, liefde en trouw te bewijzen en ons aan hun goede voorschriften met gepaste gehoorzaamheid te onderwerpen en ook met hun zwakheid en gebreken geduld te hebben. Dat gaat dus over onze ouders èn over onze overheid. Denkend aan allerlei coronamaatregelen die de overheid heeft getroffen en hoe mensen zich daartoe verhouden is dat behoorlijk actueel. Goed om in het licht van de Bijbel na te denken over de vraag wat gehoorzaamheid aan de overheid betekent. U en jou wens ik gezegende diensten toe!

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Kerngroep op de koffie bij de gemeente

Afgelopen anderhalf jaar hebben we elkaar weinig kunnen ontmoeten. Graag willen we een nieuw initiatief lanceren. Wie zijn wij? Wij zijn de kerngroep jongvolwassenen (16 t/m 20 jaar). Wij vinden het leuk om (eventueel met een deel van de groep) na de kerkdienst op zondagavond bij iemand (alleenstaand, echtpaar of gezin) uit de gemeente op de koffie te komen (jong of oud). Dan kunnen we elkaar ontmoeten en spreken over allerhande zaken, maar is het ook fijn om over de preek door te spreken. Wij zitten met 5 tot 10 jongeren in de jongvolwassen kerngroep. Vind u het leuk om ons een keer te ontmoeten? Wilt u ons uitnodigen? 

Komende zondag zal er in het portaal in de Nieuwe Kerk een formulier liggen waarop u zich kunt aanmelden. Wij zullen met u contact opnemen om een datum af te spreken. We zien er naar uit om elkaar te ontmoeten! Mocht u vragen of opmerkingen hebben kunt u met ons contact opnemen: tel. 06 37 18 08 81 of mail: kerngroep_oost@outlook.com.

Kerngroep jongvolwassenen

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10, predikant.noord@hghg.nl
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Kerkdiensten afgelopen zondag

Best wel spannend: hoe zou het gaan… Na versoepeling van de maatregelen op 25 september konden we de kerkdiensten weer bezoeken in De Parel en de Oude Kerk, terwijl de anderhalve meter-maatregel was opgeheven, maar wel met het advies ‘Geef elkaar de ruimte’. Men hoefde zich niet meer op te geven via ‘meevieren.nl’, behalve voor wie op anderhalve meter afstand wil zitten, zodat we weten hoe groot het vak is, dat we voor hen moeten reserveren.

Dankbaar waren we, dat in beide diensten, er toch weer heel wat meer gemeenteleden waren dan we de laatste tijd gewend waren. Nog geen overvolle kerkzalen – dat hadden we niet verwacht – maar het had al weer aardig wat weg van een volle kerk, waarin we elkaar ook de ruimte konden geven. Fijn was het, om zo weer samen te komen in Gods huis, om samen te luisteren naar Zijn Woord, samen te bidden en samen Hem zingend de lof te mogen brengen.

Was u er afgelopen zondag niet? Probeert u het gerust weer eens zondag a.s.. Vindt u het echt nog niet verantwoord? Dan hebben we de livestream, waardoor u toch verbonden bent met de gemeente in de kerk.

Wat hou ik van Uw huis

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.

Avond voor hen die nieuw zijn in de wijkgemeente

De afgelopen drie jaar zijn er veel nieuwe leden bij onze wijkgemeente gekomen. We denken aan hen, die vanuit een andere woonplaats zijn gekomen, of die getrouwd zijn en in de wijk zijn komen wonen, of vanuit een andere wijkgemeente naar onze wijk zijn overgekomen of anderszins. Voor hen willen wij een avond beleggen om informatie over onze wijkgemeente uit te wisselen. Deze avond wordt gehouden op woensdag 27 oktober in zaal D van De Parel en begint om 20.00 uur. Zet u dit vast in uw agenda?

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9.30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat en zijn kleinzoon gedoopt zal worden. Voor deze dienst kunnen ook andere doopouders zich aanmelden tot uiterlijk 25 oktober bij de scriba.

Belijdeniscatechisatie

Vrijdagavond 8 oktober staat er een eerste kennismakingsavond gepland voor de belijdeniscatechisatie. Je bent nog van harte welkom om aan te sluiten. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Heb je nog vragen, of twijfel je? Bel of mail gerust naar ds. Dubbelman (tel: 65 33 10, email: predikant.noord@hghg.nl).

Verkiezing ambtsdragers

Dankbaar kunnen wij vermelden, dat broeder Arie van de Minkelis zijn benoeming tot diaken in onze wijk heeft mogen aanvaarden. De tot ouderling verkozen broeders Klaas Boer en Chrétien Zonnenberg moesten helaas bedanken. We bidden bovengenoemde broeders toe dat zij rust mogen ontvangen op hun beslissing. Indien er vanuit onze wijkgemeente geen bezwaren zijn ingebracht tegen de gevolgde procedure en de bevestiging van broeder Arie van de Minkelis of tegen de her te bevestigen broeders ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Wim Hoogendoorn, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld en Philip de Rover, alsmede de diakenen Kees Broekhuizen en  Bas de Jong en ook de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover, dan zal de (her)bevestiging in januari van het komend jaar plaatsvinden.

Nieuw traject verkiezingen

Er zijn dus nog 2 vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 25 oktober om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 8 november een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Bedankt voor de brunch

Hartelijk dank voor de organisatie van de brunch, afgelopen zaterdagmorgen. De locatie was gezellig en het was fijn om veel mensen uit de gemeente te ontmoeten, bedankt voor uw komst. We zijn ook blij met het vriendenboek. Dat helpt ons om u/jullie beter te leren kennen. Hartelijke groeten,

fam. Dubbelman

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond. Ds. Bert-Jan Mouw gaat voor en spreekt over ‘Leiden en laten leiden’.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoek € 25,- (20 collectebonnen van € 1,25) voor het verjaringsfonds en € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Citaat

Onze vooroordelen en vooral onze eigenliefde maken ons blind voor de waarheid.

Blaise Pascal (1623-1662)

Bidden en danken

We danken voor de versoepelingen die er zijn inzake de richtlijnen voor Covid-19 en bidden dat alle verplichtingen en voorschriften niet zullen leiden tot verwijdering, discussie of tweedeling in de maatschappij.

In Syrië worden steeds meer kerken een Center of Hope. Zij steunen lokale christenen en hun omgeving en bieden hoop via allerlei mooie initiatieven. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

In veel landen in Noord-Afrika is het merendeel van de bevolking moslim en vaak is zending verboden. Toch maakt de kerk een sterkte groei door en is er veel belangstelling voor de Bijbel. Bid dat de christenen in deze landen elkaar kunnen ontmoeten en openingen mogen vinden om met hun buren, vrienden en familie het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die in familieverband te maken hebben met ernstige ziekte, alsook met allen die in eenzaamheid een verborgen kruis dragen. In Markus 1: 30 lezen we dat de discipelen met Jezus spraken over de ziekte van de schoonmoeder van Petrus. Bij deze tekst tekent Charles H. Spurgeon aan: ‘In het huis van Simon was een ziekte binnengekomen; een koorts die dodelijk leek, had zijn schoonmoeder geveld, en zodra Jezus kwam, vertelden zij Hem van deze tegenslag. Hij haastte Zich naar het bed van de zieke. Is er vanmorgen in jouw huis iemand ziek? Je zult ervaren dat Jezus de beste Arts is; ga meteen naar Hem en vertel Hem alles. Leg de situatie onmiddellijk voor Hem open. Het betreft iemand van Zijn volk, en daarom is het voor Hem niet te onbelangrijk. Let erop dat de Heiland de zieke vrouw terstond genas. Niemand kan genezen zoals Hij. Wij mogen niet de conclusie trekken dat de Heere al het verdriet van al onze geliefden weg zal nemen, maar we mogen er wel van verzekerd zijn dat het gelovige gebed voor de zieken meer dan iets ter wereld, gevolgd zal worden door herstel. En waar dit niet helpt, moeten wij ons ootmoedig buigen naar de wil van Hem, door Wie dood en leven bepaald wordt. Het tere hart van de Heere Jezus luistert geduldig naar al ons verdriet; laten wij het dan voor Hem uitstorten!’

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 200,- voor de zending.

Aangepaste dienst

Aanstaande zondagmorgen zal er een aangepaste dienst worden gehouden. De dienst heeft als thema ‘een open Deur’. Fijn dat de leden van ’t Lichtpunt weer bij elkaar kunnen komen. Enkele van hen zullen ook hun bijdrage leveren in deze dienst. Daar hebben ze zich op voorbereid. We zien uit naar deze dienst waarin ook logees van De Ark, de bewoners van De Buitenhof, Notarisappel en Het Blokhuis aanwezig zullen zijn.

BHV’ers

Vanaf deze plaats bedanken we de BHV’ers voor hun extra werkzaamheden rond de kerkdiensten. Elke zondag waren zij bereid om de – soms lange – lijsten van aanwezigen te controleren. Nogmaals dank!

Gelezen / gehoord

‘De psalmen waarin David klaagt, zijn bedoeld om in het openbaar gezongen te worden en dus ook om ons te helpen om een godzaliger leven te leiden. Vandaag zijn we geneigd om alleen lofpsalmen te zingen en voorbij te gaan aan de moeilijkheden van de klaagpsalmen. Misschien is dat wel een oorzaak van de betrekkelijke oppervlakkigheid van het bevindelijke leven van de westerse christenen in deze tijd.’

Tenslotte

Nog een week en dan breekt voor de schoolgaande jeugd de herfstvakantie aan. Dankbaar dat de schooldeuren vanaf de grote vakantie open konden blijven. Ook het in quarantaine gaan van hele klassen is van de baan. Een rust die dat toch wel geeft in school en gezin. 

Voor de kerkdiensten blijft het nog wel even spannend. Gelukkig hoefden we afgelopen zondag niemand terug te sturen vanwege plaatsgebrek.

Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 9 oktober 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek –  

19.00 uur Gebedskring – Jeugdzaal OK

Zondag 10 oktober 2021

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 11 oktober 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30 uur Meditatie Tiendwaert – dhr.W.Smit

20.00 uur Kring eenvoudige bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 12 oktober 2021

19.30 uur Ora et Labora – De Parel 

20.00 uur Opvoedkring – De Parel 

Woensdag 13 oktober 2021

18.45 uur Kinderclub Ithaï – De Parel 

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel 

20.00 uur Wijkavond Wijk Oost – De Parel 

Donderdag 14 oktober 2021

18.30 uur Meditatie Pedaja ds.W.J.Westland

19.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel 

Vrijdag 15 oktober 2021

15.30 uur Weeksluiting Lange Wei dhr. R.Verkaik

ALGEMENE BERICHTEN

Blik op Maat 

Heel hartelijk bedankt voor de vele metalen die gebracht worden op de Spoorweg 42. Mede door de hoge prijs die we voor de oude metalen krijgen en de grote hoeveelheid (56.000 kg) konden we dit jaar al voor bijna 24.000 euro aan giften weggeven. Helpt u mee, zodat we het jaar 2021 met een prachtig bedrag voor het goede doel kunnen afsluiten? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Oude computers, kranen, laptops, kabels / snoeren en elektrische gereedschappen zijn ook welkom. Wij zijn ook blij met fietsen, nadat ze zijn opgeknapt, wordt er weer op gefietst in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 10 oktober 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M.Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde, Heid. Cat. Zondag 38

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. E.de Mots, Ridderkerk

18.00 uur ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 39

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – aangepaste dienst

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J.Mouw, Aalburg

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Trans World Radio

2. Evangelisatie eigen gemeente

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise de Bruin, Lieke Koutstaal, Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Sanne Ritmeerster, Heidi Verdoold

De Parel: Lydia Corbijn, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 146: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. N.A. Donselaar, Middelharnis (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem, leerdienst HC zondag 10

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Ariena Roza, Anniëlle Spelt, Angela Kloosterman

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

De volgende kerkbode is voor twee weken i.v.m de herfstvakantie. Na het nummer van 15 oktober verschijnt de eerstvolgende kerkbode op 29 oktober.