Dankdag 2016

Volgende week woensdag is het dankdag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Dankend bij Eén. Deze week staat Psalm 65 centraal, in deze Psalm lezen we een prachtig loflied van David over Gods goedheid.  Ook kijken we naar de geschiedenis van Ruth, en zien we hoe Ruth door zorgen en verdriet heen ook de goedheid van God heeft mogen ervaren.

In de ochtend dienst op 2 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 in de Oude kerk. 

Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is  hier te downloaden.