Beslissingen op uitgebrachte beroepen

Met dank aan onze God mogen we hier melden dat Ds. B.C. Haverkamp het beroep van wijkgemeente 2 heeft aangenomen.
Wijkgemeente 1 zal helaas verder moeten gaan met het beroepingswerk, omdat Ds. Mensink voor het op hem uitgebrachte beroep heeft bedankt.

Jan Nederveen, scriba AK