Happen & Trappen

Ook dit jaar organiseert JV Ichthus de diaconale actie Happen & Trappen. Op vrijdag 24 maart willen we als gemeenteleden bij elkaar gaan eten, waarbij alle gemeenteleden vanaf 16 jaar van harte uitgenodigd worden om mee te doen. De opbrengst van deze avond is bestemd voor Maarten en Gerdien Blom, die door de GZB zijn uitgezonden naar Albanië en met onze gemeente zijn verbonden.

Wat is de bedoeling?
De gemeenteleden worden verdeeld in twee groepen: kokers en eters. De kokers bereiden een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht voor. De eters beginnen in de Parel, waarna ze na een korte inleiding in groepjes naar verschillende gemeenteleden (kokers) vertrekken. Drie gerechten betekent ook eten bij drie verschillende adressen. U kunt zich voor deze avond dus opgeven als koker of als eter. Als u wilt koken, kunt u bovendien kenbaar maken of u voorkeur hebt voor het bereiden van een hoofdgerecht of een nagerecht. Indien het u niet uitmaakt of u kookt of gaat eten, kunt u dat ook aangeven. Als eter wordt u om 18:15 verwacht in de Parel.

Waar en hoe laat?
Aanvang in de Parel: 18.15 (18:00 inloop)

Voorgerecht (bij een gemeentelid thuis): 19:00-19:45

Hoofdgerecht (bij een gemeentelid thuis): 20:00-21:00

Nagerecht (bij een gemeentelid thuis): 21:15-22:00 (of later)

Bijdrage
Bijdrage van de eters is minimaal € 10,- p.p. De kokers leveren hun bijdrage door het eten wat zij klaarmaken. Uiteraard staat het de kokers vrij om alsnog een financiële bijdrage voor het project te doneren. De bijdrage mag op de avond zelf worden achtergelaten in de Parel, of via het rekeningnummer van JV Ichthus: NL75FVLB0227108744, onder vermelding van Happen & Trappen.
Ophaalservice
Als u slecht ter been bent en/of geen vervoer hebt, dan komen wij u ophalen! Gelieve dit ook aan te geven bij opgave.
Opgeven
Opgeven kan uiterlijk 5 maart 2016 via het opgavenformulier. De opgaveformulieren liggen in de kerk. U kunt dit formulier inleveren in zowel de Oude als de Nieuwe kerk (bij de verzamelbakken). Opgeven kan ook via het e-mailadres happenentrappen@hghg.nl of telefonisch bij Johan van Haarlem (06-29174925), graag alleen na 19.00 uur.

God hoort! Gezinsdagboek Biddag 8 maart

Woensdag 8 maart a.s. – Biddag voor gewas en arbeid.

De morgendienst is speciaal op de kinderen gericht – en wat de kinderen begrijpen, moet veel ouderen dus nog veel duidelijker zijn!

Voor de voorbereiding op deze dienst en de verwerking is er een gezinsfolder, die u kunt downloaden en zelf afdrukken:

2017-03 Biddag gezinsfolder

 

Kerk en Israël

Commissie “Kerk en Israël”

Op D.V. 23 maart a.s. spreekt Dirk van Genderen in De Parel, Talmastraat 9, in Hardinxveld-Giessendam.

Het onderwerp is: “De redding van Israël”

De aanvang is om 20.00 uur. Er zal een collecte gehouden worden.

Dirk van Genderen is bekend van de EO waar hij eerst als redacteur en later als eindredacteur optrad voor het programmablad Visie. Door een ongeval kan hij dit werk meer niet meer doen. Hij plaatst nu wekelijks een commentaar op zijn website en elke maand schrijft hij een commentaar in het blad Zoeklicht.  

Allen hartelijk welkom

Lea Luiten

“Prioriteit”

Hierbij willen we u oproepen om de komende 6 weken wat van uw tijd te investeren door met ons mee te doen. Met deze folder willen we uw aandacht vragen voor het onderwerp vasten.  De 40-dagen tijd is traditioneel een tijd van bezinning, van vasten, van inkeer als voorbereiding op Pasen. Onder ons is vasten niet zo heel bekend. Toen wij ons hierin verdiepten kwamen we de volgende definitie tegen: “Vasten is jezelf iets lichamelijks onthouden om God te verheerlijken en om dieper met Hem in de Geest te groeien.” 

Wij kennen vasten vaak in relatie met eten maar het eigenlijke doel van het vasten is om onze ogen af te wenden van allerlei dingen van deze wereld (waar we ontzettend druk mee zijn) en ons in plaats daarvan op God te concentreren. Tijd, prioriteit voor God. Alles wat je tijdelijk opgeeft om je beter op God te concentreren kan als vasten worden beschouwd. 

Maar vasten is meer. Het is niet zomaar een eenmalige actie. Het is een opofferende, diaconale levensstijl waarbij in navolging van Christus de ander centraal staat. Dit concept van vasten is dus niet iets wat zomaar een dag of 40 dagen duurt. Het is een levensstijl waarmee je God en anderen dient.

Jesaja 58 : 6-7:

“Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden, een ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?”

De komende 6 weken willen we graag met u en jou stilstaan bij een aantal thema’s. 

Thema’s waarin onze aandacht wordt bepaald bij God en een naaste die we kunnen dienen om zo prioriteit te geven aan dat wat echt belangrijk is in het leven.

 

Doet u mee? Klik hier voor de folder.

 

Een gezegde tijd en alvast een heel gezegd Pasen gewenst!

 

Hartelijke groet,

 

2 SERV HGHG 

2 SERV jeugddiaconaat wil jongeren (en ouderen) bewust maken van diaconaat om van daaruit in actie te komen in navolging van Christus. Dit willen we met elkaar leren door anderen en hun problemen zichtbaar maken en te benoemen. Zodat we ze werkelijk gaan “zien” en het niet alleen blijft bij situaties waarvan we vaak wel weten maar verder niets mee doen. 

Voor de lezers onder ons