Opvoeden in je eentje

D.V. 8 april ‘Opvoeden in je eentje? Zonder de Ander gaat het niet!’ 

Met deze themadag voorziet Generatio in de behoefte van veel alleenstaande ouders aan praktische toerusting op het gebied van (geloofs-)opvoeding van kinderen. Met nadruk is deze dag voor ouders die er alleen voor staan als gevolg van overlijden of echtscheiding, maar zeker ook voor ouders die zich alleen voelen staan omdat hun partner niet gelooft. Bij voldoende belangstelling zullen we ook een workshop houden voor pastoraal werkers die veel met deze problematiek geconfronteerd worden.

Wat:          themadag ‘Opvoeden in je eentje? Zonder de Ander gaat het niet!’

Wanneer: zaterdag 8 april – 10.00 – 15.00 uur

Waar:        De Bron Hardinxveld-Giessendam 

Voor wie: alleenstaande ouders en pastoraal werkers

De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden om de kosten te dekken. Kijk voor meer informatie op www.generatio.nu en meld je snel aan!

Stille week

Stille Week 10 april t/m 15 april 2017 

In de Stille Week worden er van maandag 10 t/m donderdag 13 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. 

Op donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. 

Het thema is: “Koning van de Joden

Aanvang 19:30 uur 

De kerk is vanaf 19.15 uur aan de Peulenstraat geopend 

De vieringen hebben een eenvoudige opzet: we zingen, we bidden, we luisteren naar woorden uit de bijbel, 

er is een korte overdenking, een muzikaal moment en er zijn momenten van stilte. 

We nodigen iedereen van harte uit om deze vieringen mee te beleven.