Liturgie Dankdag 2017

Download hieronder de liturgie voor Dankdag 2017:

Dankdag 1 November 2017

Dankdagquiz

Via de link hieronder kom je bij onze Dankdagquiz:

2017 10 QuizDankdag

Mars voor het Leven

Noteert u het vast? Op zaterdag 9 december 12.00 uur organiseert de stichting Schreeuw om Leven voor de 25e keer de jaarlijkse Mars voor het Leven. Psalm 127:3 zegt dat kinderen het eigendom van de Heere zijn. Kunt u, kun jij dan nog stil blijven bij de wetenschap dat ook dit jaar in  Nederland weer ruim 30.000 kinderen (gemiddeld ruim 80 per dag!!) en ruim 46.000.000 (!!!) per jaar wereldwijd gedood zijn in de moederschoot? Geef deze kinderen een stem, geef gehoor aan Spreuken 31:8 “Open je mond voor een stomme!” en kom naar Den Haag!. Zie verder ookhttps://www.schreeuwomleven.nl/marsvoorhetleven/ en voor gratis vervoer zie: https://www.schreeuwomleven.nl/Alblasserwaard

Dankdag 2017 “Blij verrast”

Woensdag 1 november is het dankdag. Het thema voor de morgendienst is: Blij verrast.

Bij dit thema willen we nadenken over het verhaal van Filippus en de kamerling.

Op school en ook in de gezinnen willen we nadenken over dit thema.

Voor thuis is er een gezinsdagboekje, die u kunt downloaden en eventueel zelf kunt afdrukken.

Anders dan genoemd in het dagboek is het themalied: Een vaste burcht (OTH 197)

Dankdag 2017 Gezinsdagboek

Dorcas Voedselactie 2017

Op DV woensdag 1 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. We danken God voor al het goede dat Hij ons in het afgelopen jaar heeft toevertrouwd. Ook in 2017 organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie. Van zaterdag 28 oktober tot 4 november staat Nederland in het teken van de 22ste Dorcas Voedselactie voor armen in voornamelijk Oost-Europa. De voedselactie is een concreet gebaar van christelijk meeleven waar de medemensen in Oost-Europa vaak ontroerd van worden. Het is geweldig dat vele vrijwilligers zich zo inzetten! Aan de andere kant staan de tienduizenden gezinnen die gedurende de winter een pakket ontvangen en daarmee bemoedigd worden! Overigens is dit maar een klein deel van het voedsel dat Dorcas jaarlijks uitdeelt. Het meeste voedsel wordt namelijk in de projectlanden zelf ingekocht.

U kunt weer voedselpakketten afgeven in de beide kerken. In de Oude kerk ’s morgens in het portaal aan de Kerkweg en ’s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe kerk ’s avonds in de crèche. Een voedselpakket bestaat uit houdbare producten:
– 1 pak Liga (geen milkbreak),
– 1 pak theebiscuit,
– 1 blik limonadesiroop(geen plastic fles),
– 2 plastic flessen zonnebloemolie,
– 2 blikken groenten(800gr, geen glazen potten),
– 2 blikken witte of bruine bonen(800gr, geen glazen potten) en
– 1 blik vruchten(800gr),
– 3x 1 kg rijst,
– 1 pak suiker à 1kg,
– 2 thee,
– 3 x pasta (macaroni, spaghetti e.d. ,500gr),
– 2 potten jam,
– 2 tandenborstels en 2 tandpasta.

In verband met douanevoorschriften geen andere producten in de doos doen a.u.b..

Let op de houdbaarheidsdatum (minimaal 6 maanden na aankoop) U kunt ook voor een deel van het pakket zorgen. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op 3 en 4 november bij supermarkt Timmer boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven.

Voor het inzamelen van voedsel in de winkel zijn vrijwilligers nodig. Heeft u een paar uurtjes over om mee te helpen, belt u dan naar Adri Pille, tel. 614067.
Er is ook de mogelijkheid om oude mobiele telefoons in te leveren. Dorcas krijgt hier geld voor.

Op DV zondag 5 november is de diaconale collecte bestemd voor de transport- en distributiekosten van de voedselactie.

We hopen weer op een geslaagde actie, mogen we ook nu op u rekenen?

Gerelateerde afbeelding

Kiesvereniging 9 november

In verband met de komende kerkenraadsvacatures komt de Kiesvereniging weer bijeen; zie Kiesvereniging 9nov17

Wilt u meer van onze vereniging weten, kijk dan onder Verenigingen en kringen – Overig!

Pareldienst 22 oktober

Solidariteitskas 2017

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen zien en benutten.  

Dat motto is de basis van het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren of die om andere redenen tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie (van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een extern begeleider om weer tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit jaar haken we daarbij vooral aan bij een hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als gemeenten – kansen geeft. En dat het er om gaat die kansen te zien en die te benutten!

 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Om het mogelijk te maken de kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle activiteiten.  

 

We doen het samen

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van pastoraat die de verantwoordelijkheid van een plaatselijke gemeente te boven gaan. Het koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en kostbaar is om door een plaatselijke gemeente geboden te worden. Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.

 

Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt €5 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas of download de folder hier.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.