84e jaarvergadering mannenvereniging

De mannenvereniging “Onderzoekt de Schriften” nodigt u hartelijk uit tot het bijwonen van de 84ste jaarvergadering op D.V woensdag 24 januari 2018 in de Parel. Aanvang: 19.30 uur.
Na de opening en enkele mededelingen zal aansluitend een referaat gehouden worden door Ds. C.W. Rentier, predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims met als titel:
“Hoe gaan we als kerk om met de uitdaging van de islam?”
Het zal niet alleen gaan over theologische verschillen, maar ook over praktische handvatten voor het omgaan met moslims op je werk, in de buurt of op school. Hij bespreekt daarbij vragen als:
Hoe moet je de islam beoordelen, wat is de verhouding tussen de islam en het christelijke geloof? Wat houdt moslims in Nederland bezig?
Hoe kun je in de ontmoeting met moslims (school, werk of buurt) getuige van Jezus zijn? Welke ervaringen zijn daarin en welke materialen kunnen daarvoor gebruikt worden?
Hoe kun je als christelijke gemeente gastvrij zijn voor belangstellende moslims en hen die gedoopt worden goed opvangen?
Reden genoeg om met elkaar over dit belangrijke thema na te denken.
Uw aanwezigheid-jong en oud- wordt zeer op prijs gesteld. Namens het bestuur van harte welkom!

Workshopdag Lea Luiten 10-02-2018

Op D.V. 10 februari 2018 organiseert het hometeam van Lea Luiten een workshopdag. Al ruim vier jaar werkt Lea als kinderwerkster in Zuid-Afrika, en nog minstens twee jaar blijft ze hier werkzaam. Om haar werk te financieren vindt een workshopdag plaats
In twee rondes worden negen verschillende workshops aangeboden. De eerste ronde duurt van 10.30 uur tot 12.00 uur en kunt u kiezen voor de workshops creatief dagboekschrijven, servies stippen, fotografie, haarvlechten voor papa’s, opa’s en ooms en een Israëlische wijnproeverij. De tweede ronde duurt van 13.30 uur tot 15.00 uur en is er keuze uit de workshops bloemschikken, natuurwandeling, plantenpotje haken, een culinaire workshop en wederom de Israëlische wijnproeverij. Tussentijds bent u (optioneel) welkom bij Deelcafé de Buurman voor een heerlijke lunch!
De workshops kosten €10,- per workshop + de materiaalkosten, deze zijn wisselend per workshop. Voor meer informatie en aanmelden (dit is verplicht en kan tot 01-02-2018), zie www.facebook.com/events/1718588961782022/.

Vragen? Mail naar leakinderwerk@gmail.com of bel 06-52160162.

Aangenomen beroep ds. Westland

Vandaag (zaterdag 16 december) heeft ds. W.J. Westland onze gemeente laten weten dat hij het beroep naar wijkgemeente 1 Oost heeft aangenomen. De Heere heeft hem, schrijft hij ons in de afgelopen tijd duidelijk gemaakt op verschillende manieren dat de weg naar onze gemeente gaat. In die overtuiging heeft hij het beroep mogen aannemen. Het is ons verlangen dat hij hier samen met de ander predikanten in prediking, pastoraat en toerustingswerk mag wijzen op de Heiland die gekomen is om zondaren met God te verzoenen. Wilt u biddend rondom ds. Westland en zijn vrouw heen staan in de periode van losmaken van de gemeente van Lelystad en de overkomst naar onze gemeente.

Mijn hart, o Hemelmajesteit,
Is tot Uw dienst en lof bereid.
‘k Zal zingen voor den Opperheer;
‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets uw klanken stuit’;
‘k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaân,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid
Is tot de heem’len uitgebreid;
Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
Maar streeft tot aan het hoogste zwerk.
Verhef U boven ‘s hemels kringen,
En leer al d’ aard’ Uw grootheid zingen.