Stille Week 26 maart t/m 31 maart

Stille Week 26 maart t/m 31 maart 2018 

In de Stille Week worden er van maandag 26 t/m donderdag 29 maart in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. 

Op donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. 

Het thema is: “Bewogen woorden

Aanvang 19:30 uur 

De kerk is vanaf 19.15 uur aan de Peulenstraat geopend 

De vieringen hebben een eenvoudige opzet: we zingen, we bidden, we luisteren naar woorden uit de bijbel, er is een korte overdenking, een muzikaal moment en er zijn momenten van stilte. 

Noteert u deze avonden alvast in uw agenda! 

Nieuwe aanwinsten bibliotheek

Christelijke Volksbibliotheek

Via de link vindt u een overzicht van een deel van de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek in 2017. NB: Soms staan er een letter en getal voor een titel; het gaat dan om een deel uit een serie.

CVB Selectie Aanwinsten 2017 02

Het overzicht laat een klein deel zien van onze collectie van meer dan 5.500 titels. Dat zijn vooral romans; er is ook een aantal andere boeken, o.a. (wat oudere) kinderboeken.

Hartelijk welkom tijdens onze openstelling in De Parel, op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur. Ga via het plein door de deur bij het kerkelijk bureau naar binnen, dan de trap af. Onze vrijwilligers zijn u graag van dienst!

Kosten: 25 cent per boek per week. De zaterdag van de rommelmarkt (in 2018: 14 april) zijn we gesloten!

Pareldienst 18-2-18