Pareldienst 10-3-19

Kerkblad 74-33,34

Iedereen zoekt U

“En Simon en die bij hem waren, gingen Hem achterna, en toen zij Hem gevonden hadden zeiden zij tegen Hem: Iedereen zoekt U!”

(Markus 1: 36 en 37)

_______________________________________________

Zoekers, daar zijn er vandaag de dag genoeg van. Is er meer dan deze aardse werkelijkheid? Wat is dat meer? ‘God’, over Wie hebben we het dan? Zijn er ook mensen op zoek naar Jezus? U of jij?

Als de Heere Jezus in Kapernaüm is, zijn heel veel mensen op zoek naar Jezus. Ook de discipelen zijn naar Hem op zoek. Ze waren bij Hem en maakten veel mee. Die man in de synagoge werd bevrijd van een onreine geest. De schoonmoeder van Simon werd genezen. En ineens zijn ze de Heere Jezus kwijt. Wat is er aan de hand? Hij is vroeg opgestaan om in alle stilte, op een plaats waar geen mens is, te spreken met Zijn Vader. De Zoon van God kan niet zonder het contact met Zijn Vader. Daar maakt Hij tijd voor, daar neemt Hij de rust voor! De discipelen vragen zich intussen af waar Hij is. En ze vinden Hem. Met een lichte paniek in hun stem horen wij hen tegen de Heere Jezus zeggen: Iedereen zoekt U!

Daar is de Heere Jezus zeker wel blij mee? Al die mensen die op zoek zijn naar Hem. Daar word je toch ook vandaag blij van wanneer mensen de Heere Jezus zoeken? Wanneer mensen dat ook uitspreken dat ze de Heere Jezus nodig hebben. Toch reageert de Heere Jezus heel anders. Hij is niet gericht op een groot publiek. Het is Hem niet te doen om belangstelling. Ook hierin houdt Hij goed in het oog dat Hij Messias is. Hij is gericht op de eer en bedoeling van Zijn Vader. Hij laat zich niet verleiden om zomaar de sensationele behoefte van mensen te beantwoorden, om op te treden als wonderdokter. Ook al heeft Hij genoeg wonderen gedaan, dat staat niet op zichzelf. En daarom Zijn reactie: “Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat ik ook daar predik”. Niet terug naar de zoekers in Kapernaüm, maar rondtrekken in de omgeving om daar als een heraut op te treden. Want dat is prediken. Om zo het Woord van de grote God door te geven. Om uit te zeggen dat in Hem het Koninkrijk van de hemel dichtbij gekomen is. In deze Prediker wordt het Koninkrijk Gods zichtbaar. In en door Hem gaan mensen een nieuwe tijd in, ze gaan Gods rijk binnen. Dat maakt mensen werkelijk gelukkig. Wat daar voor nodig is? Bekering. Breken met het oude en zondige leven. Daarmee voor de dag komen en het Hem belijden. Overgave aan Hem en Hem volgen en dienen. De Heere Jezus trekt de omgeving door, preekt in de synagogen, opdat velen het zullen horen en geloven! Bij die preken geeft Hij de nodige illustraties. Hij laat zien dat in het Koninkrijk van God duivels het moeten afleggen. Zieken maakt Hij beter. Dat alles vindt Zijn kracht doordat deze Prediker, die Zoon van God is, de weg naar het kruis gaat. Op Golgotha gaat het lijden naar een dieptepunt. Door de route af te leggen van verlatenheid van God en het sterven aan het vloekhout legt Hij de grondslag voor de definitieve doorbraak van het Koninkrijk van God.

Nú is de Heere Jezus in de hemel, maar Zijn leerlingen heeft Hij erop uitgestuurd om de blijde boodschap de wereld in te dragen. En dat gaat ook vandaag door, over het rond van de aarde, ook in Hardinxveld-Giessendam. Zijn Woord, is een Woord voor zoekers. Zoek jij het aan Zijn voeten? Om al luisterend zomaar op de knieën te vallen en je te verootmoedigen voor Hem. En tevens je vast te grijpen aan Zijn Woord, daar je aan toe te vertrouwen, met hoofd, hart en handen! Geloof me, dan ben je een gelukkige vinder. Op kosten van Christus zelf ga je het Koninkrijk Gods binnen. De Koning wordt jouw leven. Dat leven is van een andere snit dan het leven dat menigeen leidt, zonder deze Koning! Om maar iets te noemen: Hij leert je om Hem te dienen en ieder waar je mee van doen hebt. Het is ook een zalig leven, want Hij is je ankerpunt. Zijn vrede vervult je leven. Zijn nabijheid geeft vreugde. Zijn beloften maken je wegwijs. Zijn toekomst geeft hoop en verlangen. De definitieve doorbraak van Zijn rijk komt! Met Hem in de heerlijkheid. Geen ziekte, zorgen en zonden. Geen tranen en pijn. Hij vervuld dan voorgoed je leven. Rijk met de Koning en dat voor eeuwig!

Iedereen zoekt U! Ik ben zo blij dat Hij zelf zoekt. Gekomen om te prediken. Gekomen om zalig te maken. Zo komen ze, mensen die Jezus nodig hebben. Zo wordt Zijn Rijk vol!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Vrouwenmorgen woensdag 6 maart

Er liggen flyers in de lectuurbakken van de Oude en de Nieuwe kerk. Ook op Facebook zijn we te volgen: ‘Vrouwenmorgen Hardinxveld’. Bij vragen kun je contact opnemen met Henny de Koning, 63 12 73.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 3 maart 2019

De diaconale collecte van deze eerste lijdenszondag is voor het Leger des Heils in Dordrecht. Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij het Leger des Heils voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Hierbij leggen medewerkers contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of ze mogelijk ergens mee geholpen kunnen worden. Een bezoeker vertelt; ‘Mijn vrouw zette mij op straat, omdat ik maar niet van de fles kon afblijven. Bij vrienden en familie kon ik niet meer terecht. Na een paar nachten slapen in het park, nam iemand me mee naar het Leger des Heils. Hier kon ik eindelijk weer een nacht doorslapen en douchen. De medewerkers hier hebben me op het spoor gezet van de hulpverlening. Stap voor stap ga ik aan de slag met mijn problemen.’ Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Haar opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. De diaconie wil dit diaconale werk in de regio graag ondersteunen, en daarom willen we de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verkoop vanuit nalatenschap

Het is inmiddels ruim vier jaar geleden dat wij u op de hoogte stelden van het feit dat de diaconie van onze gemeente een nalatenschap verwierf. Onderdeel van de nalatenschap betrof het woonhuis met enkele omliggende percelen. Na de verkoop van het woonhuis (Binnendams 42) is de grond van het perceel aan de westzijde van deze woning gesaneerd en inmiddels schoon opgeleverd. Bovendien is het bestemmingsplan van het perceel herzien, waardoor er nu twee vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd. De diaconie heeft besloten om de verkoop van de percelen in gang te zetten middels een inschrijvingsprocedure bij een notariskantoor. Deze inschrijving zal 15 maart a.s. worden gestart.

Voordat deze inschrijving middels verdere publicatie wordt bekendgemaakt, stellen wij met dit bericht u als gemeente op de hoogte van dit besluit.

Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure kunt contact opnemen met de makelaar, WLTM Coöperatie U.A. telefoonnr. 088-41 11 888. U kunt vragen naar dhr. J. Rijkaart. 

Mailen kan ook: info@wltm.nl. De prospectus van deze inschrijving is vanaf 1 maart a.s. te raadplegen op de website www.wltm.nl.

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk 25 en 26 maart

We hebben al mogen genieten van een paar mooie dagen met heerlijk voorjaarsweer…

Dat roept bij sommige dames altijd een gevoel op om te gaan luchten en schoon te gaan maken.

Daar maken we graag gebruik van door de schoonmaak van de Oude kerk in te plannen. Dit hopen we te doen op maandag 25 en dinsdag 26 maart. Graag vragen we hiervoor uw hulp. We hopen dat vele vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, bereid zijn om een poosje te komen helpen. Er is voor ieder wel wat te doen. Vanaf 08.00/08.30 uur bent u hartelijk welkom. Voor koffie/thee en wat lekkers wordt gezorgd! Doet u mee?

Afscheid organist

Afgelopen periode heeft Arjan Versluis diverse malen de erediensten begeleid op het orgel van de Oude Kerk. Per 1 maart is Arjan benoemd als hoofdorganist van de Grote Kerk in Gorinchem. Om deze reden moet hij stoppen met de orgelbegeleiding in onze gemeente. Wij feliciteren Arjan met deze mooie benoeming en zijn hem verder dankbaar voor zijn inzet en orgelspel de afgelopen tijd. We wensen hem Gods zegen toe voor de toekomst.

Modelleur gezocht

Om de veiligheid in onze kerken te vergroten, werkt het College van Kerkrentmeesters aan een aantal nieuwe ontruimingsplannen. Voor het opstellen van de ontruimingstekeningen voor de Nieuwe kerk zijn we op zoek naar een modelleur of tekenaar die de plattegrond van de kerk kan ‘digitaliseren’. We willen graag de plattegrond in autocad (of dergelijk) en deze dan ook voorzien van de nodige veiligheidssymbolen.

Ben je bereidt ons te helpen en daarmee de kerken weer een stukje veiliger te maken? Neem dan contact op met Jaap Blokland (kerkrentmeester203@hghg.nl).

Rekeningnummer Vrijwillige Bijdrage

Enige tijd geleden heeft in het kerkblad een overzicht gestaan van gewijzigde rekeningnummers. Bij het overmaken van de vrijwillige bijdrage zien we dat nog vaak gebruik gemaakt wordt van het oude rekeningnummer. Wilt u a.u.b. nakijken naar welk rekeningnummer u uw bijdrage overmaakt? Het oude nummer voor de vrijwillige bijdrage was: NL87 FVLB 0227 1117 29. Dit graag aanpassen naar het nieuwe nummer NL46 RABO 0373 7197 60.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

De locatie op 7 maart is fam. Verkaik,  Ekster 20. De inleiding over 2 Korinthe 5 wordt gehouden door Anneke Tromp.

Jeugdrubriek

Vader-zoonavond vrijdag 15 maart

Vrijdagavond 15 maart organiseert de Jongensclub weer een ‘Vader-zoonavond’. Noteer deze datum alvast in uw/jouw agenda! Meer info volgt via de uitnodiging en in een latere kerkbode.

Zondagsschool

Zondag 3 maart hopen wij met alle kinderen van de zondagsschool een gezamenlijke middag te hebben in De Parel. Deze middag zal in het teken staan van het projekt van de zondagsscholenbond ‘Haal ze uit het slob’. Het collectegeld dat we deze zondag ophalen is voor dit project bestemd. Via onderstaande link kunt u meer lezen over deze actie: https://www.hervormdezondagsscholen.nl/jaarlijkse-actie/roma-kinderen-oekraine.

Evangelisatie

Bijbelleesrooster Lijdenstijd

Kent u de zeven werken van barmhartigheid? Tijdens de Lijdenstijd zal jeugddiaconaatcommissie 2SERV samen met Geloven In Spangen een bijbelleesrooster beschikbaar stellen dat gaat over deze zeven relevante en inspirerende thema’s. Geloven in Spangen is een pioniersgemeente in Rotterdam: een groeiende gemeente voor wie de zeven werken van barmhartigheid misschien weer net een andere dagelijkse betekenis hebben dan voor ons. Wij kunnen van hen leren en vice versa!

Iedere week wordt in het bijbelleesrooster één ‘werk van barmhartigheid’ behandeld. Het leesplan is geschikt voor alle leeftijden en kan dus bijvoorbeeld met het gezin aan tafel worden gelezen of in de bijbelkring worden gebruikt. Het bijbelleesrooster zal op de eerste lijdenszondag worden uitgedeeld. Het is ook mogelijk om een digitale versie via de mail te ontvangen, dit kunt u aanvragen via jeugddiaken@hghg.nl. U ontvangt het dan digitaal per week.

Zending

Zendingscollecte zondag 24 februari GZB

De eerste collecte op 24 februari in de ochtend- en avonddienst is een zendingscollecte bestemd voor het werk van Maarten en Gerdien Blom. Sinds 2013 zijn zij namens de GZB uitgezonden naar Albanië voor gemeentestichting. Ze werken in de omgeving van Mushqeta, dat ligt in een arm berggebied ten zuiden van de hoofdstad Tirana. In dit gebied wonen enkele christenen, maar was nog geen kerk. Inmiddels is er een kleine gemeente door samenwerking van de GZB en de ‘Gospel of Christ Church’ uit Albanië. Er wordt onder andere elk jaar een vakantiebijbelweek georganiseerd waar zo’n 350 kinderen op af komen.

In juni 2019 hopen ze terug te keren naar Nederland, maar het werk zal worden voortgezet door het team van de Gospel of Christ Church in Tirana. Kleant Xhaho is de nieuwe evangelist die gesteund wordt door de GZB. In de zes jaar dat Maarten en Gerdien in Albanië zitten hebben ze gezien dat er veel mensen zijn aangeraakt door het evangelie. Niet alle zaadjes van het evangelie vielen in de goede aarde, soms was het op de rotsen, soms werd het verstikt door andere gewassen. Maar er is een kerk, daar heeft onze God voor gezorgd.

U kunt Maarten en Gerdien Blom steunen met uw bijdrage bij de collecte op zondag 24 februari.

Workshopdag groot succes

Beste gemeenteleden,

In Zuid-Afrika is de zomervakantie voorbij, de Bijbelclubs en Bijbellessen zijn weer in volle gang. Een kind schreef op: ‘Tannie het vir ons gehelp om ons harte vir God te gee.’ Wonderlijk hoe God werkt!

Afgelopen zaterdag heeft een tweede, gezellige workshopdag plaatsgevonden. Bijna 90 gemeenteleden namen deel aan één of meer workshops. Het was heerlijk weer voor de natuurwandeling, met prachtig licht voor de schilderworkshop en kleurenanalyse. Ook de andere workshops waren erg geslaagd! Dit alles heeft geresulteerd in veel plezier, vrolijke gezichten, mooie voorjaarstukken, heerlijke baksels en zo’n € 900,- voor het kinderwerk in Zuid-Afrika! We bedanken drukkerij AMV, drukkerij Badoux, bakkerij Klootwijk, De Parel, alle workshopleiders en uiteraard de deelnemers. Ook dank voor andere giften die (n.a.v. de workshopdag) zijn binnengekomen! Ik ga het hometeam verlaten, maar recent hebben andere gemeenteleden zich aangesloten. Voor vragen kunt u bij hen terecht, ook via leakinderwerk@gmail.com. Blijft u meebidden voor het prachtige werk van Lea? Hartelijk dank! Warme groeten namens het hometeam,

Annelie de Rover

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Bij brood en beker mochten we afgelopen zondagmorgen de goedheid van de Heere ervaren. In de verkondiging ging het over de vrouw uit de regio van Tyrus en Sidon (Markus 7: 27 en 28). Op een creatieve manier klemde zij zich vast aan het woord van de Heiland, om niet meer los te laten. De honden eten dan toch maar van de kruimels. Daarmee was haar houding beschamend voor Israël toen. Zij kregen meer dan kruimels. Haar houding spoort ook ons aan om het blijvend van de Heere Jezus te verwachten. De Heere laat ons daarin niet beschaamd uitkomen. Hij voedt met Zichzelf: mild en overvloedig.

In de dienst van dankzegging op het Heilig Avondmaal lazen we Markus 10. We hoorden de woorden van de Heere Jezus: “Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen”. Met Zijn dienst is Hij een voorbeeld om te dienen in het leven van elke dag. Daarvoor is het nodig dat onze identiteit in Hem ligt. De dienst van de Heere Jezus is ook uniek. Hij heeft de losprijs voor Zijn rekening genomen en zo de Vader in Zijn recht gezet.

Doopdienst

Zondagmorgen 3 maart zal het teken en zegel van de doop bediend worden.

Bijbelkring

De Bijbelkring hoopt woensdag 6 maart weer samen te komen. We bespreken 1 Samuel 15: 1-3 en 7-23. Daarbij hoort hoofdstuk 6 uit het boekje. Ter voorbereiding kunt u dat alvast doorlezen. We hopen opnieuw een goede en zegenrijke avond te hebben, waar we leren van en over de Heere en we ook van elkaar mogen leren. We beginnen de avond om 20.00 uur in De Parel.

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 200,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Een christen is een zeer vrij heer over alle dingen, aan niemand onderworpen. Een christen is een zeer dienstvaardig knecht van allen, onderworpen aan allen’.

Maarten Luther (1483-1546)

…tot zondag

Zondag hoop ik twee keer elders het evangelie te verkondigen. In de morgendienst hoopt een studievriend van mij voor te gaan, ds. C.H. Buitink. We zaten in hetzelfde studiejaar en op dezelfde studievereniging. Bij zijn bevestiging in Klaaswaal mocht ik meedoen aan de handoplegging. De avonddienst is een leerdienst over Zondag 11 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daarin over de naam Jezus en de betekenis daarvan. De Naam die hemel en aarde verenigt te saam. Voorganger in deze leerdienst is ds. P. van de Voorde.

Zondag 3 maart is er de doopdienst. We horen hoe de Heere Jezus de kinderen roept: “Laat de kinderen bij mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God”.

U en jou gezegende diensten toegebeden! Met een hartelijke groet van mijn vrouw en onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” Psalm 39: 8. Het woord ‘hoop’ verwijst in de grondtaal ook naar een touw. Aan een touw kun je je vastgrijpen als voeten wankelen. Grijp dat maar vast. Dat geldt niet alleen voor zieken, maar ook voor anderen die het moeilijk hebben met wat voor situatie dan ook.

Bevestiging ambtsdrager

Tijdens de late morgendienst van zondag 3 maart zal broeder Den Breejen bevestigd worden in het ambt van ouderling. Met deze bevestiging is de broederkring weer compleet. Wij danken de Heere hiervoor.

Heilig Avondmaal

Zondag mochten we weer de dood van Christus gedenken bij brood en beker.

‘Nu laat ons God de Heere
Dankzeggen en Hem eren,
Want goed zijn alle dingen
die wij van Hem ontvingen.’

Ludwig Helmbold

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 4 maart. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 7 maart om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 24 februari is Op Toonhoogte (OTH) 511: ‘Ho! Stop’ en voor zondag 3 maart Op Toonhoogte (OTH) 510: ‘Hij is machtig’.

Citaat

‘We behoren te bezitten, te genieten en te gebruiken met geen ander doel dan om klaar te zijn om ze weg te doen wanneer we daartoe geroepen worden en om ze gewillig en vol vreugde in te ruilen voor de hemel.’

Jonathan Edwards (1703-1758)

Bidden en danken

Door de oorlog zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden, zoals Egypte en Jordanië. Bid dat ze daar in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

De Presbyteriaanse Kerk in Colombia is een kerk die de noden in de samenleving ziet. Zo is er bijvoorbeeld op verschillende plekken naschoolse opvang voor kinderen in achterstandswijken. Bid dat de kerk in de samenleving van Colombia tot zegen mag zijn. (Gebedskalender GZB)

We danken voor alle onderzoeken en initiatieven die er zijn om deze wereld duurzaam te beheren. We bidden dat dit met name mag gebeuren vanuit de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan hen die niet met name genoemd worden. Omdat de zorgen langdurig of chronisch zijn of omdat zorgen van dusdanige aard zijn, dat bekendmaking in het kerkblad niet aan de orde is. Psychische nood; zorgen in relationele sfeer: God weet ervan. Wat kan de weg soms anders gaan dan wij denken en hopen. Wat brengt dat veel in ons hart teweeg. Pijn, verslagenheid, verdriet, hartzeer, gebrokenheid. We hoeven dit alles niet te verbergen. Vanuit het Woord weten we dat Hij de moeite en het verdriet ziet. Hij peilt het leed. En God wil dat zij weten dat hun lijden Hem niet ontgaat. “De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebrokenen op. De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.”

Giften

Ouderling Bakker ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Belijdenis des geloofs

Afgelopen seizoen hebben 21 jongeren belijdeniscatechese gevolgd bij onze predikant. Afgelopen week hebben zij een brief ontvangen om na te denken over de vraag over het wel of niet belijdenis willen doen en waarom. In de eerste week van maart wordt begonnen met de persoonlijke gesprekken tussen catechisant en catecheet. Laten we als gemeente biddend om onze belijdeniscatechisanten staan, zodat zij op dit kruispunt van hun leven de juiste beslissing mogen nemen. Jongelui, richt je oog en gedachten op het Kruis en zie wat Hij gedaan heeft voor jou. Om zo te komen tot een positieve beslissing Hem te belijden en volgen. Dan zal Hij ook de juiste woorden geven om je keus te verwoorden. Ook onze predikant wensen we wijsheid toe in de gesprekken die hij met hen gaat voeren, zodat er weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van onze gemeente.

Vakantie

Voor veel jongeren en kinderen breekt een week van vakantie aan. Veel basisschoolleerlingen zullen waarschijnlijk naar de ‘Kom jij ook?’ dagen gaan. Leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs hebben in deze vakantie misschien wel een inhaalslag te doen of bereiden zich voor op de laatste periode van het examenjaar. We wensen jullie in ieder geval een fijne vakantie toe.

Doopzitting

14 maart wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) De doopdienst staat gepland voor zondag 24 maart om 10.45 uur.

Voorzang

Zondag 3 maart breekt de lijdenstijd weer aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we in de voorzang een Nieuwtestamentisch lied zingen. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Gelezen/gehoord

‘De gemeente wordt gedragen door Gods verkiezing, Christus’ offer en de kracht van de Heilige Geest.’

Tenslotte

Afgelopen zondag werd de dood van de Heere verkondigd in de viering van het Heilig Avondmaal. Wat is de Heere goed. ‘Gedenk aan hetgeen Hij heeft verricht.’ In gebroken brood en vergoten wijn mochten wij weer zien: Ik geef voor u Mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet Mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met Mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed Ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,                                                                             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Gereformeerde Kerk Boven-Hardinxveld

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 23 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 24 februari

Geen zondagsschool

Maandag 25 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 28 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 1 maart

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

zaterdag 2 maart

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 3 maart

Zondagsschool gezamenlijk – De Parel

Maandag 4 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub – De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 maart

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

Woensdag 6 maart

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

09.15-11.15 uur Vrouwenmorgen – De Parel

10.45 uur Mannenvereniging – De Parel

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG1 Oost – De Parel

Donderdag 7 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.45 uur Bijbelgesprekskring – Ekster 20

20.00 uur Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

Vrijdag 8 maart

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P.J. Weij

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Toer voor het Goede Doel 2019: inspirerende sponsortocht

De inschrijving is geopend voor de jaarlijkse Toer voor het Goede Doel, zaterdag 15 juni 2019.  Tientallen wielrenners stappen dan op de fiets voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht’ van het land, georganiseerd door de missionaire organisatie IZB.

Voor de tocht, in totaal 150 kilometer, is een gevarieerd parcours uitgezet door de provincies Zuid-Holland en Utrecht. De opbrengst van de rit is bestemd voor het missionaire werk op de locaties die onderweg worden bezocht: het pionierswerk gericht op gezinnen in Capelle-Schollevaar, het missionair-diaconale werk van ‘Het Badhuis’ in Zwijndrecht en de multiculturele geloofsgemeenschap in Nieuwegein. Medewerkers van deze missionaire pioniersplekken geven het peloton ter plekke tekst en uitleg over hun werk.

De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht samen met IZB’ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: ‘Het brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook financiële ondersteuning op.’ Meld je aan via www.toervoorhetgoededoel.nl

____________________________________________________

Varia

Taxateur Arie Molendijk komt naar bibliotheek

Denkt u zeldzame boeken (bijvoorbeeld (staten)bijbels, oude (handingekleurde) atlassen, geïllustreerde werken, reisboeken, etc., handschriften, of documentatiemateriaal uit de Tweede Wereldoorlog, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten of prenten in uw bezit te hebben?

Schroom dan niet om langs te komen voor een taxatie bij de in den lande bekende taxateur van oude boeken Arie Molendijk uit Rotterdam. De taxaties vinden alleen plaats op de taxatiedagen, dus niet via foto’s of aan huis, etc. Kosten voor een taxatie zijn € 5,- van 1 tot ca. 10 boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere partijen/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van € 25,- tot € 50,-. Een taxatierapport is zo nodig ook mogelijk, maar alleen voor waardevolle boeken met een waarde vanaf € 200,- en tegen een van tevoren afgesproken tarief.

U bent van harte welkom en wordt vriendelijk ontvangen in de bibliotheek, Pietersweer 34 op vrijdag 1 maart van 13.00-16.00 uur. Zie voor meer informatie: www.molendijkboeken.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 24 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, M.J. van Oordt, Bodegraven

10.45 uur wijk 3 Zuid, L. Schaap, Nijkerk

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB, Familie Blom

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Diaconie – GZB, Familie Blom

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Leandra de Jong, Mirthe Geldof

Groep B: Marja van de Wetering 10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Mieke de Bruin

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Inge-Ruth de Jong, Rebecca Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 3

avonddienst: Psalm 145: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prop. T. Beekman, Kloetinge

18.00 uur ds. R.A. Grisnigt, ‘s Gravenpolder

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Janette Egas, Marijke Vogel, Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 3 maart 2019, eerste lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang: Weerklank 145: 1, 3

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Leger des Heils, Dordrecht

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Lenny Egas, Jorieke de Vries, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Joyce Versluis, Linde van Dijk, Groep B: Cobi Klein, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Gerlinde Poortvliet, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 80: 11

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – onderhoud orgel

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Renske Egas, Ariena Roza, Mette Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Rommelmarkt 2019

Kerkblad 74-32

Hij – niet ik…

“Wie de bruid heeft, is de Bruidegom, maar de vriend van de Bruidegom die erbij staat en hem hoort, verblijdt zich zeer over de stem van de Bruidegom. Deze blijdschap van mij nu is volkomen geworden. Hij moet meer worden, maar ik minder.”

(Johannes 3: 29 en 30)

_______________________________________________

In de Middeleeuwen schilderde Matthias Grünewald een groots schilderij voor het altaar in de kerk van Isenheim.

Rechts van de Gekruisigde staat Johannes de Doper. Hij lijkt de tekst uit te spreken van deze meditatie: “Hij moet meer worden, ik echter minder”. Terwijl hij dat zegt wijst hij met een ongewoon lange wijsvinger naar de Heere Jezus. Daarmee zegt Johannes alles: Het gaat om Jezus, en niet om hem, Johannes.

Het gaat om Jezus. Zo ligt dat ook – als het goed is – in het leven van elke christen. Het gaat in het geloof niet om ons, maar om Jezus. Daar vaart de gelovige wel bij, als het ons om Hem te doen is: ‘niet ons o Heere, niet ons… Uw naam alleen zij alle eer en roem gegeven.’

Niet altijd gemakkelijk

Maar, en dat voelt u denk ik ook wel mee, het is niet op ons lijf geschreven dat we onszelf verloochenen. Die moeilijke les moeten we Johannes leren. Dat geldt voor elke christen: het gaat niet om mij. Dat wordt beproefd!

Leerlingen van Johannes hebben namelijk gemerkt dat hun aanhang minder wordt. Het is niet meer zo druk als Johannes preekt. Als hij doopt komen er steeds minder mensen naar voren om gedoopt te worden.

Dat vinden ze maar moeilijk. Ze gaan naar Johannes toe en we horen hun aanvechting en teleurstelling doorklinken in vers 26.

We merken dat het niet om ons gaat, elke christen leeft om Christus te verheerlijken, maar na de zondeval gaat dat niet meer vanzelf. Dan zitten we er vaak zelf tussen. We hebben last van een veel te groot ‘ik’. 

Vanuit het antwoord van Johannes kunnen we zien en leren hoe we die plaats mogen innemen, om als gelovige een levende richtingwijzer te zijn: naar Jezus.

Vriend zijn

Het gaat om Jezus, niet om mijzelf als gelovige, of als ambtsdrager… Dat is geen lastige opgave, maar een lieve lust. Daarom voelt Johannes zich niet gekwetst wanneer de mensen naar Jezus gaan, in plaats van naar hem.

Daar gaat het hem nu juist om. Hierin is zijn blijdschap volkomen. Vol geworden. Laat hem maar wegvallen, laat ons maar naar de zijlijn schuiven, als dit maar gebeurt.

Als de Heere Jezus maar meer wordt, doordat uw kinderen, buren en collega’s Hem leren kennen. Wat zou dat mooi zijn!

Dat is de taak van de vriend van de bruidegom. Hij moest de bruidegom en de bruid bij elkaar brengen en daarvoor van alles regelen. Maar als ze dan bij elkaar zijn, dan moet hij wegwezen.

Zijn beloning is de vreugdevolle uitroep van de bruidegom wanneer hij zijn geliefde in de armen sluit… Dat is de blijdschap, de beloning van de vriend van de bruidegom. Hij verblijdt zich in de stem van de bruidegom.

Hoe deed Johannes dat? Hoe mag u dat doen? Hij wijst steeds van zich af naar de Heere Jezus: “Zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt”. Dát werft!

Vertel maar wat Christus te bieden heeft. Laat Zijn heerlijke Naam maar klinken, Zijn Middelaarswerk maar schitteren. Zijn verzoenend lijden en sterven voor onze zonden.

Meer en minder worden

Hoe zijn we vruchtbaar als christen? Daarover gaat vers 30. “Hij moet meer worden, ik echter minder.”

Christus moet dus groeien. Eerst dat woordje moeten. Dat is niet Johannes’ persoonlijke mening, maar een moeten van Godswege. Johannes brengt zijn teleurgestelde leerlingen bij de wil van God.

God wil dat de Christus groeit. Dat moet en zal gebeuren, omdat Hij het wil. Dat gaat niet in de eerste plaats om het aantal volgelingen, want dan zou je je al snel kunnen verkijken.

Het gaat hier om de groei van Jezus ten opzichte van of in Johannes. Hij heeft als vriend van de Bruidegom geen blijvende betekenis, het gaat om de Bruidegom met zijn bruid. Om Jezus zelf.

Kijk, het zou toch wel heel vreemd en ongepast zijn als de vriend er bij blijft als de bruidegom en de bruid elkaar in de armen sluiten.

Voor Johannes is dit één en al vreugde en blijdschap. Hij moet groeien en ik minder worden. Laat Zijn invloed, aanhang groeien en bloeien. ‘Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.’ Wat heerlijk als anderen tot Jezus komen.

Dat is ook op die tweede manier belangrijk: Christus moet in Johannes, maar ook in u en mij meer worden. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij.

Dat is het beste geneesmiddel voor een door de zonde ontstoken en opgezwollen ‘ik.’ Het zeurt maar om aandacht en komt pas tot bedaren als Christus het leven overneemt.

Het gaat dan ook als vanzelf. Hij, niet ik. Zo’n leven is het beste bruikbaar in het koninkrijk van God. Het verwijst anderen naar de Heere Jezus.

J.C. Breugem v.d.m.

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Hulp gevraagd voor ‘Kom jij ook?’

Tieners en volwassenen:

Wilt u dit kinderevangelisatie project  meenemen in uw gebed?  We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waar het evangelie nieuw voor is.

We merken de laatste jaren een verschuiving van medewerkers, sommige stoppen na jarenlange medewerker te zijn geweest, omdat de kinderen uit de leeftijdscategorie gaan groeien. We hebben dus nieuwe hulp nodig tijdens de dagen om met een groepje kinderen het programma te volgen, voor hen te zorgen, en hen te helpen tijdens de workshops en het eten. Daarnaast zijn we ook op zoek naar mattenleggers voor bescherming van de vloeren om 08.00 uur.

Dit jaar zoeken we wat extra hulp bij het bakken van 600 pannenkoeken voor 26 februari in de ochtend. Wilt u een aantal (25 of 50) pannenkoeken bakken? Dan horen we dat graag. Ze mogen koud bezorgd worden

Maatschappelijke stage:

Deze dagen zijn een leuke en gezellige manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

Financiele hulp:

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer: NL34 RABO 0325 0875 71 t.n.v. Ned. Geref. Kerk H’veld.

Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen, neem dan contact op via komjijook@hotmail.com of bel Arina Hagenaar 06-37 27 46 59.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 februari 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift, waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor ZOA – vluchtelingen in Ethiopië. Ethiopië biedt jaarlijks opvang aan duizenden vluchtelingen uit Eritrea en Somalië. Met name jonge vluchtelingen belanden hier vaak in een uitzichtloze situatie; het is erg moeilijk om werk te vinden en dat maakt het opbouwen van een nieuw bestaan vrijwel onmogelijk. Vluchtelingen mogen niet werken in Ethiopië, missen vaak de benodigde vaardigheden en hebben nauwelijks toegang tot basisvoorzieningen. Deze omstandigheden drijven vluchtelingen vaak verder richting Europa of het Midden-Oosten op zoek naar een betere toekomst. Ze hebben geen realistisch beeld van de gevaren van deze reis en ze worden een makkelijk doelwit voor mensenhandelaars. ZOA en haar partners willen deze kwetsbare groep mensen helpen. Dit wordt gedaan door het creëren van betere mogelijkheden voor deze vluchtelingen. Zo pleiten zij bij de overheid voor het legaal laten werken van vluchtelingen en bieden ze hen beroepstrainingen aan zodat ze betere kansen hebben op de arbeidsmarkt.  Daarnaast verstrekken zij informatie over de toegang tot essentiële basisvoorzieningen en proberen ze te voorkomen dat deze overbelast raken door de instroom van zoveel extra mensen. Tot slot willen zij de gevaarlijke oversteek naar Europa of het Midden-Oosten ontmoedigen door campagnes die wijzen op de gevaren van deze reis. Als diaconie willen we dit project (wat gefinancieerd wordt door het Ministerie van Buitenlandse zaken) graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 21 februari

De zesde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 februari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. P. van de Voorde wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Arie Slob uit Noordeloos een lezing verzorgen met als titel ‘Ouderen in veilige handen’. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in samenwerking met de gezamenlijke ouderenbonden, waaronder de PCOB, een actieplan opgesteld om de problematiek van ouderenmishandeling bespreekbaar te maken. Door het onderwerp breed onder de aandacht te brengen wordt gewerkt aan herkenning en erkenning. Hierdoor breidt de bewustwording zich steeds verder uit in onze samenleving. Dat is nodig om ouderenmishandeling een halt toe te roepen. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen, dat Ouderen zich veilig voelen en veilig zijn. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2018-2019 ziet er verder als volgt uit:

– 21 maart: Flora en Fauna in de Krimpernerwaard

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

 

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 18 februari is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We zullen deze avond de overstap maken van discipelschap binnen de kerk van Jezus, naar gemeenschap binnen de kerk van Jezus. Gemeenschap is iets dat je als kerk met elkaar doet en gemeenschap is niet iets nieuws, gemeenschap is een eigenschap van God Zelf, voordat de schepping er was. Dat maakt dat gemeenschap binnen de kerk heel belangrijk is. We beginnen om 20.00 uur in De Parel en iedereen is hartelijk welkom.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De achtste Bijbelstudie over Jeremia heeft als titel: ‘Belofte van een vernieuwd verbond’. (Jeremia 31: 27-40, Vrouw januarinummer.)  Corrie van de Meijden zal dit Bijbelgedeelte inleiden. Alle vrouwen dinsdagmorgen 19 februari om 09.15 uur van harte welkom in De Parel. Ria Hooikaas en Anja Buijk passen op de kinderen. Hartelijke groet,

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 20 februari is er weer de bijbelkring. Het onderwerp van deze morgen is opnieuw Johannes 7: 24-53. We rekenen weer op een goede opkomst en een fijne bespreking.

Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk

Tijd: 09.30 uur

Jeugdrubriek

Beste jongens en meiden,

Kom jij ook naar de ‘Kom jij ook?’ met thema Feest.

‘Kom jij ook’ is een interkerkelijk kinderevangelisatieproject, waar onze kerk bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.

Groep 1 t/m 5:

We willen je van harte uitnodigen in Sporthal De Wielewaal op:

Maandag 25 februari tijdens beide dagdelen. Van 09.30-11.45 uur en vanaf 13.30-15.00 uur. In de middag ontvangen we kindertheater ‘Je bent een parel’ (vanaf 4 jaar).

Dinsdag 26 februari gaan we verder met het feest. Vanaf 09.30 uur zijn jullie weer welkom en mogen jullie blijven eten op het pannenkoekenfeest. Om 13.30 uur is het afgelopen.

Groep 6 t/m 8:

We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 25 en 26 februari ben je om 17.00 uur van harte welkom.  Dit jaar hebben we Bijbelvertelling, escape room, spellen en workshops.

Locatie: De Bron, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 17 februari geen zondagsschool. Ook de week daarop, 24 februari blijven de deuren van De Parel gesloten i.v.m. de voorjaarsvakantie. Zondag 3 maart hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Uitzwermavond

Dinsdag 19 februari organiseert de evangelisatiecommissie weer een uitzwermavond. Je kunt ook zeggen ‘Zending dichtbij’. In Matheus 10 kunt u erover lezen: wat voor taak en roeping hebben wij als Christen? Wat moeten wij steeds doen, hetzelfde als Jezus: namelijk het evangelie verkondigen.

Nee, wij hoeven niet allemaal het zendingveld op, want er is veel te doen in onze eigen leefwereld. Wees steeds bewust bezig met zending in je eigen gezin, vergeet je familie niet, of je werkkring. Inmiddels zijn er ook al verschillende wijkgroepen opgestart, deelnemers wees als een kaars in de nacht en laat ‘Het Licht’ stralen in uw wijk.

Kijk om u heen en probeer te traceren waar u hulp kunt bieden, soms is het maar iets kleins. Bid met elkaar dat u als christen iets mag betekenen voor de mensen om u heen. Als alle wijken van onze gemeente zijn voorzien, en dat is toch het streven, dan hoeven wij niet meer langs de deuren te gaan. Dat heeft tijd nodig, dat begrijpen wij als kerkenraden maar al te goed. Daarom gaan we voorlopig nog door met uitzwermen, er is nog veel werk te verrichten. Ga met ons mee, het is maar een uurtje, om mensen te spreken die denken dat ze God niet meer nodig hebben. Wij hopen en bidden dat nieuwe medewerkers zich  zullen aanmelden.

Wilt u dit belangrijke werk meenemen in uw voorbede? Gelooft u in de kracht van het gebed? Wij wel,daarom van harte uitgenodigd in de jeugdzaal van de Oude kerk om 19.30 uur. Daar beginnen we ook met bidden, want we weten dat we niet alleen op stap kunnen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen stonden we voor het laatst stil bij Markus 1. Vanuit de verzen 40 en 41 ging het over de melaatse man die bij de Heere Jezus kwam. “Als U wilt, kunt U mij reinigen”. Het ging hem niet allereerst om genezing, maar om reiniging. De man besefte dat dit geen vanzelfsprekende zaak was. Ook al had de Heere Jezus er inmiddels velen genezen. Onreinheid laat treffend zien wie wij als mensen door de zonde zijn. Dan is het niet vanzelfsprekend dat de Heere Zich ontfermt. Door de zonde bouwen wij een muur tussen God en ons. Wat dat betreft kan het zomaar herkenbaar zijn. Als U het wilt… Maar dan het grote wonder dat de Heere Jezus Zijn hart laat spreken. Zijn hart is als een oceaan vol liefde en barmhartigheid. Hij spreekt: Ik wil het, wordt gereinigd! Op dat woord mogen wij in aanloop naar de bediening van het Heilig Avondmaal onze hoop vestigen. Het is een woord dat een geweldige diepgang krijgt als we bedenken dat Hij daarvoor naar het kruis moest.

20+

Zondag 17 februari, direct na de avonddienst, willen we met de 20+ groep weer bij elkaar komen in de bijzaal van de Nieuwe Kerk. Het thema voor deze avond is: ‘Gelukkig zijn’ naar aanleiding van de Zaligsprekingen uit Mattheüs 5: 1-16. Vorig jaar werd dit als onderwerp ingebracht: ‘Te denken aan de realiteit van het leven, waar leven we voor anno 2019? Wat maakt nou gelukkig in deze tijd en wat vinden we moeilijk/lastig aan deze tijd waarin we leven?’  Een onderwerp waar veel stof tot nadenken inzit en waarover we vanuit de Bijbel alles kunnen leren wat nodig is. Wat is dat zalig zijn? Gelukkig zijn? Kan ik dat hier en nu al zijn en ook ervaren worden? Hoe zit dat met de grondwet van het Koninkrijk der hemelen? Geldt dat al in het hier en nu of valt er nog meer over te zeggen?

Raakt dit jou? Wil je er meer over horen en delen? Ben je ouder dan 20 jaar? Wees er dan bij op 17 februari en neem gerust iemand mee!

Noteer ook vast de data van de volgende keren tot aan de zomer: zondag 31 maart (preekbespreking met ds. Westland), 5 mei, 2 juni en 30 juni. Starttijd: 19.30 uur.

Arjen Versluis en Jan Egas

Wijkavond – (Samen)leven met God

Iedere opvoeder ziet zijn of haar eigen kind graag goed, gezond en gelukkig opgroeien. Maar hoe heb je dat op een goede manier in de hand? Op welke manier kun je niet alleen letterlijk voor gezond en gevarieerd eten zorgen, maar ook geestelijk? Als christelijke ouder heb je een verantwoording op je rusten die soms zo beklemmend kan zijn, zeker als achter de voordeur bijna alle goede voornemens lijken te mislukken. Goede opvoedboekjes in de kast en praktische tips van vrienden te over… en toch; de praktijk is soms weerbarstiger dan we willen erkennen. Of gaat het nu nog best aardig –  kinderen zijn nog relatief  jong – maar kijken we enigszins gespannen naar de tienerjaren die spoedig komen. Of vragen onze jongvolwassen kinderen inmiddels zoveel zorg en aandacht dat het u boven het hoofd dreigt te groeien? Is er nog contact? Gaan zij inmiddels hun eigen weg?

Voor de komende wijkavond hebben we Marcel Vroegop uitgenodigd. Marcel is jeugdwerkadviseur bij het Hervormd Jeugdwerk. Marcel wil met ons in gesprek gaan over de wijze waarop we in het gezin samenleven met God. Hoe spreken we over God? Welke mogelijkheden zijn er m.b.t. de geloofsopvoeding in het gezin? Hoe ging dit vroeger? Hoe gaat dit nu? We kunnen veel van elkaar leren. Dat betreft zowel oud als jong. We zien uit naar de komende wijkavond en verwachten de nodige bagage, bemoediging en aansporing. Het is goed om samen met andere ouders ons hierop te bezinnen. Tot Gods eer en onze diepste vreugde. Woensdag 20 februari 20.00 uur in De Parel. De koffie/thee staat klaar om 19.30 uur. We hopen op een vruchtbare avond. Allen van harte uitgenodigd!

Wijkmiddag Oost

Hoewel het nog een poosje duurt voordat het zover is, willen wij u alvast de datum van de komende wijkmiddag doorgeven. Deze zal plaatsvinden op zaterdag 11 mei.

Houdt u deze dag vrij? Wij zouden het gezellig vinden als u komt! Nadere gegevens volgen nog in een latere kerkbode.

Gastvrijheid

Zondag 3 februari hebben we na de morgendienst met elkaar koffie en thee gedronken in De Parel en hebben verschillende nieuwe gemeenteleden zichzelf voorgesteld. Zij hebben in de afgelopen periode aangegeven, zich (met hun kinderen) te willen aansluiten bij onze wijkgemeente. Het is fijn als we bij de verschillende namen ook een gezicht hebben. Dat bevordert het onderlinge contact. We vormen immers een gemeente waarin we naar elkaar willen omzien en met elkaar willen meeleven. Dat mag plaatsvinden vanuit de wekelijkse bediening van het Woord. Tijdens het koffiedrinken was er gelegenheid om op ongedwongen wijze elkaar te ontmoeten en over de preek door te spreken. Daarom was het goed om kennis met elkaar te maken. Hierin zien we de trouw van de Heere. We hopen dat ieder snel zijn of haar plaats zal vinden in onze gemeente. Een gemeente die op elkaar betrokken wil zijn. Gastvrij gemeente-zijn heeft alles te maken met het hart van God dat overloopt van liefde, dat betrokken is op mensen. Het wezen van God leert ons om betrokken te zijn op de ander (Johannes 17: 21). Zo wordt de christelijke gemeente meer dan eens opgeroepen om gastvrij en vriendelijk te zijn en goed te doen aan allen. Vanuit deze houding willen we aandacht geven aan nieuwe gemeenteleden. Binnen de kerkenraad wordt over dit onderwerp gesproken en nagedacht hoe wij dit concreet handen en voeten kunnen geven.

Gift

Br. De Keizer ontving op huisbezoek  € 20,- voor algemene doeleinden. Hartelijk dank!

Gelezen

Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God” (Psalm 42: 2).

‘Hunkert u naar Hem? Hij hunkert nog veel sterker naar u. Nooit was er een zondaar die ook maar half zo verlangde naar Christus als Christus verlangde naar die zondaar. Nooit heeft ook maar één heilige zo verlangd zijn Heere te zien, of zijn Heere verlangde minstens tien keer zo sterk naar hem. Als u naar Christus snelt, is Hij altijd vlakbij u. Als u zucht van verlangen naar Zijn aanwezigheid, is die zucht het bewijs dat Hij al bij u is.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

… tot zondag

De tafel staat zondag klaar. Brood en wijn om ons te versterken op de reis door de woestijn van het leven. Brood en wijn die de genade van de Heere Jezus laat smaken en proeven aan bedelaars, mensen die niets meer hebben dan hun zonde. Brood en wijn die de liefde van de Heere Jezus uittekenen, om je hart aan op te halen. Laten we bidden om een vreugdevolle dienst, voor ieder gemeentelid! We lezen in de dienst uit Markus 7. De vrouw uit Syro-Fenicië wijst de Heere Jezus op de honden die onder de tafel de kruimels van de kinderen eten.

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor alles wat Hij in de viering heeft geschonken. De verkonding in deze dienst is uit Markus 10: 45. “De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen”. Christus gaat ons voor in dienen! Zijn dienst is ook uniek. Hij geeft zich als losprijs voor velen. U en jou een gezegende avondmaalszondag toegewenst! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan alle zieke gemeenteleden die thuis of in het ziekenhuis zorgen hebben om hun gezondheid. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

In het avondmaalsformulier worden we als gemeente opgewekt en aangemoedigd om ter versterking van ons geloofsvertrouwen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. De Heere zelf roept ons om, naar Zijn opdracht, Zijn dood te verkondigen. Hij wil aan Zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven. Zondag staat de Avondmaalstafel aangericht. ‘Komt dan, want alle dingen zijn gereed’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 18 februari. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Kinderlied

Het kinderlied voor zondag 17 februari is Op Toonhoogte (OTH) 426: ‘Alzo lief had God de wereld’.

Citaat

‘Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meer worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

We danken dat, door de inzet van vele mensen en vrijwilligers, De Ark en De Buitenhof er mochten komen. We bidden dat ze ook in stand gehouden mogen worden, dat er voldoende financiële middelen mogen zijn. We bidden ook voor hun gasten en bewoners met de gezinnen die erbij horen, die op deze manier geholpen worden.

In het noordwesten van China is een aantal christelijke mannen met een moslimachtergrond gevangengezet in een heropvoedingskamp. Ze zitten al meer dan zes maanden zonder enige uitleg vast. Ze mogen geen contact hebben met hun familie. Hun vrouwen en kinderen missen hen enorm. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Jaarlijks keren duizenden Joden vanuit de hele wereld terug naar Israël. Bid voor hen en voor goede hulp bij de integratie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken

David zegt in psalm 39 dat “de sterkste enkel ijdelheid is”. “…laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte (…). Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.” (Jeremia 9: 23,24). Een rijkdom als u en jij ziet dat zo gezondheid en ziekte niet bij geval, maar uit Zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Giften

Kerkelijk werker Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,-. Ds. P. van de Voorde ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Diaken Trapman ontving op kroonjaarbezoek een gift van € 10,-  voor de kerk.

Gemeenteavond

Op de laatstgehouden kerkenraadsvergadering hebben we de komende gemeenteavond voorbereid. We kwamen tot de ontdekking dat de datum (27 maart) niet zo geschikt is in verband met andere activiteiten in dezelfde week. Vandaar dat wij de datum van de gemeenteavond hebben verplaatst naar donderdag 4 april.

Bijbelstudiekring

Donderdag 21 februari hopen we elkaar te ontmoeten op de Bijbelstudiekring.

We behandelen het zesde hoofdstuk van het boek n.a.v. 1 Johannes 3: 14-24. Het thema is: ‘Bekeringsleven’

Een goede voorbereiding toegewenst. Hartelijk welkom in De Parel. We beginnen om 20.00 uur!

Gelezen/gehoord

‘Christus heeft mijn zonde, dood en vloek in Zijn lichaam overwonnen.’

Tenslotte

We leven toe naar de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Het Heilig Avondmaal is een zegel op de liefde en de trouw van Jezus voor Zijn gemeente. Dat avondmaal is een teken, een onderpand, het zegel van het testament en verbond der genade. Gelijk brood en wijn gebroken en vergoten worden, alzo heeft Christus Zijn lichaam laten breken en Zijn bloed laten vloeien tot vergeving van zonden. De Heere geve gezegende diensten rond Woord en sacrament.

Namens de kerkenraad,                                                    

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 16 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 17 februari

Geen zondagsschool

Maandag 18 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub – De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 19 februari

09.15-11.15 uur vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora – De Parel

20.00-21.30 uur thuiskring II – thuis

Woensdag 20 februari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï – De Parel

10.45 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 21 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur ontmoetingsavond – De Parel

19.45 uur Bijbelgesprekskring – thuis

20.00 uur Bijbelkring Wijk Zuid – De Parel

Vrijdag 22 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus – De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Bijzondere verhalen op de GZB-dag 16 maart

Ds. Yunusu Mataka woont in Malawi en werd geboren in een moslimgezin. Zijn vader was de stichter van een groot aantal moskeeën. Yunusu kwam in contact met een jongen die hem vaak over Jezus vertelde. Dit heeft ertoe geleid dat Yunusu tot geloof is gekomen. Nu is hij predikant en coördinator van het toerustingsprogramma dat is opgezet door GZB-zendingswerker Nico Bontenbal. Op de GZB-dag vertelt Yunusu zijn bijzondere levensverhaal.

Voor kinderen en jongeren zijn er aparte programma’s en is er kinderopvang aanwezig. De GZB-dag vindt plaats in de Midden Nederland Hallen in Barneveld en duurt van 09.45-15.45 uur. Het thema is ‘De Geest doorbreekt de grenzen’. Er zijn diverse sprekers, maar daarnaast is er ook volop ruimte voor muziek! De leiding hiervan is in handen van Martin Zonnenberg. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.gzb.nl/gzb-dag. Van harte welkom!

Om de GZB-dag mogelijk te maken, zijn er veel vrijwilligers nodig. Help jij of helpt u mee? Er zijn vrijwilligers nodig voor de kinderopvang, de jeugdprogramma’s, catering en gastheren en -vrouwen. Aanmelden kan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

____________________________________________________

Varia

Voorjaarsconcertarrangement De Herberg

Zaterdag 23 maart is weer het voorjaarsconcertarrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We wandelen in de bossen van Groot Warnsborn, nabij Arnhem. Tijdens de wandeling kun je ontdekken dat Landgoed Warnsborn naast bos en vijvers ook een aantal stroken heide kent. Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd. In de middag is er het Koetshuisconcert met Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur. De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan de Herberg. Kosten: Volledig arrangement: € 25,-. Alleen concert: € 15,-. Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.

Het concert vindt plaats in het Koetshuis van PDC de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Help! Wie kookt er vandaag? Kookvrijwilligers gevraagd!

Zolang de Herberg bestaat, is het maar één keer voorgekomen dat er bij gebrek aan een vrijwilliger niet gekookt kon worden. Maar nu ziet het er naar uit dat dit veel vaker gaat gebeuren. We komen chronisch keukenvrijwilligers te kort. De vrijwilligers die er zijn, zijn enthousiast, maar kunnen echt niet nog meer ingezet worden.  Daarom een dringende oproep. Wilt u met ons meezoeken? Kijkt u eens in familiekring, buurt, gemeente… Jonger, wat ouder, een echtpaar, vriendinnen, of iemand alleen. Iedereen die van koken en broodmaaltijden klaarmaken houdt is welkom. Het gaat om een weekend in de zes weken of een dag in de week. Tussen de maaltijden door is er tijd om te genieten van de omgeving. Zie voor informatie: www.pdcdeherberg.nl

Psalmen in Concert zaterdag 16 februari

‘Psalmen in Concert’ is de eerste, in een reeks concerten, waarin de komende jaren alle psalmen de revue zullen passeren. Capella Musica Aeterna, een speciaal samengesteld projectkoor op hoog niveau, met begeleiding van continuo, luit en cello, gaat prachtige werken uitvoeren van diverse bekende componisten uit de renaissance en de vroege barok. Het concert begint om 20.15uur, duurt ruim een uur en heeft geen pauze. Kaarten kunt u reserveren voor €12,50 via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €15,-. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Jongeren tot 18 jaar: gratis. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl. Plaats: Dorpskerk, Dorpsweg 10b te Hoornaar

Spectaculair concert ‘electric organ’ – zaterdag 9 maart

In De Ark te Hendrik-Ido-Ambacht wordt onder het thema ‘Electric organ’ een heel bijzonder concert georganiseerd. Tijdens dit concert treden Peter Koetsveld (klarinet), Jaap Klootwijk (percussie) en Jan Peter Teeuw (orgel) op. Het programma van de avond mag gerust uniek genoemd worden. Elk muziekstuk ondergaat tijdens dit concert een bijzondere

gedaanteverwisseling door de boeiende combinatie van orgel, percussie en klarinet. Halverwege het concert is er een pauze waarin gratis lekkere hapjes en drankjes worden geserveerd.

Het concert begint om 19.30 uur. De deuren aan de Olijfgaarde gaan een half uur voor aanvang open.

Kaarten zijn te reserveren via www.maurits.nl (€ 10,- per persoon), of verkrijgbaar aan de ingang (€ 12,50 per persoon). Voor en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 17 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde, bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, classispredikant – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland, dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doelen

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: Hanneke Struijk, Janine de Bruin, Lisa den Hollander, Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

11.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Hannelot van den Bos, Groep B: Ellen Leenman, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Rhode Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 23: 1

avonddienst: Psalm 103: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem, bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Margriet Verschoor, Esther Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Connect februari 2019

Er is weer een nieuwe Connect. In deze editie:

 • In the picture: Hannelot van den Bos
 • Stroopwafels bestellen
 • TOV-avond van de HGJB
 • Vader-dochteravond

Kerkblad 74-31

Veilig!

“Ik bid niet, dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.”  (Johannes 17: 15)

_______________________________________________

Wat doe je, als er gevaar dreigt? En gevaren zijn er in grote verscheidenheid: een epidemie, een milieuramp, een overstroming. Dan worden er – als dat tenminste mogelijk is – maatregelen getroffen. Een evacuatie of een andere grootscheepse hulpverlening. Dat alles brengt angst en spanning met zich mee. Waar kunnen we héén?

Maar er is nog een ánder, groot gevaar. Dat is de dreiging van de kant van de duivel. ‘De boze’ noemt de Heere Jezus hem. Die wil ons meeslepen, de hel in. Erger kunnen we ons niet voorstellen. Overigens wordt dit gevaar lang niet altijd onderkend, zéér naar de zin van die grote vijand. Want als je je veilig waant, dan zoek je ook geen schuilplaats.

De Heere Jezus weet het wél. Hij heeft immers te maken gehad met de duivelse pogingen, Hem tot zonde te verleiden. En als we leven uit het Woord van God, dan krijgen we óók oog voor deze vijand. Dat geeft angst in het hart. Hij is zo machtig. Hoe zouden we hem kunnen tegenstaan? En je ziet de uitingen van zijn macht overal in deze wereld.  In de godloze cultuur, maar ook daar, waar hij op een geniepige manier God uit het leven wil bannen. Je kunt dus maar het beste proberen, hem uit de buurt te blijven. Maar hóe?

Wonderlijk toch intussen: die bede van de Heiland. Als Hij als Hogepriester bidt voor hen, die Hem volgen, is het niet Zijn vraag, of ze uit het machtsgebied van die vijand zullen worden weggenomen. Dat zou toch het beste zijn?

Maar hoe zou dat moeten gebeuren? De boze is werkelijk óveral. In deze wereld, maar evenzeer in de kerk, waar hij je aandacht van het Woord van God probeert af te leiden. En hij kan zich zelfs in je hart nestelen, als een kwaadaardig virus. We zijn nergens veilig voor deze niets en niemand ontziende tiran.

Om die vijand te ontlopen, zouden we van deze aarde moeten worden weggenomen. Dat vraagt de Heiland dus niet. Maar daarmee laat Hij hen, die in zo’n grote nood verkeren, niet aan hun lot over. Dan zouden ze voor eeuwig verloren zijn!

De Heiland bidt om bewáring. Nee, niet in die zin, dat zij voor alle kwaad bewáárd zullen worden. En wat is de praktijk van het leven dan ook bitter. Heftige vervolgingen, maar ook die onzichtbare aanvallen: God verdacht maken, twijfel zaaien in je hart, pogingen om je tot zonde te verleiden. Hij kan je zó in het nauw drijven, dat je geen uitweg meer ziet. Misschien kent u ook wel zulke donkere ogenblikken.

Wat houdt dat ‘bewaren’ dan wél in? Dit: dat de boze wel tekeer kan gaan als een briesende leeuw, maar dat hij intussen machteloos staat tegenover de genade en de liefde van de Vader. De Heere Jezus is nog maar korte tijd verwijderd van het ogenblik, waarop hij de kop van de vijand zal vermorzelen. En laat deze brallend de schijn ophouden, dat hij zijn gang kan gaan, hij staat toch machteloos tegenover het Lam van God, de gekruisigde en opgestane Zaligmaker!

Maar intussen wordt wel een hevige strijd getekend. Het woord ‘bewaren’ wijst daar ook op. Het doet denken aan de bittere tegenstand van de boze. Hij kan je in doodsangst brengen. En als we het zo zien, wordt dat ‘bewaard worden’ een steeds groter wonder. Zo mogen we zien op de bewogen bede van de Hogepriester. Hij weet uit ervaring, wat het is, door deze vijand belaagd te worden. Hij bidt: “Bewaar hen voor de boze” – en in gedachten voegen we er aan toe: ‘anders zou het een verloren zaak zijn!’

Luisteren we zó naar de bede van de Zaligmaker? Méér nog: bidden we dan ook méé? Zo leert de Heiland het ons immers óók: “Verlos ons van de boze”. En ‘méé bidden’ betreft dan niet alleen ons eigen leven.  Als ouders of grootouders kun je met bewogenheid zien op je kinderen, je kleinkinderen. Het kan je zo aangrijpen, als je bedenkt, in welk ‘een wereld’ ze staan. Is er dan geen reden, om te bidden: “Bewaar hen voor de boze”?

Intussen leeft de Pelgrim uit de troost, dat de strijd eens voorbij zal zijn. Er komt een dag, waarop zij daadwerkelijk uit deze wereld zullen worden weggenomen, om rust te vinden in het land der belofte. Daar behoeven zij niet meer bewaard te worden voor de boze, want in dat land der rust is geen spoor te vinden van zijn aanwezigheid. Helemaal niets!

En dat dankzij de biddende en dankende Hogepriester. Ook ónze Hogepriester?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Bezinningsbijeenkomst

Zondag 17 februari hopen we als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Zoals u bent gewend is er op de donderdag ervoor, 14 februari, een bezinningsavond.

De laatste keer werd gevraagd naar de stencils. De keuze voor het uitreiken van een stencil in de kerk op de zondag ervoor of voor of na de bezinningsbijeenkomst wordt bepaald door de inleider.

De bezinning wordt gehouden in De Parel en begint om 20.00 uur, vooraf wordt koffie of thee geschonken. Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God. De bijeenkomst wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Uur van gebed

Het volgende uur van gebed is op zaterdag 16 februari. Opnieuw komen we dan bijeen om te danken en te bidden. Te danken voor zoveel zegeningen die we ontvangen in ons land en in onze gemeente. Wel het meest voor Gods geduld, genade en liefde voor mensen die het allemaal beter weten en alles zelf willen doen. Terwijl juist deze God met innerlijke ontferming over ons bewogen is en Zijn Zoon zond om Zijn leven te geven, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zal ontvangen. Dat is wat we gedenken tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. Dat is waar we bij stil willen staan in dit uur van gebed met voorbede voor allen die een moeilijke weg gaan. We beginnen om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 februari 2019

De diaconale collecte van deze zondag is voor De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor vijf tot acht logees. Vanuit de regio komen de verschillende logees regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken zij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar doen ze allerlei dingen, zoals bijvoorbeeld helpen met koken. Ook voor hun ouders/verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark mogen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie verstrekt door de overheid en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Wilt u dit werk en de zorg die verleent wordt aan mensen met een beperking ook meenemen in uw gebed?

Save the date; woensdag 10 april 2019

Heeft u deze datum al gereserveerd in uw agenda? De diaconie houdt op deze dag een diaconale gemeente-middag/avond voor jong en oud. Het programma begint steeds meer vorm te krijgen. Zo zullen we een eenvoudige maaltijd voor gezinnen organiseren. Tijdens deze maaltijd en ook in de avond zullen diverse diaconale onderwerpen worden belicht. De eerste workshops en presentaties worden al voorbereid. Kortom, dit wilt u niet missen! Meer informatie volgt binnenkort.

Sociaal Diaconaal Noodfonds

De diaconie wil graag het Sociaal Diaconaal Noodfonds (SDN) weer een keer onder uw aandacht brengen. Het fonds is al heel wat jaren actief in Hardinxveld-Giessendam en een initiatief van de gezamenlijke plaatselijke keken. Wat houdt het in?

In onze samenleving zijn er helaas altijd mensen die in financiële problemen komen. Vaak is ziekte de oorzaak of werkloosheid of langdurige arbeidsongeschiktheid. Dikwijls ook is het een combinatie van deze zaken. In dergelijke gevallen kan een beroep gedaan worden op de sociale wetgeving. Het loket WMO speelt hier een belangrijke rol in. Is de bijstand niet toereikend, dan kan een beroep gedaan worden op de diaconie. Dit gebeurt ook regelmatig en de diaconie kan dan gelukkig de ergste nood verlichten. Maar wat als je geen lid bent van een kerk? Voor die groep mensen is het Sociaal Diaconaal Noodfonds opgericht. Het Noodfonds wil mensen helpen die in acute financiële nood gekomen zijn en die niet bij een diaconie kunnen aankloppen. Je zou het Noodfonds het laatste vangnet kunnen noemen in onze samenleving.

Wat hebt u, als kerklid, daar dan mee te maken? Misschien zijn er mensen in uw omgeving die gebruik zouden kunnen maken van het Noodfonds. U kunt ze dan op het bestaan van het Noodfonds wijzen. Folders liggen op allerlei plaatsen in ons dorp, zoals de bibliotheken, het gemeentehuis, wachtkamers, folderrekken in de hal van de kerken en dergelijke.

Via het telefoonnummer 06-38 36 32 20 en Postbus 112, 3370 AC is ook informatie op te vragen. De website van het Noodfonds is www.noodfonds-hardinxveld.nl

We hopen als kerken en diaconieën zo ook aanwezig zijn in de wereld. Hielp onze Heiland ook geen mensen die geen kant meer uit konden? In navolging van Hem willen wij er ook voor die mensen zijn.

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2019

Afgelopen zondag hebt u via de afkondigingen vernomen, dat het College van Kerkrentmeesters dankbaar is dat aan toezeggingen voor de Actie Kerkbalans 2019 een bedrag van ruim € 333.000 is ontvangen. Hiermee is € 13.000 meer toegezegd dan is begroot.

Groot is Zijn trouw, zeker als we ook nog eens mochten constateren dat over 2018 € 5.000 meer is ontvangen dan toegezegd.

Wij danken u voor de gedane toezeggingen en danken ook onze God dat Hij ons dit schenkt.

Dankbaar mogen we vast stellen dat we de middelen (hebben) ontvangen om het werk in Zijn Koninkrijk voort te zetten.

In de begroting is goed gelet op kosten, om de ontvangen gelden ook verantwoord en efficiënt te besteden. Het College is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid in deze en realiseert zich, dat er nog steeds sprake is van een tekort in de totale begroting. We hebben er echter alle vertrouwen in, dat de komende jaren het tekort – mede ontstaan door het exploitatietekort van de Parel – kan worden weggewerkt.

Wellicht was u niet thuis toen de toezeggingen werden opgehaald. Mogen wij een beroep op u doen om alsnog te geven?

Tot slot willen we ook onze dank en waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die zich de afgelopen weken hebben ingespannen voor de Actie Kerkbalans en die daarvoor meerdere avonden op pad zijn geweest. Ook de coördinatoren van de drie wijkgemeenten, die er ieder jaar weer voor zorgen dat alle verzoeken worden  verspreid, opgehaald, verzameld en geteld willen we heel hartelijk danken.

het college van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 februari is een kringmorgen gepland. Deze morgen willen we een start maken met het boekje ‘Abraham de vriend van God’. Dit boekje is wel wat anders van opzet en ik wil jullie daarom vragen om blz. 14-17 vast eens door te lezen. Tot woensdag 9.30 uur.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 21 februari komt de kring weer bijeen en wel bij Magda Brouwer, Peulenstraat 212a. Bram van Vliet zal de inleiding verzorgen over 2 Korinthe 4. Inloop is vanaf 19.45 uur, we beginnen rond 20.00 uur. Iedereen van harte welkom! Bent u nog geen bezoeker? U bent van harte welkom om eens kennis te komen maken.

Jeugdrubriek

Gezocht: Hulp van tieners voor christelijk kindertheater

Ik ben op zoek naar tieners (tussen de 14 en 19 jaar oud) die mij willen helpen om een nieuw project te starten. Het is een christelijk kindertheater (CKT) voor kinderen in de leeftijd van groep 3 t/m 6. Ik wil twee keer per jaar een voorstelling op gaan voeren met deze kinderen en daarbij heb ik hulp nodig. Om dit project goed neer te kunnen zetten ben ik op zoek naar tieners die met kinderen een toneelstuk in willen studeren en/of een decor willen maken en/of kleding willen maken en/of digitaal promotiemateriaal kunnen ontwerpen en/of muzikaal willen begeleiden bij de liederen. Ben je door het lezen van dit stukje enthousiast geworden, neem dan contact met mij op via gerlindederover@hotmail.com. Wil je in je mail ook vast vertellen waarom je mee zou willen doen en welke taak/taken je eventueel op zou willen pakken. Ook als je meer informatie wilt, mag je me mailen! Ik hoop over een tijdje met je aan de slag te gaan om dit CKT- project van de grond te krijgen! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

O ja… voor mensen die dit lezen en denken: ‘Mijn kind zou best mee willen spelen in dat toneelstuk…’ Ik zal t.z.t. een uitgebreider bericht met daarin de oproep plaatsen.

Zending

Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 22 maart op Kemphaan 10 (inloop vanaf 9.00 uur, start ochtend om 9.15. De ochtend duurt tot ongeveer 11.15).

Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in Nederland in alle vrijheid voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven, dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Evangelisatie

Linken houdt u op de hoogte

Beste gemeenteleden. Het missionaire werk in en rond de Bethlehemkerk in Den Haag gaat door. Ook al loopt onze verbondenheid met het project ten einde. Zondag 24 maart hoopt ds. Ad Vastenhoud afscheid te nemen van de gemeente in Den Haag en de zondag daarop zal de intrededienst in Dinteloord zijn. Tot die tijd willen we in elk geval meeleven en mee danken en bidden. Vandaar dat de commissie Linken de volgende punten aan u en jullie doorgeeft.

Dank:

 • De kerstavonddienst was goed bezocht en er waren veel ‘onbekende’ gezichten uit de buurt en daarbuiten.
 • Dat we voorspoedig een nieuwe missionair ouderling hebben kunnen vinden.
 • Dat we als missionair predikant en missionair ouderling kunnen bouwen op een enthousiaste en actieve stuurgroep.
 • Dat het plan van missionaire pioniersplek LUX, opgestart door 20/30ers uit onze gemeente is goedgekeurd en dat LUX van start kan gaan.

Bidt:

 • Dat we als gemeente, stuurgroep en ambtsdragers enthousiast blijven om in Gods rijk te werken.
 • Dat Ad en zijn gezin Den Haag op een goede manier kunnen loslaten en toeleven naar het leven en werken in Dinteloord.
 • Voor een goede gemeenteavond in Den Haag op 13 februari, dat we ons enthousiasme voor het nieuwe plan kunnen overbrengen op de gemeente en samen onze schouders eronder gaan zetten.
 • Dat we daarna snel aan de slag kunnen om een nieuwe missionair predikant te vinden.
 • Voor goede versterking van de stuurgroep voor de periode dat we het zonder missionair predikant moeten doen.
 • Voor een goede overdracht tussen de missionair ouderlingen, maar ook voor het werk van Ad.
 • Voor een contact van Ad uit het missionaire werk, een man uit Afghanistan die wel wat hulp kan gebruiken.

commissie Linken

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

Frappant genoeg ging het afgelopen zondag in beide diensten over Markus 1. In de morgendienst ging prop. Willemsen uit Veenendaal voor en hij preekte vanuit Markus 1: 15. “En Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie”.

In de avonddienst hoorden we over de genezing van Simons schoonmoeder. We werden opgeroepen om met de nood van anderen naar de Heere Jezus te gaan in de weg van het gebed. De Heere Jezus pakte de hand van Simons schoonmoeder beet. Op die manier maakte Hij contact, vereenzelvigde zich met de zieke vrouw. Aanraken heeft in de Bijbel alles te maken met overnemen. Hij is de lijdende knecht die ziekte draagt, zelfs wegdraagt. De vrouw genas van de koorts. Op die manier richtte de Heere Jezus een teken op van Zijn koninkrijk. De vrouw kon opstaan omdat de Heere Jezus zelf de Opgestane is! Het kruis en het open graf vertelt ons dat er een toekomst aanbreekt waarin er geen ziekte en zonde meer is.

 Pastoraat

We denken aan mensen die langdurig ziek zijn. Er zijn er in onze wijk die iedere dag weer tegen hun beperkingen aanlopen en/of iedere dag weer pijn ervaren. Anderen hebben te maken met psychische ziekte. Laten we biddend om gemeenteleden heen staan van wie we weten dat ze te maken hebben met ziekte en zorg, wetend dat we een God hebben die kracht geeft voor elke dag. ‘Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven’. (Psalm 68: 10 berijmd)

 Kerngroepen

Na de avonddienst komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen. De 16-20 jarigen worden deze keer verwacht bij de fam. Schild, Wibautstraat 17. De andere groepen komen bij elkaar op de gebruikelijke adressen.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- en twee giften van € 20,-. Voor de zending ontving ik € 2,- en voor de instandhouding van de erediensten € 10,-. We danken u hartelijk voor uw gaven.

Welkom

Tijdens het koffiedrinken afgelopen zondagmorgen werden verschillende nieuwe leden voorgesteld. Daarbij waren ook Flip en Lisanne den Hartog, Sluisweg 76, 3371EW. Zij zijn onlangs als belijdende leden overgekomen uit de Gereformeerde Gemeente te Hardinxveld-Giessendam. We weten hen van harte welkom in onze gemeente. De Heere zegene jullie samen, in het bijzonder onder de verkondiging van het evangelie! Laten we als gemeente hen hartelijk ontvangen!

Censura Morum

In de notitie over het Heilig Avondmaal die u kort geleden hebt ontvangen, hebt u kunnen lezen dat en waarom we meer aandacht willen geven aan het Censura Morum.

Wanneer er belemmeringen zijn om Heilig Avondmaal te vieren, van welke aard dan ook, dan kunt u contact opnemen met ds. W.J. Westland of de scriba J. Poortvliet. Ook wanneer u vragen hebt over de persoonlijke toe-eigening van het heil, de zekerheid van het geloof, de mate van het geloof of wanneer het geestelijk donker is en u aarzelt over deelname aan het Heilig Avondmaal, schroom niet om contact op te nemen.

 Gelezen

In deze wereld is maar één boodschap die heil is. Dat is de boodschap van God die de hele wereld op zijn nek neemt, sterker nog: die er verantwoordelijkheid voor neemt, niet alleen voor de slachtoffers, maar ook voor de daders. (…) Hij is gekomen als het Lam dat de zonde van de wereld draagt. (Johannes 1: 29)

 …tot zondag

Aanstaande zondagmorgen bereiden we ons in de dienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Tegelijkertijd is het niet alleen een dienst, maar ook een week van voorbereiding. Laten we bewust de stilte opzoeken om ons voor God te verootmoedigen. Dat is niet alleen iets voor mensen die gewend zijn aan het avondmaal te gaan. Laten we de vragen allemaal onder ogen komen. Wie ben ik tegenover God? Maar ook: Wie is Hij voor mij?  Om in de stilte ons toe te vertrouwen aan Hem. In de dienst zondagmorgen lezen het laatste gedeelte van Markus 1. Boven dat laatste stukje staat: Een melaatse genezen. Opvallend genoeg gaat het in dat stukje niet zozeer om genezen maar om gereinigd worden. Bidden we met elkaar om gezegende diensten, voor onszelf, ook voor elkaar? Met hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, wensen we Gods nabijheid toe. ´De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem´. (Psalm 34: 20)Ñ

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag werden  Sifra Burggraaf en Joas den Toom gedoopt. Sifra kreeg de dooptekst mee uit Psalm 91: 5 en Joas uit Matheus 5: 16. Het Woord werd bediend uit Lukas 9: 28-36 door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. We dragen al onze gedoopte kinderen op in uw en jouw voorbede. Dat het licht van Gods verbondsliefde en trouw alle duisternis zal verdrijven.

Verantwoording

Broeder T.C. Teus (T.C.) Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift ontvangen met als doel ‘waar het ’t meest nodig is’.

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand februari is Op Toonhoogte (OTH) 502: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde.’

Bijbelstudiekring (wijk Noord)

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 14 februari om 20.00 uur in De Parel. U bent wederom van harte uitgenodigd!

Citaat

De kerk zou een plek moeten zijn waar mensen vrij kunnen zijn om te zeggen dat ze zondaars zijn. Tim Keller (1950)

Bidden en danken

 • We danken voor de toezeggingen die het college van kerkrentmeesters mochten ontvangen voor de actie Kerkbalans en voor de inzet van alle medewerkers die aan deze actie hun medewerking hebben verleend.
 • Steeds meer Iraakse christenen keren terug naar hun huizen nadat ze in 2014 vluchtten voor Islamitische Staat. Veel huizen worden herbouwd en ook worden er veel inkomensprojecten opgestart. Het team moet belangrijke beslissingen nemen over het starten van nieuwe projecten. Bid voor hen.       (Gebedskalender Open Doors)
 • Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! In Namibië is daarom besloten om een kinderbijbel te publiceren in vier lokale talen. Bid dat de vertalers de juiste woorden vinden om het Woord van God in duidelijke taal voor kinderen over te brengen.         (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten en een goede week van voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De viering van het avondmaal leidt tot een uiterste concentratie op ons verloren bestaan dat wordt opgenomen in de ruimte van Gods aanwezigheid die tegelijk redding, vergeving en eeuwig leven inhoudt.

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In de avonddienst zullen we onderwezen worden over de kracht van God, Die uw, jouw en mijn leven onderhoudt en regeert.(H.C. zondag 10) Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 = De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 februari

14.15 uur             Zondagsschool

 Maandag 11 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             meisjesclub  –  De Parel

Woensdag 13 februari

9.30-11.30           Vrouwenbijbelkring –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 14 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             (2 Bezinning H.A. –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring wijk Noord  –  De Parel

 Vrijdag 15 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 (1 of 2 = kanaal kerkradio

____________________________________________________

Algemene berichten

Bezorging kerkbode

De kerkbode wordt elke vrijdag trouw door vele vrijwilligers, veelal basisschoolkinderen bij u bezorgd. Deze kunnen op vrijdagmiddag verhinderd zijn en de kerkbode dan op zaterdagmorgen bezorgen. Mocht u dan geen  kerkbode hebben ontvangen, wilt u dan zaterdag na 12 uur bellen? Dan zorgen wij ervoor dat u deze alsnog ontvangt. Vriendelijke groet, namens alle bezorgers,

Fam. Egas en Fam. Tromp

PSALMZANGAVOND

met bovenstem

Datum: zaterdagavond 23 februari 2019

Aanvang 19.30 uur. Deuren open om 19.00 uur

Vrij entree

tijdens de zangdienst een collecte ‘Woord en Daad’

Locatie: Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57

Met medewerking van

Bovenstemgroep Hardinxveld- Giessendam e.o,

Mannenensemble ‘Ethan’ o.l.v Johan Adriaanse

Organist Jan Rozendaal

Adrie Alblas-van de Hel sopraan

Rinie Hettema bariton

Teus Korevaar bas

An Lemson- La Grouw sopraan

Klazina Westland- Rebel sopraan

Appelwoord Henk van Eckveld

Algehele leiding ds T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

____________________________________________________

Varia

Psalmen in Concert

Datum: zaterdag 16 februari 2019, Tijdstip: 20.15 uur, Plaats: Dorpskerk, Dorpsweg 10b te Hoornaar

‘Psalmen in Concert’ is de eerste, in een reeks concerten, waarin de komende jaren alle psalmen de revue zullen passeren. Er is niets dat door de eeuwen heen zo vaak op muziek is gezet als de Psalmen. Ze bieden een rijke schat aan composities in veel verschillende muziekstijlen.

Capella Musica Aeterna, een speciaal samengesteld projectkoor op hoog niveau, met begeleiding van continuo, luit en cello, gaat prachtige werken uitvoeren van diverse bekende componisten uit de renaissance en de vroege barok.

Het concert begint om 20.15 uur, duurt ruim een uur en heeft geen pauze. Kaarten kunt u reserveren voor €12,50 via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €15,-. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Jongeren tot 18 jaar: gratis. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

 De Bijbel: licht in de duisternis!

De jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ is gestart! Met de aanschaf van potgrond via deze actie, steunt u Bijbelverspreiding in onder meer Noord-Korea, China, Pakistan, India, Oeganda en Irak! De actie wordt georganiseerd door Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). Zaterdag 16 maart 2019 is de potgrond af te halen bij Griendhaak 5 (KOOZ Kozijnen).

Bestel vóór 1 maart uw potgrond via www.planteenbijbel.nl óf bij Elianne de Jong (tel. 06 12 44 83 93 of mail naar elianne1997@hotmail.nl).

Met de opbrengst van twee zakken potgrond geeft u een Bijbel.

Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-. Helpt u (weer) mee?

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:  Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 10 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord,  ds. M. Dubbelman, Giessenburg – voorbereiding Heilig Avondmaal

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – H.C. zondag 10

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland –  voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

 DE PAREL

18.00 uur   ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Ark

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

De Parel: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – De Parel

 Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Elsa Visser,

Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Rhode de Ruijter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Britt de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 21: 13

avonddienst: Psalm 103:1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bevestiging/afscheid ambtsdragers

18.00 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht -voorbereiding Heilig Avondmaal

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Aafke Ouwerkerk, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Pareldienst 10-2-19

Kerkblad 74-30

Discipelschap: principe 1 van 7 – Ga en doe

“Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.”

Lukas 10: 1

_________________________________________________

Op welke manier is het mogelijk om te groeien in discipelschap? Een discipel is een gelovige die in zijn levenswandel Jezus volgt en leert doen wat Jezus deed. Je zou ook kunnen zeggen: een discipel is iemand die de bediening van Jezus draagt, terwijl Jezus in de hemel is. Een discipel zorgt dat het werk van Jezus blijft doorgaan. Eigenlijk is het zijn van een discipel geen keus, maar het logische gevolg van een leven uit genade en dankbaarheid. Dat dit vragen oproept hoe je dit doet, is wel duidelijk. Als je echt net zoals Jezus het Koninkrijk wil brengen en laten zien, als je verlangt dat de woorden van het Evangelie ook vergezeld zullen gaan met de tekenen, dan wordt discipelschap ineens heel concreet. En stel je voor dat Jezus vandaag met jou zou doen, zoals Hij ook deed met Zijn discipelen. Hij kijkt je aan en Hij zegt tegen je ‘Ga, denk niet teveel na over het hoe en wat, maar ga het nu doen’, wat zou je daarvan vinden? Door dit jaar heen zal ik, vanuit Lukas 10, hier in zeven principes over schrijven.

Het klinkt natuurlijk nogal heftig. Jezus Die gewoon zegt: Gaan en doen! Alsof je alle dingen die Jezus van je vraagt, omdat je discipel van Hem wilt zijn, ineens zou kunnen. Weet je hoe spannend het is om iemand iets te vertellen over het Evangelie? Of weet je hoe spannend het is om te bidden voor iemand die ernstig ziek is? Kun je dat eigenlijk wel? De vraag die je daarbij zou kunnen stellen is: Zouden die ‘ex-vissers’ dat wel hebben gekund? En je kunt nu ook niet bepaald zeggen dat ze een erg lange leerschool hadden gehad. Zeker niet als je even meeleest in Lukas 10. Daar gaat het namelijk over 70 nieuwe discipelen. Dus geen discipelen uit de 12 die als Jezus’ vertrouwelingen golden, maar 70 discipelen die op grotere afstand van Jezus stonden. Hij wijst er nog eens 70 aan. Hij lijkt er plotseling nog eens 70 bij aan te wijzen, en welke opdracht geeft Hij hen? Ze moeten voor Hem uitgaan naar elke stad waar ze zullen komen. Jezus komt er achteraan en zij moeten vooruit gaan. Dat is hoe Jezus hen leert om discipelen te zijn.

Het lijken wel de baanbrekers voor Jezus Zelf, maar als je dan leest wat ze moeten doen, dan lijkt het er ook wel op dat Jezus helemaal niets meer hoeft te doen. Ze moeten in elk huis vrede brengen, ze moeten zieken genezen en achteraf komen ze er ook nog achter dat de demonen op de vlucht sloegen als zij aankwamen. Dat moeten ze dus niet allemaal doen met Jezus erbij, maar ze moeten dit voor Jezus uit gaan doen. Het enige houvast wat ze hadden was dat als het misging, Jezus hen op afstand zou volgen. Gaan en doen is dus bij Jezus heel letterlijk voor Zijn discipelen.

Discipelschap is dus vooral ook vertrouwen dat wat Jezus op je schouders legt, ook werkelijk mogelijk is. Het is naar aardse maatstaven dus helemaal niet logisch, maar naar hemelse maatstaven is het wel mogelijk. Het is opmerkelijk dat niemand van die 70 discipelen tegensputtert en zegt: ‘Maar dat kan ik helemaal niet’. Misschien is het ook wel zo dat als Jezus je zo in beweging zet, je ook beseft dat Hij dit met Goddelijk gezag doet. Maar dat is niet alleen toen, maar nu nog net zo. Als Jezus zegt: ‘Ga en doe wat Ik doe’, dan geeft Hij je die opdracht met Goddelijk gezag. En Jezus weet dat Hij geen onmogelijke dingen vraagt. Hij wist heel goed dat die 70 discipelen, als ze zouden gehoorzamen, zouden ervaren dat alles mogelijk was wat Hij als opdracht gaf.

Wij neigen ernaar om eerst alles te willen begrijpen, de controle over de situatie te krijgen en als we dan geen risico’s meer denken te lopen, dan willen we het wel doen. Jezus zegt vandaag tegen je: ‘Groeien in discipelschap doe je door te gaan en te doen’. Ik weet niet hoe jij in elkaar zit, maar ik doe over het algemeen alles zonder gebruiksaanwijzing. Ik probeer het eerst wel en als het dan lukt, weet ik hoe het werkt. Toen ik iets van het Koninkrijk begon te zien, deed ik dat ook zo. Bidden met een zieke, veranderde zomaar ineens van een ‘Heere, wilt U alstublieft’ naar een ‘Heere, in de Naam van Jezus leg ik mijn handen op deze persoon’. Het Koninkrijk leer je pas echt ervaren als je gewoon gehoorzaam gaat doen. De Meester heeft het voorgedaan, maar daarna stuurt Hij je ook werkelijk op pad om je zo te laten groeien in discipelschap.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Kerk en Israël

De bijeenkomst van Kerk en Israël, gehouden op 22 januari, met als spreker ds. Kant, had als collecte-opbrengst € 491,15. Heel hartelijk dank.

De volgende bijeenkomst zal gehouden worden op 2 oktober. We hebben een predikant uitgenodigd van een Messiasbelijdende gemeente die in oktober naar Nederland komt.

Noteert u, noteer jij de datum alvast in de agenda?

Honderd handig.

Voor het geval dat de ververling deze wintermaanden toeslaat: ‘Honderd handig’ kan altijd gehaakte en gebreide lapjes gebruiken! Kleur, patroon en materiaal is vrij, de afmeting niet. Die graag 20×20 cm. en het liefst met afgewerkte draden.

Ons motto? Met velen maken en delen! Zo gaan we ook door in 2019.

Inleveren van lapjes kan op Kerkweg 19 of 72.

Diaconie

Diaconale collecte zondag  3 februari 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor slachtoffers van overstromingen. Dit keer brengen we Bangladesh via Kerk in Actie onder de aandacht. In dit dichtbevolkte land komen natuurrampen regelmatig voor. Stormen en overstromingen zijn niet te voorkomen, maar mensen kunnen zich hier wel op voorbereiden. De inwoners van Bangladesh hebben de afgelopen 25 jaar hard gewerkt om de rampzalige gevolgen van natuurrampen te verminderen. Zo is na massale overstromingen in de jaren tachtig een landelijk waarschuwingssysteem opgezet, zodat mensen tijdig een veilig heenkomen kunnen zoeken. In 1991 kwamen door een hevige cycloon 140.000 mensen om het leven en verloren 10 miljoen Bengalen hun huis. Om herhaling van zo’n ramp te voorkomen heeft de Bengaalse overheid duizenden cycloonbestendige shelters gebouwd. Ook herbebossing en het gebruik van droogteen zoutbestendige gewassen vergroten de weerbaarheid van de bevolking. Helaas hebben afgelopen jaar nieuwe verwoestende overstromingen grote delen van Bangladesh getroffen. Voor de Bengalen is water zowel vriend als vijand. Wonen in de uitgestrekte delta is niet zonder gevaar. Via Kerk in Actie worden kerkelijke Bengaalse organisaties ondersteund om de bevolking hier zo veilig mogelijk te laten leven. De diaconie wil dit project via Kerk en Actie graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Collecteverantwoording

Hierbij willen we u informeren over de collecteopbrengsten welke de diaconie in november en december van 2018 tijdens de eredienst mocht ontvangen. Deze bedragen zijn inclusief nagekomen giften die zijn overgemaakt naar de bankrekening van de diaconie.

07/11

€ 1.068,76

Voedselactie Dorcas

11/11

€ 2.621,70

Voedselactie Dorcas – transportkosten

18/11

€ 1.639,94

Project 10 27 – Binnenlands diaconaat

25/11

€ 1.593,00

Stichting De Hoop

02/12

€ 1.248,38

€ 3.844,55

Algemene Doelen

Heilig Avondmaal – Project 10 27: Nepal

09/12

€ 1.561,62

Algemene Doelen

23/12

€ 1.645,36

Stichting Kimon, ondersteuning Lea van der Riet-Luiten

30/12

€ 2.813,85

ZOA – noodhulp in Jemen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften. 

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 6 februari willen we als kring weer bij elkaar komen. De volgende passage waar we over nadenken is: Johannes 7: 1-24. We hopen op een goede ochtend met elkaar. Plaats: Jeugdzaal Oude Kerk; tijd 09.30 uur. Iedereen (ook nieuwe belangstellenden) weer hartelijk welkom.

Kring voor eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 4 februari is er weer Kring voor eenvoudige Bijbelstudie. We gaan het nog één keer hebben over discipelschap in de Kerk van Jezus. Zou het zo kunnen zijn dat goed discipelschap ervoor zorgt dat een deel van wat nu door leiders in de kerk gedaan wordt door iedereen gedaan zou moeten worden? Als je er bent, krijg je antwoord op deze vraag. We beginnen om 20.00 uur in De Parel, iedereen is welkom.

Jeugdrubriek

Zondagsschool

Omdat er een foutje geslopen is in het laatste kerkbodestukje willen wij u bij deze nog een keer de juiste bedragen van de zondagsschoolcollecte doorgeven.

Het bedrag van de collecte op tweede kerstdag bedroeg € 456,55 euro, bestemd voor het werk van de familie Blom. Naast dit bedrag maken we € 250,- over naar het project  ‘Princess blessings’ ter nagedachtenis aan hun dochtertje Miriam.

het totaal van de kerstactie bedroeg € 4.826,50.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het Gemeentediner

Zoals de meeste gemeenteleden wel weten organiseert de JV ieder jaar weer een gemeentediner/restaurant.

Het lijkt ons leuk als er dit jaar weer een gemeentediner komt, maar dit kunnen wij niet zonder uw hulp! Omdat het aantal JV-leden wat gedaald is en het organiseren van het gemeentediner best veel werk is, zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen met het organiseren.

Vindt u het gemeentediner ook erg leuk, en wilt u helpen met organiseren? Geef u dan op via het emailadres: doretthaverkaik@hotmail.com. U krijgt dan vanzelf te horen wat u voor ons kunt betekenen.

Wij zien uw hulp graag tegemoet! Groeten,

JV Ichtus

Stroopwafelverkoop door Jongensclub

Markus stroopwafels worden met recht ‘de lekkerste stroopwafels van Nederland’ genoemd – en u kunt ze nu bestellen bij de leden van de Jongensclub! Loopt het water u al in de mond bij de gedachte aan deze heerlijke verse stroopwafels – die ook nog eens lang te bewaren zijn in de vriezer? De komende week kunt u nog uw bestelling plaatsen bij de leden van de Jongensclub. De opbrengst van de verkoop is voor de kinderen die wij met de jeugdclubs sponsoren via Woord en Daad. Eén pakje kost €2,50 en drie pakjes kosten € 7,-. U kunt de stroopwafels bestellen bij de leden van de Jongensclub.

Als u niemand kent die op de jongensclub zit en toch graag een pakje stroopwafels wilt kopen, dan kunt u dit via de telefoon doorgeven aan Wim van Wijngaarden (06 31 90 39 56) of via de mail aan Jan Willem Loeve (jeugddiaken@hghg.nl). Dit kunt u tot uiterlijk 9 februari doorgeven; de stroopwafels krijgt u 1 à 2 weken daarna. Vermeld graag even hoeveel pakjes u wilt en wat uw adres en telefoonnummer zijn.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

De morgendienst stond in het teken van Kerk-School-Gezin. Prachtige werkjes waren er te zien in de Nieuwe Kerk. Er waren ook puzzels bij die gingen over de gelijkenis waar het in de preek over ging: de vijf wijze en de vijf dwaze meisjes. Zij die olie bij zich hadden kwamen op het feest. Kom je naar het feest? Dat vraagt dus geloof in de Heere Jezus Christus. Zijn wij door het geloof aan de bruidegom verbonden? Hoe is het met ons als Hij nu terugkomt? Nu nog laat de bruidegom zich vinden in de weg van overgave. Wie door de knieën gaat krijgt zicht op het feest, heeft echt iets om naar uit te kijken!

In de leerdienst van zondagavond ging het over Gods voorzienigheid. We lazen Genesis 22: 1-14 en Romeinen 8: 28-39. God is de Schepper die zorgt voor Zijn schepping. Hij heeft deze wereld in Zijn hand en alles wat er gebeurt. Hij zorgt ook vaderlijk in levens van mensen. Dat Hij vaderlijk zorgt blijkt ook wel in het zenden van de Heere Jezus Christus. In Hem blijkt dat God er alles aan doet om af te rekenen met het kwaad. Christus heeft zonde en dood overwonnen. Daarom mogen we ook weten dat er een nieuwe en volmaakte wereld komt.

Pastoraat

In ons gebed zijn we ook betrokken op mensen die lijden aan een chronische ziekte en dagelijks geconfronteerd worden met pijn en moeite die de ziekte met zich meedraagt. De dichter van Psalm 10 houdt ons voor: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft”. (Psalm 10: 14)

Overbruggingscatechese

Voor de kinderen die van de zondagschool af zijn begint de overbruggingscatechese. De eerste keer is op dinsdag 5 februari om 19.00 uur in de consistorie van de Nieuwe Kerk. We zijn blij dat dhr. Brandwijk deze catechisatie wil verzorgen. Alle kinderen uit groep 8 zijn van harte welkom!

Bijbelkring

6 februari is er weer Bijbelkring. We starten om 20.00 uur in De Parel. Aan de beurt is hoofdstuk 5 van het boekje: ‘Saul wordt gezalfd tot koning’. 1 Samuel 9: 17-10: 9 staat daarbij centraal. Leest u het thuis alvast door? We hopen en bidden om een goede en vruchtbare avond die tot zegen is voor het geloofsleven.

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 100,-. Vriendelijk bedankt!

Koffiedrinken na de dienst

Als wijkgemeente Oost drinken we na de morgendienst met elkaar koffie in De Parel. Het is goed om elkaar te ontmoeten en met elkaar ook door te spreken over de dienst. U en jij van harte welkom!

Gelezen

‘De voorzienigheid Gods is een messiaans begrip: God is bezig de wereld te redden, en dat gaat door ontzaglijk veel bloed en ontzaglijk veel tranen heen.’

A.A. van Ruler (1908-1970)

…tot zondag

Voor de ochtenddienst verwachten wij proponent G.F.  Willemsen uit Veenendaal. Hij is nog niet eerder in de Nieuwe Kerk geweest. De Gereformeerde Bond heeft een aantal jaren geleden een aantal AIO- plaatsen kunnen creëren, waardoor er voor studenten ruimte ontstond om verder te studeren. Eén van die plaatsen heeft prop. Willemsen in mogen nemen en hij is bezig met een proefschrift over Jonathan Edwards. 

Zelf hoop ik in de avonddienst voor te gaan. We lezen opnieuw een gedeelte uit Markus 1. De genezing van Petrus’ schoonmoeder staat centraal (Markus 1: 29-39). We kijken uit naar zegenrijke diensten! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychische of chronische klachten hebben, wensen we Gods nabijheid toe. Schroom niet om het aan te geven, wanneer we als gemeente voorbede kunnen doen, of wanneer bezoek gewenst is. We willen graag naar elkaar omzien en hebben daarvoor ieders oplettendheid nodig! De contactgegevens staan boven de wijkberichten.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” Psalm 31: 15.

Bediening Heilige Doop

Zondag 3 februari zal in de late morgendienst de heilige doop worden bediend. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal.

Kinderlied

Het kinderlied voor de maand februari is Op Toonhoogte (OTH) 502: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is Uw naam op heel de aarde’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende bijeenkomst voor deze cursus zal worden gehouden op maandag 4 februari. Aanvang: 20.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom!

Pareldienst

Zondagavond 10 februari zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel.  De voorganger in deze eredienst is onze oud-predikant ds. Albert van Blijderveen. Het thema is ‘Naar wie luister je?’. Naar aanleiding van Johannes 10 gaat het over stil worden voor God en Zijn stem horen en gehoorzamen.

Deze dienst is het de beurt aan de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.  Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden. 

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat we telkens weer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen.

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Iedereen is weer van harte welkom om samen met gemeenteleden van jong tot oud en je gast(en) van God te leren en Hem groot te maken.

De overige data van de Pareldiensten van dit seizoen 2018/2019 zijn 10-03 en 07-04 en 05-05 en 02-06.

Van harte uitgenodigd!

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Ach, ik meende, God, dat ik U tot hulp kreeg om de mensen te beminnen. Maar U zag dat anders: U gebruikte de mensen tegen mij om mij zo te helpen U te beminnen.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We danken voor het christelijk onderwijs in ons dorp, en we bidden om wijsheid voor het onderwijzend personeel waar tegenwoordig zoveel van gevraagd wordt.

Wilt u vandaag bidden voor Open Doors-medewerkers, in Nederland en wereldwijd? (Gebedskalender Open Doors)

Veel Zuid-Soedanese voorgangers verblijven in vluchtelingenkampen. Ze staan voor enorme uitdagingen. Bid voor deze predikanten: dat ze de kracht en het geloof krijgen om vol te houden en een zegen kunnen zijn voor anderen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Met de dichter David kan gezegd worden: “Ú ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.” Daar is dan niet mee gezegd dat alles voorspoedig zal gaan, want hoe God Zijn plan gestalte geeft, deelt Hij geen schepsel mee. Als we zien wat wij verdienen, dan gaan we ons verwonderen over Gods goedheid die ons dag aan dag overlaadt. De Heere geve aan alle (langdurige) zieken dit zicht op Hem.

Kerkenraadsvergadering

Op de kerkenraadsvergadering van 4 februari zullen we ons onder andere bezighouden met de afronding van het beleidsplan. 27 maart 2019 zal een wijkavond gehouden worden waarin we met elkaar de beleidsvoornemens zullen bespreken. Noteert u alvast deze datum in uw agenda?

Verkondiging

De komende tijd willen we in de erediensten stilstaan bij de brief aan de Hebreeën. Een brief waarin allereerst de Heere Jezus centraal staat. En waar Hij centraal staat, licht de genade en heerlijkheid van God op (Hebreeën 1: 3). In deze brief komen vanuit de bespreking van de Persoon en het werk van de Heere Jezus tal van belangrijke geloofsthema’s naar voren. Denk aan de schepping, engelen, verzoening, de rustdag, vreemdelingschap, hoop, kerkverlating, het geloof van hen die ons zijn voorgegaan, enz. Lees gerust de brief eens door. De rijkdom van deze brief is groter dan we bevatten kunnen. Laten we bidden dat de Heere ons door Zijn Geest zal leiden en zegenen in de verkondiging vanuit deze brief. Van Hem mogen we het als gemeente blijvend verwachten! Aanstaande zondag staat hoofdstuk 1 centraal.

Gelezen/gehoord

‘Het hoogste gebod van onze God is dat wij ons Jezus Christus voor ogen houden. Die zal onze dagelijkse en voornaamste spiegel zijn waarin wij zien hoezeer God ons liefheeft.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet aan jong en oud,                    

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 februari

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichthus –     De Parel/Wagon

20.00 uur Tussenclub De Brug –     De Parel

Zaterdag 2 febuari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

19.15 uur  jongensclub Wegwijs –    De Parel

Zondag 3 februari

Na de dienst  Koffiedrinken Wijk Oost –    De Parel

Maandag 4 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur Meisjesclub –    De Parel

20.00 uur Kring Eenvoudige Bijbelstudie –     De Parel

Dinsdag 5 februari

19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder

19.30-21.30 uur zendingskring Ora et Labora –     De Parel

Woensdag 6 februari

09.30-11.00 uur Woensdagochtendbijbelkring – jeugdzaal OK

18.45-20.00 uur kinderclub Ithaï –    De Parel

19.30 uur Mannenvereniging –    De Parel

Donderdag 7 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt –    De Parel

Vrijdag 8 februari

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Meijer

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur  JV Ichthus –     De Parel/Wagon

20.00 uur  Tussenclub De Brug –    De Parel

 

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Psalmzangavond met bovenstem

Met medewerking van:
Bovenstemgroep Hardinxveld- Giessendam e.o,
Mannenensemble ‘Ethan’ o.l.v Johan Adriaanse
Organist: Jan Rozendaal
Sopraan: Adrie Alblas-van de Hel
Bariton: Rinie Hettema
Bas: Teus Korevaar
Sopraan: An Lemson-La Grouw
Sopraan: Klazina Westland-Rebel
Appelwoord: Henk van Eckveld
Algehele leiding: ds T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Datum: zaterdagavond 23 februari 2019
Aanvang: 19.30 uur
Deuren open: 19.00 uur
Kosten:
vrij entree, tijdens de zangdienst een collecte ‘Woord en Daad’
Locatie: Ned. Herv. Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 3 februari 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L.W. de Haan, Genderen

NIEUWE KERK

09.30 uur prop. G.F. Willemsen, Veenendaal

na de dienst: koffiedrinken in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Slachtoffers overstromingen

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Jacobien Koutstaal, Lois Velman, Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hanna van de Wetering, Groep B: Marit Bom, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Lydia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 3

avonddienst: Psalm 29: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Els van den Bout, Marije Leeuwestein, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71