Kerkblad 75-20

De lofzang van Elisabeth

_________________________________________________

“En Elizabeth werd vervuld met de Heilige Geest”.

(Lukas 2: 41)

Het is niet zo vreemd dat wij rondom het kerstfeest veel zingen. Want rondom de geboorte van de Heiland wordt ook veel gezongen. Eerst zingt Maria haar lied, dan Zacharias en we horen ook de oude Simeon zijn loflied zingen. Maar wist u dat ook Elizabeth een loflied laat horen? Eenvoudigweg omdat het door de kracht van de Heilige Geest in haar begint te zingen.

Een bijzondere boodschap hebben Zacharias en Elizabeth te horen gekregen. Ze zullen vader en moeder worden van een buitengewoon kind. Hun kind zal de voorloper van de Messias zijn. Geroepen om het volk voor te bereiden op Zijn komst. Ook de jonge Maria heeft een grootse boodschap uit de hemel ontvangen. Ze zal moeder worden van de Messias. De engel Gabriël heeft haar een teken erbij gegeven. Maria, je nicht Elizabeth is ook in verwachting. Daarmee krijgt Maria een hint om Elizabeth op te zoeken. En dat doet ze. Vanuit het noordelijke Galilea reist ze naar Judea, naar de stille woning van Zacharias en Elizabeth. Als ze Elizabeth begroet gebeurt er iets bijzonders. Het kindje in de buik van Elizabeth begint heftig te bewegen. Aangeraakt door de Geest van God maakt hij als het ware een vreugdesprong. In die beweging zit iets van wat Johannes later zal zeggen over de Messias: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Joh.1: 29).

En dan legt de Heilige Geest ook beslag op Elizabeth. Spontaan begint ze te zingen. Waarover? Over haar eigen kind, over het wonder dat God haar schenkt? Dat zou je je kunnen voorstellen. Daarentegen zingt Elizabeth vooral over het Kind, de Messias! ‘Gezegend ben je onder de vrouwen, gezegend is de vrucht van je schoot’. Dat zijn wel woorden die we goed moeten verstaan. Maar al te vaak is vanwege deze woorden Maria op een voetstuk geplaatst. Dat is nu net niet de bedoeling van de Heilige Geest. Elizabeth zingt over de eer die haar te beurt is gevallen. God heeft Maria uitgekozen om een bijzonder kind te dragen in haar schoot. Maria is gezegend in het licht van het Kind! Daarom zingt Elizabeth in één adem er achteraan: ‘Gezegend is de vrucht van je schoot’. Wat voor Kind is het dan precies? Dat brengt Elizabeth op noemer door Maria ‘de moeder van mijn Heere’ te noemen. Daar is veel mee gezegd. Dat kind, maakt Elizabeth duidelijk, is een goddelijk kind. De keizer in Rome werd wel kurios genoemd. Maar een gelovige Jood wist dat de Kurios God de Heere is die boven alles staat en alle dingen in Zijn handen heeft. Dit kind is deze Kurios, zegt Elizabeth. Al is Hij nog zo klein, Hij is toch groot, want Hij is God bekleed met macht! Dat is voor Elizabeth niet zomaar een algemene erkenning. Ze maakt het ook nog eens heel persoonlijk. Deze Heere is mijn Heere. Ze plaatst zichzelf onder Hem. Ze zegt met zoveel woorden: Hij heeft het voor het zeggen, Hij is mijn Koning en mijn God! Hem wil ik dienen. En dan is ze verwonderd. Ze zegt: waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heere tot mij komt?

Een wonderlijk getuigenis, dit lied van Elizabeth. En dat terwijl zij niet precies wist wat er van dit Kind zou worden. Wij weten niet alleen dat Hij Kurios is, maar ook hoe Hij de Kurios is. Dat Hij Zichzelf geeft aan het kruis van Golgotha. Om zo af te rekenen met zonde, dood en doem! Het graf gaat open en heerlijk wordt dan zichtbaar dat Hij alle dingen in handen heeft. Via deze weg laat Hij ook zien dat Hij de Koning wil zijn van uw en jouw leven. Zalig ben je als je Hem hebt leren vertrouwen. Als Hij je regeert met Zijn liefde en genade en je het vol overtuiging met Elizabeth meezingt: ‘Mijn Heere!’ Wil je weten hoe je zover komt? Door de totale overgave aan dit Kind. Waar je met alles wat in je is bij dit Kind leert schuilen, daar legt de Heilige Geest het lied van verwondering op je lippen: ‘Mijn Heere!’ Om je nu telkens weer te verbazen over dit Kind. Hoe groot Hij is in Zijn opzoekende liefde, dat Zijn vergeving zo oneindig groot is dat je er telkens weer nieuwe troost uit kunt putten, hoe het ook loopt en gaat. Dat Hij je de weg wijst door zelf de waarheid te leven. Dat Hij je door Zijn Woord en Geest bij de hand neemt en je leidt op ieder kruispunt van het leven. Als je dan bedenkt wie jezelf bent dan kun je je toch alleen maar verwonderen over de grootheid van dit Kind!

Voor Maria is dit lied een geweldige bevestiging. Een onbevattelijke boodschap heeft ze te horen gekregen van de engel. Tussen Elizabeth en Maria zijn nog niet veel woorden gewisseld. Maar met haar lied zet Elizabeth er een dikke streep onder. Wat de engel gezegd heeft is echt waar. Wat een goede gesprekken zullen die twee gehad hebben in de tijd dat ze bij elkaar waren. Ik denk dat ze zich vooral verwonderd hebben over de grote daden van God. Wat een zegen als je met familieleden, buren en bekenden in deze tijd mag spreken over Gods grote daden. Dan gebeurt het zomaar, dat je de ander mag bevestigen in het geloof: God doet wat Hij zegt, echt!

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Actie Een Kilo Liefde

Afgelopen zondag zijn er in beide kerken briefjes uitgedeeld om mee te kunnen doen met de actie ‘Een Kilo Liefde’. Via dit berichtje willen wij u doorgeven waar en wanneer u de spullen af kunt geven, om zo uw steentje aan deze actie bij te dragen. Woensdag 4 en vrijdag 6 december van 10.00-12.00 uur en van 19.00-20.00 uur (De Parel, ingang Wagon)

Zondag 8 december in beide kerken

Ook is het mogelijk om t/m maandag 9 december 12.00 uur spullen in te leveren bij familie De Keizer, Parallelweg 37.

Mocht u geen briefje hebben ontvangen en toch graag mee willen doen met deze mooie actie, dan kunt u een mailtje sturen naar: eenkiloliefde@hghg.nl

Als u liever een gift overmaakt, dan kan dat op rek.nr. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv.Gem.Giessendam,  o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’.

Helpt u ons weer mee om kerstpakketten met kilo’s liefde te verspreiden onder onze dorpsgenoten, die een steuntje in de rug heel goed kunnen gebruiken? Alvast heel erg bedankt!

commissie ‘Een Kilo Liefde’

Kerstkaartenactie voor HGJB-project ‘Geef Hoop’

Ook dit jaar kunt u uw kerstkaarten binnen Beneden-Hardinxveld rond laten brengen door leden van de Tussenclub. Voor € 0,50 per kaart steunt u het diaconale project Chiyembekezo in Mozambique. U kunt uw kerstkaarten op 8, 15 en 22 december inleveren in de bussen die dan in de kerk klaarstaan. Chiyembekezo betekent ‘hoop’. Met uw bijdrage kan dit project hoop brengen aan mensen die door verschillende omstandigheden weinig hoop meer hebben. Dit gebeurt door het verzorgen van HIV-preventie, medicatie, advies, transport (naar het ziekenhuis) en voedsel voor zieken. Laat ons uw kerstkaarten rondbrengen en help zo de mensen in Mozambique!

Winterfair bij de Oude Kerk

Op vrijdag 6 december van 14.00-21.00 uur vindt een sfeervolle Winterfair plaats op het kerkplein achter de Oude Kerk. In een warme, overdekte, ruimte met veel zitplaatsen is er alle gelegenheid elkaar te ontmoeten en lekker te eten.

Wat dacht u van ijs met warme kersen, slagroom en stoofperen? Voorafgegaan door een kop verse soep met luxe belegde broodjes? Ook is er saté met brood, een slaatje, een broodje hamburger of worst. Al deze lekkernijen liggen op een buffet voor u klaar.

Als u liever rond koffietijd komt is er ook genoeg keuze. Koffie, thee, limonade en warme chocomel met slagroom kunnen gedronken worden met zelfgebakken taart, diverse soorten cake en koek.

In dezelfde ruimte bieden standhouders hun producten aan. U kunt o.a. terecht voor handgemaakte woondecoraties, kerststukjes, tassen, kaarten, dekens, kussens en sieraden. Ook staan er op het terrein een poffertjeskraam, notenkraam en een gebakskraam.

Voor de kinderen zijn er speciale workshops: eierkoek versieren, een kerststukje maken, knutselen, timmeren of gewoon lekker marshmallows roosteren bij de vuurkorf. Bent u muzikaal? Er staat een speciale ‘Winterfair Piano’ om op te spelen! Tijdens de Winterfair is de Oude Kerk geopend. Loopt u gerust even binnen om rond te kijken. Organisten zullen zorgen voor orgelmuziek.

Kom dus proeven en vertoeven! De opbrengst van de Winterfair is bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Parkeren Oude Kerk op zondag 1 december

In verband met het bouwen van de tent voor de Winterfair kan er zondag 1 december niet met de auto geparkeerd worden op het kerkplein. Voor fietsen is er wel plaats.

Mannenweekend 2020

Wanneer: vrijdag 12 juni 2020 tot maandag 15 juni 2020

Waar: Texel

In 2020 willen we voor de zesde keer een mannenweekend organiseren. Durf jij deze uitdaging aan? Meer dan honderd mannen gingen je voor…

Een weekend met mannen onder elkaar, rondom het thema ‘Storm!’ Zonder telefoon en andere prikkels. In stilte, in gebed, met een open Bijbel en muziek en zang. Lol maken en serieus in gesprek, met een lach en een traan. We willen opgefrist en opgebouwd terugkeren van het eiland Texel naar het vaste land.

Zin om mee te gaan? Vanaf 5 december 2019 tot 5 februari 2020 kun je je aanmelden bij Jan Putters: j.putters@kpnmail.nl. De kosten voor het weekend zijn vastgesteld op € 175,-  p.p. inclusief vervoer en eten.  Mocht je vragen hebben spreek dan gerust iemand van het organiserend comité aan. Wij zouden het gaaf vinden als je mee gaat!

Cees van Andel, Fred Kraaijeveld, Henk Leenman,

Jan Putters, Peter Stok, Geert van Wijngaarden en Maurice Zonneberg

Samenvatting ouderavond opzet nieuwe jeugdwerk

Woensdag 13 november werden ouders uitgenodigd om de nieuwe opzet van het jeugdwerk te bespreken.

In januari 2019 zijn we begonnen om de nieuwe groepen op de nieuwe manier in te delen. Deze kerngroepen lopen naar tevredenheid en hierbij zijn ook daadwerkelijk alle tieners in beeld gekomen. Vervolgens was de keuze óf we de bestaande JC/MC groepen stap voor stap zouden uit faseren door onder vandaan elke groep in de nieuwe indeling te laten starten óf dat we de twee leeftijden die nog resteerden ook al in de nieuwe opzet zouden meenemen. Het voordeel zou zijn dat alle tieners in die leeftijd die vorige seizoenen niet meer meededen nu weer in beeld zouden komen. Nadeel zou zijn dat je bestaande groepen moet aanpassen. En hoe hou je bestaande leiding positief als de groep steeds kleiner wordt. Al met al geen gemakkelijke keuze en er is gekozen om de bestaande groepen ook in te delen in de nieuwe opzet waarbij we zo veel mogelijk de groepen bij de bestaande leiding onder brengen.

Tijdens de ouderavond is ook gekeken naar de ervaringen met de nieuwe opzet in de praktijk. Een aantal elementen hieruit:

Niet bij elke ouder zijn de kerngroepavonden bekend. Kan de planning per groep ook doorgestuurd worden?

Of zou er evt. een App groep met ouders van een groep kunnen komen zodat ouders ook een overzicht hebben van de kerngroepavonden en ouders ook gelijk weten bij welke kerngroepleiding ze moeten zijn?

Hoe kunnen we als ouders een bijdrage leveren?

Elke laatste zondag van de maand is er gebedskring voor de jeugd in de jeugdzaal van de oude kerk na de avond dienst.

Tips voor ouders:

Kerngroepen willen d.m.v. groeiplekken verbinding maken met gemeenteleden. Heeft u een talent dat u een keer kan inzetten bij een groep. Enkele bestaande voorbeelden: Bij iemand een keer lassen, een keer bij iemand als groep komen eten. En een aantal ouderen uit de gemeente hebben aangeboden om iets te delen vanuit hun geloofsleven

Aanbieden als kerngroepleiding, mentor van catechese of lid van activiteitencommissie.

Laat de jeugdouderlingen weten welke van bovenstaande mogelijkheden u heeft. We vinden met elkaar het jeugdwerk belangrijk en laten we dan ook met elkaar de schouders eronder zetten.

Wat de kerngroepen betreft zien we nog grote verschillen. Nog niet alle nieuwe groepen draaien op volle toeren en niet alle tieners hebben hun draai gevonden in de nieuwe opzet.

Op de website vindt u een compleet verslag van deze informatieavond.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 1 december

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd slachtoffers van de oorlog in Noordoost Syrië via de GZB. Na de plotselinge grootschalige militaire inval van Turkije in Noordoost-Syrië is er grote onrust en onzekerheid ontstaan onder de bevolking. Veel mensen zijn op de vlucht en de situatie ter plekke is gespannen. In het getroffen gebied liggen drie gemeenten (Kamishly, Hassakeh en Malkieh) van de partnerkerk van de GZB, de Nationale Evangelische Synode van Syrië en Libanon (NESSL). De afgelopen jaren hadden deze gemeenten het relatief rustig, al waren ook hier verschillende aanslagen van IS.

Afgelopen weken is de situatie abrupt  veranderd en verkeert de bevolking, waaronder veertig- tot vijftigduizend christenen, in grote ongerustheid. Er is angst, maar er zijn ook heel praktische problemen:

In Hassakeh is een cruciale waterinstallatie getroffen en is er gebrek aan schoon drinkwater.

In Kamishly is er te weinig brood vanwege het uitvallen van een aantal bakkerijen.

De scholen in Kamishly zijn tijdelijk gesloten vanwege de onveiligheid.

De voedselprijzen zijn explosief gestegen terwijl het gemiddelde maandsalaris ongeveer $ 80,- bedraagt.

De winter staat voor de deur met sterk dalende temperaturen, waardoor er extra brandstof nodig is.

De GZB vraagt om gebed en financiële hulp voor de kleine, maar actieve kerken in de regio. Zij doen wat zij kunnen om de nood te lenigen, maar hun middelen zijn beperkt. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Geef hoop!

Tijdens het Gemeentediner is de aftrap gegeven voor het diaconale project van de HGJB. Met dit project wordt geld opgehaald om de Protestantse Kerk in Mozambique te ondersteunen bij het diaconale werk in gemeenten. Het project heet Chiyembekezo. Chiyembekezo betekent hoop! En dat is ook het doel van het project: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Door een commissie worden gaande dit seizoen diverse acties uitgewerkt om geld op te halen voor dit project. Mocht u daarover vragen hebben kunt u contact opnemen met jeugddiaken Jan Willem Loeve: jeugddiaken@hghg.nl. Alle binnenkomende gelden zullen vanwege het belang van dit landelijke HGJB-project door de diaconie verdubbeld worden. Mocht u een gift willen overmaken kunt u dit overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie NL16RABO0325003408. Vermeld daarbij dat u gift bestemd is voor het project ‘Geef hoop!’. We hopen als gemeente gezamenlijk een mooie bijdrage bij elkaar te krijgen om het diaconale werk onder onze broeders en zusters in Mozambique mogelijk te maken. Kom, doet u ook mee?

 

College van kerkrentmeesters

Opname Mevr. Witte!

De datum van opname en de operatie staan ingepland en de naam van de chirurg is bekend! Het College van Kerkrentmeesters is met ‘Consultare’ o.l.v. Jaap Hooghwerff tot overeenstemming gekomen en het contract wordt binnenkort door beide partijen getekend. De planning is dat het orgel begin januari 2020 gedemonteerd en naar de werkplaats in Almkerk gebracht zal worden.  Van de demontage zullen foto’s  gemaakt worden, die u via de website  www.hghg.nl/orgel/  kunt bekijken. Voor de hele periode wordt ons een leenorgel ter beschikking gesteld door Consultare.

De totale kosten van deze restauratie zijn geraamd op 130.000,-. Als verantwoordelijke voogden van Mevr. Witte hebben de kerkrentmeesters al € 60.000,- gespaard voor de restauratie. Voor het resterende bedrag zijn de eerste acties al gestart. Wellicht zijn er gemeenteleden die graag een financiële ondersteuning willen geven. Dit kan op rek.nr. NL 46 RABO 0373719566. t.n.v. Hervormde gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. o.v.v. Orgel.

Misschien vindt u het wel mooi om héél specifiek een bijdrage te leveren. (persoonlijk of met uw gezin of bedrijf).  Dat is mogelijk door bijvoorbeeld een onderdeel van het orgel financieel te adopteren. Denk aan een frontpijp van het orgel, een (nieuwe) orgelstem, klavier of orgelbank… 

Bijvoorbeeld: voor € 250,- kan een orgelpijp hersteld en geïntoneerd worden. Voor uw financiële adoptie ontvangt u een heus certificaat.

Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u contact opnemen met Wim van der Giessen (Fondsenwerving orgelcommissie e-mail: wvandergiessen@solcon.nl,  tel 06-22 66 71 88).

Tijdens de winterfair zal er extra aandacht zijn voor onze ‘oude dame’. Voordat zij opgenomen wordt, kunt u nog een kijkje nemen bij haar. Tussen 17.00 en 21.00 uur zal de ‘chirurg’ zelf aanwezig zijn, die u graag uitleg geeft over de hersteloperatie en kunt u uw vragen stellen.  Mevr. Witte zelf zal ook haar best doen door af en toe nog wat vrolijke (hetzij ietwat ‘hese’) melodieën voor u te zingen tijdens de ‘open kerk’.

Verder zal er in de kerk een kleine tentoonstelling zijn over de geschiedenis van ons orgel en is er een korte film over een orgelrestauratie te zien.

Natuurlijk wilt u Mevr. Witte een ‘hart onder de riem steken’ voor de operatie. Dit kunt u doen door één van haar specialiteiten te kopen tijdens de fair. Zoek haar kraampje op en koop een heerlijke orgelpijp gevuld met spijs of de leuke chocolade tabletten met een afbeelding van het orgel.

de orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 4 december komen we bij elkaar en zullen we met elkaar na gaan denken wat Genesis 14: 1-16 ons te zeggen heeft. In het boekje wat we erbij gebruiken is dit het vijfde hoofdstuk. Tot woensdag.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De vijfde Bijbelstudie van dit seizoen zal gehouden worden op dinsdagmorgen 3 december om 09.15 uur in De Parel. Het gaat over 1 Tim. 5: 1-6 – 2a: Maatwerk in de gemeente. Oktobernummer Vrouw. Corrie van der Meijden verzorgt de inleiding. Marit Bom en Nelly Egas passen op de kinderen. Iedereen van harte welkom!

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal stonden we stil bij Lukas 1: 5-7. Het evangelie van Lukas begint in de dagen van Herodes. Wat moet dat worden? In die donkere tijd blijkt God door te gaan met Zijn werk. De priesterdienst gaat gelukkig door. En één van de priesters is Zacharias die samen met zijn vrouw rechtvaardig is en wandelt met God. De vraag is hoe het in ons leven zit met dat wandelen met God. Zijn wij rechtvaardig voor God? Wat bijzonder dat God de Rechtvaardige naar voren schuift, Jezus Christus. In Hem zijn wij rechtvaardig en heilig voor God.

Zacharias en Elizabeth dragen het verdriet van kinderloosheid met zich mee. Uitgerekend hen gaat God gebruiken om Zijn belofte te vervullen, de belofte van de komst van de Messias. Zacharias en Elizabeth gebruikt God om Zijn verlossing tot stand te brengen. In onze onmogelijkheden laat God Zijn mogelijkheden schitteren en maakt een nieuw begin. Waar wij op de nullijn zitten, daar komt God verrassend voor de dag met Zijn werk, in ons persoonlijk leven, in de kerk, in de breedte van Zijn koninkrijk. Soms denken we wel eens: wat moet het worden. Maar kijkend naar God mogen we vol verwachting zeggen: Wat wordt het?

Pastoraat

We denken aan verschillende gemeenteleden die met onderzoeken bezig zijn. Anderen tobben met een chronische ziekte of een handicap. Laat onze verwachting voortdurend van de Heere zijn. De dichter van Psalm 130 zingt: “Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan wachters op de morgen, wachters op de Heere. Laat Israël hopen op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid en bij Hem is veel verlossing.” (Psalm 130: 6 en 7)

Giften

Voor de kerk ontving ik € 50,-. Voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond ontving ik € 15,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Uw tafel, Heer’,
waaraan het mij zo goed is,
Daar zit Gij niet als
rechter, maar als vriend.
Gij zegt dat dit
Uw lichaam, dit Uw bloed is
en reikt mij brood en wijn
als één die dient.
In Uw Naam weet ik wit
wat zwart als roet is.    

G. Bogaard (1908-1990)

…tot zondag

Komende zondag staat de tafel klaar met brood en wijn. De hemelse Gastheer nodigt zondaren. Ik hoop dat het in uw en jouw hart zingt: ‘Ik zal met vreugd in ‘t huis des Heeren gaan, om daar met lof Uw grote Naam te danken’ (Psalm 116: 11). In de verkondiging horen we over de boodschap van Gabriël aan Zacharias. We lezen: Lukas 1: 11-17. De kerntekst is vers 14.

In de avonddienst danken wij God voor wat Hij gaf in de bediening van het Heilig Avondmaal. We lezen Lukas 1: 18-25. We treffen in dit gedeelte twee reacties op Gods grote daden.

U en jou wens ik een zegenrijke avondmaalsbediening toe!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden hebben in huiselijke kring te kampen met chronische lichamelijke of psychische klachten of zijn ernstig ziek. We wensen hen allen Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 22 december. In deze dienst gaat voor ds. C.H. Bax uit Ede.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 14 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal

Zondag 1 december staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. We worden als gemeente genodigd aan de tafel van onze Heere en Heiland. Bij brood en beker gedenken we hoe Hij zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Verkiezingen

De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden.

Wilt u dit verkiezingstraject ook weer opdragen in uw gebed zodat de kandidaten die God op het oog heeft ook gevonden mogen worden?

Beroepingswerk

Op dit moment valt er niets te melden. Dat betekent niet dat er niets wordt gedaan. Integendeel zelfs. U als gemeente kunt met ons mee blijven bidden om geduld en wijsheid, maar vooral ook om een voorspoedige vervulling van de vacature.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoeken twee giften, een gift van € 20,- en een gift van € 50,-; beide bestemd voor de restauratie van het orgel in de Oude Kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat 1 december over ‘Naar de koning’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 475 ‘Als je bidt zal Hij je geven’.

Citaat

‘Het is niet genoeg als u uw gebeden doet, maar u moet bidden in uw gebed.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor een spoedige vervulling van de twee bestaande vacatures in de kerkenraad, nu er een nieuw verkiezingstraject uitgezet is.
 • Het is niet makkelijk voor christelijke ouders in Iran om hun kinderen over de Here Jezus te vertellen. Immers, als hun kinderen op school vertellen dat ze christen zijn, kan dat grote problemen veroorzaken. Bid om creativiteit en fijngevoeligheid voor ouders. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid dat het werk van Evangelie & Moslims in Nederland veel christenen zal helpen in hun contact en relatie met moslims. Bid dat hierdoor moslims uitgenodigd worden om Jezus Christus echt te leren kennen en te volgen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende viering van het Heilig Avondmaal en goede diensten op deze eerste Adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken De Jong ontving op kroonjarenbezoek € 20,- en ouderling De Hek op huisbezoek € 20,-. Beide giften voor mevrouw Witte.

Verkiezingsavond

Aanstaande maandag worden we geroepen om onze verantwoordelijkheid te dragen voor de gemeente in het verkiezen van ouderlingen en een diaken. De Heere geve dat Hij de leiding neemt in ons stemgedrag. Aanvang 19.30 uur in de Oude kerk. 

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de morgen- en avonddiensten van onze wijk een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank, als voorzang. Een stencil is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Gelezen/gehoord

‘Zelfs de nederigste, zwakste en armste gelovige op aarde is in Jezus’ ogen heel veel meer waard dan de rest van de wereld bij elkaar.’

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 29 november

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub –     De Parel

Zaterdag 30 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur Gebedskring – Zaal Oude kerk

Zondag 1 december

Geen zondagsschool

Maandag 2 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 3 december

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 4 december

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

Donderdag 5 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

Vrijdag 6 december

14.00-21.00 uur Winterfair – achter de Oude kerk

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus –     De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 –     De Parel

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Algemene berichten

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Met kerst vieren we dat de Heere Jezus gekomen is naar deze aarde. Iedereen mag en moet dat zien. Daarom zendt vereniging ‘Op weg met de ander’ op kerstavond (24 december) een kerkdienst in gebarentaal uit via de site www.opwegmetdeander.nl.

Ds. Martin Visser zal preken over het thema van de dienst: Het wonder van Gods liefde.

In deze kerkdienst kijken we naar de meest bekende kersttekst uit de Bijbel: Johannes 3: 16. God had de wereld lief. Dat vieren we met Kerst. Maar is dat wel zo logisch als het lijkt? En waarom is Gods liefde zo’n groot wonder?

De dienst wordt speciaal voor dove mensen georganiseerd. Daarom zal ds. Visser zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Ook zal er een tolk gebarentaal in beeld worden gebracht en zal de dienst ondertiteld worden. Door deze werkwijze kunnen alle dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

Verdiepingsconferentie 11 januari 2020

TECHNOLOGIE: HE(ME)L OP AARDE

In ons dagelijkse leven zien we op veel gebieden de invloed van technologische ontwikkeling. In veel opzichten plukken wij daar met elkaar de vruchten van en wordt ons leven erdoor verlicht. Maar misschien maak jij je daar ook wel eens zorgen over; sommige technieken lijken oncontroleerbaar of gevaarlijk voor de mens en de schepping. Tijdens de conferentie willen wij ons hierop bezinnen. Welke ontwikkelingen zijn nu helpend en wanneer overschrijden we een ethische grens? Wij willen vanuit een Bijbels perspectief op zoek gaan naar hoe jij je kunt verhouden tot allerlei technologische ontwikkelingen. De hoofdlezing hierover wordt gehouden door Steven van den Heuvel.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Goddelijke grens?, Wijs met media, Groen doen voor Dummy’s en Openbaring over techniek en oordeel. Medewerking wordt verleend door o.a. Steven van den Heuvel, Wim Büdgen, Hannah van Rooij,  ds. P. Wijnberger en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 11 januari 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 BK Woerden

Nu ook tot 30 dec. vroegboekkorting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 1 december 2019

Eerste adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur

wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

bediening Heilig Avondmaal

voorzang: Weerklank 109: 4,6

18.00 uur

wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

nabrachting Heilig Avondmaal

Voorzang: Weerklank 110: 1.4.

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

DE PAREL

18.00 uur ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: groep A: Helga de Gier, Lieke

Groep B: Jacobien Koutstaal, Rinze IJzerman

11.00 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Rhode de Ruijter Groep B: Annette Teeuw

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Loïs de Jong, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 6

avonddienst: Psalm 19: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem 

bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem

nabrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. Eredienst

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Christie Verschoor, Marlene Groeneveld, Natasja Groeneveld

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Pareldienst 1 december 2019

Klik op de afbeelding voor het volledige programma

kerkblad 75-19

Familie van de Heere Jezus

____________________________________________________

Lezen: Markus 3: 21 en 31 t/m 35; Johannes 1: 12 t/m 13; Romeinen 8: 14 t/m 17

Wanneer de Heere Jezus hoort dat Zijn moeder en Zijn broers Hem zoeken, reageert Hij met een vraag waar wij misschien toch wel vreemd van opkijken. “Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?” Doet Hij hier alsof Hij niet weet wie Zijn familie is? Doet Hij alsof Hij hen niet kent of Zich voor hen schaamt? Soms komt het voor dat kinderen zich voor hun ouders schamen of andersom. Maar bij de Heere Jezus is dat zeker niet het geval. Hij zal nooit de relatie met Zijn bloedverwanten verloochenen en Zich ook niet voor hen schamen.

Wanneer de Heere Jezus hoort dat Zijn bloedverwanten Hem zoeken, stelt Hij die vraag om ermee te willen zeggen dat veel meer mensen dan alleen Zijn directe bloedverwanten familie van Hem zijn. Hij sluit Zijn moeder en Zijn broers niet uit, maar betrekt er zo velen bij de kring van mensen om Hem heen. Hij kijkt naar hen en zegt: “Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder”. (Markus 3: 34)

Wat is de wil van God? Dat we de Heere Jezus horen, naar Hem luisteren en in Hem geloven, in Zijn Naam geloven. Zit u en zit jij ook zo luisterend en gelovend in de kring van mensen om Jezus heen? Dan zegt Hij ook van u en van jou dat je Zijn broer, zuster en moeder bent; dat je verwant bent aan Hem. De Heere Jezus zegt er ook zoveel mee dat Hij uw en jouw Broer is. Hoe komt dat over? Misschien kijk je daar wat vreemd van op. Wellicht zijn we het niet zo gewend om dat van Hem te zeggen.

Nu zijn wij allemaal bloedverwant met de Heere Jezus. Zoals Zijn familieregister teruggaat tot Adam, geldt dat ook van ons familieregister. De Zoon van God is mens geworden; Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen; ieder Adamskind, ongelovig en gelovig kan en mag dat zeggen. Het gaat er Jezus om dat we niet alleen bloedverwant zijn met Hem, maar vooral dat we Geestverwant zijn met Hem; dat wij, net zoals Hij, uit God geboren zijn (Johannes 1: 13). Zijn Vader is Zijn hemelse Vader. Hij is immers ontvangen van de Heilige Geest; verwekt door de Heilige Geest. (Lukas 1: 35)

Zolang wij alleen maar bloedverwant van Jezus zijn, zijn wij slechts een halfbroer/-zus van Hem, zoals Jakobus, Joses, Judas en Simon dat waren. Echter, wanneer we uit God geboren zijn (wedergeboorte, gewekt door de Heilige Geest), is de Heere Jezus onze volle Broer, bloedverwant én Geestverwant. Onze volle en oudste Broer. Johannes de Doper zegt immers van Jezus: “Die vóór mij geworden is”. (Johannes 1: 15)

Wat een voorrecht en een zegen is het in de kring om Hem heen te zitten! Om Hem te mogen hebben en te mogen kennen als onze oudste Broer. Dat is werk van de Heilige Geest; vandaar Geestverwantschap. Daarmee is ons ook “de macht gegeven kinderen van God te worden” en is God ook voor ons Degene Die wij aanroepen met ‘Abba, Vader!’ Wat ontzagwekkend veel hebben wij te danken aan onze hemelse Vader! Te mogen behoren bij Zijn gezin. Dat is Zijn pure liefde en genade. Wij hebben zelf niet voor dat gezin gekozen. Vrienden en vriendinnen kiezen we zelf uit, maar het gezin waarbij je behoort heb je zelf niet gekozen. Hier is het echt de keuze van onze hemelse Vader.

Dat God voor Zijn gezin heeft gekozen en Zijn gezin vormt is alles te danken aan de oudste Broer in het gezin, Jezus. Hij heeft Zich er helemaal voor ingezet. Hij heeft er Zich helemaal aan gegeven, tot de kruisdood toe, om weggelopen rebellerende kinderen (zondaren) met God te verzoenen en weer Thuis te krijgen. Door Hem kunnen en mogen weggelopen kinderen weer aangenomen kinderen worden en door het geloof in Hem zijn we (aangenomen) kinderen die volop delen in de rechten van het ‘kind zijn van God’. Paulus schrijft: “dan zijn wij erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus.”

Wat dat inhoudt, ‘met Hem lijden’? In de wereld zult u verdrukking hebben. Ja, ook dat! Maar zeker ook: “opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden!” Wie kan hier en nu onder woorden brengen wat dat inhoudt?

Zitten wij in de kring van mensen om Jezus heen? Doende de wil van God? Luisterend en gelovend? Dan zijn wij ook elkaars broers en zusters, behorend bij dat gezin waar Jezus de oudste Broer is en God onze hemelse Vader is. Alleen bloedverwant? Of vooral ook Geestverwant? U en jij weet waar het bij de Heere Jezus echt om gaat! Amen.

J.A. de Kruijf

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Gemeentediner

Vanavond (22 november) is het zo ver: het Gemeentediner. Wij hopen u/jou te ontmoeten.Bent u vergeten zich op te geven, of wilt u bij nader inzien toch graag komen. Dit mag! Schuif gerust aan! Inloop is vanaf 18.00 uur en we starten om 18.30 uur.

Bezinningsbijeenkomst
Op 1 december, de 1e adventszondag, hopen we in dankbaarheid opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. In de week van voorbereiding wordt donderdag 28 november in de Nieuwe kerk de bezinningsavond gehouden. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om met elkaar een moment stil te staan bij het verlossingswerk van Jezus Christus. We starten om 20.00 uur en de avond eindigt om ca. 21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt vooraf geen drinken geschonken. Het bezinningsuur wordt via de kerkradio uitgezonden.

Uur van gebed
Zaterdag 30 november is er aan de vooravond van de viering van het Heilig Avondmaal weer uur van gebed.
Met een korte overdenking staan we stil bij het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus en in gebed willen we onze schuld belijden en Hem aanbidden. Hij, de opgestane Heiland is het waard te ontvangen, alle eer, lof en aanbidding. We bidden ook voor de noden en zorgen in wereld en kerk en voor de mensen om ons heen.
Van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

Actie Een Kilo Liefde
Nog even en dan slaan we de kalender al weer om naar de maand december. Een maand om terug te blikken op het afgelopen jaar en uit te zien naar een nieuw begin. De commissie mag met dankbaarheid terugblikken op voorgaande acties. Hartverwarmend om te merken, dat de actie ‘Een Kilo Liefde’ door de hele gemeente keer op keer zo wordt gedragen! Ook dit jaar zien wij er naar uit, om met de van u ontvangen producten/middelen, kerstpakketten samen te stellen en te bezorgen bij de minder bedeelde mensen in ons eigen dorp. Zij hebben vaak grote moeite om financieel de touwtjes aan elkaar te knopen en zijn dan ook zichtbaar verbaasd, verwonderd en dankbaar als ze een pakket mogen ontvangen. De kilo’s liefde, die we namens u uit mogen delen, brengen een wonderlijk proces op gang. Want waar liefde gedeeld wordt, vermenigvuldigd het zich. Zo mogen wij de zegeningen die wij van God ontvangen, uitdelen. Tastbaar met producten, maar ook voelbaar in de vorm van liefde, betrokkenheid en medeleven. Wij hopen dat u ons dit jaar weer wilt helpen om deze actie te realiseren en zo Gods liefde en licht te verspreiden.
Zondagochtend 24 november worden in beide kerken kaartjes uitgedeeld, waar producten op staan, die u kunt kopen om zo uw steentje bij te dragen aan deze mooie actie. Op dit kaartje staat ook vermeld waar en wanneer u de producten in kunt leveren. Volgende week zal hierover nog een stukje in het kerkblad geplaatst worden.
Mocht u deze actie liever steunen met een gift, dan kunt u dit overmaken op rek.nr. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Giessendam Neder-Hardinxveld, o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’. Voor vragen kunt u mailen naar: eenkiloliefde@hghg.nl
Hartelijke groet namens de commissie ‘Een Kilo Liefde’

Honderd handig

Honderd handen en duizend(en) lapjes, fantastisch om te zien en mee te maken!
Heel veel vrouwen die de lapjes maken, maar een kleiner aantal om ze aan elkaar te zetten. Daarom willen we even een winterstop inlassen wat het inleveren van nieuwe lapjes betreft. Dan kunnen we rustig de stapel ‘voorraad’ opmaken.
Daarom: heeft u nog lapjes , levert u ze dan a.u.b. tot eind november in. Daarna even niet, maar we doen volgend najaar weer een nieuwe oproep.
Mocht u soms zin hebben om thuis een deken (aangeleverd als pakket) in elkaar te zetten, dan kunt u terecht bij Liesbeth Leenman, Kerkweg 72. Daar en ook op Kerkweg 19 kunt u ook de lapjes tot eind november inleveren.
P.S. Wie gezellig op maandagavond aan wil haken: we gaan tot eind november door en hopen in januari weer op te starten. Van harte welkom op Kerkweg 72 vanaf 19.30 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 24 november
De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (Statenvertaling): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit in zijn of haar leven aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is en gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling, en tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting ondersteunen bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief, en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Kerst, gezellig!
Enkele weken geleden hebben we een oproep geplaatst om je als gastheer/vrouw op te geven tijdens de kerstdagen. We zijn blij dat de eerste gastheren en gastvrouwen zich hebben aangemeld. Er zijn al mogelijkheden geboden om tijdens de Kerstdagen te komen koffiedrinken, lunchen en/of dineren! Hierbij een herinnering om jezelf op te geven als gastheer/vrouw, en zo verbinding te maken met één of meerdere gemeenteleden specifiek tijdens de Kerstdagen. Dit kan door een mailtje te sturen naar diaconie@hghg.nl. Vermeldt daarbij minimaal de volgende dingen:
– Om welke dag het gaat
– Lunch/diner of koffie drinken
– Of u al dan niet vervoer voor uw gast kan regelen
– Eventuele andere bijzonderheden
Vanuit de diaconie en onze bezoekdames beginnen we met het benaderen van gasten voor deze gastheren/vrouwen. We realiseren ons daarbij dat er enige schroom is om ‘zo maar’ te gast te gaan bij iemand uit de gemeente maar we willen benadrukken dat schroom niet hoeft. We hopen met deze oproep het laagdrempeliger te maken om ook als gemeenteleden samen Kerst te vieren. Hierbij daarom de oproep aan mensen die graag te gast (dit kan ook met twee) willen zijn om tijdens de Kerstdagen bij een gastheer/vrouw aan te schuiven. Dus wacht niet af tot iemand jou/u of jullie vraagt, maar stuur gewoon een mailtje naar diaconie@hghg.nl, bellen kan ook naar 06 22 48 52 79 (diaken Matthijs Corbijn). Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar binnen de gemeente vorm te geven. de diaconie

Terugblik Dorcas Voedselactie 2019
We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en bijdrage aan de Dorcas Voedselactie 2019. In de Oude en Nieuwe kerk zijn 53 dozen ingezameld, dat is inclusief een gift van Blik op Maat. In de winkel bij Timmer was de opbrengst 60 dozen en bij de Christengemeente ook nog eens 17 dozen. In totaal hebben we dus 130 volle voedseldozen naar Groot-Ammers kunnen brengen. We zijn allereerst God dankbaar voor dit mooie resultaat! De voedselpakketten worden nog voor de Kerst in Oost-Europa verstrekt aan mensen die het nodig hebben. We danken alle vrijwilligers die hier een bijdrage aan hebben geleverd, in het bijzonder Adri Pille die ook dit jaar weer de Dorcas Voedselactie heeft gecoördineerd.

Comité Welkom
Misschien heeft u het ook mee gemaakt, u was nog niet zo lang geleden verhuisd en dan gaat de bel. Er staat een mevrouw op de stoep met een brede glimlach en een bos bloemen en ze zegt: ‘Alstublieft! Dit mag ik u aanbieden namens de gezamenlijke kerken.’ En u ontvangt er ook een fraai boekje bij waarin de deelnemende kerken zich voorstellen. Hoe vond u dat? De meeste mensen waarderen dit positief. U kunt zich misschien voorstellen dat hier een organisatie achter zit met vrijwilligers die de bloemen komen bezorgen. Maar ook buurtbewoners die doorgeven als iemand in de straat is komen wonen. Al die vrijwilligers willen we hartelijk bedanken en stimuleren om hiermee door te gaan. Een klein gebaar misschien. Uw glimlach kan voldoende zijn om de stap naar de kerk weer eens te maken.

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 25 november komen we weer bij elkaar. We denken deze avond na over Ruth 4. Iedereen die zijn Bijbelstudie naar een hoger niveau wil tillen, is van harte welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 27 november komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal behandelen we Johannes 15. We hopen op een goede opkomst van alle leden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom gerust eens meeluisteren en meepraten. Welkom!

Bijbelgesprekskring
Donderdag 28 november komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Verkaik, Ekster 26.
Kees Pille zal de inleiding houden over Psalm 84. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meisjes,
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 1 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 8 en 15 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65RABO0373719612 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam/Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. m.m.v. gift kerstfeest 2018.

Namens het personeel een hartelijke groet.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Censura Morum
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 1 december wijzen wij u op het Censura Morum. Wanneer er blokkades zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal, dan nodigen wij u uit om contact op te nemen met ds. W.J. Westland of br. J. Poortvliet (scriba). Ook wanneer er in eigen persoonlijk leven obstakels zijn en u wilt daarover praten, schroom niet om contact op te nemen.

Gift
Br. G. Boer ontving € 5,- voor de zondagsschool bij een bejaardenbezoek. Hartelijk dank voor deze gave.

Gelezen
‘Niet wij onderhouden het Heilig Avondmaal, het Heilig Avondmaal onderhoudt ons’. (J. Koopmans 1905-1945)

Uit de pastorie
Er waren heel wat gemeenteleden die me feliciteerden met mijn 33e verjaardag. Ik was er door verrast. Het deed mij en ook ons gezin goed. Dank daarvoor! Het laat iets zien van de plaats die we in uw midden mogen hebben. Met vreugde doe ik mijn ambtelijk werk en het is mijn gebed dat ik daarvoor ook in het komende jaar de kracht en de gezondheid zal ontvangen.

Tenslotte
Zondag is de zogenoemde eeuwigheidszondag. In de morgendienst maken we een begin met de voorbereiding van het Heilig Avondmaal. Een begin, want thuis in de stilte krijgt het zijn vervolg. Ik hoop en bid dat het voor u zo een hele goede week zal zijn die gevuld wordt met verlangen naar en vreugde over de Heere Jezus. Om zo naar Hem te worden toegetrokken en bij brood en wijn de eenheid met Hem door het geloof te beleven.
Rondom het Heilig Avondmaal en ook verder in de adventsweken staan we stil bij de geschiedenissen van Zacharias en Elizabeth. Komende zondag, bij de voorbereiding van het heilig avondmaal, staat Lukas 1: 5-7 centraal. Het is een veelzeggende uitdrukking: “in de dagen van Herodes”. In die dagen is er een godvrezend echtpaar dat de geboden van God uiterst serieus neemt. Dat heeft ons veel te zeggen. Laten we bidden om een gezegende dienst. Dat geldt ook de avonddienst. Het is een bijzondere dienst waarin de namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijke jaar ontvielen. In zo’n dienst vermenigvuldigen de gedachten zich en zijn er allerlei gevoelens. Wat mooi dat de beloften van het evangelie ons mogen bemoedigen en ons zicht geven op de hoop die er is door Jezus Christus. Ds. T. C. Guijt, uw oud-predikant, gaat in deze dienst voor. Het zal voor hem ook een bijzondere dienst temeer omdat zijn eigen zus in het afgelopen jaar overleden is. Ook haar naam zal in de dienst genoemd worden. Laten we ds. Guijt ook hierin omringen met onze gebeden. Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers
Graag attenderen wij alle belijdende lidmaten nog aan de stemmingsvergadering op maandag 2 december. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Mocht u niet de gelegenheid zijn om de stemmingsvergadering bij te wonen, dan kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods nabijheid toe.

Eeuwigheidszondag
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde, waar we tijdens deze diens als gemeente om heen mogen zitten en staan.

Voorbereiding Heilig Avondmaal
We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de vroege morgendienst van zondag
1 december nodigt de grote Gastheer ons liefdevol aan Zijn tafel. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid!

Beroepingswerk
In de afgelopen periode zijn er heel wat namen van predikanten op verschillende manieren bij de beroepingscommissie aangedragen. Heel wat van de predikanten zijn beluisterd en is ook onderzoek naar gedaan en inmiddels is er weer een zgn. groslijst samengesteld. Vanuit deze groslijst wordt nu gepoogd om weer verder te gaan d.m.v. het houden van één of meerdere informatieve gesprekken, waarbij het dan ook weer van belang is, dat predikanten hier ook open voor staan. Zo hopen en bidden we dat we dit keer verder mogen komen dan de voorgaande periode en we uiteindelijk mogen komen tot het uitbrengen van een beroep waar een zo mogelijk positieve beslissing mag komen. Dit wordt wel heel snel neer geschreven, maar we realiseren ons dat dit ook de nodige tijd en geduld vergt. We bidden dat God ons hierin wil zegenen en ons weer spoedig een nieuwe herder en leraar wil geven, want dat is iets waar we verlangend naar uitzien.

Kinderlied
Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 24 november over een gemeen plan. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 556 ‘Wees niet bang.’

Citaat
‘Ik denk niet dat allen die verkeerde wegen kiezen, verloren gaan; maar hun redding bestaat in hun terugkeer naar de juiste weg.’ (C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken
• Wilt u bidden voor het team van de stichting Naar House dat weer hoopt te evangeliseren op 23 november tijdens een house evenement in Arnhem Gelredome.
• In de afgelopen jaren zijn er in Colombia tientallen christenen, voornamelijk pastors en leiders, omgebracht. Bid voor de familieleden die achterblijven. Bid speciaal voor de kinderen. (Gebedskalender Open Doors)
• Bosnië is een nieuwe werkplek voor de GZB. De oorlog heeft veel levens beschadigd. Bid voor de circa 40 kleine protestantse gemeenten – met in totaal 800 gemeenteleden – dat ze een plek van verzoening mogen zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jullie een goede week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal en gezegende diensten.

Pareldienst
Zondagavond 1 december, zaal D in De Parel.
18.00 uur De deuren van de zaal gaan om 17.30
uur open en om 17.45 uur start het voorprogramma.
Ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg
Het thema is ‘De zon komt op’
Maleachi 4
Het is 1e Adventzondag en de verkonding gaat over de verwachting waarmee we als christenen leven. Denk daarbij aan dit mooie lied :
     Advent is kijken naar wat komt,
     Advent is durven dromen.
     Is licht zien in de duisternis,
     geloven dat God met ons is
     en dat zijn rijk zal komen!
De band ‘Expect’ zal deze avond de muzikale begeleiding verzorgen.
Er zijn ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden
Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
Iedereen is van harte welkom!
Op de website staat de flyer om te gebruiken om iemand uit te nodigen. Ook komt daaronder het programma te staan voor iedereen die thuis live of later wil meeluisteren.
Dit jaar is er een Kerstpraise op zondagavond 15 december die na de avonddiensten begint om 20.00 uur.
De data voor de Pareldiensten van de 1e helft van volgend jaar zijn: 19 januari, 16 februari, 15 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Allen die door ziekte, zorg en rouw getroffen worden, wensen we de nabijheid van de Heere toe. “Heere, spreek slechts één woord.”

Giften
Ouderling J.W.S. Arkeraats ontving op bezoek een gift van € 10,- voor ‘mw. Witte’ en van € 20,- ter vrije besteding. Seniorenbezoek broeder L. de Groot ontving een gift van € 10,- ter vrije besteding.

Voorbereidingsweek
Het is altijd een goed gebruik in de kerk ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. In Friesland en Groningen was het lange tijd de gewoonte dat de gemeente op zaterdagavond in een speciale dienst bijeen kwam. De predikant stelde aan het einde van de samenkomst enkele vragen, waarop zij die het voornemen hadden aan de tafel aan te gaan met een ‘ja’ antwoordden. Deze vragen geef ik aan u door. Laten wij ze één voor één, biddend voor Gods aangezicht ter harte nemen.
– Ik vraag u dan, vooreerst, of u van harte gelooft, dat de waarachtige en volkomen leer der zaligheid, ons van Godswege geopenbaard, vervat is in de boeken van het Oude en Nieuwe Verbond.
– Ten tweede, vraag ik u: of u van harte gelooft, dat u door uw zonden diep bedorven, en voor God strafwaardig bent, en uzelf daarom mishaagt met ootmoed en berouw.
– Ten derde vraag ik u: of u van harte gelooft, dat God, uit louter genade, ons Zijn eniggeboren Zoon, Jezus Christus, heeft geschonken tot onze enige en volkomen Zaligmaker, Wiens lichaam voor ons vergoten is tot vergeving der zonden; en of u Hem, voor uzelf, met een gelovig hart aanneemt tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing.
– Ten vierde vraag ik u: of u, overeenkomstig de verplichting, die door uw Doop op u gelegd is, een
oprecht voornemen hebt, om, door de kracht van de Heilige Geest, bij deze belijdenis te volharden, uw geloof te sterken, uw leven te beteren, in ware liefde en eenheid met uw naaste te leven, en alzo God waarachtige dankbaarheid voor Zijn genade te bewijzen. Die van zodanig voornemen zijn, zeggen met mij : Ja!

Gelezen/gehoord
‘Het geloof wordt nooit beoefend onder een gevoel van kracht, maar altijd onder een gevoel van machteloosheid.’

Tenslotte
De komende zondagen mogen in het teken staan van de bediening van het Heilig Avondmaal. In de voorbereidingsdienst hoopt onze eigen predikant,
ds. P. van de Voorde, voor te gaan. In de Avondmaal dienst en in de dankzeggingsdienst hoopt onze oud-predikant, ds. W. Arkeraats, voor te gaan. Laten we samen biddend om hen heen staan zodat hun werk voorspoedig ga. Laten we samen biddend verlegen zijn om de krachtige werking van de Heilige Geest. “Bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt worden.” (2 Thessalonicenzen 3: 1)
Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 22 november
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
18.00 uur Gemeentediner

Zaterdag 23 november
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.15 uur jongensclub Wegwijs – De Parel

Zondag 24 november
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 25 november
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – DeP arel

Dinsdag 26 november
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel
20.00 uur Thuiskring II

Woensdag 27 november
9.30-11.00 uur Woensdagmorgen Bijbelkring
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 28 november
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman
19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel
20.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal – Nieuwe kerk

Vrijdag 29 november
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb 20.00 uur Tussenclub – De Wagon

Algemene berichten

Gemeenten kunnen meer doen met missionair bewuste jongeren
Veel jongvolwassenen die Dabarwerk (camping-evangelisatie) hebben gedaan, zijn daarna bereid in hun eigen kerkelijke gemeente te investeren. Lang niet alle gemeenten echter geven hen daarvoor de gelegenheid. Dat blijkt uit een onderzoek onder 154 jongeren tussen de 18 en 25 die afgelopen zomer deel uitmaakten van een Dabarteam.
Agnes van Haaften, hoofd van IZB Dabar: ‘Meestal mogen ze na afloop wel iets vertellen over hun belevenissen of een stukje in de weekbrief schrijven. Maar daarmee stopt het vaak. En dat terwijl veel jongeren juist bereid zijn te investeren in hun eigen kerkelijke gemeente!’
Gevraagd of jongeren willen uitdelen wat ze tijdens het campingwerk hebben geleerd, zegt een derde van de respondenten: Ik weet niet of daar ruimte voor is. Van Haaften: ‘Daar schrik ik van. Enkelen geven zelfs geeft zelfs aan ze zeker weten dat die ruimte er niet is…’
Ze zou gemeenten willen uitdagen om ‘op hun beurt jongeren uit te dagen. Veel gemeenten zijn het niet gewend om zich af te vragen: wat kunnen we van jongeren leren?’
   Veel verborgen goud
Natuurlijk ben je als Dabarist geen volleerd evangelist. ‘Ze mogen ook fouten maken. Kun je die leermomenten in de kerk hebben of dicteert de kerk al zoveel dat jongeren denken: ik moet blijkbaar uitvoeren wat in jouw hoofd zit?’
Agnes van Haaften is ervan overtuigd dat je de betrokkenheid van jongeren vergroot als ze de gelegenheid krijgen hun ervaringen met missionair werk in te zetten. ‘Het klinkt misschien wat commercieel, maar ik denk dat gemeenten er absoluut meer uit kunnen halen. Er is veel verborgen goud!’

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 24 november 2019 – Eeuwigheidszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft – herdenking overledenen

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee – herdenking overledenen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – De Hoop
2. Eigen gemeente – Beheerskosten
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Verenigingswerk eigen gemeente
Pareldienst: De Parel

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, Loïs Veldman
Groep B: Nellie Prins
10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Thirza de Kock
Groep B:Marit Bom, Linda van Wijngaarden
Nieuwe Kerk:
09.30 uur: Marianne van Milligen, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 121: 4
avonddienst: Psalm 51: 3

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig
Avondmaal
18.00 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan
de IJssel

Collecten
1. eigen gemeente – pastoraat
2. Stichting De Herberg
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Martine Wolsheimer, Renske de Knegt, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Connect november 2019

Klik op de afbeelding voor het hele artikel

Kerkblad 75-18

Vluchteling of pelgrim?

Israël brak op met alles, wat hij had en kwam in Berseba.”

(Genesis 46: 1)

____________________________________________________

‘Vluchtelingen!’ Wie kent dit woord niet? In onze tijd slaan tallozen op de vlucht voor oorlogsgeweld. Het meest noodzakelijke nemen zij mee, bijna alles moet worden achtergelaten. En waar moeten ze naar toe? Ja, dat is een bange vraag! Waarheen? Hoogstens naar een vluchtelingenkamp, waar de ellende soms even groot is als in het land van herkomst.

Is Jacob óók op de vlucht? Nee, dat niet direct. Zijn vertrek is niet overhaast. In zekere zin is de reden van zijn reis zelfs vreugdevol. Hij gaat naar Jozef toe! Naar zijn zoon, waarvan hij jaren dacht, dat deze dood was. Dat kwam, omdat zijn andere zoons hem bedrogen hadden. Soms sloop de twijfel binnen in zijn hart: zou het wel wáár zijn?

Zo zien we Jacob op weg gaan. Hij zal wel beseft hebben, dat hij niet meer terug zou komen. Dat is heel weemoedig. Loslaten trekt vaak een scheur door het hart.

Misschien kent u het wel: het wordt te moeilijk, om zelfstandig te wonen. Er is een plaats in het verzorgingstehuis. En dan verlaat je je huis, misschien wel alleen, als weduwe of weduwnaar. Nog een laatste blik en dan is het echt voorbij.

Jacob komt in Berseba aan, voordat hij de weg naar Egypte inslaat. Daar, in Berseba, liggen veel herinneringen. Abraham woonde er al en Jacob ook, in zijn jonge jaren. Mooie jaren waren dat, maar ook jaren van groot verdriet. Het kan gebeuren, dat je na vele jaren terugkomt op een plaats, waar je vroeger woonde. Of in het huis, waar je ouders vroeger woonden. Of misschien wel in de kerk, waar je als kind naar de preken luisterde. Dat roept bij velen emoties op.

Zo zal Jacob stellig ook de jaren overdacht hebben: jaren van verdriet en ook van zonde, van grote fouten in de opvoeding, van zoveel, dat dan in het hart kan opkomen.

En dan? Is dat dan alles? Nee, over al deze verdrietige dingen valt opeens een hemels licht. Dat begint al bij het eerste woord: ‘Israël!’ Zo wordt Jacob genoemd, als het gaat om zijn geloof, zijn vertrouwen op de Heere.

Dat is niet het enige. Voordat Jacob vertrekt, brengt hij offers aan de God van zijn vader Izak. Dat zal behoorlijk wat tijd gevergd hebben. Popelde Jacob’s hart dan niet, om Jozef te ontmoeten? Ongetwijfeld. Maar eerst moest het goed zijn tussen de Heere en zijn hart. Dat werd mogelijk door dat offer: door de belijdenis van schuld, door het gebed om vergeving en vertroosting.

Zo kan Jacob op weg gaan naar Egypte. Verlangend naar Jozef. Maar ook met een bevreesd hart, zozeer dat hij zelfs een persoonlijk woord van de Heere nodig heeft: “Vrees niet, naar Egypte af te trekken”. Egypte had in de familie immers niet zo’n goede naam na wat Abraham er destijds had meegemaakt.

Maar na die bemoedigende woorden van de Heere kan Jacob op reis. En we mogen óók zeggen: dankzij het offer. Dat offer doet ons denken aan de Heere Jezus. Hij heeft het enige en volmaakte offer gebracht.

Jacob gaat op reis. Wij zijn óók op reis, al is dat misschien niet zo in de letterlijke zin van het woord. Toch zijn we allen op reis en wel door dit aardse leven op weg naar… ja, waarheen? Voor ons allen geldt: naar ons levenseinde. Maar tóch is er een groot verschil. Als we op weg zijn zónder  Christus eindigt de reis in de Egyptische duisternis: de eeuwige verlorenheid. Dat is ontzettend. Daarom wordt ons die andere weg gewezen: een weg in de voetsporen van de Zaligmaker. Die weg wordt ons niet alleen gewézen, we worden ook dringend geroepen, die weg te bewandelen.

Gaan we zó samen met Jacob op reis? Nee, het is geen reis van enkel gemak. Jacob moest tenslotte naar dat vreemde land en straks zal hij het met droefheid tegen de Farao zeggen: ‘Weinig en kwaad zijn de dagen van mijn vreemdelingschap”. Zo ervaren we het ook, als we de Heere mogen volgen: het is een weg van kruis dragen.

Maar dankzij het offer is het nochtans een weg van vrede en vreugde. Jacob mocht de vreugde beleven, Jozef weer te ontmoeten. Zo geeft de Heere van tijd tot tijd aan zijn pelgrims ook dagen van grote vreugde, als ervaren wordt, dat Hij heel dichtbij is.

En straks mag Jacob onder een open hemel wachten op Gods zaligheid. Als zijn pelgrimsreis ten einde is. Zo mogen alle pelgrims aan het einde van hun reis ingaan in de eeuwige heerlijkheid.

Mogen we u méévragen op reis?

ds. W. Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeentediner

Volgende week vrijdag is het zover; dan vindt het Gemeentediner plaats! Het belooft een gezellige avond te worden en de koks hebben een heerlijk 4-sterren menu samengesteld. De opbrengst van het diner gaat dit jaar naar het HGJB-project ‘Kom, doe mee’. Dit project ondersteunt vrijwilligers in Mozambique die armen, zwakken en zieken bezoeken en hen over het Evangelie vertellen.

De kostprijs voor deelname aan het Gemeentediner is € 6,50 voor eters van 4 t/m 11 jaar en € 11,50 voor eters vanaf 12 jaar. Hiermee zijn de onkosten van het diner gedekt. Maar omdat we zoveel mogelijk geld op willen halen voor Mozambique hopen wij dat u, bovenop de netgenoemde richtprijzen, een mooie extra bijdrage voor het goede doel geeft!

Wanneer: 22 november; inloop 18.00 uur, start 18.30 uur

Opgeven: gemeentediner@gmail.com of 63 11 99. Heeft u geen vervoer? Laat het ons weten, dan zoeken we samen een oplossing!

Women to women schrijfochtend

Graag wil ik u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op vrijdag 22 november vanaf 09.00 (start: 09.15 uur). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden bij Sandra van de Wetering (Kemphaan 10). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Het bidden gaat aan de hand van gebedspunten die door Open Doors worden aangereikt. Ook de schrijfadressen komen vanuit Open Doors. Er zijn vertalingskaarten beschikbaar, zodat u zelf geen Engels hoeft te spreken om toch een mooie boodschap te kunnen schrijven. Het is goed om met vrouwen bij elkaar te komen om onze vervolgde zusters wereldwijd te bemoedigen door gebed en kaarten. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen (Ambassadeur Open Doors)
gerlindederover@hotmail.com /  06-29 22 25 10

Chauffeur(s) gevraagd

Eén van onze gemeenteleden, die aan een rolstoel gebonden is, zou graag zondags de diensten van 10.45 uur willen bijwonen. Hoewel de afstand nog geen 100 meter van de kerk is, is hulp gewenst.

Wie willen ervoor zorgen dat we de wens van dit gemeentelid kunnen inwilligen? Aanmelden kan bij de scriba van wijk Zuid, P.C. Bakker (tel. 61 86 78 of scriba.zuid@hghg.nl)

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 17 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 en dan specifiek voor het project Capelle Schollevaar. In de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel wil de Hervormde Ontmoetingskerk graag van betekenis zijn voor wijkbewoners. Vanuit het verlangen om van betekenis te zijn voor de bewoners van de wijk Schollevaar in Capelle aan den IJssel is o.a. de wijkwinkel gestart. Er wordt nauw samengewerkt met de burgerlijke gemeente. Tal van mensen komen wekelijks met de vraag om geholpen te worden. De meeste cliënten hebben een turbulent leven achter de rug: echtscheiding, werkloosheid, ziekte. Door de jaren heen zijn verschillende activiteiten gestart die aansluiten bij de hulpvragen en noden van wijkbewoners. Dat varieert van hulpverlening in relatie tot financiën en schulden tot het bieden van een luisterend oor. Daarbij is iedereen welkom. Naast de concrete hulpvragen wordt ook ingezet op voorlichting en preventie en op verbinding van wijkbewoners met elkaar. Tijdens en rondom de activiteiten zijn veel goede relaties ontstaan. Ook zijn verschillende mensen tot geloof gekomen of tonen daarin interesse. Het blijkt alleen moeilijk hen op een goede manier een plaats te geven in één van de bestaande kerken in de wijk. Daarom wordt een nieuwe geloofsgemeenschap gevormd. Een nieuwe kerkplek die bestaat uit wijkbewoners die sterk verbonden zijn met de diaconale activiteiten die plaatsvinden. Een plek in Schollevaar waar we het geloof in Jezus Christus (uit)delen. Een plek waar jong en oud welkom is en waar iedereen zich veilig voelt. Een plek waar Jezus hoop geeft in gebrokenheid.  De diaconie wil dit project graag ondersteunen. Mogen we rekenen op uw bijdrage, maar vooral ook uw gebed?

Ontmoetingsavond donderdag 21 november

De derde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 november in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. Tompot ons meenemen met een serie over ‘Goudse Glazen’. In het groene hart van Nederland ligt de langste kerk van Nederland, beroemd vanwege haar Goudse Glazen: een collectie van 2000 m2 gebrandschilderd glas van voor en na de beeldenstorm. Al tonen de meeste ramen voorstellingen van Advent tot en met Pinksteren, ook het Ontzet van Leiden, de Maagd van Dordrecht, de verovering van Damiate, het laatste Bevrijdingsglas uit 1947 schitteren u tegemoet. Dhr. Tompot (koster van de Sint Janskerk) doet al jaren kosterlijke ontdekkingen in de Sint Jan en op verzoek schrijft hij columns in de krant van Gouda, die gebundeld zijn. De mooiste ontdekking was een boekje van Erasmus dat ten grondslag ligt aan het beeldprogramma van de Goudse Glazen. Daartoe schreef hij een spannende roman, inmiddels in het Duits en Engels vertaald, het Geheim van Erasmus! In binnen- en buitenland geeft hij presentaties over de Glazen.

We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

19 december: Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari: Het werk van de Lepra zending

20 februari: Stichting SIMAV Molens

19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

College van kerkrentmeesters

Rectificatie begroting

Voor 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel. Door een misverstand is in het kerkblad van vorige week niet de juiste versie gepubliceerd. De correcte samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 18 november a.s. Mocht u naar aanleiding van deze herziene publicatie alsnog inzage willen in de volledige begroting dan kan dat nog t/m uiterlijk 18 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Indien gewenst kunt u uw vragen ook per mail indienen.

 

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Begroting 2018

BATEN:

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.680

25.665

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

4.550

5.500

4.968

Opbrengsten levend geld

622.700

541.220

551.838

Door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

88.255

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

3.750

5.500

4.501

Totaal baten

722.800

637.900

675.226

LASTEN:

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen

333.350

10.425

62.632

Kosten overige eigendommen en inventarissen

45.500

91.175

43.294

Afschrijvingen

37.500

49.530

41.489

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

357.820

347.185

333.518

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

30.100

27.900

29.702

Verplichtingen/bijdragen andere organen

28.650

28.670

28.342

Salarissen en vergoedingen

30.475

17.905

5.214

Kosten beheer, administratie en archief

46.750

41.900

39.289

Rentelasten/bankkosten

4.500

4.500

4.385

Afdrachten door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

92.025

Totaal lasten

982.645

681.190

679.890

Incidentele baten en lasten

3.250

3.250

380.172

Resultaat Verslagjaar

-256.595

-40.040

375.508

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

14.000

3.961

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-96.595

-26.040

379.469

Resultaat ‘De Parel’

0

0

-23.682

Zending

Verantwoording derde kwartaal 2019

Per september ondersteunen we als gemeente Gerlinde, Riek en Peter die eind oktober naar Centraal-Azië zijn uitgezonden. Op 15 september hebben we kennis kunnen maken en meer kunnen horen over het werk dat zij daar gaan doen. De financiële ondersteuning vanuit onze gemeente kunnen we alleen maar doen dankzij uw giften in o.a. de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerken. In juli werd er via de busjes voor het zendingswerk € 2.859,- gegeven, in augustus € 2.492,- en in september € 3.698,-. Bij dezen willen we u hiervoor weer hartelijk danken; hiermee kunnen we dit belangrijke zendingswerk blijven ondersteunen!

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 12 november is Bijbelstudie 4 aan de beurt. ‘Trainen om niet af te vallen’ is het thema. Het gaat over 1 Timotheüs 4: 1-16 (septembernummer Vrouw). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding over dit Bijbelgedeelte. Ria van Laatum en Ria Hooikaas passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 november willen we de behandeling van het evangelie van Johannes weer voortzetten, ditmaal hoofdstuk 14. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, van harte welkom.

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Donderdag 14 november komt de kring bijeen op Lange Griendsweer 85, bij de fam. Batenburg. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 71.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Ora et labora

De verkoopdag van Ora et Labora was weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 4.277,- en nog een gift van € 500,-.

Na de Heere God, bedanken we de sponsors en natuurlijk de vele bezoekers die allicht iets kochten, want er was weer veel diversiteit aan spullen. Ook het vele gebak, o.a van de taartwedstrijd, dat we aangeleverd kregen, had gretig aftrek. Kortom, een geslaagde dag.

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We kijken terug op een mooie dienst voor mensen met een beperking. De vreugde was merkbaar toen we samen zongen ‘Ik zal met vreugd’ in  het huis des Heeren gaan.’ (Psalm 116: 11). Ontroerend om ’t Lichtpunt te zien en te horen zingen, vol eerbied, tot eer van God. We luisterden samen naar de geschiedenis van Abram die geroepen werd om naar het land te gaan dat God hem wijzen zou (Gen. 12: 1-8). Op de stem van God ging Abram. Ook wij worden geroepen om met God te leven. Daarvoor is zo nodig dat we loslaten en ons laten leiden door de Heere zelf. Om dan te ontdekken dat Hij ons in de stad met fundamenten brengt waarvan God de bouwer en ontwerper is. (Hebr. 11: 10).

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die chronische klachten hebben en daar voortdurend pijn van ondervinden. Dat ze te midden van dat alles mogen ervaren dat God zelf hen niet loslaat maar Zijn kracht en genade geeft.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Br. G. Boer en br. P. de Keizer ontvingen op huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk bedankt!

Kerngroepen

Na de zondagavonddienst komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen op de gebruikelijke adressen. De 17+ wordt verwacht bij de fam. Schild, Groot Veldsweer 119. We wensen jullie een fijne avond toe!

Kring Geloofsopvoeding

Op donderdag 21 november komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar. We starten om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is ‘keuzes  maken’. Tal van keuzes maak je voor je kind. Dat gaat over kleine en grote dingen. Wat is nu bepalend als je keuzes maakt? Welke plaats heeft God daarin? Hoe betrek je Hem erbij? Van harte welkom.

Bijbelkring

Als Bijbelkring komen we woensdag 20 november om 20.00 uur weer samen in De Parel. Aan de orde is het tweede hoofdstuk uit het boekje ‘drama, spanning en vernieuwing’ van ds. J.W. Verboom. We lezen met elkaar Nehemia 2: 1-10. De koning vraagt aan Nehemia waarom hij verdrietig is. Nehemia vertelt dat de stad Jeruzalem verwoest ligt en vraagt of hij naar Jeruzalem toe mag om de stad op te bouwen. De koning geeft toestemming. Nehemia merkt er Gods hand in. Tegelijkertijd wordt de tegenstand direct voelbaar.

Gelezen

‘Wij moeten met heilige onverschilligheid de wereld met al onze bezigheden daarin bekijken. Wij moeten die niet langer bekijken als ons land of ons thuis, maar als onze herberg en wij moeten er dienovereenkomstig los van zijn, erboven staan en er gewillig van scheiden.’

Mattew Henry (1662-1714)

…tot zondag

Deze zondag gaan er twee gastvoorgangers voor. Ds. W. Meijer uit Tholen is wat dat betreft geen onbekende. In de avonddienst gaat proponent P. van der Schee uit Hoevelaken voor. Hij is getrouwd met de zus van mijn vrouw. In het dagelijks leven werkt hij in het basisonderwijs en studeert daarnaast theologie. Vlak na de zomer behaalde hij zijn preekbevoegdheid. Het is fijn dat hij komende zondagavond in de Nieuwe Kerk mag voorgaan. Laten we als gemeente voor hem en ook voor ds. Meijer voor bidden opdat ze de gemeente rijk mogen bedienen uit de schat van het Evangelie.

Met hartelijke groet, ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken, zowel thuis als in een ziekenhuis of verpleeg-/verzorgingshuis, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

We bevelen de zieken in uw voorbede en meeleven aan.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 50,- ontvangen voor de diaconie/zending.

Ouderling Gert-Jan Klop ontving een gift van € 23,- met als bestemming ‘algemene doeleinden’.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 21 november om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 17 november over koningin Esther. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 538 ‘Laat zo je licht maar schijnen’.

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 17 november is het mogelijk om elkaar weer te ontmoeten in De Parel. Iedereen is van harte welkom. Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is de Wagon open. Komt u, kom jij ook?

Citaat

‘Bid dikwijls, want het gebed is een schild voor de ziel, een offer aan God en een roede voor de satan.’

John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor het beroepingswerk, dat we een herder en leraar uit Zijn hand mogen ontvangen.
 • Wilt u bidden voor alle jonge mensen die geen toekomst zien in Irak? Ze zijn lamgeslagen door alle corruptie en het aanhoudende geweld. Bid dat zij enthousiast worden om hun talenten in hun eigen land maximaal in te zetten. (Gebedskalender Open Doors)
 • Heel lang was in Albanië godsdienst verboden. De protestantse kerk is hier nog jong en klein. Deze maand viert het land zowel Onafhankelijkheidsdag als Bevrijdingsdag. Bid dat veel mensen het bevrijdende Evangelie mogen horen én aannemen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zorgen zijn soms groot. In allerlei opzichten. Zal de nieuwe medicatie aanslaan? Zal het afbouwen van medicijngebruik goed verlopen? Zullen de gesprekken helpen? De worsteling kan bij tijden hoog oplopen. Hoe moet het verder? Ziet de Heere het wel? Wat kan een mens eronder lijden als hij eerst een gezond persoon was en dan langzaam ziet hoe alles minder wordt. De kracht van het geloof kan ons dan alleen staande houden. In de wereld circuleren dan al gauw discussies over de zin en het nut van het leven, maar wanneer we zien op God als onze Schepper mogen we ons geborgen weten in Zijn hand. Voor al onze zieken met zorg deze woorden: ‘Ik werd benauwd van alle zijden, en riep den HEER’ ootmoedig aan. De HEER’ verhoorde mij in ‘t lijden, en deed mij in de ruimte gaan.’ (Psalm 118: 3)

Giften

Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van €10,- voor mevrouw Witte.

Bijbelstudiekring

Donderdag 21 november hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het negende hoofdstuk van het boek: De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies door ds. J. Belder. In hoofdstuk 9 staat 1 Johannes 5: 1-13 centraal. Het thema is: ‘De boom en zijn vruchten’. Allen van harte welkom! Een goede voorbereiding toegewenst. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Gelezen/gehoord

‘Maatschappelijke emancipatie brengt geestelijke uitholling met zich mee als we meer gericht zijn op de horizontale relaties dan de verticale relatie met God.’

Tenslotte

We wensen u en jullie, namens de kerkenraad, een gezegende zondag toe.                       

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 15 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 16 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 17 november

Na de dienst koffiedrinken WG2 Noord – De Parel

Maandag 18 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 20 november

09.15 uur Vrouwenmorgen – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG1 Oost – De Parel

Donderdag 21 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur kring geloofsopvoeding WG1 – Nieuwe kerk

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG2 Noord – De Parel

Vrijdag 22 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.00 uur Gemeentediner – De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 – De Parel

____________________________________________________ 

Algemene berichten

Vrouwenreis naar Albanië

Wil jij ook graag met anderen je geloof delen? Lijkt het je leuk om samen met andere vrouwen kennis te maken met het zendingswerk van de GZB? Ga dan volgend jaar mee met de vrouwenreis naar Albanië! Samen geniet je van de prachtige natuur en het heerlijke eten. Je bezoekt met pastoraal werker Vita de vrouwengevangenis, maakt kennis met een nog jonge gemeente en gaat op een stap met een zendingswerker.

Wanneer? 15-23 mei 2020

Interesse? Kijk voor meer info over deze en andere reizen op gzbexperience.nl.

Moederkring OP WEG MET DE ANDER

Datum: dinsdag 26 november 2019

Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.

Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring. Deze morgen spreken we met elkaar over: “Keuzes maken in je gezin en hoe reageert de omgeving hier op?” Niet altijd kun je in je gezin met een kind met een beperking de keuze maken die je eigenlijk zou willen, of die men eigenlijk van je verwacht. Hoe ga je daar mee om en (hoe)  moet je dat uitleggen? Een onderwerp waar we allemaal mee te maken krijgen en we in een gesprek met andere moeders elkaar zeker zullen herkennen. 

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:

Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

____________________________________________________

Varia

Christelijk kindertheater Hardinxveld

Zaterdag 2 november jl. mocht het CKT de eerste voorstelling geven, genaamd: ‘De Dichterbij.’ Er is vijf weken geoefend door 20 kinderen om het toneelstuk te leren en dat is gelukt. De kinderen mochten het toneelstuk voor 180 mensen (!) opvoeren en dat ging ontzettend goed. Dit ook mede dankzij de hele werkgroep die er van tevoren veel tijd in had zitten (decor, kleding, promotie etc.). Leuk om te zien hoe de kinderen hebben genoten van het opvoeren van het toneelstuk en ook fijn dat er zoveel positieve reacties waren vanuit het publiek. De voorstelling heeft een mooi bedrag opgeleverd, waarvan we een deel zullen besteden aan het volgende toneelstuk en het andere deel is afgelopen zaterdag in de collecte-emmers op de Open Doorsdag gedaan. Zoals gezegd, er komt een vervolg van CKT, daar komen t.z.t. berichten van. Houd de kerkbode en Facebook pagina van de kerk dus in de gaten om je op te geven (kids tussen 6 en 11 jaar) of om kaartjes te reserveren voor de opvoering van dit volgende toneelstuk.

Hartelijk bedankt voor jullie deelname en jouw/uw interesse en aanwezigheid.

Hartelijke groet namens de werkgroep,

Gerlinde Hendriksen

O ja… Ben je 14 jaar of ouder en vind je het leuk om te helpen met dit project (kleding, decor, inoefenen toneelstuk) dan mag je een mailtje sturen naar ckthardinxveld@outlook.com.

Adventsconcert “PRAISE HIM” In de Maranathakerk te Zwijndrecht

Donderdag 28 november geeft het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ o.l.v. dirigent Jan Quintus Zwart een Adventsconcert in de Maranathakerk te Zwijndrecht, Koninginneweg 1A. Praise Him zal tijdens dit concert het Kerst Oratorium ‘Licht en Vrede’ uitvoeren. Een muziekstuk dat past dat inspireert in de Adventsperiode ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Ronald IJmker (orgel), Kees de Bruin (piano), Diana Abspoel (hobo) en Severin van Dijk (dwarsfluit). Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Kaarten € 8,- (verkrijgbaar via www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of via 06-25 51 23 77 en bij de ingang van de kerk). Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

Colofon

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 17 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven – koffiedrinken na de dienst

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. L. M. Jongejan, Ede

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. Meijer, Tholen

18.00 uur prop. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Avonddienst: 1. Eredienst – onderhoud gebouwen

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Joyce Versluis, Willemijn de Rover Groep B: Ellen Leenman, Rinze IJzerman

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Julia Veldman

Nieuwe Kerk: Linette Pijl, Gerlinde Poortvliet, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 119: 30

avonddienst: Psalm 119: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – jeugdwerk

Uitgangscollecte: diaconie

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Corina Rijnberg, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Actie orgel restauratie

Kerkblad 75-17

Discipelschap – Principe 6 van 7: Zonder oordeel

“Ik zeg u dat het voor Sodom verdraaglijker zal zijn op die dag dan voor die stad.” (Lukas 10: 12)

____________________________________________________

Wat een woorden in deze tekst, maar hoe vaak ook verkeerd begrepen. Hoe ga je om met weigeraars van het Evangelie? Vorige keer schreef ik al dat je niet onnodig moet blijven hangen op een plaats waar je niet welkom bent of waar het Evangelie niet serieus wordt genomen. Het is niet eenvoudig om een goed antwoord te geven op de vraag hoe je dan ‘verder’ gaat en soms ook afscheid neemt van hen die niet willen geloven. Hoewel het vroeger – en in sommige kringen misschien nog steeds – gebeurde dat er dan werd gezegd: ‘Als je niet het gelooft ga je naar de hel’, is dit niet wat Jezus een discipel leert. Jezus leert ons op een heel andere manier reageren. Het oordeel ligt namelijk nooit bij ons, maar is een zaak van God Zelf. Daar hebben wij niets over te zeggen. Het zou kunnen zijn dat je dan zegt: Maar Jezus zegt toch dat het Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan degenen die het Evangelie weigeren?’’ Ja, zoiets lijkt Hij wel te zeggen, maar dan moeten we daar toch nog even beter naar kijken.

Jezus heeft gezegd wat je als discipel moet doen als iemand je niet ontvangt met het Evangelie, maar Jezus zegt niet wat je moet zeggen. Dat onderscheid moet je duidelijk maken. Natuurlijk heeft ongeloof een uitwerking op de dag van het oordeel, daar laat de Bijbel geen enkele twijfel over bestaan. Het gaat Jezus er om dat je niet blijft hangen in situaties waar men er niet voor openstaat om de boodschap van het Evangelie aan te nemen, omdat het Koninkrijk van Jezus haast heeft. Het enige dat een discipel nog mag zeggen is dan: ‘Ik schud zelfs het stof van mijn kleren af.’ Eigenlijk is dat een uitspraak van:

‘Als je het Evangelie niet aanneemt, dan ga ik verder en ben ik niet meer verantwoordelijk.’ Alles wat daarna komt, zijn geen woorden die horen bij het verdergaan van een discipel. Jezus schakelt dan namelijk over van persoonsvorm en hij spreekt vervolgens tegen die 70 discipelen.

Jezus geeft als het ware achtergrondinformatie, maar dit is geen dreigende taal die een discipel mag gebruiken bij het verdergaan. Dit is informatie die jou als discipel moet helpen om verder te kunnen. Iemand die jou met de boodschap van het Evangelie afwijst, wijst jou niet af, maar wijst Jezus af. Jij hoeft dus niet vanuit pijn te reageren met ondoordachte dreigende woorden of met oordeel, maar je hoeft alleen maar te weten dat het oordeel van de afwijzing aan God is. Jij wordt niet afgewezen, maar Jezus en daarmee God Zelf en daar hoef jij niet over te oordelen. Dit is een zaak tussen de afwijzer en God Zelf. En ja, dan zal het ongelovige steden als Sodom, Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in dat oordeel, want zij wisten van geen Evangelie af, maar iedereen die jij hebt verteld van het Evangelie van Jezus, wist er wel vanaf en dat zal gevolgen hebben als er nooit met geloof wordt geantwoord. Dan komt er wroeging bij, die iemand uit Sodom niet zal hebben. Maar dat is niet aan jou om daarover te oordelen.

Hoe dan ook betekent dit nooit dat jij dreigend mag weglopen en mag zeggen: ‘Wacht maar, het gaat heel slecht met jou aflopen’. Jij bent geroepen om de boodschap van verzoening en herstel te brengen en daarmee stopt jouw verantwoordelijkheid. Er zijn twee wegen, dat moeten we benoemen, maar het is niet aan ons om te oordelen. Als er iets is waar we als kerk mensen door verliezen is het wel door te oordelen in plaats van met vrede en liefde te komen en te aanvaarden. Dreigen hoort dus niet bij dat wat we moeten delen van het Evangelie. De woorden die Jezus dan spreekt zijn juist helpend om het los te laten, want je weet dat God rechtvaardig zal oordelen. En met dat je dit weet, kun je ook verder, omdat er geen verantwoordelijkheid bij jou ligt. Het is op dat moment een zaak tussen God en de ander. Wat een rust mag dat geven als je weet dat jij gedaan hebt wat je moest doen en dat je zo verder kunt, als mensen het Evangelie afwijzen.

Van daaruit spreekt Jezus dan wel drie keer een ‘wee’ uit over steden die Hem hebben afgewezen, maar dat recht heeft Jezus, terwijl een discipel daar niets over te zeggen heeft. Tegelijk is het goed om te beseffen als we met een half Evangelie komen, dat er dan verantwoordelijkheid bij ons blijft liggen. Er is geen andere Naam onder de hemel waarin iedereen moet geloven, dan de Naam van Jezus. Zonder Jezus is geen leven, nu niet en in de eeuwigheid niet. Verder dan deze waarheid hoeven wij niet te oordelen, maar laat het je wel scherp houden dat je zuiver bent in wat je deelt van de genade die in Christus aangeboden wordt.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeentediner

De voorbereidingen voor het Gemeentediner zijn al in volle gang. Wij hebben er al zin in. U kunt zich nog opgeven tot UITERLIJK 15 november!

Wat: Gemeentediner

Wanneer: 22 november 2019

Kosten: 0-3 gratis, 4-11 jaar € 6,50 en 12+ € 11,50.

Hoe laat: Inloop 18.00 uur, start 18.30 uur (Let op dit is een andere tijd als in het vorige kerkblad stond, hou deze tijd aan.)

Opgeven: gemeentediner@gmail.com of 0184-63 11 99.

Heeft u geen vervoer laat het ons weten en wij zullen met u contact opnemen.

Zinspiratiefestival geloven in Spangen – 30 november

Onze gemeente ondersteunt ‘Geloven in Spangen’ – een pioniersgemeente in de Rotterdamse wijk Spangen die verbonden is aan de IZB. In de Lijdenstijd heeft u wellicht gebruik gemaakt van het Bijbelleesrooster dat uit een samenwerking tussen onze gemeente en ‘Geloven in Spangen’ tot stand was gekomen. Aan het begin van die periode zijn ook gemeenteleden uit Spangen bij ons op bezoek geweest.

Nu is onze kans om bij ‘Geloven in Spangen’ op bezoek te gaan! Omdat GIS vijftien jaar bestaat, vieren ze dit met het Zinspiratiefestival: een gevarieerd programma met sprekers als dr. Benno van den Toren (hoogleraar interculturele theologie PThU) over hoe traditionele kerken kunnen leren van pioniersplekken en Nico van Splunter (pastor in Spangen) over ‘Kleine kerken hebben grote mogelijkheden’. Daarnaast zal er een heerlijke lunch verzorgd worden en een middagprogramma met diverse workshops. Afsluitend is er een viering met de band van Geloven in Spangen en een netwerkborrel.

Het programma vindt plaats in de Prinses Margrietschool (Spaanseweg 40, Rotterdam) en begint om 9.30 uur met inloop met koffie en thee en zal rond 15.15 uur eindigen met de netwerkborrel. Kijk voor meer informatie over de workshops en andere praktische zaken op geloveninspangen.nl/zinspiratiefestival. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de dag. Geef alstublieft uw opgave ook door aan jeugddiaken Jan Willem Loeve, zodat er eventueel gezamenlijk vervoer geregeld kan worden. E-mail: jeugddiaken@hghg.nl.

Oproep voor de Winterfair

De eerste nachtvorst is achter de rug, de wintertijd is ingegaan… het is al goed te merken dat de Winterfair eraan komt! Vrijdag 6 december is het al zover. Om er ook dit jaar weer een mooi evenement van te maken is uw hulp van harte welkom. De commissie is op zoek naar vrijwilligers die:

– meehelpen op de fair;

– meehelpen aan verkoop in de kramen;

– erwtensoep koken;

– meehelpen aan workshops voor de kinderen;

– iets lekkers bakken voor bij de koffie;

– meehelpen in het restaurant.

Met elkaar kunnen we er zo weer een gezellig samenzijn van maken: ‘Proeven en Vertoeven’.

De opbrengst van de Winterfair zal bestemd zijn voor de restauratie van het orgel van de Oude Kerk.

Aanmelden of informatie opvragen kan bij Jaap en Alinda Leenman, tel. 63 04 62 of alindaleenman@xs4all.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 10 november

Afgelopen week zijn tijdens de Dorcas Voedselactie weer vele pakketten samengesteld en is geld ingezameld. Het geld besteedt Dorcas aan voedselzekerheidsprojecten waarmee mensen in hun eigen levensonderhoud leren voorzien. De collecte van deze zondag is bestemd voor de transport- en distributiekosten van de Dorcas Voedselactie. Na het verzamelen van de producten, het sorteren en het inpakken is het tijd om de pakketten te versturen. Met de vrachtwagen worden ze op plaats van bestemming gebracht. De voedselpakketten worden verspreid in landen als Albanië, Hongarije, Roemenië, Moldavië, Oekraïne en Zuid-Afrika. Het kost € 4,- om een pakket op de locatie van bestemming te krijgen. Hierdoor wordt het mogelijk om de voedselpakketten af te leveren bij de mensen die het echt nodig hebben. De diaconie wil u danken voor uw bijdrage aan de Dorcas Voedselactie en beveelt de collecte voor de transport- en distributiekosten van harte bij u aan.

 Bericht uit Ethiopië

Beste gemeenteleden. Inmiddels zijn we ruim twee maanden terug in Ethiopië. Met ons persoonlijk gaat het goed. Ook op Interlakes-school lopen de meeste dingen voorspoedig. Bijvoorbeeld hebben we er een actiepunt van gemaakt dat leerlingen meteen moeten reageren als de bel gaat en het verschil met vorig jaar is duidelijk te merken. Verder hebben we de eerste weken vijf nieuwe collega’s aangenomen; ze maken een prima indruk. Iets verdrietigs is dat teacher Haile een paar weken geleden is overleden. Hij was de oudste docent, 72 jaar oud, een vriendelijke man die erg van lesgeven hield en heel geliefd was onder leerlingen en collega’s. Hij tobde al maanden met z’n gezondheid, maar toch kwam zijn overlijden onverwacht. De hele school was in tranen. Met velen hebben we de begrafenis bezocht. Op 23 oktober ontstond er opeens onrust in de wijde omgeving – dit naar aanleiding van een bericht van een etnische leider op Facebook. Zijn aanhangers liepen met stokken rond en sloten wegen af. De school is vier dagen dicht geweest. In de directe omgeving was het rustig, maar het is niet fijn om van afstand rookwolken te zien (brandende autobanden) en schoten te horen (politie en leger die de orde herstellen). De rust lijkt nu teruggekeerd, maar voor de langere termijn is dit best zorgwekkend. Bid gerust met ons mee om bescherming. En om wijsheid – want iedere dag weer zijn er grote en kleine beslissingen te nemen waarvoor dat nodig is. Hartelijke groet, alle goeds gewenst!

Arie en Arda Maasland

College van kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2019

Binnenkort ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Net als andere jaren wordt een beroep op onze solidariteit gedaan ten aanzien van pastoraat die niet door plaatselijke gemeenten worden uitgevoerd, zoals pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas, de resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 22 November deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via dhr. A. de Jong, tel 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie.

het college van kerkrentmeesters

Hersteloperatie mw. Witte bekend

Enkele weken geleden heeft u kunnen lezen over de gezondheid van mevrouw Witte zoals we ons orgel in de oude kerk noemden.  Nu zijn de plannen voor een restauratie in vergevorderd stadium. Graag informeren wij u hier verder over.

Verschillende orgelbouwers hebben een offerte aangeboden. Intussen is een gesprek gevoerd met één van deze om tot een definitief voorstel en prijs te komen. Het wordt een grootse operatie waarbij het hele orgel gedemonteerd zal worden en op transport zal gaan naar de werkplaats van de betreffende orgelbouwer.

Ter illustratie wat er zoal tijdens de restauratie wordt gedaan:

 • De orgelkast herstellen en opnieuw schilderen en voorzien van bladgoud
 • Herstellen en polijsten van registers en klavieren
 • Herstel van windvoorziening
 • Schoonmaken en herstellen van pijpwerk
 • Herintonatie van het pijpwerk
 • Verder zullen ook de vloer, wanden en plafond aangepakt worden

Dit alles zal volgens planning in 2020 gaan starten.

Hoewel de kerkrentmeesters al een deel van de totale kosten gereserveerd hebben, is dat nog (lang) niet voldoende! Graag betrekken we de gemeente hierbij met diverse acties om dit alles te bekostigen. We noemen u alvast enkele acties die binnenkort op stapel staan:

 • Verkoop speculaas poppen eind november.
 • Verkoop banketstaaf als orgelpijp en chocolade tablet met afbeelding van ons orgel tijdens de winterfair (a.s. 6 dec.) à cadeautip!!

We kijken ook naar andere mogelijkheden om de restauratie mee te financieren, zoals het aanschrijven van landelijke fondsen en plaatselijke bedrijven. Ook financiële adoptie van onderdelen van het orgel (denk aan frontpijp en/of orgelstem) behoort tot de mogelijkheid.

Verder verwijzen we graag naar de website waarop t.z.t. meer informatie is te vinden over de geschiedenis van het orgel, de uit te voeren werkzaamheden en de voortgang van de restauratie. We hopen dat deze eind november in de lucht zal zijn.

de orgelcommissie

Begroting College van Kerkrentmeesters 2019

Voor 2020 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht.

De begroting wordt vastgesteld tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad op 18 november a.s.

U kunt de begroting inzien van 11 t/m 15 november op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36).

We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

College van Kerkrentmeesters

Begroting 2020

 

Begroting 2020

Begroting 2019

Werkelijk 2018

BATEN:

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.680

25.665

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

4.550

5.500

4.968

Opbrengsten levend geld

622.700

541.220

551.838

Door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

88.255

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

3.750

5.500

4.501

Totaal baten

722.800

637.900

675.226

 

LASTEN:

Kosten kerkelijke gebouwen excl. afschrijvingen

333.350

10.425

62.632

Kosten overige eigendommen en inventarissen

45.500

91.175

43.294

Afschrijvingen

37.500

49.530

41.489

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

357.820

347.185

333.518

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

30.100

27.900

29.702

Verplichtingen/bijdragen andere organen

28.650

28.670

28.342

Salarissen en vergoedingen

30.475

17.905

5.214

Kosten beheer, administratie en archief

46.750

41.900

39.289

Rentelasten/bankkosten

4.500

4.500

4.385

Afdrachten door te zenden collecten en giften

68.000

62.000

92.025

Totaal lasten

982.645

681.190

679.890

 

 

 

 

Incidentele baten en lasten

3.250

3.250

380.172

 

 

 

 

Resultaat Verslagjaar

– 256.595

– 40.040

375.508

 

Mutaties bestemming-sreserves/-fondsen

160.000

14.000

3.961

 

Resultaat College van Kerkrentmeesters

– 96.595

– 26.040

379.469

 

Resultaat ‘De Parel’

0

0

–  23.682

 

Evangelisatie

Uitzwermavond

Dinsdag 12 november wordt de eerste uitzwermavond van dit nieuwe winterseizoen georganiseerd. Uitzwermen, je hoort wel eens, dat is toch ouderwets? Is dat zo, spreken over Jezus, is dat ouderwets? Ja mensen, daar gaat het om bij uitzwermen! Natuurlijk, als christen spreekt u overal over God,  juist bij het uitzwermen komt u bij mensen die niets of nauwelijks iets meer horen over God.

De evangelisatiecommissie nodigt u van harte uit om een keer met ons mee te gaan. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar in de jeugdzaal van de Oude kerk. Vervolgens luisteren we na een korte inleiding of Bijbelstudie en beginnen we met gebed. Dan gaan we in groepjes van twee mensen op weg.

Wij vragen u als gemeente om uw voorbede voor dit belangrijke en mooie werk. In diepe afhankelijkheid van onze Schepper en gesteund door uw gebeden willen we weer op weg gaan. Dat we mensen mogen bereiken die voor het eerst of opnieuw iets willen horen van het werk van onze God en Vader in de hemel.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 12 november is Bijbelstudie 4 aan de beurt. ‘Trainen om niet af te vallen’ is het thema. Het gaat over 1 Timotheüs 4: 1-16 (septembernummer Vrouw). Marja van de Wetering verzorgt de inleiding over dit Bijbelgedeelte. Ria van Laatum en Ria Hooikaas passen op de kinderen. Alle vrouwen van harte welkom!

de stuurgroep

Woensdagmorgenbijbelkring

Woensdagmorgen 13 november willen we de behandeling van het evangelie van Johannes weer voortzetten, ditmaal hoofdstuk 14. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers, van harte welkom.

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Donderdag 14 november komt de kring bijeen op Lange Griendsweer 85, bij de fam. Batenburg. Dick Klein zal de inleiding verzorgen over Psalm 71.

De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Ora et labora

De verkoopdag van Ora et Labora was weer een groot succes. De opbrengst was maar liefst € 4.277,- en nog een gift van € 500,-.

Na de Heere God, bedanken we de sponsors en natuurlijk de vele bezoekers die allicht iets kochten, want er was weer veel diversiteit aan spullen. Ook het vele gebak, o.a van de taartwedstrijd, dat we aangeleverd kregen, had gretig aftrek. Kortom, een geslaagde dag.

de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van dankdag…

De morgendienst was een mooie dienst met veel kinderen. Onder het thema ‘Goed bericht’ stonden we stil bij de wonderlijke bevrijding van Samaria. We hoorden hoe belangrijk het is om de daden en de wonderen van God te benoemen en door te geven.

In de avonddienst sloten we de prekenserie over Habakuk af. Habakuk, een profeet die worstelt met de weg van God. Maar in zijn slotakkoord jubelt hij het uit: “Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn (…) ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil.” (Habaku. 3: 17-18). Dat is het lied van het geloof dat de Heere niet alleen aan Habakuk aanreikt, maar ook aan iemand als David of Paulus. In de verbondenheid met de Heere wordt dat zomaar ons lied. Niet omdat we de moeilijkheden wegmasseren, maar wel omdat we verder mogen kijken. We krijgen zicht op de goedertierenheid van God en verblijden ons erin.

Nieuwe donorwet

In de afgelopen tijd viel bij velen de folder door de brievenbus over de nieuwe donorwet. Ook via de reclames op de verschillende media wordt er aandacht gevraagd voor het feit dat er 1 juli 2020 een nieuwe donorwet ingaat. Verschillende gemeenteleden vroegen mij afgelopen week hoe je hier als christen naar moet kijken. Ik overweeg om binnenkort hier wat aandacht aan te besteden in het kerkblad.

…tot zondag

Zondagmorgen is er een aangepaste dienst. In de dienst staan we vanuit Genesis 12:1-8 stil bij de roeping van Abram. Het thema voor de dienst is ‘Ga je mee op reis’. In de dienst zullen verschillende gasten aanwezig zijn. Vanwege de zorg die zij dikwijls nodig hebben heeft de kerkenraad er voor gekozen om de dienst een uur later te beginnen, om 10.30 uur! We hopen met elkaar op een gezegende dienst.

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Veilige kerk

Tijdens onze dienst van afgelopen zondagmorgen is aan het einde van de preek gesproken over homoseksualiteit. Dit gebeurde op een manier die niet de onze is. De kerkenraad betreurt dat verschillende gemeenteleden hierdoor diep persoonlijk zijn gekwetst. In een periode waarin we als kerkenraad richting en ruimte zoeken draagt de manier waarop over homoseksualiteit werd gesproken in de preek niet bij aan de veilige kerk die we voor iedereen willen zijn. Hierover is direct na de dienst kort, maar op een goede wijze met de predikant gesproken.

Als kerkenraad bezinnen we ons, in de periode tussen afgelopen zomer en komend voorjaar, op hoe we een veilige plaats kunnen zijn voor iedereen en hoe we gemeenteleden met een homoseksuele geaardheid kunnen blijven betrekken. Heeft u n.a.v. afgelopen zondag, of dit bezinningsproces vragen, dan kunt u deze stellen aan één van de ouderlingen. 

 Onze zieken

We dragen de zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Verantwoording

Ouderling Matthijs van de Bos ontving tijdens huisbezoek € 10,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift!

Beroepingswerk

Onlangs hebben we u geïnformeerd over de voortgang van het beroepingswerk en u in de gelegenheid gesteld wederom namen in te dienen van beroepbare predikanten, die mogelijk zouden passen in onze gemeente. Hierop hebben we een aantal namen van u mogen ontvangen. Graag zeggen wij u dank, dat u op deze wijze met ons mee wilt denken. Inmiddels is de beroepingscommissie verder gegaan met haar onderzoek, waarbij ook deze namen betrokken worden. U zult begrijpen dat dit nog weer de nodige tijd vraagt. Het vraagt daarnaast ook gebed, zodat we dit alles ook bij onze Heiland mogen neerleggen. Hij is immers degene die Zijn dienaren zend, ook de dienaar die Hij bestemd heeft voor onze gemeente.

 Verkiezingen

Er is nog één vacature voor ouderling en één vacature voor diaken. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, dan wordt maandag 2 december, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt dan gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject in uw voorbede gedenken?

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 10 november over Jona die wél naar Ninevé wil. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 464 ‘Jona, Jona.’

Citaat

God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.

(Søren Kierkegaard, 1813-1855)

Bidden en danken

– Wilt u bidden voor Ethiopië, vanwege de onlusten die

overal in het land plaatsvinden. Bidden dat de InterLakes School het werk voort mag zetten. Voor Arie en Arda Maasland en andere Nederlanders die in het land verblijven.

– Voor het beroepingswerk, omdat we verlangen naar een spoedige vervulling van de ontstane vacature

– Afgelopen maand deden vijftig christenen in Bangladesh mee aan een seminar over vervolging. Bid dat ze door het contact met elkaar en de lessen uit de Bijbel sterk blijven staan in hun geloof. Gebedskalender Open Doors)

– Het grootste deel van de bevolking van Noord-Afrika is moslim. De kerk is er klein en kwetsbaar. Bid voor de leiders van de kleine geloofsgemeenschappen, voor mogelijkheden om elkaar te bemoedigen en toe te rusten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

 Onze zieken

De Heere gedenke allen die met ziekten te kampen hebben. Soms niet zichtbaar, maar wel aanwezig. Ook als het lang duurt en geen uitzicht is op verbetering, is de Heere God er. “Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten Uw vertroostingen mijn ziel.” (Psalm 94: 19)

Giften

Ouderling J.W. Arkeraats ontving op bezoeken een gift van € 1,- en van € 20,- voor de kerk. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving op zijn bezoeken een gift van €10,- ter vrije bestemming en € 5,- aan collectebonnen voor De Parel.

Overkomst

Vanuit de Gereformeerde Gemeente zijn met doopbewijs naar onze gemeente overgekomen Frank Versluis en zijn zus Nienke Versluis, Kuyperstraat 15, 3371 VC.

Doopdienst

Afgelopen zondag werden de volgende kinderen gedoopt.

Liz Aimée Corbijn. Zij kreeg als tekst mee: “Welzalig het volk dat de HEERE tot zijn God heeft, het volk dat Hij Zich als eigendom verkozen heeft.” (Psalm 33:12)

Ruben Cornelis Egas. Hij kreeg als tekst mee: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”.(Johannes 8: 12)

Stijn Jan Egas. De tekst die bij zijn doop werd uitgesproken, was: “En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.” (Johannes 6: 40)

Pippa June Koesveld. Zij kreeg als tekst mee: “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”(Romeinen15: 13)

Levi Hendrik Verrips kreeg als tekst mee: “Heere , naar wie zullen wij anders heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.” Johannes 6: 88a)

Rokus Ismaël Vlot kreeg de tekst mee uit Romeinen 8: 31: ”Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?”

In de Woordbediening stond de doop van Jezus centraal vanuit Mattheus 3: 17: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” Buiten deze Zoon heeft de Vader geen welbehagen in mensen. Buiten Jezus is geen leven. In Hem hebben wij alles.

Gelezen/gehoord

Kinderen zijn wel in, maar niet noodzakelijkerwijs van het verbond.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 8 november 2019

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 9 november 2019

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 10 november 2019

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 11 november 2019

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 12 november 2019

09.15-11.15 uur   vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond – zaal Oude kerk

19.30-21.30 uur   Ora et labora –  De Parel

Woensdag 13 november 2019

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –  De Parel

18.45-20.00uur    Kinderclub Ithaï – – De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur             Ouderavond jeugdwerk – – De Parel

Donderdag 14 november 2019

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. M.A. Spies-Muis

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 15 november 2019

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________ 

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

De 17e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 5.747,74 opgebracht. Alle gevers hartelijk dank!

Deze mooie opbrengst is alleen maar mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek!  Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark. Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

 Jubileumconcert ‘We Believe’

Vrijdag 29 november hoopt gospelkoor ‘We Believe’ haar 15 jarig jubileum te vieren met een mooi gevarieerd concert in de Herv. Kerk van Boven-Hardinxveld.

De avond begint om 20.00 uur. Dit concert zal in het teken staan van terugzien en vooruit kijken rondom het thema:’Forever and ever’. De liederen die gezongen zullen worden hebben wij gekozen uit de reeks liederen die wij vanaf het prille begin tot nu toe hebben gezongen. Dus voor oudleden zal het zeker een stuk herkenning zijn. Voor deze avond hebben een tiental enthousiaste oudleden zich opgegeven en zij hebben vanaf juni mee geoefend om dit jubileum mee te zingen en te vieren.

Spreker Arie de Rover zal de meditatie verzorgen en er zullen ook mensen van Compassion zijn die in de pauze wat meer zullen vertellen over hun verschillende projecten. Ook wij als koor sponsoren een kindje via Compassion. Daarom willen wij de collecte bij de uitgang bestemmen voor deze organisatie. In de pauze is er ook tijd om wat te drinken en iets lekkers te nuttigen. Hiervoor moet u aan het begin van het concert een consumptiebon kopen.

Er zal ook veel ruimte zijn voor samenzang om samen Gods naam groot te maken. De toegang is gratis. We hopen heel veel mensen te kunnen ontmoeten. Tot dan!

Kerstconcert Sursum Corda

Zaterdag 7 december bent u van harte welkom in de Hervomde Kerk te Boven-Hardinxveld. Gemengd koor Sursum Corda zingt dan het oratorium ‘In mensen een welbehagen’ van André van Vliet.

Medewerking aan deze avond verlenen Boudewijn Zwart – orgel, Jorrick Simmes – piano, Aleida Groeneveld -viool, Annerieke Kraaijeveld – viool, Cora Doek – altviool, Aris Anninga – Cello, Rineke de Wit – hobo, Bianca de Vrind – fluit, Marjolein Kolkert – sopraan, Kees den Bok – spreekstem. Algehele leiding: Everhard Zwart.

Aanvang: 19.30 uur. De toegang is gratis; er is collecte voor Willem en Joanne Folmer die werkzaam zijn in Congo. Noteer de datum in uw agenda!

____________________________________________________

Varia

Groot Nederlands bevrijdingskoor 2020

Mei 2020: Nederland viert 75 jaar bevrijding!

Een mooi moment om dit samen te vieren met muziek en zang. In januari 2020 start er daarom een uniek projectkoor om liederen te zingen over bevrijding en vrede. In diverse regio’s in Nederland vinden de repetities plaats voor dit ‘Groot Nederlands bevrijdingskoor’ o.l.v. Martin Zonnenberg.

Zingt u ook mee? Wees welkom!

 • Voor jong en oud vanaf 15 jaar
 • Drie repetities in Sliedrecht in de Grote Kerk (Kerkbuurt 131)
 • Startdatum 22 januari 2020 van 19.30-21.30 uur
 • Eén generale repetitie op een centrale plaats in Nederland
 • Minimaal drie concerten in de mooiste kerken van Nederland (mei 2020)
 • Bereid om thuis te studeren m.b.v. oefenbestanden
 • Kosten: € 79,-

Voor meer informatie en aanmelden: www.grootbevrijdingskoor.nl

Namens het projectkoor, Christel de Jager, Koperwiek 20

Spectaculair dubbelconcert

Zaterdagmiddag 23 november 2019 geven André van Vliet en Jan Peter Teeuw net als de voorgaande jaren weer een dubbelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Tijdens dit concert bespelen de beide musici afzonderlijk en gezamenlijk het Leeflang-orgel en de piano. Dit jaar wordt het publiek op een bijzondere manier bij het concert betrokken: er is namelijk een heuse ‘muziekquiz’ geprogrammeerd. Bij één van de te spelen werken mogen de luisteraars raden welke klassieke thema’s er in de compositie verwerkt zitten. Alle deelnemers maken daarbij kans op een voucher voor een afternoon tea bij Hotel Van der Valk in Ridderkerk.

Het concert begint om 14.30 uur. De kerkdeuren zullen een halfuur voor aanvang geopend worden. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten. De opbrengst van het concert is geheel bestemd voor de Ridderkerkse Voedselbank.

Na het concert worden er CD’s en bladmuziek van beide musici verkocht. Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Allen hartelijk welkom!

Colofon

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

 

Erediensten

Zondag 10 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden

10.45 uur   wijk 2 Noord , ds. J Holtslag, Giessen-Nieuwkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.T. de Koning, Alphen aan de Rijn

NIEUWE KERK

10.30 uur   ds. W.J. Westland – aangepaste dienst

18.00 uur   ds. P. Molenaar, Lunteren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – voedselactie Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Deborah Bijkerk

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraijeveld, Willemijn de Rover

Groep B: Marja van de Wetering

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Remona Muilwijk, Inge-Ruth de Jong, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 4

avonddienst: Psalm 119: 37

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

18.00 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Renske Egas, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Dankdag as woensdag: ‘Goed Bericht’

Dankdag 2019: ‘Goed bericht!’
 
DV komende woensdag 6 november is het dankdag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Goed bericht!’ Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7 waarin God laat zien hoeveel macht en goedheid Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen daarom ook op deze dankdag ons verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!
 
In de ochtend dienst op 6 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 in de Oude kerk. 
 
Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is hier te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe kerk liggen.

Kerkblad 75-16

Gevonden…

 “Jezus hoorde dat zij hem uit de synagoge geworpen hadden, en toen Hij hem gevonden had, zei Hij tegen hem: Gelooft u in de Zoon van God?”

(Johannes 9: 35)

_______________________________________________

Lezen: Johannes 9: 1-38

In het voorbijgaan ziet Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind is. Deze man, bedelend aan de kant van de weg, is zo iemand waar iedereen aan voorbijgaat. De discipelen wilden wel eens weten waarom deze man blind was, was het omdat hij had gezondigd of zijn ouders? Want blindheid was een straf van God, daarvan waren de joden wel overtuigd.

Was zijn eigen zonde de oorzaak van de blindheid? Maar hoe kan iemand dan al zondigen voor zijn geboorte? Of was de zonde van zijn ouders de oorzaak van zijn blindheid? Maar dat zou toch onrechtvaardig zijn. De Joden meenden dat alle lijden de oorzaak was van een specifieke zonde en de rabbijnen leerden dat zelfs ongeboren kinderen al kunnen zondigen. (zie Genesis 25, de zwangerschap van Rebekka).

Maar Jezus zocht niet naar de oorzaak van de zonde, maar verkondigde het doel van deze blindheid, namelijk dat dit gebeurt om God te verheerlijken. En tegen alle regels van hygiëne en logica in maakt hij modder van speeksel en stof en strijkt dat op de ogen van de blinde. Letterlijk staat er, dat Hij daarmee de ogen van de blinde zalft. En hij zendt hem naar het badwater, en de blinde gaat, hij gaat zomaar in vertrouwen, hij gaat en wordt een gezondene, een Siloam…

De gevestigde kerk kan er niet mee omgaan. Zeker niet als de Farizeeërs vernemen dat de man op de Sabbat is genezen. Weer die Jezus, en weer op de Sabbat. De genezen man wordt ontboden. Blijkbaar is hij niet onder de indruk van de omgeving want hij antwoordt vrijmoedig en onbevangen op de vragen. Wel bijzonder, een mens zonder opleiding, die levenslang blind was geweest, niet kon lezen of schrijven en dan zulke nuchtere en verstandige antwoorden. Vervolgens ontbieden ze zijn ouders. Wat zullen ze zijn geschrokken. Verschijnen voor het sanhedrin, dat was nogal wat. De ouders verwijzen terug naar hun zoon, vraag het hem zelf, hij is volwassen.

Opnieuw wordt de man verhoord. En opnieuw drijft hij zijn opponenten in het nauw door zijn intelligente antwoorden. U moet dat Schriftgedeelte echt eens goed lezen, je staat versteld van de antwoorden van deze man zonder naam.

De reactie van de Farizeeërs was voorspelbaar. Ze leidden de aandacht af van het wonder naar een theologisch argument voor zijn blindheid en ze richtten hun aanval op de genezen man. Ze scholden hem uit voor een zondaar die al voor zijn geboorte een grove zonde moest hebben begaan. En denk jij, armzalige bedelaar, dat jij ons kunt onderwijzen…? En vervolgens werpen ze hem uit de synagoge.

Deze man had nu opnieuw een levensgroot probleem, hij was uit de synagoge geworpen. En dat was meer dan buiten de deur worden gezet. Dat betekende dat hij buiten de religieuze, maatschappelijke en economische gemeenschap terecht kwam. Hij zou misschien wel weer bedelaar moeten worden, hij was terug bij af!

Maar Jezus zocht hem op. Hij is altijd op zoek naar mensen die in de problemen zitten. Goed om te onthouden als we zelf in moeilijkheden zitten. We hoeven het niet alleen op te lossen, Jezus is al naar ons op zoek. Jezus vraagt hem: “Gelooft u in de Zoon van God?” (vers 35) Hij wil de man niet alleen genezen van zijn blindheid maar wil hem totale genezing schenken, lichaam en ziel. Blijkbaar was het toch nog niet helemaal duidelijk voor de man. Hij had zijn genezer manhaftig en dapper verdedigd tegenover de Farizeeërs, maar de functie van Jezus als volkomen verlosser kende  hij nog niet. Toch wil hij wel graag weten wat Jezus bedoelde. Vandaar zijn antwoord, wat tegelijkertijd een vraag is: “Wie is Hij, Heere, zodat ik in Hem kan geloven?” (vers 36)

Dit is toch wel iets om eens goed over na te denken: blijkbaar kun je door Jezus worden genezen, blijkbaar kun je vaardig een theologisch debat voeren en vrijmoedig spreken over de Man die je heeft genezen, zonder Hem echt te kennen! Maar Jezus wilde Zijn werk voltooien. In het gesprek wat volgde leerde de man Jezus kennen en hij geloofde. Dezelfde Geest die hem in staat had gesteld zich vrijmoedig te verweren tegen de Farizeeërs stelde hem nu in staat om te geloven in de Zoon van God.

Deze naamloze was bekend bij Jezus, gaf zich over aan Hem en knielde vol aanbidding neer. En weer werd de profetie van Jesaja vervuld: “Ik ben gezocht door hen die naar Mij niet vroegen, Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten.” (Jesaja 65: 1a)

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar); tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98; Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Jeugdwerk

Inmiddels zijn we een aantal weken bezig in de nieuwe opzet van het jeugdwerk. Graag nodigen we alle ouders en belangstellenden uit op woensdag 13 november om 20.00 uur in De Parel waarin we een inkijkje willen geven in het proces wat hier aan vooraf is gegaan en uitleg geven over de opzet. Daarnaast willen we met elkaar in gesprek zijn en kijken waar zaken nog bijgestuurd moeten worden. Neem een foto mee uit uw/jouw eigen tienertijd!

Verder starten in januari 2020 weer nieuwe groepen voor de tieners uit groep 8, waarvoor nieuwe leiding nodig is. Ook deze ouders en mensen die interesse hebben om aan de nieuwe groepen leiding te geven nodigen we graag hierbij uit.               

de jeugdambtsdragers

Dankdag 2019: ‘Goed bericht!’

Volgende week woensdag 6 november is het dankdag. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: ‘Goed bericht!’ Er wordt gelezen uit 2 Koningen 7 waarin God laat zien hoeveel macht en goedheid Hij heeft. Hij zorgt in het verhaal voor meer dan genoeg voedsel. Vier melaatse mannen mogen het goede bericht met anderen delen. Wij mogen ons daarom ook op deze dankdag verbazen en verwonderen over de goedheid van de Heere God!

In de ochtenddienst op 6 november willen we samen met de kinderen stilstaan bij dit thema. Hiervoor zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd, de dienst begint om 09.30 uur in de Oude kerk. Er is dit jaar ook weer een gezinsdagboekje gemaakt om vanaf zondag in de gezinnen met het thema bezig te zijn. Het gezinsdagboekje is te downloaden via de site. Verder zullen er aanstaande zondag enkele exemplaren bij de uitgang van de Oude en Nieuwe kerk liggen.

Kerk en Israël

Op de gehouden Kerk en Israël avond van 2 oktober jl. is een collecte gehouden voor projecten van de Stichting Messiasbelijden Joden. De opbrengst van de collecte was € 575,70. Alle gevers hartelijk dank!

Women to women walk

Op 28 september was de derde editie van de Women to Women walk. Het was een prachtige ochtend, waarbij ruim 50 vrouwen 10 kilometer liepen met als doel geld inzamelen voor het project: Eén voor India. Er was ook een spreekster vanuit Open Doors. Zij vertelde ons van haar eigen ervaring e.e.a. over vervolging en haar verhalen raakten ons enorm.  Na de wandeling stond er een heerlijke high tea klaar en werd het bij elkaar gesponsorde bedrag bekendgemaakt, ruim € 3.000,-. Een prachtig bedrag wat ten goede komt aan het project Eén voor India. Niet alleen ons geld, maar ons gebed is hard nodig. Bidt u mee? Meer informatie over dit project staat op https://www.opendoors.nl/een-voor-india.

Open Doors dag

Zaterdag 9 november is weer de landelijke Open Doors dag in de Jaarbeurshallen in Utrecht. Duizenden christenen komen bijeen om te bidden, zingen en het luisteren naar verhalen van christenen uit diverse landen waar veel vervolging is. Dit jaar staat de kerk van Midden- en Oost-Europa centraal. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is een speciaal programma. Het is een dag vol indrukken, maar ontzettend waardevol om te ervaren en beseffen dat we als christenen wereldwijd verbonden zijn in Christus. Komt u ook om bemoedigd en opgebouwd te worden, maar ook om onze broeders en zusters uit het Midden-Oosten te bemoedigen? Meer informatie en bestellen van gratis kaartjes kunt u vinden op https://www.opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2019.

Women to women schrijfochtend

Graag wil ik u uitnodigen voor de gebed- en schrijfochtend van Open Doors op vrijdagochtend 22 november (inloop vanaf 09.00 uur, start 09.15 uur). Deze ochtend zullen wij met vrouwen van alle leeftijden een bijeenkomst houden bij Sandra van de Wetering (Kemphaan 10). We zingen met elkaar en houden een korte Bijbelstudie. De nadruk zal liggen op gebed voor vervolgde vrouwen wereldwijd en het schrijven van kaartjes naar vervolgde vrouwen. Het bidden gaat aan de hand van gebedspunten die door Open Doors worden aangereikt. Ook de schrijfadressen komen vanuit Open Doors. Er zijn vertalingskaarten beschikbaar, zodat u zelf geen Engels hoeft te spreken om toch een mooie boodschap te kunnen schrijven. Het is goed om met vrouwen bij elkaar te komen om onze vervolgde zusters wereldwijd te bemoedigen door gebed en kaarten.

Mocht u vragen hebben over de activiteiten rondom Open Doors die georganiseerd worden, dan kunt u altijd contact met mij opnemen. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen (Ambassadeur Open Doors)
gerlindederover@hotmail.com /  06-29 22 25 10

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Dorcas Voedselactie 2019

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het afgelopen jaar hebben we heel veel goeds uit Gods hand ontvangen en daarvoor mogen we Hem danken. In de week van 3 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie voor de allerarmsten in voornamelijk Oost-Europa. Als gemeente willen we weer meedoen door op Dankdag voedsel in te zamelen in de beide kerken. Een voedselpakket bestaat uit de volgende houdbare producten:

 • 2 plastic literflessen zonnebloemolie
 • 1 limonadesiroop (geen plastic fles)
 • 2 blikken groenten (800 gram)
 • 2 blikken witte/bruine bonen (800 gram)
 • 1 blik fruitcoctail (800 gram)
 • 3 x 1 kilo rijst
 • 3x 500 gram macaroni of spaghetti
 • 1 pak suiker (kiloverpakking)
 • 1 liga (geen milkbreak)
 • 1 theebiscuit
 • 2 jam
 • 2 theebiscuit
 • 2 tandenborstels
 • 2 tandpasta

In verband met douanevoorschriften vragen we u geen andere producten in te leveren. Wilt u ook letten op de houdbaarheidsdatum? (minimaal zes maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van een pakket zorgen. Uw bijdrage kunt u afgeven ‘s morgens in de Oude kerk in het portaal aan de Kerkweg en ‘s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe Kerk ‘s avonds in de zaal van de oppas. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij supermarkt Timmer (Peulenplein) boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Heeft u vragen over de actie, belt u dan naar Adri Pille, tel. 61 40 67

We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook deze keer op uw bijdrage rekenen?

De collecte tijdens de ochtenddienst op Dankdag is overigens ook bestemd voor de voedselactie.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maand september van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

Datum

Bestemming

Opbrengst

01-09

Algemeen

€ 1.525,31

08-09

Leprazending

€ 1.621,59

15-09

Algemeen

€ 1.256,10

Heilig Avondmaal – India: plattelandsontwikkeling (Tear)

€ 3.178,70

22-09

HGJB

€ 1.538,03

29-09

Algemeen

€ 1.606,85

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds vierde kwartaal 2019

De opbrengst voor het vierde kwartaal 2019 is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Haar missie: ‘Geloof in herstel’! Dat wil zeggen: present zijn bij gevangenen, tbs-patiënten en hen relaties en kansen bieden op een menswaardig en zelfredzaam leven. Dat doen ze door vanuit onze christelijke kernwaarde ‘barmhartige gerechtigheid’ de samenleving te betrekken bij het werk (donaties, netwerken en vrijwillige inzet). Visie: Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. Het hulpaanbod is vraaggericht, gevarieerd (individueel en groepsgericht) en innovatief. De continue doorontwikkeling van Herstelzorg verbetert de inhoud van de zorg, de begeleiding van de vrijwilligers en de communicatie en verantwoording naar de stakeholders. Het vergroot de inzichten voor een consistente beleidsontwikkeling. Gevangenenzorg wil een goede voortgang van haar werk borgen door een breed privaat en publiek financieel draagvlak.  De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Ze verheugen zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. Daarbij beseffen ze dat support voor dit werk gebaat is bij kwaliteit. Verder vinden zij dat het werk herkenbaar christelijk moet zijn. In zowel de zorg als de fondsenwerving mag zichtbaar zijn dat ze zich geïnspireerd weten door christelijke beginselen als naastenliefde, rentmeesterschap, vergeving en verzoening en geloof in vernieuwing en herstel. Dit plaatst het werk in een brede maatschappelijke gemeenschap met hen die deze inspiratie delen, in het bijzonder de kerken en haar leden, dan wel respecteren, onder andere onze partners, zowel financiële als uitvoerende. Ze hechten veel waarde aan transparante verslaglegging van al het werk, zoals u kunt lezen in de (digitaal) te raadplegen jaarverslagen en beleidsplannen.

Begroting College van Diakenen 2020 Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2020 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 4  t/m 8 november 2019.

Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.

het College van Diakenen

 

Begroting

Begroting

Jaarrekening

2020

2019

2018

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

6.600

6.500

6.661

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

2.680

6.020

3.719

Opbrengsten uit fondsen

20.000

21.000

36.042

Opbrengsten levend geld

34.500

32.500

35.385

Door te zenden collecten en giften

67.000

66.000

77.931

Totaal baten

130.780

132.020

159.738

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

2.000

1.500

5.632

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

6.285

5.600

6.500

Kosten beheer, administratie en archief

6.200

6.050

6.826

Rentelasten en bankkosten

1.000

750

946

Diaconaal werk plaatselijk

21.500

21.000

16.378

Diaconaal werk landelijk

55.000

18.000

53.734

Diaconaal werk wereldwijd

233.000

180.700

153.108

Afdrachten door te zenden collecten

67.000

66.000

77.931

Totaal lasten

391.985

299.600

321.055

       

Saldo resultaat

-261.205

-167.580

-161.317

Incidentele baten en lasten

   

   

1.559

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

235.000

150.000

136.706

       

Resultaat ten laste van de reserves

-26.205

-17.580

-23.052

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 4 november komt de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie weer bij elkaar. We denken met elkaar na over Ruth 3. Als je je Bijbelstudie naar een hoger niveau wilt tillen is dit de plaats waar je moet zijn. Je kunt gewoon aansluiten bij de groep, omdat je zonder de eerste avonden ook gewoon helemaal mee kunt doen. We lezen en luisteren naar de tekst, denken er over na, blijven vragen stellen bij de tekst en proberen dan ook met elkaar tot de antwoorden te komen en daarmee tot de boodschap die God voor je heeft. Welkom om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

Kerstactie Zondagsschool 2019

Half  november worden de flyers weer bezorgd met de vraag om uw steun en gebed voor dit stukje kinderwerk binnen de gemeente. Mogen we rekenen op uw medeleven? Alvast heel hartelijk dank! Let u er wel op dat het rekeningnummer is gewijzigd? Het nieuwe rekeningnummer is: NL65RABO0373719612, ten name van Herv. gem. Giessendam/Neder Hardinxveld, inz. Zondagsschool. Ook namens de kinderen een hartelijke groet!

het bestuur van de zondagsschool Leer mij Uw weg

2SERV zoekt versterking!

Wat doet 2SERV?

2SERV is de jeugddiaconaatscommissie en faciliteert en organiseert diaconale activiteiten en oefenplekken voor de jeugd van onze gemeente. Dat doet zij in overleg /samen met de (club)leiding en kerngroepleiders om hen zo te helpen het diaconaal bewustzijn onder de jeugd te vergroten.

Wil jij heel concreet aan de slag met Jezus’ opdracht van het liefhebben van je naaste en wil jij de jeugd van onze gemeente daarin ook ondersteunen? Stuur jeugddiaken Jan Willem Loeve dan  een mailtje jeugddiaken@hghg.nl.

HGJB-project  – Geef Hoop!

In de komende periode start een nieuw diaconaal project vanuit de HGJB en GZB:

‘Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop. En dat is ook het doel van de organisatie: hoop brengen aan mensen die door ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben. Vanuit de Protestantse Kerk in Mozambique is het bezoekwerk aan zieken ontstaan. De vrijwilligers van Chiyembekezo trekken de dorpen in en bezoeken de zieken. Ze lezen voor hen een gedeelte uit de Bijbel, vertellen over het Evangelie en bidden voor hen. Ook geven ze als dat nodig is wat geld voor de medicijnen of vervoer. (…) Ook geven ze life skills lessen aan jongeren in kerken en op scholen. Heel belangrijk zijn deze lessen omdat in de cultuur van Mozambique niet elk onderwerp zomaar bespreekbaar is.’ Bron: https://diaconaalproject.nl/mozambique/

Er wordt een commissie gevormd die ervoor gaat zorgen dat dit project bekend wordt in onze gemeente en die activiteiten gaat organiseren om geld op te halen voor het project. Zodoende willen we van de christenen uit Mozambique leren hoe je veel kunt delen, ook als je weinig hebt.

Jong en oud zijn welkom om zich bij deze commissie aan te sluiten! Spreekt het project je aan en wil je je er graag voor inzetten? Stuur dan een appje of mailtje naar jeugddiaken Jan Willem Loeve via 06-30 09 45 82 / janwillemloeve@hotmail.com en meld je aan!

 

Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs. Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, waaronder de Hebreeuws-Arabische Bijbel. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbel-teksten voor jongeren in deze tijd, als ook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christe-nen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld: tijdens evangelisatieactiviteiten, door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust), tijdens bezoeken aan integratiecentra, waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen, tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders, op scholen, in hospices.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de avonddienst lazen we Habakuk 3: 1-15. We hoorden over de reactie van Habakuk op het Woord van God. Hij heeft ontzag voor God en buigt voor het Woord van God. Dat geeft ons in deze tijd te denken. We hoorden Habakuk ook bidden of God, wanneer het oordeel over Israël zich zou voltrekken, toch zou denken aan Zijn werk. Wij leven in het laatst der dagen. Geen makkelijke tijd voor de kerk. De tijd waarin we leven is gecompliceerd en toch zien we ook in onze tijd het werk van God. Laten we voortdurend bidden of God dat werk doorzet in de kerk en in het persoonlijk leven. Habakuk pleitte daarbij op de ontferming van God. Mooi om te zien is dat God Zijn gebed heeft verhoord. In Jesaja 49 horen we de profeet zeggen: “Kan een vrouw zich niet ontfermen over het kind van haar schoot? Zelfs al zouden die het vergeten, Ik zal u niet vergeten. Zie, Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd”. Het gebed van Habakuk heeft God verhoord vanwege de Zoon van Zijn liefde die de ontferming verworven heeft aan het kruis van Golgotha.

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden die sombere en donkere periodes kennen. Dat het licht en de genade van God mag doorbreken te midden van alle duisternis. De Heere geve dat ervaren mag worden wat we afgelopen zondagavond zongen in de kerk: “Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellenden zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden.” (Psalm 145: 6)

Catechisatie

Afgelopen donderdag kon de catechisatie voor de 17-plussers niet doorgaan. Naast de andere momenten zal er voor hen op donderdag 14 november om 19.00 uur ook catechese zijn. In de week van Dankdag zijn er geen catechisaties. Alleen de belijdeniscatechisatie wordt gehouden.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 25,- en € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Wij lijden aan een gebrek aan vitamine D: de dankbaarheid.’

O. Jager (1928-1992)

Tenslotte

Komende zondag preek ik niet in Hardinxveld-Giessendam. ’s Morgens hoop ik het Woord te bedienen in Schoonrewoerd. ’s Middags leidt de weg naar twee plaatsen die bij het begin van mijn levensweg horen. De middagdienst mag ik leiden in Putten waar mijn wieg heeft gestaan en vervolgens gaat het naar Woudenberg waar mijn eerste schooltijd ligt en ik voor het eerst mee mocht naar de kerk. Tja, zo beleeft een kind het: mee naar de kerk mogen. Laten we iets van dat kinderlijke maar vast houden als zondag de deuren van de Nieuwe Kerk openstaan en de klok ons roept. Laten we met vreugde gaan en als een kind het rijke evangelie van Jezus Christus ontvangen.

Woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid. ’s Morgens staan de deuren van de Oude Kerk open. Ik hoop dan voor te gaan in de dienst die speciaal afgestemd is op de kinderen. Maar ik hoop van harte dat ook veel jongeren en volwassenen hun plaats zullen innemen. Het thema van de dienst is ‘Goed bericht’. In de dienst wordt gelezen uit 2 Koningen 7. We lezen daar hoe de Heere Samaria wonderlijk bevrijdt van de Syriers. In de avonddienst in de Nieuwe Kerk staat Habakuk 3: 16-19  centraal. Habakuk heeft eerst vragen gesteld aan God. Vervolgens heeft hij leren zwijgen. In het begin van zijn psalmgebed geeft hij aan dat hij God vreest, hij heeft ontzag voor God. Aan het eind van zijn gebed loopt het uit op een bijzonder geloofsvertrouwen dat samen te vatten is met het woord ‘nochtans’. U en jou zegenrijke diensten toegewenst. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente. We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

 

Verantwoording

Ouderling Remko den Breejen mocht tijdens huisbezoek € 20,- ontvangen voor de restauratie van het orgel in de Oude kerk.

Ds. Van Rooijen ontving € 25,- voor de diaconie. Hartelijk dank voor uw gaven.

Verkiezingen

Er is nog één vacature voor ouderling en één vacature voor diaken. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 2 december, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt dan gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 3 november over Jona die niet naar Ninevé wil. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 464 ‘Jona, Jona’.

Kidekids

(Ouders van) kinderen die in groep 4, 5 en 6 zitten: goed opgelet!

Groep 1, 2 en 3 heeft de bijbelklas en groep 7 en 8 mag naar de catechisatie.

Hoogste tijd om voor jullie ook iets te bedenken, want we willen jullie graag betrekken bij onze kerkdiensten.

Vanaf januari 2020 willen we starten met KideKids.

De eerste zondag van de maand gaan we na het kinderlied met elkaar naar de kerkenraadskamer om daar het thema van de maand te behandelen.

Op de andere zondagen van de maand ligt er een opdracht voor jullie klaar die jullie in/rondom de dienst kunnen doen, gewoon vanaf je eigen plek in de kerk.

In juni 2020 wordt er met jullie en de kerkenraad geëvalueerd en kijken we samen hoe we KideKids verder kunnen gaan voortzetten.

Voor vragen en suggesties kunnen jullie mailen naar kidekids@hghg.nl

Binnenkort zullen we een flyer uitdelen, waarin alles nog eens uitgebreid zal worden uitgelegd.

Doe mee en sluit je aan bij KideKids!

Kide commissie/jeugdouderling

Pareldienst

Zoals in het vorige kerkblad vermeld zal zondagavond 3 november weer een Pareldienst plaatsvinden. De aanvang is 18.00 uur.

Voorganger is ds. Louis Krüger uit Rotterdam en het thema is ‘Nader tot U’. Dit thema wordt behandelt vanuit Richteren en Ruth. We staan stil bij de vraag hoe open we als gemeente zijn naar nieuwkomers in onze gemeente die door verhuizing of uit belangstelling op ons pad komen. Dat geldt voor de invulling van onze diensten, ons gemeentezijn en onze eigen prioriteiten, alles vanuit de opdracht van onze Heiland.

We mogen elke Pareldienst weer nieuwe gezichten zien en mooi te horen hoe deze mensen worden meegenomen door familie, vrienden en collega’s of gewoon spontaan komen.

Op de website staat de flyer die je kunt gebruiken om iemand persoonlijk uit te nodigen en daaronder bevindt zich sinds kort ook het programma voor degenen die thuis live of later meeluisteren.

‘Onze’ band Kingdom zal ons deze keer begeleiden. We zijn blij met jongeren en ouderen die hun muzikale gave willen inzetten ook in de beide andere bands ‘Quest’ en ‘Expect’. Dat geldt ook voor onze koster, de BHV-ers, het Ministry team, het beamer-team, degenen die de zalen inrichten, het geluid en het beeld opbouwen en die de catering na de dienst verzorgen.

Er gaat niets vanzelf en fijn dat velen zo een bijdrage leveren, nu al voor het derde seizoen! Ook nu weer is iedereen van harte welkom!

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Gelijk de Schrift Gods brief is, waarin Hij Zijn hart voor de mens openlegt, zo is het gebed een brief van de mens, waarin hij zijn hart voor God openlegt.’

Ralph Erskine (1685-1752)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de wijkkerkenraden die de komende vacatures in hun midden weer spoedig hopen in te vullen.
 • Het aantal incidenten tegen christenen in Nepal neemt toe. Onlangs vielen agenten een ziekenhuis binnen dat gerund wordt door een christelijke organisatie. Ze beschuldigden het tehuis ervan mensen tot geloof te brengen en verbrandden dertig Bijbels. (Gebedskalender Open Doors)
 • Tijdens een zomerkamp hebben 130 Joodse en Palestijnse kinderen intensief met elkaar opgetrokken. Dank dat dit mogelijk was ondanks de diepe kloof die er is tussen beide bevolkingsgroepen. Bid dat deze ervaring een positieve invloed op hun leven en ook op hun omgeving heeft. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Een dankdag is een gebruik uit de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen. In 1578 werd bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Besloten werd om op de eerste woensdag van november te danken voor het gewas; het eten waarin iedereen dagelijks werd voorzien. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag en op 6 november gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78; scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

“De dagen van onze jaren… als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.” Zoals het op moment van schrijven uitziet worden de krachten snel afgesneden. “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over hem.” (Psalm 90)

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 20,- ter vrije besteding.

Doopdienst

Zondag 3 november zal de Heilige Doop bediend worden aan een zestal kinderen van de gemeente. Op de doopzitting spraken we onder andere met elkaar over de geloofsopvoeding vanuit Deuteronomium 6. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Beleidsplan

De wijkkerkenraad heeft het beleidsplan opnieuw geschreven. De versie van dit beleidsplan is te vinden op de website www.hghg.nl Degenen die graag een papieren versie willen, kunnen dit opvragen bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen ingediend worden bij de scriba tot 23 november 2019. De vragen, opmerkingen worden door de kerkenraad bekeken, waarna het beleidsplan op de eerstvolgende vergadering zal worden vastgesteld en het oude zal vervangen.

Gelezen/gehoord

‘Gelukkig de mens die, als hij geslagen wordt, dit als een liefdeblijk ervaart.’

Tenslotte

Niet alleen op de eerste dag van de week mogen we elkaar rondom het Woord ontmoeten, maar ook a.s. woensdag als het Dankdag is voor gewas en arbeid. De Heere geve ons gezegende diensten voor jong en oud. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Tussenclub – Stapeldiner

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

Zaterdag 2 november

09.30-15.30 uur Grootouderdag Generatio – De Bron

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 4 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 november

20.00 uur Thuiskring II –

Woensdag 6 november

Dankdag voor gewas en arbeid

Donderdag 7 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen

Vrijdag 8 november

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert van Leeuwen-orgel

Zaterdag 9 november geeft Maarten Wilmink een concert op het Van Leeuwen-orgel te Boven-Hardinxveld.

Maarten Wilmink (2001) ontving van 2014 tot 2019 orgellessen bij Louis ten Vregelaar. Deze orgellessen vormden het begin van zijn muzikale educatie. Na het ontvangen van zijn gymnasiumdiploma is hij in september 2019 gestart aan het Codarts conservatorium in Rotterdam. Hier studeert hij hoofdvak orgel bij Ben van Oosten en bijvak piano bij Martin Lekkerkerk. Daarnaast ontvangt hij onder andere improvisatielessen van Hayo Boerema en Aart Bergwerff en basso continuolessen van Bas de Vroome.

In 2018 werd Maarten geselecteerd om de Young-Talent Masterclasses tijdens het International Organfestival Haarlem 2018 te volgen. In oktober 2018 won Maarten de eerste prijs van zijn categorie van het SGO-Concours, dat werd georganiseerd in de Martinikerk te Groningen.

Maarten verzorgde inmiddels orgelconcerten op bekende en monumentale orgels in binnen- en buitenland.

Tijdens dit concert voert hij werken uit van: J.S.Bach, F.Mendelsohn, C.Franck, L.Vierne, M.Dupré en M.Reger.

Start: 20.00 uur. Kosten: € 5,- (jonger dan 12 jaar gratis), na afloop is er een ‘meet and greet’ met koffie/thee.

Kerstproject De Lofstem

Dit koorseizoen kunt u weer een aantal weken als projectlid aansluiten bij koor ‘De Lofstem’. Vanaf dinsdag 5 november kunt u zeven repetities mee repeteren voor ons kerstoptreden. Wij zouden het vooral erg fijn vinden als er wat mannen aansluiten, maar vrouwen zijn uiteraard ook van harte welkom! Wij treden dit jaar op tijdens de kerstnachtdienst in de PKN Gereformeerde Kerk te Boven-Hardinxveld (Jan Steenstraat 5) op 24 december 2019 om 21.30 uur. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 17,50 per persoon. (Mocht u na dit project besluiten dat u vast lid van ons koor wilt worden, dan krijgt u dit bedrag retour)

Het motto van ons koor is: iedereen is welkom.

De repetities vinden dit jaar plaats in het gebouw van de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam/Neder-Hardinxveld (Stationsstraat 5). Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur, onderbroken door een pauze waarbij koffie en thee wordt geschonken. Natuurlijk bent u ook op iedere dinsdagavond van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij één van onze repetities en te zien of u ons koor wil komen versterken! We hopen u te zien!

 

Voorstelling Christelijk KinderTheater

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 3 november 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht Bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid, ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. D.J.W. Kok, Stolwijk

18.00 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

DE PAREL

18.00 uur ds. L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst – Energiekosten 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Anouk de Bruin, Gerrie de Ruiter, Groep B: Alida Blokland

10.45 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Mirthe van Schoonhoven

Nieuwe Kerk: Judith Schild, Methilde de Ruiter, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 18

avonddienst: Psalm 92: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. B.J. van de Kamp, Harderwijk

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marjon Slingerland, Heleen Verschoor, Daniëlle Bikker

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Woensdag 6 november 2019

Dankdag voor gewas en arbeid

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Dorcas voedselactie 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Hanneke Struijk, Monica Buijk, Wieneke Meerkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 66: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

19.30 uur prop. J.A. de Kruijf

Collecten

1. Eigen gemeente – pastoraat

2. Eigen gemeente – diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Nienke de Groot, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.