Kerkblad 74-23, 24, 25

Er is een Kindeke geboren

“en zij baarde haar ​eerstgeboren​ Zoon, ” (Lukas 2: 7)

_______________________________________________

Oh ja, alweer? Is er alweer een Kindeke geboren op aard? Elk jaar op 25 december, of de nacht ervoor, krijg je het idee dat Jezus opnieuw geboren wordt. Je struikelt over de kerststallen en je ziet overal engeltjes zweven en het lijkt wel of we moeten denken dat met Kerst Jezus weer geboren gaat worden. Kunnen we het niet eens een keer gewoon overslaan? Dan doorbreken we de sleur en zijn we misschien ook gelijk van al die commercie af. Ik neig er soms naar om zo te denken. En begrijp me goed, het is goed om de geboorte van Jezus te gedenken. Natuurlijk moeten we dat niet overslaan, maar laten we dan wel echt gedenken en niet net doen alsof Jezus elk jaar opnieuw geboren moet worden.

Ik wil je vragen om de geboorte van Jezus te bekijken vanuit een opmerking die Jezus later maakt, vlak voordat Hij gaat lijden en sterven. Twee keer zegt Hij over Zijn discipelen en daarmee ook over jou als gelovige: “Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.” (Johannes 17: 18) Hij bidt dat in het Hogepriesterlijk gebed en Hij zegt het tegen Zijn discipelen. Gezonden zoals Jezus. Als je zo kijkt naar de geboorte van Jezus kan ik je garanderen dat er niet veel sentiment overblijft in het Kerstverhaal, want dan komt de focus erop te liggen dat het lijden van Jezus, vanaf dat Hij in de buik van Maria was, totdat Hij naar de hemel gaat, ook jouw lijden is, als jij je gezonden weet in deze wereld zoals Hij werd gezonden.

Er is een Kindeke geboren. Jazeker, Jezus is geboren in een stal. Dat is helemaal niet romantisch, maar dat is een barre en vooral ongezonde werkelijkheid voor elke baby. Stel je voor dat er nu een kind geboren zou worden in een stal, hier ergens in de Alblasserwaard. Dan zou het zeker de krant halen en zou menigeen zijn afschuw hierover laten horen, want dat kan toch echt niet. En je ziet het voor je: Maria in verwarring, haar eerste kind, ze weet helemaal niet hoe de bevalling zal gaan en dan kom je uiteindelijk in een stal terecht, zonder verloskundige, met alleen Jozef erbij die ook van toeten noch blazen wist. Wat een verwarring om als Kind voor de wereld in deze wereld te komen.

Toch is dat wat het is en misschien klinkt het minder lief en romantisch, maar er is niet alleen een Kindeke geboren, maar er is vooral een Kind gezonden. Jezus, gezonden in onze werkelijkheid, waarbij Hij alle diepste dalen van onze gebrokenheid moest doorgaan, zelfs bij Zijn geboorte. Dan wordt Hij geboren, de Redder van de wereld en wie stond op Hem te wachten? Of nog anders gevraagd, wie gaf Hem een plekje?

Natuurlijk, niemand wist dat Maria de Messias bij zich droeg. Voor iedereen was Maria gewoon een zwangere vrouw. Wat jong misschien, maar meer dan dat was zij niet. Jezus komt ongemerkt onze werkelijkheid binnen. En kennelijk ontbrak het zelfs aan normaal menselijk fatsoen om Maria een plaats te geven om te bevallen. Zoals je in de bus zit en er komt een hoogzwangere vrouw binnen en niemand staat op om haar een plaatsje te geven. Nee, erg welkom is Jezus niet. Sterker nog, eigenlijk is Hij vooral erg lastig. Maria een plaats geven om te bevallen, betekende in het overvolle Bethlehem dat iemand zijn bed moest afstaan. Zelfs dat was kennelijk te veel. Jezus werd gezonden in de wereld, maar dat was vooral lastig. Zoals Hij later zo vaak lastig zou blijken te zijn voor velen.

Een lastige start voor Jezus als baby. Psychologen zouden zeggen dat dit een trauma is waar Hij Zijn leven lang last van zou moeten hebben. Maar we keken deze keer vanuit een ander perspectief. Jezus, jouw Redder, jouw Bevrijder, Hij werd gezonden en zoals Hij werd gezonden word jij gezonden. Als Jezus deze woorden spreekt, aan het einde van Zijn leven, dan bedoelt Hij te zeggen dat het niet stopt, als Zijn werk op aarde klaar is, maar zendt Hij jou, zoals Hij is gezonden. Hij wil dat jij Zijn aanwezigheid brengt in elke situatie die jij ontmoet. Alleen is er ook dan geen verschil tussen hoe onwelkom Hij was en hoe onwelkom jij bent in Zijn Naam. Wij vinden het vreemd dat als we het Evangelie delen en het Koninkrijk van Jezus brengen dat niemand erop zit te wachten. Dat is niet vreemd, want je bent uiteindelijk net zo lastig met die boodschap als dat Jezus lastig was toen Hij kwam. De vraag is of het jou die prijs mag kosten om namens Jezus gezonden te zijn in deze wereld, zelfs als je net zo onwelkom bent als Hij.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Viering Heilig Avondmaal in 2020

Door de AK zijn de data voor de viering van het Heilig Avondmaal voor het komende jaar vastgesteld. Zo de Heere wil en wij leven zal het Heilig Avondmaal bediend worden op de zondagen 9 februari, 17 mei, 13 september en 6 december. Ook zal er, evenals in voorgaande jaren een viering van het Heilig Avondmaal zijn op de donderdag voor de Goede Vrijdag (9 april). Wij geven u deze data tijdig door. Wilt u ze in uw agenda overnemen of op de gezinskalender schrijven?

 Terugblik en vooruitblik.

Het is inmiddels een goed gebruik om alle vrijwilligers in het laatste kerkblad van het jaar te bedanken. Bij de Algemene Kerkenraad ontvangen we ieder jaar de verslagen van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente. Ook wordt vaak verantwoording gegeven van het financiële beleid. Dit lijkt allemaal heel zakelijk, dat is het deels ook, maar toch gaat achter al die stukken de liefde tot de Koning van de kerk schuil. Het afgelopen jaar zijn er weer heel veel stukken de vergadertafel van de Algemene Kerkenraad gepasseerd. Hieruit blijkt ook een enorme betrokkenheid van de gemeente en van alle vrijwilligers binnen en buiten het ambt. Hiervoor willen we allen die een bijdrage geleverd hebben heel hartelijk danken.

 Al het gemeentewerk dat mag gebeuren is een schakel in het werk in de Wijngaard van de Heere God. Daarnaast denken we aan al de oudere en ook jongere gemeenteleden die dit werk opdragen in het gebed. Wilt u daar alstublieft mee doorgaan? Soms is het werk niet eenvoudig of voelen we ons zo machteloos. Toch mag er in de Christelijke gemeente iets van volharding zijn tot het einde. De Heere Jezus heeft ons geleerd dat ‘wie zal volharden tot het einde, die zal zalig worden’.

Laten we bidden of de Heere ons in het nieuwe jaar bij Zijn Woord wil bewaren. Het is ons verlangen dat onze gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in dat Woord tot zegen voor haarzelf en voor de mensen waar zij mee in aanraking komt. Het evangelie van de Heere Jezus mag dan uitgedragen worden ook buiten onze kerkelijke gemeente.

We zien ernaar uit dat dit allemaal voortgaat in het nieuwe jaar. Door de kracht van Gods Geest, tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk en tot zegen van velen. De wereld bloedt uit duizend wonden. En toch: van harte goede Kerstdagen toegewenst. Jezus kwam – en Hij komt! We mogen als christelijke gemeente ondanks alles wat ermee in tegenspraak lijkt te zijn, weten: we zijn op weg naar Gods grote Toekomst. Maranatha – kom Heere Jezus, kom haastig!

preses en scriba AK

Opbrengst gemeentediner

Het is alweer enige tijd geleden (vier weken) dat we als gemeente met elkaar in De Parel hebben gedineerd. Zo’n 160 mensen namen deel aan het gemeentediner en er was een verrukkelijk vier-gangen menu! Er is hiermee ruim € 1135,- opgehaald voor het HGJB-project in Mozambique. Heel erg hartelijk dank daarvoor!

Opbrengst Winterfair

We kijken terug op een mooie Winterfair die, ondanks de weersomstandigheid, heel goed bezocht is. Er is goed gegeten, maar bovenal was erg gezellig en is er genoten van de ontmoeting van elkaar.

De commissie is heel dankbaar voor alle hulp. Er is ontzettend veel werk verzet met op- en afbouwen, soep koken, gebak maken, verkoop in de kramen, verzorgen van kinderworkshops, koffie en thee schenken en nog veel meer! Dit alles heeft een heel mooi geldbedrag opgeleverd, nl. € 7.100,- ! Een mooie bijdrage aan de restauratie van het orgel in de Oude Kerk.

Bericht van Mariëtta Bellaard

Geachte gemeente, Vanaf aankomende zondag 22 december hoop ik voor drie weken in Hardinxveld-Giessendam te verblijven na een opname van negen maanden in Kaapstad, Zuid- Afrika. Met alle dankbaarheid kijk ik terug op deze maanden en mag ik zeggen dat de behandeling tot nu toe heeft geholpen. Echter blijft het een dagelijks gevecht tegen deze mentale ziekte, die ook wel als verslaving wordt erkend/behandeld. De cijfers liegen er niet om: deze ziekte is dodelijk. Na deze drie weken hoop ik terug te vliegen naar Kaapstad voor verdere behandeling.

Gemeente, ik kan niet in woorden beschrijven hoe dankbaar ik ben voor God. Hij heeft mij elke dag bijgestaan, gezegend en alle kracht gegeven die ik nodig had en heb. Elke dag zag ik Zijn trouw en zorg. Ook naar u toe gemeente kan ik niet beschrijven hoe dankbaar ik ben voor al uw kaarten, gebeden, (financiële) steun en steun voor mijn familie. Hartelijk bedankt daarvoor. Hartelijke groet,

Mariëtta Bellaard

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 22 december 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in tegen onder andere moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij sinds de negentiende eeuw niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

 

 Diaconale collecte zondag 29 december 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor het project ‘Werkgelegenheid voor jongeren in Tsjaad’, ook wel ‘Job Booster Tsjaad‘ van Woord & Daad. In Tsjaad ontvluchten veel jongeren de armoedige omstandigheden op het platteland en trekken naar de steden. In de steden is echter ook nauwelijks werk te vinden, zodat veel van deze jongeren niets anders rest dan in groepen op straat hangen. Criminaliteit, misbruik en verslaving zijn het gevolg. Deze jongeren horen in principe ook bij de doelgroep van Job Booster. Daarnaast richt Job Booster zich op jongeren die in de landbouw willen werken. In de eerste plaats richt Job Booster Tsjaad zich op de twee steden: Ndjamena en Moundou. In deze steden en de omliggende gebieden zijn veel kansen om jongeren aan (eigen) werk te helpen. Het programma sluit aan bij het overheidsbeleid, dat landbouw en ondernemer-schap heeft aangemerkt als twee belangrijke pilaren van de economie. Job Booster begeleidt jongeren naar een baan in bijvoorbeeld de ICT of de landbouw. Binnen de landbouw bieden groenteteelt en -verwerking, productie en verwerking van noten, klein veehouderij, honing-productie etc. de meeste kansen. Na de start in deze twee steden willen ze het project uitrollen naar de plattelands-gebieden, om te beginnen rond Moundou. De diaconie wil dit project van Woord & Daad graag ondersteunen met een financiële gift. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

 Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden oktober en november van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

Datum

Bestemming

Opbrengst

06-10

St. Messias Belijdende Joden

€ 1.834,81

13-10

Noodhulp in Nepal, via Project 10 27

€ 2.290,97

27-10

Algemeen

€ 1.718,31

06-11

Dorcas Voedselactie

€ 1.459,31

10-11

Dorcas Transportkosten voedselpakketten

€ 2.612,36

17-11

Hulp in de wijk – Capelle Schollevaer (via Project 10-27)

€ 1.606,07

24-11

Stichting De Hoop

€ 1.765,70

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

I.v.m. vakantie vindt op maandag 30 december geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Maandag 23 en vrijdag 27 december en vrijdag 2 januari gaat de verkoop wel door.

Herinnering bijdrage aan de Solidariteitskas 2019

In november is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas bezorgd. Wilt u nagaan of de bijdrage van € 10,- inderdaad is voldaan? Heeft u deze brief nog niet ontvangen dan graag contact opnemen met dhr A. de Jong, Tel. 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl.

het college van kerkrentmeesters

Verrast door zoveel warmte en gezelligheid

De belangstelling was groot tijdens de winterfair! Velen van u brachten een bezoekje aan ’onze oude dame’  Ieder kon zijn vragen stellen aan de orgelcommissie of orgelbouwer Jaap Hooghwerff. Mooi dat er zoveel aandacht en enthousiasme is voor de komende restauratie.

De ‘orgelpijpen met spijs’ werden gretig gekocht. Ook de mooie chocolade tegels met afbeelding  van het orgel deden het goed. Mocht u het gemist hebben; de chocolade tegels zijn nog te koop op het kerkelijk bureau!

Deze week is het tijdelijke orgel, beschikbaar gesteld door Consultare, naar boven gebracht en zal ingeregeld worden om de gemeentezang te kunnen begeleiden. Daarna zal op 6 januari de demontage van het orgel beginnen waarmee de restauratie officieel van start gaat. In ca. één week tijd zullen de pijpen (ong. 1100 stuks) ingepakt en afgevoerd worden naar de werkplaats. Een zorgvuldig werk!

We zijn dankbaar en blij met de opbrengst van de winterfair. Daarnaast is er ook al ruim € 12.000,- aan giften ontvangen voor de restauratie.

Graag verwijzen we u naar de site hghg.nl/orgel waar u de informatie, tijdens de open kerk getoond, nog eens na kunt lezen.

                                              de orgelcommissie

Nieuwe kerkrentmeester

De Algemene Kerkenraad heeft in zijn laatste vergadering broeder A. Loeve, Rivierdijk 537, 3372 BW, benoemd voor de openstaande vacature van kerkrentmeester, die namens wijk 2 Noord wordt vervuld. Daarop heeft hij te kennen gegeven dat hij deze benoeming aanvaardt. Het college van Kerkrentmeesters is verheugd over deze beslissing en wij heten broeder A. Loeve met ingang van januari 2020 van harte welkom in ons midden. Wij bidden hem Gods onmisbare zegen en bijstand toe bij de taken die hij mag vervullen.

Zending

Nieuws uit Centraal Azië

Nadat Riek, Peter en Gerlinde zondag 15 september jl. bij onze gemeente op bezoek waren en hun missie met ons hebben gedeeld zijn ze half oktober naar Centraal Azië vertrokken. Inmiddels hebben ze ons laten weten hoe het met hen gaat. Ze schrijven het volgende: In Centraal Azië zijn we goed opgevangen door een Nederlands echtpaar en de lokale staf. Zij hebben ons wegwijs gemaakt met de gewoonten, openbaar vervoer en praktische dingen. Na een tijdelijk onderkomen heeft ieder nu een eigen appartement.

De eerste contacten zijn gelegd, al gaat het nog veel met handen en voeten. Er is contact met de plaatselijke kerk waar de daklozenopvang plaatsvindt. Zij zijn erg blij dat wij zijn gearriveerd en hen komen helpen. Helaas kan het palliatieve opvanghuis nog niet open omdat we eerst goed in het Russisch moeten kunnen communiceren. Daar werken we ook hard aan. Hoewel we allerlei woordjes die we al geleerd hebben op straat herkennen, is het nodig dat we nu voor een half jaar, vier dagen in de week taalles krijgen. Daar leren we ook over de cultuur. Dagelijks ontdekken we dat gewoonten soms anders zijn dan wij gewend zijn.

Wij zijn verheugd dat we kunnen melden dat ons verpleeghuis nu een septictank heeft gekregen en eindelijk is aangesloten op de riolering. Het is dan extra jammer dat we nog niet met ons werk kunnen beginnen. Vooral ook omdat de opvang laat zien hoe groot de behoefte hieraan is. Intussen hebben we een aantal gemeenten bezocht en moeten we ons nog bij een gemeente gaan aansluiten. Fijn dat jullie vanuit Nederland met ons mee leven. Wilt u met ons mee danken en bidden? Danken voor de mensen die ons hebben opgevangen en de taal willen leren. Dat we zo snel een goed appartement hebben mogen vinden waar we ons thuis voelen. Bidden voor het leren van de taal en het werven van verpleegkundigen voor het hospice. En voor een nieuw studentenvisum in januari.

De zendingscommissie wil de dames van Ora et Labora hartelijk bedanken voor de gehouden verkoping en de mooie opbrengst.

GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2019

Bij de zendingscommissie kunt u weer terecht voor het dagboek ‘Een handvol koren’.

Vijf redenen om het gezinsdagboek van 2019 te kopen:

 1. Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen. Eén voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek.
 2. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen en overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
 3. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit landen waar de GZB werkt.
 4. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
 5. Het is het best verkochte dagboek van Nederland. 

Help mee om meer mensen te bereiken met het Evangelie door het dagboek te bestellen. Dit kan bij Marianne van Milligen, telefoonnummer: 0184-61 03 10.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

De zesde Bijbelstudie van dit seizoen zal gehouden worden dinsdagmorgen 7 januari 2020. Tineke de Vries verzorgt de inleiding over 1 Timotheüs. 6: 2b-21: Tevreden de loopbaan lopen. (novembernr. Vrouw). Jamarka de Jong en Maaike Schild passen op de kinderen. Van harte welkom om 9.15 uur in De Parel.

een hartelijke groet van de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 8 januari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal  behandelen we Johannes 16. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kon eens luisteren en meepraten!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 januari start de kring met een nieuw Bijbel-gedeelte, 1 Samuel 1 en 2. Anita IJzerman zal de inleiding verzorgen. De kring komt bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstviering

Wij willen alle ouders, grootouders, verdere familie en gemeenteleden van harte uitnodigen voor de viering van het kerstfeest van onze zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’. De kinderen hebben al flink geoefend en het belooft een prachtig feest te worden. De voorlopige opbrengst van de zondagsschoolcollecte is op dit moment: € 4497,65. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL82FVLB0227104641 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool o.v.v. gift kerstfeest 2019. Wij zeggen iedereen nogmaals hartelijk dank voor uw gift. Zondag 22 december is er geen zondagsschool. Wij hopen u allen te ontmoeten op donderdag 26 december om 10.00 uur in de Oude kerk. Met vriendelijke groet,

het personeel van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl;
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Zondagmorgen werd de heilige doop bediend aan Abraham Jacobus (Jason) van der Vlies. Als dooptekst kreeg hij Psalm 105: 8 en 9 mee. In de verkondiging hoorden we hoe God op grond van het verbond verlossing schenkt. Daarbij werd ook Exodus 2 en 3 aangehaald. God ziet de verdrukking van Zijn volk in Egypte en denkt aan Zijn verbond. Zacharias zingt ook over verlossing vanwege het verbond. Verlossing die leidt tot dienst aan de Heere. Een dienst waarin we als een Anna gericht zijn op de Heere en niet schakelen of van kleur verschieten als een kameleon, maar elke dag met Hem leven. Het woord krijgt dan gewicht in ons leven.

Pastoraat

In onze gebeden zijn we betrokken op mensen die lijden aan een chronische ziekte en daar dagelijks veel hinder van ondervinden. Anderen hebben een handicap. Rondom de feestdagen denken wij in het bijzonder aan gemeenteleden die alleen zijn en weinig familieleden hebben. Een bemoediging, een bezoekje kan hen zo goed doen. Maar u en jou wens ik vooral toe dat het woord van God telkens weer tot steun en kracht zal zijn. In Jesaja 40 lees ik zo treffend: “Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft”. (Jesaja 40: 29)

Gift

Voor het orgel van de Oude Kerk ontving ik een gift van € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Huwelijksjubileum

Het echtpaar Scheurwater-Hoornaar, Peulenstraat- Zuid 71, 3361 AL, mocht op 18 december gedenken dat zij 40 jaar getrouwd zijn. Een hartelijke felicitatie vanaf deze plaats. Het is een groot voorrecht om dit samen te beleven. Dat is een cadeau van God en het is goed om dan God daarvoor te danken. Aan Zijn hand mag je de reis door het leven vervolgen. De dichter van Psalm 33 gaat daar in voor: “Onze ziel verwacht de HEERE. Hij is onze hulp en ons schild. Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, zoals wij op u hopen” (Psalm 33: 20 en 22)

 Huwelijksjubileum

Donderdag 19 december waren Gerrit en Heleen Hettema -Verwoerd, Zijlweer 4, 3371 CW , veertig jaar getrouwd. Een hartelijke gelukwens voor onze koster en zijn vrouw en daarbij betrekken we ook Rinie. In de achterliggende tijd is er veel gebeurd. Het was een periode met hoogten en diepten. Het is nog maar een paar maanden geleden dat br. Hettema een stamcellentransplantie moest ondergaan. We mogen zeggen dat de Heere steeds erbij was en ook in de moeite Zijn zegen niet onthouden heeft. ‘Groot is Uw trouw o Heer, mijn God en Vader’.

We zijn dankbaar voor wat jullie gedrieën mogen betekenen in onze gemeente en daarmee ook voor de HEERE en Zijn dienst. Voor de toekomst wensen we jullie toe: ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal, Zijn gunst uit Sion u bestraal.’ (Psalm 134: 3)

Gelezen

‘Nu wij ons voorbereiden om het Kerstfeest te vieren, bedenken wij dat wij een verjaardag vieren. Jezus werd geboren. Meer nog, dat wij een naamdag vieren: Jézus werd geboren. Wat is zich voorbereiden? Het is heel goed luisteren naar de Naam. Het is een overnemen van de naam, zodat we Hem bij Zijn Naam noemen’ (L. Kievit 1918-1990)

…tot zondag

Op de vierde adventszondag staat in de morgendienst de tweede helft van de lofzang van Zacharias centraal, Lukas 1: 76-79. Dan breken de feestdagen ook weer aan. U en jou wens ik zegenrijke en vreugdevolle feestdagen waarbij we in het huis van God het grote wonder van Kerst mogen beluisteren en bezingen. Op Eerste Kerstdag ga ik voor in de Nieuwe Kerk en preek ik over Lukas 2: 19. Laten we persoonlijk bidden dat het ook Kerst zal zijn in ons hart en dat we vol worden van het Kind van Bethlehem. Een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Ambtsdragerverkiezing

We zijn de Heere dankbaar dat br. J. de Heer, Buitendams 42, 3371BM zijn verkiezing tot diaken heeft kunnen aanvaarden. Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 16 december is br. F.P. Schild, Damstraat 33, 3371AC verkozen in het ambt van diaken. Wij wensen br. Schild, samen met zijn gezin, de leiding van Gods Geest toe in de te nemen beslissing. Het is de wens dat de Heere hem duidelijk mag maken welke weg hij in deze mag gaan. Zijn verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op dinsdag 17 december. Dat betekent dat hij uiterlijk op dinsdag 24 december zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders, met hun gezin opdragen in uw gebeden?

de wijkkerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden alle zieken, lichamelijk of psychisch, thuis en in instellingen de zegen van het Kerstkind toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Mattheus 11: 28.

Bediening Heilige Doop

In de late morgendienst van zondag 22 december zal de heilige doop worden bediend aan: Adriaan (Aron) van Wijnen, zoon van Jorian en Ada van Wijnen. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. C.H. Bax uit Ede.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen maandag 16 december, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot 5 dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 20 december zodat bezwaren  tot uiterlijk woensdag 25 december a.s. schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op vrijdag 27 december worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 29 december zal ds. Bakelaar dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede. Omdat er de komende twee vrijdagen geen kerkblad zal ver-schijnen stelt ds. Bakelaar zich hieronder ook aan u voor:

Wie is ds. Bakelaar?

Vanwege het op mij uit te brengen beroep, hierbij enkele regels waarin ik mezelf en ons gezin voorstel. 51 jaar geleden werd ik geboren in Ooltgensplaat op het eiland Goeree-Overflakkee. Omdat mijn interesse in eerste instantie uitging naar de economische sector, volgde ik na de Havo, Hoger Economisch en Administratief Onderwijs aan de Hogeschool Zeeland. Na het afronden van deze studie, werd ik opgeroepen voor militaire dienst. Mijn parate tijd bracht ik door als huzaar in het Duitse Bergen-Hohne. Daar begon een proces van veel nadenken over levensvragen en het geloof dat ik van huis uit heb meegekregen. Een en ander leidde, na een tweetal jaren werken in het bedrijfsleven, tot de keuze om fulltime Theologie te gaan studeren in Utrecht. In de tussentijd had ik ook Henriette leren kennen, die toen als medisch-analist werkzaam was in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en nu als parttime medewerker bloedafname bij Star-SHL. Na een vicariaat bij ds. W.G. Sonnenberg in Ermelo, en het afronden van de kerkelijke opleiding, werd ik in 2001 verbonden aan de Hervormde Gemeente Langerak. In 2006 volgde de Sionskerk in Alphen aan den Rijn, en vanaf februari 2014 ben ik predikant van de Hervormde Gemeente Krimpen aan de Lek. Alle kinderen wonen nog in de pastorie. Ruth (21) werkt bij de plaatselijke supermarkt, Debora (18) studeert aan de Christelijke Hogeschool in Ede, en de jongste, Barend (14), fietst iedere dag naar De Driestar in Gouda. We hebben het goed naar onze zin in Krimpen aan de Lek, dus echt uitzien naar een verhuizing doet ons gezin niet. Wel willen we ons, bij de keuzes die we maken, laten lei-den door de Heilige Geest van God. Bidt u/bid jij daarom mee om wijsheid van Boven?

ds. B.F. (Bas) Bakelaar

Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de navolgende personen ingediend:

Vacature ouderling:

 • Martin (M.) de Beer
 • Johan (J.)van Kekerix

Vacature diaken:

 • Peter (P.G.) Cornegé
 • Peter (E.P.) de Jong

De verkiezingsvergadering willen we houden op maandag 6 januari a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur.

We vragen u deze broeders, in aanloop naar deze verkiezingsvergadering, op te dragen in uw gebed.

Verantwoording

Ouderling Robert Kraaijeveld heeft tijdens een bezoek € 40,- ontvangen ter vrije besteding. Hartelijk dank!

Oudejaarsdag, 31 december

Op oudejaarsdag zullen er voor aanvang van de avonddienst twee liederen ten gehore worden gebracht en ook een lied tijdens de collecte. De liederen worden gezongen door Corlinde en begeleid door Joost en Naomi op piano en viool.

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het zondag 22 december over ’de geboorte van de Heere Jezus’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 404 ‘Eeuwenlang geleden.’

Op Eerste Kerstdag, 25 december, OTH 84 ‘In Bethlehems stal.’.

Op 29 december OTH 418 ‘Vlammetje, vlammetje’. Zondag 5 januari gaat het over Anna en Simeon. Het lied is OTH 475’Als je bidt zal Hij je geven.’’

Citaat

Als Christus de hemel heeft verlaten voor u, denk dan niet dat het te veel is voor Hem om de aarde te verliezen. (Christopher Love 1618-1651)

Bidden en danken

Wilt u bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden.

– In deze tijd rond Kerst lijkt vrede op aarde in Syrië verder weg dan ooit. Wilt u bidden voor vrede en moed? (Gebedskalender Open Doors)

– In een aantal landen in Zuidoost-Azië is voor het christendom niet of nauwelijks plaats. Gelukkig is voor God niets onmogelijk! We zien dat in deze regio de kerk, ondanks een streng evangelisatieverbod, toch groeit. Dank God hiervoor en bid of Hij doorgaat. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten in de komende weken. Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
 Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder. L. de Groot ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardagsbezoek € 5,- voor de restauratie van het orgel.

Beleidsplan

Nadat de gemeente in kennis is gesteld van het beleids-plan is op de kerkenraadsvergadering van 9 december het beleidsplan voor de komende vijf jaar vastgesteld en ondertekend. Door de kerkenraad is een commissie ingesteld die met een aantal beleidsvoornemens aan de slag gaat.

Vanuit de pastorie

Met het Kerstfeest staan we stil bij het wonder dat Gods Zoon neerdaalt in ons verloren bestaan. Hij kwam om ons daaruit te verlossen en ons op te nemen in Zijn heerlijkheid. Kerstfeest drukt ons met onze neus op dat wonderlijke heilsfeit: Immanuel, God met ons.

Door het eenvoudige geloof mogen we dit ontvangen als een diepe troost en bron van redding en hoop. Met Hem kunnen we het oude jaar aan God toevertrouwen met alle zegeningen en vreugde, maar ook met alle gebrek, verlies en verdriet. En met de Heere kunnen we het nieuwe jaar tegemoet zien in verbondenheid met elkaar. Verbondenheid hebben wij ervaren in het afgelopen jaar. Het liep anders dan gehoopt, omdat ik voor een periode het preken moest loslaten. Hartelijk waren de vele berichtjes, kaarten, bemoedigingen (en gebeden!) van uw kant voor ons. Dat heeft ons goed gedaan. Dank daarvoor! Niet minder voor alle goede wensen met het oog op de Kerstdagen en het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is onze hulp van onze gezegende Koning. Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen / gehoord

Leer mij knielen bij de kribbe, in de stal van Bethlehem.

Leer mij knielen bij de kribbe, vol verwondering en eer.

Door te knielen, wil ik buigen voor de Allerhoogste Naam

Want het is juist door te knielen, dat ik sterk in U kan staan

Tenslotte

Vanaf deze plaats wensen we u en jou rijk gezegende Kerstdagen toe. Dat het Kerstfeest werkelijk Christusfeest mag zijn. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30-21.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 21 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 22 december

                          Geen Zondagsschool

Maandag 23 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Donderdag 26 december

10.00 uur             kerstviering Zondagsschool -Oude kerk

Vrijdag 27 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 28 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 december

                          Geen Zondagsschool

Dinsdag 31 december

                          Oliebollenactie

Woensdag 1 januari 2020

na kerkdienst      Nieuwjaarsreceptie

 Donderdag 2 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

Vrijdag 3 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 4 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 5 januari

                          Geen zondagsschool

 Maandag 6 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 7 januari

09.15-11.15 uur   Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora

20.00 uur             Thuiskring

Woensdag 8 januari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï

19.30 uur             Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 9 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring WG3 Zuid –

20.00 uur             Bijbelgesprekskring- Kievit 18

Vrijdag 10 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. kerk Boven Hardinxveld

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub – De Wagon

Kerstverhaal

ABUL: van het donker naar het licht

Gaan jullie mee naar een ver land in Noord-Afrika, naar Soedan? Daar loopt een jongen, zijn huid is heel donker, hij is ongeveer net zo oud als jullie. Wat is die jongen aan het doen? Gaat hij naar school? Nee, hij gaat niet naar school. Heeft hij dan vakantie? Nee, hij heeft geen vakantie, hij zít zelfs niet op school. Hij kan en hij mag niet naar school!

Abul loopt op blote voeten, hij heeft een stok in zijn hand en voor hem lopen een aantal koeien. Hij moet eten gaan zoeken voor de koeien van zijn vader. Iedere dag weer. Dat is zwaar werk voor een kleine jongen. Iedere dag in de brandende zon, op blote voeten door de bergen. Bovendien is het gevaarlijk in de bergen, er is daar al jarenlang burgeroorlog. Hij voelt zich nooit veilig als hij op pad is met de koeien. Hij durft niemand te vertrouwen en hij is blij als hij ’s avonds weer veilig thuis is. Abul zal nooit leren lezen en schrijven, hij moet werken voor zijn vader. Toen hij ongeveer 16 jaar was, kwam er de angst bij dat hij op een dag opgepakt zou worden. Dan moet hij soldaat worden en mee vechten in de oorlog. En dat wil Abul helemáál niet!  Hij heeft een donkere huid, een donker bestaan en een donkere toekomst.

Ja, en het wordt nog donkerder voor Abul. Op een dag wordt er vlak bij zijn huis iemand vermoord, zomaar op klaarlichte dag. Die man was gewoon bezig met zijn werk en toen werd hij doodgeschoten. Abul wordt bang, héél bang! Straks wordt hij ook vermoord! Abul moet daar steeds aan denken als hij de volgende dag met zijn koeien door de bergen trekt. En dan groeit er een plan in zijn hoofd. Hij gaat weg, weg bij zijn vader, weg bij zijn koeien. Hij durft hier niet meer te blijven. Hij verzamelt stilletjes eten, hij telt al zijn geld dat hij heeft, maar dat is niet veel. Hij stopt wat kleren in een rugtas. Alles neemt hij mee als hij de volgende dag weer de bergen intrekt.

Maar die avond komt Abul niet thuis, hij is gevlucht, zijn koeien heeft hij achtergelaten. Hij trekt de bergen door. Dagenlang loopt hij. Overdag verstopt hij zich vaak en probeert dan wat te slapen. ’s Nachts reist hij verder. Hij heeft soms dagenlang geen eten. Hij zoekt naar eetbare paddenstoelen en andere planten of wortels. Heel vaak heeft hij erge dorst….

Dan komt hij bij de grens tussen Soedan en Libië. Nu moet hij voorzichtig zijn, hier staan overal soldaten. Het lukt hem om veilig de grens over te steken en dan gaat zijn tocht weer verder. Hij komt veilig in Libië, maar hoe nu verder??

Hij sluit zich aan bij een groepje vluchtelingen die de Middellandse Zee over willen steken. Abul hoopt dat zij hem kunnen helpen om een goed schip te vinden. Hij mag met hen mee naar een huis waar ze zullen blijven tot er een schip is dat hen naar Italië zal brengen. Hij hoopt dat hij nu eindelijk weer eens in een lekker bed mag slapen. Maar dat valt tegen! De kleine kamer waar hij moet slapen is mutvol, het is er vies en het stinkt er verschrikkelijk. Er zijn geen bedden en er liggen zelfs geen matrassen op de grond. Dekens zijn er niet. Hij mag de kamer niet uit, zelfs niet om naar de wc te gaan. Dagenlang duurt het wachten in die vieze kamer. Soms begint er iemand te huilen of te mopperen. Abul heeft al snel in de gaten dat hij dat niet moet doen. Als je te veel herrie maakt komt er iemand met een zweep of een stok en dan krijg je slaag. Hij heeft zijn tas en zijn geld afgegeven in ruil voor een bootreis. De donkere Abul hoopte op een beter bestaan. Maar het lijkt wel of het steeds donkerder wordt voor hem. De tijd in die vieze kleine kamer, vol ruziënde mensen lijkt eindeloos….

Maar dan, midden in een nacht komt er iemand de kamer binnen met een lantaarn en roept: Opstaan, we gaan vertrekken! Iedereen staat zo snel mogelijk op, ze kijken naar de deur waar een man staat die hen naar de haven zal brengen.

Abul en de anderen volgen de man door donkere straatjes. Dan komen ze bij de haven. Er liggen vijf oude rubberboten met een buitenboordmotor. Daar worden ze naar toe gebracht. De boot is niet groot. De man die hen naar de haven bracht zegt dat ze nog dichter bij elkaar moeten gaan zitten, de anderen moeten ook nog mee! Eindelijk kan er écht niemand meer bij. De motor begint te draaien en dan varen ze de haven uit, de zee op. Voor het eerst van zijn leven zal Abul de zee zien!

Eerst is de zee wel rustig, maar dat duurt niet lang. De golven worden hoger en hoger. Abul krijgt buikpijn. Dit komt niet door de honger, het komt omdat hij zeeziek wordt. Zijn maag doet zo raar… hij moet overgeven! Maar Abul zit helemaal klem, Hij kan niet gaan staan, hij kan niet gaan liggen en dan…spuugt hij over zijn eigen lijf heen, zelfs over de jongen die naast hem zit. Bah!

Wat voelt hij zich vies en ellendig. Zijn huid is donker en hij voelt zich donker en somber en… heel erg bang op deze wilde zee in die donkere nacht. De golven slaan over de boot heen, de meeste mensen op het dek worden kletsnat. Abul is blij dat hij niet zo dicht aan de kant zit. Stel je voor dat hij eraf zou vallen, hij kan niet zwemmen!

Au, er trapt iemand tegen zijn rug. Hij heeft het koud! Dan trapt er iemand op zijn handen. Hoe lang gaat deze reis duren? Abul is zo bang en ook zo moe.

Eindelijk begint het wat lichter te worden. Abul ziet dat de golven van de zee heel hoog zijn, het schip gaat op en neer. Een man die aan de zijkant van de boot zit komt overeind. Hij is ook zeeziek en moet ook overgeven. Maar dan komt er weer een golf en… de man probeert zich vast te grijpen, hij grijpt mis en Abul ziet de man niet meer. Hij is van de boot gevallen, de zee in. Stil begint Abul te huilen. Dikke tranen lopen over zijn wangen.

Iemand gooit brood naar de mensen. Sommigen hebben nu wat te eten, maar lang niet iedereen. Er wordt ruzie gemaakt, er wordt gemopperd, gehuild. De hele dag dobbert de boot op de wilde zee. De andere boten ziet Abul soms dicht bij en dan weer verder weg. Dan wordt het weer avond, het wordt weer donker. Zo gaat het dagen door. Hoe lang zal de reis nog duren?           

Eindelijk komen ze moe en uitgeput in Italië aan. De vluchtelingen worden naar een kamp gebracht waar ze voorlopig zullen blijven. Abul hoort dat er drie boten zijn gezonken, die mensen hebben de overkant niet gehaald. Wat vindt hij dat erg!

Eindelijk kan Abul weer eens wat uitrusten, weer eens wat gewoon eten. Maar als hij hier een paar dagen is, wordt hij onrustig. Al die mensen in dat kamp, is dit waar hij naar verlangde? Van andere vluchtelingen hoort hij dat hij hier niet kan blijven. Engeland! Daar moet hij heengaan.

Zo neemt Abul weer het besluit om weg te vluchten, nu niet thuis vandaan, maar uit het vreemdelingenkamp. Hij zwerft door Italië, naar Frankrijk. Hij moet naar de zee, weer de zee!

Hij komt in Frankrijk bij Calais in een vluchtelingenkamp. Daar hoort hij dat veel mensen proberen mee te liften naar Engeland. Nou dat zal hij ook eens proberen, hij kijkt uit naar een personenauto of een vrachtauto die hem mee wil nemen. Maar dat is nog niet zo eenvoudig. Hij kan ook niet betalen voor het meerijden, want geld heeft hij niet.

Eindelijk vindt hij iemand met wie hij mee mag. Hij kan de man niet verstaan, hij spreekt een heel andere taal dan Abul, maar hij is wel heel vriendelijk, hij mag mee rijden. Daar gaat hij dan eindelijk naar Engeland. Maar eigenlijk weet hij niet eens goed waar Engeland is. De man rijdt kilometer na kilometer. Hoe lang zal het duren eer ze weer de zee zullen oversteken? Abul heeft niet in de gaten dat hij een andere kant uit gaat, België door en Nederland in, dan richting Duitsland. Bij de grens van Duitsland wordt de auto aangehouden. Hij moet papieren laten zien, maar die heeft Abul niet. Hij mag Duitsland niet zomaar in en moet daarom mee naar een gevangenis in Nederland. Daar zit Abul, hij heeft niets gedaan, hij is alleen op zoek naar een plek waar hij veilig kan wonen. Och, wat is hij verdrietig en bang. Alles is donker: zijn huid, zijn toekomst, zijn hart…

Na een maand wachten in de gevangenis, wordt hij vrijgelaten. De rechter heeft alles over Abul onderzocht en heeft besloten dat hij in Nederland mag blijven. Hij hoeft niet verder te vluchten. Er wordt een plaats gezocht waar Abul kan wonen. In Drachten is er een centrum voor vluchtelingen (eenAZC), daar gaat hij naar toe. Eerst is het wel fijn, allemaal mensen bij elkaar die gevlucht zijn. Je begrijpt elkaar als je verdrietig bent, je kunt elkaar allerlei dingen vertellen. Hij krijgt les in de Nederlandse taal, ze doen spelletjes, kijken tv, maken hun kamer schoon….

Het lijkt of er een lichtstraaltje komt in het leven van Abul. Maar…na een tijdje begint Abul zich te vervelen. Om zich heen zijn veel andere mensen in het centrum die gestrest zijn. Veel mensen worden boos om niets, dan krijgen ze ruzie en dan is er vaak geweld. Zó erg, dat de politie erbij moet komen. Abul vindt dit heel erg. Hij voelt zich eigenlijk nog niet veilig. Is hij gevlucht om zich in een vreemd land nog onveilig te voelen?

Als hij buiten het centrum komt zijn er mensen die hem na roepen: Ga naar je eigen land terug, man! De mensen zijn niet zo vriendelijk. Hij wil graag werken en geld verdienen, zodat hij voor zichzelf kan zorgen, maar dat mag niet. Het maakt Abul somber, verdrietig. Zijn huid is donker, zijn hart is donker en zijn toekomst is nog steeds donker.

Dan komt er opeens een verandering. Via een kennis komt Abul in een andere plaats terecht, een plaats hier vlakbij: in Groot-Ammers! Hij krijgt daar een klein appartementje waar hij kan wonen. Abul voelt zich opeens zo rijk! Een huis voor hem alleen! En er zijn vriendelijke mensen die hem helpen met zijn huis inrichten, ze helpen met boodschappen doen. Hij gaat zich langzaam thuis voelen in deze nieuwe woonplaats. Eindelijk lijkt het alsof er een lichtstraaltje komt in Abuls donkere leven.

Er zijn lieve mensen die hem meenemen naar de kerk. Hier begrijpt hij eerst helemaal niet zo veel van. Maar er komen jongelui naar Abul toe en zij vragen of hij meegaat naar de jeugdvereniging. Hij krijgt zo zelfs echte vrienden!

Ondertussen doet hij steeds heel goed zijn best om de Nederlandse taal steeds beter te leren. Hij gaat steeds beter begrijpen waar het over gaat in de kerk. Er zijn mensen die hem veel vertellen over de Bijbel én vooral over de Heere Jezus.

Wat vindt Abul dit mooi! Er begint een licht te schijnen in zijn hart. Hij hoort dat de Heere Jezus naar de aarde kwam als een kleine baby, Hij werd geboren in Bethlehem. Al heel snel moest de Heere Jezus vluchten, net als Abul. Het leven van Jezus was niet makkelijk, Hij is gestorven aan een kruis, als een misdadiger terwijl Hij nooit iets verkeerds had gedaan. Hij werd begraven, maar Hij is opgestaan uit de dood!

Eerst was alles zo donker voor Abul: zijn huid, zijn toekomst, zijn hart. Maar nu… nu heeft de Heere Jezus zijn hart licht gemaakt. Zijn huid is nog net zo donker als toen hij in Soedan woonde, maar op zijn gezicht zie je een blijde, stralende lach. Zijn toekomst is lichter, hij heeft werk gevonden, hij verdient op een eerlijke manier zijn geld en hij is vriendelijk voor iedereen en helpt ieder die hij kan helpen.

Zijn hart is zó licht en zo blij, dat komt omdat de Heere Jezus daarin mag wonen. Ja als Jezus in je hart mag wonen, dan ben je pas écht gelukkig!! Dan wordt het donker verdreven, dan is het voor altijd LICHT.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 22 december 2019, Vierde adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang Weerklank 130: 1, 3 en 4

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede – bediening heilige doop

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. A. van der Stoep, Nieuwland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – IJM (tegen mensenhandel)

 1. Eigen gemeente – Orgelfonds

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

 1. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hanneke Struijk, Mieke de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A:Gerrie de Ruiter, Mirte van de Wetering,

Groep B:Linda van Wijngaarden, Juliet Boon

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1

avonddienst: Psalm 98: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Collecten        

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Jannie Breedveld, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Woensdag 25 december 2019, Eerste kerstdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht – voorzang OTH 82: 1 en 2

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

voorzang Weerklank 129:1, 3 en 4

18.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. P. Bijl, Papendrecht

voorzang Weerklank 137: 1 en 4

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. H.J. Lam, Wijk en Aalburg

 Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente –

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Natasja Hofland, Jacobien Kraaijeveld, Rinze IJzerman

Groep B: Ellen Leenman, Thirza de Kock

10.45 uur: Groep A:Lilian Leenman, Jorieke de Vries

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Miranda Batenburg, Britt de Bruin, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.15 uur   Zingen voor de dienst

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   prof. dr. W. Balke, Den Haag

 Collecten        

1. Pastoraat

2. Gereformeerde Zendingsbond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anita Alblas, Marlies aan de Wiel, Nel Sterrenburg

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 26 december 2019, Tweede kerstdag

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

10.00 uur   Kerstviering Zondagsschool

 Kinderoppas

Talitha Bijkerk, Anne-Lynn de Jong, Methilde de Ruiter

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur  Kerstfeest zondagsschool Jedid-Jah                  ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld’

 Collecte   

Zondagsschoolwerk in Congo

 Zondag 29 december 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. P. van der Schee, Hoevelaken

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. B.F. Bakelaar, Krimpen aan de Lek

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. P. van de Voorde – H.C. zondag 19

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Woord & Daad, Tsjaad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Liesbeth de Boer

Groep B: Anja Maasland

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Menthe van Houwelingen

Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Inge-Ruth de Jong, Rhode Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 47: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. L.W. den Boer, Sliedrecht

18.00 uur   ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Collecten

1. Eredienst

2. Verwarming

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Arinda van den Bergh, Marlies van den Bout,

Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

________________________________________

Dinsdag 31 december 2019,Oudejaarsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. Verboom, Rijnsburg

NIEUWE KERK

19.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

1. Eigen gemeente – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 33: 8

BOVEN-HARDINXVELD

19.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten        

1. Pastoraat

2. Studiefonds Gereformeerde Bond

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

_________________________________________

Woensdag 1 januari 2020, Nieuwjaarsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

 Collecten

1. Eigen gemeente – Energiekosten

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

09.30 uur: Jamarka de Jong, Gerlinde Poortvliet

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 27: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Anniëlle Spelt, Esther Groeneveld

Kerkauto

dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 5 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. A. van de Herik, Moerkapelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.A. Kuijt, Katwijk

18.00 uur   ds. G. Wassinkmaat, Gameren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – winterhulp

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Rinze IJzerman

Groep B: Jacobien Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Janine Koesveld, Marianne den Boer

Groep B: Nellie Prins

Nieuwe Kerk:

09.30 uur:

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 7

avonddienst: lofzang van Simeon: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

18.00 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

 Collecten 

1. Eredienst

2. Verwarming

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 12 januari. 

Kerkblad 75-22

‘Gods aangezicht zien’

_________________________________________________

“Doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.”

(Psalm 80: 20)

Ook de komende tijd hebben we geen gebrek aan erediensten, als God het geeft. Elke zondag gaan de deuren van de kerk open. En ook rond Kerst en de jaarwisseling komen we samen. We mogen deze diensten meebeleven – in de kerk of als we thuis meeluisteren. Niet iedere dienst wordt hetzelfde beleefd. Maar er zijn een paar momenten in de eredienst, die zijn altijd hetzelfde. En altijd rijk en indrukwekkend. Ik doel op votum en groet en de zegen aan het einde van de dienst.

Aan het begin begroet de Drie-enige God ons: “Genade en vrede voor u”. In de dienst kan soms een waarschuwing klinken. ‘Gods aangezicht’ kan bestraffende trekken krijgen (vgl. Ps. 80: 17). Maar op de eerste dag van de week, laat God eerst Zijn vriendelijk aangezicht zien. Goddank! Want als God zou beginnen met te letten op onze ongerechtigheden, ‘wie zal bestaan’? (Ps.130: 3-4). Die groet aan het begin van de dienst is zo vol van pure genade!

Aan het einde van de dienst laat God ons gaan, maar niet zonder Zijn zegen. Dat kan de zegen zijn op grond van 2 Korinthe 13: 13 of de hogepriesterlijke zegen uit Numeri 6: 24-26. De inhoud is dezelfde: God neemt ons onder Zijn hoede en beschutting.

“De HEERE zegene u en behoede u!

De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten

en zij u genadig!

De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u

en geve u vrede!”

Dit geeft Hij ons mee op de eerste dag van de week waarop we de opstanding gedenken. De Heere gaat mee de nieuwe week in! Wat die week ook brengt, het zal niet buiten Hem om gaan. Hetzij vreugde en blijdschap of moeite en verdriet, maar God laat ons niet alleen op onze levensweg. Hij wil ons hoeden en troosten, verlossen en leiden naar Huis (Ps.138: 8). Aan het einde van de dienst opent de een zijn/haar handen en de ander buigt het hoofd. En wij allen ontvangen de zegen van de Eeuwige. Wie Zijn zegen gelovig ontvangt, mag hartgrondig vertroost de kerk verlaten, elke zondag. Geen preek kan zo aansprekend zijn!

In Psalm 80 horen we de klacht van een verstoten volk (80: 5). Een gebed tot God, de Herder van Israël om verlossing. In deze Psalm lezen we driemaal de bede: “doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost zijn.” (Vs. 4, 8, 20). Er klinkt een diep verlangen in door naar Gods barmhartigheid over Zijn volk. Een diep verlangen dat de Geest in onze harten werkt. Schuldig en arm in jezelf, verlangend naar de barmhartigheid en goede gaven van God, zoals eens Maria (Luk.1: 50, 53). En waar Gods aangezicht oplicht, wordt dit verlangen vervuld.

Advent wijst ons het adres waar we terecht kunnen met onze armoede en met dit verlangen naar verlossing. We zien Gods aangezicht oplichten in de komst en in het gelaat van Zijn Zoon, Jezus Christus. “Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden.” (2Kor.8:9) In Zijn vernedering van kribbe naar kruis werd Hij armer dan wij ooit kunnen worden. Hier zien we de gave van God. In Hem doet God Zijn aangezicht lichten en verlost Hij allen die tot Hem vluchten en bidden: “Doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.” Zie op de Heere Jezus, en je ziet Gods aangezicht lichten (Joh.1: 18). “Genadig en barmhartig is de HEERE, geduldig en groot aan goedertierenheid” (Ps.145: 8).

Hecht meer geloof aan het Woord en werk van onze Heiland dan aan al je armoede en twijfels, en je zult verlost zijn, nu en eeuwig! En God zet er aan het begin van elke dienst een streep onder, en geeft je aan het einde Zijn zegen mee.

ds. P. van de Voorde

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD
www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98,Wegwijzer@hghg.nl

Kerstkaartenactie voor HGJB-project ‘Geef Hoop’

Zondag 22 december is het alweer de laatste zondag dat u uw kerstkaarten kunt inleveren in de daarvoor geplaatste tonnen bij ingang in de beide kerken. Laat uw stapeltje kerstkaarten inclusief een bijdrage van € 0,50 per kaart achter in de tonnen en steun hiermee het project ‘Chiyembekezo’! De leden van de Tussenclub zullen deze kaarten bezorgen op 23 en 24 december. Let op: we bezorgen alleen in Beneden-Hardinxveld. Geef hoop aan hen in Mozambique die vanwege ziekte, armoede of andere zaken weinig hoop meer hebben!

Commissie Kerk en Israël – vooraankondiging Israëlavond

Op dinsdagavond 28 januari 2020 hopen wij ds. J.C. Overeem te verwelkomen in De Parel. Hij zal spreken over: ‘Onopgeefbaar verbonden’ een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Aanvang 20.00 uur. Noteer het in uw agenda.

Save the date: schrijf-en gebedsochtend

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Kerst, Gezellig: gasten gezocht!

Inmiddels hebben we diverse gastheren en gastvrouwen beschikbaar die tijdens de komende kerstdagen een gemeentelid (of gemeenteleden) thuis willen ontvangen. Er zijn mogelijkheden geboden om te komen koffiedrinken, lunchen en/of dineren! Nu zijn we nog op zoek naar u (als gemeentelid/leden) die op deze uitnodiging zou willen ingaan. Mocht u dus tijdens de kerstdagen gelegenheid hebben om bij een gemeentelid thuis elkaar te ontmoeten, stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl (bellen mag ook naar 06 22 48 52 79 – diaken Matthijs Corbijn). Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar binnen de gemeente vorm te geven.

Kerstviering donderdag 19 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2019 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 19 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal broeder T.J.D. de Koning de meditatie verzorgen, daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avondprogramma willen we beginnen om ± 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Eerst zal een kerstverhaal worden voorgelezen (de laatste keer door mw. Alblas) en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de avond rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 14 december bij dhr. D.B. Dekker, Talmastraat 5a (tel. nr. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft.  Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Verjaringsfonds

De opbrengst van het derde kwartaal van 2019 is totaal 1.953,25. Dit is bestemd voor Wycliffe Bijbelvertalers. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 41,55. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage aan de Solidariteitskas 2019

In November is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas bezorgd. Wilt u nagaan of de bijdrage van € 10,- inderdaad is voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen dan graag contact opnemen met dhr A. de Jong, Tel 63 01 59 of per mail via kerkrentmeester101@hghg.nl.

het college van kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 17 december zijn alle vrouwen om 09.15 uur weer van harte welkom in De Parel. Deze keer niet de gebruikelijke Bijbelstudie over Timotheüs, maar een morgen waar we de geboorte van Jezus Christus vieren! Het thema is: Kerstfeest, feest van Gods heerlijkheid. Er is geen oppas voor de kinderen. Hartelijke groeten,

de stuurgroep

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 16 december is er weer Kring. We beginnen deze avond met de Bijbelstudie over het boek Markus. Na het boek Ruth is dit een nieuwe uitdaging om als discipelen van Jezus te leren leven. Iedereen is welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Zendingscollecte

De zendingscollecte van zondag 15 december is voor het project ‘Geloven in Spangen’.

‘Geloven in Spangen’ is een jonge multi-etnische christelijke gemeenschap in de Rotterdamse wijk Spangen. Een paar jaar geleden zijn ze ontstaan vanuit het missionaire werk in de wijk. Zij wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk.

Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven.

Geloven in Spangen kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden. Ze weten zich geroepen om belangeloos betrokken te zijn in de plaatselijke gemeenschap(pen) en netwerken van de wijk. Daarom werken ze graag samen met anderen waarbij ze geloven dat die ander geliefd is door God, onafhankelijk van leeftijd, geslacht, opleiding, sociale status, etniciteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etc. In de projecten staan dan ook de onderlinge relaties centraal.

‘Geloven in Spangen’ is verbonden aan de IZB en maakt onderdeel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

In de lijdenstijd van afgelopen jaar hebben we als gemeente al samengewerkt met ‘Geloven in Spangen’. Er is toen een boekje – ‘Deel het leven’ – gemaakt voor dagelijkse bijbellezing in lijdenstijd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de ochtenddienst stonden we stil bij de missionaire roeping die we als gemeente en christenen hebben. We volgden vanuit Lukas 1: 57-66 de buren van Elizabeth en Zacharias. Ze hoorden over de grote barmhartigheid die God aan Elizabeth en Zacharias had bewezen. En toen zij het kind van een naam wilde voorzien, bleek het kind al een naam te hebben. Een naam die gegeven was door God zelf. Als Zacharias deze naam opschrijft, dan kan hij plots weer spreken. Hij zingt een loflied voor God waarin ook duidelijk wordt wat God van zijn kind zal laten worden. Daarmee horen de buren dat God Zijn heil voltrekt. De vraag is wat de mensen om ons heen merken van de grote daden van God. Dat heeft te maken met de vraag of we dichtbij God leven. De buren van Zacharias en Elizabeth reageren met ontzag en alles wat ze horen overwegen ze in hun hart. Het is God Zelf die dat tot stand brengt zoals Hij ook vandaag via het getuigenis van mensen doorgaat met Zijn werk. Dat God Zelf mensen toevoegt tot Zijn koninkrijk geeft ontspanning. Jaren later als Johannes preekt en doopt bij de Jordaan gaan de mensen uit heel Judea naar hem toe (Matth. 3: 5). God zet nogal eens iets in gang wat Hij pas veel later tot ontplooiing laat komen. 

Pastoraat

In onze duisternis is het Licht Jezus Christus opgegaan. Zijn licht geeft ons verwachting voor de toekomst. “Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart. En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw” (Jes. 65: 17 en 19)

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden. Dat zo het sacrament tot versterking en verdieping van het geloof zal leiden. Dat geldt voor ons allemaal. Laten we rondom de doopdienst bewust stilstaan bij onze eigen doop. Het is goed om heel persoonlijk de vraag binnen te laten komen: Wat betekent het dat ik gedoopt ben? Het is mooi om voorafgaand aan de dienst alvast het doopformulier door te nemen om na te gaan wat God heeft beloofd.

Catechese

In de komende tijd is er geen catechisatie op dinsdag. In het nieuwe jaar pakken we de draad weer op. Op donderdagavond 19 december is er nog wel catechisatie voor de 17-plussers en belijdeniscatechisatie.

Gelezen

‘God lijkt zijn beloften te vergeten, maar hij houdt zich eraan op manieren die we ons pas kunnen voorstellen als het werkelijk gebeurt. Denk aan de komst van de beloofde messias. Deze goddelijke koning werd niet in een paleis geboren maar in een voederbak gelegd, in een kribbe. Hij deed het totaal anders dan iedereen verwachtte, maar alleen door in zwakheid te komen en te sterven aan het kruis kon hij ons redden. God deed wat hij beloofd had.’

Tim Keller

…tot zondag

In de doopdienst van komende zondag lezen we Lukas 1: 67-79, de lofzang van Zacharias. Centraal staan de woorden van de verzen 74 en 75. In de avonddienst verwachten wij oud-predikant en plaatsgenoot ds. W. Arkeraats als voorganger.

Bidt u mee om een zegenrijke zondag voor jong en oud?

Een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychisch of lichamelijk, behandelingen ondergaan of wachten op de uitslag van een onderzoek, Gods troostende nabijheid toe. We bevelen de zieken en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Beroepingswerk

Afgelopen zondag is er een hoorcommissie op pad geweest om een predikant te ‘horen’. Zij zal tijdens een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en de Algemene Kerkenraad, welke  maandag 16 december a.s. zal worden gehouden, verslag uitbrengen van hun bevindingen. Tijdens deze vergadering zal worden besloten of er overgegaan kan worden tot het uitbrengen van een beroep. De uitslag hiervan hopen wij in het volgende kerkblad bekend te maken.

Als wijkkerkenraad zien we sterk uit naar de vervulling van de vacature, die inmiddels al weer meer dan een jaar duurt. Wij merken ook dat het goed zou zijn voor de gemeente als er weer eigen herder en leraar is, die de herdersstaf voor dit deel van Gods wijngaard op kan nemen. We mogen daar dan ook biddend naar uitzien en het beroepingswerk in handen leggen van de Koning van de Kerk.

Verkiezingen

Er is binnen de wijkkerkenraad nog één vacature voor ouderling en één voor diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject opdragen in uw gebed?

Kinderlied

In de bijbelklas gaat het verhaal op 15 december over ‘de geboorte van de Heere Jezus’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 403 ‘Een Koning is geboren.’

Citaat

‘Waar sprake is van de dienst van God, is innerlijke oprechtheid altijd het eerste dat vereist wordt.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Bidden en danken

Wij bevelen van harte het beroepingswerk in uw voorbede aan.

Christenen in Centraal-Azië lopen kans om beboet te worden om activiteiten zoals Bijbelstudies en kerkdiensten. Deze boetes zijn vaak erg hoog. Bid om Gods bescherming over de samenkomsten. (Gebedskalender Open Doors)

In Indonesië is de voorbereiding voor het kerstfeest al in volle gang! Dank samen met de Indonesische christenen voor de adventstijd en bid om gezegende en veilige samenkomsten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten op de derde Adventszondag.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 25,- voor stichting De Hoop.

Bijbelstudiekring

Donderdag 19 december hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het tiende hoofdstuk van het boek ‘De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies’. Het thema is: ‘De kracht en betekenis van gebed’ n.a.v. 1 Joh. 5: 14-21. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/ gehoord

‘Het niet vurig terug verwachten van Jezus uit de hemel, is de hoogste vorm van wereldgelijkvormigheid.’

Tenslotte

We gaan de derde Adventszondag alweer in. In het heden terugblikken naar het verleden met een verlangen naar Zijn toekomst. ‘Houd ons gemoed voor U bereid, opdat het blij Uw komst verbeidt.’  Namens de kerkenraad een gezegende zondag toegewenst,       

P.C. Bakker

Activiteitenkalender

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 13 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. A. de Hek

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 14 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 17 december

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Donderdag 19 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

16.00 uur  Ontmoetingsavond – De Parel

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

Vrijdag 20 december

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

19.30 uur Belijdeniscatechese WG2 – De Parel

19.30-21.30 uur ‘t Lichtpunt (kerstavond) – De Parel

Algemene berichten

Kerstavond in Boven-Hardinxveld

Dinsdag 24 december vindt een kerstconcert plaats in de Hervormde kerk te Boven-Hardinxveld t.b.v. het werk van stichting Open Doors.

Een spreker van Open Doors vertelt tijdens het concert over christenvervolging in het Midden-Oosten, onder meer aan de hand van eigen ontmoetingen met vervolgde christenen.

Aan deze avond werken mee het Christelijk Jongerenkoor Glory uit Hardinxveld-Giessendam o.l.v. Mark Brandwijk en het Christelijk gemengd koor Con Amore uit Noordeloos o.l.v. Reinier Korver.

Beide koren brengen een gevarieerd kerstprogramma en zullen ook gezamenlijk zingen. De instrumentale begeleiding wordt verzorgd door de beide dirigenten op orgel en piano. De violiste is Alisa van Dijk. De samenzang tijdens de avond wordt begeleid door Joost van Barneveld.

Vanaf 19.15 uur is een Sing-In waar u bekende kerstliederen kunt zingen met Arjan Versluis aan het orgel. Het koorconcert begint om 19.30 uur en is uiterlijk 21.00 uur afgelopen.

De deur van de kerk is om 18.45 uur open en de toegang is vrij. Er is een collecte bij de uitgang. Van harte welkom!

____________________________________________________

Colofon

Redactie:
Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:
Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72
Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging
Giessendam/Neder-Hardinxveld:
fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,
abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:
Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81
adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld
Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar
Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:
Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

________________________________________________

Erediensten

Zondag 15 december 2019

Derde adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

10.45 uur wijk 3 Zuid, rb/ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

voorzang: Weerklank 105: 1,2 en 3

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Voorzang: Weerklank 113: 1,2 en 5

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – Bediening heilige doop

18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – ‘Geloven in Spangen’ 2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Zending – ‘Geloven in Spangen’ 2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Hester Klop, Sarah de Kock, Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Lenny Egas, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Zacharias: 1

avonddienst: Psalm 89: 9

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – Bediening heilige doop

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Jasmijn van den Bout, Anna Klop

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerstpraise 15 december 2019

Kerkblad 75-21

Advent voor alle volken

“Ik heb U ook gegeven tot een Licht voor de heidenvolken, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde”.  (Jesaja 49: 6b)

___________________________________________

Jesaja geeft hier in de eerste verzen van hoofdstuk 49 een vooruitblik op het werk van de knecht des Heren als de beloofde Messias. Zijn werk zal niet beperkt blijven tot Israël maar zoals uit bovenstaande tekst blijkt, zal Hij ook een Licht zijn voor de heidenvolken. In die zin is dit een adventsprofetie.

In het eerste verzen van dit hoofdstuk is, bij monde van de profeet, de Knecht zelf aan het woord. Hij zegt dat God hem heeft geroepen al voor zijn geboorte en dat dan Zijn naam dan reeds bekend zal zijn. In het evangelie van Mattheüs en Lukas, lezen we daarvan de vervulling. Zowel Maria als Jozef werden door een engel, reeds voor Jezus’ geboorte, op de hoogte gebracht van zijn naam (Mattheus 1: 21; Lukas 1: 31).

In Jesaja 49:  5 en 6a wordt voorzegd, dat het Zijn eerste opdracht is om het volk Israël tot God terug te brengen. Als Jezus later zijn discipelen in Israël uitzendt, geeft hij hun een soortgelijke opdracht mee. Ook tegen de Kananese vrouw zegt Jezus dat Hij alleen is gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar in deze profetie van Jesaja wordt meteen al aangegeven dat, ondanks het optreden van deze goddelijke Knecht, Hij daarvan niet het gewenste resultaat mag verwachten. Israël zal zich niet laten verzamelen, ondanks de inspanning van deze Knecht.

Dat is niet nieuw want ook in het OT hebben vrijwel alle profeten Israël terug geroepen tot God. Soms gaf een klein deel van het volk daaraan gehoor, maar als geheel werd zo’n oproep meestal in de wind geslagen. Uiteindelijk leidde dit tot de ballingschap. In de genoemde verzen profeteert Jesaja dat het met de oproep van Gods Knecht, op dezelfde manier zal gaan.

Niet dat niemand in Israël gehoor gaf aan de prediking van Johannes de Doper en van Jezus en de discipelen. De evangeliën geven ons genoeg voorbeelden van mensen die de oproep tot geloof serieus namen. Maar het overgrote deel van Israël en vooral de godsdienstige elite, gaven geen gehoor aan de oproep tot geloof en bekering. Dat leidde uiteindelijk tot de kruisiging van Jezus. In die zin was dat prediking en het werk van deze goddelijke Knecht (Jezus) zeker niet tevergeefs.

In Jes. 49: 6 komt bij monde van Jesaja, God zelf aan het woord. Hij kondigt aan dat het werk van Zijn Knecht niet beperkt zal blijven tot Israël. Zijn heilswerk zal ook ten goede komen aan alle volken. Hier wordt dus al door Jesaja voorzegd wat Paulus later bespreekt in Romeinen 11, namelijk dat de verwerping van het evangelie door Israël, tot heil van de heidenen zal zijn.

De teleurstelling over de verwerping van Jezus door zijn eigen volk werd door Paulus diep gevoeld (Romeinen 9: 1-5). Daarna verblijdt hij zich echter omdat Gods evangelie van liefde en genade verkondigd mag worden aan alle volken. Paulus zelf mocht, samen met zijn medewerkers, meewerken aan de vervulling van deze profetie uit Jesaja 49. In de eeuwen daarna zal het licht van het evangelie uiteindelijk komen tot de einden der aarde, dus overal. Verrukt over dit wereldwijde heilsplan van God, eindigt Paulus Romeinen 11 in een lofzang op Gods wijsheid en grootheid!

Dank zij de leiding van de Heilige Geest en de bereidheid van veel gelovigen kwam het Licht van deze heilsboodschap ook bij ons. En nog steeds wordt het evangelie gepredikt, dichtbij en veraf. Een ieder die Gods boodschap van verzoening en genade in geloof mocht aanvaarden, mag op zijn/haar beurt getuige zijn van dit levensreddende Licht. Ook de gemeente heeft de opdracht om een lichtend licht en zoutend zout te zijn in deze wereld. Het is Gods bedoeling dat alle gelovigen, zowel uit Israël als uit de volken eenmaal zullen aanzitten in het eeuwig licht van het Koninkrijk der hemelen. (Mattheus 8: 11). De komst van Jezus, als het Licht der wereld, mogen we in deze adventsweken en met de kerstdagen weer met dankbaarheid gaan herdenken.

Tijdens de voorstelling van de kleine Jezus in de tempel, zong de oude Simeon met het oog op deze profetie, van dit Licht voor Israël en de volken,

     Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ‘s hemels troon,

     straalt volk bij volk in d’ogen; terwijl ‘t het blind gezicht

     van ‘t heidendom verlicht, en Israël zal verhogen.

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Actie Een Kilo Liefde

Als u dit berichtje leest, is de actie ‘Een Kilo Liefde’ volop aan de gang. Zondag 8 december heeft u nog de mogelijkheid om uw gekochte levensmiddelen in te leveren in beide kerken. Ook kunt u de producten afgeven bij familie De Keizer, Parallelweg 37 (tot uiterlijk maandag 12.00 uur). U kunt deze mooie actie ook steunen door een gift over te maken op rek. NL15RABO 0395 00 1536 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Giessendam, o.v.v. ‘Een Kilo Liefde’. Voor meer informatie verwijzen wij u naar voorgaande kerkbladen.

Wij willen u alvast hartelijke danken voor uw bijdrage en vragen u of u deze hartverwarmende actie op wilt dragen in uw gebed.

commissie ‘Een Kilo Liefde’

Voedselbank

Ook dit jaar houden we weer een inzameling van Douwe Egberts punten voor koffie. Spaart u weer mee, want onze cliënten willen ook graag koffie in hun pakket. De verzameldozen kunt u vinden in De Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. De actie van vorig jaar heeft 211.800 punten opgeleverd, die door Douwe Egberts zijn omgezet in heel veel pakken koffie. Namens onze cliënten, heel hartelijk dank.

Kerststollenactie Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting heeft dit jaar opnieuw een lekkere  actie! U kunt overheerlijke kerststollen kopen, gebakken door een ‘echte warme bakker’. Voor de prijs hoeft u het niet te laten! Voor slechts € 7,50 (gewicht ca. 900 gr) of     € 5,- (gewicht ca. 450 gr) kunt u de komende feestdagen genieten van zo’n heerlijke stol en steunt u daarmee tevens een goed doel. Stichting Ontmoeting biedt met vrijwilligers en professionals steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

We willen u vragen de bestelling vooraf door te geven. Dit kan t/m uiterlijk woensdag 11 december. U kunt bellen of mailen naar Alieta de Jong, 0184-61 61 84 ariealieta@msn.com met vermelding van uw naam, adres en het aantal stollen. U kunt uw bestelling op halen en betalen vanaf woensdag18 december bij winkel Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tijdens openingstijden. Als dit niet lukt, dan kunnen we het natuurlijk altijd bij u komen bezorgen! Namens onze kwetsbare medemens willen wij u al vast hartelijk danken!

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

 • 12 maart… Het huwelijk in Bijbels licht
 • 2 april……. Samen leven met God
 • 15 april….. Huwelijk en communicatie
 • 23 april….. Huwelijk en seksualiteit

De predikanten van Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  8 december 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de hulp aan ouderen en hulpbehoevenden in de Roemeense stad Tirgu Mures, waar de hervormde gemeente van de Burchtkerk diaconale ondersteuning (zoals voedsel en medicijnen) biedt aan noodlijdende gemeenteleden tijdens de winterperiode. Jaarlijks wordt een bezoek gebracht aan de Tirgu Mures waar de commissieleden dan de besteding van onze bijdragen en de rapportage van de achterliggende problematiek in deze stad toelichten. Juist op een plaats als deze is de kerk in haar diaconale roeping aanwezig en mag zij een wegwijzer zijn naar het Evangelie. Graag wil de diaconie dit werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Inzameling kleding e.d. voor Roemenië

Zoals u waarschijnlijk weet wordt elke eerste woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur op Peulenstraat-Zuid 95  kleding ingezameld voor enkele gemeenten in Transsylvanië (Roemenië). In januari zal dat niet op de 1e maar op de 8e plaatsvinden. Goede, gebruikte kleding is heel welkom, evenals kleine huisraad, kleine meubels en goed werkende elektrische apparatuur.  Voor informatie: Ada Klein, tel. 06-13 25 31 10.

Kerstviering donderdag 19 december

De laatste Ontmoetingsavond van het jaar 2019 staat zoals elk jaar in het teken van Kerst. De kerstviering met broodmaaltijd is donderdag 19 december. Om 16.00 uur hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee met iets lekkers. Daarna zal broeder T.J.D. de Koning de meditatie verzorgen, en daarna volgt een korte samenzang. Rond 17.30 uur hopen we te beginnen met de broodmaaltijd. Het avondprogramma begint om ongeveer 19.00 uur. Degenen die bij broodmaaltijd aanwezig kunnen zijn, worden hartelijk uitgenodigd voor het avondprogramma. Eerst zal een kerstverhaal worden voorgelezen en daarna willen we nog gezellig met elkaar koffie of thee drinken. We hopen de bijeenkomst rond 20.30 uur af te sluiten. Opgeven voor de broodmaaltijd kan tot en met zaterdag 14 december bij dhr. D.B. Dekker Talmastraat 5a (tel. 78 53 10 of via de mail d.b.dekker@zonnet.nl). Ook met dieetwensen kunnen we rekening houden, graag gelijk even vermelden als u zich opgeeft. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Evangelisatie

Uitzwermen

Namens de evangelisatiecommissie maken wij u bekend dat dinsdag 8 december voor de laatste keer dit jaar een uitzwermavond is.

We zijn dankbaar dat we in de afgelopen periode verschillende keren er op uit mochten trekken en aanbellen bij mensen die soms amper meer weet hebben van het bestaan van God en een kerk. Maar er zijn ook veel mensen die vroeger gedoopt zijn en christelijk zijn opgevoed. Maar die toch in de loop van hun leven hun christelijke opvoeding hebben losgelaten. Wat een opdracht, om dan aan die mensen te vertellen wie Jezus voor hen kan zijn.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in de jeugdzaal van de Oude kerk. We beginnen met een korte inleiding waarna we vervolgens in gebed gaan en om kracht en steun vragen voor alles wat komen gaat als we bij mensen aanbellen.

Bidt u mee, we hebben het met elkaar heel hard nodig. Gaat u een keer mee? Probeer het eens. De laatste keer mochten we ook weer iemand begroeten die voor het eerst met ons is meegegaan. Daarvoor zijn we heel dankbaar. Tot ziens op dinsdag 8 december.

Uitdelen van de Kerst ECHO

Zondag morgen worden na de dienst weer de jaarlijkse Kerst ECHO’s  uitgedeeld. Dit blad wordt twee keer per jaar verzorgd door de IZB. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de kerst-boodschap bij mensen onder de aandacht te brengen.

De titel is dit jaar ‘Kerst blijft boeien’. Dat is een waar woord. Er worden in deze uitgave verschillende missionaire activiteiten beschreven. Wat mij bijzonder aansprak: het stukje van een vrouw die na een turbulent leven tot geloof kwam. Lees ‘Mijn eenzaamheid is voorbij’.

Neem gerust een paar ECHO’s extra mee en geef ze aan mensen die het kerstfeest wel vieren, maar de diepe betekenis ervan niet kennen. Want kerstfeest is Christusfeest !! De evangelisatiecommissie wenst u gezegende kerstdagen.

Kring- en verenigingswerk

 Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 11 december komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. In verband met Advent behandelen we ditmaal de Lofzang van Maria. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom. Leeftijd is niet belangrijk. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom eens luisteren…!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 december komt de Bijbelgesprekskring bij elkaar bij de familie Pille, Peulenstraat 192.

Ina van  Vliet zal de inleiding houden over Psalm 61. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Kerstdiner 13 december

Vrijdag 13 december wordt een kerstdiner georganiseerd voor de kerngroepen met de leeftijd t/m 16 jaar! We beginnen om 19.00 uur. Heb je al zin in een gezellige avond met elkaar?! Geef je dan op bij een van je kerngroepleiders! We zoeken nog enthousiastelingen die willen helpen met de voorbereidingen! Meer info bij je kerngroepleiding.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Een mooie en blijde avondmaalszondag ontvingen we uit Gods hand. We loven en prijzen God ervoor! Voor de bediening stonden we in de prediking stil bij de boodschap van de engel aan Zacharias. “Er zal blijdschap en vreugde voor u zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden”. Blijdschap zou er ontstaan omdat veel mensen via Johannes de Heere leren kennen, tot bekering en geloof komen en zicht krijgen op de komende Messias. De blijdschap is ten diepste een vreugde over het heil dat God schenkt!

In de avonddienst ging het vanuit Lukas 1: 24 en 25 over het adventsleven van Elizabeth. Het was een leven in stilte om het goede en grote nieuws te verwerken. Het was ook een leven van lofprijzing en verwondering. Zo mogen ook wij verder gaan na de avondmaalszondag, in stilte overdenkend wat de Heere ons heeft gegeven en Hem loven en prijzen in stille verwondering: zo heeft de Heere aan mij gedaan!

Overleden

Woensdag 27 november is overleden Adriana Vesely-Stout. Ze woonde op Smalweer 1, 3371 PG. Haar heengaan is een groot verlies voor haar man Peter, de kinderen en de kleinkinderen. Mw. Vesely was een hartelijke en zorgzame vrouw. Graag had ze degene die haar lief waren om zich heen en voor humor was ze ook wel te vinden. Ze heeft een bewogen leven gehad. Jarenlang heeft ze geestelijk een moeilijke tijd gekend. De laatste jaren waren lichamelijk niet eenvoudig. Haar gezondheid was uiterst kwetsbaar. Iedere week ging ze een aantal dagen naar Gorinchem voor nierdialyse. Maar in dat alles wist ze zich geborgen bij de Heere. Dagelijks zocht ze trouw haar houvast bij God in teksten uit de Bijbel en liederen. Als het kon was ze te vinden bij de weeksluiting in Pedaja. Woensdag 4 december hebben we haar begraven op de begraafplaats aan de Spindermolen. Vooraf kwamen we in de aula bijeen en stonden we stil bij Matthéüs 11: 28 “Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. We wensen haar man, de kinderen en de kleinkinderen Gods troost en kracht toe.

Pastoraat

IEr zijn gemeenteleden die liever niet met naam genoemd willen worden in het kerkblad maar wel te maken hebben met een ziekenhuisopname, met kuren of zorgen kennen over hun gezondheid. Dat de beloften van het evangelie licht, hoop en moed zullen geven. De profeet Jesaja getuigt in Jesaja 60: 1: “Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op”.

Giften

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek   € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt!

Koffiedrinken

Na de morgendienst van 8 december hopen we als wijkgemeente weer met elkaar een kopje koffie, thee of limonade te drinken in De Parel. Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten of elkaar beter te leren kennen. Van harte welkom!

Kerngroepen

Na de avonddienst komen de kerngroepen van wijk Oost weer bijeen. De groep van 17-20 jaar is van harte welkom bij de fam. Westland, Vinkeweer 3. We wensen onze jongeren een fijne avond toe en laten we hen omringen met onze gebeden.

 Bijbelkring

Woensdag 11 december komt de Bijbelkring weer bijeen. Aan de beurt is Nehemia 4: 1-23. Daarbij hoort hoofdstuk 3 uit het boekje ‘Drama, spanning en vernieuwing’ van ds. J. W. Verboom. We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur in De Parel. Ik zie er naar uit om u te ontmoeten en samen de Bijbel te lezen en met elkaar in gesprek te zijn.

 Gelezen

‘De kerk verwacht geen schone en heerlijke dingen op zichzelf. De kerk verwacht Christus en daarom schone en heerlijke dingen’. (ds. J. H. Gunning jr. 1829-1905)

…tot zondag

Komende zondag is het de tweede adventszondag. We lezen in de morgendienst Lukas 1: 57-66. Het gaat over de geboorte van Johannes. De buren komen op bezoek en zeggen: hij heet Zacharias. Maar in de kring van buren en bekenden komt Elizabeth met een getuigenis. Een getuigenis dat onderstreept wordt door Zacharias. Samen maken zij duidelijk dat zijn naam Johannes is. Zacharias heft vervolgens zijn loflied aan. Vervolgens ontstaat er bij de buren ontzag. 

Gemeentebreed zal deze zondag in de diensten aandacht gegeven worden aan wat het betekent om het evangelie in de praktijk uit te dragen en welke bijdrage de wijkgroepen daaraan kunnen geven. Vanuit dit Bijbelgedeelte lichten er in dat verband ook mooie en bijzondere lijnen op.

In de avonddienst gaat mijn zwager ds. M. Maas voor, terwijl ik zelf zijn plaats inneem in de Augustijnerkerk in Dordrecht. Een goede zondag toegewenst onder de verkondiging van het evangelie!

ds. W.J. Westland

Stemmingsvergadering

Op de verkiezingsavond van afgelopen maandag 2 december in de Nieuwe Kerk is er in de tweede verkiezingsronde een procedurele fout opgetreden. In de eerste stemmingsronde is br. J. de Heer, Buitendams 42 met meerderheid van stemmen verkozen voor het ambt van diaken. De overige drie broeders hadden een minderheid van stemmen waardoor een tweede stemmingsronde noodzakelijk was. In het doorgeven van het aantal stemmen per kandidaat door het stembureau aan de scriba, zijn de namen van twee broeders per abuis verwisseld. Hierdoor was de kandidatuur voor de tweede stemmingsronde onjuist. Dit betekent dat de uitslag van de tweede stemmingsronde ongeldig is. Deze fout is na afloop van de verkiezingsvergadering geconstateerd.

Op 3 december is over de ontstane situatie advies ingewonnen bij kerkrechtspecialist Dr. P. van den Heuvel en bij het Landelijke Dienstencentrum van de PKN. Op grond van deze adviezen heeft de kerkenraad op 3 december het volgende vastgesteld:

 1. Dat br. De Heer rechtsgeldig is verkozen
 2. Dat de verkiezing van br. Quist ongeldig is
 3. Dat er een nieuwe stemmingsvergadering nodig is voor het opnieuw in stemming brengen van de broeders die in de eerste ronde de meeste stemmen hadden na br. De Heer. Dat betreffen de broeders A.T. Ritmeester  en F.P. Schild.

De kerkenraad betreurt bovenstaande gang van zaken en beseft dat dit grote impact heeft op de broeders die op de kandidatenlijst stonden voor deze vacature. In het besef dat de Heere God Zijn kerk bouwt, ook door menselijke fouten heen, vragen wij uw gebed voor de betreffende broeders.

Wij wensen broeder De Heer van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hem duidelijk mag maken welke weg hij in deze mag gaan. Zijn verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 5 december. Dat betekent dat br. De Heer uiterlijk op donderdag 12 december zijn beslissingen kenbaar zal maken aan de kerkenraad.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 16 december bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet – Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

     de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 22 december. In deze dienst gaat voor ds. C.H. Bax uit Ede. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 14 december aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Project kinderkoor voor de kerstdienst

Als je van zingen houdt, doe dan mee met ons kerstproject kinderkoor. Je repeteert twee keer op woensdagmiddag 11 december en 18 december 15.00 uur in de Oude Kerk aan de Peulenstraat. Tijdens de dienst op Eerste Kerstdag van Wijk Noord treden we op. Vind je het leuk om mee te doen, kun je dit doorgeven aan Alida Blokland alidablokland@gmail.com.

Verkiezingen

Binnen de wijkkerkenraad is nog één vacature voor ouderling en één voor diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 december a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 6 januari een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject opdragen in uw gebed?

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de kerk. Senioren-bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een huisbezoek een bijdrage van € 20,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag
12 december om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat 8 december over ‘Feest’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 481’Blij, blij, m’n hartje is zo blij.’

Citaat

De moderne mens leeft bij lengte en breedte der aarde alleen, dus in de meest letterlijke zin oppervlakkig’. (prof. dr. A. de Reuver)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk in onze wijk, zodat we een nieuwe herder en leraar uit Zijn Hand mogen ontvangen.

– Sinds de hindoeïstische BJP aan de macht is, is het geweld tegen christenen in het noordoosten van India opgelaaid. Bid om bescherming voor onze broeders en zusters in deze regio. Bid dat liefde overheerst in plaats van haat. (Gebedskalender Open Doors)

– Het is het verlangen van de kerk in Colombia dat het stichten van een nieuwe gemeente in Medellín als voorbeeld mag dienen voor de landelijke kerk. Bid dat het kerkplantingswerk van de kerk in Colombia gezegend wordt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Afgelopen zondag mocht ons geloof weer versterkt worden aan Zijn tafel. De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten op de tweede Adventszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan de zieken thuis, die behandelingen ondergaan en telkens weer de moed zoeken om hun weg te gaan. We bidden dat de ziekte die ons voor veel andere dingen ongeschikt maakt ons des te meer verbindt aan de dienst van Christus. Dat de benauwdheid van de ziekte ons ruimer doet ademhalen in de zuivere sfeer van de genade Gods. Er is een genezing die onvergelijkelijk meer waard is dan het welvaren van ons lichaam. Dat is de genade. En de Heere zegt: ‘die is u genoeg’, want daar is alles in begrepen. ‘Op Uw genade zal ik leven. Op Uw  genade de doodssnik geven.’

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 20,- evenredig te verdelen voor de actie ‘kilo liefde’ en transportkosten voedselpakketten Dorcas. Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek

€ 10,- voor mw. Witte. Ook diaken J. de Jong ontving voor haar op kroonjarenbezoek een gift van € 10,-. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving € 10,- voor de kerk. Op huisbezoek ontving ouderling J.P. Teeuw een gift van € 20,- voor de kerk

Verkiezing

Op de gehouden verkiezingsavond is door de gemeente gekozen in het ambt van ouderling, dhr. M. de Bruin, en dhr. L.J. van Gelder. In het ambt van diaken werd verkozen dhr. J.W. Buijk. Uiterlijk 13 december zullen zij hun beslissing kenbaar maken.

 Kerkenraadsvergadering

Maandag 9 december hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. In de bezinning staan we ook nu weer stil bij het gezag. Een beladen woord in onze huidige maatschappij. De christelijke gemeente is geen gemeenschap waarin iedereen gelijk is aan iedereen en waarin niemand de leiding heeft. Immers, Christus heeft er de leiding. Maar Hij bedient Zich van ambtsdragers. En dat als ‘mensjes uit het stof verrezen’ (Calvijn). Gods ontferming over Zijn gemeente blijkt in de aanstelling van ambtsdragers, Zij moeten wijsheid hebben en krijgen om goed te dienen. Dat vraagt om kennis van de Schrift die samen moet gaan met praktische levenswijsheid waarin de Heere Zelf het hoogste doel is.

Gelezen/gehoord

Leed wordt verzacht met het oog op de komende Messias.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 december

14.00-21.00 uur   Winterfair – kerkplein Oude kerk

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 7 december

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 8 december

na de morgendienst Koffiedrinken wijkgem. 1 Oost –

14.15 uur             Zondagsschool, oefenen Kerstfeest

Maandag 9 december

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 10 december

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et Labora, Kerstavond –  De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond -jeugdzaal Oude kerk

20.00 uur             Thuiskring II –

Woensdag 11 december

09.30 uur             Woensdagochtend Bijbelkring. –  

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG1 Oost –  De Parel

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring –  

Donderdag 12 december

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Peulenstraat 192

20.00 uur             Bijbelkring WG2 Noord –  De Parel

Vrijdag 13 december

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Collecteweek 9-14 december 2019

In de week van 9-14 december wordt gecollecteerd voor Stichting Buitenhof, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Met uw bijdrage geeft u mensen met een beperking een fijne plek in het midden van ons dorp. We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL68 RABO 0155169343 ten name van Stichting Buitenhof.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingbuitenhof.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/stichtingbuitenhof 

Ds. Marco Batenburg nieuwe synodepreses Protestantse Kerk in Nederland

Ds. Marco Batenburg, predikant van de Protestantse Gemeente in Gouda, is donderdag 14 november gekozen tot voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij is de opvolger van ds. Saskia van Meggelen, die in september vorig jaar tussentijds aftrad. Door de benoeming beëindigt ds. Batenburg met onmiddellijke ingang zijn functie als voorzitter van de Raad van Toezicht van de IZB.

Als bestuurslid heeft hij met verscheidene directeuren samengewerkt, achtereenvolgens ds. Dick Looijen, ds. Louis Wüllschleger, Jurjen de Groot en ds. Sjaak van den Berg. Hij begon in het jaar waarin de Protestantse Kerk in Nederland tot stand kwam. ‘De IZB heeft zich altijd dienstbaar opgesteld aan het geheel van de kerk. Dat is in al die jaren een constante gebleven.’ Terugblikkend spreekt hij met waardering over ‘de missionaire drive’ van IZB-medewerkers. ‘Er wordt hard gewerkt, met passie voor het evangelie en de kerk. Zo staat de IZB bekend, denk ik. De organisatie heeft in de afgelopen jaren een professionaliseringsslag doorgevoerd.’ De missionaire toerusting van gemeenten was een belangrijk thema in het bestuur. ‘Met dankbaarheid constateren we dat IZB-Focus zo’n hoge vlucht heeft genomen.’ Hij onderstreept ook het belang van Areopagus, het centrum voor contextuele en missionaire verkondiging. ‘Het is van grote betekenis hoe daar in cursussen en studiebijeenkomsten wordt nagedacht over de uitleg en verkondiging van de Bijbel, in gesprek met de cultuur. Dat draagt voor mij bij aan het ‘eigen geluid’ van de IZB.’

In zijn toespraak tot de synode bij de aanvaarding van zijn functie refereerde hij aan de vreugde om het evangelie. ‘De kerk is ook de ruimte om ons in die vreugde te oefenen. Als het evangelie wordt verkondigd. Als het sacrament wordt gevierd. Als mensen nieuw geraakt worden door het evangelie – in een pioniersplek of in een dorpskerk met een eeuwenoude traditie. Vreugde die aanstekelijk en bemoedigend werkt.’

Voor Sjaak van den Berg betekent de benoeming van Batenburg het einde van uitstekende samenwerking. ‘Zijn aantreden als voorzitter viel bijna samen met mijn aanstelling als directeur. We hadden een hechte band, met wederzijds vertrouwen.’

Ds. Martin van Dam zal als tweede voorzitter de taken van ds. Batenburg in de Raad van Toezicht waarnemen. In de eerstkomende vergadering van de raad zal worden gesproken over de verkiezing van een opvolger.

____________________________________________________

Varia

Kerstconcert Chr. Streekmannenkoor Asaf

Zaterdagavond 14 december 2019 geeft Chr. Streekmannenkoor Asaf een kerstconcert in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 te Hardinxveld-Giessendam. Onder leiding van dirigente Nelly van den Broek zal een gevarieerd programma worden gebracht met koor- en samenzang.

Er wordt medewerking verleend door het kinderkoor ‘Op Pad’ uit Hardinxveld-Giessendam, onder leiding van Annelies van der Pijl. De muzikale begeleiding is in handen van Jan Peter Teeuw, orgel en Marijke Maaskant, dwarsfluit. De meditatie wordt verzorgd door dhr. R. Verkaik.

Het concert begint om 19.30 uur en de deuren zullen om 19.00 uur open gaan. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten.

Kerstfeest in de Grote kerk te Dordrecht

Zaterdag 21 december vindt weer het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht’ plaats. Het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor ‘Praise him’ onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart nodigt u van harte uit om deze massale koor- en samenzangavond met haar te komen beleven ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Mans, hoofdorgel, en Noortje Middelkoop, panfluit. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met Glühwein of warme chocolademelk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur. Kaarten zijn voor € 10,- verkrijgbaar via onze website www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of 06-25 51 23 77. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20 jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

 

Zondag 8 december 2019, Tweede adventszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. M. Maas, Dordrecht

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Janine de Bruin

Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Emma Brieffies

Groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Gera Ritmeester, Barbera Verdoold,

Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Maria: 3

avonddienst: Lofzang van Maria: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

18.00 uur          ds. D.J. Budding, Nunspeet

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Donderdag 12 december

 NIEUWE KERK

14.30 uur   ds. W.J. Westland, bevestiging huwelijk van Adrie van der Hel en Berend Eenkhoorn

OUDE KERK

16.00 uur   ds. L. Hoftijzer, Rijswijk – Bevestiging huwelijk van Maarten Mourik en Marjanka Middelkoop