Kerkblad 76-4, 5

Blijvende rust

“Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God”. (Hebreeën 4: 9)

____________________________________________________

Het is opvallend hoe positief de bijbel ook over aardse rust spreekt. God vult juist onze rust. Hij laat dat niet aan onze eigen invulling over. Dan kom je bij het oude spreekwoord uit: ‘ledigheid is des duivels oorkussen.’

Gods invulling van onze rust wordt in Hebreeën 4 vergeleken met binnengaan van het volk Israël in het beloofde land. Niet dat het beloofde land nu zo’n oase van rust bleek. Israël ontving geen warm welkom. Er moest worden gestreden en worden gewerkt.

Niet voor niets valt het woord ‘pauze’ in het Grieks. Toch een mooie gedachte. Het beloofde land, de aardse rust als een pauze. Even vrij… om daarna weer verder te gaan. Zo geeft de Heere ons momenten van rust waar we van onze dagelijkse beslommeringen en inspanningen mogen bijkomen. Als een pauze. Alle rust is uiteindelijk alleen maar voorlopig en al snel weer vervluchtigt in alle drukte die zich weer aandient.

Je kan zo moe worden van het leven, van al die dingen die door moeten gaan. Die weer op je vallen zodra je terugkomt in je dagelijkse leven. Maar ook van de dingen die zelfs tijdens de pauzes doorgaan. Dan moet er nog steeds zoveel. Je wil ook zoveel. Het valt niet mee om echt tot rust te komen. Is die rust hier wel te vinden? Of hebben de Fransen gelijk? ‘Repos ailleurs.’ De rust is elders. Altijd ergens anders. In ieder geval niet bij u of jou.

Hoe komt dat toch? Augustinus stelde ver voor onze tijd van mobiele bereikbaarheid en 24/7/365 samenleving een heel belangrijke diagnose: ‘Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U o God.’ Ons hart is de bron van alle onrust. Niet anderen, niet het voortdurend moeten… maar ons eigen hart dat steeds jaagt naar nieuwe prikkels, andere ervaringen, meer waardering, beter gevoel over dit of dat. Zonde is dat. Augustinus wijst ons de weg van genezing. Laat uw en jouw hart rust vinden in God! Want dat is het grote onderliggende probleem. Die onrust van binnen zorgt ervoor dat wij de rust van buiten – in God – niet zoeken én vinden. Net zoals de massa in het volk Israël.

De Hebreeën brief slaat in daarom waarschuwende tonen aan: ‘Laat ons dan vrezen…’

Ja, daarvoor moeten we bang zijn dat op een bepaald moment iemand achtergebleven blijkt te zijn. Net zoals u was hij of zij wel onderweg gegaan. Een tijd deed hij mee in de gemeente. Maar op een gegeven moment zie je ‘m steeds minder. Dat gaat bijna ongemerkt. Het begint met een keertje ‘overslaan’ of het elders zoeken naar wat meer in de smaak valt… Wie is hier te goed voor? Je kan lang, lang meereizen met het volk van God. Maar als je het niet tot het einde toe volhoudt, dan kom je niet aan. Dan is het bijna behouden, maar helemaal verloren. Net zoals de massa van Israël in de woestijn… Helaas dient dit volk in deze brief aan de christenen uit datzelfde volk tot waarschuwend voorbeeld.

Hoe is het met u? Heeft uw onrustige hart rust gezocht, gevonden in God? Kom naar Mij toe zegt Jezus en Ik zal u rust geven. Ik zal uw onrustige hart tot bedaren brengen. Tevreden maken. Richt daarom uw geloofsoog op Christus, de overste Leidsman en Voleinder van het geloof. 

We danken het aan Christus dat er een rust overblijft voor het volk van God. Dan gaat het over rust die verder gaat dan de pauze van het beloofde land. Onze tekst vult dat ons in. Er blijft een sabbatsrust over voor het volk van God.

Het vieren van de rustdag. We doen dat als christenen bewust op de dag des Heeren. De sabbatsrust die blijft danken we aan de rust die Christus heeft verworven aan het kruis én in het graf. Dáár rustte Hij van Zijn werk om onze zonde te verzoenen. De last en de moeite die Hij van ons overnam…

We danken het aan Hem dat er een rust overblijft. Echt, je wordt een ander mens. Als herboren, opnieuw geschapen. Door het geloof zullen we de rust binnengaan om net zoals God na de schepping te rusten en daarin vreugde te vinden. Dat is gevulde rust: aanbidding en lofprijzing van God. Je nu al verheugen in Hem, delen in Zijn blijdschap als een oefening en voorsmaak van de blijvende, eeuwige rust van God.

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 2 augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Kruispost. Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers.

In de binnenstad van Amsterdam proberen zij in leven en werken het evangelie van Jezus Christus present te stellen. Kruispost biedt concreet hulp door inloop, maatschappelijke opvang, begeleid wonen, medisch maatschappelijk werk en medische zorg voor onverzekerden. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten. Graag willen wij als diaconie dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 Diaconale collecte zondag 9 augustus 2020

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten kerkdiensten

76.029

95.000

 

Giften (excl. orgel)

4.048

3.000

1.048

Overige collecten

3.745

5.500

-1.755

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

83.822

105.000

-21.178

De collecte opbrengsten in de kerkdiensten blijven achter bij de begroting. Dit komt voor een groot deel door de kerkdiensten die in maart en april uitgevallen zijn en waarvoor nog geen alternatief was voor het geven van een bijdrage. We zien inmiddels dat veel gemeenteleden een weg gevonden hebben in het bijdragen aan de collecten. De collecte opbrengsten in mei en juni waren nagenoeg even hoog als in mei en juni vorig jaar. Daar zijn we dankbaar voor. We hopen dat het tekort niet verder oploopt, maar minder mag worden. Ook de overige collecten blijven achter. Dit komt voornamelijk doordat de busjes van kerkradioluisteraars vanwege het verhoogde risico in het tweede kwartaal niet zijn geleegd en diverse gemeentebijeenkomsten geen doorgang konden vinden.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2020 is € 254.162 ontvangen. Dat is ruim 78% van het begrote bedrag (€ 325.000) en ruim 72% van het toegezegde bedrag (€ 349.918). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen,zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

Verkoop mondkapjes

Zeer verrast waren we met een bedrag van € 200 bestemd voor de onkosten van het videoteam. Mw. Van de Minkelis heeft dit bedrag opgehaald door de verkoop van zelf gemaakte mondkapjes. Deze kunnen nog steeds bij haar besteld worden Adres: Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18). De kosten zijn € 3,50 per stuk en 2 voor € 6,-. De opbrengst is bestemd voor de extra kosten van het uitzenden van de kerkdiensten.

Zending

Bericht van het ThuisFrontTeam Amy de Jong

Lieve volgers van deze prachtige missie,

Als ThuisFrontTeam zijn wij druk aan het brainstormen over activiteiten en acties die we kunnen organiseren om er zeker van te zijn dat de uitzending van Amy door kan gaan. Nu het nieuwe ‘seizoen’ bijna weer begint willen we jullie vragen om eens mee te denken.

Misschien zit jij wel bij een heel leuke jeugdvereniging, ben jij juf/meester op een gezellige basisschool, houdt jouw buurtsuper regelmatig statiegeldacties of hebben jij en je vriendengroep tijd over om je in te zetten? We zouden het enorm tof vinden als we met elkaar het benodigde geld bijeen kunnen brengen. Als je een goed idee hebt, laat het ons weten. Wij zijn er om je te helpen met promotiemateriaal en om mee te denken.

Ook persoonlijk kunnen jullie deel uitmaken van de missie van Amy. Allereerst door mee te bidden voor en met Amy. Ook kunt u betrokken blijven door de nieuwsbrief te ontvangen. Interesse? Stuur ons dan een mailtje. En wilt u meer lezen over de missie van Amy? Kijk dan op www.amyinuganda.com.

Daarnaast kunt u overwegen om het werk van Amy maandelijks financieel te ondersteunen, of met een éénmalige gift. We hopen en bidden dat we dit samen met jullie, onder leiding van onze sterke God, kunnen en mogen waarmaken. Hartelijke groet,

het ThuisFrontTeam info@amyinuganda.com

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Giften

Ds. Westland ontving € 50,- voor de kerk en € 20,- ter vrije besteding. Hartelijk dank.

Tenslotte

Enkele maanden geleden werd een App-bericht rondgestuurd met de titel ‘Een familie in lockdown’. Velen van u zullen dat bericht gelezen hebben maar ik schrijf het nu toch nog een keer. Zeker in een tijd van vakantie zijn dit treffende woorden.

‘Meer dan een jaar lang zaten Noach en zijn gezin opgesloten in de ark. Slechts een raam, geen terras, geen internet, geen telefoon. Geen Youtube, geen Facebook,

enz. enz. Ze hoorde slechts de regen en het klotsen van de golven. Ze brachten hun tijd door in gebed, hielden van elkaar en zorgde voor de dieren. God zorgde voor hen, omdat Noach een geloofsman was en zijn woord gehoorzaamde. Hoewel er buiten nog steeds een oceaan is met virusdreigingen en we nu als het ware in een storm zitten, laten we er aan denken dat God over ons waakt. Wees niet bang! Wees hem trouw en wacht geduldig. De regen zal stoppen, de regenboog zal verschijnen. Dat wij tenslotte bij de wederkomst van Christus, hem juichend tegemoet mogen gaan. Dat dit uw dagelijkse bede mag zijn.’

We dachten dat we de corona onder de knie hebben, maar het virus steekt toch hier en daar weer de kop op Laten we hopen en bidden dat het daar bij blijft en dat we bewaard worden voor de situatie zoals in maart en april. Dat we ook in gebed gaan voor de situatie in de wereld waar het virus heftig tekeer gaat.

Namens de kerkenraad wens ik u allemaal een fijne en gezegende vakantie. We hopen en bidden dat u allemaal weer gezond thuis komt. Denk ook aan de mensen die zo graag met vakantie willen, maar wegens uiteenlopende omstandigheden niet in de gelegenheid zijn. Laten we hen vooral niet vergeten.

een Klop

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

Na lange tijd zal weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. Voorganger is ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein en niet ds. D. Verboom, zoals vermeld in de vorige kerkbode. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Voor deze dienst krijgen eerst de familie en bekenden van de doopouders gelegenheid zich aan te melden.

De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan er vanuit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Nieuwe preses wijkkerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van 15 juni jl. is broeder Robert Kraaijeveld benoemd tot voorzitter van de kerkenraad. We wensen hem de kracht en de leiding van Gods Geest toe bij het leiden van de kerkenraads-vergaderingen.

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar gemeenteleden die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354.

We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer helemaal te kunnen hervatten.

Citaat

‘De verhoring van het gebed en de beantwoording of het ontvangen van hetgeen waarom hij bidt, zijn twee onderscheiden weldaden voor een christen.’ Andrew Gray (1633-1656)

Bidden en danken

  Bid voor het beroepingswerk van onze eigen wijkgemeente, nu er weer contacten zijn, die mogelijk kunnen leiden tot een beroep, maar dat nu vanwege de vakantieperiode even stil ligt.

  Bid voor de medewerkers van Open Doors die vanwege het coronavirus creatieve manieren moeten zoeken om hun werk voor de vervolgde kerk te blijven doen. (Gebedskalender Open Doors)

  Door de coronacrisis neemt de nood in Peru steeds verder toe. Niet alleen zijn er veel besmettingen, ook hebben mensen al maandenlang minder of geen inkomsten. Bid dat de kerken in Peru juist in deze tijd hoop mogen bieden. Bid ook voor de voorgangers en hun families, die het moeilijk hebben. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken of -luisteren naar de erediensten. We wensen ieder een fijne vakantie thuis of elders.

Onze zieken

De HEERE gedenke allen die worstelen met psychische nood. Zo ongrijpbaar en toch werkelijk aanwezig. Ook voor degene die dicht om hen heen staan, betekent het veel strijd. Het is Israëls God die krachten geeft. Zijn genade zij u en jou genoeg.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 4,- aan collectebonnen voor de kerk.

Kerkdnsten

We zijn dankbaar dat de Algemene Kerkenraad er mee heeft ingestemd om na 1 september de diensten voor de Oude Kerk te verdubbelen. Dat is mogelijk door gebruikte maken van kerkelijk centrum De Parel.

Het rooster is inmiddels opgesteld en kan eenvoudig worden ingepast in het bestaande rooster, hoewel sommige diensten lastig inpasbaar zijn.  Het preekrooster voor de wijken, met alle (ook bijzondere) diensten wordt 2 jaar te voren gemaakt. Daarin worden ook de diensten voor de bediening van de sacramenten ingeroosterd. Zo staat voor 27 september een doopdienst op het rooster. Omdat volgens het aangepaste rooster onze wijkgemeente op deze dag ‘s morgens geen dienst heeft in de Oude Kerk, wordt deze doopdienst verschoven naar zondag, 4 oktober. Onze eigen predikant zal in deze dienst voorgaan.

Ook de Avondmaalzondagen zijn 2 jaar te voren bekend. Dit jaar o.a. op 13 september. Kunnen we deze bediening door laten gaan? Het is wel ons verlangen, maar is het ook mogelijk om dit op een of andere manier te doen?

Hoewel het moderamen van de Protestantse Kerk een richtlijn heeft gepubliceerd om via digitale middelen het Avondmaal te bedienen en te vieren, is onze wijkkerkenraad van mening dat dit niet passend is.

Hoe kun je in deze tijd het Heilig Avondmaal voor de gehele wijkgemeente op eerbiedige en passende wijze houden?

Het College van Diakenen buigt zich over mogelijkheden voor onze wijkgemeente, maar het blijven altijd noodoplossingen. Op het moment van publiceren houden we er rekening mee dat deze situatie zeker tot het eind van dit jaar zo blijft.

De diensten in De Parel zullen gehouden worden om 10.45 uur en 18.00 uur. Vanwege verhuur van De Parel aan andere kerkgenootschappen is er soms een dienst om 16.00 uur. Zo zal de eerste zondag in september om 16.00 uur een dienst gehouden worden onder verantwoordelijkheid van onze kerkenraad. Plaats en tijd worden uiteraard in de kerkbode vermeld.

Bijbelstudiekring

Na de vakantie hopen we weer samen te komen als Bijbelstudiekring. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk, met de nodige maatregelen, om elkaar te ontmoeten. Bij deze alvast de data en de gegevens van het boek dat we behandelen.

Data (De Parel, 20.00 uur): 24 september, 29 oktober, 26 november, 10 december, 14 januari, 18 februari, 25 maart (spreker: ds. H. van den Belt).

We behandelen het boek van ds. H. van den Belt: Goudkoorts, Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen(1). De eerste avond staan we stil bij hoofdstuk 1: Gods Evangelie

Afwezigheid

Van 3-28 augustus heeft onze predikant vakantie. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem in deze periode vervangt. Voor dringende zaken kunt u met hem contact opnemen via mail (verkaik.r@gmail.com) of telefonisch (0184-63 18 85)

Van 8 tot 29 augustus zal de scriba afwezig zijn. Ouderling R. Vlot (0184-61 83 65) zal hem vervangen, maar u kunt ook contact opnemen met uw wijkouderling

 Vanuit de pastorie

Met een tweeluik over de goddeloze en de rechtvaardige gaan we de vakantie in. Zondag 2 augustus zullen we stilstaan bij de rechtvaardige vanuit Jes.3: 10. Het zal hem/haar goed gaan.  In de praktijk roept dit allerlei vragen op. In de Bijbel wordt er dan ook veel over gezegd. Wij mogen horen en geloven. Met dat laatste valt of staat alles!

Fijn dat we elkaar, zij het beperkt, weer in de kerk mogen ontmoeten. Dat maakt het voorgaan en preken toch persoonlijker en de Geest trekt ons als gemeente altijd naar elkaar toe. Hoewel we nu voorzichtig moeten blijven, bidden en hopen we elkaar in de toekomst weer als gehele gemeente te mogen begroeten.

Allen een goede vakantieperiode en bovenal Gods nabijheid en vrede toegewenst. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

De komende weken zullen veel kerkenraadsleden met vakantie zijn. Predikant, ouderlingen en diakenen hebben ook rustmomenten nodig. Even pauzeren, afstand nemen (ook) van het kerkenwerk. Toch gaat dat werk ook door. Totdat de sabbatsrust aanbreekt. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

Zaterdag 1 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek  De Parel

Maandag 3 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen- kb

 Zaterdag 8 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek De Parel

Maandag 10 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen- kb

Erediensten

Zondag 2 augustus

 

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur         ds. H. van Ginkel, Goes

18.00 uur          ds. W. Geerlof, Ede

Morgendienst: groep 1 – straatnaam A t/m G

Avonddienst:   groep 4 – straatnaam R t/m Z (incl. Rivierdijk 111-515)

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkcentrum

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 4

avonddienst:   Psalm   29: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur          wijk 2. ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur          wijk 3. ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur  prop. P. van der Schee, Hoevelaken

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Diaconaal Havenproject

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Zondag 9 augustus

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          dhr. R.W. Baas, Gouda

18.00 uur          ds. H. Roseboom, Kesteren

Morgendienst: groep 2 – straatnaam H t/m N

Avonddienst:   groep 3 – straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Collecten

1. Eredienst

2. Stichting Buitenhof

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien Geboden: 9

avonddienst: Psalm 66: 4

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3.  prop. P. Bijl, Papendrecht

18.00 uur   wijk 2.  ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

18.00 uur  ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Herberg

2. Evangelisatie eigen gemeente

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2 Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte  

Kerkblad 75-52/76-1

In de gezegende leeftijd van…

“Toen gaf Abraham de geest en stierf in goede ouderdom, oud en van het leven verzadigd.”
(Genesis 25: 8)

_______________________________________________

“In goede ouderdom”. Dat is waar. Als er in die tijd advertenties waren, zou Izaäk kunnen schrijven: ‘In de gezegende leeftijd van 175 jaar’. Maar we kunnen óók zeggen: ‘Na een veelbewogen leven’. Een leven vol verdriet, vol onbegrepen wegen en vooral ook: vol zónde. Maar daar blijft het niet bij. Abraham was ook een pelgrim, op weg naar de stad, die fundamenten heeft.
En nu is Abraham ook gestorven. Jaren tevoren had hij Sara al aan de dood moeten afstaan. Hij maakte mee, wat zovelen ook moeten doorleven: alleen verder te moeten op de levensweg. Dat hebt u misschien ook wel meegemaakt.

Eigenlijk wordt het maar heel sober beschreven: “Abraham gaf de geest en stierf”. Nieuwsgierige blikken worden geweerd rond dit sterfbed. Was het een ruim sterven? Waren er aanvechtingen in de schaduwen van de dood? In de Schrift wordt er een kleed over gelegd, zoals een gestorven mens toegedekt wordt.
Intussen bedenken we: ‘Van Jacob weten we heel wat méér’. Dat is waar. Maar de Heere gaat daarin Zijn eigen weg. Kennelijk hangt de vraag naar de eeuwige bestemming niet af van de ruimte of ook wel de donkerheid, waarin iemand heengaat. En het is ook maar goed, dat er zo over gesproken wordt in ’s Heeren Woord. Dat mag tot bemoediging zijn voor hen, die soms tóch al zo’n vrees hebben voor de dag van het sterven.
Daarbij komt: het is uiteindelijk de vraag, hoe wij gelééfd hebben. Hebben wij -misschien wel met veel strijd en donkerheid- geleefd in het uitzien naar de genade van de Heere? Hebben we Christus als onze Zaligmaker leren nodig krijgen? Hebben we geleefd bij Zijn belofte, dat Hij zalig zal maken, die Hem aanroepen?
De enige troost ligt immers daarin, het eigendom van Christus te Zijn, gekocht door Zijn bloed. En hoe het sterven zélf dan zal zijn, dat ligt in ’s Heeren hand. Zeker: soms mag er een rijk getuigenis uitgaan van een sterfbed. Maar zo is het niet altijd. Zo mogen we de eenvoud rond het heengaan van Abraham ook ervaren.

Eén ding is zeker: de oude aartsvader is ingegaan in de eeuwige rust. Maar intussen wordt niet voorbijgezien aan zijn levensweg. Abraham stierf “in goede ouderdom”. ‘Hij bereikte een gezegende leeftijd’, zeggen wij doorgaans.
Oud worden werd in de Bijbelse tijd als een zegen ervaren. Zo kijken wij er ook tegen aan, tenminste: als dat oud worden niet te veel problemen met zich meebrengt. Maar dikwijls is het anders. De ouderdom brengt veel gebreken met zich mee. Het lichaam wil niet meer en de geestelijke vermogens worden steeds minder. En hoe velen slijten hun dagen niet in een verpleegtehuis? Is dat een goede ouderdom? Oók als velen van je bekenden wegvallen en je eenzaam achterblijft?
Om die vraag te beantwoorden, lezen we éérst maar verder: ‘Abraham stierf, oud en van het leven verzadigd’. De Statenvertaling zegt: ‘oud en des levens zat’. Dat laatste woord had in de tijd, waarin de Bijbel vertaald werd, een heel gewone betekenis, maar later kreeg het woord ‘zat’ een heel nare klank. Als iemand zegt: ‘Ik ben het zat’, dan bedoelt hij, dat hij er schoon genoeg van heeft, dat hij er een afkeer van heeft. Daarom is het goed, dat we nu lezen: ‘van het leven verzadigd’.
Dat is overigens heel wat anders dan wat we in onze tijd horen over ‘het voltooide leven’. Deze woorden zijn gelóófstaal! ‘Van het leven verzadigd’ zijn, betekent dat de levensweg gezien mag worden in het licht van Gods genade. Oude mensen denken veel aan vroeger, soms ook met heimwee in het hart. Ouderen onder ons zullen dat wel herkennen. Veel valt te overdenken: die blijde gebeurtenissen, die droevige omstandigheden, maar ook al dat verkeerde, dat zondige. Wat zouden we veel dingen willen overdoen en ook béter willen doen. Zouden we dat voor elkaar krijgen, denkt u?
Maar zo kun je nooit van het leven ‘verzadigd’ zijn. Want ‘verzadigd’ heeft een rijke betekenis: dat je voldaan, tevreden bent. Dat kan alleen, als we ons leven mogen zien in het licht van Gods genade. Zo kunnen we alle zonden van onszelf, misschien ook wel de zonden van anderen, die ons onrecht aandeden, leggen in de doorboorde handen van Christus. Dan vinden we het ‘goed’, ook al zijn er vele kronkelwegen, hoogten en diepen geweest. Dat geeft vrede. Wat vreselijk is het, als sommigen cynisch of zelfs verbitterd op hun leven terugzien. Daarom de vraag: ‘Zullen we ook zo ‘verzadigd’ zijn, als de dag van het sterven aanbreekt?’ Zo kan het leven vol zijn van Gods goedertierenheid, het sterven vol vertroosting en de eeuwigheid vol blijdschap!

ds. W. Arkeraats

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Herinnering betaling Abonnementsgeld
Bij de kerkbode van 15 mei jl. hebben de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur ontvangen voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. Velen hebben inmiddels al betaald, waarvoor dank. Mocht het u toch ontschoten zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 15,- per jaar. U wordt verzocht dit over te maken op bankrekening: NL 24 RABO 0373 719 574 t.n.v. ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’. Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 631199 of via abonnementen@hghg.nl.

Reservering diensten Oude Kerk
In het reserveringsysteem voor het bijwonen van kerkdiensten in de Oude Kerk zijn enkele aanpassingen gedaan. Het is nu mogelijk om voor alle diensten van uw wijk te reserveren. In tegenstelling tot wat eerder is aangegeven, is er dus geen beperking meer tot één dienst per vier weken.
Houdt gerust de reserveringen op de website in de gaten, en voelt u zich vrij om tot het laatst te reserveren als u ziet dat er nog plaatsen beschikbaar zijn. Voor de oude kerk ziet de commissie binnen de huidige richtlijnen van het RIVM en de PKN voorlopig nog geen ruimte om met elkaar te zingen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Verder blijven uiteraard de geldende maatregelen van kracht.
Weet u van harte welkom in het Huis van God.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 juli 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed voor dit werk?

Diaconale collecte zondag 26 juli 2020
De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Geloven in Spangen, het missionaire project van de IZB in Rotterdam. ‘Geloven in Spangen’ wil, geïnspireerd door Gods liefde voor ieder mens, een positieve bijdrage leveren aan het wonen en leven van de mensen in de wijk. Zo willen ze een kerk zijn op een manier die aansluit bij de wijk Spangen, een stadswijk die jarenlang bekend stond als het ‘afvoerputje’ van Rotterdam en waar meer dan 80 verschillende culturen op de vierkante kilometer met elkaar samenleven. Het werk kenmerkt zich door een kleinschalige aanpak, dichtbij de mensen, waarbij zoveel mogelijk wijkbewoners ingeschakeld worden en de onderlinge relaties centraal staan. Recent is er een zogenaamde ‘coronawinkel’ geopend, waarbij voedselpakketten worden verzameld en uitgedeeld aan de allerarmsten in de wijk. De diaconie wil het missionaire project en dit diaconale werk graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Collecteverantwoording
Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden vanaf het begin van de coronacrisis mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg allen via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten (nog) niet plaatsvind.
15/03: € 690,90 voor algemene diaconale doelen
29/03: € 3.215,15 voor de Sprinkhanenplaag in Oost-Afrika via ZOA
05/04: € 1.964,40 voor algemene diaconale doelen
09/04: € 671,40 (HA op Witte Donderdag) voor algemene diaconale doelen
19/04: € 2.031,50 voor algemene diaconale doelen
26/04: € 1.837,60 voor International Justice Mission
03/05: € 3.418,15 voor noodhulp ivm coronacrisis wereldwijd, via Chr. Noodhulpcluster
10/05: € 1.247,55 voor stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)
17/05 € 2.042,95 voor algemene diaconale doelen
21/05 € 635,20 (Hemelvaartsdag) voor Stichting Gave
24/05 € 2.705,50 voor algemene diaconale doelen
Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 27 juli, maandag 3 en 10 augustus. Op vrijdagavond vindt tot en met de zomervakantie geen verkoop plaats.

Zending

Update Amy in Uganda
Lieve gemeenteleden,
‘Let’s go! Klaar om te gaan!’ was mijn antwoord op de vraag of ik klaar ben om voor lange termijn te vertrekken naar Uganda. Deze vraag werd me gesteld door de zendingsorganisatie ‘International Teams NL’ waarmee ik naar Uganda hoop te gaan.
God weet wat er in m’n hart leeft, Hij toetst het, en Hij weet van mijn zoektocht om Zijn wil te doen en in afhankelijkheid met Hem te leven. Het is m’n verlangen om recht te doen, vanuit Hem, onder deze speciale kinderen en mensen in Uganda. ‘Er zijn voor kinderen met een beperking in Uganda, en het ondersteunen van families en communities, door Jezus’ voorbeeld te volgen.’
Nu, bijna 4,5 jaar later sinds m’n eerste reis naar Uganda, ben ik klaar om te gaan!

Er zijn heel wat puntjes afgewerkt de laatste maanden. Zo fijn om deze positieve vooruitgang te zien!
Plan ‘Amy in Uganda’ geschreven
Positieve gesprekken met de kerk rondom uitzending
De samenwerking met zendingsorganisatie iTeams NL aangegaan
Rekeningnummer bij iTeams aangevraagd
Een start met het fondswervingsplan gemaakt
April 2021 vastgesteld als vertrekmaand naar Uganda
Concrete werkplekken/projecten in Uganda vastgesteld
De voorbereidingen voor vertrek naar Uganda gaan intussen nog steeds door, want er is nog genoeg te doen. Ze zeggen weleens dat ‘voorbereiden voor uitzending’ een parttime job is, en daar geef ik ze helemaal gelijk in. Het is best wat werk en het kost tijd, maar er gebeuren mooie dingen! Ik geniet van de gesprekken, van het zoeken en stappen zetten, van de samenwerking met het ThuisFrontTeam, van de betrokkenheid en zorg vanuit de gemeente, en van de aanmoedigingen en het meedenken van iTeams NL. Het is een bijzondere periode!
Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy de Jong

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Belijdenisdienst
In de dienst van afgelopen zondagmorgen stond het woord uit Judas 21 centraal: “Bewaar uzelf in de liefde van God”. Daarmee sloten we ook de serie preken uit de brief van Judas af. De belijdeniscatechisanten kregen de volgende teksten mee:
Anne-Wil de Koeijer-Nieuwenhuize
“Immers, zovele beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot verheerlijking van God door ons.” (2 Korinthe 1: 20)
Sandra Kraaijeveld-de Jong
“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. 3. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen.” (Psalm 62: 2 en 3)
Thomas Kraaijeveld
“Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen.” (Johannes 15: 5)

Belijdeniscatechisatie
Afgelopen zondag hadden we een mooie dienst waarin drie jonge gemeenteleden belijdenis van het geloof mochten afleggen. In september start opnieuw een belijdeniscatechisatie. Nu we de vakantie ingaan wil ik oproepen om eens na te denken over deze catechisatie. Dat geldt niet alleen jongeren, er zijn ook een heel aantal ouderen die geen belijdenis hebben gedaan. Het is niet te laat om je jawoord aan de Heere te geven. Bovendien, is Hij het niet meer dan waard? En als Hij de liefde van je hart is, dan hoef je dat toch niet voor jezelf te houden maar dan mag de gemeente van de Heere het toch ook horen? Wanneer u/jij er over door wil praten, neem dan rustig contact op met mij.

Kerkdiensten
M.b.t. de kerkdiensten willen we graag onderstaande doorgeven/afstemmen:
Gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven voor een vaste plaats/reservering kunnen dit nog steeds doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of via de wijkouderling. Nadat u zich heeft opgegeven wordt u ingedeeld in een vaste groep en krijgt u een vaste plaats in de kerk toegewezen. In de kerkbode wordt steeds aangegeven wanneer uw groep wordt uitgenodigd in de dienst. Dit betreft een morgen of avonddienst.
Gemeenteleden die een vaste plaats hebben ontvangen en niet in de gelegenheid zijn om de dienst(en) in hun groep te volgen i.v.m. vakantie o.i.d. kunnen hun gereserveerde plaats onderling ruilen met mensen uit een andere groep, zodat zij extra diensten kunnen bijwonen. Dit hoeft niet doorgegeven te worden.
Er zijn nog verschillende plaatsen vrij in de diensten van groep A, B en C. Gemeenteleden kunnen aangeven dat zij een extra dienst willen bijwonen naast de groep waarin zij zijn ingeroosterd. Als zij geplaatst kunnen worden op een vrije plaats in een andere groep, krijgen ze via de e-mail een reactie terug met rij en plaats nummer (en welke dienst dit betreft).
Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen meezingen tijdens de dienst.
De gemeenteleden kunnen aangeven of zij willen meezingen met de kerkenraad. De coördinatoren zitten voor in de kerk en zingen in elke dienst mee. Gemeenteleden die willen meezingen worden op de eerste bank van het middenschip geplaatst zodat zij met de kerkenraad kunnen meezingen. Per dienst is er een beperkte mogelijkheid om mee te zingen. Zij die mogen meezingen krijgen via de e-mail een reactie terug met rij en plaats nummer.
Opgeven voor een extra dienst of het meezingen met de kerkenraad moet voor donderdag gebeuren via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl, zodat er voldoende tijd is om e.e.a. om te roosteren af te stemmen.
Het plaatsen in een extra dienst of het omrooster naar de eerste bank gebeurt zoveel als mogelijk op volgorde van binnenkomst van de e-mail.
I.v.m. de vakantie is het niet mogelijk om in de maand augustus mutaties/wijzigingen door te geven. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Vanwege praktische redenen is het vooralsnog niet mogelijk om tijdens de dienst te collecteren. Het geven van uw gaven kan momenteel op de gebruikelijke wijze middels een overschrijving of het afgeven van collectebonnen bij het kerkelijk bureau.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

de kerkenraad

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de zending. Hij ontving eveneens € 50,- voor de diaconie en € 50- met als bestemming eredienst. Zelf ontving ik € 50,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Vanuit de Geest komt de zorgvuldigheid, de fierheid en dapperheid, ook de blijmoedigheid en het vertrouwen dat verkregen zal worden. Zo leert dan Judas niet tevergeefs, dat niemand bidden kan zo het behoort, of de Geest moet hem leiden’.
Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte
Bijzonder om weer diensten te hebben met meerdere kerkgangers. Het is mooi dat een haal aantal gemeenteleden zich opgegeven heeft voor de diensten. Er kunnen er nog meer bij. Mag ik u hierin meegeven dat de kerkgang niet alleen iets is wat we doen voor onszelf, maar vooral ook voor God en de andere gemeenteleden? De gang naar de kerk is ook God en de ander dienen. Je kunt het vergelijken met gezinsleden die gemist worden aan de maaltijd thuis. Wat is het fijn als u er bij bent, al moet de gezondheid het natuurlijk wel toelaten!
U en jou een goede vakantie gewenst, of dat nu thuis is of op het vakantieadres: Ga met God!
Met een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop
Er zal na lange tijd weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. D. Verboom uit Rijnsburg.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk
Afgelopen woensdag heeft er een informatief gesprek plaatsgevonden met een predikant. Of dit gaat leiden tot het ook daadwerkelijk kunnen uitbrengen van een beroep is op dit moment nog niet geheel zeker. Daarvoor moet er in de komende periode meer duidelijkheid over komen. De komende vakantieperiode zal er ongetwijfeld ook nog eens de oorzaak van zijn, dat er nog wel een paar weken extra overheen zullen gaan, voordat we hier ook definitief iets over kunnen zeggen/schrijven. Maar het leek ons toch goed om de gemeente voorzichtig op de hoogte te stellen dat er hierin toch weer wat voortgang is. Bid u mee om een spoedige vervulling van deze vacature, waar we nu al zo lang naar uit zien.

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Catechese
Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18 -groepen. Meld u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354.
We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer helemaal te kunnen hervatten.

Citaat
‘Het is niet mogelijk uit Christus te leven, dan door aan onze liefdeloosheid en hoogmoed af te sterven en onszelf te verloochenen.’
Dr. W. Aalders (1909-2005)

Bidden en danken
We bidden voor alle jongeren die door middel van diverse activiteiten hun geloof gaan delen met campinggasten in Nederland. Bidden voor de Dabar-teams, campingpastors en de plaatselijke gemeentes die deze vrijwilligers ondersteunen.
Bid voor de kerk in Brunei. Bid dat de Heere God christenen zegent met wijsheid en moed. Bid in het bijzonder voor de jonge gelovigen, dat de Vader hen omringt met mensen die hen inspireren. (Gebedskalender Open Doors)
In bepaalde landen van Centraal-Azië is het aantal coronabesmettingen de afgelopen weken flink toegenomen. Ziekenhuizen zijn overvol en er is weinig beademingsapparatuur voorhanden. Bid dat de juiste maatregelen worden genomen en dat er meer middelen beschikbaar komen. Bid ook voor de lokale bevolking, voor onze partners en onze werkers. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten. De schoolvakanties in onze regio zijn begonnen. Wij wensen u allen een goede vakantie in eigen omgeving of elders.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Alle zieken en zij die zorgen kennen bemoedigen we met de woorden uit Ps 138: 7: “Als ik middenin de benauwdheid verkeer, maakt U mij levend; U strekt Uw hand uit tegen de toorn van mijn vijanden, Uw rechterhand verlost mij.” David wil bemoedigen met de hoop en het geloof dat in hem is. Wie in die hoop en in dat geloof op Christus ziet, zal leven. Alles hoeft dan niet beter te gaan. Maar alles komt dan in een ander perspectief te staan.

Kerkdiensten
De afgelopen twee zondagen mocht een gedeelte van de gemeente elkaar weer in de erediensten ontmoeten. Daar zijn we dankbaar voor. Al beseffen we ook dat het niet is, zoals we gewend zijn. Het blijft zowel thuis als in de kerk een noodoplossing. We zijn afhankelijk van allerlei voorschriften en van de techniek. Net als in de maatschappij hebben we ook in de kerk allemaal onze gedachten daarover en vormen we onze mening. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Als commissie, die handelt in opdracht van de Algemene Kerkenraad, proberen we al het mogelijke te doen wat verantwoord is. Maar wat de een verantwoord vindt naar aanleiding van de maatregelen waaraan we gebonden zijn, vindt de ander van niet. We zoeken en beslissen daarom vanuit het begrip: Grootste gemeenschappelijke deler. In de brief aan de Romeinen hoofdstuk 12 tot hoofdstuk 15:13 wordt daar helder over geschreven. Nuttig om deze in dit verband te lezen!

Reserveren kerkdiensten
Over het algemeen gaat het reserveren van de kerkdiensten zonder problemen. Meestal krijgt u een bevestiging dat u zich heeft aangemeld. Som lukt, om onverklaarbare redenen, het reserveren niet of wordt de bevestigingsmail niet ontvangen. Wanneer u twijfelt, kunt u altijd, via de mail, aan de scriba een bericht sturen. Hij probeert dan uw probleem op te lossen.

Aannemingsavond
Woensdag 2 september zal een afvaardiging van de kerkenraad acht personen ontvangen die te kennen hebben gegeven om hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente. De gesprekken met de catecheet/predikant hebben plaatsgevonden. Het mag ons als gemeente bemoedigen dat zij het verlangen hebben om publiekelijke belijdenis van het geloof af te leggen. De taak van de kerkenraad om de verlangen te toetsen en de levenswandel te onderzoeken. We hebben, zowel belijdeniscatechisanten als kerkenraad, lang uitgezien naar deze avond. We bidden om een goede en gezegende avond te zijner tijd.

Gelezen/gehoord
‘De Bijbel is een stroom, waarin de olifant zich kan baden, terwijl de mug daarin niet verdrinkt.’

Tenslotte
De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. Voor velen een vakantie die heel anders zal verlopen dan voorgaande jaren. Vakantieplannen moesten worden aangepast of vanwege financiën worden afgelast. Hoe het ook zij, toch wensen we u en jullie een goede rustperiode toe.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus

 

Erediensten

Zondag 19 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.A.H. Jongkind, Langerak

Morgendienst: groep 4 straatnaam R t/m Z
(incl. Rivierdijk 111-515)
Avonddienst: groep 1 straatnaam A t/m G

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Diaconaal Maatschappelijk Werk
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Aleida Groeneveld, Marlene Groeneveld

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 26: 7
avonddienst: Psalm 19: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. L. W. Smelt,
Voorthuizen
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 26

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H. Liefting, Gouda
18.00 uur ds. E. K. Foppen, Den Haag

Morgendienst: Groep A
Avonddienst: Groep B

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eredienst – energiekosten
Zondag 26 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur prop. H. Boele, Gouda

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Marijke Vogel, Anke/Jasmijn Vogel

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 105: 1
avonddienst: Psalm 67: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. A. van Zetten, Bruchem-Kerkwijk
18.00 uur ds. D. Breure, Waarder

Morgendienst: Groep C
Avonddienst: Groep A

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken 2. Plaatselijk kerkelijk werk
Avonddienst: 1. Plaatselijk kerkelijk werk
2. Eigen gemeente – eredienst

Kerkblad 75-50,51

Verslaafd aan emotionele pijn: Bestemming vrijheid (4/7)

“En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben.”
(Mattheüs 18: 34)

_______________________________________________

Dat het mogelijk is dat je niet vrij bent van zonden is geen verrassing. Zonden die je leven kunnen beheersen is herkenbaar, maar de vraag of je ook vast kunt zitten aan mensen die jou iets hebben aangedaan, is misschien een iets lastigere vraag. Toch is dit in het pastoraat iets wat we veel vaker tegenkomen dan ons lief is. We zijn niet bedoeld om vast te zitten aan gevoelens van boosheid of haat. Maar dit is lastiger dan het vaak lijkt te zijn.

Als je naar Jezus kijkt aan het kruis dan valt op dat Jezus, zelfs aan het kruis, waar Zijn vijanden Hem bespotten, Hij geen enkel moment van wraakgevoelens heeft. Het kruiswoord “Vader vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, is iets dat we vaak ter kennisgeving aannemen, maar probeer bij die uitspraak van Jezus eens stil te staan. Terwijl ze Hem bruut aan het kruis hebben geslagen en Hem ook nog eens vernederen, laat Jezus elke vorm van wraakgevoel los en geeft het oordeel aan Zijn Vader. Hij kiest om te vergeven. En dat terwijl er geen vijand onder aan dat kruis is die tot het besef komt om Jezus om vergeving te vragen. Sterker nog, ze gaan gewoon door met Hem vernederen. Toch spreekt Jezus dan die woorden uit met de vraag of Zijn Vader hen wil vergeven. En het gevolg? Jezus wordt niet verteerd door wraakgevoelens.

De manier hoe Jezus daar leed aan het kruis is extreem. Ja, dat deed Hij voor ons, zeker, maar besef ook even hoe extreem dit lijden was, zeker ook met het oog op emotionele pijn. Jezus is meer dan wie ook afgewezen, vernederd, emotioneel verwond en toch is Hij in die verwondingen niet blijven hangen, maar Hij koos ervoor om het los te laten. Jezus raakt niet verslaafd aan emotionele pijn.

Hoe dan ook, niemand van ons is zonder emotionele verwondingen. Iedereen weet wat afwijzing is, iedereen weet wat het is om emotioneel pijn te hebben. Of het nu is omdat je werd geremd in wie je bent, of dat je bedrogen bent, te kort bent gedaan of op welke andere manier je emotioneel bent beschadigd, we herkennen hier in meer of mindere mate allemaal wel iets van. En ja, andersom ook: wij doen ook regelmatig de ander pijn. Soms echt niet bewust.
Jezus leert in een gelijkenis wat we moeten doen met emotionele pijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een koning die de schuld van zijn knecht opeist. De schuld van die knecht is tienduizend talent. Dat is een bedrag dat nooit te betalen is in het leven. Het zijn zoveel jaarsalarissen die je nooit kunt verdienen als knecht. Als die knecht dan smeekt om genade, dan smeekt die koning de hele schuld kwijt. Die knecht is iemand die weet wat genade is. Je hebt God zoveel tekort gedaan en toch kiest God ervoor je om Jezus’ wil te vergeven. God doet het ons wel voor hoe Hij voorkomt dat Hij met wraakgevoelens naar ons zou blijven kijken.

Dan komt die knecht buiten en komt hij een collega tegen en hij herinnert ineens dat die collega bij hem nog in de schuld staat. Niet zo heel veel. Het gaat maar om honderd penningen. Dat staat in geen vergelijking bij wat hijzelf net bij de koning heeft gekregen aan vrijspraak. Toch pakt hij zijn collega bij zijn keel en eist die honderd penningen op en als zijn collega hem dan om genade smeekt, weet hij van geen wijken. Dat wordt gezien door de andere collega’s en die stappen naar de koning. Het gevolg laat zich raden. De koning wordt boos en zet die onbarmhartige knecht in de gevangenis. En in die gevangenis geeft die koning hem over aan de pijnigers.

Weet je, onvergevingsgezindheid maakt dat je in de gevangenis terecht komt. De pijnigers van haat en wrok teisteren daar je leven. Je blijft vastzitten aan diegenen waarover jij het oordeel wilt vasthouden. Zodra wij niet vergeven, kiezen wij ervoor om het oordeel vast te houden. Wij denken dan het recht op vergelding te hebben, maar Paulus leert het ons in de Romeinenbrief al: de wraak komt God toe en niet ons. Daarom is de opdracht van vergeving en het oordeel overgeven aan God niet zo vreemd. Niet omdat je er maar wat makkelijker over moet denken. Daar gaat het niet om. De pijn die je is aangedaan moet juist serieus genomen worden, alleen wil Jezus niet dat jij vast blijft zitten aan de emotionele pijn. Daarom is de opdracht van Jezus om te vergeven. Vergeven is niet er overheen stappen, maar vergeven is loslaten om vrij te zijn van emotionele pijn. En God straft: Of aan Jezus voor degenen die in Hem zijn gaan geloven of aan de dader, straks als hij niet heeft willen geloven in Jezus. Maar jij, jij mag vrij zijn van boosheid, haat en wrok.

Theo de Koning

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Kerkdiensten in coronatijd
Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk, en zelfs ruimer dan verwacht, zijn versoepeld, overheerst de dankbaarheid dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen. Met psalm 68 geven we hier woorden aan: ‘Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.’
Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen
Deze periode ligt inmiddels achter ons, en daarin zijn verdere voorbereidingen getroffen en plannen uitgewerkt voor de diensten vanaf 1 juli. De uitwerking verschilt enigszins tussen de diensten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Over de praktische invulling in de Nieuwe Kerk (wijk 1- oost) is reeds de nodige informatie gepubliceerd. Dit bericht geeft informatie over de diensten van de wijken 2-Noord en 3-Zuid in de Oude Kerk.

Periode juli en augustus 2020
Met ingang van 5 juli worden er voorlopig twee diensten per zondag gehouden in de Oude Kerk, op de tijden zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Voorlopig wordt gestart met maximaal 100 aanwezigen. Hoewel er geen maximum meer gesteld is aan het aantal bezoekers, moeten de plannen hierop nog worden aangepast. Zodra dit geregeld is, zal het aantal opgeschaald kunnen worden.

Reserveren
Voor het bijwonen van de diensten in de Oude Kerk kunt u plaatsen reserveren via de homepage van de website www.hghg.nl. Als u niet over internet beschikt kunt u uw reservering telefonisch doorgeven aan de wijkscriba. De telefoonnummers vindt u onder de wijkberichten.
Drie belangrijke aandachtspunten:

 • Uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.
 • U kunt alleen reserveren voor de diensten van de wijk waarvan u lid bent.
 • Houdt er bij het reserveren rekening mee dat u één dienst per vier weken kunt bijwonen. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te kunnen reserveren.

Belangrijke punten uit het gebruiksplan
Voor de goede orde in het gebruik van de Oude Kerk is een gebruiksplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan:

 • Alleen de hoofdingang aan de Peulenstaat en de ingang aan het Kerkplein worden gebruikt als in- en uitgangen.
 • Bij de ingang vindt controle plaats van uw reservering, en wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
 • Het gebruik van de toiletten is tot een absoluut minimum beperkt.
 • Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk.
 • Houdt ook voor en na de diensten rekening met de ‘1,5 meter regel’. Samenscholing rondom de kerk is niet toegestaan.
 • De diensten worden opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid via internet. Het is mogelijk dat aanwezigen in beeld komen.
 • Het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

Periode na 1 september
Voor deze periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt u later op de hoogte gesteld.

Tenslotte
Allen gezegende diensten toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Openingsweekend 2020
Staan de datums voor het openingsweekend van 2020 al in uw agenda? Zo niet, noteer ze dan alsnog: vrijdag 18 t/m zondag 20 september.
Helaas kunnen we dit jaar niet alle activiteiten als vanouds voortzetten. Wel zijn we volop aan het bedenken hoe het wél zou kunnen, zodat we er ondanks alles hopelijk toch een onvergetelijk weekend van kunnen maken.
Voor meer informatie, hou de kerkbode in de gaten! 🙂

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!
Het was altijd al zo, maar de laatste tijd hebben we wel in het bijzonder geleerd dat plannen maken echt onder voorbehoud is.
Toch verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten onder voorbehoud door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!
Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.
Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit op de website aangepast kan worden.
Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.
Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website (vooral onder Verenigingen!) moet worden aangepast, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.
Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

LinkedIn gebruikers opgelet
We krijgen regelmatig de vraag hoe we als kerkgangers mee kunnen helpen aan een gezonde ontwikkeling van ons zalencentrum De Parel. Natuurlijk ligt het voor de hand om dan te wijzen op de mogelijkheden voor zaalhuur. Echter, past dat niet altijd. Wat wel kan, en niets kost, is om via LinkedIn of andere sociale media De Parel te volgen en af en toe berichten te delen. Hiermee zien de mensen in uw netwerk De Parel voorbij komen, en kunnen ze hier gebruik van maken. Dus: volg De Parel en bouw mee aan de klantgroep van De Parel. Goed voor De Parel, goed voor de kerk, goed voor u.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 juli
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Hospice De Cirkel in Papendrecht. Hospice De Cirkel is een plaatsvervangend thuis waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven. De kwaliteit van hun leven in de laatste fase staat hierbij centraal. De bewoners krijgen in het hospice dezelfde zorg als ze thuis zouden hebben van de thuiszorg, de huisarts, familie en vrienden. Bovendien kunnen ze rekenen op de aanwezigheid en zorg van vrijwilligers. Hospice De Cirkel heeft al een locatie in Hendrik-Ido-Ambacht (Zwijndrechtse Waard). Op dit moment is een tweede vestiging in aanbouw in Papendrecht (Alblasserwaard). Naar verwachting opent dit nieuwe hospice eind 2020 zijn deuren. Het hospice is voor een groot deel afhankelijk van giften. Als diaconie willen we de bouw en dit initiatief in onze regio graag ondersteunen en naast de collecte ook uw gebed van harte aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 12 juli
De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. Deze vakantieweken zijn voor mensen met een handicap of beperking en voor alleengaanden. De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een handicap of beperking. Of omdat je er tegen opziet om alleen op vakantie te gaan. Met zorg en aandacht biedt de Hervormde Vrouwenbond – vanuit diaconaal oogpunt – vakantieweken aan.
Zorg op maat: er zijn deskundige vrijwilligers aanwezig voor verzorging en/of begeleiding. Alles is goed voor elkaar op het punt van benodigde hulpmiddelen zoals hoog-laagbedden of een tillift. Vanuit de liefde tot God is er aandacht voor elkaar, iedereen wordt gezien. De gasten en vrijwilligers leren van elkaar en zijn er voor elkaar. Ook vanuit onze gemeente wordt er deelgenomen aan deze vakantieweken. De diaconie wil dit diaconale werk van de Hervormde Vrouwenbond graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het eerste kwartaal van 2020 is totaal €874,75. Dit is bestemd voor Jemima. Hartelijk dank voor uw gaven!
De opbrengst voor het derde kwartaal 2020 is bestemd voor Open Doors, voor het project Kerk Nigeria. Open Doors ondersteunt de kerk in Nigeria met diverse trainingen en praktische hulp. In gebieden waar christenen lijden onder geweld staan noodhulp en traumahulp voorop.
Noodhulp: Open Doors-veldwerkers voorziet christenen die gevlucht zijn vanwege de aanvallen van eten, kleding en onderdak. Ze raakten alles kwijt en wonen in vluchtelingenkampen of bij familieleden.
Traumahulp: Talloze Nigeriaanse christenen, zowel jong als oud, zijn getraumatiseerd door de gruwelijkheden die ze meemaakten. Velen rouwen om geliefden die plotsklaps zijn vermoord. Ook komt ontvoering en verkrachting van vrouwen en meisjes veel voor in Nigeria. Veldwerkers van Open Doors verlenen traumazorg.
Geef de kerk in Nigeria de grootste gift die u kunt geven: open uw hart en bid voor christenen die een aanval overleefden en getraumatiseerd zijn. Bid voor hen die de dreiging dagelijks voelen. En steun ons werk, zodat wij dag in dag uit kunnen blijven klaarstaan voor christenen in Nigeria.

Vrijwilligers gezocht voor Hospice De Cirkel
Zoals u in de collecteaankondiging van zondag 5 juli kunt lezen, wordt in Papendrecht momenteel gebouwd aan een nieuwe locatie van Hospice De Cirkel. In het najaar van 2020 verwachten zij hiermee klaar te zijn en de deuren te openen. U kunt hierover meer lezen op de website: https://hospicedecirkel.nl/. Voor dit bijzondere werk en om dit alles mogelijk te maken, is men op zoek naar vrijwilligers uit de regio.
De vrijwilliger heeft een centrale rol in het hospice. De vrijwilliger komt niet in plaats van de mantelzorg, maar is een aanvulling hierop. Daar waar de familie geen zorg meer kan bieden, ondersteunt de vrijwilliger. Hij/zij neemt geen taken over van de professionele zorgverleners en doet geen enkele medische handeling. In het hospice werken zo’n 80 vrijwilligers, mannen en vrouwen in diverse leeftijdscategorieën.
Taken van de vrijwilliger
Lichamelijke verzorging van de bewoners. Dit gebeurt samen met anderen, zoals familie en de wijkverpleging
Emotionele ondersteuning van de bewoners en hun familie
Lichte huishoudelijke werkzaamheden, zoals het zorgen voor koffie, thee en maaltijden, verzorgen van planten en bloemen en het opruimen van de kamer.
Vrijwilligers werken in diensten van vier uur. Elke dienst zijn er twee vrijwilligers aanwezig en na de dienst is er een overdracht. Vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur is de thuiszorg van Aafje aanwezig in ons hospice in Hendrik-Ido-Ambacht. Vrijwilligers kunnen zelf hun diensten digitaal inplannen.
Kennismaking en opleiding
Met elke vrijwilliger voeren wij eerst een kennismakingsgesprek om te kijken of er een wederzijdse ‘klik’ is en iemand past binnen ons team. Is dat het geval dan volgt, bij voldoende deelnemers, een opleidingstraject dat bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. Onderwerpen die aan bod komen tijdens de training zijn onder andere communicatie, zingeving en omgaan met verdriet. Ook krijgt iemand de gelegenheid een aantal diensten mee te draaien met ervaren vrijwilligers en zo te kijken hoe het er in de praktijk aan toegaat. Als de training met goed gevolg is afgesloten, ontvangt de deelnemer een certificaat en kan hij/zij aan de slag.
Vrijwilliger worden?
Lijkt het u leuk om als vrijwilliger in hospice De Cirkel te werken en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met één van de coördinatoren. U kunt hen bereiken via 078-612 41 38 of coordinator@hospicedecirkel.nl.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
Tot en met de zomervakantie (met uitzondering van maandag 27 juli, maandag 3 en 10 augustus) is het Kerkelijk Bureau op maandagochtend geopend voor de verkoop van collectebonnen. Op vrijdagavond vindt tot en met de zomervakantie geen verkoop plaats.

Inleveren bijdrage collecten Kerkelijk Bureau
Naast de mogelijkheid om uw bijdrage aan collecten over te maken op de rekeningnummers genoemd op de achterzijde van het kerkblad of door middel van de QR code, is het ook mogelijk uw bijdrage (bij voorkeur in collectebonnen) in een envelop in de brievenbus te doen van het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 11. Wilt u duidelijk aangeven of de bijdrage bestemd is voor de diaconie, het college van kerkrentmeesters, de zending of zendingsbusjes en evt. het collectedoel.

Dagelijkse leiding De Parel
Vanuit het CvK willen we u graag informeren over de managementtaken in De Parel.
Vanaf december 2019 is Leonard Gort als interim-manager betrokken bij De Parel. Er zijn nieuwe lijnen uitgezet voor de toekomst, efficiency slagen gemaakt en er is een besluit genomen over de dagelijkse leiding van De Parel.
De leiding van De Parel is inmiddels in handen van Lia Schouten en Helma de Jong. Ook nemen deze dames de rol van gastvrouw op zich bij de grotere evenementen die in De Parel plaatsvinden. Leonard blijft een aantal uren per maand beschikbaar ter ondersteuning.
Er wordt nog gezocht naar een commerciële stagiair die met acquisitie aan de slag kan gaan. Wanneer u hiervoor een geschikte kandidaat weet, mail gerust naar info@deparel.nl.
De technische ondersteuning wordt opgepakt door Jan Piet de Ruiter en Peter Cornegé, die met een groep vrijwilligers het pand in goede staat brengen en houden. Hiervoor zijn ze overigens nog op zoek naar een schilder.
Mocht u de komende tijd weer in De Parel komen, dan zult u zien dat tijdens de corona-sluiting de medewerkers en vrijwilligers niet stil hebben gezeten. Veel muren en deuren zijn voorzien van een nieuwe laag verf en zien er weer strak en fris uit.
Wellicht heeft u het al voorbij zien komen, de website, www.deparel.nl, heeft een flinke upgrade gehad. Alle mogelijkheden die er zijn bij De Parel staan daar uitgebreid op vermeld. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, dan kunt u terecht bij het CvK via kerkrentmeester103@hghg.nl.

Evangelisatie

Afscheid evangelisatieouderling
Na een ambtsperiode van achtenhalf jaar wordt op zondag 5 juli afscheid genomen van broeder M. (Martin) de Kock. Acht jaar heeft hij de gemeente gediend als evangelisatieouderling van de algemene kerkenraad en verbonden aan wijk 2-Noord. In deze periode heeft hij met name het missionair gemeente-zijn meer invulling gegeven door ‘evangelisatie door relatie’ en de opzet gemaakt voor de wijkgroepen zoals die gemeente-breed functioneren. Ook zijn boeiende bijdragen aan het uurtje zingen en het betrekken van de kinderen hierbij blijven ons bij. Daarnaast heeft hij meerdere jaren het voorzitterschap van de kerkenraad van wijk 2-Noord ingevuld. Vanwege deze functie is zijn ambtstermijn op verzoek van de wijk met een half jaar verlengd. We danken Martin hartelijk voor zijn inzet voor de gemeente en wensen hem, samen met zijn gezin, veel zegen in de toekomst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Benoeming EC medewerker met bijzondere opdracht
In 2019 heeft de Algemene Kerkenraad, in overleg met wijk 2-Noord, besloten dat de samenstelling van de vertegenwoordiging vanuit de AK naar de evangelisatie- en zendingscommissie zal worden aangepast. In plaats van drie bestaat deze voortaan uit twee evangelisatieouderlingen. Voor verschillende taken zal een extra medewerker worden gezocht. Op voordracht van de evangelisatiecommissie heeft de AK in de vergadering van 22 juni 2020 besloten hiervoor broeder M. (Marco) Kraaijeveld te benoemen. Hij heeft deze benoeming inmiddels aanvaard. De verdeling van de taken zal in nauw overleg met de evangelisatieouderlingen worden vastgesteld. Conform de werkverdeling in het beleidsplan van de Algemene Kerkenraad zal zijn werkveld met name gericht zijn op interkerkelijke samenwerking en beleidsmatig vormgeven c.q. verdiepen van missionair gemeente zijn. Wij wensen Marco Gods zegen toe in het uitoefenen van deze taak.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Zending

Dabar en Geloven in Spangen in coronatijd
Enkele weken geleden was de collectebestemming Dabar. En misschien dacht u en jij ook wel: Maar camping evangelisatie gaat nu toch niet door? Inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld en Dabar teams gevormd, met als resultaat dat in de komende vakantieweken Dabar op 16 van de 21 beoogde campings aanwezig zal zijn. Twee campings hebben het nog in beraad. In diverse teams zijn nog lege plekken die we graag ingevuld zien. Heb je belangstelling, neem contact op met de IZB en laat het ons ook weten. Dit mooie werk beveelt de zendingscommissie graag bij u aan.
De coronacrisis heeft vele creatieve ideeën opgeleverd. Zo ook in Rotterdam-Spangen waar nu sinds een aantal jaren een kleine gemeente samenkomt onder leiding van buurtpastor Nico van Splunter. Het team van Geloven in Spangen verspreidde de afgelopen maanden 750 voedselpakketten om de nood van wijkbewoners enigszins te lenigen. ‘We hebben stellig de indruk dat we nog maar een topje van de ijsberg zien’, zegt Nico, ‘maar dat maakt wát we doen niet zonder betekenis’. Na de voedselhulp kreeg hij van de woningcorporatie het aanbod van een winkelruimte om die tijdens de coronacrisis gratis te gebruiken. Een aanbod dat met twee handen is aangepakt. Direct is hard gewerkt om de ruimte om te toveren tot een zgn. buurtsuper die Yess is genoemd, waar mensen uit de wijk boodschappen kunnen doen. ‘De spullen krijgen we van diverse partners, bedrijven, groothandels en supermarkten zoals de Jumbo even verderop.’ Is Yess geen concurrent van de supermarkt of de voedselbank? ‘Met de islamitische- en seculiere voedselbank en supermarkten hebben we goed contact. Wij bedienen een andere doelgroep. Bij de voedselbanken moet je allerlei paperassen overleggen over je financiële situatie. Wij zijn een tijdelijke gratis noodvoorziening. Een belangrijke bijkomendheid is dat het gebouw uit meerdere verdiepingen bestaat. Hier willen we een keuken gaan realiseren om dagelijks gezond ontbijt klaar te kunnen maken, werkervaringsplaatsen te bieden en dan is er ook nog ruimte voor een zondagsschool en andere activiteiten. Al met al een zegen voor het werk van Geloven in Spangen.’

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Zondag 5 juli lezen we in de morgendienst verder uit de brief van Judas. We lezen de verzen 14 t/m 19. We horen over de laatste dagen waarin er spotters zullen zijn. Judas verwijst ook naar Henoch. Hoe zit dat precies? Heeft Henoch geprofeteerd en wanneer dan?
De avonddienst zal geleid worden door ds. P. van de Voorde. Hij gaat verder met de behandeling van de Catechismus. Deze keer is Zondag 25 aan de beurt. Dat gaat over de sacramenten. Wat zijn sacramenten precies? Zelf preek ik in de Oude Kerk over Zondag 24 van de Catechismus. We lezen in die dienst uit Galaten 5.
In de morgendienst van zondag 12 juli leggen Thomas en Sandra Kraaijeveld en Anne Wil de Koeijer belijdenis van het geloof af. Dankbaar zien we daar naar uit. We lezen in deze dienst het laatste gedeelte van de brief van Judas, de verzen 20 t/m 25. Voor de avonddienst op die zondag verwachten wij prop. J. van Eijsden uit Driebruggen. Een goede voorbereiding toegewenst op de diensten!

Op weg naar zondag 5 juli – vervolg
Afgelopen week zijn de indelingen gemaakt voor de komende kerkdiensten. Ieder die zich heeft opgegeven, krijgt (uiterlijk zaterdag) de uitnodigingsbrief, waarin staat in welke groep u bent ingedeeld en wat uw rij en plaatsnummer is. Per adres krijgt u één uitnodigingsbrief, waarop alle plaatsen vermeld staan van ieder die zich heeft opgegeven. In de uitnodigingsbrief wordt aangegeven vanaf welke datum u aangegeven hebt de diensten te willen volgen. Sommigen geven aan dat zij op een later moment de diensten willen volgen. Deze mensen zijn echter wel al meegenomen in de groep en ingedeeld. Dat betekent dat het geen enkel probleem is als zij eventueel eerder naar de kerk willen komen, dan opgegeven. Uw zitplaats is reeds gereserveerd in uw groep.
Zoals bekend is het mogelijk om op een later moment ingedeeld te worden. U kunt u opgave doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl Ook kunt u uw opgave (telefonisch of schriftelijk) doorgeven aan de wijkouderling, waarna deze verwerkt zal worden.
Wilt u aan uw wijkouderling doorgeven als u geen uitnodiging hebt ontvangen, maar u zich wel had opgegeven?
Er zijn verschillende vragen gesteld m.b.t. het volgen van een morgen of een avonddienst. De groepen worden wisselend uitgenodigd voor een morgen- of avonddienst. Mocht uw groep uitgenodigd worden voor een morgen/avond dienst, waarbij u (of enkele leden van uw gezin) niet aanwezig kan/kunnen zijn, dan is het niet nodig om dit door te geven. In dit geval zal de kerkzaal minder bezet zijn. Het is nu eenmaal niet mogelijk om het rooster per dienst specifiek af te stemmen op de mogelijkheden die zich voordoen. De kerkzaal is zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Toch blijven er plaatsen onbezet vanwege de 1,5 meter afstand. Er zijn drie groepen samengesteld. Dat betreft groep A, B en C. Dat betekent dat ieder twee kerkdiensten in de drie weken kan bijwonen. De groepen zijn zo samengesteld dat uitbreiding mogelijk is.
Voor zondag 5 juli worden de volgende groepen uitgenodigd:

 • Morgendienst groep A
 • Avonddienst groep B

Voor zondag 12 juli worden de volgende groepen uitgenodigd:

 • Morgendienst (belijdenisdienst)  – gasten aangevuld met gemeenteleden. Zij die deze dienst kunnen bijwonen worden hiervoor apart uitgenodigd.
 • Avonddienst groep C

In de kerkbode en op de website zal steeds aangegeven worden welke groep de diensten kunnen bijwonen.
We zijn blij en dankbaar de we als gemeente weer in de kerk aanwezig kunnen zijn, al is het op een gebroken wijze.
de kerkenraad

Pastoraat
We denken aan gemeenteleden die veel tegenslag en teleurstelling meemaken. Er zijn er die te maken hebben met een handicap. Laten we ons in alle zorgen vastklemmen aan de Levende. Hij geeft rijke beloften. Bijvoorbeeld deze: “Wanneer u zult gaan door het water; Ik zal bij u zijn (…) Want ik ben de HEERE, uw God, de heilige van Israël, Uw Heiland.” (Jes. 43: 2 en 3)

Muzikaal moment door kinderen
Vrijdagavond 3 juli wordt om 19.30 uur opnieuw een muzikaal moment uitgezonden via internet en kerkradio. Een aantal kinderen uit onze wijkgemeente zingen in de Nieuwe Kerk enkele liederen. We hopen dat dit voor u en jou tot bemoediging is in deze tijd. Van harte aanbevolen!

Giften
Br. K. Ruitenberg ontving € 40,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Geloven is: het erop aan laten komen, dat er niets op ons aankomt, omdat alles op Christus aangekomen is.’

J. Koopmans (1905-1945)

Tenslotte
Wat fijn dat er zondagavond weer een aantal gemeenteleden in de kerk waren! We zien uit naar komende zondag waarop we nog meer gemeenteleden mogen ontmoeten. Om dit mogelijk te maken is er in de kerk heel wat werk verzet door allerlei mensen. Ook hebben de camera’s een vaste plaats gekregen. Mooi dat verschillende gemeenteleden het mogelijk maken dat de diensten zo thuis meebeleefd kunnen worden. Dank voor al deze inzet! Intussen staat de kerk deels in de stijgers en is men bezig met het dak. Dat alles zodat het evangelie vanaf de Nieuweweg zal blijven klinken. Al vele jaren heeft de Heere Zijn boodschap laten uitgaan en op die manier legt Hij Zijn handen op een gemeenschap, trekt Hij door geloof en bekering mensen naar Zich toe. Goddank, Hij gaat er mee door en we hopen en bidden dat dit zal zijn tot op de dag van Jezus’ komst.
Een hartelijke groet aan jong en oud,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Wij bevelen alle zieken aan in de voorbede en aandacht van de gemeente.
We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Welkom terug in de kerk vanaf zondag 5 juli
Dankbaar zijn we, dat vanaf zondag 5 juli, weer diensten met meerdere mensen mogelijk zijn. Wel met de nodige beperkingen, terwijl om meerdere redenen gereserveerd moet worden. God voluit de lof toebrengen, die Hij waard is, is helaas nog niet mogelijk, maar met andere gemeenteleden samenkomen in Gods huis, daar zien we toch naar uit.
We verwijzen hier graag ook naar de Algemene Berichten in dit blad van de hand van de scriba AK. Let ook op de informatie die, zo nodig, op de website van onze kerk www.hghg.nl komt te staan. Maar, weet u zich vooral weer welkom terug in de kerk.

Afscheid ambtsdragers
Tijdens de dienst van zondag 5 juli hopen we afscheid te nemen van twee ambtsbroeders, die beiden nog de maximale termijn van een halfjaar na het verstrijken van hun officiële termijn om als ambtsdrager te dienen, dit ook nog hebben gedaan. Martin de Kock is per januari 2012 benoemd door de AK als evangelisatieouderling, terwijl hij in januari 2014 ook preses werd van onze wijkkerkenraad. Een taak, waarvoor hij in de wieg gelegd bleek, wat betekent dat hij dit op een uiterst bekwame wijze heeft mogen verrichten. Als wijkkerkenraad zullen we daar blijvend goede herinneringen aan houden. Hugo van de Wetering is per januari 2016 als diaken aan onze wijkgemeente toegetreden. Dat was voor hem de tweede keer dat hij dit ambt op zich mocht nemen. Een diaken, die wist waar het over ging en bijzonder prettig om mee samen te mogen werken.
Voor beide broeders geldt, dat zij zichzelf in de afgelopen jaren hebben mogen geven aan het werk, waartoe de Meester had geroepen. Beiden, broeders met wie de kerkenraad ook op een broederlijke en fijne wijze mocht samenwerken, waardoor het ook een beetje pijn doet om afscheid te nemen, terwijl hen aan de andere kant de rust van harte gegund wordt. Via dit blad, maar ook zondag in de dienst, willen we hen hartelijk danken voor het werk dat ze in onze gemeente mochten doen, maar ook God voor de hulp en de kracht die zij tijdens hun bediening mochten ervaren.

Gemeenteopbouw
1. Wijkgroepen
Het is mooi te horen dat er vanuit de wijkgroepen ideeën komen en zelfs al activiteiten gepland worden om als wijk of als wijkgroep elkaar te ontmoeten.
Iedereen kan nog steeds meedoen en meedenken, maar spontaan mensen uitnodigen om samen een digitale kerkdienst te bekijken en/of op de koffie vragen mag los hiervan natuurlijk ook altijd.
De wijkouderlingen kunnen hierover meer informatie geven.
2. Avond twintigers (19-29 jr)
Dinsdag 7 juli wordt er een avond belegd voor de twintigers van onze wijkgemeente om te horen wat men zelf te bieden heeft voor en wat de verwachtingen zijn van onze gemeente.

Van harte welkom!

Philip de Rover, ouderling gemeenteopbouw

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,-, € 50,- en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw giften!

Citaat
‘Het is de verhoogde Christus, Die in de woordverkondiging de Heilige Geest hanteert. Beiden, de Geest en Christus, zijn niet te scheiden. De kern van het werk van de Geest is dat Hij tot Christus brengt. Achter de Geest staat het kloppende hart van Christus.’
Johannes Calvijn (1509-1564)

Bidden en danken

 • We bidden voor de hulpinstellingen in onze gemeente die in deze tijd zoveel steun verdienen; we denken dan aan De Ark, De Buitenhof, de zorgcentra Pedaja en Tiendwaert, de Notarisappel (woongemeenschap) en het Blokhuis aan de Sluisweg.
 • Bid voor pastors en leiders in India die – soms vanwege valse beschuldigingen – gevangen zitten. Bid dat zij vandaag iets van de Heere God zien of horen zodat ze weten dat Hij hen niet alleen laat. (Gebedskalender Open Doors)
 • We blijven vandaag dicht bij huis. Laten we danken voor predikanten en gemeenten in Nederland die op allerlei nieuwe manieren vorm geven aan de prediking en aan kerk-zijn in deze tijd. Bid ook voor hen dat ze het volhouden. We verlangen ernaar dat de kerkdeuren weer wijd opengaan! (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende uren in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl,
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Vele ouderen kampen met verzwakking van het lichaam. Bij vele jongeren komen in meer of mindere mate depressieve gedachten naar boven. Dit alles mogelijk door de tijd waarin we leven. Wat hieraan te doen? Afgelopen zondagmorgen werden vragen aan u, jou en mij gesteld. Laten we deze in oprechtheid voor de Heere beantwoorden. Hij weet raad met radelozen.

Giften
Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- ter vrije bestemming en van € 20,- voor de kerk.

Registratie kerkdiensten
Wanneer uw gezin uit meer dan vijf personen bestaat en u beschikt maar over één e-mailadres, kunt u een mail sturen naar de scriba. Hij kan er dan zorg voor dragen dat u met het hele gezin naar de kerk kunt komen om de dienst bij te wonen.
De inschrijving van de diensten sluit zaterdagavond om 19.00 uur voorafgaand aan de diensten. Dit in verband met het verwerken van de gegevens van hen die de dienst bezoeken.

Gelezen/gehoord
‘Vrees klopte aan de deur. Het geloof deed open. Er was niemand.’

Tenslotte
We zien uit naar de komende zondag. Hoe zal alles verlopen? Een groot deel van de gemeente verbonden door middel van de techniek met de dienst. Een klein gedeelte aanwezig in de kerk, gebonden aan regels. Dat alle hoorders door de prediking opgewekt worden om te verlangen om ontbonden te worden en met Christus te zijn (Filipp. 1: 23 SV). Dat is geen levensmoeheid, maar levensvreugde.
Zingt u en jij het mee?
‘Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem’
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus

 

Erediensten

Zondag 5 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel
18.00 uur ds. J.C. Breugem – Leerdienst ‘geloof’

Morgendienst: groep 1, straatnaam A t/m G
Avonddienst: groep 2, straatnaam H t/m N

Collecten
1. Pastoraat
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 68: 10
avonddienst: Psalm 66: 10

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. J. Westland – H.C. Zondag 24

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 25

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Hospice De Cirkel 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

 


Zondag 12 juli 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – Heilige Doop
18.00 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk

Morgendienst: genodigden i.v.m. doopdienst
Avonddienst: groep 3, straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 56: 6
avonddienst: Psalm 27:7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – H.C. Zondag 25
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

 


Donderdag 16 juli 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
14.00 uur ds. W.J. Westland – huwelijksdienst Ruben en Hendriëtte de Bruijn-den Haan

 


Vrijdag 17 juli 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
14.30 uur ds. P. van Die – huwelijksdienst Elzeline Buijk en Ruben Stavast