Goed om te horen

Pareldienst 27 september

76-11

Door het Baka-dal

“Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron.” (Psalm 84: 7)

_______________________________________________

Gelukkig! Er kwam weer een einde aan de langdurige hittegolf van een paar weken geleden. Het werd steeds benauwder – en dan te denken aan de ouderen of de chronisch zieken. Natuurlijk werden er goede adviezen gegeven, maar tóch. Het was maar het beste, wat binnen te blijven en niet door de polder te gaan lopen. Dan horen we wel eens verhalen over vróeger: hoe de arbeiders in de brandende zon op de akkers werkten. Ze moesten dóór.

In Israël kon het van tijd tot tijd ook zinderend heet zijn. Vooral, als de wind vanuit de woestijn waaide. Dan werd je adem bijna afgesneden. Die oostenwind was daardoor zelfs een beeld van de dood. Psalm 103 zingt van een tere bloem en dan vervolgen wij: ‘Wanneer de wind zich over ’t land laat horen…..’ Dat is die gloeiend hete woestijnwind, waar niets en niemand tegen bestand is.

Ga in zulke omstandigheden maar niet op reis! Maar wie zien we daar dan tóch gaan? Het is de pelgrim, die op reis is naar het heiligdom. Had hij niet beter een meer geschikte tijd kunnen afwachten? Kennelijk niet. Hij verlangt zó intens naar de ontmoeting met de Heere, dat hij tóch op weg gegaan is. Dat klinkt door in de eerste woorden van de Psalm, die hij dichtte: ‘Mijn ziel bezwijkt van verlangen….’

We zouden denken, dat hij zo met vreugde onderweg is en het uitroept: ‘Ik ga naar Jeruzalem, naar de altaren, naar de ontmoeting met God! Ik tel die hindernissen en die bezwaren niet!’

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Ondanks dat intense verlangen naar God blijkt de pelgrimsreis zwaar te zijn. Misschien valt u, die dit leest, de Psalmist wel bij. De levensweg is soms zwaar: de last van de ouderdom, de gebreken van het lichaam, de eenzaamheid die je overvalt. Maar óók, als we nog midden in het leven staan.

De moeiten van de pelgrimsreis worden samengevat in dat ene woord: het moerbeidal. We moeten daarbij denken aan een diepe kloof, tussen de rotsen. Daar was het altijd schemerdonker, geheimzinnig ook. De hitte van de dag bleef erin hangen, zoals je dat ook in huis kunt hebben. En het was er altijd droog. Kurkdroog, want er viel geen druppel regen. De pelgrim liep door een laag stof, dat opwolkte en ogen en keel prikkelde.

Dat is voor de Psalmist een beeld van zijn levensweg, met zijn moeiten en zorgen. En daar komen de geestelijke vragen bij. Waarom zo’n moeilijke weg? En de duivel is er al gauw bij: ‘Is dat zégen, als je God zoekt? Het brengt alleen maar ellende met zich mee!’ En wat een donkere wegen kunnen er zijn, als je ziet op je dagelijkse zonde en daardoor de nabijheid van de Heere mist.

Onderweg wordt de pelgrim omgeven door balsem-struiken. Daar word je óók al niet opgewekt van. Het zijn struiken met dikke, donkere bladeren. Een sombere aan-blik. Soms scheidt deze plant een gomachtig hars uit; die druppels hars lijken nét tranen. Daarom wordt hij ook wel de tranenstruik genoemd – zoals wij de treurwilg kennen.

Soms kijken andere mensen wat medelijdend naar dat ploeteren en zwoegen. Wat maak je je het toch moeilijk? Er is toch ook een weg, waarop je van het leven kunt genieten? Maar dat zijn mensen, die niet onderweg zijn naar Sion.

Nee, dan toch maar verder op die weg door het Baka-dal! En heerlijk: hoe zwaar het ook is, hoe vol strijd en eenzaamheid, ze komen tóch niet om! Ze komen niet om van dorst. Want -ónbegrijpelijk zouden we denken-: er is een bron in die kloof. God is hun bron. Een bron. waaruit helder en fris water stroomt. Zoveel, dat het niet in het stof wegzakt, maar tot een overvloed van levend water wordt. God geeft die bron of beter gezegd: God is die bron.

Een bron, waar je die niet verwacht. Net zo min als je de genade van God zou verwachten te midden van een wereld, die in de macht van zonde en dood verstrikt is. Maar juist dáár is die bron van genade te vinden, ‘overvloeiende voor de grootste der zondaren’.

Hoe is dat mogelijk?  Wel, we zien niet alleen die pelgrim. We zien Christus, die óók in dat tranendal was. Maar voor Hem was er geen druppel water en geen woord van troost. De heerlijke vrucht van Zijn ‘tranenweg’ is, dat er een bron is van levend water.

Ik hoop, dat u mét hem gaan mag, ook als uw weg misschien door die diepe rotskloof voert. Dan is de weg niet altijd eenvoudig. Die pelgrim stapt óók zomaar niet het heiligdom binnen, hij moet nog een hele weg gaan. Maar het is in een zeker weten, dat hij er wél zal aankomen.  Blijft één vraag over: gaat u méé?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Sursum Corda, ons gemengde koor,

Wordt ruim vertegenwoordigd door vrouwen, hoor!

Wij, bassen en tenoren, zijn bijna niet te horen.

We voelen ons dan ook wat verloren.

Kom jij daarom zingen op ons koor?

We zoeken een bas en een tenor…

We zingen iedere dinsdagavond van 20.00-22.15 uur onder enthousiaste leiding van Gert-Jan Oosterom.

Meld je nu aan via sursumcorda@bethel-sliedrecht.nl

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Als jongere of vriendengroep naar de kerk?

De afgelopen periode was een bijzondere periode, zeker ook als we naar de kerkdiensten kijken. We begrijpen van jullie dat jullie het missen om met je vrienden naar de kerk te gaan. Deze mogelijkheid willen we jullie graag geven. Voor de avonddiensten willen we jullie de gelegenheid

bieden om met elkaar naar de kerk te gaan. Wil je met elkaar naar de kerk? Meld je dan op zaterdag voor 18.00 uur aan bij Corstiaan (jeugdouderling.oost@hghg.nl), Erik (jeugdouderling.noord@hghg.nl) of Herman (jeugdouderling.zuid@hghg.nl) voor de zondagavonddienst in de kerk.

Honderd handig

We hebben niet alleen al veel lapjes binnen gekregen voor ‘Honderd handig’, maar ook een paar zakken met bollen wol. Vindt u het leuk om mee te haken of breien maar heeft u geen wol voorradig, dan kunt u die ophalen bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. tel.61 10 08.

Verkoop mondkapjes

Opnieuw mochten we van mw. Van de Minkelis € 200,- ontvangen, verdiend met de verkoop van zelf gemaakte mondkapjes, waarvoor hartelijk dank! De opbrengst is bestemd voor de onkosten van het uitzenden van de kerkdiensten. Mondkapjes kunnen nog steeds bij haar besteld worden (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18). De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-.

Benefietconcert Vox Humana – stem van de mens

Zaterdag 12 september hebben we kunnen genieten van het kleine gelegenheidskoor Vox Humana. Zij houden van zingen èn zij houden van het orgel. Nu deze ’oude dame’ het zwijgen is opgelegd en zij geen enkele stem kan laten horen, trok dit koor één van haar registers: de ‘Vox Humana’(= stem van de mens) open en liet van zich horen! Blij en dankbaar dat het orgel gerestaureerd wordt wilden zij met deze verrassende muziekavond hun bijdrage hieraan leveren. Ze namen ons mee op een muzikale reis van kerkmuziek die door de eeuwen heen heeft geklonken. Mooie serieuze stukken en wat ludieke liederen werden helder en zuiver gezongen. Tijdens de pauze werd op traditionele wijze (corona-proof) gecollecteerd met hengelstokken. Dit leverde al het mooie bedrag op van ruim € 600,- Mede door het enthousiasme van Vox Humana was het een geslaagde avond.

Mocht u dit benefietconcert gemist hebben dan kunt u het terugkijken via hghg.nl – kanaal 1.

de Orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 20 september 2020

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezins-materiaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor hun werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële én in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nog meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Hulp voor Lesbos, Moria

Afgelopen week escaleerde de situatie op Lesbos in het kamp Moria. Door een verwoestende brand is de toch al uitzichtloze situatie nog verder verslechterd. De vele vluchtelingen (waaronder veel kinderen) zijn wanhopig en verkeren in grote angst en onzekerheid. Op dit moment worden diverse noodhulpacties opgestart om te voorzien in eerste levensbehoeften. De diaconie heeft daarom besloten om direct € 5000,- hiervoor vrij te maken. We bidden dat de hulp deze medemensen mag bereiken en dat de situatie snel zal verbeteren. Wilt u hen ook gedenken in uw gebeden?

Afsluiting HGJB Project – Geef Hoop

Met het diaconale HGJB project ‘Geef Hoop’ is er binnen onze gemeente geld ingezameld voor project Chiyembekezo van de Protestante Kerk in Mozambique. Via dit project in Mozambique zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere organisaties. Naast de hierboven genoemde werkzaamheden geeft Chiyembekezo nu ook voorlichting over goede hygiëne. Die opdracht hebben ze vanuit de overheid van Mozambique gekregen. Daarnaast wordt een deel van het projectgeld door de Corona-pandemie anders besteed dan bedacht, namelijk aan voedselpakketten en zaaigoed. Ook worden Bijbels aangeschaft zodat de mensen in kleine groepen samen in de Bijbel kunnen lezen omdat er geen kerkdiensten (mogen) plaatsvinden en maar heel weinig mensen zelf een Bijbel hebben. Ook in Hardinxveld werden we getroffen door de lockdown waardoor niet alle activiteiten door konden gaan. Met de activiteiten die wel gehouden zijn – Oliebollenactie, Gemeentediner, Kaartenactie en Escaperoom – en met het geld dat ingezameld is door de Zondagsschool en Bijbelgesprekskring, is totaal € 5.521,- ingezameld! Dit bedrag is door de diaconie verdubbeld tot € 11.042,-. Een heel mooi bedrag waar veel goeds mee gedaan kan worden in Mozambique!

Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen of bijgedragen aan dit project!

Jan Willem Loeve – Jeugddiaken

Jeugdrubriek

Zondagsschool’ Leer mij Uw weg’

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 27 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange tijd waarin we niet bij elkaar konden komen, gaat de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur.

Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken en luisteren. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 27e! We hebben het zondagsschooluur volledig afgestemd op de RIVM regels.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandag 21 september starten we weer met de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We kunnen dat op een veilige manier doen, omdat er in De Parel ruimte is om op anderhalve meter bij elkaar te komen. Misschien blijft dit allemaal nog wel wat spannend, maar binnen de kaders die er zijn, lijkt het mij toch weer goed om weer te starten. Wellicht zullen we dit jaar in een andere zaal bij elkaar komen. Als je geprikkeld wilt worden om dieper de Bijbel in te duiken en verlangt naar meer verdieping in de praktijk van je geloof, zorg dan dat je erbij bent. De avonden beginnen om 20.00 uur. De overige data voor dit seizoen zijn: 12-10, 2-11, 30-11, 14-12, 4-1, 1-2, 15-2, 8-3 en 29-3.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Wat bijzonder dat we als gemeente afgelopen zondag het Heilig Avondmaal mochten vieren! Bij brood en wijn kwam de Heere zo dichtbij! Hij zei als het ware: ‘Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik’. Zijn lichaam werd gebroken en Zijn bloed gestort opdat wij niet zouden sterven maar leven! Heerlijk, om dat in alle rust aan de avondmaalstafel te mogen overdenken.

In de morgendienst ging het in de verkondiging over 2 Koningen 4: 7b. De Heere geeft genoeg om van te leven! In de avonddienst stond 2 Koningen 4: 42 centraal. Het thema was: ‘Tot Uw dienst!’ Als predikant vond ik het ook fijn om deze zondag (vrijwel) de hele gemeente te treffen. Daarin zien we ook de goede hand van God! Al met al genoeg om dankbaar op terug te zien.

Ouderavond catechese

Alle ouders van de catechisanten worden dinsdag 22 september verwacht voor de ouderavond. Het is goed om met elkaar het nieuwe seizoen in te kijken en ook voor onze jongeren in gebed te gaan. Met enkele ouders heb ik deze avond voorbereid. We hopen deze avond na te denken over het thema ‘In gesprek met je kind?!’ De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Nieuwe Kerk.

Catechese

Dinsdag 29 september begint de catechese. De jongeren ontvangen daar binnenkort een uitnodiging voor via de app.

Belijdeniscatechisatie.

De eerste belijdeniscatechisatie is op donderdag 24 september. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Als u of jij nog mee wil doen meldt je dan zo spoedig mogelijk aan. Dit kan tot uiterlijk maandagavond 21 september.

Bijbelkring

De eerste Bijbelkringavond vindt plaats op woensdag-avond 30 september. We komen samen in De Parel. Dit jaar gebruiken wij het boekje ‘Van slavendienst naar eredienst’. Het gaat over het leven van Mozes. Dit boekje is geschreven door ds. J.M. Molenaar (Ede) en ds. A. Langeweg (Haaften). U kunt het boekje alvast aanschaffen bij boekhandel Rinnah.

 Meeleven

We leven mee met wijkgemeente 2 Noord nu er een beroep is uitgebracht op ds. D. Wolters. Wanneer hij komende zondag zal voorgaan bidden en hopen wij op een goede ontmoeting voor predikant en wijkgemeente. Het is ons gebed dat de weg van de HEERE ook duidelijk mag worden in deze weken.

Oostwijzer – nr. 4

Dit weekend verschijnt het nieuwste nummer van de Oostwijzer. Deze zullen we weer bij u en jou thuis bezorgen. Mochten we u vergeten zijn, wilt u dan  contact opnemen met Cora Westland? Daarnaast liggen er ook extra exemplaren in de hal van de Nieuwe Kerk. We wensen u en jou weer veel leesplezier!  

Wijkavond op 7 oktober 2020

Christenen en vrijheid, het is een logische combinatie. ‘Wellicht hebben we het aan onszelf te wijten dat jongeren en niet-christenen bij kerk en geloof snel denken aan onvrijheid, aan wetten en regels, aan verboden en saaiheid,’ schrijft P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

Op 7 oktober 2020 hoopt ds. H. Liefting ons mee te nemen in het thema vrijheid. Hoe leven wel als christenen onze vrijheid nadat we 75 jaar lang in vrijheid mogen leven.  Noteer deze avond in uw agenda; 7 oktober 2020, inloop vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud van harte uitgenodigd.

 Gift

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

…tot zondag

De morgendienst staat in het teken van de opening van het winterwerk. De HGJB heeft daarvoor het thema ‘Goed om te horen’ aangereikt. Daarbij hoort de geschiedenis van 1 Samuel 3. Dit gedeelte hopen we in de dienst ook te lezen. Het is toch wel spannend hoe het winterseizoen gaat verlopen. We hopen dat ieder de gezondheid krijgt om mee te kunnen doen! Zo mag ook door de week de Schrift opengaan in de gemeente. De Heere maakt zich bekend omdat Hij niets liever wil dan dat wij Hem kennen en ook groeien in de kennis van Zijn Naam.

Zondagavond verwachten wij prop. H.B. van der Knijff als voorganger. Een mooi moment ook om in het gebed te denken aan alle proponenten. Sommigen zijn nog bezig met hun studie en anderen wachten op een beroep. Laten wij ook bidden of de Heere steeds opnieuw mensen wil roepen tot Zijn dienst. Zelf hoop ik zondagavond voor te gaan in De Hoeksteen te Waddinxveen, de wijkkerk van onze oud-predikant ds. R.W. de Koeijer.

U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com;
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

  Afgelopen zondag

De afgelopen zondag mochten we op een bijzondere manier de dood van Christus gedenken bij brood en wijn tot versterking van ons geloof. Het brood en de wijn kwamen naar ons toe. Het lichaam van Christus ook voor u gebroken en het bloed van Christus ook voor u vergoten.

Tijdens de avonddienst in De Parel mochten we o.l.v. onze consulent ds. E. van Rooijen, dankzegging houden voor de viering van die morgen en werden we als gemeente verblijd met het ja-woord van twee nieuwe lidmaten: Stefan de Haas en Gerben de Ruiter.

Jongerenwerkster

Tijdens de bovengenoemde avonddienst in De Parel mochten we ook kennis maken met Arin Klein. In de afgelopen periode heeft ons gemeentelid Corinne Zonnenberg een deel van het catechesewerk op zich genomen. Corinne zag daar voor het komende seizoen geen mogelijkheden meer toe. Ook vanuit de mentoren werd het gemis ervaren van een stukje deskundige ondersteuning, zeker nu we als wijkgemeente al weer zo’n tijd vacant zijn. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar iemand die deze taak in deeltijd op zich kon nemen en uiteindelijk is hiervoor Arin benoemd. Zij schrijft zelf, dat wat ze in haar werk meebrengt met één woord is te omschrijven: ‘hart’. Hart voor God, hart voor de kerk, en hart voor mensen. ‘Door bezig te zijn in het kerkelijk jeugdwerk ben ik tegelijkertijd bezig om God, de kerk en anderen te dienen. Bovendien kan ik in deze functie helpen een plek te creëren waar de jeugd zich geliefd weet.’ Arin is te bereiken via: catechese.noord@hghg.nl.

Wij wensen Arin Gods zegen toe in haar nieuwe taak en dat ze tot zegen mag zijn van onze jongeren.

Reserveringen

In de Oude Kerk is het weer mogelijk om 200 kerkgangers te ontvangen. Nu deze mogelijkheid er is, hopen we dat u daar ook weer gebruik van maakt. Voor de gezinnen, wijzen we erop, dat er iedere zondagmorgen ook weer oppas in de jeugdzaal is voor de A-groep; ingang aan de parkeerplaats. Weet u welkom in de kerk om daar God en de gemeente te ontmoeten.

Onze wijkgemeente heeft zondag a.s. de morgendienst in de Oude Kerk, waar de beroepen predikant ds. Dick Wolters zal voorgaan en zondagavond dienst in De Parel. Omdat er voor de jongeren in dit openingsweekend ‘s-middags een aparte openluchtdienst wordt gehouden, zijn in De Parel de 30-plussers uitgenodigd. Er is plaats voor 100 personen.

Voor zondag 27 september kan er weer vanaf zaterdagavond 19 september gereserveerd worden. Ook zondagmorgen 27 september is er de dienst in de Oude Kerk. Voor de avonddienst in De Parel, verwijzen wij u naar het stukje over de Pareldienst.

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Beroepingswerk

Het beroep op ds. Wolters is donderdag 10 september jl. weggebracht. We zien er naar uit, dat hij zondagmorgen a.s. zal voorgaan in de dienst, wat ook tevens de dienst is voor het openingsweekend. We hebben er over nagedacht hoe de gemeente na afloop van de dienst, in plaats van handen schudden, toch de familie Wolters kan begroeten en kort nog wat toe te wensen. Dit is mogelijk door alle aanwezigen bij hen langs te laten gaan. Zij zullen zich opstellen in het trappenhuis aan de Kerkwegkant. De gemeenteleden die op de galerij aan de Kerkwegzijde zitten verlaten dan eerst de kerk, daarna zij, die onder de galerij aan de Kerkwegzijde zitten. Dan volgt het middenschip, waarna de gemeenteleden onder de galerij aan de Peulenstraatzijde volgen en tenslotte zij die op de galerij aan de Peulenstraatzijde zitten. De coördinatoren zullen dit alles in goede banen leiden.

Dinsdag 22 september zullen ds. Wolters en zijn vrouw de gemeente bezoeken. Op het programma staan ontmoetingen met het ministerie, in twee sessies met enkele gemeenteleden en uiteraard de wijkkerkenraad. Uiteraard zal de pastorie worden bezocht. Voor hen een drukke dag waarop ongetwijfeld veel indrukken worden opgedaan.

Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove. Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Denkt u er aan om de vragenlijst van ds. Wolters, die u van uw wijkouderling heeft ontvangen, in te vullen en uiterlijk morgen, zaterdag 19 september, te verzenden.

We zien uit naar goede ontmoetingen, waarin een wederzijdse band mag worden gebouwd die zo mogelijk mag leiden tot een verbintenis tussen deze predikant en onze gemeente. Na een langdurige onverwachte vacaturetijd zien we er naar uit, dat we weer een nieuwe predikant uit Gods handen mogen ontvangen. Daarom vragen wij u dit alles te gedenken in uw voorbede.

De uiterlijke datum van beslissing is donderdag 1 oktober.

Verkiezingen

Er is een vacature voor één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 21 september a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 5 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Catechese

We hopen na het openingsweekend de catechese avonden weer op te pakken. Door de grote omvang van Follow Me (leerjaren 1 t/m 4) en de corona richtlijnen hebben we besloten om deze groep te splitsen en hebben zodoende om de beurt catechese avonden die beginnen om 19.15 uur. De Follow Me Next groep begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur en hebben elke woensdag catechese. De avonden worden geleid door onze jongerenwerkster Arin Klein.

De 1e + 2e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 23-9-2020.

De 3e + 4e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 30-9-2020.

De 5e en hogere leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 23-9-2020.

Een volledig rooster van alle catechese data van alle wijken is te vinden op https://www.hghg.nl/club-jeugd/catechisatie/

 Belijdeniscatechese

Na de dienst van afgelopen zondagavond, waarin een tweetal gemeenteleden belijdenis deed van hun geloof is er ook weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

 Citaat

‘Het ambt of werk van getrouwe leraren is niet alleen de waarheid te leren en te bevestigen, maar ook de dwalingen te weerleggen en de mensen daarvoor te waarschuwen.’ Zacharias Ursinus (1534-1583)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk van onze wijk-gemeente, nu de kerkenraad een beroep heeft uitgebracht op ds. D. Wolters uit Vollenhove en om vervulling van de vacatures in de kerkenraad.

In een kleine gemeenschap in Ethiopië is de lokale kerk met hulp van Open Doors in 2018 een school gestart. Een school met onderwijs voor christelijke kinderen en moslimkinderen. Dankzij de school krijgt een grote groep kinderen nu goed onderwijs én is de relatie tussen moslims en christenen aanmerkelijk verbeterd. Dank de Heere God dat de school deze brugfunctie heeft. (Gebedskalender Open Doors)

De GZB denkt momenteel na over hoe ze in 2021 hun werk kunnen voortzetten. Er zijn veel vragen over de toekomst in relatie tot de gevolgen van de coronacrisis. Dank voor alle mensen die een warm hart hebben voor zending. Bid dat we samen met kerken wereldwijd kansen (blijven) zien om het Evangelie van Gods liefde te kunnen delen. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, tijdens het openingsweekend, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 20 september

Zondagavond 20 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D(iamant) van De Parel. De voorganger in deze eredienst is de ds. Peter van den Berg uit Asperen en het thema is: ‘Houd elkaar vast’. Omdat de jongeren ’s middags een eigen dienst hebben willen we deze avonddienst juist openstellen voor de 30+ gemeenteleden en neem gerust iemand mee die niet (meer) gewend is naar de kerk te gaan. Deze persoon wel graag apart laten aanmelden met bij de achternaam tussen haakjes (gast). Het is ook mogelijk om zo iemand thuis uit te nodigen en mee te laten kijken. Van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn!

Pareldienst 27 september

In de Pareldienst van zondagavond 27 september zal onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen voorgaan met als thema ‘Goeie Genade’ en de dienst wordt voorbereid met een mentorgroep.

De zaal zal dan speciaal worden opengesteld voor jongeren 12-29 jaar die in een kerngroep of 19+groep zitten van Wijkgemeente Noord. Deze kunnen zich tot maandag 21 september aanmelden bij hun mentor. Is er dan nog ruimte over, dan wordt woensdag 23 september het reserveringssysteem opengesteld via een wachtlijst. In eerste instantie voor de doelgroep en daarna voor de rest van de gemeente.

We zullen vanaf dan ook weer een live-verbinding hebben van zaal Diamant naar voorheen zaal A/B/C, zodat er in principe plaats genoeg is en je daar met elkaar de dienst kunt volgen. Laten we opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich…ook al mag je (nog) niet meezingen!

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Velen in de gemeente gaan gebukt onder een juk van pijn, moeite en/of eenzaamheid. Het gevaar is groot dat we, omdat we elkaar maar gedeeltelijk in de erediensten ontmoeten, sommigen dreigen te vergeten. Dat mag niet gebeuren. Hoe moeilijk het ook is, laten we het gemeente-zijn niet uit het oog verliezen en elkaars lasten dragen.

Huwelijk

Vrijdag 25 september gaan Jan Meerkerk en Mijnske Leenman trouwen. In Hilvarenbeek geven zij elkaar het jawoord. De huwelijksdienst waarin zij God willen danken, Zijn zegen willen vragen en naar Zijn Woord willen luisteren vindt plaats in de Dorpskerk te Helvoirt. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. P. van de Voorde. Op de kaart stond 1 Johannes 4: 10 en 11 afgedrukt. Daarin komt het drievoudige snoer naar voren, dat niet snel gebroken wordt. We wensen hen samen met familie en vrienden een fijne dag toe. Wanneer u de huwelijksdienst wilt meebeleven kan dat via www.rcmotions.nl/livestream/jan-en-mijnske.

Opvoedkringen seizoen 2020-2021

Ook de opvoedkringen gaan weer van start. De volgende groepen hopen op de volgende data bij elkaar te komen. In verband met de coronaregels zullen alle opvoedkringen dit jaar samenkomen in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur en rond 22.00 uur zal de avond afgesloten worden.

Leeftijds-groep

Onderwerp

Datum

0-3 jaar

Jonge kinderen in de gemeente

1 okt. 2020

 

Ontvangen en doorgeven

28 jan. 2021

 

Zingen en bidden

18 maart 2021

4-11 jaar

Vieren in je gezin/ zondag vieren

12 nov. 2020

 

Bijbellezen in je gezin/ zelfstandig Bijbellezen

7 januari 2021

 

Vrije tijd en rust

18 maart 2021

12-16 jaar

Christen in de wereld

8 okt. 2020

 

Keuzes maken

4 febr. 2021

 

Vriendschap

4 maart 2021

Dit jaar zijn er geen uitnodigingen in de bus gevallen, maar mocht u dit lezen en toch ook nog aan willen haken dan horen we dit graag! Stuur een mail naar eric.arma@gmail.com of kijk voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Bijbelstudiekring

Donderdag 24 september zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het goed mogelijk elkaar te ontmoeten met inachtneming van de nodige maatregelen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens de eerste avond hopen we stil te staan bij hoofdstuk1: Gods Evangelie. De overige data zijn: 29 okt, 26 nov., 10 dec., 18 jan., 18 febr., 25 maart (spreker: ds. H. van de Belt). Wees welkom!

Geloofsbelijdenis catechese

We zien uit naar komende zondag als acht leden van onze gemeente belijdenis van het geloof af hopen te leggen. Een bijzonder moment voor hen, voor ouders en voor onze gemeente. Daarin mogen we Gods trouw opmerken en dat mag ons zeer bemoedigen. Opnieuw zal dit jaar belijdeniscatechisatie gegeven worden. Jongeren en ouderen worden uitgenodigd mee te doen. Misschien loop je er al een poosje over na te denken. Via vele wegen kan de Heere het verlangen wakker roepen om het geloof persoonlijk te belijden. Misschien tijdens het avondmaal, waar de stem van de Heiland klonk; “Komt, want alle dingen zijn gereed.” (Lukas 14: 17). Verlang je naar verdieping en overweeg je belijdeniscatechisatie, geef je gerust op. (predikant.zuid@hghg.nl) Je bent welkom. De eerste avond staat gepland op maandag 28 september.

Gelezen/gehoord

Zegen is de aanwezigheid van God in voor- en tegenspoed.

Tenslotte

We mogen terugblikken op gezegende Avondmaalsdiensten. Laten we het ora, lege en labora ter harte nemen. Elke dag! Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 september 2020

18.00-22.30 uur   dropping 12-16 jaar

20.00-23.00 uur   kampvuur 16+

Zaterdag 19 september 2020

10.00-13.00 uur   start fietstocht

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

14.00-16.30 uur   vossenjacht onderbouw (groep 1-4)

14.00 uur             laser gamen bovenbouw (groep 5-8)

Zondag 20 september 2020

14.15 uur             Zondagsschool,  De Parel

15.00 uur             Openluchtbijeenkomst jeugd t/m 30 jaar

Maandag 21 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie,

Dinsdag 22 september 2020

 20.00 uur            Ouderavond catechese, Nieuwe kerk 09.15-11.15        Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

Woensdag 23 september 2020

09.30 uur             Woensdagmorgenbijbelkring,  De Parel

Donderdag 24 september 2020

20.00 uur             Bijbelkring wijkgemeente 3 Zuid,

____________________________________________________

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 20 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

18.00 uur   ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: groep A (betreft groepen 1 en 4)

Kinderoppas

Elsja Blom, Esther Groeneveld, Manuela de Koning (reserve)

Collecten

1. Eredienst

2. IZB/EC – zending in Nederland

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 146: 3

avonddienst:   Psalm 42: 3

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. D Wolters, Vollenhove

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

18.00 uur  wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Kerkblad 76-10

Verslaafd aan leugens Bestemming vrijheid (5/7)

____________________________________________________

“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden: Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.” (Johannes 8: 31-32)

Wat maakt je echt vrij? Op die vraag kun je met meerdere antwoorden reageren. Je wordt vrij op het moment dat je zonden vergeven worden. Ja, dan word je vrij, in ieder geval straks op het moment dat Jezus terugkomt. Je wordt ook vrij op het moment dat je leert om anderen te vergeven. Dat zorgt voor vrijheid in je emotioneel welzijn. De spannende vraag is of dit er dan voor zorgt dat je echt vrij bent? Ben je echt vrij omdat je zonden vergeven zijn en omdat je niet vast bent blijven zitten aan mensen die jou pijn deden? Nee, dit wil niet zeggen dat je echt vrij bent. Jezus geeft op deze twee dingen nog een aanvulling. Jezus zegt dat de waarheid je vrijmaakt.

Dat is een opmerking van Jezus die even wat uitleg nodig heeft. Als Jezus zegt dat de waarheid vrijmaakt, dan is het tegenovergestelde dus ook waar: Leugens zorgen voor gebondenheid of slavernij. Als Jezus in een discussie met de Farizeeën zegt dat de waarheid vrij maakt, dan legt Hij ook uit hoe dat dan werkt. Hij zegt dit: “Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken”.

Het woord van Jezus is dus de waarheid. Zodra je dat woord niet kent en je eigen gedachten bedenkt, dan kan dat ineens een leugen zijn. Wat zijn Gods gedachten over jou? Zijn dat gedachten van liefde en vrede en vooral genade? Of is dat hoe jij over jezelf denkt. Voor je het weet zijn er leugens in je denken die je vasthouden. De gedachte dat iemand twijfelt aan Gods genade heeft meestal te maken met hoe iemand over zichzelf denkt, maar dat is niet de waarheid. Gods waarheid is dat Zijn genade voor iedereen beschikbaar is en dat dit niet afhankelijk is van wie je bent.

Als het gaat over geestelijke verslavingen dan is misschien de verslaving aan leugens wel de grootste die er is. Dat komt omdat dit te maken heeft met ons denken en ons redeneren. Zolang wij een leugen nog kunnen beredeneren als waarheid, heeft die leugen het voor het zeggen in je leven. Het is niet voor niets dat Paulus in de brief aan de Romeinen zegt dat wij onze gezindheid moeten vernieuwen. Als je wat verder inzoomt op het woord dat daar staat, wordt duidelijk dat het gaat om een vernieuwing van je denken. Welke gedachten bepalen dus je denken? Is dat Gods waarheid of is dat gebaseerd op leugens.

Kijk jij ’s morgens als je voor de spiegel staat met dezelfde gedachten naar je spiegelbeeld als dat God dat doet? Als er iemand is die een reactie geeft op jouw spiegelbeeld dan is het Jezus wel. De grootste zondaren zocht Hij op met Zijn liefde om hen te laten zien dat Hij onvoorwaar-delijk van hen hield en ze bij Hem welkom waren.

Als je wat ervaringen hebt met psychologen dan ontkom je er bijna niet aan dat je ontdekt dat zij ook bezig zijn met je denken. Als je hulp vraagt, is dan één van de eerste dingen dat ze je leren om tegenover negatieve gedachten, positieve gedachten te leren zetten. Het is maar de vraag of dat is wat Paulus bedoelt met vernieuwing van je denken en wat Jezus bedoelt met de waarheid die vrijmaakt. Gedachten gaan een proces in, zeker als die gedachten op een leugen zijn gebaseerd. Een gedachte wordt een gevoel, gevoel wordt gedrag en gedrag wordt een gewoonte. Dat is wat vaak gezegd wordt, maar als je een gewoonte vast blijft houden raak je er aan gebonden en dus verslaafd. Dat wordt dan dus waarheid in je denken.

Wat Jezus bedoelt, is dat je ontdekt dat Zijn waarheid iets anders over je gedachten zegt als dit leugens zijn. Dan word je bewust van het geloven in een leugen, daar krijg je berouw over, je belijdt het aan God en je bekeert je van die leugen. Dan komt er bevrijding. Dat is een stap dieper dan positieve woorden tegenover negatieve woorden zetten. Jezus wil met Zijn waarheid er niet alleen iets goeds tegenover zetten, maar Hij wil die oude leugenachtige gedachten weghalen. Of dat nu gedachten over jezelf zijn die niet kloppen, of gedachten over anderen of situaties, of zelfs misschien wel gedachten over God die niet kloppen. Laat de waarheid van Jezus’ woorden tot je doordringen en neem Zijn waarheid aan over elke gedachte die in jou opkomt, zodat je werkelijk vrij zult zijn.

Theo de Koning

_________________________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar,) tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Videoteam/HGHG online

Na een heel intensieve periode van de coronatijd voor de zomervakantie, lijkt het er op dat alles in de kerk toch voorzichtig weer begint op te starten. Daardoor zullen we als videoteam het aanbod van digitale content door de week weer afschalen naar een meer behapbaar niveau. Er is hard gewerkt door het videoteam in de achterliggende maanden. Soms was het bijna dag en nacht. Het team heeft dat met alles wat ze in zich hadden gedaan, maar is ook dankbaar en blij dat het gewone gemeentewerk nu toch weer gaat beginnen. Het betekent niet dat het videoteam met alles zal stoppen. Naast het streamen van de kerkdiensten zal regelmatig content worden aangeboden. Dat zullen dan die dingen zijn die we in het gewone gemeentewerk niet doen (met uitzondering natuurlijk van het digitaal uitzenden van de diensten). Zodra hier meer over duidelijk is, laten we dat weten.

Openingsweekend 2020

Vergeet niet om aan te melden

Vorige week stond de flyer in de kerkbode. Heeft u zich / heb jij je al ergens voor aangemeld? Vergeet het niet te doen, zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. Hieronder nog het programma.

 Vrijdagavond 18 september

Dropping met GPS puzzeltocht voor jeugd van 12 t/m 16 jaar.

Zaterdag 19 september

Vossenjacht in het dorp voor de kinderen van groep 1 t/m 4 (onderbouw).

Lasergamen in de griend voor de kinderen van groep 5

t/m 8 (bovenbouw).

Fietstocht waarbij gekozen kan worden uit drie verschil-lende routes en een starttijd tussen 10.00 en 13.00 uur.

Zondag 20 september

Een (digitale) themadienst in de ochtend in de drie wijkgemeenten.

Openluchtbijeenkomst om 15.00 uur voor jeugd van t/m 30 jaar Spreker Gerard Klijn; thema ‘Geloven moet je leren.’

De flyer kunt u/kun je vinden op de website van de kerk en op onze Facebookpagina ‘HGHG Openingsweekend 2020’.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Collecten

De diaconale collecte is een algemene collecte, waaruit diverse doelen gesteund worden.

De collecte bij het Avondmaal is bestemd voor Christenen in Pakistan via een project van Kerk in Actie. In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid en behoren ze tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt. Pakistaanse christenen voelen zich echter onzeker in hun geloof omdat ze weinig theologisch onderwijs hebben gehad. Met de inzet van partnerorganisaties van Kerk in Actie worden Pakistaanse christenen met trainingen en opleidingen versterkt in hun geloof. Een belangrijke doelgroep zijn jongeren, jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. De trainingen over discipelschap en theologie geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken over wat het geloof (praktisch) inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door diverse kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse-, katholieke- en pinksterkerken en het Leger des Heils. Bouwt u, door middel van een gift en uw gebed, mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan?

Zending

 Medewerkers Centraal-Azië op bezoek

Afgelopen zomer waren medewerkers vanuit Centraal-Azië bij ons op bezoek om te vertellen over hun werk in de afgelopen maanden. De zendingscommissie was diep onder de indruk van hun verhaal en we willen wat punten uit de ontmoeting met jullie delen.

Net als ieder ander hebben zij de afgelopen maanden te maken gehad met Corona. Hun werk voor de daklozenopvang en het opzetten van het hospice (dit moet een poot worden onder de daklozenopvang) hebben ze daardoor anders moeten inrichten.

De opvang is normaal een plek waar daklozen binnen kunnen eten, elkaar ontmoeten, kunnen douchen, haren kunnen laten knippen en op zaterdagmiddag zelfs een uurtje praise met een overdenking hebben. Maar de daklozenopvang moest door Corona sluiten waardoor ze samen met de andere medewerkers andere manieren moesten bedenken om de daklozen te bereiken en te helpen. Toen de opvang geheel gesloten was hielpen de medewerkers zo goed als mogelijk daklozen in de buurt door spullen aan te bieden (wetend dat ze niet iedereen konden helpen). Ze horen verhalen over hoe mensen dakloos zijn geraakt door drank, ruzie thuis. Of het zijn jongeren die naar de stad zijn gekomen om te werken maar geen werk kunnen vinden.

Toen weer iets meer mogelijk was, ging de opvang afhaalmaaltijden aanbieden voor daklozen en ze geven nu zorg waar mogelijk.

Bij het opzetten van het hospice ontstaan allerlei uitdagingen, waardoor het moeilijk plannen is. Het gebouw is wel zo goed als klaar, maar nog niet alle medewerkers zijn opgeleid. De opleiding van een van de artsen heeft vertraging opgelopen door Corona. Toch hebben ze bij het opzetten van het hospice niet stil gezeten. Ze konden doorwerken voor het hospice door aandacht te besteden aan protocollen (zoals criteria voor verpleegkundigen, voorwaarden voor opname patiënten). Deze protocollen moeten goed staan voordat het hospice straks geopend kan worden.

We willen jullie vragen om voor hen te bidden:

 • Dat de daklozenopvang weer snel een ontmoetingsplek mag zijn.
 • Dat de opleidingen doorgang mogen vinden waardoor het hospice open kan gaan
 • Voor Gods leiding om op de juiste manier met de dagelijkse praktijk om te gaan.
 • Voor een voorspoedige terugreis naar Centraal-Azië.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. We luisterden naar die ernstige geschiedenis van Eliza en de jongeren die hem bespotten (2 Koningen 2: 23 en 24). Veel van die jongeren werden door beren gegrepen. Een geschiedenis die in onze tijd vragen oproept. We zagen in deze geschiedenis de heiligheid van God. De heilige God reageert niet alleen op deze bespotting, maar ook op de afgodendienst die in Bethel gaande was. De Heilige kan de zonde niet verdragen. Tegelijkertijd is Hij het die in Zijn Zoon zorgt voor heiligheid. Het heilig Kind Jezus werd aan het kruis getroffen door de woede van God over de zonde, juist om verzoening te doen voor onheilige mensen. Bij brood en wijn mogen wij komende zondag gedenken dat er dankzij Hem leven en vrede is voor mensen die dat zelf niet hebben verdiend.

 Gelezen

In de Waarheidsvriend stond onlangs een treffende column van Marieke den Butter. Het geeft ons te denken als we het avondmaal vieren in coronatijd. Marieke den Butter schrijft over de zendelingen Peter en Sam (niet hun echte namen) die in de zeventiger jaren in Vietnam gevangen genomen werden en onder begeleiding van communistische soldaten een barre tocht naar Hanoi moesten maken. Over wat er tijdens de reis gebeurde schrijft Marieke het volgende:

“ ‘Wat voor dag is het, Sam’, vroeg Peter. Sam aarzelde even… ‘Zondag’, zei hij toen. ‘We kunnen de Heere gedenken’, zei Peter. ‘Met wat rijst dat ik nog in mijn zak heb en water’. Sam begon een oud gezang te zingen en Peter dacht aan een regel in de Messiah van Händel waarin hij Jesaja 40: 5 beschrijft. En zo, terwijl ze daar kletsnat onder die boom zaten, rillend van de malaria en ellende, daalde de vrede van God neer. Ze zongen, overdachten het Woord en vierden met rijst en water het avondmaal. Vele zondagen gedachten ze zo de dood van hun Heere.”

…tot zondag

Met vreugde leven we toe naar de Avondmaalsdienst van komende zondag. In drie diensten wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de verkondiging luisteren we opnieuw naar de geschiedenissen van Eliza. We maken een kleine sprong in de geschiedenissen van Eliza en lezen twee gedeelten die allebei vertellen over de volheid die er bij de Heere is. ’s Morgens lezen we 2 Koningen 4: 1-7 en in de middag- en avonddienst lezen we 2 Koningen 4: 38- 44. U en jou een rijk gezegende avondmaalszondag toegewenst! Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

Heilig Avondmaal

In vervolg op het bericht in de kerkbode van vorige week geven wij u hieronder aanvullende informatie.

Zondag worden drie diensten gehouden waarin de drie groepen A, B en C. van harte zijn uitgenodigd om de diensten bij te wonen. Als u zich (tot nog toe) nog niet heeft aangemeld voor de kerkdiensten maar u wil toch de Avondmaalsdienst bezoeken, dan kunt u uzelf alsnog aanmelden via  het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling tot uiterlijk zaterdagmiddag 12.00 uur. Ook zij die niet gewoon zijn om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal worden van harte uitgenodigd om de dienst te volgen en zich aan te melden voor de Avondmaalsdienst.

Bij het houden van het Avondmaal worden de richtlijnen van de overheid gevolgd. Dat betekent dat er voldoende afstand is en de zitplaatsen tijdens de tweede bediening in de dienst niet dezelfde zijn als in de eerste bediening. Naast de zitplaatsen aan de Avondmaalstafels zijn er ook zitplaatsen in derde rij kerkbanken.

We zien uit naar deze dienst, waarbij onze hoop en verwachting van de Heere is. Ondanks de verschillende beperkingen is het mogelijk om als gemeente de dood van de Heere te gedenken. “Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze Voorspraak, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zó waarachtig met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden als wij het heilige brood en de drank tot Zijn gedachtenis ontvangen.” We wensen ieder een goede en gezegende Avondmaalsdienst toe.

Kerkdiensten

Het is de wens van de kerkenraad dat zoveel mogelijk gemeenteleden aanwezig zijn in de kerkdienst. Daarom verzoekt de kerkenraad gemeenteleden die zich nog niet hebben opgegeven voor het volgen van de kerkdiensten, dit alsnog te doen. Dit kan via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling. Er is nog voldoende ruimte in de groepen A, B en C aanwezig.

Vrije plaatsen

In de vakantieperiode zijn de vrije plaatsen in de verschillende groepen ingevuld door hen die een extra dienst wilden bijwonen. Dit gaat vanaf zondag 20 september veranderen. De volgende richtlijnen zullen worden gevolgd:

 1. Degene die al kerkdiensten bijwonen, behouden hun vaste toegewezen zitplaats. Eventuele wijzigingen worden persoonlijk afgestemd.
 2. Nieuw aangemelde gemeenteleden krijgen persoonlijk bericht over de hun toegewezen zitplaats in één van de drie groepen
 3. Ieder die een extra kerkdienst wil volgen laat dit opnieuw weten via bovenstaand e-mailadres, of de wijkouderling – graag opgeven voor donderdag 17 sept.
 4. Wij vragen u zich vooraf aan te melden we ontraden u om onaangemeld naar de kerk te komen om te kijken of er alsnog een zitplaats vrij is.

Als er ruimte is om gemeenteleden uit te nodigen voor een extra dienst dan zal dit per kerkdienst op basis van aanmeldingen persoonlijk worden afgestemd.

Als u een vaste plaats hebt in uw eigen groep maar u bent verhinderd om de dienst te volgen, dan kunt u uw zitplaats voor die dienst overdragen aan een ander gemeentelid. Dit hoeft u niet te melden. Is het niet mogelijk om een ander gemeentelid te vinden, dan kunt u uw afwezigheid doorgeven via e-mailbericht: kerkdienst.oost@hghg.nl of uw wijkouderling. In dat geval kan uw zitplaats toegewezen worden aan iemand die een extra dienst wil volgen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

De dienst voor a.s. zondagmorgen in Oude Kerk staat vanwege praktische redenen open voor 140 kerkgangers. Het vriendelijke verzoek is om u daarvoor alleen in te schrijven als u voornemens bent om aan het H.A.-maal deel te nemen. Voor de avonddienst in De Parel zijn allereerst familie en bekenden van de beide nieuwe lidmaten uitgenodigd. Voor zover er nog plaats is kan daar ook voor gereserveerd worden.

Voor zondag 20 september kan vanaf zaterdagavond a.s. gereserveerd worden. Zondagmorgen is dan de dienst in de Oude Kerk en is er weer de mogelijkheid om 200 kerkgangers te ontvangen. Nu we die mogelijkheid hebben, hopen we ook dat u er van gebruik maakt om samen fysiek de dienst ook weer in de Oude Kerk mee te maken. Voor de avonddienst in De Parel, verwijzen wij u naar het stukje over De Pareldienst. Het is nog steeds een beetje experimenteren hoeveel mensen we daar precies mogen ontvangen. Schrijf u gerust in. Misschien komt u eerst op een wachtlijst en blijkt er later dan toch nog plaats te zijn. Als dat zo is krijgt u bericht.

Voor alle diensten geldt, dat ze ook live te volgen zijn via de videoverbindingen van onze website www.hghg.nl.

Heilig Avondmaal

Zondag zal onze wijk het Heilig Avondmaal vieren tijdens de morgendienst in de Oude Kerk. In deze dienst zal voorgaan ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede. Nadat we in juni deze viering, in samenspraak met de beide andere wijken, vanwege de beperkende maatregelen een keer hebben overgeslagen, zien we er naar uit om dat zondag a.s. weer te kunnen doen. Immers onze Heiland gaf ons zelf de opdracht hiertoe: “Doe dat tot mijn gedachtenis” (Lukas 22: 19b). En we zien er naar uit, om dat als gemeente te mogen doen. Wel in aangepaste vorm, omdat we de gezondheid van elkaar niet in gevaar willen brengen en ons daarom houden aan de richtlijnen van de overheid. Deze aangepaste vorm is als volgt:

Na het lezen van het formulier zal de predikant de gemeente nodigen het avondmaal te vieren. Daarop zullen de diakenen langskomen via de lege bank en voor de kerkgangers langs gaan met een dienblad met daarop brood en wijn. Als iedereen heeft gekregen zal de predikant het brood breken en aangeven dat iedereen het mag eten. Hierna zal hij een zegen over de wijn uitspreken en mag een ieder dit tot zich nemen. Hierna zal de viering afgesloten worden zoals gewoonlijk.

Een andere beperking is, dat er maar maximaal 140 kerkgangers in de Oude Kerk aanwezig kunnen zijn. Daarom vragen we om alleen in te schrijven, als u het voornemen hebt om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Aan deze viering in onze wijk neemt in normale gevallen bijna het dubbele aantal deel. Dit betekent, dat we veel te weinig plaats bieden aan hen die normaal gesproken deelnemen. We weten, dat meer dan de helft van het aantal kerkgangers, om diverse redenen nog thuis de diensten volgt. Een reden kan zijn, dat men het vanwege het mogelijke besmettingsgevaar nog niet aandurft om fysiek naar de kerk te gaan en daarom de diensten thuis volgt. Een heel begrijpelijke reden. Op Witte Donderdag mochten er nog geen kerkgangers naar de kerk komen en daarom hebben we toen het Heilig Avondmaal helemaal online gevierd. Dit op aangeven van het moderamen van de PKN, met een onderbouwing van prof. dr. Maarten Wisse. Dit alles zonder daar een dwang op te leggen. We hebben daarop veel positieve geluiden vernomen. Zij die het Heilig Avondmaal niet zelf in de kerk mee kunnen vieren nodigen we daarom ook nu weer, geheel vrijblijvend, om dit thuis online samen met de gemeente in de kerk, mee te vieren.

Ik moet hierbij terugdenken aan een oude vriend van me, zo ongeveer 30 jaar geleden. Zijn vrouw was ernstig ziek en zou niet meer beter worden. ‘s Zondags zou het Heilig Avondmaal bij ons in de kerk gevierd worden. Hij vertelde me dat hij, voordat hij naar de kerk ging, voor zijn vrouw, die naar de kerkradio zou luisteren, alles klaar had gezet. Een stukje brood en een klein glaasje druivensap. Toen hij na de dienst thuis kwam, hadden zij samen het Heilig Avondmaal gevierd. Hij in de kerk en zij verbonden met de gemeente, maar wel thuis, hadden samen de dood van Christus mogen gedenken.

Misschien voor u, die thuis de kerkdienst volgt, een aanmoediging om op die wijze, verbonden met de gemeente in de kerk de dood van Christus te gedenken. We wensen u allen een gezegende viering van het Heilig Avondmaal toe.

 Belijdenis en dankzegging Heilig Avondmaal

Zondagavond hopen Gerben de Ruiter en Stefan de Haas openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. De belijdenisdienst zal plaatsvinden in De Parel en wordt geleid door onze consulent, ds. E. van Rooijen. We bevelen Gerben en Stefan aan in de voorbede van de gemeente. Tijdens deze dienst willen we ook dankzegging houden voor de viering van het Heilig Avondmaal.

Verkiezingen

Op 2 juli jl. namen we afscheid van twee broeders van de kerkenraad, terwijl er nog steeds twee vacatures zijn. Vanwege de coronatijd hebben we het verkiezingstraject hiervoor tijdelijk moeten stilleggen. Na de zomervakantie zouden we dit traject weer willen opstarten, omdat de kerkenraad deze twee vacatures als een gemis ervaart. Tijdens deze dienst is toen aan de gemeente gevraagd om te zien naar broeders die u geschikt vindt, maar is ook een oproep gedaan, dat mocht u straks gekozen worden voor een ambt, u dan ook weet dat God u heeft verkoren tot deze dienst. Schuif dat niet te gemakkelijk van u af en zie niet op uw onbekwaamheid, want het is God zelf die bekwaam maakt. Er kunnen andere dingen zijn waarom u denkt dat het niet kan. Weet dat wij als zittende kerkenraadsleden deze zelfde vragen hadden, maar ervaren hebben dat God zelf de wegen effent. En het mooie is dat Hij ons bovenal Zijn zegen in dit werk doet ervaren. Dat is heel kostbaar.

Er is een vacature voor één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 21 september a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 5 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk

Het beroep op ds. D. Wolters is, als er geen geldige bezwaren zijn ingebracht, weggebracht op donderdag 10 september. In de morgendienst van zondag 20 september (openingsweekend) hoopt ds. Wolters ‘op beroep’ te preken in de Oude Kerk. Hij komt de gemeente bezoeken op dinsdag 22 september. De uiterlijke datum van beslissing is donderdag 1 oktober. Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove. Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

Omdat de predikant ook graag de gemeente wat beter wil leren kennen, heeft hij een aantal korte vragen opgesteld, die hij graag door de gemeenteleden zag ingevuld. Deze worden door de ouderlingen bezorgd met het verzoek deze op zondagmorgen 20 september af te geven in de Oude Kerk, te mailen aan de scriba of af te geven aan één van de kerkenraadsleden op uiterlijk zaterdag 19 sept., zodat hij ze 20 september mee kan nemen naar huis.

Even voorstellen…

Deze week heeft jullie gemeente een beroep op mij uitgebracht. Een periode van wederzijds kennismaken is daarmee begonnen. Ik vind dat altijd al een lastig proces: in drie weken tijd moet je aanvoelen of je voor op z’n minst vier jaar samen wilt optrekken. En dat is in deze periode nog veel lastiger, omdat fysieke ontmoetingen tot een minimum beperkt worden. Het lijkt me daarom belangrijk om naar alternatieve vormen te zoeken. Ik wil jullie daarom vragen om de korte enquête die verspreid is in te vullen, zodat ik een beeld krijg van jullie en jullie verwachtingen. Omgekeerd zal ik me hieronder voorstellen.

In 1980 ben ik geboren in Putten, maar al gauw maakte ons gezin een wereldreis. Van mijn derde tot mijn veertiende heb ik in Lima (Peru) gewoond, waar mijn ouders voor de GZB werkten. Toen ik op mijn veertiende terugkwam maakte ik een heftige cultuurshock mee. En eerlijk gezegd hielp de kerk daar niet echt aan mee. Ik sprak gebrekkig Nederlands, laat staan dat ik het 18de-eeuwse Nederlands begreep waarin gezongen werd, op een nogal traag tempo. Alle bezieling die ik in Peru kende rond geloof, leek hier helemaal verdwenen. Dat veranderde op mijn zeventiende, na een indrukwekkend gesprek met een ouder gemeentelid. Hij leek oprecht betrokken te zijn op de opstandige puber die ik destijds was en vroeg door naar mijn verlangens en verwachtingen. Daarnaast liet hij zichzelf in het hart kijken en vertelde hoe die oude psalmen hem raakten. Op eens begreep ik Handelingen 2 veel beter. Ieder hoort in zijn eigen taal Gods grote daden. En die taal, is ook de culturele taal waarin mensen opgroeien. Er zijn diverse vormen, stijlen, tradities, kerkculturen, maar de grote uitdaging is om in al die ‘talen’ God te verheerlijken!

Terugkijkend heeft deze ontmoeting het zaadje geplant voor mijn keuze voor de theologiestudie en het predikantschap. Ik geniet ervan om met zeer diverse mensen van hart tot hart te spreken over God en geloof. Daarbij vind ik het een vreugde om te ontdekken dat hoe verschillend mensen ook zijn, qua leeftijd, achtergrond, cultuur, etc. de eenheid in Christus sterker is dan de verschillen. Of zoals Paulus dat schrijft in Efeze 3: 18-19: “Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.” (NBV)

Tijdens mijn theologiestudie ben ik getrouwd met Janneke. Ze heeft logopedie gestudeerd en ook als logopediste gewerkt in de periode dat ik studeerde en predikant was in Uitwijk. Toen we naar Vollenhove verhuisden, heeft ze zich laten omscholen en is nu werkzaam als uitvaartverzorgster. Samen mochten we drie geweldige zonen ontvangen. Jonathan, de oudste, is begonnen aan het eerste jaar HBO Chemie in Deventer. Jelle zit in de derde en Ruben in groep 7. Wat de vier mannen in ons gezin samenbindt is de Survivalrunsport, een combinatie van hardlopen en hindernissen, waarbij veel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke elementen (balken, touwen, sloten, etc.).

Naast het predikantschap, ben ik ook als Traject-begeleider aan het werk bij IZB Focus. We begeleiden gemeenten bij een tweejarig gemeentebreed bezinnings-traject rondom missionair gemeentezijn. Kern daarbij is niet de organisatie van een aantal evangelisatieacties, maar de toerusting van gemeenteleden tot discipelschap, het volgen van Jezus in hun dagelijks leven. We helpen gemeenteleden om de boodschap van zondag te verbinden aan de plek waar zij maandag tot zaterdag bezig zijn, om daar getuigen van Christus te zijn.

De komende weken is een periode van gebed, voor Hardinxveld-Giessendam, voor Vollenhove, voor de IZB en voor ons gezin. Ik wil u vragen om samen met ons te bidden om inzicht in Gods weg voor ons allen. In Christus verbonden,                                

Dick Wolters

Pareldienst 20 september

Zondagavond 20 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D(iamant) van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is de ds. Peter van den Berg uit Asperen. Het thema is: ‘Houd elkaar vast’ vanuit het Bijbelgedeelte Hebreeën 10: 21-25. In deze dienst zal de band ‘Quest’ de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst is er een ministry team aanwezig om mee door te praten en/of mee te  bidden, uiteraard op gepaste afstand.

Omdat de jongeren ’s middags een eigen dienst hebben willen we deze avonddienst juist openstellen voor de 30+ gemeenteleden en neem gerust iemand mee die niet (meer) gewend is naar de kerk te gaan. Deze wel graag apart laten aanmelden met bij de achternaam tussen haakjes (gast). Het is ook mogelijk om zo iemand thuis uit te nodigen en mee te laten kijken. Iedereen is weer van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn!

De data voor de volgende Pareldienst is 27 september en daar zal de zaal weer speciaal voor jongeren 12-29 jaar worden opengesteld. Is er nog ruimte over, dan wordt het reserveringssysteem tijdig opengezet en vanaf de wachtlijst als nog uitgenodigd. Verdere info wordt per dienst gegeven.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

Laten we zodanig de tijdelijke dingen bezitten, dat wij daardoor niet de eeuwige dingen verspelen. Bernardus van Clairvaux (1090-1153)

Bidden en danken

We bidden voor allen die over ons gesteld zijn, zowel landelijk als plaatselijk.

– Bid voor de mensen die nog steeds in tenten en caravans wonen, vooral Syriërs en Jezidi’s. Ook zij worden bedreigd door het coronavirus, maar ze hebben amper middelen om zichzelf en hun families te beschermen. (Gebedskalender Open Doors)

– In een van de armste gebieden in Ethiopië heeft de kerk een kliniek. Zij vragen ons gebed voor de moslim-gemeenschap die ze via deze kliniek dient. Bid dat zij openstaan voor het goede nieuws van het Evangelie. Bid ook dat de medewerkers van de kliniek de liefde van Jezus Christus mogen tonen in hun werk en leven. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Kerkdiensten

Afgelopen zaterdag wachtte voor het eerst een moeilijke taak: het afmelden van mensen die graag naar de kerk wilden komen. Je maakt daarin afwegingen hoe je dat gaat doen. Het viel mij zwaar om bij die en gene in de lijst van aanmeldingen op het woord ‘afmelden’ te drukken. Het is echter niet anders en het zal zeer zeker meer voorkomen dat een mail verstuurd moet worden waarin staat dat u bent afgemeld. Wees er echter van overtuigd dat steeds tot het uiterste wordt gegaan zonder daarbij de regels, die gesteld zijn van overheidswege, te willen overtreden.

Aanstaande zondag zal zowel ‘s morgens in De Parel als ‘s avonds in de Oude Kerk het Heilig Avondmaal worden bediend. Dit zal anders plaats vinden dan we gewend zijn. ‘s Morgens zal zoals gebruikelijk het tweede gedeelte van het Avondmaalsformulier worden gelezen vóór de bediening. ‘s Avonds zal de bediening worden voortgezet waarna de afsluiting (dankzegging) van het formulier volgt. Na het dankgebed van het formulier en gebed voor Woordbediening zal de Woordverkondiging plaatsvinden.

Oproep BHV-ers

We zijn dankbaar voor de groep BHV’ers die bij binnenkomst van het kerkgebouw de bezoekers registreren. Maar we willen graag dat de groep BHVérs wat groter wordt. Zouden degenen die in het bezit zijn van een BHV-diploma contact op willen nemen met de scriba? Vele handen .…

Openbare belijdenis van het geloof

Zondag 20 september hopen de volgende jongeren in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof af te leggen:

Dirk en Arjanne Ambachtsheer

William en Caroline Meerkerk. Caroline is met doopbewijs overgekomen uit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland

Kevin de Jong

Anke Teeuw

David Exalto en zijn vriendin Daniëlle van Meurs. Daniëlle zal ook na haar belij-denis gedoopt worden in de Naam van de Drie-enige God.

De aannemingsavond was op 2 september. Daar is met een afvaardiging van de kerkenraad gesproken met de belijdeniscatechisanten. Als uitgangspunt namen we 1 Thessalonicenzen 1 waarin onder andere staat: “u bent navolgers geworden van ons en van de Heere” (vers 6) en “hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen” (vers 9). Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen daarin mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond hebben we als kerkenraad, onder uitspreken van onze dankbaarheid aan de Heere Die het verlangen om Zijn Naam te belijden in hun hart heeft gewekt, van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met gebed? Meeleven door het sturen van een kaartje wordt vast op prijs gesteld.

Gelezen/gehoord

Als je iets begrepen hebt, weet je zeker dat het niet God is.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 20.00 uur            concert Vox Humana – Oude Kerk (aanmelden via www.hghg.nl/orgel/)

Maandag 14 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 16 september

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Vrijdag 18 september

                          Openingsweekend

____________________________________________________

 

Erediensten

Zondag 13 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – Voortzetting/ dankzegging Heilig Avondmaal

 Morgendienst: groep A (betreft groepen 1 en 4)

Avonddienst:   groep B (betreft groepen 2 en 3)

 Kinderoppas

Dirry Blom, Guusje de Bruin, Renske de Knegt (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie – Project 1027 Noodhulp Beiroet

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst: Psalm 105: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede – Viering Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal (Groep A)

15.30 uur   ds. W.J. Westland – voortzetting en viering Heilig Avondmaal en dankzegging (Groep B)

18.00 uur   ds. W.J. Westland – voortzetting en viering Heilig Avondmaal en dankzegging (Groep C)

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Zuid, ds. P. van de Voorde – Viering Heilig Avondmaal

18.00 uur  wijk 3 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – dankzegging Heilig Avondmaal,

                 Openbare belijdenis van het geloof

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 03737195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Donderdag 17 september 2020

 OUDE KERK

15.30 uur  ds. P. van de Voorde – Bevestiging huwelijk Corné en Anne Buijk

NIEUWE KERK

Vrijdag 18 september 2020

15.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk  Johan van Haarlem en Petra Ymker 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Colofon

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE, tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

76-12

Goed om te horen

Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.” (1 Samuel 3: 10)

____________________________________________________

Op veel plaatsen begint het onderwijs seizoen in de kerk weer. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. Dit jaar doen we dat door de geschiedenis van Samuël in de tabernakel. Hij leert daar Gods stem kennen.

De HEERE neemt daarbij het initiatief. We lezen: “Toen kwam de HEERE…” In deze ‘gewone’ opmerking schuilt al een wonder. De HEERE wíl Zijn stem laten horen. Hij wíl met Samuël communiceren.

De HEERE laat Zich kennen als een sprekende God. Al vanaf het begin. Hij spreekt met Adam in de hof. Na de zondeval stopt dat niet, al wordt het wel anders. De HEERE roept Adam tevoorschijn uit zijn schuilplaats en zegt: ‘Adam, waar ben je…’ Indrukwekkend. God stopt niet met spreken.

Daarom kunnen wij ook Zijn stem horen. En hoe…! “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.” (Hebreeën 1: 1)

De HEERE komt naar Samuël toe. Maar de jongen is ook ergens. Waar? Hij is ‘daar’ te vinden. In de Tabernakel. God kan overal spreken. Dat doet Hij zeker ook. Maar op deze plaats spreekt Hij zeker. Beloofd is beloofd. Toen in de Tabernakel, vandaag de dag in de gemeente van Christus. Als je de stem van de HEERE wil horen, moet je daar wezen.

Hoe kwam Samuël daar trouwens? Hij was door zijn moeder Hanna daar gebracht. Zij wilde dat haar jongen – die ze van God ontvangen – had de HEERE zou dienen. Wilt u dat ook, met uw kind(eren)? Breng ze dan op de plaats waar de Heere gediend wordt en waar Hij spreekt.

Brengen is veel meer dan even afleveren bij de club of naar de catechese sturen! Je brengt ze er met een verlangen, biddend en betrokken dat ze daar de HEERE leren dienen. Niet alleen een ‘taak’ voor moeders zoals Hanna, maar indien mogelijk voor beide ouders. In de evangeliën lezen we “En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken.” (Markus 10: 13a). Dat is toch je verlangen?

Samuël pakt het niet in één keer op. De HEERE moet hem vaker aanspreken. “Hij riep zoals de andere keren.” Waarom is één keer niet genoeg? Samuël hoorde Gods stem wel, maar herkende Hem niet. Hij dacht zelfs dat Eli hem riep. Na de zondeval zijn wij – al ben je Samuël – niet meer ‘on speaking terms’ met God. We hebben de communicatie verbroken. Het is een wonder dat God blijft spreken dat wij leren luisteren. Flarden of meer opvangen van wat God zegt. Dat is van levensbelang, want “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10: 17).

In dat Woord wordt je net zoals Samuël persoonlijk aangesproken. De Heilige Geest maakt daar werk om ons bij onze naam te noemen. Dat zit ‘m niet persé in aansprekende preken en persoonlijke vormen, maar in de ontvankelijkheid die Hij in u en mij werkt. Dat je gaat ervaren: de Heere heeft tegen mij. Hij spreekt me aan als Iemand die mij door en door kent in mijn vragen, verlangens, zorgen en zonden. Ook als je de Heere nog niet persoonlijk kent, spreekt Hij je al persoonlijk aan. Door de doop bijvoorbeeld. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Eli leert Samuël om de stem van God te onderscheiden. Laten we als wij de stem van de Heere kennen als een vader in de genade onze jongeren daarin helpen.

De raad van Eli is wijs en belangrijk! Als Samuël hoort dat hij weer geroepen wordt moet hij antwoorden: “spreek want Uw dienaar luistert.” Hij brengt zijn geestelijk zoon ontvankelijkheid bij. Zegt U het maar… Zo leer je je kinderen luisteren. Biddend en open naar wat God zegt. Herkent u zich in deze luisterhouding? Als wij niet luisteren of het spreken van God met innerlijke afweer ontvangen en met kritiek naast ons neerleggen moeten we niet verwachten dat onze kinderen anders doen.

Eli leert Samuël dat de Heere je niet roept voor een geschiedenisles of college dogmatiek. De Heere roept je om Hem te dienen. Daarom moet Samuël antwoorden met ‘Uw dienaar luistert.’ Ik ben beschikbaar. Zegt U het maar, dan zal ik U volgen. Ja, volgen en dienen doe je alleen luisterend. Gehoorzamend. Hoe anders? Ja, zo anders dan ‘ik denk’ of ‘ik vind’ of ‘ik voel.’ Ons denken, vinden of voelen wordt niet uitgeschakeld, maar ondergeschikt gemaakt. Een gezegende bevrijding. Een heerlijke verandering. ‘Mijn hart, o Hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid.’ Zeggen u en jij het mee? Spreek, want Uw dienaar luistert.

J.C. Breugem

Algemene berichten

COLUMN

Heilige plekken

In mijn vakantie heb ik de verzamelde teksten van Herman Finkers gelezen ‘De cursus “omgaan met teleurstellingen” gaat wederom niet door’. Naast de bekende conferences staan er aan het eind van dat boek een paar korte opstellen, die ik nooit eerder had gelezen of gehoord. Eén daarvan betrof het verslag van een bezoek aan een Anglicaanse kerk. Hij werd getroffen door de ceremonie, waarin knielen ook een plek had. En dan schrijft hij: ‘Maar eenmaal op de knieën voelde ik me toch niet helemaal op m’n gemak; want voor wat knielde ik eigenlijk? Er was geen beeld, geen tabernakel, en je moet toch wel voor íets knielen. Volgens mijn buurman in Nederland die ouderling is en met wie ik altijd bijzonder ontspannen en plezierig gesprekken voer over de roomse, dan wel de hervormde kant van een medaille, is het onzin te knielen voor (en daarmee speciale eer te verlenen aan) één bepaald ding, want volgens de buurman is God overal en niet alleen in een geconsacreerde hostie of in een Mariabeeld. Ik denk wel dat de buurman gelijk heeft en dat God overal is, maar ja, je kunt toch moeilijk overál gaan knielen. Dat houdt zo op.’

Met humor maakt Finkers een punt dat Tom Wright, een Anglicaanse bisschop, ook maakt in zijn boek ‘Surprised by hope’. Hij pleit om zorgvuldig om te gaan met heilige plekken. ‘Thin places’, noemt hij ze: ‘places where the curtain between heaven and earth seems almost transparent.’ Natuurlijk, God is overal, maar er zijn plekken op deze wereld waar we zijn aanwezigheid meer bewust worden dan anderen. Plekken met een geschiedenis, waarin al eeuwen de lof en eer aan God worden gebracht, waarin gebeden wordt en de Bijbel gelezen. Plekken die ons doen verstillen in diepe verwondering. Plekken waarvoor Mozes zijn schoenen zou uittrekken en een boer zijn pet afdoet.

Als de afgelopen periode ons iets heeft gebracht, dan is het wellicht het besef van de kostbaarheid van de kerk, als een plek om samen te komen en Gods aanwezigheid te ervaren. Wat hou ik van Gods huis!

ds. Dick Wolters, trajectbegeleider IZB-Focus

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Op zoek naar een orgel

In De Parel wordt geregeld gebruik gemaakt van een orgel, zowel bij gemeentelijke activiteiten als bij commerciële activiteiten. We zijn momenteel op zoek naar een orgel. Voordat we hiervoor een investering gaan doen zouden we graag vernemen of er bij een van de gemeenteleden toevallig nog een orgel staat dat weggedaan wordt, maar dat in De Parel nog een aantal jaren mee kan gaan. Als dat zo is, neem dan contact op met Lia via info@deparel.nl of bel naar 0184-61 25 70.

Schilder gezocht

Onze groep vrijwilligers, die veel onderhoud doet aan De Parel, willen we graag uitbreiden met een schilder. Het schilderwerk aan het gebouw heeft regelmatig onderhoud nodig. Interesse? Neem dan contact op met Lia via info@deparel.nl of bel naar 0184-61 25 70.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag  27 september 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we het Leger des Heils (Dordrecht). Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij het Leger des Heils voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Hierbij leggen medewerkers contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of ze mogelijk ergens mee geholpen kunnen worden.

Een bezoeker vertelt; ‘Mijn vrouw zette mij op straat, omdat ik maar niet van de fles kon afblijven. Bij vrienden en familie kon ik niet meer terecht. Na een paar nachten slapen in het park, nam iemand me mee naar het Leger des Heils. Hier kon ik eindelijk weer een nacht doorslapen en douchen. De medewerkers hier hebben me op het spoor gezet van de hulpverlening. Stap voor stap ga ik aan de slag met mijn problemen.’

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Haar opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

De diaconie wil dit diaconale werk in de regio graag ondersteunen, en daarom willen we de algemene collecte van harte bij u aanbevelen.

Transport naar Roemenië

Afgelopen vrijdag was het mogelijk om een grote hoeveelheid hulpgoederen naar Misca in Transylvanië te verzenden. De goederen worden afgeleverd bij een kringloopwinkel die de spullen verkoopt ten behoeve van het Samuel kindertehuis. Omdat de zorgsubsidies in het land nog minimaal zijn, is het kindertehuis heel afhankelijk van deze inkomstenbron. Velen van u weten nog dat dit kindertehuis destijds is gebouwd met daadwerkelijke hulp van vrijwilligers uit onze gemeente. Vanwege Corona werd het transport verzorgd door een Roemeens transport-bedrijf. Veel dank aan de gevers van de goederen, de sorteerders, de inpakkers en de groep sterke mannen die de vrachtauto hebben geladen. U kunt uw spullen blijven inleveren op de eerste woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur op het adres Peulenstraat-Zuid 95.

Kring- en verenigingswerk

 Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 30 september om 9.30 uur komt de Bijbelkring voor het eerst weer bijeen in De Parel. We waren van plan in april jl. de behandeling van het Evangelie van Johannes af te ronden, maar door de abrupte stop in maart is dit niet gelukt. Daarom gaan we de komende drie bijeenkomsten verder met dit Bijbelboek. Woensdag 30 september behandelen we Johannes 20: 1-18. Van harte welkom.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Pastoraat

We denken in onze gebeden aan hen die met psychische ziekte te maken hebben. De Heere ontferme zich met Zijn licht wanneer het duister is en geve rust wanneer het onrustig is. Hen die vermoeid zijn wil Hij ook weer nieuwe kracht geven. Sprekend is het woord van de Heere Jezus: “Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. (Mattheus 11: 28)

Catechisaties

Dinsdag 29 september beginnen de catechisaties weer. Ze vinden plaats in de Nieuwe Kerk. Om 18.45 uur worden de jongeren van de eerste en tweede klas verwacht. Om 19.45 uur hoop ik de jongeren uit de derde en vierde klas te treffen. De jongeren die in de vijfde of de zesde klas van het voortgezet onderwijs zitten of bezig zijn met beroeps-onderwijs zijn welkom om 20.30 uur. Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten! Het is mijn gebed dat jullie door de catechisaties de Heere Jezus leren kennen en ook beter leren kennen.

Bijbelkring

In De Parel start op woensdagavond 30 september de Bijbelkring. We bespreken met elkaar het eerste hoofdstuk uit het boekje ‘Van slavendienst naar eredienst’. Daarbij hoort Exodus 1 als Bijbelgedeelte. We lezen welke tijd er aanbreekt voor het Joodse volk in Egypte als Jozef gestorven is. In een donkere tijd doen Sifra en Pua hun werk. Het geheim van hun leven is de vreze van de Heere. U en jou van harte uitgenodigd om dit seizoen mee te doen. We beginnen met elkaar om 20.00 uur.

Gelezen

Toen u gedoopt bent, heeft uw moeder u een doopkleed aangedaan (…) Hebben uw vader en moeder God gevreesd, dan hebben zij zeer wel geweten: in dit mijn kind is niets, en in ons, arme ouders, ook niet, maar wij vertrouwen op Gods verbond, dat Hij heeft opgericht met Abraham en zijn nageslacht, met ons en onze kinderen, uit loutere genade en ontferming, en in hetwelk Hij ons schenkt Zijn Christus, vergeving van zonden, eeuwig leven en zaligheid. God nu, die de doop heeft ingesteld, heeft een ander doopkleed klaar, en het doopkleed dat Hij heeft bereid, is niets minder dan onze Heere Jezus Christus zelf. Hij is het doopkleed, zoals wij lezen: “Zovelen als u in Christus gedoopt bent, hebt u Christus aangedaan. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Kring Geloofsopvoeding

Op 1 oktober is de eerste Kring Geloofsopvoeding. Alle ouders van kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Het thema van de avond is ‘Gastvrijheid in het gezin’. De avond begint om 20.00 uur.

Tenslotte

We gaan in de morgendienst weer verder met de geschiedenissen van Elisa. 2 Koningen 3 is aan de beurt. We komen Elisa tegen op het politieke toneel. De koning van Moab komt in opstand tegen de nieuwe koning van Israël, koning Joram. Met Josafat, de koning van Juda en de koning van Edom trekt hij op tegen Moab. Tijdens de veldtocht is er onverwacht gebrek aan water. Josafat vraagt om een profeet van de Heere. Op aanwijzing van één van de knechten wordt Elisa dan gehaald. In naam van de Heere geeft hij de opdracht om het dal vol met geulen te maken. Hij zegt er ook bij dat de Heere Moab in de hand van Israëls koning zal geven. We hopen te ontdekken wat dit gedeelte ons te zeggen heeft.

In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor en zal het vanuit de Heidelbergse Catechismus gaan over de betekenis van de doop (HC 26). Een mooi thema ook voor de kerngroepen die daar na de dienst met elkaar over verder hopen te spreken. Een goede zondag voor u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Reserveringen

Weet u welkom in de kerk om daar God en de gemeente te ontmoeten. Ondanks dat er gereserveerd moet worden, blijken er over het algemeen voldoende plaatsen te zijn. Voor de dienst van zondagmorgen 27 september kunt u t/m zaterdag 26 september 18.00 uur reserveren. Voor de Pareldienst verwijzen wij u naar het betreffende artikel.

Voor de diensten van zondag 4 oktober kunt u vanaf zaterdagavond 26 september a.s. weer reserveren. De morgendienst is in De Parel en we geven t/m vrijdag 2 oktober weer eerst de gezinnen met kinderen van de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor op zaterdag 3 oktober t/m 18.00 uur zich nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen tot 200 plaatsen.

Beroepingswerk

Afgelopen zondag 20 september mocht ds. D. Wolters voorgaan in de Oude Kerk. Dinsdag 22 september heeft hij onze gemeente bezocht en diverse gesprekken gevoerd. We verwachten zijn beslissing op het beroep uiterlijk 1 oktober a.s.

Als wijkgemeente zien we uit naar een nieuwe herder en leraar, die Gods kudde in onze wijk wil weiden en ons zo mee wil nemen, ‘onderweg naar Huis’, zoals in ons beleidsplan staat verwoord. We bidden dat God tot ds. Wolters, op Zijn wijze, zal spreken en hem de weg  wijst, die hij in dit beroep heeft te gaan en dat die weg richting onze gemeente mag zijn. Daarbij beseffen we ook dat de gemeente Vollenhove en de I.Z.B. er ook zijn. Heel spannend allemaal.

Wilt u ds. Wolters en zijn gezin opdragen in uw gebeden? Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is:

ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove.

Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de volgende personen ingediend: Voor de vacature van ouderling:

 • Koert (R.C.) van Houwelingen

Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 21 september j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 1 oktober a.s. kenbaar te maken. Voor de vacature van diaken:

 • Jaap (J.) Koster
 • Arie (A.T.) de Wit

Voor de laatste vacature zal er een verkiezingsavond worden gehouden. Deze zal plaatsvinden op maandag 5 oktober a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur. Omdat het om de vacature gaat van 1 diaken en er niet meer dan 2 kandidaten zijn ingediend, zal er weer tussen 19.30 uur en 20.00 uur doorlopend gestemd kunnen worden. Iedereen kan dan na zijn of haar stem te hebben uitgebracht weer naar huis gaan. Wilt u bij volmacht stemmen, dan is dat mogelijk. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u downloaden vanaf de website www.hghg.nl. te vinden onder hoofdstuk informatie wijkgemeente 2 Noord. We vragen u deze broeders te gedenken in uw gebed. We hopen en bidden dat dit alles er toe mag leiden, dat langs deze weg de beide vacatures vervuld mogen worden.

Catechese

We hopen de catechese-avonden weer op te pakken. Door de grote omvang van Follow Me (leerjaren 1 t/m 4) en de coronarichtlijnen hebben we besloten om deze groep te splitsen en hebben zodoende om de beurt catechese-avonden die beginnen om 19.15 uur.

De Follow Me Next groep begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur en hebben elke woensdag catechese. De avonden worden geleid door onze jongerenwerker mw. Arin Klein.

De 3e + 4e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 30 september.

Een volledig rooster van alle catechese data van alle wijken is te vinden op https://www.hghg.nl/club-jeugd/catechisatie

Basiscatechese groep 7 & 8

Beste jongens en meisjes, Vanaf 4 oktober starten we weer met de basiscatechese. Om 18.00 start groep 7 in de jeugdzaal en groep 8 in de consistorie. Vanwege de corona maatregelen volgen we hiervandaan ook het eerste deel van de kerkdienst. We hopen jullie allemaal te zien! 

 Belijdeniscatechese

Er is ook weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen met de opgegeven groep nog vastgesteld worden en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

 Citaat

Hoe belangrijk onze wereldse zaken zijn, des te meer is het nodig dat wij ons tot God richten in het gebed om Zijn zegen erover en of Hij met ons wil zijn in ons werk. Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

We bidden voor het Bijbelonderwijs op de openbare scholen, voor wijsheid en zegen op de catechese, voor het jeugdwerk en de zondagsschool, de jeugdambtsdragers en de leidinggevenden van de kerngroepen.

 • Christenen op een eiland voor de kust van Sumatra hebben in de afgelopen jaren via een partner van Open Doors Bijbelse training gehad. In sommige kerken op het eiland was niemand die theologische kennis had. Bid voor hen! (Gebedskalender Open Doors)
 • Onze partnerkerken in Peru vragen om uw gebed. Veel families zijn getroffen door ziekte en overlijden als gevolg van het coronavirus. Bid voor bescherming, genezing, troost en Gods nabijheid. Dank dat er ook mooie, hoopvolle dingen gebeuren en dat God werkt, door alles heen. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het meebeleven van de erediensten via de live stream.

Pareldienst 27 september

In de Pareldienst van zondagavond 27 september zal onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen voorgaan met als thema ‘Goeie Genade’. De dienst is voorbereid met een 19+ groep en die zal ook een bijdrage leveren. De zaal wordt in eerste instantie opengesteld voor jongeren in de leeftijdscategorie 12-29 jaar die in een kerngroep of jongerengroep zitten van Wijkgemeente Noord zitten. Als je niet bij een kring bent aangesloten, maar wel in de doelgroep valt, kon je je vanaf zaterdagavond 19 september via de reservering op de website aanmelden.

Mochten er daarna nog plaatsen over zijn dan wordt de reservering van de website vandaag, 25 september, voor alle gemeenteleden open gezet. We hebben beide grote zalen ter beschikking met een live verbinding en daardoor totaal ca. 200 zitplaatsen beschikbaar. We zullen vanaf dan ook weer een live-verbinding hebben van hoofdzaal  naar de bijzaal, zodat er in principe plaats genoeg is en je daar met elkaar de dienst kunt volgen.

De Pareldiensten voor komende maand zijn op 11 en 25 oktober, waarbij de laatste weer in eerste instantie voor de jongeren open staat. Het blijft wat lastig om te reserveren met de doelgroepen. Door de beperkte ruimte en de zorg voor onze groepen jongeren blijft het wat zoeken en ervaring opbouwen naar de juiste manier.

de Commissie Pareldiensten

 Ministry en het ministrygebed

Van verschillende kanten krijgen wij als ministryteam nog wel eens de vraag wat ministry of het ministrygebed nu precies inhoud. Aangezien het ministrygebed een vaste plaats in de Pareldiensten heeft gekregen en het misschien nog onbekend is, leggen we het graag uit. Het ministrygebed is niets anders dan dat twee personen bidden voor een derde persoon in de kracht van de Heilige Geest. Je zou ook kunnen spreken van ‘persoonlijk gebed/voorbede’ of ‘zegenend bidden’. Dienend bidden dus, om de ander te helpen door de kracht van de Heilige Geest. Het gaat hierbij niet om de personen die bidden, maar om God die door zijn Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt.

We merken dat er nog drempels kunnen zijn voor mensen om voor zich te laten te bidden. Dit is nergens voor nodig, want om ministrygebed te ontvangen hoef je geen grote zorgen of (lichamelijke/mentale) problemen te hebben. Ministry is er namelijk voor iedereen die dichter bij God wil leven. Wanneer je voor je laat bidden, zullen twee bidders samen met jou een rustige, maar zichtbare plaats opzoeken. Het ministrygebed is 100% vertrouwelijk, maar het is geen geheimzinnigheid en de gemeente mag zien dat het volkomen normaal is dat mensen voor zich laten bidden. Schaam je er dus vooral niet voor.

De bidders zullen je uitleggen wat het ministrygebed precies inhoudt en je vragen waar je gebed voor wilt ontvangen. Vervolgens zullen ze je vragen of het goed is als zij een hand op je schouder leggen (al houden we momenteel vanzelfsprekend meer afstand). Hierna wordt het gebedspunt naar God toe uitgesproken en wordt de Heilige Geest uitgenodigd in het gesprek. In de stilte die volgt zullen we met elkaar luisteren naar wat Gods Geest ons duidelijk wil maken door woord en beeld en dit zullen we delen met elkaar. Het gebed eindigt wanneer jij dat goed vindt en er zal nog even nagepraat worden over het gebed. Tenslotte word je gezegend.

Het ministrygebed is dus een vorm van dienend bidden van het ene gemeentelid voor de ander. God kan en wil tot ons allemaal spreken via de Heilige Geest door medechristenen heen in de vorm van persoonlijke voorbede. Wil je hier gebruik van maken dan kan dat na afloop van een Pareldienst, maar je kunt ook een mail sturen naar minstry@hghg.nl. Er zal dan iemand met je contact opnemen.

het Ministry team

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn veel mensen in onze gemeente die in de tijd waarin we leven gebukt gaan onder de zorgen van het lichaam. Calvijn schrijft in een van zijn brieven aan zieken dat soms een beproeving langer duurt dan voorzien. Dan wil God ons geduld en gehoorzaamheid leren. ‘Ik meen dat God het lijden gebruikt om hen te leren gehoorzamen. Want als alle dingen gebeurden zoals zij wilden, zouden ze niet beseffen wat het betekent God te volgen. Zo hebben wij gelegenheid beter te leren wat het Evangelie waard is, als er verder in deze wereld nergens meer rust en kalmte voor ons zijn te vinden.’

Giften

Ouderling W. Huisman ontving een gift van € 20,- voor de diaconie.

Geboorte

In het gezin van Ricardo en Corine Kanselaar  werd op vrijdag 18 september een zoon en broertje geboren: Elmar Lucas. Na drie meisjes: Co-Elle, Lorena en Emmely een zoon ontvangen uit Gods scheppende hand om het op te voeden tot Gods eer. Een troost te weten dat Hij erbij blijft en niet loslaat was Zijn hand begon.

 Terugblik

Zondag 20 september mochten acht personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over 1 Johannes 3: 1-3. De belijdenis-catechisanten kregen de volgende teksten mee:

Dirk Ambachtsheer: “Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.”(Mattheus 7: 24)

Arjanne Ambachtsheer-Verhoef: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”(Johannes 1: 29)

David Exalto: “De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn, Hij zal u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.”(Deuteronomium 31: 8)

Daniëlle van Meurs, die ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontving: “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.”(Hebreeën 13: 15)

Kevin de Jong: “Ik ben de goede Herder, de goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen.”(Johannes10: 11)

William Meerkerk: “Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.” (Psalm 86: 11)

Caroline Meerkerk- van Dijk: “De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen. De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?”(Psalm 27: 1)

Anke Teeuw: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.”(Psalm 138: 8)

Gelezen/gehoord

Het is nodig door het geloof te blijven in het krachtenveld van Gods genade.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 27 september 2020

14.15 uur             Zondagsschool –  De Parel

Maandag 28 september 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Woensdag  30 september 2020

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring

20.00 uur             Bijbelkring WG 1 Oost –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging

Donderdag 1 oktober 2020

20.00 uur             WG1 Kring geloofsopvoeding – NK

___________________________________________________

Varia

Concert V.E. Cantate en St. Musica Aeterna

Wij zijn bijzonder verheugd u na lange tijd weer te mogen uitnodigen voor een concert! Zaterdag 26 september bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Rehobothkerk te Gorinchem. We hopen dan het concert uit te voeren wat oorspronkelijk gepland stond voor maart jl., maar wat vanwege de Coronacrisis niet kon doorgaan.

Bij dit najaarsconcert vormt het Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude (1637-1707) het hoofdingrediënt. Het is een beeldende reeks van zeven thema’s, die gaan over het lichamelijk lijden van Christus aan het kruis. Het zijn aansprekende thema’s voor elk moment in ons leven.

Aanvullend hierop wordt een bewerking van Psalm 51 uitgevoerd, geschreven door Buxtehudes tijdgenoot Johann Kuhnau (1660-1722). In het Gott, sei mir gnädig klinkt de zucht van koning David naar vergeving en verzoening.

Het concert heeft geen pauze.

Onder leiding van Niels Kuijers en ondersteund door Barokconsort Musica Aeterna en vier solisten, belooft het een bijzonder concert te worden.

Gezamenlijk hebben de besturen van V.E. Cantate en St. Musica Aeterna, dirigent, musici en solisten alles in het werk gesteld dit concert mogelijk te maken. Uiteraard geheel binnen de kaders van de overheidsvoorschriften in verband met Covid. Dit houdt in dat we maximaal 100 bezoekers in de kerk kunnen toelaten vanwege de 1,5 meter grens. En dat deze keer toegangskaarten, in verband met de organisatie, uitsluitend via de website van VECantate zijn te bestellen: www.cantate-gorinchem.nl. We verwachten dat de 100 kaarten snel uitverkocht zullen zijn. Wilt u komen, wacht dan niet te lang.   Het aantal kaarten dat u bestelt is gelijk aan het aantal stoelen, aansluitend aan elkaar, die wij voor u reserveren in de kerk.

Aanvang concert 20.15 uur. Kerk open 19.30 uur.Indien u vragen heeft, schroom niet ons te benaderen. Nogmaals van harte uitgenodigd. We zien er naar uit u weer te ontmoeten bij prachtige muziek die ons verbindt.

Evensong vanuit de Grote Kerk te Gorinchem

Zaterdag 3 oktober  is in de Grote kerk een Evensong. De aanvang is 17.00 uur. Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal deze Evensong verzorgen. Kees Boot is de lector. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, titularis van de Grote Kerk en tevens stadsorganist.

Tijdens deze Evensong zingt het Gorcum Boy Choir in wisselzang met de gemeente de gezangen Liefde Gods (LB443) en Hallelujah! Zing voor Jezus (WK327). Er worden twee Psalmen gezongen. Psalm 121 en 130. De Canticles in G (lofzang van Maria en de Lofzang van Simeon) zijn van de componist Charles V. Stanford. Er staan twee anthems op het programma waar jongens solisten uit het koor een grote rol spelen, Turn Thy face from my sins van Thomas Attwood en ‘I waited for the Lord’ van F. Mendelssohn met een pittig duet tussen twee jongens.

Het Gorcum Boys Choir repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de regelgeving van de overheid met betrekking tot het coronavirus. Om die reden zijn er maximaal 200 plaatsen beschikbaar. U dient vooraf een plaatst te reserveren via de site: https://meevieren.nl/pggrotekerk/ of bel naar Johan Bregman 06-45 15 21 91. Reserveren kan vanaf vrijdag 25 september 2020 tot en met vrijdagavond 2 oktober 2020.Het adres van de Grote kerk te Gorinchem is Groenmarkt 7. De toegang is gratis er is wel een collecte voor de onkosten! Van harte welkom!

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 27 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  Ds. D.J. Budding, Nunspeet

17.00 uur  ds. J.C. Breugem – opening winterwerk

 Morgendienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

Avonddienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

 Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Natasja Groeneveld, Marije Leeuwestein (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Werelddiaconaat

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 27: 1

avonddienst: Psalm 25: 4

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt, Rotterdam

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W Arkeraats, Hardinxveld-G

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland (groep A)

18.00 uur   ds. P. van de Voorde (groep B) – HC zondag 26

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. H. den Breejen, Rotterdam

 Kinderoppas:

9.30 uur     Oude kerk, A1 Hester Klop, Thirza de Kock

10.45 uur   De Parel, A2 Jeanine Koesveld, Julia Veldman

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

_________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 2 oktober 2020

OUDE KERK

14.00 uur             ds. A.J. Mouw, Aalburg – bevestiging huwelijk Timmie Stam en Sabrina Leenman

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Kerkblad 76-9

Geen mens

Ik heb geen mens….”  (Johannes 5: 7)

_______________________________________________

Het was feest in Jeruzalem. Welk feest is niet helemaal duidelijk, Pesach of Purim, maar het was feest. En terwijl iedereen op weg is om feest te vieren op het tempelplein, gaat Jezus met zijn leerlingen in Bethesda op bezoek bij mensen die het feesten totaal verleerd hebben. Ze waren ziek of gehandicapt en hoopten op genezing.

Bethesda, Huis van barmhartigheid, mooie naam voor een ziekenhuis, maar in dit Bethesda is niet veel barmhartigheid. Het is één en al ellende wat je daar aantreft, vijf zuilengangen vol: zieken, verlamden. En hulpvaardigheid? Ook in Bethesda denkt iedereen alleen maar aan zichzelf. Je moet er vechten voor jezelf. En genezing? Af en toe daalt een engel in het water. Wie het eerst het water kon bereiken werd genezen. Maar hoe vaak gebeurde dat? In vers 4 lezen we dat van tijd tot tijd een engel neerdaalde en het water van het bad in beweging bracht. Wie dan het eerst in het water kwam, werd genezen. (overigens komt deze tekst niet in alle Griekse manuscripten voor). Is dat dan zo barmhartig? Geldt hier dan het recht van de sterkste? Bethesda roept veel vragen op. Maar daar gaat het nu even niet om.

Want Jezus ziet een mens, een naamloze. Meer wordt over hem niet verteld. Geen informatie over zijn ziekte, zijn achtergrond, zijn leeftijd. Hij is volstrekt anoniem, aan zijn lot overgelaten. Er wordt alleen verteld dat hij al 38 jaar ziek was. (dat wil overigens niet zeggen dat hij al 38 jaar in Bethesda lag) Het onderstreept in ieder geval dat Jezus wél omziet naar naamlozen, naar mensen die niets of niemand hebben.

Wilt u gezond worden?, vraagt Jezus. Het antwoord van de zieke verbaast ons, hij zegt niet eens ja, graag, maar hij antwoordt met een verklaring: “Mijn heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt; en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af.” (vers 7). Hij wijst alleen maar op zijn probleem om als eerste bij het water te komen. Er is niemand die hem kan helpen. Dat is nogal wat: niemand hebben. Dan ben je helemaal op jezelf aangewezen. Geen familie, geen kerk, geen vrienden of vriendinnen, geen sociaal netwerk. En dan is er ook nog altijd iemand anders je te snel af, als je als eerste in dat bad wilt zijn. “en terwijl ik kom, daalt een ander vóór mij af!”

Hij heeft geen mens! Deze man in Bethesda verwacht het blijkbaar alleen nog maar van mensen. Moet je nou eerst zó ver komen voordat je bij Jezus terecht komt? Nee … niet deze mán komt bij Jezus terecht, Jezus komt bij deze man! Jezus ‘zag en wist’ lezen we in vers 6. Hij ziet deze man met zijn ontfermende ogen. En Hij weet dat hij al 38 jaar ziek is. Daarvoor is Jezus toch de Zoon van God, de Heiland der wereld? En Jezus gaat nooit om de nood heen. Hij gaat er altijd op in. Hij dóet er wat aan. Hij geneest en herstelt wat verbroken is. Deze man kende Christus niet, maar Christus kende hem wel. En weer gebeurde wat Jesaja ooit lang geleden had geprofeteerd: “Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet vraagden, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten”. (Jesaja 62: 1). Hij had geen mens, maar hij was in al zijn eenzaamheid, zonder dat hij het wist, rijker dan al die anderen. Want Christus kende hem! En als Christus ons kent zijn we goed af.

Soms zit je zo diep verstikt in je geestelijke eenzaamheid dat je niet eens meer ziet dat de Zoon van God naast je staat en je vraagt “Wilt u gezond worden?” Met die woorden wijst Hij de kortste weg, niet naar het water van Bethesda, dat je nooit zult bereiken, nee, richt je blik op Mij en leef!. Gezondheid, rust en vrede komen altijd via Hem in ons leven. Ook wij moeten die vraag eerlijk beantwoorden: wil je gezond worden, wil je rust krijgen, wil je écht gelukkig worden? Met die vraag raakt Hij ons verlangen dat soms diep is weggestopt. Hij is gekomen om jou te vinden in je hopeloze eenzaamheid. En dan ziet de patiënt de Heelmeester die hem kan helpen. Dan kom je als mens weer thuis bij je Schepper, je Verlosser. En dan ben je ‘in goede handen’, voor eeuwig….

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Kroonbede 2020: Bidden om bevrijding

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus gaat de plaatselijke Kroonbedebijeenkomst in Hardinxveld-Giessendam niet door. Traditioneel vindt deze bijeenkomst plaats op de tweede dinsdag van september.

Wel is er op dinsdag 8 september a.s. de landelijke Kroonbedebijeenkomst. Deze wordt gehouden in de Nebokerk in Den Haag. Vanaf 20.00 uur wordt de bijeenkomst gestreamd via www.kroonbede.nl. Het thema is ‘Bidden om bevrijding’.

‘Het Broodhuis’ opent zijn deuren!

Bij het openingsweekend wordt het startschot gegeven van Het Broodhuis. Bij Het Broodhuis kunnen jongeren van 16-23 jaar samenkomen voor gezelligheid, activiteiten en verdieping. Om de week zullen de deuren van de Wagon open staan voor het Broodhuis. Voor meer informatie en vragen rondom het openingsweekend en de avonden kun je ons vinden op Instagram en contact opnemen via e-mail. Wij zien er naar uit om jullie te ontmoeten! Instagram: @hetbroodhuis, E-mail: hetbroodhuis@hghg.nl

Danielle, David, Marit en Hannelinde, Bestuur ‘Het Broodhuis’

Honderd handig

Het zou zomaar kunnen dat de afgelopen tijd een productieve periode is geweest voor het project ‘Honderd handig’. Als je noodgedwongen thuis zit, is lapjes haken of breien een leuk en nuttig tijdverdrijf tenslotte. Mocht dit zo zijn: ze kunnen nog/weer deze maand ingeleverd worden op Kerkweg 19 of 72.

Wij stellen dan weer pakketten samen voor dekens. Helaas kunnen we vanwege de ‘Corona-regels’ niet bij elkaar komen om de dekens gezamenlijk aan elkaar te zetten. Daarom willen we t.z.t. een oproep doen om een pakket op te halen en zelf thuis (of samen met iemand anders) tot deken om te toveren. Hierover leest u binnenkort meer in het kerkblad.

Voor nu: alle lapjes van 20 x 20 cm, gehaakt of gebreid, welke kleur of wat voor patroon dan ook, zijn van harte welkom! Meer info: tel. 61 68 75 of 61 10 08.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 6 september augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een noodhulpcollecte voor Beiroet (Libanon) via het Christelijk Noodhulpcluster. Meer dan 200 doden, ruim 6.000 gewonden en zeker 300.000 mensen dakloos. Dat zijn de gevolgen van de explosie op 4 augustus in de haven van Beiroet, de hoofdstad van Libanon. De stad ligt in puin. Deze ramp is helaas niet de enige ramp voor Libanon. De economische situatie is dramatisch. De inwoners hebben nauwelijks voldoende middelen voor hun basisbehoeften. De afgelopen maanden is de prijs van voedsel meer dan verdubbeld. De gezondheidszorg stond al onder druk door corona, maar ziet zich nu geconfronteerd met duizenden gewonden. Sommige ziekenhuizen zijn niet meer bruikbaar door de explosie. De zorgen zijn enorm. Beiroet heeft snelle en effectieve noodhulp nodig, speciaal voor de allerarmsten en de meest kwetsbaren. Denk daarbij aan Syrische vluchtelingen, die bijna een kwart van de bevolking vormen, en aan kinderen. De organisaties van het Christelijke Noodhulpcluster (Dorcas, EO-Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn samen met hun partners ter plaatse en verlenen daar noodhulp. Onder meer aan vluchtelingen, migranten en aan de meest arme Libanezen uit Beiroet wordt directe hulp verleend: voedselvoorziening, reparatie van huisvesting en psychosociale ondersteuning voor vrouwen en kinderen. Graag wil de diaconie deze noodhulp ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Benefietconcert t.b.v. het orgel

Op 12 september om 20.00 uur nodigt het gelegenheidskoor Vox Humana u uit voor een benefietconcert t.b.v. de restauratie van ons orgel. Ze neemt u mee in een soort muzikale tijdreis; u hoort bekende en minder bekende melodieën die componisten door de eeuwen heen geschreven hebben. Naast geestelijke liederen, worden er ook meer ludieke liederen gezongen. Tijdens dit concert wordt er Coronaproof gecollecteerd voor de orgelrestauratie. Vanwege de coronamaatregelen is er een gering aantal plaatsen beschikbaar, daarom dient u voor dit concert te reserveren. U kunt tot 11 september reserveren op de website HGHG / kerkdiensten wijk zuid.

Zending

Zendingscommissie, Verantwoording 1e half jaar 2020

Er zouden heel veel woorden voor kunnen zijn, maar eigenlijk worden we er gewoonweg stil van. Het is prachtig om te zien hoe het zendingswerk in onze gemeente gesteund wordt. En dan zien we slechts de financiële bijdragen, want de steun door gebed kunnen de zendingswerkers alleen zelf ervaren. Ook in de achterliggende periode van geen en beperkte kerkgang wordt de ‘digitale zendingsbus’ niet vergeten. In het eerste half jaar van 2020 ontving de zendingscommissie de volgende giften (via busjes en inclusief overige niet gespecificeerde giften):

Januari

2.921

Februari

2.741

Maart

1.390

April

3.936

Mei

5.793

Juni

2.400

Daarnaast is een aantal keer gecollecteerd:

Voor de IZB op 1 maart, opbrengst: € 2.586,-.

Op 12 maart werd voor het Dabarwerk € 1.347,- gegeven en de opbrengst van de Pinkstercollecte collecte voor het werk van de GZB bedroeg € 3.901,-.

Dankzij alle giften kunnen we aan de toegezegde steun voor verschillende zendingswerkers goed voldoen. Het is mooi om te zien dat het werk door kan gaan, bijvoorbeeld bij Lea in Zuid-Afrika met o.a. voedselpakketten, en bij de werkers in Centraal-Azië door aandacht en boodschappen voor daklozen. Ook tijdens een lockdown wordt de liefde van God doorgegeven! We danken u hartelijk voor uw gebed en gaven.

Bericht van Lea van der Riet

‘Tannie, wanneer gaan we weer beginnen?’ 

Ik word regelmatig begroet door enthousiaste kinderen die niet kunnen wachten tot ze weer naar de Bijbelclub kunnen komen. En het goede nieuws is dat we weer kunnen starten met onze eerste Bijbelclub! We beginnen met een klein groepje kinderen en natuurlijk met alle regels die hier gelden: verplicht een masker op, afstand houden enz. Maar wat zijn we blij dat we tenminste weer bij elkaar kunnen komen!

Het aantal besmettingen daalt hier in Zuid-Afrika maar het is nog steeds veel (4000 per dag). Zelfs de scholen waren weer een paar weken dicht om de besmettingen nog meer terug te dringen. Maar hopelijk blijft de positieve, dalende lijn zich nu voortzetten.

Met ons als gezin gaat het erg goed. Yochanan hoopt in september één jaar te worden. Zoals op de foto te zien, is hij een vrolijke jongen waar we enorm van genieten. We hadden gehoopt om zijn verjaardag in Nederland te kunnen vieren, maar omdat er nog steeds geen internationale vluchten gaan, wordt ons verlof uitgesteld naar volgend jaar. Voor ons heel erg jammer, maar dan hebben we nog iets leuks in het vooruitzicht!

Deze week zullen de laatste voedselpakketten uitgedeeld worden. We zijn ongelooflijk rijk gezegend met giften. Dankzij jullie hulp konden we de afgelopen maanden enorm veel voedselpakketten uitdelen. Daarnaast hebben we geld gekregen om evangelisatiemateriaal in de pakketten te doen. Hartelijk bedankt aan iedereen die hieraan bijgedragen heeft! De mensen hier zijn zo dankbaar en blij met de pakketten. Ik wilde wel dat ik alle reacties van mensen met jullie kon delen. De directeur van de basisschool in Macassar heeft een bedankbrief geschreven om iedereen te bedanken voor zijn/haar giften. Helaas is de brief te lang om het hier voluit neer te zetten. In het kort: ‘onze waardering kent geen woorden. We zijn dankbaar en danken God voor wie jullie zijn. Mag God jullie en jullie vrijgevigheid zegenen!

Kring- en verenigingswerk

Mannenvereniging.‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 16 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen dan een Bijbelstudie uit De Hervormde Vaan.

Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: ‘Het testament van Paulus’. De inleiding overkoepelt 1-2 Timotheüs en slaat meteen de brug tussen het door omstandigheden afgebroken seizoen waarin we de Bijbelstudie over de brief van Paulus aan Timotheüs waren begonnen en de nieuwe start. Een prachtige verbinding!

Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03,Scriba.oost@hghg.nl

Belijdeniscatechisatie

Donderdag 24 september is de eerste belijdenis-catechisatie. Jongeren en ouderen die geen belijdenis hebben gedaan nodig ik daar van harte voor uit. Wat is het mooi om je intensief te verdiepen in wie de Heere is en zo ook nog meer naar Hem toe te groeien. Wie er over denkt en er eens over door wil praten die kan gerust bij mij aan de bel trekken. Van verschillenden weet ik dat ze er over denken. Graag ontvang ik jullie definitieve opgave vóór zondag 20 september. Laten we als gemeente ook de belijdeniscatechese meenemen in onze gebeden.

Heilig Avondmaal

Zondag 13 september zal het Heilig Avondmaal bediend worden. In de Nieuwe Kerk zullen er die zondag drie diensten zijn. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd, in de middagdienst is groep B welkom en voor de avonddienst verwachten wij groep C. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep C niet haalbaar zijn om beiden de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep A of B. De morgendienst is de zogenoemde dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. In de middag- en avonddienst zal dezelfde preek worden gehouden. Zoals we dat gewend zijn zal er een tafelviering zijn. Om meer plaatsen te creëren wordt er een extra bankenrij toegevoegd aan de tafel, uiteraard op anderhalve meter afstand. In het kerkblad van volgende week zullen we de gang zaken uitgebreider toelichten. We hopen en bidden met elkaar om een gezegende avondmaalsviering. Graag bevelen we ook de voorbereidingssamenkomst die gemeentebreed wordt gehouden van harte bij u en jou aan! U en jij kunnen zich daarvoor inschrijven op de website via wijkgemeente Zuid. Deze samenkomst vindt plaats op donderdag 10 september om 20.00 uur in de Oude Kerk.

Censura Morum

Wanneer er blokkades zijn om het Heilig Avondmaal te vieren, van welke aard dan ook, dan kunt u aan het begin van de week contact opnemen met de scriba of de predikant.

Gift

Voor de diaconie ontving ik een gift van € 12,50. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘Wilt u vrijheid? Vlucht van de wereld en zoek God!’ Guido Gezelle (1830-1899)

Bezoek kerkdiensten Zondag 6 september:

Morgendienst: Groep C uitgenodigd

Avonddienst: Groep A uitgenodigd

 Tenslotte

Inmiddels zijn de schooldeuren weer open gegaan. Dat betekent weer een ander ritme in de gezinnen. We hopen dat kinderen, jongeren en docenten weer met plezier bezig zijn. Ieder die bij het onderwijs betrokken is: veel wijsheid gewenst!

We zijn gestart met een serie preken over Elisa. In de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal zal het gaan over de kinderen die Elisa als profeet uitschelden. Zij worden daarvoor gestraft. Een geschiedenis die wel vragen oproept. Maar wat wil de Heere ons hier doorheen leren? We lezen in de dienst 2 Koningen 2: 15-25. U en jou een goede zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 30 augustus werd de heilige doop bediend aan vier kinderen van de gemeente:

Victoria Pietronelle Lijsje Buijense, roepnaam: Victoria. Zij kreeg als dooptekst: “Neem mijn juk op u, en leer van mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel.” (Mattheüs 11: 29)

Thijn Willen Lensen, roepnaam: Thijn. Hij kreeg als dooptekst: “Kom naar Mij toe allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11: 28)

Marijne Fleur Ariane Loeve, roepnaam: Marijne. Zij kreeg als dooptekst: “Ik ben de goede Herder. De goede Herder geeft zijn leven voor de schapen.” (Johannes 10: 11)

Floris Benjamin Stip, roepnaam: Floris. Hij kreeg als dooptekst: “Mijn zoon, geef Mij je hart en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.” (Spreuken 23: 26)

Het woord werd bediend uit Mattheus 21: 16: “en zeiden tegen Hem: Hoort U wel wat deze kinderen zeggen? Jezus zei tegen hen: Ja. Hebt u nooit gelezen: Uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht?” met als thema voor de verkondiging ‘Zachtmoedige Koning’. Voorganger was ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.

 Kerkdiensten

Nu er weer meer mogelijkheden zijn om de kerkdiensten te bezoeken, hopen we ook weer meer mensen te ontmoeten tijdens deze diensten. Ondanks beperkingen, die er nog steeds zijn, hopen we dat u zich zondags welkom weet in de kerk!

In De Parel zijn een beperkt aantal plaatsen. Gezinnen mogen bij elkaar zitten en juist als zij ook de morgendiensten in De Parel bezoeken, kunnen we de beschikbare zitplaatsen daar optimaal benutten. Daarom zullen de morgendiensten, die we vanaf 6 september in De Parel (aanvang 10.45 uur) gaan beleggen, speciaal voor gezinnen zijn met kinderen van de basisschoolleeftijd. Deze gezinnen hebben voorrang bij het inschrijven. Wij verzoeken hen, uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondag, in te schrijven. De overige gemeenteleden kunnen dan, voor zover er nog plaats is, op de zaterdag voor de betreffende zondag tot 18.00 uur inschrijven. In De Parel is er tijdens de morgendiensten ook kinderoppas.

De avonddienst op 6 september zal de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal zijn. In deze dienst gaat onze oud-predikant ds. A. van Blijderveen voor. Voor het corona tijdperk was dit altijd tijdens de morgendienst, maar omdat de morgendienst een dienst is voor de gezinnen, is de voorbereidingsdienst naar de avond verschoven.

Tijdens de dienst van zondagmorgen 13 september hopen we in de Oude Kerk het Heilig Avondmaal te vieren. Om praktische redenen zullen de galerijen tijdens deze dienst gesloten blijven en staat deze dienst open voor maximaal 140 personen. We verzoeken u dan ook, alleen voor deze dienst in te schrijven, als u het voornemen heeft om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal.

De eerstvolgende avonddienst in De Parel is zondagavond 13 september. Tijdens deze dienst hopen een tweetal leden van onze gemeente belijdenis van hun geloof af te leggen. Uiteraard zijn voor deze dienst familie en bekenden uitgenodigd, maar er zullen zeker ook plaatsen overblijven voor andere gemeenteleden.

Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijkgebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Tot en met zaterdag 5 september 18.00 uur kan ingeschreven worden voor de diensten van zondag 6 september. De avonddienst in de Oude Kerk is voor alle gemeenteleden. De morgendienst in De Parel is dus in eerste instantie bestemd voor gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden hiervoor zaterdag 5 september t/m 18.00 uur inschrijven.

Vanaf zaterdagavond a.s. kan ingeschreven worden voor de diensten van zondag 13 september. Voor de morgendienst in de Oude Kerk zijn 140 plaatsen beschikbaar. U wordt vriendelijk verzocht hiervoor alleen in te schrijven indien u het voornemen heeft aan het Heilig Avondmaal deel te nemen. Ook voor de avonddienst in De Parel (belijdenisdienst en dankzegging HA) kunt u zich dan inschrijven. Uiteraard zijn de plaatsen hiervoor beperkt. Voor alle diensten geldt, dat ze ook live te volgen zijn via de videoverbindingen van onze website www.hghg.nl.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Tijdens de avonddienst in de Oude Kerk zal onze oud-predikant, ds. A. van Blijderveen de voorbereidingsdienst houden. In de morgendienst van zondag 13 september a.s. nodigt de Heere ons liefdevol. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid! De viering zal anders verlopen dan we gewend zijn; toch zijn we dankbaar dat het weer mogelijk is.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen maandag 31 augustus, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. D. Wolters uit Vollenhove. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot vijf dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 4 september zodat bezwaren tot uiterlijk woensdag 9 september a.s. schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend. In verband met vakantie van de scriba van de wijkkerkenraad, kan dit nu bij ouderling Jos van de Minkelis, Houweningeweer 10.

Wanneer er geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op 10 september worden weggebracht en ingaan. In de morgendienst van zondag 20 september a.s. zal ds. Wolters dan voorgaan in de Oude Kerk en kennis maken met onze gemeente. Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede.

Pastoraat

Vanaf september willen de kerkenraadsleden van onze wijk met de nodige voorzichtigheid het bezoekwerk weer oppakken. Zij zullen zich houden aan de regels van de overheid. Daarom wordt er vooraf overlegd, welke vorm van ontmoeting de voorkeur heeft. Uiteraard geldt ook hierbij dat bij ziekteverschijnselen, die duiden op corona, er even pas op de plaats wordt gehouden bij bezoek aan huis.

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54. We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer te kunnen hervatten.

Citaat

Terwijl het geloof zich klampt aan wat reeds is geschied, strekt de hoop zich uit naar wat nog ligt in het verschiet. prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken

We bidden voor het onderwijzend personeel en de leerlingen nu de scholen weer gestart zijn. Voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. Wilt u bidden voor de (startende) studenten die als christen een kwetsbare plek innemen in de wetenschappelijke wereld.

Bidt u mee voor de situatie in Libanon? De Libanese bevolking verliest langzaam de hoop in hun financieel geruïneerde land. Bid met hen dat er een leider opstaat die oprecht van de Heere God houdt en het recht herstelt in Libanon. (Gebedskalender Open Doors)

Het is inmiddels ruim een maand na de explosie in Beiroet. De Libanezen zijn nog volop bezig hun leven weer op orde te krijgen. Bid voor iedereen die de hoop is verloren door nóg een crisis dit jaar, die geliefden verloren zijn of veel schade hebben geleden. Bid ook voor de kerken die zorg dragen voor hun gemeenteleden en juist nu tot zegen proberen te zijn in hun omgeving. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor alle zieken en zij die psychische zorgen kennen geven we de volgende psalmregels mee: ‘Ik heb in nood, aan God verbonden, in Hem mijn hoog vertrek gevonden’(Psalm 59: 10)

Gift

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving €10,- voor de eredienst.

Huwelijksdienst

Donderdag 10 september om 13.30 uur willen Pieter en Josanne Hartog Gods zegen vragen over hun huwelijk dat op 25 mei al voor de burgerlijke overheid is gesloten. Voorganger is ds. P. van de Voorde. Gelukkig zijn de omstandigheden anders dan op de dag dat ze elkaar liefde en trouw beloofden. Met familie en vrienden kunnen ze nu ook hun trouwdag vieren. We wensen hen een fijne, gezegende dag toe. 

Kerkdiensten

Aanstaande zondagmiddag zullen we voor het eerst als wijkgemeente in De Parel bijeenkomen. We zitten in de zalen ABC. Op dit moment zijn de technische voorzieningen nog niet optimaal. Dat wil zeggen dat deze dienst alleen beluisterd kan worden. Er wordt hard gewerkt om zo spoedig mogelijk ook de diensten vanuit deze zalen via beeld te kunnen uitzenden.

Doopzitting

Donderdag 17 september wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (tel. 0184-61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 4 oktober om 9.30 uur.

Vanuit de pastorie

Allereerst hartelijk dank voor de vele felicitatie en wensen in verband met mijn 45e verjaardag die we digitaal of via de post ontvingen. Goed om hierin de hartelijke verbondenheid te ervaren die er wederzijds mag zijn. Dat ervaar ik als een zegen! Ondanks de beperkingen mogen de erediensten doorgaan. Komende twee weken hoop ik te preken over de geschiedenis van Josia (2 Koningen 22-23) We bidden dat God de liefde voor Zijn Naam plant in allen en dat Hij het goede dat in ons groeit blijvend zal bewaken en voeden door de kracht van Zijn Woord en Heilige Geest. In het leven van Josia zien we de uitwerking hiervan. Goede diensten toegewenst en verdieping in het dagelijks besef van Gods aanwezigheid en barmhartigheid op uw en jouw levenspad. Ontvang een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord

Onkunde is de baarmoeder van alle dwaling’.

Tenslotte

Wij danken broeder R. Vlot voor het waarnemen van het scribaat in de weken dat wij met vakantie waren. Zo is aan de vakantieperiode weer een einde gekomen. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten is het ‘gewone’ leven weer begonnen. Gods bewaring en zegen toegewenst. Ook onze predikant heeft zijn werkzaamheden weer opgepakt. We danken broeder R. Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Maandag 7 september komt de kerkenraad voor het eerst weer in vergadering bijeen. Helaas kan dit jaar geen gezamenlijke opening met alle wijkkerkenraden plaatsvinden, omdat hiervoor geen ruimte is, waar de nodige afstand in acht kan worden genomen. De wijkkerkenraad vergadert, net als de vorige keer, in de kerk. De consistorie is te klein voor ons. We vragen u om te bidden voor ons, zodat we op de goede manier leiding geven aan de gemeente.Met een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Wijziging: Sinds januari dit jaar is mijn mailadres gewijzigd. Het oude mailadres (p.vd.voorde@filternet) is buiten gebruik en vervalt binnenkort definitief. Berichten die (helaas nog steeds) naar dit mailadres gestuurd worden bereiken mij niet meer. Het nieuwe mailadres is predikant.zuid@hghg.nl (of p.vd.voorde@solconmail.nl).

Hartelijke groet, ds. P.van de Voorde

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 5 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 7 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 10 september 2020

20.00 uur             Bezinning Heilig Avondmaal – Oude kerk

Zaterdag 12 september

19.30 uur          Concert Vox Humana t.b.v mevr. Witte – Oude kerk

___________________________________________________

Varia

Praise Him start een nieuw repetitieseizoen

Op 10 september start het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor Praise Him weer met de repetities. In een tijd dat andere koren gestopt zijn of nog niet van start gaan, wordt er in de Andreaskerk in Dordrecht coronaproof gerepeteerd. In eerste instantie woont een gedeelte van de koorleden de repetities bij, terwijl de overige leden thuis via een livestream met de kerk verbonden zijn en zo mee repeteren. Zodra de ontwikkelingen rond het coronavirus het toelaten, wordt de groep koorleden die de repetities bijwonen steeds groter.

De start van een nieuw seizoen is een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met Praise Him. Uniek is dat belangstellenden kosteloos de repetities online kunnen meemaken en zo kunnen kennismaken met Praise Him. Op een later moment besluiten zij of zij lid willen worden. De koorleden zijn ervan overtuigd dat zo’n kennismaking aanleiding zal zijn om samen met anderen de boodschap van Praise Him uit te blijven dragen.

Voor informatie of toezending van inloggegevens en de in te studeren nummers kunt u zich melden bij info@praisehim.nl

Zevende Ridderkerkse orgeldag 12 september 2020

Op zaterdag 12 september 2020 is het Nationale Orgeldag. Deze dag wordt voor de zevende keer de Ridderkerkse Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de voorgaande edities worden ook nu weer overdag twee Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een slotconcert in de Singelkerk.

Vanwege de coronacrisis en de vele RIVM-maatregelen is het helaas niet mogelijk de concerten voor publiek toegankelijk te maken. Daarom zullen alle concerten live gestreamd worden via YouTube en Facebook.

Het eerste miniconcert wordt om 13:00 uur gehouden op het Pels-orgel van de gereformeerde Opstandingskerk te Ridderkerk-Rijsoord. Organisten zijn dan Rene Barnard (vaste bespeler van het instrument) en Jan Peter Teeuw. Ze spelen werken een programma dat volledig bestaat uit  arrangementen van instrumentale werken. Er klinken composities van Bach, Purcell, Sibelius en Grieg.

Het tweede miniconcert vindt om 15.30 uur plaats op het Leeflang-orgel van de Ichthuskerk in Ridderkerk-Drievliet. Hier speelt Jan Peter, die jarenlang organist geweest is van dit prachtige orgel, een programma met bekende en onbekende orgelwerken van Fasch, Homilius, Walton en Bédard.

Om 20.00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk. De organisten op zijn dan André van Vliet en Jan Peter Teeuw. Samen hebben ze een afwisselend programma samengesteld met orgelwerken van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn, Smart, Watson en Vierne. Jan Peter zal het concert besluiten met een improvisatie.

De twee miniconcerten duren een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier. Om de onkosten te bestrijden, wordt er ‘digitaal gecollecteerd’ via een Tikkie, dat steeds te zien is in de omschrijving van de video. Bij elk concert zullen de musici ook iets vertellen over het orgel en hun programma.

De concerten zijn te bekijken via www.youtube.com/janpeterteeuw en/of www.facebook.com/janpeter.teeuw. Kijkt u mee?

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 6 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. P.M. van ’t Hof, Huizen

 Morgendienst: groep 2 – straatnaam H t/m N

Avonddienst: groep 3 – straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

 Kinderoppas

Sandra Baks, Judith Breugem, Sijgrid Klop (reserve)

Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld, NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32: 6

avonddienst: Psalm 105:10

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal – voorbereiding Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord, ds. W.P. Vermeulen, Utrecht

16.00 uur  wijk 3 Zuid, ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee

Kinderoppas

Nieuwe kerk:

9.30 uur     Anneke Quist, Sanne Meerkerk

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Beiroet

2. Eigen gemeente – studiemateriaal catechese

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

OUDE KERK

Donderdag 1 september 2020

13.30 uur   ds. P. van de Voorde -bevestiging huwelijk Hendrik Geluk en Wilhelmina Kruysse

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

 Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Mannenvereniging

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 16 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan.

Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: Het testament van Paulus. De inleiding overkoepelt 1-2 Timotheüs en slaat meteen de brug tussen het door omstandigheden afgebroken seizoen waarin we de Bijbelstudie over de brief van Paulus aan Timotheüs  waren begonnen  en de nieuwe start. Een prachtige verbinding!

Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!