77-12

Bidden naar Gods wil

Kracht van gebed (5/7)

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” 

(1 Johannes 5:14)

____________________________________­­­________________

Bid jij altijd naar Gods wil? Die vraag is nog niet zo heel erg eenvoudig. Waar gaat het nu eigenlijk over als we naar Gods wil bidden? En als je niet naar Gods wil bidt, bid je dan verkeerd? Wat is eigenlijk naar Gods wil bidden? Ooit sprak ik iemand die zei tegen mij: “Ik bid nooit concreet tot God om bepaalde dingen, want dan bestaat de kans dat ik niet naar Gods wil bid. Dus bid ik niet voor genezing bij een zieke, want misschien is het Gods wil niet dat iemand geneest”. Klopt die gedachte en kan het dat je bidt tegen Gods wil? En als dat zo is, is dit dan ook zonde?

Als dit klopt, wat die persoon tegen mij zei, dan hebben we een probleem met Jezus, want dan zou ook Jezus bidden tegen Gods wil. In de hof bad Jezus tot Zijn Vader of de drinkbeker aan Hem voorbij mocht gaan, maar dat mocht niet. Dan zou Jezus dus tot Zijn Vader hebben gebeden, terwijl dat tegen de wil van Zijn Vader in is gegaan. Je voelt wel aan dat als je er zo naar kijkt, het lastig is om dit te benoemen als niet bidden naar Gods wil. Toch komen we niet onder de vraag uit wat dan bidden is naar Gods wil. Dat heeft vooral te maken met het verschil tussen bidden naar Gods plan en bidden naar Gods wil.

Je leest daar eerst een tekst over in de brief van Jakobus. In het vierde hoofdstuk lezen we: “U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen”. Je kunt dus kennelijk verkeerd bidden waardoor je iets niet ontvangt. De lezers van deze brief hadden uiteindelijk twee dingen waardoor ze niets ontvingen. In de eerste plaats was er jaloezie en strijd in de gemeente waardoor er geen tijd was om te bidden. Daardoor ontving men niet wat ze verlangden. Het tweede was dat ze om dingen baden om het voor hun eigen verlangens te ontvangen. Dat noemt Jakobus verkeerd bidden.

Ze baden dus heel erg egoïstisch. Dat wil niet zeggen dat je niet om iets voor jezelf mag bidden, maar het gaat om de hele houding die er achter zit. Dat heeft daar duidelijk alles met jaloezie en afgunst te maken. Er is nog een andere tekst die ook gaat over het bidden naar Gods wil. Daar schrijft Johannes over in zijn eerste brief, hoofdstuk 5: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil”. Toch blijft dit nog wel een beetje vaag.

Er is een andere vertaling die het beter vertaalt: “Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat Hij naar ons luistert als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil”. Dan wordt het iets duidelijker. Het gaat om het bidden naar wat God van ons vraagt, zoals we dat bijvoorbeeld in de wet lezen. De wet is het Vaderhart van God en als je naar die wil bidt, dan zal God luisteren. Dat wil nog niet altijd zeggen dat je ook alles ontvangt, maar dan bid je wel naar Zijn wil. Stel je voor dat jij zou bidden om een nieuwe auto omdat je buurman ook een nieuwe auto heeft. Dat is dus eigenlijk bidden voor jezelf, met een zondige, jaloerse basis. Dan ontvang je daardoor niet. Je kunt ook om een nieuwe auto bidden omdat je die echt nodig hebt, zonder jaloerse ondertoon. Dan kan het ook zijn dat God hem niet geeft, omdat Hij bijvoorbeeld vindt dat je je beter lopend kunt verplaatsen omdat je dan meer mensen spreekt. Dan heb je wel naar Gods wil gebeden, maar was Gods plan anders.

Het is heel duidelijk, naar Gods plan kun je eigenlijk nooit precies bidden, want dat plan is lang niet altijd duidelijk, maar je kunt wel altijd bidden voor elke situatie waarin Gods hulp oprecht nodig is. Naar Gods wil kun je wel altijd bidden, want God heeft aan ons Zijn wil bekend gemaakt in Zijn Woord. Toets dus je gebed aan Zijn Woord en niet aan Zijn plan. Dan blijf je vrijmoedig in je gebed en blijft je hart zuiver.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

GEWELDIG!

Wow, wat een geslaagd, mooi en gezegend openingsweekend hebben wij achter de rug! Wij willen graag iedereen bedanken voor de aanwezigheid en gezelligheid. Ondanks dat het nog steeds allemaal net iets anders was – in verband met de maatregelen rondom COVID-19 – mochten we toch samen ontmoeten en verbinden. Dat is wat ons betreft het belangrijkste doel van het openingsweekend. 

Boven alles dank aan onze Liefdevolle Vader, Die ons dit weekend met elkaar gegeven heeft. Hij zegende ons met geweldige mensen om ons heen die dit weekend mogelijk maken. Hij zegende ons met het prachtige weer. 

Dank aan alle mensen die ons als commissie ondersteunden met licht, geluid, spellen, eten en video!

Wil jij ook deel uitkomen van dit leuke en enthousiaste commissieteam? Wacht dan niet langer en laat van je horen door contact op te nemen met Eline Cluistra via 06-29 32 87 27. Nogmaals dank en wij wensen u allen een gezegend winterseizoen toe. In verbondenheid!

Hartelijke groet,

de openingsweekendcommissie

Tuinfair

Vrijdagavond 1 oktober 2021 organiseren wij een gezellige fair met heel veel leuke standhouders rondom onze boerderij op Buitendams 86 in Hardinxveld. Welkom tussen 17.00 – 21.00 uur! Het grootste gedeelte van de opbrengst gaat naar de goede doelen uit de PIT agenda voor 2022, onder andere Amy in Uganda en andere plaatselijke initiatieven in Afrika, een MAF project in Suriname, projecten van de IZB en Home of Change. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u Marloes bereiken op 06-53 99 43 72. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 26 september 2021

De diaconale collecte van zondag is bestemd voor noodhulp in Haïti. Haïti is zaterdag 14 augustus getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,2. Er zijn al bijna 2200 doden gemeld. Zeker 12.000 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag op een schiereiland ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince. Veel huizen en andere gebouwen in het gebied zijn ingestort of beschadigd geraakt. Een maand na de aardbeving en de daarop volgende tropische storm in Haïti wordt de impact van het natuurgeweld pas goed duidelijk. De organisaties die verbonden zijn met het Christelijk Noodhulpcluster volgen de ontwikkelingen nog steeds op de voet en staan in nauw contact met lokale partnerorganisaties. Samen met hen zoeken ze naar manieren om noodhulp te verlenen in de getroffen gebieden. Hierbij zetten ze vooral in op:

Uitdelen van water en voedselpakketten

Uitdelen van hygiënepakketten

Ondersteuning aan getroffen kerken

Distribueren van dekzeilen en andere middelen voor het opbouwen van huizen

Op de langere termijn willen ze zich vooral inzetten voor de herbouw van de gemeenschap en om de inwoners weerbaar maken tegen het natuurgeweld. Graag wil de diaconie met de opbrengst van deze noodhulpcollecte de hulpverlening in Haïti ondersteunen. Helpt u mee door middel van een gift maar ook door uw gebed?

ZENDING

Nieuws van Lea van der Riet – Luiten

We hebben goed nieuws mee te delen! Onze tickets zijn geboekt voor ons verlof in Nederland, en wel van 3 december 2021 tot 29 januari 2022. Zowel hier als in Nederland zijn de coronamaatregelen niet meer zo heftig, dus we verwachten dat ons verlof gewoon doorgaat. We zien er erg naar uit! Op dit moment zoeken we nog woonruimte die geschikt is voor 2 jonge kinderen (2 jaar / 6 maanden) en het liefst ook in de buurt van Hardinxveld-Giessendam is. Hebt u iets of weet u familie / vrienden die een huisje / chalet aan ons willen verhuren voor twee maanden, dan horen we dat graag. U kunt mailen naar lea.luiten@gmail.com of whattsappen naar 00 27 60 83 71 955. Met twee jonge kinderen reizen vereist ook behoorlijk wat spullen die we voor hen nodig hebben zoals kinderbedjes, kinderstoelen, autostoeltjes, enz. Als u iets te leen hebt, zijn we enorm dankbaar!

Intussen ben ik al heel wat weken aan het werk. Naast de Bijbelclub in Strand ben ik ook weer in Macassar begonnen. Maar in plaats van een Bijbelclub na schooltijd mogen we nu tijdens schooltijd Bijbelklassen geven. Dat is heel fijn omdat er sowieso meer discipline is. De kinderen zitten al netjes aan hun tafels als ik kom en de juffrouw is ook in de klas om toezicht te houden zodat ik me helemaal kan focussen op de Bijbelles. Ik heb daar twee nieuwe groepen, allemaal erg leergierige kinderen die goed luisteren en meedoen. Als introductie had ik het verhaal verteld van een hen die haar kuikens beschermde toen er een brand uitbrak op een boerderij. De hen stierf maar de kuikens bleven in leven. Zo heeft de Heere Jezus Zijn leven gegeven zodat wij eeuwig bij Hem mogen zijn. Ik kon zien dat het verhaal veel indruk maakte op de kinderen. ‘Ik kan er zomaar om huilen’, zei één van de kinderen. Hij moest moeite doen om niet zijn tranen de vrije loop te laten. Zo mooi om te zien dat het Evangelie kinderharten raakt!

Na de wintervakantie zijn we hier ook weer begonnen met het opstarten van de vrouwenochtenden. Bijbelstudie en een creatieve activiteit staan op het programma. Het kost altijd wat moeite om de vrouwen weer bij elkaar te krijgen. De eerste keer kwamen er zeven terwijl er normaal gesproken 20 á 25 vrouwen komen. Het voordeel van een kleine groep is wel dat de vrouwen meer open zijn en meer durven te praten tijdens de Bijbelstudie. De volgende keer willen we graag de film ‘De brug’ laten zien in combinatie met een Bijbelstudie over 1 Johannes 4. Wilt u meebidden dat er meer mensen zullen komen en dat deze mensen zullen groeien in het geloof?

Dank jullie wel voor alle post, ook n.a.v. de geboorte van Yoël. Post is soms een lange tijd onderweg, maar dan is het extra leuk om weer iets in de brievenbus te zien. Bij dezen willen we ook graag ‘Blik op Maat’ hartelijk bedanken voor de gift van 500 euro! Alle post en ondersteuning wordt enorm gewaardeerd.

 

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenvereniging Ora et Labora

Ook wij gaan weer beginnen. Onze eerste verenigingsavond van het nieuwe seizoen is aanstaande dinsdag 28 september. Samen lezen, samen zingen, samen bidden en samen handwerken. Iedereen van harte welkom in De Parel. We beginnen om 19.30.

Voor meer informatie zie de hghg site of tel.nr. 61 86 78.

Tot ziens en een hartelijke groet van de stuurgroep.

Woensdagmorgen Bijbelkring

Al heel wat jaren is er in de gemeente een kring, van (doorgaans oudere) gemeenteleden, die eenmaal per drie weken op woensdagmorgen samenkomt rond de Bijbel. Dit tijdstip is gekozen omdat oudere gemeenteleden doorgaans niet graag in de avond van huis gaan. Maar deze kring is niet exclusief voor ouderen, ook jongere gemeenteleden zijn welkom. Het komende seizoen willen we weer samenkomen in De Parel en met elkaar een gedeelte uit de Bijbel bespreken. Na de uiteenzetting van het gedeelte door de inleider en een korte (koffie)pauze kunnen dan vragen worden gesteld, waarna doorgaans een geanimeerde bespreking volgt die om ca. 11.00 uur wordt afgesloten. U bent van harte welkom om mee te doen. We beginnen om 9.30 uur. Als er vervoersproblemen zijn bel dan met 06 12 21 79 69, dan proberen we die op te lossen.

Woensdagmorgen 29 september om 9.30 uur komt de Bijbelkring voor het eerst weer bijeen in De Parel. Doordat we het vorig seizoen door alle coronabeperkingen maar éénmaal bijeen zijn geweest is de behandeling van het evangelie van Johannes nog altijd niet afgerond. Daarom gaan we de komende 2 bijeenkomsten verder met dit Bijbelboek. Woensdag 29 september behandelen we Johannes 20: 19-31. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Kom eens luisteren

Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 30 september start de bijbelgesprekskring weer met een nieuw seizoen. Voorlopig komen we bij elkaar in de Jeugdzaal achter de Oude Kerk. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 1 Johannes 1. De avond begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, ook als u of jij een keertje wilt komen kijken.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Mw. A. Wijnja – den Haan, verblijft nog in het Albert Schweitzerziekenhuis te Dordrecht. Het is geweldig teleurstellend voor haar en haar man om, na de operatie, zo lang in het ziekenhuis te moeten blijven. Laten wij haar, samen met haar man, biddend omringen. Ons meeleven gaat ook uit naar het echtpaar G. Buijk, nu bij hun dochter alle behandelingen gestopt zijn en zij afscheid moet nemen van allen die haar lief en dierbaar zijn. Dat is een aangrijpende werkelijkheid. We bidden hen toe dat zij ook op dit stuk van de woestijnreis mogen ervaren dat de HEERE hen met zijn vuurkolom voorgaat.

Verloofd

Jan Poortvliet en Hanneke van Loon hebben zich verloofd. We feliciteren jullie van harte met deze bijzondere stap op weg naar het huwelijk. We wensen jullie een goede en vreugdevolle voorbereidingstijd op het huwelijk toe, waarin je nog meer naar elkaar mag toegroeien, en samen naar God.

Huwelijksjubilea

Op 21 september mocht het echtpaar Van Lopik – van der Waal van Dijk, gedenken dat zij 65 jaar getrouwd waren. We feliciteren u van harte met dit heugelijke feit. Een lange periode om zo aan elkaar verbonden te zijn en lief en leed te delen. Dat leed is ook dagelijks voelbaar, nu mevrouw Van Lopik al weer een aantal jaren in zorgcentrum Tiendwaert woont. Trouw en liefdevol staat haar man haar terzijde. De HEERE geeft steeds weer de kracht en de gezondheid om dat dagelijks te kunnen doen. De HEERE zij u nabij, in de avond van het leven. “Verhef over hen het licht van uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4:7)

Op zaterdag 25 september viert ons predikantsechtpaar, ds. Westland en Cora Westland – Lugthart, hun 12,5 jarig huwelijksjubileum. Ze vieren dat met hun kinderen Lydia, David en Juda en andere familieleden en vrienden. Deze 12,5 jaar zijn niet ongemerkt voorbij gegaan. Vreugdevolle en droevige gebeurtenissen hebben de jaren gekleurd. De kwetsbaarheid van het leven hebben zij ook ondervonden. Maar desondanks kijken ze in dankbaarheid terug en blikken ze vooruit in verwachting van Hem die alles leidt én terugkomt. Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind, waai door mijn tuin. Mag zo Gods Geest waaien in hun harten. Dan is het huwelijk een afspiegeling van de bruidskerk en de Bruidegom. En de Geest en de bruid zeggen: Kom! Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Als gemeente en kerkenraad zijn we dankbaar en blij en wensen we hen samen met hun kinderen Gods zegen toe. Daarnaast hopen we dat ze nog geruime tijd aan onze gemeente verbonden mogen blijven. Dat ze beiden, met de talenten die de Heere hen heeft gegeven, de gemeente met liefde mogen dienen. Opdat Gods naam verhoogd zal worden en Zijn Koninkrijk uitgebreid.

de Kerkenraad

Kring Geloofsopvoeding

Donderdag 30 september is er een eerste kringavond. We denken met elkaar na over Bijbellezen. Hoe doe je dat als de kinderen jong zijn? Wanneer lees je en wat lees je? Maar ook als de kinderen groter worden. Hoe stimuleer je hen om zelfstandig de Bijbel te lezen? Hoe loop je als ouder daarin met hen op? De avond begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Alle ouders met kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar zijn van harte welkom!

Leeskring

Zoals eerder gemeld, gaan we starten met een leeskring. Het boek ‘Vrouw vandaag’ van Marieke den Butter en Wilma Samyn willen we dit seizoen doorlezen en bespreken. Mooi dat er zoveel vrouwen zich opgegeven hebben! De eerste avond staat gepland op donderdag 7 oktober om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het is de bedoeling dat je van tevoren de inleiding en hoofdstuk 1 doorleest. Tijdens deze avond gaan we aan de hand van de bijbehorende studiegids samen in gesprek. Wil je nog aansluiten? Mail gerust naar Cora Westland, cwestlandlugthart@hotmail.com

Doopdienst

Zondagmorgen 3 oktober zal de doop bediend worden aan Alinde Droogendijk. Het is fijn dat dit weer in een ochtenddienst kan en daarmee, nog meer dan eerder, in het midden van de gemeente. We wensen de doopouders alvast een goede voorbereiding op de doop van hun kindje.

Gelezen

‘Onze Vader, U wilt dat wij U aanroepen, niet alleen als ‘Vader’ maar gemeenschappelijk als ‘Onze Vader’, en dat zo de één voor de ander, en allen voor elkaar, eendrachtig bidden. Wil ons daarom geven een eensgezinde broederlijke liefde, dat wij allen elkaar als ware broeders en zusters erkennen en aanzien, en allen tot U, als met één stem ‘Onze lieve Vader’ voor allen en ieder bidden, zoals het ene kind dat bij zijn vader doet voor het andere’.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Het winterwerk is weer opgestart. Dit seizoen is het wel met dubbele vreugde dat we zo bijeen kunnen komen. We mogen de Bijbel lezen en daarover spreken op catechisaties, clubs en kringen. Laat ook het gebed tijdens deze bijeenkomsten niet een formaliteit zijn. Laten wij volharden in het gebed, zoals de eerste christelijke gemeente in Jeruzalem dat mocht beoefenen. Om het zo in alles van de HEERE te verwachten.

Komende zondag ontvangt wijkgemeente 2 Noord een nieuwe herder en leraar. We wensen ds. M. Dubbelman en de wijkgemeente een mooie en gezegende zondag. Een delegatie van onze kerkenraad zal aanwezig zijn in de diensten van bevestiging en intrede.

Zelf heb ik een zogenoemde vrije zondag. Ik vind het een voorrecht om ’s avonds in Waddinxveen voor te gaan in een leerdienst over zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus. Het is wezenlijk voor het gemeenteleven dat de geloofsleer aan de orde komt en daarom mooi om te merken dat het ook in andere gemeenten zijn voortgang vindt. 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland 

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Onze broeder, diaken Bas de Jong, liet ons kort voordat we dit bericht schreven weten, dat hij goede hoop had, dat hij afgelopen maandag ontslagen zou worden uit het ziekenhuis in Frankrijk. En als dat zo zou zijn, dan hoopte hij afgelopen dinsdag, samen met zijn vrouw en kinderen (die inmiddels naar Frankrijk waren afgereisd) weer naar huis te rijden. Wij hopen en bidden, dat dit inmiddels inderdaad zo is gegaan en dat hij dan thuis verder mag herstellen.

Verder dragen we alle zieke gemeenteleden op in gebed.

Overlijden

We leven mee met de bewoners en het team van de Buitenhof, die ons berichtten, dat hun bewoner Anne-Fleur Vink donderdag 16 september j.l. is overleden. Een heel ingrijpend gebeuren voor hen. Ze mogen weten dat Anne-Fleur nu bij haar Hemelse Vader Thuis mag zijn, waar ze nu kan lopen en dansen en praten en zingen. Maar de bewoners en het team van de Buitenhof gaan haar ontzettend missen. Als Anne-Fleur in het weekeinde niet thuis bij haar ouders was, zat ze ook vaak bij ons in de kerk. We bidden voor de familie, de bewoners en het team van de Buitenhof, die erg geschrokken en verdrietig zijn.

Geboorte

Op zondag 12 september j.l. werd in het gezin van Nando en Elise Admiraal, een dochter geboren. Zij kreeg de namen Naomi Elisabeth en haar roepnaam is Naomi. Omdat Naomi vijf weken te vroeg is geboren was opname in het ziekenhuis noodzakelijk. Inmiddels is Naomi uit de couveuse en van de apparatuur af en de verwachting was, dat moeder en kind inmiddels weer thuis mogen zijn. We danken God voor dit wonder en wensen jullie veel zegen bij de opvoeding.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Zondag 26 september a.s. mag het een feestelijke dag zijn voor onze (wijk)gemeente. Na een onverwachte en toch nog lange vacaturetijd mag ds. Dubbelman ’s morgens, in een dienst in de Oude Kerk die om 9.30 uur begint, door zijn collega ds. P. van de Voorde worden bevestigd als predikant van onze wijkgemeente. Diezelfde middag zal ds. Dubbelman ook in de Oude Kerk, om 14.30 uur intrede doen.

Het is niet alleen een feestelijke dag voor ons als gemeente, maar ook een bijzondere dag voor ds. Dubbelman en zijn gezin, nu hij, nadat hij bijna 15 jaar zijn eerste gemeente mocht dienen, aan onze gemeente verbonden mag worden. Wij wensen hen in het bijzonder goede en gezegende diensten toe en dat zij zich snel in ons midden opgenomen mogen weten.

Bij dergelijke diensten is het de gewoonte, dat er ook veel gasten uitgenodigd worden. Vanwege de corona-beperkingen, is het aantal gasten dat uitgenodigd is om de dienst(en) fysiek bij te wonen, beperkt. Zo is er ook nog behoorlijk wat plaats, in beide diensten, voor de eigen (wijk)gemeenteleden. Reserveren voor deze diensten kunt u op de gebruikelijke manier doen via ‘Meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

Belijdeniscatechese

Voor hen die erover denken om het komende seizoen de belijdeniscatechese te volgen, verwijzen we naar het kerkblad van vorige week.

Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn er voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad niet meer kandidaten ingediend, dan dat er vacatures zijn. Daarom heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 20 september j.l. de volgende ingediende kandidaten verkozen verklaard:

 • N. (Klaas) Boer, in de vacature van ouderling
 • C.J. (Chrétien) Zonnenberg, in de vacature van ouderling 
 • A. (Arie) van de Minkelis, in de vacature van diaken

Tevens zijn daarom ook de herkiesbare broeders: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover herkozen verklaard. Aan de nieuw verkozen broeders Klaas Boer, Chrétien Zonnenberg en Arie van de Minkelis is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 30 september a.s. kenbaar te maken.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Openingsweekend

We mogen terugkijken op een geweldig openingsweekend met vele activiteiten. We willen allen die hieraan hebben meegewerkt hartelijk danken.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving € 20,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Verhuizing

Donderdag 9 september j.l. is dhr. Hans Verkaik verhuisd van zijn ouderlijk huis. Hij blijft meeleven met onze wijkgemeente. We wensen je veel woonplezier in de nieuwe woning onder Gods zegen.

Citaat

‘Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

 • We danken dat het verenigingsseizoen weer mag beginnen. 
 • We bidden voor het Bijbel-onderwijs op openbare scholen en de catechisatie aan onze jongeren. We bidden om wijsheid en zegen op de catechese, het jeugdwerk en de zondagsschool, voor het nieuwe jeugdwerk, jeugdambtsdragers en de leidinggevenden.
 • Bid dat de kerk in Irak staande blijft, hoewel veel christenen het land hebben verlaten. Bid dat kerkleiders en voorgangers de achterblijvers niet in de steek zullen laten. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor ABCCOP, een organisatie op de Filipijnen van Bijbelgetrouwe kerken. Bid voor hun inspanningen en trainingen om leiders en leden van de gemeenten toe te rusten met Bijbelkennis en de ware betekenis van het Evangelie. Bid dat dit mag leiden tot bijbelgetrouwe christenen en gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten bij de bevestiging en intrede van ds. M. Dubbelman in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Mw. M.C. van ´t Verlaat, werd vanuit het ziekenhuis ontslagen. Terugkeer naar haar woning was nog niet mogelijk. Vandaar dat zij is opgenomen in Waerthove te Sliedrecht. Dhr. P. Bot kreeg een teleurstellende boodschap van zijn arts. De bestralingen en chemotherapie die hij heeft ondergaan blijken toch niet het gewenste resultaat te geven. Verdere behandelingen zijn niet meer mogelijk. De Heere gedenke hem en zijn vrouw in de weg die voor hen ligt. Dat zij hun hoofden toch zullen opheffen tot Hem Die in de hemel woont en van deze omstandigheden volledig op de hoogte is. Daarvandaan is alleen alle hulp te verwachten. Mw. S. Jongejan – de Nijs werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht in verband met covid. Daarnaast bleek ze ook een bacteriële longinfectie te hebben. Er wordt van alles gedaan om het immuunsysteem in haar lichaam te optimaliseren. Op het moment van schrijven is haar toestand stabiel, maar kan de behandeling in het ziekenhuis ook nog weken duren. Zij ligt in ziekenhuis Bernhoven, afdeling IC/CCi kamer 2, Postbus 707, 5400 AS Uden. Ook haar man en zoon Samuël zijn beiden positief getest en verblijven thuis. De andere kinderen moesten noodgedwongen ondergebracht worden bij vrienden en opa en oma De Nijs. We wensen hen allen de kracht van de Heere toe in deze omstandigheden. De Heere zij met allen die in moeite en zorgen, zowel lichamelijk als psychisch, verkeren. Dat hun begeerte zij dat ze er bovenuit getild worden. Dan kan alleen maar als we met David bidden:

“Heere, voor U is al mijn begeerte, en mijn zuchten is voor U niet verborgen.”(Psalm 38:10)

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een zakje voor het verjaringsfonds. Hartelijk dank.

Kerkdienst De Parel

Aanstaande zondag is het voor onze gemeente en in het bijzonder voor wijk Noord een vreugdevolle dag. Ds. M., Dubbelman zal als predikant verbonden worden aan de Hervormde gemeente te Giessendam / Neder- Hardinxveld. Vanwege de diensten rondom bevestiging en intrede begint de dienst in De Parel ’s morgens om 9.30 uur.

Genoteerd

Het ambt van predikant houdt in dat hij een bruidswerver is voor Christus.

Tenslotte

Afgelopen zondag was het online aanwezig zijn bij de diensten van alle wijken niet optimaal. Zo zien we maar weer dat het lijfelijk aanwezig zijn, voor zover mogelijk, het allerbeste is. We zijn blij met de verruimingen die mogelijk zijn. Aan de andere kant is het een hele afweging wat de juiste beslissingen zijn in de omstandigheden waarin we verkeren. Beslissingen die daarover worden genomen door de kerkenraden worden weloverwogen genomen. Daarmee beseffen we ook terdege dat het niet voor iedereen ‘passend’ is. Weet wel dat beslissingen genomen worden met verstand en onder aanroepen van de Naam van de Heere.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 25 september

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 27 september

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen kb

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – ds W.J. Westland

Dinsdag 28 september

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude Kerk

19.30 uur Ora et Labora 

Woensdag 29 september

9.30-11.00 uur woensdagochtend-Bijbelkring 

19.30 uur Mannenvereniging 

Donderdag 30 september

18.30-19.00 uur weeksluiting Pedaja – ds. P. van de Voorde

20.00-22.00 uur wijk 1 Oost Geloofsopvoeding, nieuwe kerk

20.00 uur Bijbelkring wijk3 Zuid 

Vrijdag 1 oktober

15.30-16.15 uur weeksluiting De lange Wei – Dhr T.J. de Koning

ALGEMENE BERICHTEN

De Herberg

Kom-op-adem ‘midweken’: Leven met verlies en In balans. De Herberg biedt herstelarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met verlies van 29 november – 1 december.

Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom op adem

Vacatures voor zinvol vrijwilligerswerk

Het grootste deel van het werk in Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg gebeurt door vrijwilligers. Zij zorgen met het team voor een unieke sfeer en liefdevolle aandacht. De gasten merken dit op en zien dat als zorg van de Here God. De meeste van de tweehonderd vrijwilligers werken jarenlang in de Herberg en hun trouw wordt zeer gewaardeerd. Toch zijn er ook wel eens vacatures. Op dit moment zoeken we:

 • Tussenjaar – diaconaal werker voor minimaal vijf maanden (intern)
 • Stafvervangers voor de donderdagavond (eens per veertien dagen)
 • Keukenvrijwilligers voor het weekend (eens per zes weken)
 • Brandwacht voor de zondagnacht (met eventueel broodmaaltijd op maandagmorgen)

Heb je belangstelling, of zou je ander werk in de Herberg willen doen? Neem contact met ons op: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl of 026-3342225

Zangvereniging Sursum Corda

Na lange tijd niet gezongen te hebben mogen we nu weer oefenen voor een mooi kerstprogramma. Dit doen we onder leiding van onze nieuwe dirigent Edwin van Dijk. Dinsdagavond 5 oktober organiseren wij een open avond van 20:00 tot 22:00 uur voor enthousiaste zangers. Alten, tenoren, bassen, sopranen zijn van harte welkom om mee te komen zingen. 

Waar: Boazkerk, Rondo 325 te Sliedrecht.

Bloemenactie t.b.v. Adullam gehandicaptenzorg

Verwen uzelf of een ander & steun Adullam gehandicaptenzorg.

Wij hebben in de actie:

Prachtige bos rozen à € 5,00 (2 bossen voor € 8,00)

Bos chrysanten à € 3,00 (2 bossen voor € 5,00)

Bestellen kan t/m 9 oktober, bel of app naar Arina: 06 18 94 48 16 of via de mail cpblokland@kliksafe.nl

U kunt uw bloemen afhalen op woensdag 13 oktober 2021 van 18.00 tot 20.00 uur op Rivierdijk 287, Boven-Hardinxveld (loods op bouwlocatie de Rokerij).Bent u niet in de gelegenheid om de bloemen af te halen dan kunnen wij ze ook bezorgen, geef dit dan duidelijk door bij uw bestelling.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. P. van de Voorde, bevestigingsdienst ds. M. Dubbelman

14.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, intrededienst

18.00 uur wijk 3 Zuid prof. dr. H. van der Belt, Woudenberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.van Weelden, Oud Alblas

18.00 uur ds. B.J. van Assen, Moerkapelle

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds G.J. Hiensch, Elst

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Haïti 

2. Eigen gemeente – De Parel

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Anouk de Bruin, Sjoerd Spruyt

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Anne Schild

De Parel: Janine de Bruin, Julia Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 25: 4

avonddienst: Psalm 105: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. Geene, Katwijk aan Zee (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Opening winterwerk

Collecten 

1. Werelddiaconaat

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Lieke Klop, Geralda Honcoop (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

Gemeente in Coronatijd

Nu de overheid vanaf zaterdag 25 september nieuwe versoepelingen doorvoert in de coronamaatregelen, betekent dit dat ook voor de kerkdiensten de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Hierbij blijft nadrukkelijk het advies: geef elkaar de ruimte en te zorgen voor gepaste afstand. Ook de basisregels zoals handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie blijven onverminderd van belang.

De kerkenraden willen daarom ruimte geven aan alle gemeenteleden om weer veilig de kerkdiensten te bezoeken. Ook voor de mensen, die om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand willen bewaren. In navolging van de adviezen van het CIO en de PKN zijn de hierna genoemdeafspraken  gemaakt voor de Oude Kerk en De Parel:

 

Zondag 26 september

Op deze zondag blijft de huidige situatie nog ongewijzigd en kunt u zich zoals gebruikelijk aanmelden voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel via “Meevieren.nl”.

 

Zondag 3 oktober en verder

Met ingang van zondag 3 oktober hoeft u geen plaats meer te reserveren voor een kerkdienst en worden de zitplaatsen vrijgegeven. U bent van harte welkom in de diensten van iedere wijk. Het aanwijzen van een zitplaats bij binnenkomst en het begeleiden van het verlaten van de kerk blijft gebeuren, zodat ook daarbij een gepaste afstand in achtgenomen kan worden.

 

Als u, om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand wilt bewaren, kunt u zich voor elke dienst aanmelden via “Meevieren.nl” via de website hghg.nl. Op basis van deze aanmeldingen worden dan plaatsen gereserveerd. Bij binnenkomst kunt u dit aangeven bij de dienstdoende coördinatoren. Hierbij willen wij u vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk aan te melden bij diensten van de wijk waarvan u lid bent.

 

Besloten is dat de huidige verdeling van de diensten over de Oude Kerk en De Parel nog tenminste tot einde van dit jaar wordt gehandhaafd. Hiermee kunnen enerzijds voldoende veilige zitplaatsen worden aangeboden en zijn anderzijds onverhoopte aanpassingen weer gemakkelijker te realiseren.Het kort na elkaar houden van diensten in dezelfde ruimte kan ook nog niet vanwege de benodigde tussenliggendeventilatietijd.

 

Tenslotte

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost inmiddels zijn geïnformeerd.

We zijn dankbaar dat de situatie rond het coronavirus nu deze stappen mogelijk maakt, en zien ernaar uit weer als voltallige gemeente bij elkaar te komen in de erediensten. Aan God alle eer!

 

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

77-11

Groei in de winter…

(n.a.v. 2Petr.3:18)

____________________________________­­­________________

 We staan weer aan het begin van een periode met allerlei activiteiten voor jong en oud in het kerkelijke leven. Als je alles op een rijtje zet, besef je hoeveel inzet er in de gemeente is, maar ook hoeveel mogelijkheden er zijn, om samen met anderen te leren en gevormd te worden in het geloof.

Het is mooi om dit alles in het licht te zetten van het slotwoord van Petrus in zijn tweede brief. Hij spoort de gemeenteleden aan alert te zijn op een zondige levensstijl en hij sluit af met een kostbare oproep om toegewijd te leven: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” Een betere motivatie is er niet voor het geven en delen in het gemeenteleven.

De aansporing is wel nodig. Er zijn nu eenmaal ook andere stemmen en machten die aan ons trekken. Die willen ons niet laten groeien in de genade en kennis van Christus, ze hebben iets anders te bieden met een ander doel. De media zetten in op het vangen van onze aandacht en tijd. Het aanbod voor vrijetijdsbesteding is eindeloos. Maar Petrus maakt kristalhelder duidelijk wat de prioriteit moet zijn van iedere christen: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.” Niet omdat dit ‘moet’, maar omdat alles draait om Christus en Zijn werk, en omdat dit de weg is naar innerlijke rijkdom en je uiteindelijke bestemming: de heerlijkheid van God.

Dat zien we niet altijd. Dat is zonde. Ik las een keer een Joods verhaaltje, het is een soort gelijkenis: Drie nomaden trokken op kamelen door de woestijn. Op het heetst van de dag hoorden ze plotseling een hemelse Stem die tot hen zei: ‘Ga van je kamelen af!’ De mannen lieten zich verschrikt en snel van hun rijdieren glijden. ‘Laat u op de grond vallen!’, zei de stem. Dat deden ze met een huivering. ‘Vul je handen met het stof van de woestijn en bestijg je kamelen. Ga naar je bestemming, maar open je handen niet!’ Ze deden haastig wat de mysterieuze Stem had bevolen. Na uren van moeizaam rijden bereikten ze de volgende oase. Bij hun aankomst openden ze hun handen en ontdekten dat ze, in plaats van zand, juwelen vasthielden. ‘O,’ klaagden ze, ‘als

we het maar hadden geweten, dan hadden we zoveel meer meegenomen van wat we dachten dat waardeloos vuil was!’

Het is een mooi verhaaltje om mee te nemen. De Bijbel gebruikt de woestijn vaak als een beeld voor het geloofsleven. Het is de plaats van beproeving en verzoeking, het is de weg die om volharding vraagt. Juist dan is de verleiding groot om je afleiding te zoeken in wat aantrekkelijk is, maar geen waarde heeft. Wat is het dan goed dat die hemelse stem klinkt: Vul je handen met gebed, de woorden van God, de werken van de liefde. Voor de huidige cultuur zijn dit misschien nutteloze zaken, maar de toekomst zal uitwijzen dat er niets beter is / was dan te groeien ‘in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.’

Toegroeien naar Christus in je denken, doen en laten (Kol.3:1-4). Dieper de betekenis verstaan van zijn sterven en opstanding, van de belofte van Zijn aanwezigheid, leiding en zorg, kracht en toekomst (vgl. 1Petr.1). Dieper doorleven dat we in Hem delen in de liefde van de Vader en de Geest. Mag dat het verlangen en de innerlijke drive zijn in het winterwerk, voor jezelf en voor anderen, in wat je geeft en wat je zoekt te ontvangen. Want dat is echte rijkdom. En wanneer we onze bestemming bereiken, zullen we zien – hoewel het hier niet altijd zo voelde – dat het gemeenteleven vol was van potentiële juwelen.

Op die lange termijn leert Petrus ons denken: “Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” Dat is ons levensdoel, om voor Hem te leven, Die heerlijkheid toekomt, nu en eeuwig. De dagen van het hier en nu gaan eens over in ‘de dag van de eeuwigheid’. In dat licht leren we hier onze dagen tellen, en verkrijgen een wijs hart, dat gericht is op Christus, en kunnen we een licht zijn in deze wereld. Laat het ons gebed zijn dat het winterwerk hieraan mag bijdragen.

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

QR-Code-collecten

Tot nu toe werden in het kerkblad en tijdens de diensten twee afzonderlijke QR codes getoond voor de betaling van collecten aan de Diaconie en het College van Kerkrentmeesters. Voortaan gaan we gebruik maken van één QR code. Bij het scannen van deze QR code, komt men in het gedeelte ‘Geven’ van de HGHG-app en kan men geven aan alle collecten die op een zondag gehouden worden, inclusief de zendingsbusjes. Voor iedereen die gebruik maakt van de app en het tegoed heeft opgewaardeerd, gaat dit van het opgewaardeerde tegoed af. Wanneer je geen gebruik maakt van de app of geen tegoed hebt opgewaardeerd, gaat de betaling via iDEAL en zijn de transactiekosten € 0,35 per keer. Als u de mogelijkheid heeft, willen we u vragen gebruik te maken van het geven aan de collecten via de HGHG-app. Dit is enerzijds gemakkelijk voor u (alle collecten van één zondag in één keer) en anderzijds voor de administratieve verwerking van de collecten.

De HGHG-app kun je downloaden door in je eigen app store op ‘HGHG’ te zoeken. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Het blijft ook mogelijk bijdragen aan collecten over te maken via de rekeningnummers -die genoemd staan in het kerkblad- van de diaconie, het CvK en de zending.

Ontmoeting familie Dubbelman

Op zaterdag 2 oktober a.s. wordt voor de gemeenteleden van wijk 2 Noord een brunch georganiseerd om kennis te maken met de familie Dubbelman. Vanaf 11 uur tot ongeveer 12 uur is er ook voor alle andere gemeenteleden (of voor wie niet aan de brunch kon deelnemen) gelegenheid om de familie te ontmoeten en welkom te heten. Deze ontmoeting vindt plaats op Binnendams 28 bij de familie Muilwijk. U bent van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 19 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten wil zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook biedt de HGJB ondersteuning aan ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dè plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor zijn werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële èn in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nòg meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl

De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 3 oktober staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een hele lange tijd waarin we niet bij elkaar konden komen gaat de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook met elkaar over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet: het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 3e!

We hebben het zondagsschooluur volledig afgestemd op de RIVM regels.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

We kijken terug op een gezellige high tea-ochtend. Wat fijn om elkaar weer te ontmoeten: bekende en nieuwe gezichten. Dit seizoen staan we stil bij ‘Het Koninkrijk van God’. Op 21 september zal de eerste bijbelstudieochtend gehouden worden. Om 09:15 zijn jullie van harte welkom in de Nieuwe kerk. We staan dan stil bij de inleidende bijbelstudie en bijbelstudie 1. De bijbelstudies zijn dit jaar gebundeld in één boekje, dat jullie al ontvingen als bijlage van het Vrouw tot Vrouw magazine van juli.

Goede voorbereiding toegewenst en hopelijk tot dan!

ZENDING

Update Centraal Azië

De GZB ondersteunt samen met de partners kerken in Centraal-Azië. De vaak kwetsbare kerk wordt ondersteund in ontwikkeling en verspreiding van goede theologische cursussen. Christenen in Centraal-Azië willen graag groeien in het geloof en het Evangelie met anderen delen. Daarnaast wordt steun gegeven aan diaconale projecten voor kwetsbare groepen in de samenleving. Op dit moment zijn er verschillende mensen actief in deze overwegend Islamitische regio. In de gebedspunten vindt u voornamen.

Deelgenoot

Onze gemeente is deelgenoot met een GZB project in deze regio van Centraal-Azië. Hier zetten Peter, Riek en Gerlinde zich in om een huis op te zetten waar palliatieve zorg zal worden verleend. In de afgelopen periode hebben we als zendingscommissie enkele mooie berichten ontvangen van de werkers ter plaatste. Heel mooi nieuws is dat na een lange tijd van voorbereiding, de overheid een licentie heeft verstrekt om het Hospice te openen. Dit betekent dat nu daadwerkelijk de zorg verleend mag worden aan mensen die deze zorg nodig hebben. Ook voor Gerlinde, Peter en Riek is dit een moment waar lang naar uitgekeken is.

Bezoek

Gerlinde hoopt medio januari met verlof naar Nederland te komen. Als gemeente kijken we of Gerlinde in deze periode de gemeente kan bezoeken om wat te delen over het werk ter plaatste. Er volgt later nog informatie in welke vorm dit zal gebeuren.

Gebed blijft nodig

 • Bid voor Peter, Riek en Gerlinde* die zich inzetten voor een zorghuis voor daklozen. Dank dat er geschikte lokale verpleegkundigen zijn gevonden en dat de trainingen positief verlopen. Dank ook dat de overheid een vergunning heeft verleend om het zorghuis te mogen openen. Bid voor het werk dat deze mensen mogen verrichten.
 • Bid voor Simone* en het werk dat zij doet voor vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. Bid ook voor de lokale medewerkers van het opvanghuis en voor de vrouwen en kinderen die daar tijdelijk wonen.
 • Bid om bescherming, veerkracht, visie, creativiteit voor Corina* en haar team om een minderheidsgroep in Centraal Azië met het Evangelie te bereiken. 

Vanwege de veiligheid ontbreken achternamen en noemen we niet het land maar de regio.

De zendingscommissie

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

In ons gebed denken we aan die gemeenteleden die al langere tijd ziek zijn. Wat kan de situatie soms uitzichtloos lijken. Dat dan het gebed over mag blijven: “Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen…”(Psalm 43:3).

Oostwijzer

Dit weekend verschijnt er weer een nieuwe Oostwijzer, vol met artikelen, interviews en foto’s. Ook de activiteitenkalender van het nieuwe winterseizoen vindt u hierin. We wensen u en jou weer veel leesplezier! De Oostwijzer zal a.s. zondag uitgedeeld worden bij de kerk, en langs gebracht worden bij de gemeenteleden die de kerkdiensten (nog) niet bezoeken. Mochten we u vergeten zijn, wilt u dan contact opnemen met uw wijkouderling of met Cora Westland? Als redactie zijn we blij dat we in dhr. Gijs Boer een nieuw redactielid hebben gevonden, die vanaf het volgende nummer mee gaat draaien.

Ouderavond catechisatie

De ouderavond voor de catechisatie is op dinsdagavond 21 september. We beginnen om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is ‘Jong & gedoopt’. Hoe spreek je met opgroeiende kinderen over de doop? Wat breng je dan precies ter sprake? Verder bespreken we met elkaar de invulling van het komende seizoen. Alle ouders van harte welkom!

Catechisatie

Op donderdag 23 september is de eerste catecheseavond. Om 19.15 uur verwachten we de jongeren van 18 jaar en ouder. Dinsdagavond 28 september worden de andere catechisanten verwacht.

 • 18.45 uur- 19.30 uur jongeren klas 1 voortgezet onderwijs
 • 19.30 uur-20.15 uur jongeren klas 2 en 3 voortgezet onderwijs
 • 20.30 uur-21.15 uur overige jongeren tot 18 jaar.

Ik zie er naar uit om alle jongeren weer te ontmoeten. Bidt u als ouder mee om een leerzaam en vruchtbaar seizoen?

Bijbelkring

Woensdag 22 september is de eerste Bijbelkring. We lezen dit seizoen het bijbelboek Ruth. Daarbij lezen we het boekje ‘De hand van de HEERE’ van ds. M. van Kooten. Dit boekje is verschenen in de Artios-reeks. De eerste avond gaat het over Ruth 1:1-7 en daarbij past het eerste hoofdstuk van het boekje. U en jou hopen we weer graag te ontmoeten. We starten om 20.00 uur in De Parel.

Belijdeniscatechisatie

Wie de Naam van de Heere wil belijden in het midden van de gemeente is van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. Het kan ook zijn dat je nog niet zo goed weet of je belijdenis wil doen, maar je zou je wel graag intens willen verdiepen in het christelijk geloof. Dan ben je eveneens van harte welkom op de belijdeniscatechisatie. We starten op donderdag 23 september om 20.15 uur in de pastorie. Sommigen hebben zich al aangemeld. Wie ook graag mee wil doen kan zich bij mij aanmelden tot uiterlijk maandagavond 20 september.

Gift

Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor het werk van fam. Folmer in Congo. Vriendelijke bedankt!

Gelezen

‘De opdracht om de vossen te vangen, is een opdracht aan de gelovigen om hun zondige begeerten en hartstochten te doden, welke zijn als vossen, kleine vossen, die hun genade en de goede beginselen vernietigen en hun komen tot volmaaktheid verhinderen. Vang de kleine vossen, de eerste roerselen van de zonde, die van weinig betekenis lijken, want die bewijzen zich vaak als zeer gevaarlijk.’

M. Henry (1662-1714)

Tenslotte

In vier diensten hebben we de eerste twee hoofdstukken van Hooglied gelezen. De serie preken over Hooglied wordt nu even afgebroken. Op een later moment hoop ik deze serie weer op te pakken. Maar in de komende tijd zijn er een aantal bijzondere diensten. Aanstaande zondagmorgen staan we stil bij de opening van het winterwerk. De HGJB heeft daarvoor het thema ‘Geloven is doen’ aangereikt. We lezen de gelijkenis van de talenten in Matth. 25: 14-30. In de avonddienst hoopt ds. C.H. Hogendoorn uit Lelystad voor te gaan. Zelf hoop ik voor te gaan in Noorden, een dorp omringd door water, vlakbij Nieuwkoop en Woerden.

Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacatures de volgende namen ingediend (per ambt in alfabetische volgorde). Voor de twee vacatures ouderling:

 1. Dhr. S.M. de Bruijn
 2. Dhr. K. Schouten
 3. Dhr. D. van Veen

Voor de ene vacature diaken:

 1. Dhr. J. Broer
 2. Dhr. S.A. de Koeijer

Bovenstaande kandidaten worden met de herkiesbare broeder, ouderling P. de Keizer, op de verkiezingslijstlijst gezet. In de vacature van ouderling kerkrentmeester zijn geen namen ingediend. Dat betekent dat de kerkenraad in haar vergadering van maandag 13 september ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis heeft kunnen benoemen in deze vacature, waarvoor hij zich herkiesbaar had gesteld. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van broeder A.J. Versluis kunnen door belijdende leden van de wijkgemeente tot uiterlijk donderdag 23 september schriftelijk en ondertekend worden ingebracht bij de scriba J. Poortvliet.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 27 september bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

De kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben – lichamelijk of psychisch-, en wie onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

“En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!”, Psalm 39: 8.

Heilig Avondmaal

Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de Oude Kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken dat Hij stierf voor onze zonden, opdat wij zouden leven.

Welkom familie Dubbelman

Afgelopen donderdag 16 september heeft de verhuizing van de familie Dubbelman plaatsgevonden. Graag heten wij hen welkom binnen onze wijkgemeente en hopen dat zij zich snel thuis mogen voelen onder ons, aan de Kemphaan 4, 3371 JW.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Op zondagmorgen 26 september om 9.30 uur zal ds. Dubbelman in de Oude Kerk door zijn collega, ds. P. van de Voorde, worden bevestigd als predikant van onze wijkgemeente. Diezelfde middag zal ds. Dubbelman, ook in de Oude Kerk, om 14.30 uur intrede doen.

Bij bovenvermelde diensten is het gebruikelijk, dat er gasten aanwezig zijn. Vanwege de corona-beperkingen, is het aantal gasten dat uitgenodigd is om de dienst(en) fysiek bij te wonen, beperkt. Zo is er ook nog behoorlijk wat plaats, in beide diensten, voor de eigen (wijk)gemeenteleden. Reserveren voor deze diensten kunt u op de gebruikelijke manier doen via ‘Meevieren.nl’, te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

Ontmoeting familie Dubbelman

Als het goed is heeft u via uw wijkouderling een uitnodiging ontvangen voor een informele brunch op zaterdag 2 oktober a.s. om kennis te maken met de familie Dubbelman. Opgeven voor de brunch graag vóór woensdag 22 september a.s. via de mail. Ook heeft u via de mail een blanco pagina voor een ‘vriendenboekje’ ontvangen. Met hierbij het vriendelijke verzoek of u deze pagina wilt printen, invullen en uiterlijk 22 september via de brievenbus wilt inleveren (dus niet digitaal). Overigens zullen er a.s. zondag bij de ingang van de kerk ook blanco pagina’s voor het vriendenboekje liggen.

Belijdeniscatechese

Voor hen die erover denken om het komende seizoen de belijdeniscatechese te volgen, verwijzen we naar het kerkblad van vorige week. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen nog met de groep vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers

Meerdere malen hebben wij u erop geattendeerd, dat er aan het einde van dit kalenderjaar een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses. Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Zingt u mee in de slag? 

Tijdens de organistenvergadering is besloten om de gemeente op een nieuwe manier de psalmen te laten zingen. Tot op heden moest de organist bij het begin van elke regel op de gemeente wachten, dit brengt (onbewust) aarzeling met zich mee in zingen en spelen.

Om dit probleem op te lossen zingen veel gemeentes in de slag. Dit betekent dat zowel orgel als gemeente bij elke regel exact tegelijk inzetten. Met akkoorden tussen de regels zorgt de organist ervoor dat het moment van inzetten voor iedereen helder is. Het is heel begrijpelijk dat het nu nog wat ingewikkeld klinkt. Daarom zullen de zangeressen dit voordoen bij het eerste couplet. Vanaf het tweede couplet mag u meezingen. Uiteraard in de slag. De organist zal in de loop van de coupletten steeds minder tussenakkoorden spelen. Zo leert u zelfstandig de inzetten zingen. Oefening baart kunst, als de inzetten steeds strakker worden hoeven de organisten minder te wachten en zult u uiteindelijk meer ontspannen zingen. We gaan dit in de avonddienst van a.s. zondag oefenen tijdens de voorzang met Psalm 9: vers 1, 2, 9, 10 en 11.

Citaat

‘Wie zijn eigen hart en bestaan heeft leren kennen, die verwondert zich niet ál te zeer over de vlekken en smetten, die Gods kinderen somtijds ontsieren.’

prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Bidden en danken

We danken dat we het Heilig Avondmaal mochten vieren. We bidden dat het geloof hierdoor versterkt mag worden.

Openlijk de naam van de Here Jezus noemen is ondenkbaar in Noord-Korea. Bid voor de ondergrondse kerk in Noord-Korea. Bid dat deze christenen, zelfs als ze zwaar lijden, hoop houden. Wat zou het geweldig zijn als de Here God al heel snel een einde brengt aan de extreme vervolging en het land de Here God gaat erkennen als de enige ware God. (Gebedskalender Open Doors)

Sinds de uitbraak van corona in maart 2020 kwamen er nauwelijks meer toeristen naar Malawi. Daardoor verloren zo’n 300.000 mensen hun baan en inkomen. Sinds kort mogen er weer toeristen komen. Bid dat getroffen gezinnen dankzij deze maatregel of op een andere manier in hun levensonderhoud kunnen voorzien. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag tijdens het openingsweekeinde gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die kampen met moeite en verdriet wensen we Gods nabijheid toe. Gezegend dat we met al het onze mogen schuilen onder de schaduw van Gods vleugels.

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 50 ter vrije bestemming.

Belijdeniscatechese

Iedere zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Rom.10:8). Laten Zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping?: graag breng ik de belijdeniscatechese onder uw / jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op maandagavond 20 september om 20.00 uur. Graag vooraf opgeven (0184-611813 of predikant.zuid@hghg.nl) Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

ds. P.v.d. Voorde

Verkiezing ambtsdragers

Voor de aanstaande vacatures zijn door de gemeente de namen van de volgende gemeenteleden ingediend. Voor het ambt van ouderling: R.A.C. van Eekelen, C. Kanselaar en M. Leenman. Samen met de aftredende maar herkiesbare broeders (A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman) vormen zij de kieslijst, waaruit 5 namen moeten worden gekozen.

Voor de vacature van diaken is ingediend: A.C. van Schoonhoven en W.T. Treuren te Giessenburg. Samen met de aftredende maar herkiesbare broeder J.de Jong vormen zij de kieslijst waaruit 2 namen moeten worden gekozen.

Voor de vacature van ouderling-kerkrentmeester is ingediend: D.C. van der Meijden en G. Vlot. Zij vormen de kieslijst waaruit 1 naam moet worden gekozen. De verkiezingsavond zal gehouden worden op maandag 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk. Het is mogelijk per volmacht te stemmen. Hiervoor moet een formulier getekend worden, zowel door de volmachtverstrekker als door de gevolmachtigde. Dit formulier is af te halen bij de scriba, of via de mail aan te vragen. We hopen dat alles in uw voorbede een plaats mag krijgen.

Nieuw wijkblad ‘Samen Zuid’

Een dezer dagen ontvangt u het nieuwe wijkblad wat we de naam ‘Samen Zuid’ hebben gegeven. Het doel van deze uitgave is de onderlinge verbinding tussen ons als gemeenteleden te versterken. We willen proberen het blad 3x per jaar uit te laten komen. Mail gerust voor ideeën, boekentips o.i.d. naar samenzuid@hghg.nl 

In de eerste uitgave zit een kleurplaat voor de kinderen (om in te leveren); deze kunt u kopiëren of ophalen op Schapedrift 21.

Talitha, Lia en Anja

Gelezen/gehoord

God heeft mij nooit in de steek gelaten, hoewel ik Hem vele malen schandelijk verlaten heb. Hij gaf het mij op Zijn tijd. Wanneer ik geen oor had om Hem te horen, geen oog had om Hem te zien, geen hand had om Hem aan te grijpen en geen voet had om naar Hem toe te gaan, dan, ja juist dan kwam Hij tot mij.

Tenslotte

Allen die bezig zijn geweest met de voorbereiding voor het nieuwe verenigingsseizoen bidden wij vreugde, volharding en afhankelijkheid toe. Dankbaar zijn we dat veel zaken weer opgepakt worden. Laten we ons van harte inzetten voor de zaak van de Koning, in het diepe besef dat aan de zegen van de Heere alles gelegen is. Sommigen kunnen vanwege ouderdom of ziekte geen ‘taak’ op zich nemen in het verenigingswerk. Dan is uw roeping alleen bidden. Het schip van de gemeente drijft op de kurken van het gebed.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 18 september 2020

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 20 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Tiendwaert ds.P.van de Voorde

Dinsdag 21 september

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling Verzamelen achter Oude Kerk

Donderdag 23 september

18.30-19.15 uur Pedaja, ds.E.van Rooijen

20.00 uur Thema-avond Homoseksualiteit en de gemeente 

ALGEMENE BERICHTEN

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 28 september 2021

Tijd: welkom vanaf 9.30 uur, we starten om 9.45 uur en sluiten rond 11.30 uur

Plaats: Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80

Omschrijving: na een lange tijd willen we weer proberen te starten met onze moederkring.

Welkom zijn alle moeders van een kind met een beperking. We ontmoeten elkaar en delen de vreugden en zorgen die speciaal zijn in deze gezinnen. Ook u / jij, die nog nooit bent geweest: van harte welkom in onze kring. Wil je eerst meer informatie bel gerust:

Lies van Vliet 06-12 92 79 44

Marjan Rietveld 078-615 65 96

Tot ziens.

Mannenkoor ICHTHUS zingt

Het Chr. Sliedrechts Mannenkoor Ichthus is, na een periode van 1½ jaar waarin er niet in koorverband kon worden gezongen, weer gestart met de koorrepetities. Het koor, onder leiding van de bekende musicus en dirigent Martin Zonnenberg, is met veel enthousiasme begonnen aan het instuderen van liederen voor komende concerten.

Mannen die overwegen om in koorverband te gaan zingen worden van harte uitgenodigd om vrijblijvend enkele koorrepetities bij te wonen. U bent meer dan welkom. Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 20:30 – 22:00 uur in de Grote kerk van Sliedrecht.

Meer informatie over het koor en de activiteiten vindt u op www.mannenkoor-ichthus.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds.P.van de Voorde, Opening Winterwerk

18.00 uur wijk 2 Noord ds.A.Vastenhoud, Dinteloord

NIEUWE KERK

09.30 uur ds.W.J.Westland (groep 1), Opening Winterwerk

18.00 uur ds.C.H.Hogendoorn, Lelystad (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord prop. J.W.Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam, Opening Winterwerk

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.M.A.van den.Berg, Groot-Ammers

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – HGJB 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: Jamarka de Jong, Dayenne Maasland, (B1) Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Britt de Bruin, Marnix Molendijk

De Parel: Nienke Burggraaf, Rebekka Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 46: 6

avonddienst: Psalm 84: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. L. de Wit, Ede (groep B)

18.00 uur ds. M. van Kooten, Elspeet (groep A)

Collecten 

1. IZB/Evangelisatiecommissie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Anna Klop, Elise de Haas (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

QR code collecten

 

Tot nu toe werden in het kerkblad en tijdens de diensten 2 afzonderlijke QR codes getoond voor de betaling van collecten aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie. Voortaan gaan we gebruik maken van één QR code. Bij het scannen van deze QR code, komt men in het gedeelte “Geven” van de HGHG app en kan men geven aan alle collecten die op een zondag gehouden worden, inclusief de zendingsbusjes. Voor iedereen die gebruik maakt van de appen tegoed heeft opgewaardeerd, gaat dit van het opgewaardeerde tegoed af. Wanneer je geen gebruik maakt van de app of geen tegoed hebt opgewaardeerd, gaat de betaling via iDEAL en zijn de transactiekosten € 0,35 per keer. Als u de mogelijkheid heeft, willen we u vragen gebruik te maken van collecten geven via de HGHG app. Dit is enerzijds gemakkelijk voor u (alle collecten van één zondag in één keer) en anderzijds voor de administratieve verwerking van de collecten.

De HGHG app kan je downloaden door in je eigen app store op “HGHG” te zoeken. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl.

 

Het blijft ook mogelijk bijdragen aan collecten over te maken via de rekeningnummers van het CvK, de diaconie en de zending, die genoemd staan in het kerkblad.

77-10

 Geloofsgrenzen (de les van Petrus)

 “Wat God gereinigd heeft, mag U niet voor onheilig houden.” 

 (Handelingen 10: 15b)

____________________________________­­­________________

 Heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom wij vasthouden aan bepaalde ideeën en gewoontes?

Soms kan die vraag ons weleens bezighouden. In gesprekken met andere mensen bijvoorbeeld, die onze mening niet delen. Die vragen soms naar bepaalde meningen die we hebben of waarop die zijn gebaseerd. Vooral in gesprekken met opgroeiende kinderen kom je wel eens tot zulke discussies.

Nu zijn er onderwerpen waarbij je je vrij gemakkelijk laat overtuigen dat het ook anders zou kunnen. Als het echter zaken betreft uit onze geestelijke en / of godsdienstige overtuiging (onze principes) laten we ons meestal niet snel op andere gedachten brengen. Sommige zaken zijn zo onverbrekelijk met onze persoonlijke overtuiging verbonden dat we die niet willen loslaten.

In dit verband is het veelzeggend dat God zelf soms moeite doet om zijn kinderen op andere gedachten te brengen, soms via profeten, soms door dromen of visioenen.

Deze geschiedenis over Petrus is in zoverre bijzonder dat God aan Petrus duidelijk wil maken, dat één van zijn godsdienstige principes, niet meer geldt. Als Petrus van God een visioen krijgt over reine en onreine dieren, met de opdracht die te slachten, weigert hij beslist!

Dat is volledig tegen zijn principiële overtuiging. Reine en onreine dieren gaan niet samen, dat heeft God toch zelf verboden. Daar heeft Petrus zich altijd aan gehouden en door dit visioen laat hij zich niet op andere gedachten brengen. Zelfs als hij een stem hoort, zoals hierboven is aangegeven, blijft hij volharden in zijn standpunt tot drie keer toe.

Terwijl hij nog zit te overdenken wat de betekenis van dit visioen kan zijn, staan er mensen aan de deur. Een delegatie uit Caesarea, van de Romeinse hoofdman Cornelius. Zij vertellen hem dat Cornelius hen heeft gestuurd in opdracht van een engel. Ondertussen maakt de Heilige Geest Petrus duidelijk dat hij met hen mee moet gaan. Ook al gaat het om een romein, Petrus kan niet weigeren en de volgende dag gaat hij mee.

Als ze bij Cornelius zijn aangekomen en er gesprekken zijn gevoerd, wordt het Petrus duidelijk waarom hij dat visioen had gekregen. Hij brengt dat zelf onder woorden in Handelngen 10: 28: “Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen”. Door binnen te gaan bij niet-joden, werd je volgens de joodse traditie onrein. Niet dat God dit had gezegd, maar het was een farizees standpunt geworden waaraan velen zich hielden en ook Petrus.

Nu blijkt dat God deze traditionele bakens gaat verzetten. Gods woorden blijven niet langer exclusief voor het Joodse volk, maar na het volbrachte werk van Jezus is het evangelie bestemd voor de hele wereld.

Dat heeft niet alleen Petrus moeten leren maar allen die als Jood geroepen zijn bij de prediking van het evangelie. Ook Paulus heeft dat voluit in praktijk gebracht, want dat was zijn goddelijke opdracht. Dat belijden we misschien ook wel in theorie, maar in praktijk…?

Hebben wij in het kerkelijke leven ook niet allerlei stille kenmerken in gebruik? Soms spelen die een rol om medegelovigen te beoordelen, soms zelfs te veroordelen. Denk alleen maar aan de kerkelijke verdeeldheid in ons land. Welke grenzen hanteerden we daarvoor en soms nog steeds, bewust of onbewust….? Zijn dit werkelijk zaken die in tegenspraak zijn met het evangelie, of zijn het net als bij Petrus afgeleide vroomheidsvoorschriften? Denk bijvoorbeeld aan: Bijbelvertalingen, liederen, instrumentengebruik, zondagsheiliging, kleding en wat niet al? Niet dat we daarmee medemensen direct ongelovig noemen, maar we hebben toch wel het nodige voorbehoud.

Gelukkig leven we in een tijd waarin steeds meer christenen zich bewust worden, dat die scheiding niet overeen komt met de wil van God. Jezus bidt in het Hogepriesterlijk gebed, nadrukkelijk om die eenheid. En dat met het duidelijke doel: “Opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17: 21b)

Door onze verdeeldheid staan we de verbreiding van het geloof in de weg. Laten we daarom terugkeren tot meer onderlinge gemeenschap met allen die hun geloof hebben gevestigd op Jezus Christus. Dat we, net als Petrus, daarbij de leiding van de Heilige Geest uitdrukkelijk nodig hebben, mag duidelijk zijn.

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen,

die door mensen zijn gemaakt.

P. den Breejen

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open kerk

Zaterdag 11 september is het Open Monumenten-dag en zal de Oude Kerk van 10.30-15.30 uur open zijn voor iedereen. Het thema, in aansluiting op het thema van Open Monumentendag, is: ‘Mijn huis is jouw huis’. Er is historisch materiaal aanwezig en het orgel wordt bespeeld. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen van 1,5 m afstand en het desinfecteren van de handen.

Allen van harte welkom om de kerk binnen te gaan! En neem gerust iemand anders mee!

Uur van gebed

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk Van harte welkom!

Gezocht: Stellen voor kring rondom (geloofs)opvoeding

Wij zijn op zoek naar stellen die met ons het komende kerkelijk jaar kring willen houden rondom (geloofs)opvoeding. We doen dit rondom het boekje van de HGJB ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven.’ Dit boekje is gericht op jonge kinderen, daarom zoeken wij stellen waarvan hun oudste kind maximaal twee jaar is. Heb je interesse of wil je meer weten, mail dan naar gerlindederover@hotmail.com

Honderd handig

Voor wie na een periode van rust weer zin heeft om lekker bezig te zijn: er kan weer gehaakt en gebreid worden! Lapjes van 20 x 20 cm kunnen ingeleverd worden en ook hebben we weer dekenpakketten klaar staan. Dat wil zeggen: een kant-en-klaar pakket met lapjes die aan elkaar gehaakt / genaaid kunnen worden tot een mooie deken. De nog steeds dreigende corona weerhoudt ons ervan het gezellig met elkaar te doen, maar thuis kan ook op de tijd dat ieder zelf uitkomt!

Een pakket kan afgehaald worden bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19, tel. 61 10 08. Dat is ook het adres waar lapjes ingeleverd kunnen worden, of eventueel op Kerkweg 72 (Liesbeth Leenman).

HERINNERING OPENINGSWEEKEND 2021

> Vergeet niet om aan te melden

Vorige week stond de flyer in de kerkbode, op Social Media en in de HGHG app. Heeft u zich / Heb jij je al ergens voor aangemeld? Vergeet het niet te doen, zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Hieronder nog even het programma op een rij.

Vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal en andere leuke activiteiten (12 t/m 18 jaar). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06 53 54 20 35. 

Zaterdag 18 september

Nerflanderpad (3 t/m 8 jaar), aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg (8 t/m 12 jaar), kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Fietstocht met ‘koek & zopie’ in Spijk (alle leeftijden), aanmelden via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl

Gemeentemaaltijd in / rondom De Parel (alle leeftijden), aanmelden kan tot uiterlijk 10 september via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl

Zondag 19 september

Themadienst in de ochtend (alle wijken)

Let op: aansluitend koffie drinken kan helaas niet doorgaan.

Een openluchtbijeenkomst in de middag voor jeugd van t/m 30 jaar met spreker Martijn van der Veer (Dagelijkse Broodkruimels).

De flyer kunt u / kun je vinden op de website van de kerk, in de HGHG app en op onze Facebookpagina ‘HGHG Openingsweekend 2021’.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

‘Oud’ nieuws

Door velen zal opgemerkt zijn dat Dries Trapman al enige tijd dienst doet als koster. Dries draait regelmatig mee in de Oude Kerk tijdens de erediensten, maar ook bij trouw- en rouwdiensten. Tevens is Dries koster tijdens de diensten van wijk Zuid in De Parel. We zijn blij met deze versterking van het kostersteam en wensen hem Gods zegen toe bij het verrichten van zijn taken binnen onze gemeente.

de Kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 12 september 2021

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag heeft als bestemming Noodhulp in Afrika via ZOA. Vanuit Oost-Afrika komen momenteel veel signalen en noodkreten. Mede door de klimaatveranderingen hebben grote gebieden al lange tijd geen regen gehad en is de droogte onvoorstelbaar. Dit zorgt voor een groot tekort aan voedsel, waarbij de meest kwetsbaren aan het kortste eind trekken. Daar komt bij, dat de gebieden waar deze mensen zich bevinden vanwege corona sterk geïsoleerd zijn en de bevolking aan hun lot wordt overgelaten. De eerste behoefte is water en voedsel. Ondanks het feit dat het in Oost Afrika gevaarlijk is, heeft ZOA teams klaar staan die gaan helpen. Concreet heeft ZOA nu middelen nodig om daadwerkelijk noodhulp te bieden. Graag wil de diaconie daarom deze noodhulp ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij daarnaast ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 16 september 2021

De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 16 september in De Parel. Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. van de Voorde wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal het echtpaar van Rij uit Krimpen aan den IJssel, een presentatie verzorgen over het land Guatemala (Midden Amerika). Zij vertellen u over het land -dat zij 16 keer bezochten-, over het (openbare) leven, over de religie en over het vrijwilligerswerk dat zij daar doen (Stichting ‘Constru Casa’ zie www.construcasa.nl). Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend vergeleken met Nederland. Er zijn ook artikelen te koop, die in Guatemala zijn vervaardigd, vergeet u dus niet uw portemonnee mee te nemen. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). De volgende ontmoetingsavond is donderdag 21 oktober.

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.” (Spreuken 15: 29)

Als gemeente, die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede. Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling / diaken.

Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie, bestaande uit een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waar de komende maand in de eredienst voorbede voor kan worden gedaan. Dat kan collectedoelen betreffen, of te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten.

Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl

Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht.

Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzes gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wordt gebeden!

JEUGDRUBRIEK

Basiscatechese

Zondag 3 oktober begint de basiscatechese weer! Kinderen uit groep 7 en 8 zijn tijdens de avonddiensten van wijk Noord van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met elkaar zijn we tot de collecte in de kerk, waarna we ons terugtrekken en de Bijbel doorspitten met de HGJB-methode On Track. Kinderen uit wijk Noord krijgen binnenkort een uitnodiging, maar ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom! Graag aanmelden door te appen naar 06 52 16 01 62. Hopelijk tot dan!

Groetjes Derk, Huib, Marit, Nelleke en Annelie

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Na een lange onderbreking begint woensdag 15 september voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervomde Vaan. Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en neemt als onderwerp een gedeelte uit de rede van Elihu tot Job onder de titel van `De vierde man`. Het te lezen Schriftgedeelte is: Job 33: 12-30. 

Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

We weten ons betrokken op de ouderen van onze gemeente. Sommigen van hen verblijven in zorginstellingen, anderen wonen op zichzelf maar ervaren ook de kwetsbaarheid van hun gezondheid. Wat is het toch belangrijk om de HEERE te zoeken voordat de kwade dagen komen en de jaren waarvan een mens moet zeggen: “Ik vind er geen vreugde in” (Prediker 12: 1).

Bijbelkring

Op 22 september is er weer de eerste Bijbelkring. Dit seizoen behandelen we het boek Ruth. Daarbij gebruiken we het boekje ‘De hand van de Heere’ uit de Artiosreeks. De auteur daarvan is ds. M. van Kooten. Wie meedoet met de kring kan het bijbelstudieboekje alvast aanschaffen bij Rinnah.

Heilig Avondmaal

Komende zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de morgendienst wordt het Heilig Avondmaal bediend en in de avonddienst is er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. Voor de ochtenddienst zal groep 1 worden uitgenodigd en in avonddienst is groep 2 welkom. De avondmaalsdiensten zullen grotendeels op dezelfde manier verlopen als de laatste keren. Wel zal er een extra bediening zijn in beide diensten. Tussen de tweede en derde tafel zullen de diakenen iets langer de tijd nodig hebben om deze klaar te maken. We zien uit naar gezegende diensten. Wat een wonder is het altijd weer dat de Heere avondmaal wil houden met zondaren. Bij brood en wijn zet Hij het zegel van Zijn liefde op mensen, die in zichzelf verloren zijn. Dat geeft blijdschap en verwondering. Laten we verlangend toeleven naar zondag, biddend dat alles in goede orde mag verlopen.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Voor het jeugdwerk ontving ik € 50,-. Hartelijk dank.

Ter overdenking 

Christus is ’t Pascha deze nacht, 

’t lam dat ten offer werd gebracht. 

Hij is ’t die ons zijn lichaam bood 

als rein en ongedesemd brood.

O offerlam dat eeuwig leeft, 

de poort der hel verbroken heeft, 

gevangenen uit diepe nacht 

in ’t eeuwig licht heeft thuisgebracht 

Christus die stralend triomfeert, 

als overwinnaar wederkeert, 

en bindt de vijand hoe hij woedt 

en ’t paradijs weer opendoet.

Tenslotte

In de morgendienst hoop ik verder te preken uit Hooglied. We lezen Hooglied 2: 1-13. Daar horen we meerdere keren de stem van de bruidegom: Sta op mijn vriendin en kom! Met beelden uit het voorjaar proeven we de vreugde en het geluk van bruid en bruidegom. Zo mag er in een avondmaalsdienst grote vreugde zijn over de Bruidegom Jezus Christus. In de avonddienst lezen we dan de laatste verzen van hoofdstuk 2 en staan we stil bij vers 15. U en jij een vreugdevolle en vredige zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Opstart Leeskring ‘Vrouw vandaag’

In het voorjaar is het boek ‘Vrouw vandaag’ verschenen, geschreven door Marieke den Butter en Wilma Samyn. In dit boek worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot gastvrijheid en generatiedenken. Het lijkt ons mooi en verrijkend om dit boek te bespreken in een leeskring, om zo elkaar op te bouwen, te bemoedigen en te stimuleren. De bedoeling is om één keer in de drie weken bij elkaar te komen op woensdag- of donderdagavond. Wil je mee doen? Geef je dan uiterlijk vrijdag 24 september bij ons op. Hartelijke groet, Monica Molendijk en Cora Westland (cwestlandlugthart@hotmail.com)

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

“Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 12 september staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. We worden als gemeente genodigd aan de tafel van onze Heere en Heiland. Bij brood en beker gedenken we hoe Hij Zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel uit Amsterdam voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De eerste dienst begint dan om 8.30 uur. Alleen tijdens de dienst van 8:30 uur is er B-oppas. Na de verplichte ventilatie van ca. één uur, kan dan de tweede dienst om 11.00 uur beginnen.

De dienst van 8:30 wordt live uitgezonden. De dienst van 11:00 is een herhaling wat dienst betreft en wordt niet live uitgezonden. De dienst van 8:30 kan elk moment zondagochtend terug geluisterd worden.

De wijkkerkenraad verlangt ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat verdeeld over twee diensten. We nodigen onze wijkleden, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, uit om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier: www.hghg.nl en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Afscheid

Nadat hij bijna 15 jaar geleden in zijn eerste gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland werd bevestigd, zal ds. M. Dubbelman tijdens de morgendienst van zondag 12 september, afscheid nemen. Er zullen bij hem, maar niet minder bij zijn vrouw en kinderen de nodige gedachten door hen heen gaan. Een lange tijd mocht hij deze gemeente dienen en Gods Woord, niet zonder vrucht, doorgeven.

Kinderen werden daar van peuter jonge mensen en ze hebben daar het nodige aan lief en leed gedeeld.

De week daarop zal de familie Dubbelman naar de Kemphaan 4 in onze gemeente verhuizen. We wensen hen een gezegende afscheidsdienst toe en een goede overkomst naar onze gemeente. Als gemeente zien we uit naar hun komst. Hiermee mag een onverwachte en lange vacature eindelijk vervuld worden.

Belijdeniscatechese

Heb je er al eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen? En in de komende periode je samen met anderen en onze predikant hierin te verdiepen? Ook nu is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen je je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad: scriba.noord@hghg.nl 

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken. In het kerkblad van vorige week hebben wij u hierover al geïnformeerd.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Zingt u mee in de slag?

Tijdens de organistenvergadering is besloten om de gemeente op een nieuwe manier de psalmen te laten zingen.

Tot op heden moest de organist bij het begin van elke regel op de gemeente wachten, dit brengt (onbewust) aarzeling met zich mee in zingen en spelen.

Om dit probleem op te lossen zingen veel gemeentes in de slag. Dit betekent dat zowel orgel als gemeente bij elke regel exact tegelijk inzetten. Met akkoorden tussen de regels zorgt de organist ervoor dat het moment van inzetten voor iedereen helder is.

Het is heel begrijpelijk dat het nu nog wat ingewikkeld klinkt. Daarom zullen de zangeressen dit voordoen bij het eerste couplet. Vanaf het tweede couplet mag u meezingen. Uiteraard in de slag. De organist zal in de loop van de coupletten steeds minder tussenakkoorden spelen. Zo leert u zelfstandig de inzetten zingen.

Oefening baart kunst, als de inzetten steeds strakker worden hoeven de organisten minder te wachten en zult u uiteindelijk meer ontspannen zingen.

We gaan dit in de avonddienst van 19 september oefenen tijdens de voorzang met Psalm 9: 1, 2, 9, 10 en 11.

Citaat

‘De grond van Gods liefde tot de mens ligt niet in de mens, maar alleen in God zelf.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We bidden voor allen die dit seizoen een taak hebben binnen de gemeente. Dat ze kracht en wijsheid mogen ontvangen om dienstbaar te zijn en dat het werk mag dienen tot opbouw van de gemeente. 
 • Bid voor eenheid in de kerk in Irak, dat de verschillende denominaties elkaar vinden in Christus. (Gebedskalender Open Doors)
 • Dank voor de verspreiding van het Evangelie in Centraal-Azië. Bid dat christenen verder groeien in kennis, geloof en leiderschap. Bid dat ze manieren vinden om het Evangelie in hun omgeving te delen, juist ook op plaatsen waar de godsdienstvrijheid beperkt is en evangeliseren verboden is. (Gebedskalender GZB

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag een gezegende viering van het Heilig Avondmaal en gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In onze gedachten en gebeden weten we ons ook betrokken op hen, die hier niet met name worden genoemd, maar worstelen met de moeiten van het leven, lichamelijk- en / of in psychisch opzicht. De Heere doe genade ervaren aan het bevend hart. “Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.”(Psalm 62: 9b)

Giften

Ds. Van de. Voorde ontving in de brievenbus een envelop met € 40,- voor de kerk.

Ambtsjubileum

Op 1 september 1971 werd ds. W. Arkeraats door zijn toenmalige mentor, ds. J. van Sliedregt bevestigd als predikant van de Hervormde gemeente van Zegveld met de tekst uit 2 Korinthe 4: 7: “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons.” 

Tot en met 2008 heeft hij verschillende gemeenten, waaronder de onze van 1981 tot 1993, mogen dienen. Daarna heeft hij onze wijkgemeente op allerlei manieren mogen dienen. Nooit tevergeefs werd er een beroep op hem gedaan. Hoewel bene meritus(= van een welverdiende rust gaan genieten), betekent dit voor hem niet niets doen. Tot op de dag van vandaag mag hij in prediking en pastoraat, zelfs via internet, nog dienstbaar zijn. Daarin terzijde gestaan door zijn vrouw.

We feliciteren hem met dit 50 jarig ambtsjubileum en wensen hem toe wat er staat in het ‘gebed om bescherming in de ouderdom’ (Psalm 71): “Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt.”

Doopzitting

Donderdag 23 september wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (tel. 61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 3 oktober om 9.30 uur.

Wijkavond: Psalmen voor nu en later.

Reserveer deze datum alvast in uw/jouw agenda: 6 oktober a.s.. Spreker: dr. Marc de Vries. Er zijn verschillende interactieve workshops in aansluiting op de lezing. Dit belooft een mooie en leerzame avond te worden voor jong en oud. Hartelijk welkom!

Gelezen / gehoord

Wanneer wij verootmoedigd zijn over onze overtredingen, al onze afgoden de oorlog verklaren en de vergeving en verlossing verwachten en zoeken door de verzoening van Christus, worden wij welkome Avondmaalgangers.

Tenslotte

Zowel zondagmorgen als -avond zal het Woord worden bediend en het sacrament van het Heilig Avondmaal worden gevierd. Er is een Losser. Hij nodigt uit. Kom tot uw Losser, toef langer niet, zondaar! De genadetijd is voorts kort.

Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 11 september

14:00-15:30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek – 19.00 uur Gebedskring – jeugdzaal OK

Maandag 13 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30 uur weeksluiting Tiendwaert – 

ds. E. van Rooijen

Dinsdag 14 september

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 15 september

19.30 uur Mannenvereniging – 

Donderdag 16 september

19.00 uur Ontmoetingsavond – 

18.30 uur weeksluiting Pedaja – C. Huisman

Vrijdag 17 september

Start openingsweekend

15.30-16.15 uur weeksluiting De Lange Wei – 

ds. W.J. Westland

ALGEMENE BERICHTEN

Het heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een MEDICIJN. (Johannes Calvijn) God heeft dit ons gegeven om onze zwakheid te helpen. Heilig Avondmaal versterkt ons geloof, vermeerdert onze liefde, doet ons toenemen in heiliging.

De BELOFTEN moeten ons bewegen om naar het Avondmaal te komen. (Maarten Luther) Het zijn de vriendelijke woorden van Christus; ‘voor u gegeven en voor u vergoten’. Christus gaf Zijn bloed voor ons, tot vergeving van onze zonden. De woorden zijn niet verkondigd ‘aan een stok of steen, maar aan u’, aldus Luther.

Het Heilig Avondmaal is DANKZEGGING. (Huldrych Zwingli) Het is een vreugdevolle gedachtenisviering en een openbare dankzegging voor alle weldaden die Christus ons ten goede volbracht heeft. Door onze deelname belijden wij openlijk dat wij ons tot het getal van de mensen rekenen die uit deze weldaad leven.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Dank dat er binnen de huidige coronamaatregelen weer veel mogelijk is. Bid dat de jongeren betrokken blijven bij de gemeente.

Bid voor inspiratie en creativiteit voor alle jeugdwerkactiviteiten. We weten niet hoe de ontwikkelingen gaan met het COVID-virus en de maatregelen. Daarom is het belangrijk om te bidden om volharding en goede contacten met de jongeren, maar ook met alle leidinggevenden.

Dank voor de inzet van vele vrijwilligers, bid voor nieuwe inspiratie en motivatie om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor betrokkenheid tussen gemeente en jeugdwerkleiders, voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.

Dank voor het HGJB-Scholierenweekend dat de HGJB in oktober weer mag organiseren. Bid voor een zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God en zij geïnspireerd worden om zich in te zetten in de gemeente.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur en 11.00 uur 

wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, Amsterdam – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. H.J.P.de Pater, Vreeswijk – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep1) – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W. J. Westland (groep 2) – Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde- Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doeleinden 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 8.30 uur Jacobien Koutstaal

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Manon de Bruin, Willemijn Verdoold

De Parel: Loïs Veldman en Mirthe Buijk Janneke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 3

avonddienst: Psalm 98: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Voortzetting / dankzegging Heilig Avondmaal (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Nienke de Groot, Marlene Groeneveld (reserve)

Woensdag 15 september 2021

NIEUWE KERK

14.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Marten Poortvliet en Willemijn het Lam

Donderdag 16 september 2021

BOVEN-HARDINXVELD

14.30 uur ds. J.C. Breugem – Trouwdienst Perry Marcelis en Carola van der Valk

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

FLYER OPENINGSWEEKEND 2021 | 17, 18 en 19 september

‼️ Let op: Om alle activiteiten enigszins gecontroleerd te laten plaatsvinden, is het volgende besloten.

– ☕️ het koffiedrinken op de zondagochtend vervalt

– 🥗 🍖 de gemeentemaaltijd gaat wél door, echter is de concrete invulling in verband met de 1,5 meter afhankelijk van het aantal aanmeldingen. De sluitingsdatum om je hiervoor aan te melden is *vrijdag 10 september a.s.!!!* Alle aanmeldingen die daarna nog binnenkomen, kunnen we helaas niet meer verwerken.

 

Meld je dus snel aan voor de activiteit waaraan jij wilt meedoen! Of lijkt het je leuk om mee te helpen tijdens het weekend? Stuur dan even een berichtje naar openingsweekend@hghg.nl.

 

Heb je zin om gewoon even te komen buurten? Voel je vrij, je bent uiteraard van harte welkom.

77-09

 Een roos van Saron

“Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen”     

(Hooglied 2:1)

____________________________________­­­________________

Het is altijd een prachtig gezicht als na een kale winter in het voorjaar de bloemen zich weer laten zien. Die gele bloemenzee langs de kant van de snelweg. Of die rotonde waarop de narcissen vrolijk hun kopje omhoog steken.

De bruid van het Hooglied zingt over een prachtige bloem. Een roos van Saron, zo staat het in onze vertaling. Of er in de grondtaal echt een roos bedoeld wordt, is maar de vraag. We moeten zeker niet denken aan rozen die een kale muur opluisteren of rozen in een mooi perkje. Uitleggers wijzen meer op een lelieachtige bloem. Sommigen denken aan herfsttijlloos. Een paarse bloem die in september gaat bloeien. Het gaat de bruid in ieder geval om een bloem op het veld. Met andere woorden onderstreept ze dat in de tweede helft van het vers: “Een lelie uit de dalen”. Als ze zingt over die roos, denkt ze aan een bloem die groeit ergens in Saron. Saron is een glooiend landschap dat gelegen is boven de havenstad Jaffa en onder de Karmel. Een streek waar ook weide is en koeien en schapen lopen. Het is een vruchtbaar gebied niet ver van de Middellandse Zee. Zodoende kunnen er in Saron prachtige bloemen bloeien.

Met zo’n bloem vergelijkt de bruid zichzelf. Haar schoonheid en haar charme brengt ze welbewust onder woorden. Wie zegt dat haar na, kijkend naar zichzelf? Wij vinden dat al snel te overdreven, te ijdel. Die prachtige bloem heeft de schoonheid niet van zichzelf, Dat is aan de grote Schepper te danken. Hij zorgt voor fleur en flair. Hoe zie je eruit? Hoe kijk je naar jezelf? Dat zijn vandaag belangrijke vragen. Denk je daarbij ook aan de Schepper en wat heeft je dat te zeggen als je zelf in de spiegel kijkt? Kunt u uw Schepper dankbaar zijn?

Dat de bruid zich een roos van Saron weet hangt samen met de liefde van de bruidegom. Hij heeft haar schoonheid bezongen. En wanneer de bruid zegt dat ze een lelie uit de dalen is. Dan maakt de bruidegom vervolgens duidelijk dat ze er uitspringt voor hem zoals een lelie tussen distels. Ze is voor hem niet zomaar één van de velen. Zij heeft zijn aandacht getrokken. Hij heeft zijn oog op haar laten vallen. Hij heeft haar innig lief. Deze bruidegom weerspiegelt de liefde van de hemelse Bruidegom. Hij heeft Zijn oog laten vallen op Zijn bruidsgemeente. Hij heeft haar uitgekozen en heeft haar innig lief. Die liefde heeft Hij kracht bijgezet door Zichzelf te geven voor een verloren mensengeslacht. Hij heeft Zijn liefde zo laten spreken dat Hij Zichzelf er voor opofferde aan het kruis van Golgotha. Op die manier heeft Hij de Geest verworven. Het is de Geest die tot leven brengt, die zorgt voor bloei en groei. De Geest verbindt mensen aan de Heere Jezus Christus. Zodoende worden ze meer en meer afgebracht van hun oude leven en gaan ze achter Hem aan. Op die manier fungeren ze als een prachtige bloem die helemaal opengaat. Een bloem met een schitterende kleur. Daarom zalig als de liefde van de hemelse Bruidegom is gaan spreken, je hart vervult. Dan maakt Hij je mooi. Als een roos van Saron. Hij kiest je uit. Hij bemint en begenadigt je op zo’n manier dat je gaat liefhebben en dat je gericht bent op Hem en op Zijn eer. Het is je er aan gelegen om dicht bij Hem te leven. Hij vormt je zo dat je de mensen om je heen lief krijgt. Je raakt betrokken op hen en je bent bewogen met hen. Hij zorgt dat geduld en goedheid uit de verf komen, alsook Zijn vrede en vriendelijkheid. En dat er sprake is van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Hij maakt een prachtmens van je. Dat doet Hij straks, maar nu al begint Hij er mee. Met alle vreugde van dien. Ik ben een roos van Saron. En zomaar zegt iemand: ‘Dat klinkt me al te mooi in de oren’. Bij mij is zoveel doodsheid, zoveel twijfel, zoveel gebrokenheid en zonde. Ik ben niet zo zelfverzekerd, weet het vaak helemaal niet zo goed. Let er dan op dat in de Bijbel die roos en Saron nog een keer terug komen. Dàn om aan te geven dat er geestelijk herleving komt, dat zonde en oordeel niet het laatste woord hebben. Waarom niet? Omdat God grote dingen doet, omdat Hij trouw is! Jesaja zegt: “De wildernis zal zich verheugen en in bloei staan als een roos (…) de glorie van Karmel en Saron is haar gegeven”. Wie het van de Heere verwacht, Hem vertrouwt, die zal bloeien als een roos!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

50 jaar De Parel

Op 1-9-1971 is het Hervormd Centrum in gebruik genomen als verenigingsgebouw van de Hervormde Gemeente. Het gebouw, met zoveel mogelijkheden en zelfs een eigen keuken, biedt plaats aan allerlei verenigingsactiviteiten en daar hebben we de afgelopen 50 jaar dan ook volop gebruik van gemaakt. Dit jubileum willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Bij deze kerkbode treft u een tegoedbon die u in kunt leveren voor persoonlijk gebruik, of door kunt geven aan iemand anders die deze wil gebruiken. De agenda van De Parel loopt inmiddels vol met allerlei activiteiten dus reserveer op tijd. Het komende jaar zal het jubileum vaker terugkeren en zullen ook onze klanten meegenomen worden in de festiviteiten.

Verkiezing jeugdouderling

Aan het einde van 2021 is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord) aftredend en niet herkiesbaar. Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Uw voordracht hoeft niet ondertekend te zijn door meerdere gemeenteleden.

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op  27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag  15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed 

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. De vorige keer schreven we dat er zoveel gebeurt in een maand. Nu moeten we schrijven dat er wereldwijd, maar ook binnen de gemeente, veel in een week gebeurt! Al onze zorgen mogen we bij de Heere brengen. Maar ook voor het openingsweekend en het vele verenigingswerk dat hopelijk weer van start kan gaan, willen we om Gods zegen en de leiding van de Heilige Geest vragen. En voor Gods rijke zegen over de bediening van Ds. Dubbelman onder ons. Van harte welkom!

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 9 september a.s. in de Nieuwe Kerk. We mogen uitzien naar de dan komende zondag om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.

Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via meevieren.nl, wijk zuid. Voor deze avond kunnen zich maximaal 120 personen aanmelden.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 2.

Nieuwe Alpha Cursus van start! Wie nodig jij uit?

Op dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159).

Van harte welkom om zelf te komen en / of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en / of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn).

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld 

(Tel. 0184616691 / alphahardinxveld@gmail.com) 

Kinderkoor

Hoi hoi,

Zing jij ook zo graag? Zou je dat in een koor met andere kinderen willen doen?

Dan kan dat!

Zondagochtend 19 september willen we (weer) met het kinderkoor gaan zingen,in een dienst in de Parel. 

We zullen twee keer oefenen en wel op:

Woensdagmiddag 8 september, 16:15-17:00, in De Parel

Dinsdagmiddag 14 september,16:15-17:00, in De Parel

Wil je dit niet missen en mee doen, geef je dan snel op vóór dinsdag 7 september, door te mailen naar : mbdegroot@kpnmail.nl of een appje te sturen naar 06-81760412.

Wij hebben er erg veel zin in en kijken naar jullie uit!

Marjolein en Brenda

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 5 september 2021

De diaconale collecte van deze zondag is voor Project 10 27 met bestemming de ondersteuning van Roma in Slowakije. Overal in Europa wonen Roma. Velen kijken op hen neer. De relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor hen zijn en wil projecten voor hen opzetten. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het dagelijks levensonderhoud, plekken van ontmoeting, dagopvang voor tienermoeders en kinderkampen. Hiervoor is een financieringsfonds in het leven geroepen. Lokale gemeenten die een activiteit of een project willen opzetten voor de Roma-bevolking kunnen hier gebruik van maken. Er zijn een aantal gemeenten die de Roma willen helpen in hun dagelijks levensonderhoud. In Felsővály is een gebouw aangekocht om een plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum moet gerenoveerd en ingericht worden. Er zijn plannen om een dagopvang voor tienermoeders in het Roma-centrum te starten. Er is een busje nodig om de Roma met elkaar in contact te brengen. Dit busje is ook belangrijk voor de kinderkampen die in de zomer gehouden worden. De diaconie wil het werk onder Roma door de kerken in Slowakije graag ondersteunen, en daarom bevelen we de collecte, maar ook gebed, van harte bij u aan.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas begint seizoen met high tea

Het nieuwe seizoen van Dorcas gaat weer van start. Dinsdagmorgen 7 september zullen we het nieuwe seizoen openen met een high tea. Dit vindt plaats op Binnendams 34. Vanaf 9:30 uur zijn jullie van harte welkom. Nog niet eerder geweest bij een bijbelkringochtend van Dorcas? Ook dan ben je van harte welkom! We hopen op mooi weer, want bij regen kan het helaas niet doorgaan. Tot snel!

Jeugdrubriek

Kamp 2022

De kampweek voor de kerngroepen t/m 15 jaar valt volgend jaar een week eerder (dus in de 5e vakantie week) en is van 5 t/m 12 augustus 2022. We hopen dat veel tieners weer mee kunnen.

de kampleiding

Kinderclub Ithaï

Kinderen van groep 8, we hebben jullie heel lang niet gezien. We zijn blij dat we jullie nog tot december kunnen uitnodigen om naar de club te komen. We starten 29 september en hopen jullie dan weer te zien. Wij hebben er als leiding heel veel zin in.

Kinderen van groep 7, hierbij jullie uitnodiging voor de kinderclub Ithaï. Jullie zijn nog niet eerder op de club geweest vanwege de Corona-maatregelen. Gelukkig gaat het nu beter en kunnen jullie alsnog beginnen. We kunnen een heel seizoen met elkaar leren over de bijbel en leuke creatieve bezigheden met elkaar doen. We kijken er als leiding erg naar uit om jullie te ontmoeten.

De clubavonden voor beide groepen zijn op woensdagavond van 18.45 tot 20 uur. We starten 29 september! De andere avonden zijn: 13/10, 27/10, 10/11, 24/11 en 8/12. Op de clubavond volgt meer informatie.

ZENDING

Ziekenhuis Itendey in Congo overvallen en verwoest

Zondag 15 augustus is er gecollecteerd voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Zendingswerkers Willem en Joanne Folmer zijn werkzaam in dit ziekenhuis, en met onze gemeente verbonden via de diaconie. Op dit moment verblijft de familie Folmer in Nederland. In Congo is er veel onrust en een jarenlange strijd tussen de regering en de rebellen, waarbij burgers vaak het slachtoffer worden. Het ziekenhuis waar Willem en Joanne werken is een teken van hoop in deze onrustige omgeving. Woensdag 18 augustus bereikte ons het nieuws, dat bij een aanval door rebellen het ziekenhuis en de woning van Willem en Joanne geplunderd zijn en verbrand. Bij de aanval is er veel schade aangericht aan het ziekenhuis. Familie Folmer laat weten dat de receptie en consultkamers volledig zijn verbrand, samen met de garage en hun eigen huis. Ook in het laboratorium en in de operatiekamers is er veel medisch materiaal kapotgemaakt.

We zijn dankbaar dat het personeel en alle patiënten op tijd konden vluchten. Er zijn onder hen geen slachtoffers gevallen. Het medisch personeel heeft een veilig onderkomen in een nabijgelegen plaats en heeft laten weten dat ze zodra het kan graag weer willen terugkeren naar Itendey. Zodra de situatie veilig is willen ze het ziekenhuis weer opbouwen en openen, om de nodige medische zorg te kunnen leveren voor de regio.

We willen u vragen om gebed voor vrede in Congo en voor allen die door deze ramp zijn getroffen. Ook leven we mee met de familie Folmer en wensen hen Gods kracht toe in deze omstandigheden.

de zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verkiezingen

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken (zie ook het bericht in de kerkbode van vrijdag 27 augustus). Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 27 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. De voordracht van een kandidaat / kandidaten moet ondertekend worden door belijdende leden van de wijkgemeente. Dit is mogelijk door bij voorkeur ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Het is ook mogelijk dat minder dan 10 lidmaten uit onze wijk de voordracht ondertekenen. De kerkenraad is in dit geval echter niet verplicht deze voordracht over te nemen op de kieslijst, maar zal dit zeker overwegen.

Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1. Wilt u de vervulling van de vacatures een plaats geven in uw gebeden?

de kerkenraad

Censura Morum

Wanneer er bezwaren zijn -van welke aard dan ook- om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u in de eerste helft van de komende week contact opnemen met de predikant of de scriba.

Heilig Avondmaal

Op zondag 11 september zal het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze keer zijn er twee diensten. In de ochtenddienst verwachten wij alle gemeenteleden van groep 1 en in de avonddienst verwachten wij de gemeenteleden van groep 2. Gemeenteleden die zich nog niet hebben aangemeld voor de diensten, worden van harte uitgenodigd om dit te doen door een mail te sturen naar kerkdienst.oost@hghg.nl of telefonisch via de scriba. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. In de avonddienst wordt de viering van het Heilig Avondmaal voortgezet en is er eveneens de dankzegging voor het Heilig Avondmaal. We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering waarin Christus bij brood en wijn wil aanzitten met zondaren. Laten we elkaar als gemeente hierin ook biddend gedenken.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor het GZB project ‘Ziekenhuis Itendey’ in Congo. Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘De Naam van de Heere belijden dat wil zeggen: staan en vallen, leven en sterven met die Naam, die Naam alles laten zijn en zelf niet meetellen of meedoen.’

J.Koopmans (1905-1945)

Tenslotte

In de morgendienst bereiden wij ons voor op het Heilig Avondmaal. We lezen opnieuw uit Hooglied. Deze keer betreft het Hooglied 1:7-17. De bruidegom laat de bruid weten dat ze hem vinden zal als ze de sporen van de schapen volgt en de woningen van de herders opzoekt.

’s Avonds hoop ik in de Oude Kerk het derde gebod te bepreken vanuit zondag 36 en 37 van de Catechismus. De nadruk ligt op vraag en antwoord 99. We lezen in de dienst Ex. 3: 7-17 en Hand. 11: 22-26. Ter voorbereiding op de dienst zou u ook Lev. 24: 10-23 kunnen lezen. U en jij een mooie en leerzame zondag toegewenst.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Voorbereiding en viering Heilig Avondmaal

De dienst van a.s. zondag staat in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. We wensen u een goede voorbereidingsweek op het Heilig Avondmaal.

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel voor uit Amsterdam. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De 1e dienst begint dan om 8.30 uur. Na de verplichte ventilatie van ca. 1 uur duurt, kan de 2e dienst om 11.00 uur beginnen.

Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over 2 diensten. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, zich aan te melden, via de gebruikelijke manier via de website www.hghg.nl, en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer.

We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek wil over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Belijdeniscatechese

Heb je er wel eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen en in de komende periode je samen met anderen hierin te verdiepen met onze predikant. Ook in de komende tijd is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden, De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen jullie je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad scriba.noord@hghg.nl

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2021 (rectificatie)

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen, Gert-Jan Klop, Robert Kraaijeveld, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de ouderling gemeenteopbouw Philip de Rover, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Per abuis stonden Robert Kraaijeveld en Philip de Rover niet vermeld in het kerkblad van vorige week.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester, ouderling-gemeenteopbouw en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses en ouderling gemeenteopbouw, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt, omdat dit voor onze wijkgemeente beter uitkomt.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond met als thema “Voel je vrij”. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond. De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie pareldiensten

Citaat

‘Ik heb ontdekt dat geloof meer ambacht is dan gevoel. En gebed is onze belangrijkste oefening in dat ambacht.’

Uit: Tish Warren, Bidden in de nacht

Bidden en danken

We bidden voor het onderwijzend personeel en de leerlingen, nu de scholen weer zijn begonnen. Voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen. We bidden voor de (startende) studenten die als christen een kwetsbare plek innemen in de wetenschappelijke wereld.

Christenen in Myanmar bidden voor vrede in hun land. Begin februari namen militairen de macht over. Burgers zijn doodsbang en ook christenen voelen zich vogelvrij. Bidt u mee? (Gebedskalender Open Doors)

In Egyptische kerken is er in de zomermaanden vaak veel te doen: vakantiebijbelclub, opwekkingsweek, jongerenconferenties, enz.. Bid om zegen op al het werk dat is gebeurd en nog gebeurt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor vele zieken, vooral ouderen, is het fijn dat de vakantieperiode er weer op zit. Zo kunnen kinderen en / of andere familieleden of vrienden weer aangesproken worden voor een stukje hulp en bijstand. De Heere geve de mantelzorgers opnieuw de kracht om dit te doen en het vol te houden. “Zie, God is mijn Helper, de Heere is onder hen die mijn ziel ondersteunen.”

Vanuit de pastorie

Via de post, maar ook digitaal ontving ik vele felicitaties en goede wensen in verband met mijn 46e verjaardag. Allen hartelijk dank. Het is een zegen dat we ons verbonden mogen weten met elkaar. Ook dat is genade! Aanstaande zondag pakken we de draad weer op in het Bijbelboek Ruth, hoofdstuk 2: 14-23. We ontmoeten Boaz, als de ‘losser’. Hij is hier een beeld van Jezus Christus. Voor wie buiten het paradijs leeft, is deze Losser om meerdere redenen onmisbaar. Goede diensten toegewenst en Gods kracht en wijsheid op uw en jullie levensweg. Ontvang een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw,

ds. P. v.d. Voorde

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving €20 en €10 voor de kerk.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 12 september zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met (indien nodig) extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door uitsteken van de hand, of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Gelezen / gehoord

‘De bediening van het Heilig Avondmaal leidt een kommervol bestaan als er geen honger en dorst is naar de gerechtigheid van Christus.’

Tenslotte

Een week van voorbereiding ligt voor ons. Eigenlijk is elke week, elke dag een voorbereiding op dat wat ons te wachten staat. Voorbereiden is ook vooruitzien. Ps. 17, zeker ook berijmd, wijst de weg van de juiste voorbereiding. Dan weten we ook waar de voorbereiding op uitloopt.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 4 september  

14.00-15.30 uur openstelling chr. volksbibliotheek

Maandag 6 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen

18.30-19.15 uur weeksluiting Tiendwaert – dhr. J. van Wijngaarden

Woensdag 8 september 

Huwelijkskring Klaar voor de start, thema: samenleven met God ds. van der Voorde en ds. Westland

Donderdag 9 september

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja OGG

20.00-21.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 5 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. H de Leede, Amersfoort – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 36 & 37

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. W.J. Westland (groep 1)

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. A.L van Zwet, Putten (groep2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 ds. P van de Voorde

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 dhr. H. Borghuis, Veenendaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 1027

2. Eigen gemeente – Studiemat. catechese / jeugd

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur  Jacobien Kraaijeveld, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: 09.30 uur  Remona Muilwijk, Lieneke de Ruiter, Joël Quist

De Parel: 10.45 uur: Corine Kanselaar, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121:3

avonddienst: Psalm 107:8

BOVEN HARDINXVED

9.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B) – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Manuela de Koning, Natasja Groeneveld, Aleida Groeneveld (reserve)

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.