76-11

Door het Baka-dal

“Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron.” (Psalm 84: 7)

_______________________________________________

Gelukkig! Er kwam weer een einde aan de langdurige hittegolf van een paar weken geleden. Het werd steeds benauwder – en dan te denken aan de ouderen of de chronisch zieken. Natuurlijk werden er goede adviezen gegeven, maar tóch. Het was maar het beste, wat binnen te blijven en niet door de polder te gaan lopen. Dan horen we wel eens verhalen over vróeger: hoe de arbeiders in de brandende zon op de akkers werkten. Ze moesten dóór.

In Israël kon het van tijd tot tijd ook zinderend heet zijn. Vooral, als de wind vanuit de woestijn waaide. Dan werd je adem bijna afgesneden. Die oostenwind was daardoor zelfs een beeld van de dood. Psalm 103 zingt van een tere bloem en dan vervolgen wij: ‘Wanneer de wind zich over ’t land laat horen…..’ Dat is die gloeiend hete woestijnwind, waar niets en niemand tegen bestand is.

Ga in zulke omstandigheden maar niet op reis! Maar wie zien we daar dan tóch gaan? Het is de pelgrim, die op reis is naar het heiligdom. Had hij niet beter een meer geschikte tijd kunnen afwachten? Kennelijk niet. Hij verlangt zó intens naar de ontmoeting met de Heere, dat hij tóch op weg gegaan is. Dat klinkt door in de eerste woorden van de Psalm, die hij dichtte: ‘Mijn ziel bezwijkt van verlangen….’

We zouden denken, dat hij zo met vreugde onderweg is en het uitroept: ‘Ik ga naar Jeruzalem, naar de altaren, naar de ontmoeting met God! Ik tel die hindernissen en die bezwaren niet!’

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Ondanks dat intense verlangen naar God blijkt de pelgrimsreis zwaar te zijn. Misschien valt u, die dit leest, de Psalmist wel bij. De levensweg is soms zwaar: de last van de ouderdom, de gebreken van het lichaam, de eenzaamheid die je overvalt. Maar óók, als we nog midden in het leven staan.

De moeiten van de pelgrimsreis worden samengevat in dat ene woord: het moerbeidal. We moeten daarbij denken aan een diepe kloof, tussen de rotsen. Daar was het altijd schemerdonker, geheimzinnig ook. De hitte van de dag bleef erin hangen, zoals je dat ook in huis kunt hebben. En het was er altijd droog. Kurkdroog, want er viel geen druppel regen. De pelgrim liep door een laag stof, dat opwolkte en ogen en keel prikkelde.

Dat is voor de Psalmist een beeld van zijn levensweg, met zijn moeiten en zorgen. En daar komen de geestelijke vragen bij. Waarom zo’n moeilijke weg? En de duivel is er al gauw bij: ‘Is dat zégen, als je God zoekt? Het brengt alleen maar ellende met zich mee!’ En wat een donkere wegen kunnen er zijn, als je ziet op je dagelijkse zonde en daardoor de nabijheid van de Heere mist.

Onderweg wordt de pelgrim omgeven door balsem-struiken. Daar word je óók al niet opgewekt van. Het zijn struiken met dikke, donkere bladeren. Een sombere aan-blik. Soms scheidt deze plant een gomachtig hars uit; die druppels hars lijken nét tranen. Daarom wordt hij ook wel de tranenstruik genoemd – zoals wij de treurwilg kennen.

Soms kijken andere mensen wat medelijdend naar dat ploeteren en zwoegen. Wat maak je je het toch moeilijk? Er is toch ook een weg, waarop je van het leven kunt genieten? Maar dat zijn mensen, die niet onderweg zijn naar Sion.

Nee, dan toch maar verder op die weg door het Baka-dal! En heerlijk: hoe zwaar het ook is, hoe vol strijd en eenzaamheid, ze komen tóch niet om! Ze komen niet om van dorst. Want -ónbegrijpelijk zouden we denken-: er is een bron in die kloof. God is hun bron. Een bron. waaruit helder en fris water stroomt. Zoveel, dat het niet in het stof wegzakt, maar tot een overvloed van levend water wordt. God geeft die bron of beter gezegd: God is die bron.

Een bron, waar je die niet verwacht. Net zo min als je de genade van God zou verwachten te midden van een wereld, die in de macht van zonde en dood verstrikt is. Maar juist dáár is die bron van genade te vinden, ‘overvloeiende voor de grootste der zondaren’.

Hoe is dat mogelijk?  Wel, we zien niet alleen die pelgrim. We zien Christus, die óók in dat tranendal was. Maar voor Hem was er geen druppel water en geen woord van troost. De heerlijke vrucht van Zijn ‘tranenweg’ is, dat er een bron is van levend water.

Ik hoop, dat u mét hem gaan mag, ook als uw weg misschien door die diepe rotskloof voert. Dan is de weg niet altijd eenvoudig. Die pelgrim stapt óók zomaar niet het heiligdom binnen, hij moet nog een hele weg gaan. Maar het is in een zeker weten, dat hij er wél zal aankomen.  Blijft één vraag over: gaat u méé?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Sursum Corda, ons gemengde koor,

Wordt ruim vertegenwoordigd door vrouwen, hoor!

Wij, bassen en tenoren, zijn bijna niet te horen.

We voelen ons dan ook wat verloren.

Kom jij daarom zingen op ons koor?

We zoeken een bas en een tenor…

We zingen iedere dinsdagavond van 20.00-22.15 uur onder enthousiaste leiding van Gert-Jan Oosterom.

Meld je nu aan via sursumcorda@bethel-sliedrecht.nl

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Als jongere of vriendengroep naar de kerk?

De afgelopen periode was een bijzondere periode, zeker ook als we naar de kerkdiensten kijken. We begrijpen van jullie dat jullie het missen om met je vrienden naar de kerk te gaan. Deze mogelijkheid willen we jullie graag geven. Voor de avonddiensten willen we jullie de gelegenheid

bieden om met elkaar naar de kerk te gaan. Wil je met elkaar naar de kerk? Meld je dan op zaterdag voor 18.00 uur aan bij Corstiaan (jeugdouderling.oost@hghg.nl), Erik (jeugdouderling.noord@hghg.nl) of Herman (jeugdouderling.zuid@hghg.nl) voor de zondagavonddienst in de kerk.

Honderd handig

We hebben niet alleen al veel lapjes binnen gekregen voor ‘Honderd handig’, maar ook een paar zakken met bollen wol. Vindt u het leuk om mee te haken of breien maar heeft u geen wol voorradig, dan kunt u die ophalen bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. tel.61 10 08.

Verkoop mondkapjes

Opnieuw mochten we van mw. Van de Minkelis € 200,- ontvangen, verdiend met de verkoop van zelf gemaakte mondkapjes, waarvoor hartelijk dank! De opbrengst is bestemd voor de onkosten van het uitzenden van de kerkdiensten. Mondkapjes kunnen nog steeds bij haar besteld worden (Mw. Van de Minkelis, Blauwe Reiger 14, tel. 61 43 18). De kosten zijn € 3,50 per stuk en twee voor € 6,-.

Benefietconcert Vox Humana – stem van de mens

Zaterdag 12 september hebben we kunnen genieten van het kleine gelegenheidskoor Vox Humana. Zij houden van zingen èn zij houden van het orgel. Nu deze ’oude dame’ het zwijgen is opgelegd en zij geen enkele stem kan laten horen, trok dit koor één van haar registers: de ‘Vox Humana’(= stem van de mens) open en liet van zich horen! Blij en dankbaar dat het orgel gerestaureerd wordt wilden zij met deze verrassende muziekavond hun bijdrage hieraan leveren. Ze namen ons mee op een muzikale reis van kerkmuziek die door de eeuwen heen heeft geklonken. Mooie serieuze stukken en wat ludieke liederen werden helder en zuiver gezongen. Tijdens de pauze werd op traditionele wijze (corona-proof) gecollecteerd met hengelstokken. Dit leverde al het mooie bedrag op van ruim € 600,- Mede door het enthousiasme van Vox Humana was het een geslaagde avond.

Mocht u dit benefietconcert gemist hebben dan kunt u het terugkijken via hghg.nl – kanaal 1.

de Orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 20 september 2020

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezins-materiaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor hun werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële én in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nog meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Hulp voor Lesbos, Moria

Afgelopen week escaleerde de situatie op Lesbos in het kamp Moria. Door een verwoestende brand is de toch al uitzichtloze situatie nog verder verslechterd. De vele vluchtelingen (waaronder veel kinderen) zijn wanhopig en verkeren in grote angst en onzekerheid. Op dit moment worden diverse noodhulpacties opgestart om te voorzien in eerste levensbehoeften. De diaconie heeft daarom besloten om direct € 5000,- hiervoor vrij te maken. We bidden dat de hulp deze medemensen mag bereiken en dat de situatie snel zal verbeteren. Wilt u hen ook gedenken in uw gebeden?

Afsluiting HGJB Project – Geef Hoop

Met het diaconale HGJB project ‘Geef Hoop’ is er binnen onze gemeente geld ingezameld voor project Chiyembekezo van de Protestante Kerk in Mozambique. Via dit project in Mozambique zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere organisaties. Naast de hierboven genoemde werkzaamheden geeft Chiyembekezo nu ook voorlichting over goede hygiëne. Die opdracht hebben ze vanuit de overheid van Mozambique gekregen. Daarnaast wordt een deel van het projectgeld door de Corona-pandemie anders besteed dan bedacht, namelijk aan voedselpakketten en zaaigoed. Ook worden Bijbels aangeschaft zodat de mensen in kleine groepen samen in de Bijbel kunnen lezen omdat er geen kerkdiensten (mogen) plaatsvinden en maar heel weinig mensen zelf een Bijbel hebben. Ook in Hardinxveld werden we getroffen door de lockdown waardoor niet alle activiteiten door konden gaan. Met de activiteiten die wel gehouden zijn – Oliebollenactie, Gemeentediner, Kaartenactie en Escaperoom – en met het geld dat ingezameld is door de Zondagsschool en Bijbelgesprekskring, is totaal € 5.521,- ingezameld! Dit bedrag is door de diaconie verdubbeld tot € 11.042,-. Een heel mooi bedrag waar veel goeds mee gedaan kan worden in Mozambique!

Hierbij wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen of bijgedragen aan dit project!

Jan Willem Loeve – Jeugddiaken

Jeugdrubriek

Zondagsschool’ Leer mij Uw weg’

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 27 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange tijd waarin we niet bij elkaar konden komen, gaat de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats. De zondagsschool duurt tot 15.00 uur.

Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken en luisteren. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de Bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 27e! We hebben het zondagsschooluur volledig afgestemd op de RIVM regels.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters

Kring- en verenigingswerk

 Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandag 21 september starten we weer met de Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We kunnen dat op een veilige manier doen, omdat er in De Parel ruimte is om op anderhalve meter bij elkaar te komen. Misschien blijft dit allemaal nog wel wat spannend, maar binnen de kaders die er zijn, lijkt het mij toch weer goed om weer te starten. Wellicht zullen we dit jaar in een andere zaal bij elkaar komen. Als je geprikkeld wilt worden om dieper de Bijbel in te duiken en verlangt naar meer verdieping in de praktijk van je geloof, zorg dan dat je erbij bent. De avonden beginnen om 20.00 uur. De overige data voor dit seizoen zijn: 12-10, 2-11, 30-11, 14-12, 4-1, 1-2, 15-2, 8-3 en 29-3.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Wat bijzonder dat we als gemeente afgelopen zondag het Heilig Avondmaal mochten vieren! Bij brood en wijn kwam de Heere zo dichtbij! Hij zei als het ware: ‘Zie hier ben Ik, zie hier ben Ik’. Zijn lichaam werd gebroken en Zijn bloed gestort opdat wij niet zouden sterven maar leven! Heerlijk, om dat in alle rust aan de avondmaalstafel te mogen overdenken.

In de morgendienst ging het in de verkondiging over 2 Koningen 4: 7b. De Heere geeft genoeg om van te leven! In de avonddienst stond 2 Koningen 4: 42 centraal. Het thema was: ‘Tot Uw dienst!’ Als predikant vond ik het ook fijn om deze zondag (vrijwel) de hele gemeente te treffen. Daarin zien we ook de goede hand van God! Al met al genoeg om dankbaar op terug te zien.

Ouderavond catechese

Alle ouders van de catechisanten worden dinsdag 22 september verwacht voor de ouderavond. Het is goed om met elkaar het nieuwe seizoen in te kijken en ook voor onze jongeren in gebed te gaan. Met enkele ouders heb ik deze avond voorbereid. We hopen deze avond na te denken over het thema ‘In gesprek met je kind?!’ De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Nieuwe Kerk.

Catechese

Dinsdag 29 september begint de catechese. De jongeren ontvangen daar binnenkort een uitnodiging voor via de app.

Belijdeniscatechisatie.

De eerste belijdeniscatechisatie is op donderdag 24 september. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie. Als u of jij nog mee wil doen meldt je dan zo spoedig mogelijk aan. Dit kan tot uiterlijk maandagavond 21 september.

Bijbelkring

De eerste Bijbelkringavond vindt plaats op woensdag-avond 30 september. We komen samen in De Parel. Dit jaar gebruiken wij het boekje ‘Van slavendienst naar eredienst’. Het gaat over het leven van Mozes. Dit boekje is geschreven door ds. J.M. Molenaar (Ede) en ds. A. Langeweg (Haaften). U kunt het boekje alvast aanschaffen bij boekhandel Rinnah.

 Meeleven

We leven mee met wijkgemeente 2 Noord nu er een beroep is uitgebracht op ds. D. Wolters. Wanneer hij komende zondag zal voorgaan bidden en hopen wij op een goede ontmoeting voor predikant en wijkgemeente. Het is ons gebed dat de weg van de HEERE ook duidelijk mag worden in deze weken.

Oostwijzer – nr. 4

Dit weekend verschijnt het nieuwste nummer van de Oostwijzer. Deze zullen we weer bij u en jou thuis bezorgen. Mochten we u vergeten zijn, wilt u dan  contact opnemen met Cora Westland? Daarnaast liggen er ook extra exemplaren in de hal van de Nieuwe Kerk. We wensen u en jou weer veel leesplezier!  

Wijkavond op 7 oktober 2020

Christenen en vrijheid, het is een logische combinatie. ‘Wellicht hebben we het aan onszelf te wijten dat jongeren en niet-christenen bij kerk en geloof snel denken aan onvrijheid, aan wetten en regels, aan verboden en saaiheid,’ schrijft P.J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

Op 7 oktober 2020 hoopt ds. H. Liefting ons mee te nemen in het thema vrijheid. Hoe leven wel als christenen onze vrijheid nadat we 75 jaar lang in vrijheid mogen leven.  Noteer deze avond in uw agenda; 7 oktober 2020, inloop vanaf 19.30 uur. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud van harte uitgenodigd.

 Gift

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

…tot zondag

De morgendienst staat in het teken van de opening van het winterwerk. De HGJB heeft daarvoor het thema ‘Goed om te horen’ aangereikt. Daarbij hoort de geschiedenis van 1 Samuel 3. Dit gedeelte hopen we in de dienst ook te lezen. Het is toch wel spannend hoe het winterseizoen gaat verlopen. We hopen dat ieder de gezondheid krijgt om mee te kunnen doen! Zo mag ook door de week de Schrift opengaan in de gemeente. De Heere maakt zich bekend omdat Hij niets liever wil dan dat wij Hem kennen en ook groeien in de kennis van Zijn Naam.

Zondagavond verwachten wij prop. H.B. van der Knijff als voorganger. Een mooi moment ook om in het gebed te denken aan alle proponenten. Sommigen zijn nog bezig met hun studie en anderen wachten op een beroep. Laten wij ook bidden of de Heere steeds opnieuw mensen wil roepen tot Zijn dienst. Zelf hoop ik zondagavond voor te gaan in De Hoeksteen te Waddinxveen, de wijkkerk van onze oud-predikant ds. R.W. de Koeijer.

U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com;
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

  Afgelopen zondag

De afgelopen zondag mochten we op een bijzondere manier de dood van Christus gedenken bij brood en wijn tot versterking van ons geloof. Het brood en de wijn kwamen naar ons toe. Het lichaam van Christus ook voor u gebroken en het bloed van Christus ook voor u vergoten.

Tijdens de avonddienst in De Parel mochten we o.l.v. onze consulent ds. E. van Rooijen, dankzegging houden voor de viering van die morgen en werden we als gemeente verblijd met het ja-woord van twee nieuwe lidmaten: Stefan de Haas en Gerben de Ruiter.

Jongerenwerkster

Tijdens de bovengenoemde avonddienst in De Parel mochten we ook kennis maken met Arin Klein. In de afgelopen periode heeft ons gemeentelid Corinne Zonnenberg een deel van het catechesewerk op zich genomen. Corinne zag daar voor het komende seizoen geen mogelijkheden meer toe. Ook vanuit de mentoren werd het gemis ervaren van een stukje deskundige ondersteuning, zeker nu we als wijkgemeente al weer zo’n tijd vacant zijn. Hiervoor zijn we op zoek gegaan naar iemand die deze taak in deeltijd op zich kon nemen en uiteindelijk is hiervoor Arin benoemd. Zij schrijft zelf, dat wat ze in haar werk meebrengt met één woord is te omschrijven: ‘hart’. Hart voor God, hart voor de kerk, en hart voor mensen. ‘Door bezig te zijn in het kerkelijk jeugdwerk ben ik tegelijkertijd bezig om God, de kerk en anderen te dienen. Bovendien kan ik in deze functie helpen een plek te creëren waar de jeugd zich geliefd weet.’ Arin is te bereiken via: catechese.noord@hghg.nl.

Wij wensen Arin Gods zegen toe in haar nieuwe taak en dat ze tot zegen mag zijn van onze jongeren.

Reserveringen

In de Oude Kerk is het weer mogelijk om 200 kerkgangers te ontvangen. Nu deze mogelijkheid er is, hopen we dat u daar ook weer gebruik van maakt. Voor de gezinnen, wijzen we erop, dat er iedere zondagmorgen ook weer oppas in de jeugdzaal is voor de A-groep; ingang aan de parkeerplaats. Weet u welkom in de kerk om daar God en de gemeente te ontmoeten.

Onze wijkgemeente heeft zondag a.s. de morgendienst in de Oude Kerk, waar de beroepen predikant ds. Dick Wolters zal voorgaan en zondagavond dienst in De Parel. Omdat er voor de jongeren in dit openingsweekend ‘s-middags een aparte openluchtdienst wordt gehouden, zijn in De Parel de 30-plussers uitgenodigd. Er is plaats voor 100 personen.

Voor zondag 27 september kan er weer vanaf zaterdagavond 19 september gereserveerd worden. Ook zondagmorgen 27 september is er de dienst in de Oude Kerk. Voor de avonddienst in De Parel, verwijzen wij u naar het stukje over de Pareldienst.

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en er kan in het vervolg alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Beroepingswerk

Het beroep op ds. Wolters is donderdag 10 september jl. weggebracht. We zien er naar uit, dat hij zondagmorgen a.s. zal voorgaan in de dienst, wat ook tevens de dienst is voor het openingsweekend. We hebben er over nagedacht hoe de gemeente na afloop van de dienst, in plaats van handen schudden, toch de familie Wolters kan begroeten en kort nog wat toe te wensen. Dit is mogelijk door alle aanwezigen bij hen langs te laten gaan. Zij zullen zich opstellen in het trappenhuis aan de Kerkwegkant. De gemeenteleden die op de galerij aan de Kerkwegzijde zitten verlaten dan eerst de kerk, daarna zij, die onder de galerij aan de Kerkwegzijde zitten. Dan volgt het middenschip, waarna de gemeenteleden onder de galerij aan de Peulenstraatzijde volgen en tenslotte zij die op de galerij aan de Peulenstraatzijde zitten. De coördinatoren zullen dit alles in goede banen leiden.

Dinsdag 22 september zullen ds. Wolters en zijn vrouw de gemeente bezoeken. Op het programma staan ontmoetingen met het ministerie, in twee sessies met enkele gemeenteleden en uiteraard de wijkkerkenraad. Uiteraard zal de pastorie worden bezocht. Voor hen een drukke dag waarop ongetwijfeld veel indrukken worden opgedaan.

Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is: ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove. Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

Denkt u er aan om de vragenlijst van ds. Wolters, die u van uw wijkouderling heeft ontvangen, in te vullen en uiterlijk morgen, zaterdag 19 september, te verzenden.

We zien uit naar goede ontmoetingen, waarin een wederzijdse band mag worden gebouwd die zo mogelijk mag leiden tot een verbintenis tussen deze predikant en onze gemeente. Na een langdurige onverwachte vacaturetijd zien we er naar uit, dat we weer een nieuwe predikant uit Gods handen mogen ontvangen. Daarom vragen wij u dit alles te gedenken in uw voorbede.

De uiterlijke datum van beslissing is donderdag 1 oktober.

Verkiezingen

Er is een vacature voor één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 21 september a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 5 oktober a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Catechese

We hopen na het openingsweekend de catechese avonden weer op te pakken. Door de grote omvang van Follow Me (leerjaren 1 t/m 4) en de corona richtlijnen hebben we besloten om deze groep te splitsen en hebben zodoende om de beurt catechese avonden die beginnen om 19.15 uur. De Follow Me Next groep begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur en hebben elke woensdag catechese. De avonden worden geleid door onze jongerenwerkster Arin Klein.

De 1e + 2e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 23-9-2020.

De 3e + 4e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 30-9-2020.

De 5e en hogere leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 23-9-2020.

Een volledig rooster van alle catechese data van alle wijken is te vinden op https://www.hghg.nl/club-jeugd/catechisatie/

 Belijdeniscatechese

Na de dienst van afgelopen zondagavond, waarin een tweetal gemeenteleden belijdenis deed van hun geloof is er ook weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

 Citaat

‘Het ambt of werk van getrouwe leraren is niet alleen de waarheid te leren en te bevestigen, maar ook de dwalingen te weerleggen en de mensen daarvoor te waarschuwen.’ Zacharias Ursinus (1534-1583)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk van onze wijk-gemeente, nu de kerkenraad een beroep heeft uitgebracht op ds. D. Wolters uit Vollenhove en om vervulling van de vacatures in de kerkenraad.

In een kleine gemeenschap in Ethiopië is de lokale kerk met hulp van Open Doors in 2018 een school gestart. Een school met onderwijs voor christelijke kinderen en moslimkinderen. Dankzij de school krijgt een grote groep kinderen nu goed onderwijs én is de relatie tussen moslims en christenen aanmerkelijk verbeterd. Dank de Heere God dat de school deze brugfunctie heeft. (Gebedskalender Open Doors)

De GZB denkt momenteel na over hoe ze in 2021 hun werk kunnen voortzetten. Er zijn veel vragen over de toekomst in relatie tot de gevolgen van de coronacrisis. Dank voor alle mensen die een warm hart hebben voor zending. Bid dat we samen met kerken wereldwijd kansen (blijven) zien om het Evangelie van Gods liefde te kunnen delen. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, tijdens het openingsweekend, gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de techniek meebeleven van de erediensten.

Pareldienst 20 september

Zondagavond 20 september zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D(iamant) van De Parel. De voorganger in deze eredienst is de ds. Peter van den Berg uit Asperen en het thema is: ‘Houd elkaar vast’. Omdat de jongeren ’s middags een eigen dienst hebben willen we deze avonddienst juist openstellen voor de 30+ gemeenteleden en neem gerust iemand mee die niet (meer) gewend is naar de kerk te gaan. Deze persoon wel graag apart laten aanmelden met bij de achternaam tussen haakjes (gast). Het is ook mogelijk om zo iemand thuis uit te nodigen en mee te laten kijken. Van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn!

Pareldienst 27 september

In de Pareldienst van zondagavond 27 september zal onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen voorgaan met als thema ‘Goeie Genade’ en de dienst wordt voorbereid met een mentorgroep.

De zaal zal dan speciaal worden opengesteld voor jongeren 12-29 jaar die in een kerngroep of 19+groep zitten van Wijkgemeente Noord. Deze kunnen zich tot maandag 21 september aanmelden bij hun mentor. Is er dan nog ruimte over, dan wordt woensdag 23 september het reserveringssysteem opengesteld via een wachtlijst. In eerste instantie voor de doelgroep en daarna voor de rest van de gemeente.

We zullen vanaf dan ook weer een live-verbinding hebben van zaal Diamant naar voorheen zaal A/B/C, zodat er in principe plaats genoeg is en je daar met elkaar de dienst kunt volgen. Laten we opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich…ook al mag je (nog) niet meezingen!

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Velen in de gemeente gaan gebukt onder een juk van pijn, moeite en/of eenzaamheid. Het gevaar is groot dat we, omdat we elkaar maar gedeeltelijk in de erediensten ontmoeten, sommigen dreigen te vergeten. Dat mag niet gebeuren. Hoe moeilijk het ook is, laten we het gemeente-zijn niet uit het oog verliezen en elkaars lasten dragen.

Huwelijk

Vrijdag 25 september gaan Jan Meerkerk en Mijnske Leenman trouwen. In Hilvarenbeek geven zij elkaar het jawoord. De huwelijksdienst waarin zij God willen danken, Zijn zegen willen vragen en naar Zijn Woord willen luisteren vindt plaats in de Dorpskerk te Helvoirt. De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. P. van de Voorde. Op de kaart stond 1 Johannes 4: 10 en 11 afgedrukt. Daarin komt het drievoudige snoer naar voren, dat niet snel gebroken wordt. We wensen hen samen met familie en vrienden een fijne dag toe. Wanneer u de huwelijksdienst wilt meebeleven kan dat via www.rcmotions.nl/livestream/jan-en-mijnske.

Opvoedkringen seizoen 2020-2021

Ook de opvoedkringen gaan weer van start. De volgende groepen hopen op de volgende data bij elkaar te komen. In verband met de coronaregels zullen alle opvoedkringen dit jaar samenkomen in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.00 uur en rond 22.00 uur zal de avond afgesloten worden.

Leeftijds-groep

Onderwerp

Datum

0-3 jaar

Jonge kinderen in de gemeente

1 okt. 2020

 

Ontvangen en doorgeven

28 jan. 2021

 

Zingen en bidden

18 maart 2021

4-11 jaar

Vieren in je gezin/ zondag vieren

12 nov. 2020

 

Bijbellezen in je gezin/ zelfstandig Bijbellezen

7 januari 2021

 

Vrije tijd en rust

18 maart 2021

12-16 jaar

Christen in de wereld

8 okt. 2020

 

Keuzes maken

4 febr. 2021

 

Vriendschap

4 maart 2021

Dit jaar zijn er geen uitnodigingen in de bus gevallen, maar mocht u dit lezen en toch ook nog aan willen haken dan horen we dit graag! Stuur een mail naar eric.arma@gmail.com of kijk voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Bijbelstudiekring

Donderdag 24 september zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het goed mogelijk elkaar te ontmoeten met inachtneming van de nodige maatregelen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens de eerste avond hopen we stil te staan bij hoofdstuk1: Gods Evangelie. De overige data zijn: 29 okt, 26 nov., 10 dec., 18 jan., 18 febr., 25 maart (spreker: ds. H. van de Belt). Wees welkom!

Geloofsbelijdenis catechese

We zien uit naar komende zondag als acht leden van onze gemeente belijdenis van het geloof af hopen te leggen. Een bijzonder moment voor hen, voor ouders en voor onze gemeente. Daarin mogen we Gods trouw opmerken en dat mag ons zeer bemoedigen. Opnieuw zal dit jaar belijdeniscatechisatie gegeven worden. Jongeren en ouderen worden uitgenodigd mee te doen. Misschien loop je er al een poosje over na te denken. Via vele wegen kan de Heere het verlangen wakker roepen om het geloof persoonlijk te belijden. Misschien tijdens het avondmaal, waar de stem van de Heiland klonk; “Komt, want alle dingen zijn gereed.” (Lukas 14: 17). Verlang je naar verdieping en overweeg je belijdeniscatechisatie, geef je gerust op. (predikant.zuid@hghg.nl) Je bent welkom. De eerste avond staat gepland op maandag 28 september.

Gelezen/gehoord

Zegen is de aanwezigheid van God in voor- en tegenspoed.

Tenslotte

We mogen terugblikken op gezegende Avondmaalsdiensten. Laten we het ora, lege en labora ter harte nemen. Elke dag! Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 september 2020

18.00-22.30 uur   dropping 12-16 jaar

20.00-23.00 uur   kampvuur 16+

Zaterdag 19 september 2020

10.00-13.00 uur   start fietstocht

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

14.00-16.30 uur   vossenjacht onderbouw (groep 1-4)

14.00 uur             laser gamen bovenbouw (groep 5-8)

Zondag 20 september 2020

14.15 uur             Zondagsschool,  De Parel

15.00 uur             Openluchtbijeenkomst jeugd t/m 30 jaar

Maandag 21 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie,

Dinsdag 22 september 2020

 20.00 uur            Ouderavond catechese, Nieuwe kerk 09.15-11.15        Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

Woensdag 23 september 2020

09.30 uur             Woensdagmorgenbijbelkring,  De Parel

Donderdag 24 september 2020

20.00 uur             Bijbelkring wijkgemeente 3 Zuid,

____________________________________________________

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 20 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

18.00 uur   ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: groep A (betreft groepen 1 en 4)

Kinderoppas

Elsja Blom, Esther Groeneveld, Manuela de Koning (reserve)

Collecten

1. Eredienst

2. IZB/EC – zending in Nederland

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 146: 3

avonddienst:   Psalm 42: 3

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. D Wolters, Vollenhove

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

18.00 uur  wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg, Asperen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.