76-37

Vrijmoedig bidden
Kracht van gebed 2/7

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” 

(Hebreeën 4:16)

_______________________________________­­­____________________

Hoe vrijmoedig ben jij in je gebed? Vorige keer hebben we het al gehad over de intimiteit in het gebed, zoals de discipelen bij Jezus hebben gezien en van waaruit ze de vraag hebben gesteld ‘leer ons bidden’. Dat de intimiteit die Jezus met Zijn Vader had hen geraakt heeft, is niet zo verwonderlijk. Als je een kind in de veiligheid met zijn vader de dingen van zijn leven ziet delen, dan raakt je dat ook al in het gewone menselijke leven. Hoeveel te meer zal dit dan zijn geweest bij Jezus en Zijn Vader. En als Jezus hen dan leert bidden met de woorden ‘Onze Vader’ is duidelijk dat Jezus hen die intimiteit ook wil leren. Ondanks dat blijft toch maar al te vaak de vraag hangen hoe vrijmoedig wij nu eigenlijk mogen zijn in ons gebed.

Vrijmoedigheid en intimiteit zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vrijmoedigheid is geen vrijpostigheid. Vrijmoedig is, dat je met een vrij gemoed tot Gods troon nadert. Aan de ene kant met het ontzag van een mens die tot God nadert en aan de andere kant met de ontspanning van een kind dat tot Zijn Vader komt. Op het moment dat je alleen de mens bent die tot God nadert, maar niet als kind tot de Vader komt, dan is het de vraag of je tot een echt gebed komt. Ga je dan echt delen wat je op je hart hebt?

Er is een groot verschil tussen de gelovige nu en die in de tijd van het Oude Testament die als een onheilige vol ontzag naderde tot Gods heilige troon. Zelfs toen al merkte je bij Mozes dat hij al heel dichtbij durfde te komen en dat hij zelfs durfde te zeggen dat God Zijn volk echt niet in de steek kon laten. Hoeveel temeer is dit dan nu, na het werk van Jezus? We denken in deze tijd opnieuw na over de weg van Jezus naar het kruis, maar ik zou je willen uitdagen om, als het over vrijmoedigheid in je gebed gaat, verder dan het kruis te kijken.

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt namelijk dat wij een grote Hogepriester hebben. De vraag is wat de hogepriester moest doen. Stel je voor dat die hogepriester alleen het offerdier zou slachten en daarmee zou vinden dat zijn taak was volbracht. De opdracht, om op Grote Verzoendag, verzoening voor het volk te bewerken, was om het offerdier te slachten en het bloed, die ene keer in het jaar binnen te brengen in het Heilige der heilige. Op dat moment werd het bloed van het offer bij God Zelf gebracht. Op die manier was het volk verzoend met God. Niet letterlijk, want het was slechts een symbool van dat wat nog zou komen. Of anders gezegd, van Hem Die nog moest komen. Elk offer in het Oude Testament was een afspiegeling van de Messias Die beloofd was. Zoals wij gelovend terugkijken naar Jezus, keek de gelovige in het Oude Testament gelovig vooruit.

Met dit in je achterhoofd, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief dat wij een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan. Jezus is na het geven van Zijn bloed, niet gestopt, maar als Hogepriester de hemelen doorgegaan. Door de lucht, de eerste hemel, en door de hemelse gewesten, de tweede hemel, is Jezus uiteindelijk op Hemelvaartsdag met Zijn Eigen bloed binnengegaan in het binnenste heiligdom. Hij is de hemel der hemelen binnengegaan als Hogepriester en heeft daar als het ware Zijn bloed op een schaal voor Zijn Vader gebracht. Het volmaakte offer van de verzoening is niet alleen Jezus Die gestorven is, maar het bloed is binnengebracht in het geestelijke Heilige der heilige, Gods troonzaal. Op dat moment mocht Jezus plaatsnemen op de troon naast Zijn Vader. De troon van de genade.

Terug naar de vraag over vrijmoedig bidden. Als jij komt met je gebed voor Gods troon, waar kom je dan? Dan kom je voor de troon van de genade, waar je de Hogepriester ontmoet met Zijn Vader. De Vader Die Zich heeft laten verzoenen met jou, door het bloed van de Hogepriester, Jezus, Zijn Zoon. Daarom mag jij met vrijmoedigheid naderen tot de troon. Dat is een dubbele vrijmoedigheid. Vrijmoedig omdat de verzoening compleet is, maar ook vrijmoedig omdat je daar de Hogepriester ontmoet, Die weet waar jij en deze wereld doorheen gaat omdat Hij dit als mens ook kent. 

Dat maakt dat onze vrijmoedigheid met onze gebeden, met al ons klagen, vragen, worstelen en zoeken, helemaal mag gebeuren. Wij komen met vrijmoedigheid voor de troon, zodat we daar barmhartigheid krijgen en genade vinden om op het juiste tijdstip geholpen te worden. Dat is een krachtig gebed.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 maart 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het project van Kerk in Actie: Een beter inkomen voor Javaanse boeren (in Indonesië). Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boerengezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot. Sinds 1966 is de diaconale organisatie Trukajaya van de Javaanse Kerk (GKJ), en zij hebben veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratievelden, zet extra koeien in en biogasinstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te kopen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Als diaconie willen we deze stichting blijvend ondersteunen. Mogen wij op uw gebed en bijdrage rekenen? 

Amy in Uganda

Lieve gemeente, Dank voor jullie reacties en betrokkenheid, zeker ook naar aanleiding van het bericht van twee weken geleden waarin Amy open vertelde over deze periode aangaande de financiën. Wat een vreugdevol nieuws kunnen we u nu vertellen, namelijk dat meer dan de helft van het maandelijkse support is toegezegd! We zitten nu op 56% en de 80% komt steeds dichterbij! We zijn echt heel erg dankbaar voor deze groei de afgelopen weken, en voor de hartverwarmende reacties en gebeden! DANK! En bovenal dank aan onze hemelse goede Vader voor dit alles!

Daarnaast nog even wat praktische dingen:

-Verwacht u een mailtje van ons? Het kan zijn dat die in uw spambox terecht komt. Voeg daarom de email seekserveshare@outlook.com toe aan uw contacten.

-Wilt u zich maandelijks aan dit werk verbinden of heeft u dat al gedaan maar weten we dat als ThuisFrontTeam nog niet? Dan kunt u een formulier invullen die u kunt vinden via de website www.amyinuganda.com

Zo kunnen we uw maandelijkse bijdrage mee laten tellen voor de 80%. Dit is overigens geheel vrijblijvend.

Iteams NL86 RABO 0356 009 ovv IA-UA de Jong

Volgende week hopen wij onze actie rond Pasen aan te kondigen!

Met vriendelijke groet,

ThuisFrontTeam Amy in Uganda

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Zieken

Ieder die te maken heeft met lichamelijke of psychische klachten bidden wij de kracht en de nabijheid van de HEERE toe. Hij zegt het toe: “Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt” (Jes. 41:10). Dat is echt een belofte om in weg te schuilen.

Bijbelkring

Woensdag 24 maart is er een digitale Bijbelkring. We starten om 19.30 uur. Aan de beurt is hoofdstuk 7 uit het boekje. ‘Beeldenstorm’, is het thema. We lezen Exodus 32. Het is fijn als u de vragen weer inlevert vóór maandagavond 22 maart. Dat kan per mail of uitgeschreven door de brievenbus van de pastorie aan de Vinkeweer. Hierna is er nog één bijbelkringavond en wel op 21 april. 

Gelezen

“Jezus zei tot hen die Hem gevangen namen: ‘Ik ben het’. De soldaten stonden dreigend tegenover Hem en Hij deed de goede belijdenis gestand. Hij schaamde zich er niet voor, dat Hij Jezus was. Hij kwam er voor uit, al wist Hij, wat Hem allemaal overkomen zou. En Petrus op zijn beurt? ‘Ik ben niet’. Dat betekent: Ik hoor er niet bij, Ik hoor niet bij Hem. U hebt de verkeerde voor u. Ik dacht dat Petrus de belijder bij uitstek was. Petrus dacht het ook en… zijn belijdenis valt hier in duigen. Christus is de belijder. Alleen in geloofsgemeenschap met Hem kan er van een goede belijdenis sprake zijn”. 

ds. L. Kievit (1918-1990)

Tenslotte

Komende zondag hoop ik in de morgendienst voor te gaan. Verschillende keren hebben we het in de achterliggende tijd gehad over Maria in het licht van het kruis. Op Goede Vrijdag komen we haar nog één keer tegen aan de voet van het kruis. De Heere Jezus spreekt haar dan persoonlijk toe.

In de dienst van zondagmorgen sluit ik aan bij het thema van het project ‘Op weg naar het kruis’. Dat is het project waar de jonge gezinnen mee bezig zijn. In de komende week staat daarin het werkwoord ‘volgen’ centraal. In de dienst horen we de Heere Jezus vanuit Johannes 13: 36 zeggen: “Waar Ik heen ga, kunt u mij nu niet volgen, maar u zult Mij later volgen”. In de avonddienst gaat mijn zwager voor, prop. P. van der Schee uit Hoevelaken. Het einde van zijn studie komt in zicht. Wel wacht zijn eindscriptie nog. Intussen is het fijn dat hij zo in de verschillende gemeenten mag voorgaan. U en jou een mooie en zegenrijke zondag toegewenst waarin de HEERE u voedt met Zijn woord!

Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, ons leed heeft Hij gedragen”, Jesaja 53: 4a. Laat dat onze zieken en allen die vol zorg om hen heen staan, bemoedigen en vertroosten.

Reserveringen

Voor zondagmorgen 28 maart willen we weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid geven om t/m vrijdag 26 maart te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Catechese

We zijn dankbaar dat we afgelopen woensdag 17 maart de catechese met Follow Me en Follow Me Next weer konden opstarten. We roepen iedereen op om dezelfde regels te hanteren als op de scholen. Dus bij aankomst direct met mondkapje naar binnen en naar de kerkzaal.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagavond 21 maart. De voorganger is onze oud-plaatsgenoot dhr. Henk den Breejen uit Rotterdam. Het thema is “Vluchtheuvel”. Een 19+ mentorgroep heeft meegeholpen met de voorbereiding van deze dienst en zal tevens een bijdrage leveren tijdens de avond. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Je kunt je weer opgeven op de website www.hghg.nl via MEEVIEREN.nl.

Er is dan ook weer een ministry-team aanwezig. Wanneer je thuis meekijkt en een gesprek wilt hebben of gebed wilt ontvangen, kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl. Er zal dan iemand van het ministry-team contact met je opnemen. Zij zijn alle dagen van de week beschikbaar, dus dit is niet alleen tot tijdens de diensten beperkt.

De eerstvolgende Pareldienst is op Eerste Paasdag, zondag 4 april met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid digitaal via Teams of Zoom gehouden worden op donderdag 25 maart 2021, aanvang 20.00 uur.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

Hoe ontstellend eigenlijk dat Christus, de Leraar in de liefde, verraden werd met een kus.

Søren Kierkegaard (1813 – 1855)

Bidden en danken

We bidden voor de politieke partijen die vanuit Gods Woord handelen, dat ze de ruimte mogen krijgen om een christelijk geluid te laten horen.

Bid voor Indiase christenen die regelmatig lastiggevallen worden door extremistische hindoes. Ze staan vaak onder druk om terug te keren naar het hindoeïsme.

(Gebedskalender Open Doors)

Wilt u bidden voor kerken in Syrië en Libanon? De nood is op allerlei fronten erg groot. Bid dat ze staande mogen blijven te midden van de crisis en dat ze kansen vinden om te getuigen van hun geloof.

(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zesde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken 

In Psalm 56 staat drie keer dat David in God het woord prijst. Zijn Woord is betrouwbaar. David vertrouwt ook op Hem die dat woord spreekt en daarom weet hij ook dat God met hem is. Wat een genade om zo in alle omstandigheden te wandelen voor Gods aangezicht.

Bijbelstudiekring

Donderdag 25 maart staat de laatste Bijbelstudiekring gepland om 19.30 uur. Fysiek samenkomen is helaas nog niet mogelijk. Daarom wordt de kring live uitgezonden via het Youtube kanaal van De Parel. We bereiden hoofdstuk 8 voor: Gods wet. (n.a.v. Rom. 7: 1 – 26) Vragen kunt u sturen naar predikant.zuid@hghg.nl of de pastorie. U kunt de vragen ook rechtstreeks stellen tijdens de vragenbespreking via de live-chat van Youtube. Een goede voorbereiding toegewenst!

Gemeente zijn

Christelijke gemeente: samen luisteren naar wat God ons te zeggen heeft. Dat klinkt eenvoudig als je het typt of leest. Gemeente, het woord wijst op het hebben van iets gemeenschappelijks. In de Christelijke gemeente is dat o.a. gemeenschap hebben aan Christus, aan zijn lijden en opstanding. Theologisch weten we dit allemaal wel te benoemen. We merken echter allemaal dat op dit moment praktisch gemeente zijn toch best lastig is. Dit is nu al een jaar zo.

We zien elkaar minder en weten daardoor minder van elkaar. Er is zoveel minder contact tussen ouderen en jongeren, tussen leeftijdsgenoten. We blijven als kerkenraad hier ook mee worstelen. Vandaar nogmaals de oproep aan u allen. Als u zorgen hebt, deel ze dan. Dat kunnen zorgen zijn over uzelf of over anderen maar ook over de gemeente in zijn geheel. Klop aan bij uw wijkouderling, pastoraal werker of predikant. Op die manier kunnen het ook onze zorgen worden.

We zijn blij als kerkenraad dat er af en toe brieven binnenkomen van gemeenteleden. Deze brieven laten ons zien dat mensen met de gemeente begaan zijn. Dank daarvoor.

Er is onlangs een enquête ingevuld door een aantal gezinnen. Ook daar komt waardevolle informatie uit waar we als kerkenraad wat mee kunnen en zullen gaan doen. Dank ook aan de mensen die hier aan bijgedragen hebben!

Wat ook tot verwondering heeft geleid is het feit dat bij het tellen van de inkomsten van de Kerkbalans er zo ruimhartig is gedacht aan de kerk. De Heere heeft harten geneigd om Zijn dienst hier in Hardinxveld doorgang te laten vinden. De Heere gaat door met Zijn werk. Dat heeft Hij beloofd. Hij houdt Zich altijd aan zijn Woord.

We zien samen uit naar de momenten dat er weer ruimte komt voor meer activiteiten. Ook in deze en komende periode waar er zich langzaamaan versoepelingen aandienen, bekijken we de mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om jongerenbijeenkomsten. Toch zal het nog wel een tijdje duren voordat we weer kunnen doen wat we een jaar geleden zo heel gewoon vonden. Laten we elkaar in de gaten houden, liefhebben, bemoedigen.

Binnen de kerkenraad proberen we zo binnen de mogelijkheden toch het contact en de verbinding binnen de gemeente te versterken en zijn ondergetekenden gevraagd om af en toe iets te schrijven over dit thema. Mocht u ideeën hebben schroom alstublieft niet.

L.T. Veldman/ L.H.Y. Eskes

Gelezen / gehoord

Bij een onzuiver zicht op de aard van de zonde, zal er ook onduidelijk zicht komen op de noodzaak van het kruis van Christus. Het kruis compenseert niet onze mislukkingen, maar is een betaling vanwege de overtreding van Gods geboden.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 maart

14.00 – 15.30 uur   Openstelling Chr. Volksbibliotheek –

Maandag 22 maart

10.00-12.00 uur      verkoop collectebonnen – kb

 

Varia

Zending verbindt

Geef uit Zuid-Soedan gevluchte jongeren hoop.

Je woont al jarenlang in een vluchtelingenkamp. Je kunt niet school, verveelt je en hebt geen enkel perspectief voor de toekomst. Dát is de dagelijkse realiteit van veel jongeren uit Zuid-Soedan.

De kerk doet alles wat in haar vermogen ligt om deze jongeren weer hoop te geven. John bijvoorbeeld, hij kreeg de kans om een bouwtraining te volgen. “De kerk helpt mij om niet in een negatieve spiraal te komen. Veel jongeren zijn gefrustreerd door de oorlog en het kamp. Voor sommigen is de oplossing: op zoek gaan naar alcohol of drugs, stelen of je aansluiten bij bendes. Door de training van de kerk kan ik beter voor mezelf zorgen en een eigen bestaan opbouwen.”

In veel gemeenten is deze maand de voorjaarszendingscollecte voor Zuid-Soedan. Draagt u ook bij aan de collecte? Geef via www.gzb.nl/voorjaarscollecte en geef John en andere gevluchte jongeren weer toekomstperspectief!

Zaterdagavond 15 mei online GZB-event

De GZB ziet er naar uit om u weer te ontmoeten en om verhalen te delen uit Gods wereldwijde kerk. Helaas is het dit voorjaar nog steeds niet mogelijk om de GZB-dag te organiseren. In plaats daarvan bereidt de GZB een pinkstercampagne voor met als hoogtepunt een online GZB-event op zaterdagavond 15 mei 2021. Thema is ‘Houd het vuur brandend’. Reis mee door de wereldkerk en laat u inspireren door mensen die worden gedreven door het vuur van hun geloof.

Samen willen we in de week vóór Pinksteren de vlam van het geloof verder doorgeven en onze liefde voor zending als een lopend vuur door Nederland laten trekken. Jong en oud dagen we uit om mee te doen met een route door Nederland. Lopend, fietsend, biddend, pratend – samen op weg naar Pinksteren!

Denk en doe mee!

Heeft u ideeën voor de Pinkstercampagne van de GZB en/of wilt u graag meedoen als gemeente, laat het ons weten via: info@gzb.nl. Kijk voor meer informatie over de pinkstercampagne én om u aan te melden voor het event op 15 mei op www.gzb.nl/event.

GZB-durf-te-vragenspel

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel.

Het vele thuiszitten is een goed moment om nieuwe dingen uit te proberen. Een leuke tip: het GZB durf-te-vragenspel!

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak hebben we het daar nauwelijks over. We vinden het moeilijk om daar woordenaan te geven of vinden het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken als gezin, jeugdvereniging of bijbelstudiegroep.

Kijk voor meer informatie en om te bestellen op www.gzb.nl/durftevragen.

HGJB zoekt reisleiders! 

Voor de HGJB-Vakanties is de HGJB nog op zoek naar enthousiaste reisleiders die kinderen, tieners of jongeren de vakantie van hun leven willen bezorgen. Reisleiders zorgen voor een geweldige vakantie voor kinderen, tieners en jongeren. Ze vullen zelf het programma van de vakantie in en doen dit op een uitdagende, gevarieerde manier. 

Dus ben of ken jij iemand die enthousiast is en de aandacht goed weet te verdelen over de deelnemers? Kijk dan voor meer informatie op HGJB.nl/reisleiding.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag  21 maart 2021 – 6e lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord prop. J.W. Sterrenburg 

Hardinxveld – Giessendam 

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van der Voorde (doopdienst)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur prop. P van der Schee, Hoevelaken (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid ds. T.J. Korten, Boven – Hardinxveld

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. H. den Breejen, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in Actie

2. Eigen gebruik De parel

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk:

09.30 uur Nienke Burggraaf en Rosalie de Jong

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Anneke Quist en Marnix Molendijk

De Parel:

10.45 Lenny Egas en Janine de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 22:1

avonddienst: Psalm 104:17

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

Viering Heilig Avondmaal 

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Nienke de Groot, Angela Kloosterman (reserve)

Collecten

1. Diaconie/HA – Noodhulp Tigray

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.