76-45

Bidden is stalken

Kracht van gebed (3/7)

“En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen.”

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

Het zou kunnen zijn dat je bij het lezen van de titel gelijk denkt: Dat lees ik niet. Of: Het moet niet gekker worden. Toch is het vooral Jezus, Die ervoor zorgde dat ik op deze titel boven deze meditatie kwam. Er is een bekende tekst in de Bijbel waar Jezus de vraag stelt of de Zoon van de mensen, als Hij straks terugkomt nog geloof op aarde zal vinden. Nu worden er aan die tekst allerlei verklaringen gegeven zonder naar de context te kijken. Je moet, voordat je verder leest, eerst even Lukas 18: 1-8 lezen. Daar vertelt Jezus een gelijkenis die uitloopt op de vraag of de Zoon van de mensen nog geloof zal vinden als Hij terugkomt.

Over welk geloof heeft Jezus het hier? Dan moet je even terug naar het begin van deze gelijkenis. Het gaat hier niet over je persoonlijke geloof in Jezus. Jezus stelt niet de vraag vanuit de gedachte dat als Hij terugkomt er niemand meer zal zijn die gelooft… Hij stelt de vraag in het kader van de eerste zin van Lukas 18. Hij vertelt deze gelijkenis met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Zal Jezus, als Hij straks terugkomt jou met zoveel geloof biddend aantreffen?

Alleen laat Jezus het niet bij deze twee zinnen. Hij vertelt er een gelijkenis bij. Eerlijk gezegd is die gelijkenis wel echt op het randje. Jezus vertelt een gelijkenis over God, waarbij Hij het beeld gebruikt van een onrechtvaardige rechter. Dat roept bijna gelijk de vraag op of God onrechtvaardig is? Misschien moet ik je die vraag ook maar gewoon stellen. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat God onrechtvaardig was? Dat je boos was op God, omdat al je gebeden zinloos leken te zijn. Emotie is normaal in een relatie, boosheid ook, en onbegrip, teleurstelling, verdriet. Lees de psalmen maar, die zitten vol met emotie. Als je God dient uit religie, dan is er voor boosheid geen plaats. Dan zegt de regel dat boosheid niet mag en je stopt het weg. Maar als je een relatie hebt met God, dan zal die emotie er soms echt wel zijn.

Jezus is er niet op uit om te vertellen dat Zijn Vader onrechtvaardig is. Het verhaal stopt straks ook ineens als Hij overstapt op God. Hij vertelt het verhaal van een weduwe die onrecht wordt aangedaan en die daarvoor naar een rechter gaat. Weduwen waren in die tijd niet te benijden, ze stonden er op veel momenten alleen voor. Misschien had deze weduwe maar weinig financiële middelen en was zij helemaal niet interessant voor die rechter. Gevolg is dat die rechter haar geen recht wil doen, terwijl ze er wel recht op heeft. En deze weduwe? Ze blijft net zolang terugkomen tot de onrechtvaardige rechter er bang van wordt. Uiteindelijk is hij er bang voor een klap op zijn gezicht te krijgen. En dan doet hij haar uiteindelijk dan toch maar recht.

Hier stopt Jezus met de gelijkenis. Hij zegt: Als deze onrechtvaardige rechter uiteindelijk overstag gaat, zal God, Die wel rechtvaardig is, Die helemaal zuiver is in wat Hij doet, zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Ondertussen wordt misschien wel duidelijk waarom ik als titel heb gekozen. Als iemand dag en nacht bij je voor de deur staat te roepen, noemen we dat stalken. Die weduwe heeft de rechter behoorlijk gestalkt. En nu zegt Jezus: Zal God geen rechtdoen als jij, als gelovige, dag en nacht tot God roept? Dan wordt bidden ineens iets van stalken. Net zo lang aanhouden tot je recht wordt gedaan.

Dat is een lastige zin. Hebben wij ergens recht op? Ja! Jezus heeft alles voor je verdiend en je dat recht gegeven. Of het nu vergeving, genezing of bevrijding of een doorbraak-op-welk-gebied-dan-ook is. Er is betaald voor alles wat gebroken is na de zondeval en dat deed Jezus niet voor Zichzelf maar voor jou. Wat Hij verdiende, gaf Hij als recht aan jou, zodat jij door dag en nacht te roepen van dat recht gebruik mag maken. Soms laat God lang wachten. En toch zegt Jezus, dat Hij je met spoed zal recht doen. Gods tijden zijn niet de onze, maar je gebeden zijn nooit zinloos. God zal er altijd op terugkomen. Soms op een andere manier dan gedacht. De vraag is alleen of jij zo wil blijven bidden en moed wil blijven houden, tot het moment dat God reageert en zal Hij jou straks zo vinden als Hij terugkomt?

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Factuur Abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2021. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 21 mei vastgeniet. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam.Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Bedankt kerkbodebezorgers

We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Een hele opgave, zeker nu in deze tijd regelmatig er ook nog eens een extra bijlage bij komt. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in stapeltjes verdeeld. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond.

Of het jaarlijkse kerkbodeavondje dit jaar wel doorgaat is nog niet duidelijk. Als het mogelijk is houden we dit in juni, maar in ieder geval ontvangen de bezorgers de gebruikelijke envelop.

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

In mijn vorige bericht vertelde ik u dat ik nog niet naar Uganda kon vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Inmiddels ben ik op 28 april bij een gespecialiseerde arts geweest en gelukkig blijkt alles mee te vallen! Daar zijn we God ontzettend dankbaar voor, evenals u. Dank voor uw gebeden en meeleven. Dat deed en doet goed. Het vervult me met dankbaarheid om te zien hoe het Lichaam van Christus elkaar bemoedigt en voor elkaar zorgt!

De Bijbeltekst die met me meegegaan is deze periode is: “Want U bent mijn Rots en mijn Burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.” Psalm 31:4. ‘Alles op Zijn tijd’ is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Het is continu loslaten van de controle en van mijn planning, en elke keer weer alles terug leggen in Zijn hand. Maar door zulke periodes en processen mogen we Hem wel echt leren vertrouwen. We worden uitgenodigd om meer en dieper te leren vertrouwen op Zijn goedheid, Zijn zorg en Zijn weg met ons. Hoe lastig dat vaak ook is voor mij als mens, het is tegelijkertijd ontzettend verrijkend en verdiepend in de relatie met God, onze goede en liefdevolle Vader! Tegenstrijdig, maar waar! Door diepten en onzekerheden heen, werkt Hij wonderlijke dingen!

Inmiddels heb ik dus groen licht gekregen van de arts om naar Uganda te vertrekken. Ik kijk er naar uit om binnenkort m’n ticket te mogen gaan boeken, zo de Heere wil en wij leven! In Hem verbonden,

Amy de Jong

P.s. De datum voor de uitzenddienst volgt binnenkort.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 16 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Graag wil de diaconie het werk van deze stichting ondersteunen. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed voor dit werk?

EO-metterdaad bezoekt het GZB-programma in Congo.

Graag willen we u wijzen op de uitzendingen die momenteel door EO-metterdaad worden verzorgd met betrekking tot het werk in Congo door de GZB. In deze 4-delige serie zien we het werk van de familie Folmer en Godeschalk in de ziekenhuizen waar zij ongelofelijk belangrijk werk mogen doen. Als Hervormde Gemeente hebben wij vanuit de diaconie de afgelopen jaren financieel bijgedragen aan onder andere de medische apparatuur. Deze uitzendingen geven een mooi inkijkje in wat daar gedaan wordt, maar ook wat er nodig is om de hulp in het instabiele Congo te blijven doen. U kunt de uitzendingen (terug)kijken via https://metterdaad.eo.nl/congo.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden januari t/m april van 2021 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg alle via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten (nog) niet plaatsvindt.

3-jan ZOA Ethiopië € 2.423,55

10-jan algemeen Eigen Gemeente € 3.039,65

31-jan International Justice Mission (Kerk en School) € 2.242,45

7-feb Kerk in Actie Bangladesh € 2.193,95

14-feb Project 10 27 Libanon (Heilig Avondmaal) € 2.222,45

21-feb Jemima € 2.450,65

28-feb Project 10 27 Migranten in eigen land € 2.002,80

10-mrt World Servants (Biddag) € 2.184,05

14-mrt algemeen € 2.485,45

21-mrt Kerk in Actie Boeren op Java € 2.491,35

28-mrt algemeen € 2.919,50

11-apr ZOA Syrië/Idlib € 2.435,95

18-apr Red een Kind Zuid Soedan € 2.859,35

25-apr International Justice Mission € 2.155,05

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

Hulp in huishouding gezocht

We zijn voor een 83-jarige mevrouw op zoek naar een hulp in de huishouding van haar appartement. Het gaat om de wat grotere huishoudelijke taken, zoals: ramen zemen, dweilen, badkamer poetsen etc. Het zou gaan om 1x per 2 weken. Uiteraard tegen een nader overeen te komen financiële vergoeding. Locatie is nabij het dorpscentrum. Lijkt het u/jou wat? Stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl voor contactgegevens.

Zending

Verantwoording ontvangen giften Eerste kwartaal 2021

Op 7 maart was de eerste zendingscollecte van dit jaar, bestemd voor het zendingswerk in Nepal via de GZB. Hiervoor werd € 920,- gegeven. Op 14 maart werd er door Watoto digitale medewerking verleend aan een dienst in de Parel, waarbij de opbrengst van de zendingsbusjes deze dag voor Watoto werd bestemd. Inclusief giften mochten we € 1394 naar deze organisatie overmaken!

Ook de ‘digitale zendingsbus’ werd dit eerste kwartaal niet vergeten, integendeel. Telkens weer zijn we verrast door uw gulheid! In januari gaf u met elkaar € 3.711,- in februari
€ 3.367,- en in maart € 2.811,-.

Wanneer we dit op een rijtje zetten, zien we allemaal bedragen om stil van te worden. We danken God voor uw vrijgevigheid. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dat is onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Fietstocht Tweede Pinksterdag

Op Tweede Pinksterdag wordt er een fietstocht georganiseerd. De opbrengst is bestemd voor de GZB. Er zijn verschillende routes beschikbaar, zodat er voor iedereen wel een geschikte route is. De fietstocht staat in het teken van de zending aan de hand van vragen en opdrachten over het thema van de GZB: ‘Houd het vuur brandend’. Er is ook een rustpunt onderweg waar genoten kan worden van heerlijke versnaperingen. We nodigen u en jou van harte uit om mee te doen met deze activiteit! Informatie over tijden en plaatsen volgen in de komende kerkbode.

De zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Dankbaar mogen we de Heere zijn als het na tijden van ziekte en zorg weer beter mag gaan en er herstel komt. Dan komt Hem de lof en de eer toe. Er zijn gemeenteleden die blijvende zorgen kennen over hun gezondheid. Wat is het dan goed om de ogen op de Heere te richten. De dichter van Psalm 34 belijdt: “De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardige, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep”(Psalm 34:16).

Giften

Bij ouderling J. Poortvliet is € 20,- bezorgd voor de Kerkbode. Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik eveneens € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor deze giften.

Op weg naar Pinksteren

Op zaterdagavond 22 mei zal op de website van onze gemeente (YouTube: HGHG kanaal 2) om 19.30 uur een uitzending te zien zijn waaraan verschillende leden uit onze wijkgemeente hebben meegewerkt. Het programma bestaat onder andere uit muziek, schriftlezing en een zendingsverhaal. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Gelezen

‘De Geest is eeuwig. Waar Hij nu dus Zijn intrek neemt, gaat Hij niet meer weg. Deze Geest is alwetend. Hij weet alles wat er in het hart van God is, de armen en de verlegenen ten goede. Hij kent de hele raad van Gods liefde, het gehele voornemen van God, de onveranderlijkheid van Zijn verkiezing. Ook kent Hij de volheid en volkomenheid van Christus. Hij weet wat er allemaal gesproken is in het woord ‘volbracht’. Hij neemt het uit deze volheid van Christus, zodat wij allen daarmee vervuld en door Hem in deze volheid afgewassen en geheiligd worden zoals wij immers door de naam van Jezus Christus rechtvaardig zijn verklaard.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond preekt ds. P. van de Voorde in de Nieuwe Kerk. Het is een leerdienst waarin een begin gemaakt wordt met de behandeling van de Tien Geboden. Zondag 34 is aan de beurt. Daarin gaat het over het eerste gebod. Afgoden, daar hebben we voor ons gevoel misschien niet direct mee van doen. Maar wat is het wezen van afgoderij? Dan blijkt het anders te liggen. In dat licht heeft Calvijn gezegd dat ons hart een fabriek is vol afgoderij. Zelf ga ik voor in de Oude Kerk. Het gaat dan vanuit zondag 33 over het woord ‘bekering’. Daar kunnen we allerlei gedachten bij hebben. Maar wat zegt de Bijbel nu precies? Zowel in de Nieuwe Kerk als in de Oude Kerk een leerzame dienst gewenst, vol Bijbels onderwijs.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.” (Psalm 55: 23)

Pareldienst

Zondagavond 16 mei is er een Pareldienst waarin onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland voor gaat. Het thema is ‘De caravan van het geloof“. Vanuit Markus 16 wordt dit thema verder uitgewerkt en toegelicht. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

In de zaal is een ministry team aanwezig, dat is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Niets is mooier dan live een dienst bij te wonen. Als je in de zaal erbij wilt zijn, geef je je op via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral anderen uit -momenteel maximaal 2 personen- die alleen zijn of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is zondagavond 30 mei met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Reserveringen

Tijdens de morgendienst op Eerste Pinksterdag zullen de meeste plaatsen in de kerk gereserveerd zijn voor de naaste familie en bekenden van de nieuwe lidmaten. Uiteraard kunt u zich wel aanmelden voor deze dienst, maar we rekenen op uw begrip, dat de eerder genoemden voorrang hebben bij het reserveren. Voor de avonddienst op deze Eerste Pinksterdag, die een ‘conventionele’ dienst in De Parel zal zijn, kan iedereen zich inschrijven.

Verantwoording

Senioren-bezoekbroeder Leo Vogel ontving tijdens een bezoek € 10,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘De liefde tot de naaste gebiedt en verplicht ons dat wij zowel voor hen als voor onszelf zorgen, en dus ook voor onze naaste bidden als hij in nood is.’

Zacharias Ursinus (1534 – 1583)

Bidden en danken

We bidden voor de jongeren die zich voorbereiden op de centrale examens. Dat zij hun hulp en kracht van God verwachten. We danken voor alle leerkrachten en docenten die hun uiterste best hebben gedaan om hun leerlingen en studenten onder bijzondere omstandigheden tot het vereiste eindresultaat te brengen.

Bid voor de vele Iraanse christenen die in de gevangenis zitten. Vraag de Here God hun kracht te geven om vol te houden. (Gebedskalender Open Doors)

Zaterdag, 15 mei, is een bijzondere dag: we zien uit naar een bemoedigende start van onze Pinkstercampagne waarin christenen uit Nederland zich laten aanwakkeren door verhalen vol vuur uit de wereldkerk. Bid dat het online event morgenavond ons als kerk in Nederland zal bemoedigen om het vuur brandend te houden. www.gzb.nl/pinkstercampagne (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook in ziekte overdenkt het hart van een mens zijn weg, of wordt dit door artsen gedaan die zeer kundig zijn, maar de HEERE bestuurt alle dingen. Daarom wensen we alle zieken toe te vertrouwen op de HEERE. Wie dat doet: welzalig is hij of zij.

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een zakje voor het verjaringsfonds en € 10,- voor het vernieuwen van het dak van de kerk. Ds. van de Voorde ontving € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming. Ouderling Eskes ontving op huisbezoek € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op donderdag 20 mei wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Wijk 3.3.

Ouderling Veldman heeft aangegeven dat, in het proces van het verwerken van verdriet, de pastorale bezoeken voor hem te belastend zijn. Vandaar dat hij hier voorlopig van afziet. De kerkenraad zal alles in het werk stellen, voor zover dat in haar vermogen ligt, om de adressen te verdelen over de andere ouderlingen. Mocht u behoefte hebben aan pastoraal bezoek, kunt u zich telefonisch wenden tot de scriba van de kerkenraad, ouderling P.C. Bakker (61 86 78). Hij zal er dan voor zorgen dat bezoek op korte termijn plaatsvindt.

Examens

Aanstaande maandag starten de meeste examens in het voortgezet onderwijs. Veel jongeren hebben dit jaar een minder optimale voorbereiding gehad op hun examens. De Heere weet alle dingen. Wanneer jullie dat in gedachten houden, mag je in alle rust en vertrouwen de examens gaan maken. Sterkte toegewenst in deze toch wel spannende tijd.

Gelezen/gehoord

‘De prediking van het Evangelie is dus het instrument waarvan de Geest zich bedient om het geloof te werken en te onderhouden.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 15 mei 2021

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 17 mei 2021

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk voor jou

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land zorgen bijvoorbeeld voor een schoon en opgeruimd huis en smakelijke maaltijden of zijn aanspreekpunt voor de gasten. Op dit moment hebben wij de volgende vacatures:

  • Stafvervangers voor de zondagmiddag en -avond – eens per maand
  • Gastvrouw voor de maandag of vrijdag – eens per 14 dagen
  • Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken
  • Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) vanaf 1 september – 5 of 10 maanden

Samen met anderen zorg je ervoor dat de gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Talenten die je hebt gekregen kun je inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk.

Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl

bel: 026 – 334 22 25

of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl

Uitnodiging bijeenkomst Op weg met de ander

Op weg naar de hemel, de tabernakel als wegwijzer

Doe je ook mee? Fysiek of online? We nodigen mensen met een beperking en hun vrienden van harte uit om op zaterdagmiddag 12 juni in Zegveld aanwezig te zijn. Deze middag komt presentator en geliefd spreker Henk Binnendijk (1934) voor ons spreken over zijn onlangs verschenen boek: “Op weg naar de hemel, de tabernakel als wegwijzer”. Muzikale medewerking door de blinde pianist / organist Tjaco van der Weerd.

Voor wie? Voor mensen met een lichamelijke beperking en hun vrienden.

Inloop 14.00 uur, start 14.30 uur

Online 14.30 uur -16.00 uur

Offline 14.00 uur-19.00 uur inclusief maaltijd en ontmoeting

Aanmelden verplicht vóór 10 juni

Meld je snel aan want de plaatsen zijn beperkt via www.opwegmetdeander.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J.Westland, HC Zondag 33

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.Belder, Harskamp (groep A1)

18.00 uur ds. ds. P. van de Voorde, HC Zondag 34 (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds.P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Hulp Oost Europa

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk:

09.30 uur: Simone Meerkerk, Anne Sophie Slob

Nieuwe kerk:

09.30 uur: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong

De Parel:

10.45 uur: Jeanine Koesveld, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 26: 12

avonddienst: Psalm 51: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 6

Kinderoppas

Jannie Breedveld, Guusje de Bruin, Ariena Roza (reserve)

Collecten

1. Scharlaken koord

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

De eerstvolgende kerkbode verschijnt op 21 mei voor een periode van 2 weken.

Op 4 juni verschijnt de daaropvolgende kerkbode.