77-10

 Geloofsgrenzen (de les van Petrus)

 “Wat God gereinigd heeft, mag U niet voor onheilig houden.” 

 (Handelingen 10: 15b)

____________________________________­­­________________

 Heeft u zich wel eens afgevraagd, waarom wij vasthouden aan bepaalde ideeën en gewoontes?

Soms kan die vraag ons weleens bezighouden. In gesprekken met andere mensen bijvoorbeeld, die onze mening niet delen. Die vragen soms naar bepaalde meningen die we hebben of waarop die zijn gebaseerd. Vooral in gesprekken met opgroeiende kinderen kom je wel eens tot zulke discussies.

Nu zijn er onderwerpen waarbij je je vrij gemakkelijk laat overtuigen dat het ook anders zou kunnen. Als het echter zaken betreft uit onze geestelijke en / of godsdienstige overtuiging (onze principes) laten we ons meestal niet snel op andere gedachten brengen. Sommige zaken zijn zo onverbrekelijk met onze persoonlijke overtuiging verbonden dat we die niet willen loslaten.

In dit verband is het veelzeggend dat God zelf soms moeite doet om zijn kinderen op andere gedachten te brengen, soms via profeten, soms door dromen of visioenen.

Deze geschiedenis over Petrus is in zoverre bijzonder dat God aan Petrus duidelijk wil maken, dat één van zijn godsdienstige principes, niet meer geldt. Als Petrus van God een visioen krijgt over reine en onreine dieren, met de opdracht die te slachten, weigert hij beslist!

Dat is volledig tegen zijn principiële overtuiging. Reine en onreine dieren gaan niet samen, dat heeft God toch zelf verboden. Daar heeft Petrus zich altijd aan gehouden en door dit visioen laat hij zich niet op andere gedachten brengen. Zelfs als hij een stem hoort, zoals hierboven is aangegeven, blijft hij volharden in zijn standpunt tot drie keer toe.

Terwijl hij nog zit te overdenken wat de betekenis van dit visioen kan zijn, staan er mensen aan de deur. Een delegatie uit Caesarea, van de Romeinse hoofdman Cornelius. Zij vertellen hem dat Cornelius hen heeft gestuurd in opdracht van een engel. Ondertussen maakt de Heilige Geest Petrus duidelijk dat hij met hen mee moet gaan. Ook al gaat het om een romein, Petrus kan niet weigeren en de volgende dag gaat hij mee.

Als ze bij Cornelius zijn aangekomen en er gesprekken zijn gevoerd, wordt het Petrus duidelijk waarom hij dat visioen had gekregen. Hij brengt dat zelf onder woorden in Handelngen 10: 28: “Maar God heeft mij laten zien dat ik geen mens onheilig of onrein mag noemen”. Door binnen te gaan bij niet-joden, werd je volgens de joodse traditie onrein. Niet dat God dit had gezegd, maar het was een farizees standpunt geworden waaraan velen zich hielden en ook Petrus.

Nu blijkt dat God deze traditionele bakens gaat verzetten. Gods woorden blijven niet langer exclusief voor het Joodse volk, maar na het volbrachte werk van Jezus is het evangelie bestemd voor de hele wereld.

Dat heeft niet alleen Petrus moeten leren maar allen die als Jood geroepen zijn bij de prediking van het evangelie. Ook Paulus heeft dat voluit in praktijk gebracht, want dat was zijn goddelijke opdracht. Dat belijden we misschien ook wel in theorie, maar in praktijk…?

Hebben wij in het kerkelijke leven ook niet allerlei stille kenmerken in gebruik? Soms spelen die een rol om medegelovigen te beoordelen, soms zelfs te veroordelen. Denk alleen maar aan de kerkelijke verdeeldheid in ons land. Welke grenzen hanteerden we daarvoor en soms nog steeds, bewust of onbewust….? Zijn dit werkelijk zaken die in tegenspraak zijn met het evangelie, of zijn het net als bij Petrus afgeleide vroomheidsvoorschriften? Denk bijvoorbeeld aan: Bijbelvertalingen, liederen, instrumentengebruik, zondagsheiliging, kleding en wat niet al? Niet dat we daarmee medemensen direct ongelovig noemen, maar we hebben toch wel het nodige voorbehoud.

Gelukkig leven we in een tijd waarin steeds meer christenen zich bewust worden, dat die scheiding niet overeen komt met de wil van God. Jezus bidt in het Hogepriesterlijk gebed, nadrukkelijk om die eenheid. En dat met het duidelijke doel: “Opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.” (Johannes 17: 21b)

Door onze verdeeldheid staan we de verbreiding van het geloof in de weg. Laten we daarom terugkeren tot meer onderlinge gemeenschap met allen die hun geloof hebben gevestigd op Jezus Christus. Dat we, net als Petrus, daarbij de leiding van de Heilige Geest uitdrukkelijk nodig hebben, mag duidelijk zijn.

‘t Werk van God is niet te keren,

omdat Hij erover waakt.

En de Geest doorbreekt de grenzen,

die door mensen zijn gemaakt.

P. den Breejen

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open kerk

Zaterdag 11 september is het Open Monumenten-dag en zal de Oude Kerk van 10.30-15.30 uur open zijn voor iedereen. Het thema, in aansluiting op het thema van Open Monumentendag, is: ‘Mijn huis is jouw huis’. Er is historisch materiaal aanwezig en het orgel wordt bespeeld. Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen van 1,5 m afstand en het desinfecteren van de handen.

Allen van harte welkom om de kerk binnen te gaan! En neem gerust iemand anders mee!

Uur van gebed

Zaterdag 11 september is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk Van harte welkom!

Gezocht: Stellen voor kring rondom (geloofs)opvoeding

Wij zijn op zoek naar stellen die met ons het komende kerkelijk jaar kring willen houden rondom (geloofs)opvoeding. We doen dit rondom het boekje van de HGJB ‘Voorleven, in gesprek over opvoeden en geloven.’ Dit boekje is gericht op jonge kinderen, daarom zoeken wij stellen waarvan hun oudste kind maximaal twee jaar is. Heb je interesse of wil je meer weten, mail dan naar gerlindederover@hotmail.com

Honderd handig

Voor wie na een periode van rust weer zin heeft om lekker bezig te zijn: er kan weer gehaakt en gebreid worden! Lapjes van 20 x 20 cm kunnen ingeleverd worden en ook hebben we weer dekenpakketten klaar staan. Dat wil zeggen: een kant-en-klaar pakket met lapjes die aan elkaar gehaakt / genaaid kunnen worden tot een mooie deken. De nog steeds dreigende corona weerhoudt ons ervan het gezellig met elkaar te doen, maar thuis kan ook op de tijd dat ieder zelf uitkomt!

Een pakket kan afgehaald worden bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19, tel. 61 10 08. Dat is ook het adres waar lapjes ingeleverd kunnen worden, of eventueel op Kerkweg 72 (Liesbeth Leenman).

HERINNERING OPENINGSWEEKEND 2021

> Vergeet niet om aan te melden

Vorige week stond de flyer in de kerkbode, op Social Media en in de HGHG app. Heeft u zich / Heb jij je al ergens voor aangemeld? Vergeet het niet te doen, zodat wij weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Hieronder nog even het programma op een rij.

Vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal en andere leuke activiteiten (12 t/m 18 jaar). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06 53 54 20 35. 

Zaterdag 18 september

Nerflanderpad (3 t/m 8 jaar), aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg (8 t/m 12 jaar), kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Fietstocht met ‘koek & zopie’ in Spijk (alle leeftijden), aanmelden via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl

Gemeentemaaltijd in / rondom De Parel (alle leeftijden), aanmelden kan tot uiterlijk 10 september via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl

Zondag 19 september

Themadienst in de ochtend (alle wijken)

Let op: aansluitend koffie drinken kan helaas niet doorgaan.

Een openluchtbijeenkomst in de middag voor jeugd van t/m 30 jaar met spreker Martijn van der Veer (Dagelijkse Broodkruimels).

De flyer kunt u / kun je vinden op de website van de kerk, in de HGHG app en op onze Facebookpagina ‘HGHG Openingsweekend 2021’.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

‘Oud’ nieuws

Door velen zal opgemerkt zijn dat Dries Trapman al enige tijd dienst doet als koster. Dries draait regelmatig mee in de Oude Kerk tijdens de erediensten, maar ook bij trouw- en rouwdiensten. Tevens is Dries koster tijdens de diensten van wijk Zuid in De Parel. We zijn blij met deze versterking van het kostersteam en wensen hem Gods zegen toe bij het verrichten van zijn taken binnen onze gemeente.

de Kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 12 september 2021

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag heeft als bestemming Noodhulp in Afrika via ZOA. Vanuit Oost-Afrika komen momenteel veel signalen en noodkreten. Mede door de klimaatveranderingen hebben grote gebieden al lange tijd geen regen gehad en is de droogte onvoorstelbaar. Dit zorgt voor een groot tekort aan voedsel, waarbij de meest kwetsbaren aan het kortste eind trekken. Daar komt bij, dat de gebieden waar deze mensen zich bevinden vanwege corona sterk geïsoleerd zijn en de bevolking aan hun lot wordt overgelaten. De eerste behoefte is water en voedsel. Ondanks het feit dat het in Oost Afrika gevaarlijk is, heeft ZOA teams klaar staan die gaan helpen. Concreet heeft ZOA nu middelen nodig om daadwerkelijk noodhulp te bieden. Graag wil de diaconie daarom deze noodhulp ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij daarnaast ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 16 september 2021

De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 16 september in De Parel. Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. van de Voorde wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal het echtpaar van Rij uit Krimpen aan den IJssel, een presentatie verzorgen over het land Guatemala (Midden Amerika). Zij vertellen u over het land -dat zij 16 keer bezochten-, over het (openbare) leven, over de religie en over het vrijwilligerswerk dat zij daar doen (Stichting ‘Constru Casa’ zie www.construcasa.nl). Het land, de mensen, de cultuur en de geloofsbeleving zijn totaal verschillend vergeleken met Nederland. Er zijn ook artikelen te koop, die in Guatemala zijn vervaardigd, vergeet u dus niet uw portemonnee mee te nemen. De opbrengst is voor het vrijwilligerswerk in Guatemala. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). De volgende ontmoetingsavond is donderdag 21 oktober.

Onderwerpen voor de voorbede

“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.” (Spreuken 15: 29)

Als gemeente, die bidt, mogen we veel van God verwachten! U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede. Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling / diaken.

Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie, bestaande uit een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente. Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waar de komende maand in de eredienst voorbede voor kan worden gedaan. Dat kan collectedoelen betreffen, of te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten.

Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl

Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht.

Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzes gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wordt gebeden!

JEUGDRUBRIEK

Basiscatechese

Zondag 3 oktober begint de basiscatechese weer! Kinderen uit groep 7 en 8 zijn tijdens de avonddiensten van wijk Noord van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met elkaar zijn we tot de collecte in de kerk, waarna we ons terugtrekken en de Bijbel doorspitten met de HGJB-methode On Track. Kinderen uit wijk Noord krijgen binnenkort een uitnodiging, maar ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom! Graag aanmelden door te appen naar 06 52 16 01 62. Hopelijk tot dan!

Groetjes Derk, Huib, Marit, Nelleke en Annelie

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

Na een lange onderbreking begint woensdag 15 september voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervomde Vaan. Ds. E. van Rooijen opent het seizoen en neemt als onderwerp een gedeelte uit de rede van Elihu tot Job onder de titel van `De vierde man`. Het te lezen Schriftgedeelte is: Job 33: 12-30. 

Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

We weten ons betrokken op de ouderen van onze gemeente. Sommigen van hen verblijven in zorginstellingen, anderen wonen op zichzelf maar ervaren ook de kwetsbaarheid van hun gezondheid. Wat is het toch belangrijk om de HEERE te zoeken voordat de kwade dagen komen en de jaren waarvan een mens moet zeggen: “Ik vind er geen vreugde in” (Prediker 12: 1).

Bijbelkring

Op 22 september is er weer de eerste Bijbelkring. Dit seizoen behandelen we het boek Ruth. Daarbij gebruiken we het boekje ‘De hand van de Heere’ uit de Artiosreeks. De auteur daarvan is ds. M. van Kooten. Wie meedoet met de kring kan het bijbelstudieboekje alvast aanschaffen bij Rinnah.

Heilig Avondmaal

Komende zondag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In de morgendienst wordt het Heilig Avondmaal bediend en in de avonddienst is er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal. Voor de ochtenddienst zal groep 1 worden uitgenodigd en in avonddienst is groep 2 welkom. De avondmaalsdiensten zullen grotendeels op dezelfde manier verlopen als de laatste keren. Wel zal er een extra bediening zijn in beide diensten. Tussen de tweede en derde tafel zullen de diakenen iets langer de tijd nodig hebben om deze klaar te maken. We zien uit naar gezegende diensten. Wat een wonder is het altijd weer dat de Heere avondmaal wil houden met zondaren. Bij brood en wijn zet Hij het zegel van Zijn liefde op mensen, die in zichzelf verloren zijn. Dat geeft blijdschap en verwondering. Laten we verlangend toeleven naar zondag, biddend dat alles in goede orde mag verlopen.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Voor het jeugdwerk ontving ik € 50,-. Hartelijk dank.

Ter overdenking 

Christus is ’t Pascha deze nacht, 

’t lam dat ten offer werd gebracht. 

Hij is ’t die ons zijn lichaam bood 

als rein en ongedesemd brood.

O offerlam dat eeuwig leeft, 

de poort der hel verbroken heeft, 

gevangenen uit diepe nacht 

in ’t eeuwig licht heeft thuisgebracht 

Christus die stralend triomfeert, 

als overwinnaar wederkeert, 

en bindt de vijand hoe hij woedt 

en ’t paradijs weer opendoet.

Tenslotte

In de morgendienst hoop ik verder te preken uit Hooglied. We lezen Hooglied 2: 1-13. Daar horen we meerdere keren de stem van de bruidegom: Sta op mijn vriendin en kom! Met beelden uit het voorjaar proeven we de vreugde en het geluk van bruid en bruidegom. Zo mag er in een avondmaalsdienst grote vreugde zijn over de Bruidegom Jezus Christus. In de avonddienst lezen we dan de laatste verzen van hoofdstuk 2 en staan we stil bij vers 15. U en jij een vreugdevolle en vredige zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Opstart Leeskring ‘Vrouw vandaag’

In het voorjaar is het boek ‘Vrouw vandaag’ verschenen, geschreven door Marieke den Butter en Wilma Samyn. In dit boek worden vele onderwerpen die met de vrouw van vandaag te maken hebben tegen het licht van de Bijbel gehouden. Van identiteit, huwelijk en kinderen tot gastvrijheid en generatiedenken. Het lijkt ons mooi en verrijkend om dit boek te bespreken in een leeskring, om zo elkaar op te bouwen, te bemoedigen en te stimuleren. De bedoeling is om één keer in de drie weken bij elkaar te komen op woensdag- of donderdagavond. Wil je mee doen? Geef je dan uiterlijk vrijdag 24 september bij ons op. Hartelijke groet, Monica Molendijk en Cora Westland (cwestlandlugthart@hotmail.com)

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

“Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 12 september staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. We worden als gemeente genodigd aan de tafel van onze Heere en Heiland. Bij brood en beker gedenken we hoe Hij Zichzelf heeft gegeven tot verzoening van onze zonden. Een gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op zondag 12 september gaat ds. Chr. van Andel uit Amsterdam voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we bij geen gebruik van de galerijen 2 x 150 = 300 kerkgangers, die het Heilig Avondmaal willen vieren, een plaats kunnen bieden.

De eerste dienst begint dan om 8.30 uur. Alleen tijdens de dienst van 8:30 uur is er B-oppas. Na de verplichte ventilatie van ca. één uur, kan dan de tweede dienst om 11.00 uur beginnen.

De dienst van 8:30 wordt live uitgezonden. De dienst van 11:00 is een herhaling wat dienst betreft en wordt niet live uitgezonden. De dienst van 8:30 kan elk moment zondagochtend terug geluisterd worden.

De wijkkerkenraad verlangt ernaar, om ook nu weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat verdeeld over twee diensten. We nodigen onze wijkleden, die met ons het Heilig Avondmaal op 12 september a.s. hopen te vieren, uit om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier: www.hghg.nl en dan de knop ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Mochten de beide diensten ‘vol lopen’, dan kunnen we ook de galerijen nog openstellen voor hen, die de diensten wel mee willen maken, maar die niet zullen deelnemen aan het Heilig Avondmaal.

Afscheid

Nadat hij bijna 15 jaar geleden in zijn eerste gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland werd bevestigd, zal ds. M. Dubbelman tijdens de morgendienst van zondag 12 september, afscheid nemen. Er zullen bij hem, maar niet minder bij zijn vrouw en kinderen de nodige gedachten door hen heen gaan. Een lange tijd mocht hij deze gemeente dienen en Gods Woord, niet zonder vrucht, doorgeven.

Kinderen werden daar van peuter jonge mensen en ze hebben daar het nodige aan lief en leed gedeeld.

De week daarop zal de familie Dubbelman naar de Kemphaan 4 in onze gemeente verhuizen. We wensen hen een gezegende afscheidsdienst toe en een goede overkomst naar onze gemeente. Als gemeente zien we uit naar hun komst. Hiermee mag een onverwachte en lange vacature eindelijk vervuld worden.

Belijdeniscatechese

Heb je er al eens over gedacht om voor God en Zijn gemeente belijdenis van het geloof af te leggen? En in de komende periode je samen met anderen en onze predikant hierin te verdiepen? Ook nu is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Ds. Dubbelman zal deze catechese leiden. De avonden zullen met de groep nog vastgesteld worden. Nadat ds. M. Dubbelman op 26 september a.s. officieel verbonden is aan onze gemeente zal hiermee gestart worden. In de tussentijd kunnen je je hiervoor vast aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad: scriba.noord@hghg.nl 

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Verkiezing van ambtsdragers

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken. In het kerkblad van vorige week hebben wij u hierover al geïnformeerd.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in de Oude Kerk en start om 19.30 uur precies.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Zingt u mee in de slag?

Tijdens de organistenvergadering is besloten om de gemeente op een nieuwe manier de psalmen te laten zingen.

Tot op heden moest de organist bij het begin van elke regel op de gemeente wachten, dit brengt (onbewust) aarzeling met zich mee in zingen en spelen.

Om dit probleem op te lossen zingen veel gemeentes in de slag. Dit betekent dat zowel orgel als gemeente bij elke regel exact tegelijk inzetten. Met akkoorden tussen de regels zorgt de organist ervoor dat het moment van inzetten voor iedereen helder is.

Het is heel begrijpelijk dat het nu nog wat ingewikkeld klinkt. Daarom zullen de zangeressen dit voordoen bij het eerste couplet. Vanaf het tweede couplet mag u meezingen. Uiteraard in de slag. De organist zal in de loop van de coupletten steeds minder tussenakkoorden spelen. Zo leert u zelfstandig de inzetten zingen.

Oefening baart kunst, als de inzetten steeds strakker worden hoeven de organisten minder te wachten en zult u uiteindelijk meer ontspannen zingen.

We gaan dit in de avonddienst van 19 september oefenen tijdens de voorzang met Psalm 9: 1, 2, 9, 10 en 11.

Citaat

‘De grond van Gods liefde tot de mens ligt niet in de mens, maar alleen in God zelf.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

  • We bidden voor allen die dit seizoen een taak hebben binnen de gemeente. Dat ze kracht en wijsheid mogen ontvangen om dienstbaar te zijn en dat het werk mag dienen tot opbouw van de gemeente. 
  • Bid voor eenheid in de kerk in Irak, dat de verschillende denominaties elkaar vinden in Christus. (Gebedskalender Open Doors)
  • Dank voor de verspreiding van het Evangelie in Centraal-Azië. Bid dat christenen verder groeien in kennis, geloof en leiderschap. Bid dat ze manieren vinden om het Evangelie in hun omgeving te delen, juist ook op plaatsen waar de godsdienstvrijheid beperkt is en evangeliseren verboden is. (Gebedskalender GZB

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag een gezegende viering van het Heilig Avondmaal en gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In onze gedachten en gebeden weten we ons ook betrokken op hen, die hier niet met name worden genoemd, maar worstelen met de moeiten van het leven, lichamelijk- en / of in psychisch opzicht. De Heere doe genade ervaren aan het bevend hart. “Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. God is voor ons een toevlucht.”(Psalm 62: 9b)

Giften

Ds. Van de. Voorde ontving in de brievenbus een envelop met € 40,- voor de kerk.

Ambtsjubileum

Op 1 september 1971 werd ds. W. Arkeraats door zijn toenmalige mentor, ds. J. van Sliedregt bevestigd als predikant van de Hervormde gemeente van Zegveld met de tekst uit 2 Korinthe 4: 7: “Maar wij hebben deze schat in aarden vaten opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons.” 

Tot en met 2008 heeft hij verschillende gemeenten, waaronder de onze van 1981 tot 1993, mogen dienen. Daarna heeft hij onze wijkgemeente op allerlei manieren mogen dienen. Nooit tevergeefs werd er een beroep op hem gedaan. Hoewel bene meritus(= van een welverdiende rust gaan genieten), betekent dit voor hem niet niets doen. Tot op de dag van vandaag mag hij in prediking en pastoraat, zelfs via internet, nog dienstbaar zijn. Daarin terzijde gestaan door zijn vrouw.

We feliciteren hem met dit 50 jarig ambtsjubileum en wensen hem toe wat er staat in het ‘gebed om bescherming in de ouderdom’ (Psalm 71): “Mijn lippen zullen vrolijk zingen, wanneer ik psalmen voor U zal zingen, mijn ziel, die U verlost hebt.”

Doopzitting

Donderdag 23 september wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (tel. 61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl. De doopdienst zal gehouden worden op zondag 3 oktober om 9.30 uur.

Wijkavond: Psalmen voor nu en later.

Reserveer deze datum alvast in uw/jouw agenda: 6 oktober a.s.. Spreker: dr. Marc de Vries. Er zijn verschillende interactieve workshops in aansluiting op de lezing. Dit belooft een mooie en leerzame avond te worden voor jong en oud. Hartelijk welkom!

Gelezen / gehoord

Wanneer wij verootmoedigd zijn over onze overtredingen, al onze afgoden de oorlog verklaren en de vergeving en verlossing verwachten en zoeken door de verzoening van Christus, worden wij welkome Avondmaalgangers.

Tenslotte

Zowel zondagmorgen als -avond zal het Woord worden bediend en het sacrament van het Heilig Avondmaal worden gevierd. Er is een Losser. Hij nodigt uit. Kom tot uw Losser, toef langer niet, zondaar! De genadetijd is voorts kort.

Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 11 september

14:00-15:30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek – 19.00 uur Gebedskring – jeugdzaal OK

Maandag 13 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30 uur weeksluiting Tiendwaert – 

ds. E. van Rooijen

Dinsdag 14 september

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 15 september

19.30 uur Mannenvereniging – 

Donderdag 16 september

19.00 uur Ontmoetingsavond – 

18.30 uur weeksluiting Pedaja – C. Huisman

Vrijdag 17 september

Start openingsweekend

15.30-16.15 uur weeksluiting De Lange Wei – 

ds. W.J. Westland

ALGEMENE BERICHTEN

Het heilig Avondmaal

Het Heilig Avondmaal is een MEDICIJN. (Johannes Calvijn) God heeft dit ons gegeven om onze zwakheid te helpen. Heilig Avondmaal versterkt ons geloof, vermeerdert onze liefde, doet ons toenemen in heiliging.

De BELOFTEN moeten ons bewegen om naar het Avondmaal te komen. (Maarten Luther) Het zijn de vriendelijke woorden van Christus; ‘voor u gegeven en voor u vergoten’. Christus gaf Zijn bloed voor ons, tot vergeving van onze zonden. De woorden zijn niet verkondigd ‘aan een stok of steen, maar aan u’, aldus Luther.

Het Heilig Avondmaal is DANKZEGGING. (Huldrych Zwingli) Het is een vreugdevolle gedachtenisviering en een openbare dankzegging voor alle weldaden die Christus ons ten goede volbracht heeft. Door onze deelname belijden wij openlijk dat wij ons tot het getal van de mensen rekenen die uit deze weldaad leven.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Dank dat er binnen de huidige coronamaatregelen weer veel mogelijk is. Bid dat de jongeren betrokken blijven bij de gemeente.

Bid voor inspiratie en creativiteit voor alle jeugdwerkactiviteiten. We weten niet hoe de ontwikkelingen gaan met het COVID-virus en de maatregelen. Daarom is het belangrijk om te bidden om volharding en goede contacten met de jongeren, maar ook met alle leidinggevenden.

Dank voor de inzet van vele vrijwilligers, bid voor nieuwe inspiratie en motivatie om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor betrokkenheid tussen gemeente en jeugdwerkleiders, voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.

Dank voor het HGJB-Scholierenweekend dat de HGJB in oktober weer mag organiseren. Bid voor een zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God en zij geïnspireerd worden om zich in te zetten in de gemeente.

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 september 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur en 11.00 uur 

wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, Amsterdam – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. H.J.P.de Pater, Vreeswijk – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep1) – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W. J. Westland (groep 2) – Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde- Dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doeleinden 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 8.30 uur Jacobien Koutstaal

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Manon de Bruin, Willemijn Verdoold

De Parel: Loïs Veldman en Mirthe Buijk Janneke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 3

avonddienst: Psalm 98: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilig Avondmaal (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – Voortzetting / dankzegging Heilig Avondmaal (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Nienke de Groot, Marlene Groeneveld (reserve)

Woensdag 15 september 2021

NIEUWE KERK

14.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Marten Poortvliet en Willemijn het Lam

Donderdag 16 september 2021

BOVEN-HARDINXVELD

14.30 uur ds. J.C. Breugem – Trouwdienst Perry Marcelis en Carola van der Valk

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.